användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 02 januari 2014 06:46

Ekonomi - 2014/2015

www.politico.se/artikel/5850/ekonomi---2013/

Så överlever du januari ekonomiskt.

www.svd.se/naringsliv/pengar/sa-overlever-du-tuff-ekonomi-i-januari_8847930.svd

Så mycket rikare blev de rika 2013.

It-gurun Bill Gates, 58, är fortfarande världens rikaste man med en förmögenhet på 78,5 miljarder dollar.
 
Samtidigt kan man konstatera att världens mest välbeställda blir allt rikare,
enligt uppgifter från Bloomberg.com.

www.dn.se/ekonomi/gates-rikast-av-de-rika/

Jämför hemförsäkringar.

Högst betyg får Folksams stora hemförsäkring, med 26 poäng och lägst betyg av de stora får Ifs standardförsäkring, med 18 poäng.

bankforsakring.konsumenternas.se/Forsakring/Hemforsakringar/Om-hemforsakringar/Jamfor-hemforsakringar/

Riksbankschefen Stefan Ingves vill se en reformering av bostadsmarknaden.

www.dn.se/ekonomi/ingves-kritisk-till-svenskars-bolan/

Så gick det för världens börser 2013.

Ett fantastiskt rally i Japan med en uppgång på 56 procent och en nedgång i Brasilien på - 16 procent.

En berättigad fråga är om vi ska räkna med stigande kurser i USA i likhet med 2013 då Nasdaq steg med 38 och Dow Jones med 26 procent.

Även Europa gick bra, Helsingfors upp 28, Frankfurt 26, Oslo och Köpenhamn med 24 procent, Stockholm 23, Madrid 21, Paris 17 och London med 14 procent.

I ett ekonomiskt svagare Kina orkade Hongkongbörsen bara med en ökning på 3 procent och Moskva var ned 5 procent.


Det som talar för en uppgång 2014 är att flera orosmoln i USA har försvunnit, Feds neddragning av stimulansprogrammet om 85 miljarder dollar i månaden.

Samt att kongressen i Washington nådde en budgetuppgörelse i december som minskar risken för nya budgetbråk under 2014.

Till detta ska läggas att den amerikanska ekonomin förbättras av egen kraft.

Medelinkomsten i Sverige har ökat med 12 procent, från 215 000 kronor år 2010 till 241 000 kronor 2013, enligt Riksbanken.

Samtidigt har snittskulden bland hushållen med lån lyft med 16 procent, från 504 000 till 587 000 kronor.

Under fjärde kvartalet 2013 uppgick de svenska hushållens skulder totalt till 174 procent av disponibla inkomster, en historisk hög nivå.

Ser man bara till skuldsatta hushåll ökar kvoten till 296 procent i juli 2013 och jämför man skulder och inkomster hos hushåll med bolån ökar kvoten till 370 procent.

I de tre storstadskommunerna är skuldkvoten i snitt högre än 400 procent, medan den i övriga landet ligger på nivåer kring 300 procent.

En högre skuldkvot gör hushållen sårbara för inkomstbortfall och ränteökningar.

Hushållens förmögenhet eller värdet på bostäder ingår inte i de kvoter som räknats fram. 

Sänkta räntan bäddar för överhettning.

Riksbankens mål måste breddas, dagens inflationsmål är för smalt och skapar en räntepolitik som snarare ökar svängningarna i ekonomin, än minskar dem, skriver analytikern Peter Malmqvist.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/lag-ranta-baddar-for-overhettning_3754192.svd

Löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän är stor och ökar, enligt en ny rapport från LO.

På två decennier har tjänstemännens situation ökat med 97 procent medan LO-gruppernas stigit med 84 procent, skriver DN.

Skillnaden är även stor mellan könen, inom LO-gruppen tjänar kvinnor i snitt 22 200 kronor i månaden medan männen tjänar 25 200 kronor.

www.dn.se/ekonomi/lo-lonegapet-vaxer-mellan-arbetare-och-tjansteman/

www.dn.se/ekonomi/mer-fakta-ur-los-lonerapport/

Om ränteavdraget på 30 procent av räntekostnaderna slopas drabbas barnfamiljerna hårdast, enligt en beräkning från Statistiska Centralbyrån (SCB), för vissa hushåll utgör avdraget en femtedel av boendekostnaden.

Enligt SCB betalar drygt två tredjedelar av alla svenska hushåll räntor på lån, det mesta bolån.

Ränteavdraget var i genomsnitt nästan 10 000 kronor per skuldsatt hushåll 2012.

Skillnaderna är stora mellan olika grupper, störst skulder och ränte-avdrag har sammanboende i 40-årsåldern med barn i storstäderna. 

Den statliga kraftkoncernen Vattenfall redovisar en rörelseförlust på 19 436 miljoner kronor för tredje kvartalet 2014.

Det kan jämföras med rörelsevinsten på 4 893 miljoner kronor för motsvarande period 2013.

Resultatet har påverkats negativt av nedskrivningar med totalt 23,1 miljarder kronor, skriver Vattenfall i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 34 057 miljoner kronor, en nedgång från 37 057 miljoner för ett år sedan.

Det är främst det omstridda Nuon-köpet som är bakgrunden till Vattenfalls miljardblödning och mycket talar för ännu en helårsförlust för 2014 med slopad utdelning och sänkt kreditbetyg.

Förlusten hittills i år ligger på 9,2 miljarder kronor, något som kan leda till slopad utdelning till staten för andra året i rad.

Ett sänkt kreditbetyg skulle driva upp låne- och finansieringskost-naderna för framtida investeringar.

Resultatet har påverkats negativt av nedskrivningar med totalt 23,1 miljarder kronor. 

Ännu tommare i ladorna.

EU-kommissionen ser lite dystrare på svensk ekonomi än regeringen och tillväxten i EU väntas i år stanna på 1,3 procent - klart lägre än förhoppningarna i våras.

www.dn.se/ekonomi/eu-kommissionen-annu-tommare-i-ladorna/

Pensionsutvecklingen de kommande åren.

www.dn.se/ekonomi/ny-prognos-pensionerna-vaxer-kraftigt/

Svenska staten kommer att gå med underskott i åtminstone två år till eftersom ekonomin återhämtar sig långsammare än väntat, enligt Riksgäldens nya prognos.

Underskottet eller nettolånebehovet beräknas nästa år att hamna på 51 miljarder kronor.

Kan det möjligen vara så att massinvandringen till Sverige ökar låne-behovet?

De svenska bankerna har bra motståndskraft och finansiering, trots omvärldsoro, konstaterar Finansinskektionen (FI) i sin nya stabilitetsrapport.

Sårbarheten i hushållens skuldsättning ökar fortfarande, men FI:s generaldirektör Martin Andersson ser i dagsläget inga behov av ytterligare krav riktade mot hushållen, förutom de som redan är aviserade.

Framåt sommaren räknar han med att det skarpa amorteringskravet ska vara på plats, som innebär att hushållen måste amortera ner sina nya lån till 50 procent av bostadens inköpspris.

