användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 03 januari 2014 09:43

Ensamkommande flyktingbarn till Sverige ökar

Sverige tar emot en tredjedel av de till EU ankommande ensamma flyktingbarnen, därefter följer Tyskland och Storbritannien.

Sverige anses ha EU:s mest generösa regelverk för att söka asyl, vilket nog till stor del förklarar varför så många väljer att ta sig till Sverige.

Nästan 3 600 sökte asyl i Sverige, en ökning med 35 procent.

Afghanistan är det största ursprungslandet, enligt en del uppgifter följt av Pakistan, enligt andra uppgifter av Somalia och i år beräknas 4 100 barn söka asyl i Sverige, det ökar för varje år.

"Vi har stor respekt för de kvalfyllda besluten inom familjer i länder med svåra säkerhetsproblem", skriver Rasmus Rasmusson (C) och Staffan Danielsson (C) på SvD Opinion.

Den största kategorin av de till Sverige ankommande barnen är pojkar i åldern 13-17 år, en del är äldre men uppger sig vara under 18 år eftersom regelverken är betydligt mer förmånliga då.

Många av dem har anlitat smugglarnas resebyrå som kostar familjen omkring 120 000 kronor.

Det finns de som bedömer denna handel som den snabbast växande kriminella marknaden i världen.


En berättigad fråga i detta avseende är om inte länders mottagande av dessa barn borde ske under former som inte göder kriminella pro-fitörer och inte bara ge sken av att framstå som den främste god-hetsaposteln?

Anledningen till att så många söker sig till EU är, utöver en utsatt situation i hemlandet, de mer generösa regelverken för barn som söker asyl, både ekonomiskt, utbildningsmässigt och med större möjlighet att få asyl.

När de fått permanent uppehållstillstånd i landet ger det dem möjlighet att ta hit sina föräldrar och övriga släktingar, inte sällan till en livslång försörjning på skattebetalarnas bekostnad.

Det handlar ofta om människor med låg eller ingen utbildning, inte sällan analfabeter.

En del av barnen försvinner.

I boken De förlorade barnen av Jens Mikkelsen och Katia Wagner uppges att 1 202 barn, som varit myndigheternas ansvar, har för-svunnit av olika skäl under de senaste sex åren, 782 av dem är fort-farande borta.

När ett barn försvinner sätts samhället i larmberedskap, polisen sätter in alla resurser och hundratals människor anmäler sig frivilligt för att hjälpa till.

När det handlar om ensamkommande blir det sällan eller aldrig fråga om skallgång, det görs inga polisutredningar, vi ser inga svarta rubriker.

Teorierna om vad som hänt dem är många, men ingen vet säkert, eftersom ingen brytt sig om att undersöka saken.
 
Mikkelsen och Wagner har spårat några av dem som försvunnit i Sverige och Europa.
 
De möts av helt andra historier, en 16-åring som tvingats sälja droger, en annan som prostituerat sig och en tredje som lever på Londons gator.

Hur hjälper vi barnen bäst?

www.svd.se/opinion/brannpunkt/hur-hjalper-vi-barnen-bast_8865190.svd

Migrationsverket saknar platser för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige, över 1 000 platser saknas i år.

Samtidigt som Migrationsverket dammsuger landet på bostäder åt människor från andra länder rapporterar Hyresgästföreningen att 289 000 unga vuxna inte har en egen bostad.

Det är uppenbart att svenskar inte är en prioriterad grupp hos allians-regeringen.

Allt fler unga tvingas bo kvar hemma.

www.dn.se/nyheter/sverige/allt-fler-unga-tvingas-bo-kvar-hemma/


Januari 03, 2014

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se