användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 03 januari 2014 06:43

Antalet asylsökande ökade 2013

2013 uppgick antalet asylsökande till Sverige 54 259 , den näst högsta siffran sedan 1992, och en ökning med 24 procent jämfört med 2012 då 43 887 kom.

De största ursprungsländerna för asylsökande 2012 var Syrien med 16 317 personer, kategorin statslösa (i huvudsak palestinier) 6 921 samt Eritrea med 4 844.

3 852 av de asylsökande var barn som kom till Sverige utan någon vårdnadshavare, de som populärt kallas ensamkommande barn, främst från Afghanistan och Somalia.

Hur många av dem som verkligen kan definieras som barn (under 18 år) är en kontroversiell fråga, det hävdas att mer än hälften är över 18 år och därmed inga barn längre. 

Sverige är det europeiska land som tog emot mest ensamkommande flyktingbarn 2013, en ökning med 35 procent.

Afghanistan är det största ursprungslandet, enligt en del uppgifter följt av Pakistan, enligt andra uppgifter av Somalia, och i år beräknas 4 100 barn söka asyl i Sverige.

Sverige tar emot en tredjedel av de till EU ankommande ensamma flyktingbarnen och sedan följer Tyskland och Storbritannien och barnen kommer framför allt via Italien.

Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik hävdar att det är främst kriget i Syrien som ligger bakom ökningen.

Det kan emellertid inte uteslutas att det är Sveriges beslut att ge alla syrier permanent uppehållstillstånd om de tar sig till Sverige, som också ger möjlighet för anhöriga att komma hit, som är den verkliga bakgrunden.

Varför är det annars Sverige som tar emot flest i EU?
 
Vid slutet av 2013 hade 28 998 personer beviljats asyl i Sverige.

- Det stora problemet är att hitta tillräckligt med boendeplatser i kommunerna.

- I dagsläget finns 10 000 personer med uppehållstillstånd kvar i verkets mottagningssystem och som behöver en kommunplats, säger Ribbenvik.

Samtidigt är tusentals personer som fått avslag kvar i Sverige.

Nu vill regeringen effektivisera asylprocessen och gett Migrations-verket i uppdrag att se över hur de som får uppehållstillstånd snabbt ska kunna slussas ut till boenden och hur de som fått avslag ska kunna lämna landet.

Men en berättigad fråga är varför Sverige då ger papperslösa rättig-heter som svenskar saknar, i princip fri tand- och sjukvård samt medicner och rätt till skolgång.

Miljöpartiet (MP) som Moderaterna (M) gjort upp med om den nuva-rande havererade invandringspolitiken kräver att de som befinner sig tillståndslöst i Sverige ska få amnesti.

MP vill ha fri invandring till Sverige - öppna svängdörrar.

År 1992 uppgick antalet asylsökande till 84 018 personer, den högsta någonsin, och hade sin bakgrund i kriget i forna Jugoslavien. 

1989 = 30 335, 1993 = 37 581, 2002 = 33 016, 2003 = 31 355, 2007 = 36 207, 2010 = 31 819, 2011 = 29 648, 2012 = 43 887, 2013 = 54 259.  

2013 bevijade 116 587 arbets- och uppehållstillstånd i Sverige, en ökning från 111 090 år 2012.

Arbetskraft, gästforskare, praktikanter, studenter med flera från länder utanför EU/EES uppgick till 26 851 individer.

Arbetskraft, forskare, företagare, studerande och anhöriga med flera från EU/EES uppgick till 20 712 personer.

Anhöriga till personer med uppehållstillstånd eller arbetstagare, forskare, företagare och studerande var 40 026 personer.

Konventionsflyktingar, kvotflyktingar och andra skyddsbehövande var 28 998, enligt Migrationsverket.

Integrationspolitiken ett stort misslyckande.

www.politico.se/artikel/2199/integrationspolitiken-ett-stort-misslyckande/

Det finns anledning att kritiskt granska utvecklingen mot allt fler ensamkommande flyktingbarn.

Är ensamkommande flyktingbarn ett humanitärt måste, trots att det innebär stora påfrestningar på barnen själva?, skriver Rasmus Rasmusson (KD) och Staffan Danielsson (C) på SvD Opinion.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/hur-hjalper-vi-barnen-bast_8865190.svd

Uppdaterat 05/01 2014.

Sverige har tagit emot så många asylsökande och fler väntas att Migrationsverket nu ser sig tvunget att söka nya flyktingplatser, både i Sverige och ute i Europa.    
                      
 
www.sydsvenskan.se/sverige/sverige-soker-plats-at-flyktingar-utomlands/


Januari 03, 2014

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se