25 december 2015

Faktafel hjälper inga flyktingar
.

Kostnaderna för flyktingmottagningen reduceras ner till just de kost-nader som belastar Migrationsverket och som beräknas uppgå till 60 miljarder kronor år 2016.

Problemet med denna siffra är att den endast omfattar Migrations-verkets kostnader för initial asylmottagning.

Efter detta kvarstår omfattande kostnader för bland annat socialbi-drag, bostadsbidrag och andra transfereringar samt offentlig konsumtion.


www.smp.se/ledare/faktafel-hjalper-inga-flyktingar/

17 december 2015

Flyktingar kan ge Sverige superekonomi
.

Svenska politiker har hittills underskattat kostnaderna för flyktingar-na, årets kanske 170 000 flyktingar behöver utbildning, boende och hälsovård.

Genomsnittstiden för en nyanländ att få sitt första jobb måste kortas från sju till tio år till tre-fyra år
, säger LO-basen.

www.svd.se/lo-basen-flyktingar-kan-ge-sverige-superekonomi/om/svenskt-flyktingmottagande

Ska Sveriges BNP tävla med Nigerias

Sverige ligger just nu strax under Nigeria i BNP samtidigt som Sveriges befolkning ökar snabbare än på nära 300 år.
 
Så vem vet, vi kanske går om Nigeria i BNP, men frågan är om det är rätt tävling att vinna?


www.svd.se/ska-sverige-bnp-tavla-med-nigeria/om/svenskt-flyktingmottagande

Flyktingkrisen hotar välståndet.

Svenskt Näringsliv spår en oroväckande svag välståndsutveckling i spåren av flyktingkrisen.

De pekar bland annat på att en kraftigt stigande befolkning kommer att öka skillnaden mellan måtten BNP-tillväxt och BNP per capita.

www.svd.se/flyktingkrisen-medfor-svag-valstandsutveckling/om/svenskt-flyktingmottagande

19 november 2015

Grundlös optimism i Swedbanks rapport om flyktinginvandringens påverkan på BNP.

avpixlat.info/2015/11/19/grundlos-optimism-i-swedbanks-rapport/#more-160712

Hur blir invandringen lönsam?

Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser (SOU 2015:95), som kom i fredags och är en del av Långtidsutredningen 2015, visar att det förmodligen är så att vi alla snarare kommer att behöva arbeta längre för att finansiera invandringen till Sverige.

www.svd.se/hur-blir-invandringen-lonsam/om/svenskt-flyktingmottagande

15 september 2015

Sverige får världens högsta marginalskatt
.

Om budgetförslagen från regeringen blir verklighet kommer Sverige nästa år att gå om önationen Aruba och få världens högsta marginalskatt på 60 procent.

Höjningen av inkomstskatten är en del av ett omfattande paket som totalt väntas dra in ytterligare 62 miljarder kronor till staten under budgetperioden.

Migrationsverket begärde tidigare i år 18 miljarder extra för att klara det omedelbara mottagandet, som beräknas kosta 157 miljarder kronor till och med år 2019.

Till det kommer kostnader för dem som fått uppehållstillstånd och kommunplacerats, bostad, försörjning, skola, tand- och sjukvård samt annan välfärd.

Den totala kostnaden i alla led beräknas uppgå till omkring 80 mil-jarder kronor årligen.

Bara kostnaden för de 12 000 så kallade ensamkommande flykting-barnen som uppskattas komma till Sverige i år beräknas uppgå till över 10 miljarder kronor.

De som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) har också möjlighet att ta hit sin familj, i år beräknas de uppgå till över 50 000 personer.

Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande i år beräknas till mellan 80 000-100 000 personer, anhöriginvandring ej inkluderad.  

www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2015/September/Sverige-far-varldens-hogsta-marginalskatt/

11 september 2015

Vid sidan om fortsatt osäkerhet kring Kinas ekonomi riktades blick-arna allt mer mot USA inför den eventuella räntehöjningen som kommer där på torsdag nästa vecka (?).

På Stockholmsbörsen tyngde Nokia index mest med en nedgång på 1,8 procent.

OMX Stockholm (fredag) - 0,41 (i år 4,50), Köpenhamn - 0,65, Oslo - 1,06, Helsingfors - 0,67, Frankfurt - 0,85, London - 0,45, Paris - 1,04, USA Dow Jones 0,63, Nasdaq 0,54, Tokyo - 0,19, Världsindex - 0,17 (i år - 4,93) procent.

Dollar = 8,24 kr, Euro = 9,34 kr, Pund = 12,71 kr

05 september 2015

Stockholmsbörsen föll kraftigt på fredagen och avslutade därmed ännu en turbulent vecka med generellt fallande kurser.

USA:s jobbstatistik fick Europabörserna att backa kraftigt och de flesta tungviktarna på Stockholmsbörsen föll, bland de största förlorarna var Boliden som sjönk 5,6 procent.

OMX
Stockholm - 2,29 (i år 2,72), Köpenhamn - 2,11, Oslo - 2,50, Helsingfors - 2,02, Frankfurt - 2,71, London - 2,25, Paris - 2,81, USA Dow Jones - 1,66, Nasdaq - 1,05, Tokyo - 2,15, Världsindex 0,45 (i år - 5,07) procent.

Dollar 8,44, Euro 9,41, Pund 12,80 kr. 

02 september 2015


Dystra Kinasiffror pressar börserna ordentligt och i Stockholm var nedgången bred, men även de ledande Europabörserna föll kraftigt.

Stockholmsbörsens OMX-index backade 2,1 procent, samtliga tung-viktare föll utom Getinge som steg marginella 0,1 procent. 

Londonbörsen föll 3,0 procent och både Frankfurt och Paris tappade 2,4 procent 

01 september 2015

Aktiviteten i Kinas tillverkningsindustri bromsar in ordentligt, något som fick Asienbörserna att sjunka.

Kinas officiella inköpschefsindex (PMI) minskade till 49,7 i augusti från 50,0 månaden innan, den snabbaste inbromsningen på tre år.

En PMI-mätning från Caixin/Markit som fokuserar mer på mindre och medelstora företag visar en minskning från 47,8 i juli till 47,3 i augusti, den svagaste siffran på sex år, även tjänstesektorn tappar fart enligt mätningarna.

29 augusti 2015

Måndagens kraftiga nedgång
på börserna byttes i en uppgång dagen därpå och så fortsatte det hela veckan.

Veckan har varit mycket dramatisk efter att börsutvecklingen i Asien drog med sig västvärldens börser i ett mycket kraftigt fall i måndags.

Det stora fallet på Europabörserna är det största vi sett sedan 2008.

Stockholmsbörsen har återhämtat sig så pass mycket att index är 5,35 procent över hur det stod vid årsskiftet.

Men man ska komma ihåg att i april, när värdet stod på topp var uppgången drygt 18 procent.

Centralbanken i Kina sänkte räntan ytterligare, bankernas reserv-krav sänktes och det finns en indikation om att man stödköpt börsen något som bidragit till uppgången.

Det har också kommit signaler om att Fed inte längre kommer att höja räntan i september utan senarelägger den och ECB har meddelat att man kommer att agera kraftfullt om det skulle behövas för att lugna marknaden.

OMX Stockholm fredag 0,37 (i år 5,35), Köpenhamn - 0,37, Oslo 1,23, Helsingfors - 0,01, Frankfurt - 0,17, London 0,48, Paris 0,36, USA Dow Jones - 0,07, Nasdaq 0,32, Tokyo 3,03, Världsindex 2,11 (i år - 3,46) procent.

Dollar 8,46, Euro 9,46, Pund 3,03 kr
 
25 augusti 2015

Oron
över Shanghaibörsens ras är överdriven, enligt Swedbanks bedömning.

Det kinesiska börsfallet har att göra med avmattningen i den kinesiska ekonomin, men det finns en överreaktion på en tidigare övervärderad börs, säger Swedbanks chefekonom Anna Felländer till SVT.

- Den här oron speglar inte vår bild av den underliggande utveck-lingen av den kinesiska ekonomin, just nu är det skakigt och nervöst, säger hon.

- Vi tror att man från kinesisk sida har verktyg att parera det här. 

21 augusti 2015

Kursras på världens börser
.

Den här veckan (34) går till historien som en riktigt usel börsvecka, både i USA, Europa och Asien.

Stockholmsbörsens breda index backade under veckan 5,8 procent.

Det så kallade skräckindexet, VIX, som mäter förväntad volatilitet på USA-börserna, närmar sig årshögsta och priset på råolja rasade mot 40-dollarsstrecket.

Oron beror på flera faktorer, tillväxtoron, tidpunkten för den amerikanska räntehöjningen och att Kina har sett svagt ut som påverkar börserna.

Vissa experttyckare anser att börsfallen i augusti är överdrivna och att grundförutsättningarna  fortfarande ser bra ut och rimmar inte med världsekonomins potential.

Normalt sett är augusti och september dåliga börsmånader och det finns få som handlar i marknaden med ordentligt med pengar.

En körekyl längre fram kan inte uteslutas och det kan ske på vilken händelse som helst, om den amerikanska centralbanken skjuter upp räntehöjningen till exempelvis december.

Vissa tyckare tror emellertid att börsen i år kommer att sluta på 20 procent högre än ett år tidigare.

OMX Stockholm fredag - 2,53 (i år 4,38), Köpenhamn - 3,03, Oslo - 1,67, Helsingfors - 2,35, Frankfurt - 2,95, London - 2,54, Paris - 3,19, USA Dow Jones - 3,12, Nasdaq - 3,52, Tokys - 2,98 procent.

Dollar = 8,37 kr, Euro = 9,51 kr, Pund = 13,11 kr.

17 augusti 2015

Myndigheter kräver amorteringar
.

Amorteringskrav bör införas snarast för att dämpa riskerna med hus-hållens skulder, skriver cheferna för Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen på DN Debatt.

Bakom den ökade skuldsättningen ligger fem faktorer och hit hör att bostadsbyggandet varit lågt sedan 1990-talet och att slopandet av fastighets- och förmögenhetsskatten gjort boendet billigare.

De fallande räntorna och att hushållens lånevillkor blivit förmånligare under 2000-talet har också bidragit till den ökade skuldsättningen.

14 augusti 2015

OMX
Stockholm fredag - 0,28 (i år 10,84), Oslo - 1,34, Köpenhamn 0,86, Helsingfors - 0,06, Frankfurt - 0,27, London - 0,11, Paris - 0,61, USA Dow Jones 0,40, Nasdaq 0,29, Tokyo - 0,37 procent.

Euro 9,45, Dollar 8,50, pund 13,31 kronor

31 juli 2015

OMX
Stockholm (fredag) 0,62 (i år 11,80), Köpenhamn 0,48, Oslo - 0,44, Helsingfors 0,20, Frankfurt 0,46, London 0,41, USA Dow Jones - 0,32, Nasdaq - 0,01, Nikkei 0,28 procent.

Dollar = 8,63 kr, EUR = 8,49 kr, GBP = 13,47 kr 

30 juli 2015

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 3,0 procent under andra kvartalet jämfört med samma period 2014.

Tillväxttakten var snabbare än väntat och analytiker hade i genom-snitt räknat med 2,5 procents tillväxt, uppger Reuters.

Bruttoinvesteringarna steg med 4,6 procent och exporten med 4,3 procent, men den privata och offentlig konsumtionen ökade långsammare.

Tjänstesektorn, bland annat utländsk turism i Sverige, steg med 10,7 procent, enligt SCB.

25 juli 2015

Oljebolaget Lundin Petroleum föll med 4,1 procentenheter och sänkte börsen, ABB och Boliden föll med 2,1 respektive 2,2 procent.
 
OMX
Stockholm (fredag) - 0,43 (i år 11,80), Köpenhamn - 0,18, Oslo - 0,59, Helsingfors - 0,27, Frankfurt - 1,43, London - 1,09, USA Dow Jones - 0,92, Nasdaq - 1,12, Nikkei - 0,67.

USD = 8,59 kr, EUR = 9,43 kr, GBP = 13,33 kr

23 juli 2015

Kina har avsatt 5 biljoner yuan, omkring 7 000 miljarder kronor, i statliga och privata medel för att stoppa det börsras som började på Shanghaibörsen tidigare i somras och hotade att leda till en krasch, uppger Reuters.

Beloppet motsvarar nästan 10 procent av Kinas BNP 2014, men Reuters påpekar att det är svårt att avgöra hur mycket statligt stöd som verkligen satsats på grund av brist på insyn i många av de institutioner som kanaliserar medlen.

17 juli 2015

Under veckan har många tunga bolag redovisat sina kvartalsrappor-ter med goda resultat.

Sedan årsskiftet har börsen gått upp med 13,05 procent.

Under perioden 27 april till 7 juli gick OMXS-index ner med 12 pro-cent, men har sedan dess återtagit 10 procent.

OMX
Stockholm - 0,05 (i år 13,05), Köpenhamn 0,03, Oslo - 0,09, Helsingfors 0,36, Frankfurt - 0,37, London - 0,31, USA Dow Jones - 0,19, Nasdaq 0,91, Nikkei 0,25 procent. 

USD = 8,65 kr, EUR = 9,37 SEK, GBP = 13,50 SEK

13 juli 2015

OMX
Stockholm 1,59 (i år 11,84), Köpenhamn 1,79, Oslo 0,68, Helsingfors 1,75, Frankfurt 1,49, London 0,97, USA Dow Jones 1,22, Nasdaq 1,48, Tokyo 1,57 procent.

USD = 8,48 SEK, EUR = 9,34 SEK, GBP = 13,14 SEK

10 juli 2015

Det var en positiv utveckling på bred front på börserna och Stockholmsbörsen var inget undantag och har stigit med nästan 4,5 procentenheter på två dagar.

OMX Stockholm 2,42 (i år 10,10), Oslo 1,32, Köpenhamn 2,47, Helsingfors 2,14, Frankfurt 2,90, London 1,40, USA Dow Jones 1,21, Nasdaq 1,53, Toky - 0,38 procent. 

08 juli 2015

Euron förvärrar den grekiska krisen
.

Vad de gör mot Grekland kallas - terrorism.

www.svd.se/euron-forvarrar-den-grekiska-krisen/om/grexit-hotet

30 juni 2015

Stockholmsbörsen stängde ned 0,94 (i år +  6,54) procent i likhet med övriga Europabörser i spåren av Greklandskrisen.

USA gick upp 0,13 respektive 0,57 procent, Dow Jones rspektive Nsdaq.

29 juni 2015


Världens börser rasade som en reaktion på Greklandskrisen och i Stockholm inledde börsen med en nedgång på 3,80 procent men hämtade sig något under eftermiddagen och stängde på - 2,81 (i år 7,54) procent.

Nästan alla kända index i Europa föll med mellan 1,5 och 3,6 procent, men även utanför Europa rasade börserna, Tokyo backade med 2,88 procent och Hongkong med 2,61 procent. 

London - 1,97, Dow Jones - 1,94 och Nasdaq - 2,40 procent.

26 juni 2015

Stockholmsbörsen avslutade veckan upp 0,43 (i år 10,65) procent

Grekland var i fortsatt fokus och ingen uppgörelse med långivarna är i nuläget i sikte och en förlängning av nuvarande program kan mot den bakgrunden inte uteslutas.

Enligt landets premiärminister kommer en folkomröstning om en uppgörelse med internationella långivare att hållas den 5 juli.

Han går till hårt angrepp mot långivarna och kallar deras agerande för att ställa Grekland inför ultimatum som strider mot hans europeiska värderingar och för att begära att regeringen ska bära orimliga bördor.

25 juni 2015

Stockholmsbörsen inledde handeln uppåt men stängde på - 0,63 (i år + 10,67), en nedgång som har sin bakgrund i oron kring den grekiska ekonomin.

Landet träffade i natt företrädare för ECB, IMF och EU-kommissionen i hopp om att finna en lösning.

Mötet bröts efter två timmar och ska återupptas klockan 09.00 i morgon, uppger en grekisk tjänsteman.

En uppgörelse måste vara klar före den 30 juni för att undvika en statsbankrutt.


17 februari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,89 (i år 11,85), Oslo - 0,74, Helsingfors 0,04, Köpenhamn 1,45, Frankfurt - 0,25 London 0,60, Paris 0,04, USA Dow Jones - 0,11, Nasdaq - 0,06, Tokyo - 0,10, Global 0,24 (i år 3,91) procent.

USA ej avslut

Dollar - 7 öre = 8,34 kr, Euro - 5 öre = 9,50 kr, Pund - 14 öre = 12,79 kr

16 februari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,17 (i år 12,85), Oslo 0,71, Helsingfors - 0,19, Köpenhamn 0,28, Frankfurt - 0,37, London - 0,24, Paris - 0,16, USA Dow Jones stängt ,  Nasdaq stängt, Tokyo 0,51, Global 0,23 (i år 3,67).

Dollar - 2 öre = 8,41 kr, Euro - 5 öre = 9,55 kr, Pund - 7 öre = 12,93 kr

13 februari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,94 (i år 12,66), Oslo 0,87, Helsingfors 0,74, Köpenhamn 0,73, Frankfurt 0,40, London 0,67, Paris 0,70, USA Dow Jones 0,26, Nasdaq 0,75, Tokyo - 0,38, Global 0,43 (i år 3,44) procent.

Dollar + 1 öre = 8,43 kr, Euro - 1 öre = 9,60 kr, Pund + 3 öre = 13,00 kr

12 februari 2015

Börsen

Riksbanken sänker reporäntan till - 0,10 procent och det är första gången i svensk historia som reporäntan i Sverige blir negativ.

Riksbanken köper också statsobligationer för 10 miljarder kronor, eligt TT.

Orsaken bakom de ovanliga åtgärderna är den fortsatt låga inflatio-nen, skriver riksbanken i ett pressmeddelande och det kan bli aktuellt att sänka reporäntan ytterligare.

Beskedet är överraskande och innebär att bankerna kommer att få betala för att sätta in pengar på riksbanken och man hoppas att det ska få igång ekonomin genom att bankerna ska låna ut mer.

Det viktigaste målet är att få ner arbetslösheten och få fart på ekono-min, Sverige befinner sig i deflation, det vill säga fallande priser.

Kronan försvagades markant mot både euron och dollarn efter beskedet och som nu blivit 6-7 öre dyrare och räntan föll ytterligare och den tvååriga ligger nu på minus 0,23 procent.

Samtidigt rusade börsen då den är enda möjligheten att få utdelning på sina slantar i nuläget.

OMX
Stockholm (torsdag) 2,08 (i år 11,61), Oslo 1,30, Helsingfors, Köpenhamn, Frankfurt 1,56, London 0,15, Paris 1,00, USA Dow Jones 0,62, Nasdaq 1,18, Tokyo 1,85, Global - 0,01 (i år 3,01) procent.

Dollar + 2 öre = 8,42 kr, Euro + 12 öre = 9,61 kr, Pund + 16 öre = 12,97 kr  

11 februari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,44 (i år 9,33), Oslo - 1,90, Helsingfors - 0,09, Köpenhamn - 1,11, Frankfurt - 0,02, London - 0,16, Paris - 0,35, USA Dow Jones - 0,04, Nasdaq 0,28, Tokyo stängt, Global 0,21 (i år 3,02) procent. 

Dollar + 9 öre = 8,40 kr, Euro + 8 öre = 9,49 kr, Pund + 12 öre = 12,81 kr

10 februari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,82 (i år 9,82), Oslo - 0,39, Helsingfors 0,65, Köpenhamn 0,82, Frankfurt 0,85, London - 0,12, Paris 0,96, USA Dow Jones 0,79, Nasdaq 1,30, Tokyo - 0,33, Global 0,02 (i år 2,81) procent.

Dollar
- 7 öre = 8,31 kr, Euro - 8 öre = 9,41 kr, Pund  - 9 öre = 12,69 kr

06 februari 2015

Jobbtillväxten var kraftfullare i den amerikanska ekonomin än vad experterna väntat sig, i januari var nytillskottet  257 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn.

Dessutom har siffrorna för december uppgraderats från 252 000 nya jobb till 423 000.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,83 (i år 9,38), Oslo 0,56, Helsingfors - 0,02, Köpenhamn - 0,63, Frankfurt - 0,54, London - 0,18, Paris - 0,26, USA Dow Jones - 0,34, Nasdaq - 0,43, Tokyo 0,82, Global - 0,42 (i år 2,79) procent.

Dollar + 13 öre = 8,38 kr, Euro + 6 öre = 9,49 kr, Pund + 16 öre = 12,78 kr 

05 februari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,65 (i år 8,48), Oslo 1,12, Helsingfors 1,74, Köpenhamn - 0,28, Frankfurt - 0,05, London 0,09, Paris 0,15, USA Dow Jones 1,20, Nasdaq 1,03, Tokyo - 0,98, Global - 0,12 (i år 3,21) procent. 

Dollar 0 öre = 8,25 kr, Euro + 1 öre = 9,43 kr, Pund + 6 öre = 12,62 kr

04 februari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,61 (i år 7,78), Oslo - 1,49, Helsingfors 0,03, Köpenhamn - 0,15, Frankfurt 0,19, London - 0,17, Paris 0,39, USA Dow Jones 0,04, Nasdaq - 0,23, Tokyo 1,98, Global 0,06 (i år 3,33) procent. 

Dollar + 3 öre = 8,25 kr, Euro - 2 öre = 9,42 kr, Pund + 9 öre = 12,56 kr

03 februari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,96 (i år 8,44), Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Frankfurt 0,58, London 1,32, Paris 1,09, USA Dow Jones 1,76, Nasdaq 1,09, Tokyo - 0,68, Global 0,03 (i år 3,27) procent.

Dollar - 7 öre = 8,22 kr, Euro + 4 öre = 9,44 kr, Pund + 2 öre = 12,47 kr

02 februari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,17 (i år 7,35), Oslo 0,94, Helsingfors - 0,83, Köpenhamn - 0,28, Frankfurt 1,25, London 0,49, Paris 0,51, USA Dow Jones 1,14, Nasdaq 0,89, Tokyo - 0,29, Global 1,06 (i år 3,24).

Dollar + 2 öre = 8,29 kr, Euro + 6 öre = 9,40 kr, Pund + 2 öre = 12,45 kr

30 januari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,32 (i år 7,16), Oslo - 0,07, Helsingfors 0,22, Köpenhamn - 0,13, Frankfurt - 0,41, London - 090, Paris - 0,59, USA Dow Jones - 1,45, Nasdaq - 1,03, Tokyo 0,39, Global - 0,84 (i år 2,18) procent.

Dollar
0 öre = 8,27 kr, Euro - 1 öre = 9,34 kr, Pund - 1 öre = 12,43 kr

29 januari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,50 (i år 6,82), Oslo - 0,44, Helsingfors - 1,59, Köpenhamn - 0,20, Frankfurt 0,25, London - 0,22, Paris 0,44, USA Dow Jones 1,31, Nasdaq 0,98, Tokyo - 1,06, Global 0,33 (i år 3,02) procent.

Dollar
+ 3 öre = 8,27 kr, Euro + 1 öre = 9,35 kr, Pund - 6 öre = 12,44 kr

28 januari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 1,64 (i år 6,29), Oslo 0,30, Helsingfors 1,20, Köpenhamn 1,07, Frankfurt 0,78, London 0,21, Paris - 0,29, USA Dow Jones - 1,13, Nasdaq - 0,93, Tokyo 0,15, Global 0,77 (i år 2,69) procent.

Dollar + 6 öre = 8,24 kr, Euro + 4 öre = 9,34 kr, Pund + 7 öre = 12,50 kr 

27 januari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 1,38 (i år 4,57), Oslo - 0,98, Helsingfors - 1,64, Köpenhamn - 1,24, Frankfurt - 1,57, London - 0,60, Paris - 1,09, USA Dow Jones - 1,65, Nasdaq - 1,89 Tokyo + 1,69, Global 0,10 (i år 1,92) procent.

Dollar - 15 öre = 8,18 kr, Euro - 4 öre = 9,30 kr, Pund - 6 öre = 12,43 kr

25 januari 2015

Högkonjunkturen kommer
om två eller tre år, det har statliga Kon-junkturinstitutet (KI) sagt de senaste fem åren, men hittills har man haft fel varje gång.

SVT granskning visar att KI systematiskt sedan 2010 har felbedömt när nästa högkonjunktur ska ske och Jesper Hansson, prognoschef på KI medger felprognoserna.

Han menar att det har hänt nya överraskningar i världsekonomin, främst eurokrisen som blossade upp 2011, men också negativa tillväxtöverraskningar i omvärlden som man ej kunnat förutse.

KI:s bedömningar ligger till grund för mycket av den ekonomiska politiken som regeringen bedriver.

De tidigare felaktiga bedömningarna har också fått konsekvenser genom att man kunnat sänka skatterna ännu mer och satsat mer på statliga infrastrukturinvesteringar.

I sin senaste prognos för en månad sedan flyttade KI fram högkon-junkturen till 2016.

Det har skett en rejäl återhämtning i vissa länder som USA.

23 januari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,81 (i år 4,81), Oslo 0,66, Helsingfors 2,28, Köpenhamn 0,98, Frankfurt 2,05, London 0,53, Paris 1,93, USA Dow Jones - 0,79, Nasdaq 0,16, Tokyo 1,00, Global 0,48 (i år 1,82) procent.

Dollar + 10 öre = 8,33 kr, Euro - 1 öre = 9,34 kr, Pund + 14 öre = 12,49 kr 

22 januari 2015

Europeiska centralbanken (ECB) inleder ett program för stödköp av statspapper på totalt över 1 000 miljarder euro med start i mars.

Syftet är att få ned ränteläget och få fart på kreditgivningen i euro-zonen, vilket i sin tur väntas trycka upp inflation, tillväxt och investe-ringar och samtidigt dämpa den besvärande höga arbetslösheten11,5 procent.

Programmet ska pågå i 18 månader, till september 2016 och tidigare i går meddelade ECB att styrräntan stannar på den rekordlåga nivån 0,05 procent.

Programmet i korthet:

ECB tillför minst 1 000 miljarder euro under 18 månader som går till att köpa upp euroländernas statsobligationer.

När räntorna på statsobligationerna faller till följd av uppköpen vill investerare placera sina pengar i länder där räntorna är högre, exempelvis USA.

En svag euro stärker konkurrensen gentemot USA, export och inflation växer.

Bankerna blir mer stadda i kassan och vågar låna ut pengar till företag och privatpersoner, något som resulterar i ökad konsumtion.

Priserna på bostäder och aktier stiger, företagen anställer fler människor.

Konsumtionen växer liksom inflationen och Europa kommer upp på banan.

Det är i alla fall ECB:s förhoppning.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 1,35 (i år 3,94), Oslo 0,92, Helsingfors 1,99, Köpenhamn 0,50, Frankfurt 1,32, London 1,02, Paris 1,52, USA Dow Jones 1,48, Nasdaq 1,78, Tokyo 0,29, Global 0,59 (i år 1,34) procent.

Dollar + 5 öre = 8,23 kr, Euro + 13 öre = 9,35 kr, Pund - 4 öre = 12,35 kr

21 januari 2015

I morgon väntas den Europeiska centralbanken (ECB) starta sedel-pressarna för att få fart på den tröga ekonomin i EU.

Det spekuleras i att mellan 500 och 1 000 miljarder euro kommer att produceras, men frågan är hur riskerna ska fördelas?

www.dn.se/ekonomi/ecb-tar-till-sedelpressarna-mot-trog-ekonomi/

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,55 (i år 2,59), Oslo 0,89, Helsingfors 1,08, Köpenhamn 0,61, Frankfurt 0,41, London 1,63, Paris 0,87, USA Dow Jones 0,22, Nasdaq 0,27, Tokyo - 0,49, Global 0,02 (i år 0,75) procent.

Dollar + 1 öre = 8,18 kr, Euro + 4 öre = 9,48 kr, Pund + 1 öre = 12,39 kr

20 januari 2015

Oljeprisfallet
är bra för världsekonomin, men räcker inte för att upp-väga minskade investeringar, bedömer Internationella valutafonden (IMF).

IMF sänker sin globala tillväxtprognos för både 2015 och 2016, som i år beräknas stanna på 3,5 procent respektive 3,7 procent 2016.

Det är 0,3 procentenheter lägre än IMF:s uppdatering i oktober 2014.

USA är den enda stora ekonomin som får sin tillväxtprognos höjd.

Den svenska regeringen bedömer att landets ekonomi växer med 2,4 procent i år och 2,7 procent 2016, enligt finansminister Magdalena Andersson (S) vid en presskonferens på tisdagen.

Det är en nedskrivning jämfört med regeringens prognos i höstas.

- På kort sikt ser vi att den svenska tillväxten fortfarande inte riktigt tagit fart, den långsamma återhämtningen i omvärlden håller tillbaka tillväxten i den svenska ekonomin, säger hon. 

Det blir inget överskott i de offentliga finanserna under prognosperioden som sträcker sig fram till 2018.

Hushållens konsumtion blir lägre och arbetslösheten sjunker inte som man räknat med.

Mot bakgrund av underskotten i de offentliga finanserna finns inget utrymme för "utsvävningar", enligt finansministern.

Enligt henne beror underskotten främst på ökade sjukskrivningar och att Migrationsverket behöver mer pengar på grund av ökad invandring till Sverige.

Intressant i sammanhanget är att budgeten inte visar någon BNP-ökning per capita, finansministern kunde eller ville inte svara på varför.

Det kan inte uteslutas att det finns en koppling till den svenska mass-invandringen.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,93 (i år 2,03), Oslo - 070, Helsingfors 0,25, Köpenhamn 0,55, Frankfurt 0,14, London 0,52, Paris 1,16, USA Dow Jones 0,02, Nasdaq  0,44, Tokyo 2,03, Global 0,32 (i år 0,73) procent.

Dollar + 5 öre = 8,17 kr, Euro 0 öre = 9,44 kr, Pund + 9 öre = 12,38 kr

19 januari 2015

Skrota
statens överskottsmål och satsa på bostadsbyggandet och bättre infrastruktur, förseslår flera LO-förbund.

Totalt handlar det om investeringar i mångmiljardklassen menar ordförandena i Målarna, Byggnads, Fastighetsanställdas förbund, Seko och Elektrikerna på DN Debatt.

De vill öka investeringarna med 280 miljarder kronor under en tio-årsperiod och därmed skulle 170 000 jobb skapas, enligt deras beräkningar.

Börsen

Stockholmsbörsen noterar återigen nytt rekord och även de ledande Europabörserna går starkt inför Europeiska centralbankens väntade beslut på torsdag att starta sedelpressarna.

OMX
Stockholm (måndag) 0,54 (i år 1,08), Oslo 2,41, Helsingfors 1,80, Köpenhamn 1,82, Frankfurt 0,73, London 0,54, Paris 0,35, USA Dow Jones 0ch Nasdaq stängt, Tokyo 0,89, Global 0,11 (i år 0,41) procent.

Dollar + 2 öre = 8,12 kr, Euro + 7 öre = 9,44 kr, Pund + 2 öre = 12,29 kr 

16 januari

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,57 (i år 0,54), Oslo - 0,14, Helsingfors 1,59, Köpenhamn - 0,23, Frankfurt 1,35, London 0,79, Paris 1,31, USA Dow Jones 1,10, Nasdaq 1,39, Tokyo - 1,43, Global 0,75 (i år  0,30) procent.

Dollar + 2 öre = 8,10 kr, Euro - 14 öre = 9,37 kr, Pund - 3 öre = 12,27 kr

14 januari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 1,97 (i år - 1,36), Oslo - 1,28, Helsingfors - 1,24, Köpenhamn - 1,25, Frankfurt - 1,25, London - 2,35, Paris - 1,56 USA Dow Jones - 1,06, Nasdaq - 48, Tokyo - 1,71, Global 0,01 (i är - 0,45) procent.

Dollar + 2 öre = 8, 08 kr, Euro + 2 öre = 9,51 kr, Pund + 7 öre = 12,30 kr

13 januari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,70 (i år (0,62), Oslo 1,58, Helsingfors 0,87, Köpenhamn 1,33, Frankfurt 1,63, London 0,63, Paris 1,47, USA Dow Jones - 0,15, Nasdaq - 0,07, Tokyo - 0,64, Global 0,02 (i år - 0,46) procent.

Dollar - 1 öre = 8,06 kr, Euro - 5 öre = 9,49 kr, Pund - 1 öre = 12,23 kr 

12 januari 2015

Underskottet
i statens budget blev 2014, 72,2 miljarder kronorr, 2013 var det 131 miljarder vilket främst beror på utlåning till Riksbanken, Island och Irland.

Statsskulden var vid slutet av 2014 nästan 1 400 miljarder kronor mot 1 277 miljarder 2013, enligt Riksgälden. 

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,68 (i år - 0,08), Oslo - 1,17, Helsingfors 0,17, Köpenhamn 0,45, Frankfurt 1,38, London 0,00, Paris 1,18, USA Dow Jones - 0,54, Nasdaq - 0,84, Tokyo stängt, Global - 0,15 (i år - 0,48) procent.

Dollar + 1 öre = 8,07 kr, Euro 0 öre = 9,54 kr, Pund + 2 öre = 12,24 kr 

09 januari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,69 (i år - 0,75), Oslo 0,06, Helsingfors - 0,55, Köpenhamn - 0,03, Frankfurt - 1,92, London - 1,05, Paris - 1,90, USA Dow Jones - 0,95, Nasdaq - 0,68, Tokyo 0,18, Global - 0,86 (i år - 0,33) procent.

Dollar  + 2 öre = 8,06 kr, Euro + 6 öre = 9,54 kr, Pund + 9 öre = 12,22 kr 

08 januari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 2,41 (i år - 0,06), Oslo 1,17, Helsingfors 1,78, Köpenhamn 1,32, Frankfurt 3,36, London 2,34, Paris 3,59, USA Dow Jones 1,84, Nasdaq 1,84, Tokyo 1,60, Global 0,12 (i år 0,69) procent.

Dollar + 8 öre = 8,04 kr, Euro + 6 öre = 9,48 kr, Pund + 11 öre = 12,13 kr 

07 januari 2015

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 2,18 (i år - 2,41), Oslo 0,59, Helsingfors - 0,67, Köpenhamn - 0,80, Frankfurt 0,51, London 0,84, Paris 0,72, USA Dow Jones 1,23, Nasdaq 1,26, Tokyo 0,01, Global 0,02 (i år 0,57) procent.

Dollar + 8 öre = 7,96 kr, Euro - 6 öre = 9,42 kr, Pund - 13 öre = 12,02 kr 

05 januari 2015

Börsfallet i Japan, det högsta på 10 månader, inledde nedgången i Asien, USA och Europa på måndagen som en konsekvens av det låga oljepriset och turbulensen i Grekland.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,37 (i år - 0,23), Oslo - 2,40, Helsingfors - 1,82, Köpenhamn - 1,08, Frankfurt - 2,99, London - 2,00, Paris - 3,31, USA Dow Jones - 1,86, Nasdaq - 1,57, Tokyo - 2,98, Global - 0,32 (i år 0,55) procent.

Dollar 0 öre = 7,88 kr, Euro 0 öre = 9,48 kr, Pund 0 öre = 12,15 kr

02 januari 2015

Den europeiska valutan har åkt rutschkana på sistone och pressats bland annat av ECB-chefen Mario Draghis uttalande i förra veckan att den europeiska centralbanken riskerar att misslyckas med sitt mål om prisstabilitet.

Ett annat orosmoln som pressar euron är uppgifterna i den tyska tid-ningen Der Spiegel i helgen att Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, är redo att låta Grekland lämna den gemensamma valutan.

www.svd.se/naringsliv/darfor-forsvagas-euron_4229679.svd

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,14 (i år 0,14), Oslo 0,58, Helsingfors 0,88, Köpenhamn 1,08, Frankfurt - 0,42, London - 0,28, Paris - 0,48, USA Dow Jones 0,06, Nasdaq - 0,20, Tokyo, Global 0,87 (i år 0,87) procent.

Dollar + 5 öre = 7,88 kr, Euro + 1 öre = 9,48 kr, Pund - 4 öre = 12,15 kr   

30 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,84 (i år 11,86), Oslo - 0,80, Helsingfors - 1,08, Köpenhamn - 0,42, Frankfurt - 1,22, London - 1,30, Paris - 1,68, USA Dow Jones - 0,31, Nasdaq - 0,61, Tokyo - 1,57, Global - 0,02 (i år 12,83) procent.

Dollar - 10 öre = 7,73 kr, Euro - 13 öre = 9,40 kr, Pund - 13 öre = 12,03 kr

29 december 2014

Efter beskedet om nyval i Grekland föll börsen i Aten med nästan 11 procent och senare meddelade Internationella valutafonden (IMF) att allt finansielt stöd avbryts tills en ny grekisk regering bildats.

Samtalen med grekiska myndigheter kommer att återupptas när en ny regering är på plats, säger IMF:s talesperson Gerry Rice.

Greklands statsskuld uppgår till 175 procent av BNP och många be-dömer att någonstans kring 120 procent är en hållbar skuld.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,49 (i år 12,80), Oslo - 0,36, Helsingfors - 0,10, Köpenhamn 0,11, Frankfurt 0,05, London 0,36, Paris 0,51, USA Dow Jones - 0,09, Nasdaq 0,00, Tokyo - 0,50, Global 0,36 (i år 12,85) procent.

Dollar - 2 öre = 7,83 kr, Euro - 3 öre = 9,53 kr, Pund - 6 öre = 12,16 kr

26 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,00 (i år 12,24), Oslo 0,00, Helsingfors 0,00, Köpenhamn 0,00, Frankfurt 0,00, London 0,18, Paris 0,00, USA Dow Jones 0,13, Nasdaq 0,70, Tokyo 0,09, Global 0,24 (i år 12,49) procent.

Dollar + 5 öre = 7,85 kr, Euro + 4 öre = 9,56 kr, GBP + 12 öre = 12,22 kr

24 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,00 (i år 12,24), Oslo 0,00, Helsingfors 0,00, Köpenhamn 0,00, Frankfurt 0,00, London 0,18, Paris - 0,44, USA Dow Jones 0,03, Nasdaq 0,17, Tokyo 1,19, Global - 0,01 (i år 12,25) procent.

Dollar - 1 öre = 7,80 kr, Euro + 2 öre = 9,52 kr

23 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,56 (i år 12,24), Oslo 0,41, Helsingfors 1,09, Köpenhamn - 0,30, Frankfurt 0,57, London 0,33, Paris 1,42, USA Dow Jones 0,36, Nasdaq - 0,33, Tokyo stängt, Global 0,12 (i år 12,26) procent.

Dollar + 3 öre = 7,81 kr, Euro - 3 öre = 9,50 kr

22 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,69 (i år 11,61), Oslo 0,49, Helsingfors 0,57, Köpenhamn  0,78, Frankfurt 0,81, London 0,48, Paris 0,30, USA Dow Jones 0,87, Nasdaq 0,34, Tokyo 0,08, Global 0,09 (i år 12,14) procent.

Dollar + 5 öre = 7,78 kr, Euro + 7 öre = 9,53 kr

19 december 2014

EU gav efter ett möte i Bryssel klartecken till ett stort investerings-paket som ska stärka EU:s ekonomi.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers ska i januari läm-na ett lagförslag om hur paketet ska utformas.

I juni ska sedan EU-länderna ge sin dom över förslagen och om det duger för att sätta igång projekt som kan handla om infrastruktur, energi amt forskning och utveckling.

Paketet ska göra investeringar på 315 miljarder euro möjliga.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,72 (i år 10,85), Oslo 0,69, Helsingfors - 0,13, Köpenhamn 0,77, Frankfurt - 0,25, London 1,23, Paris - 0,18, USA Dow Jones 0,15, Nasdaq 0,36, Tokyo 2,39, Global 0,38 (i år 12,05) procent.

Dollar + 4 öre = 7,73 kr, Euro 1 öre = 9,46 kr 

18 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 2,55 (i år 10,06), Oslo 3,92, Helsingfors 2,52, Köpenhamn 2,61, Frankfurt 3,39, London 2,00, Paris 3,10, USA Dow Jones 2,43, Nasdaq 2,24, Tokyo 2,32, Global 1,00 (i år 11,67) procent.

Dollar + 2 öre = 7,69 kr, Euro - 2 öre = 9,45 kr

17 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,36 (i år 7,32), Oslo 2,94, Helsingfors 0,20, Köpenhamn 1,42, Frankfurt - 0,20, London 0,07, Paris 0,46, USA Dow Jones 1,60, Nasdaq 2,25, Tokyo 0,38, Global 0,39 (i år 10,67) procent.

Dollar + 6 öre = 7,67 kr, Euro - 6 öre = 9,47 kr 

16 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,16 (i år 7,70), Oslo - 1,11, Helsingfors 0,84, Köpenhamn - 1,68, Frankfurt 2,46, London 2,41, Paris 2,19, USA Dow Jones - 0,65, Nasdaq - 1,24, Tokyo - 2,10, Global - 0,47 (i år 10,28) procent.

Dollar - 2 öre = 7,61 kr, Euro + 5 öre 9,53 kr  

15 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 1,05 (i år 7,53), Oslo - 0,44, Helsingfors - 2,21, Köpenhamn - 1,68, Frankfurt - 2,72, London - 1,87, Paris - 2,52, USA Dow Jones - 0,58, Nasdaq - 2,04, Tokyo - 1,57, Global - 0,38 (i år 10,75) procent.

Dollar + 10 öre = 7,63 kr, Euro + 8 öre = 9,48 kr

12 december 2014

Det var ned på de ledande börserna i Europa så även i USA och Stockholm och mycket kretsar kring oljeprisutvecklingen.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 1,70 (i år 8,67), Oslo - 1,56, Helsingfors - 2,14, Köpenhamn - 1,40, Frankfurt -2,72, London - 2,49, Paris - 2,77, USA Dow Jones - 1,79, Nasdaq - 1,16, Toky 0,66, Global - 1,64 (i år 11,13) procent.

Dollar - 3 öre = 7,53 kr, Euro + 5 öre = 9,40 kr 

11 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,03 (i år 10,55), Oslo - 0,28, Helsingfors - 0,18, Köpenhamn - 0,55, Frankfurt 0,64, London - 0,59, Paris - 0,05, USA Dow Jones 0,36, Nasdaq 0,52, Tokyo - 0,89, Global 0,00 (i år 12,77) procent.

Dollar + 5 öre = 7,56 kr, Euro + 2 öre = 9,35 kr  

10 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,19 i år 10,58), Oslo 0,26, Helsingfors - 0,16, Köpenhamn - 0,19, Frankfurt 0,06, London - 0,45, Paris - 0,85, USA Dow Jones - 1,51, Nasdaq - 1,73, Tokyo - 2,25, Global - 0,11 (i år 12,77) procent.

Dollar 0 öre = 7,51 kr, Euro 0 öre = 9,33 kr

09 december 2014

Börsen faller handlöst i Aten
och den grekiska statens låneräntor skjuter i höjden, marknaden räknar med nyval och en period av kaos i krislandet Grekland.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/borskrasch-i-aten_4174807.svd

OMX
Stockholm (tisdag) - 1,07 (i år 10,36), Oslo - 1,50, Helsingfors - 1,87, Köpenhamn - 1,29, Frankfurt - 2,21, London - 2,14, Paris - 2,55, USA Dow Jones - 0,29, Nasdaq 0,54, Tokyo - 0,68, Global - 0,15 (i år 12,88) procent.

Dollar - 3 öre =7,51 kr, Euro + 4 öre = 9,33 kr

08 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,35 (i år 11,56), Oslo - 1,03, Helsingfors - 0,34, Köpenhamn - 0,41, Frankfurt - 0,72, London - 1,05, Paris 1,00, USA Dow Jones - 0,59, Nasdaq - 0,84, Tokyo 0,08, Global - 0,28 (i år 13,03) procent.

Dollar
- 1 öre = 7,54 kr, Euro + 1 öre = 9,29 kr

05 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 1,67 (i år 11,96), Oslo - 0,21, Helsingfors 1,43, Köpenhamn 1,25, Frankfurt 2,39, London 0,95, Paris 2,21, USA Dow Jones 0,33, Nasdaq 0,24, Tokyo 0,19, Global 0,57 (i år 13,31) procent.

Dollar kr  + 9 öre = 7,55 kr, Euro 0 öre = 9,28 kr

04 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,01 (i år 10,12), Oslo - 1,03, Helsingfors - 0,42, Köpenhamn - 0,67, Frankfurt - 1,21, London - 0,61, USA Dow Jones 0,02, Nasdaq 0,16, Tokyo 0,94, Världsindex 0,22 (i år 4,74) procent.

Dollar - 4 öre = 7,49 kr, Euro + 1 öre = 9,27 kr  

03 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 1,01 (i år 11,02), Oslo 0,80, Helsingfors 0,17, Köpenhamn 0,25, Frankfurt 0,38, London - 0,38, Paris 0,08, USA Dow Jones 0,19, Nasdaq 0,39, Tokyo 0,32, Global 0,23 (i år 13,31) procent.

Dollar + 1 öre = 7,53 kr, Euro - 5 öre = 9,26 kr

02 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,01 (i år 10,01), Oslo 1,08, Helsingfors 0,15, Köpenhamn 1,02, Frankfurt - 0,30 London, 1,29, Paris 0,25, USA Dow Jones 0,51, Nasdaq 0,55, Tokyo 0,41, Global 0,01 ( i år 13,08) procent.

Dollar
+ 9 öre = 7,52 kr, Euro + 4 öre = 9,31 kr

01 december 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,60 (i år 10,09), Oslo - 0,38, Helsingfors - 0,11, Köpenhamn - 0,65, Frankfurt - 0,17, London - 0,99, Paris - 0,29, USA Dow Jones - 0,29, Nasdaq - 1,34, Tokyo 0,75, Global 0,16 (i år 13,07) procent.

Dollar - 2 öre = 7,43 kr, Euro - 1 öre = 9,27 kr

28 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,37 (i år 10,76), Oslo - 2,37, Helsingfors - 0,86, Köpenhamn - 0,72, Frankfurt 0,06, London - 0,01, Paris 0,18, USA Dow Jones 0,00, Nasdaq 0,09, Tokyo 1,23, Global 0,12 (i år 12,91) procent.

Dollar
+ 1 öre = 7,45 kr, Euro + 1 öre = 9,28 kr

27 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,51 (i år 11,17), Oslo - 2,45, Helsingfors 0,38, Köpenhamn - 0,08, Frankfurt 0,60, London - 0,09, Paris 0,20, USA Dow Jones stängt, Nasdaq stängt, Tokyo - 0,78, Global - 0,05 (i år 12,79) procent.

Dollar
+ 5 öre = 7,44 kr, Euro + 2 öre = 9,27 kr

26 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,62 (i år 10,60), Oslo - 1,53, Helsingfors 0,21, Köpenhamn 0,16, Frankfurt 0,55, London - 0,03, Paris - 0,20, USA Dow Jones 0,07, Nasdaq 0,61, Tokyo 0,14, Global 0,00 (i år 12,84) procent.

Dollar - 4 öre = 7,39 kr, Euro - 2 öre = 9,25 kr

25 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,70 (i år 11,29), Oslo - 0,23, Helsingfors 0,26, Köpenhamn 0,43, Frankfurt 0,77, London 0,02, Paris 0,32, USA Dow Jones - 0,02, Nasdaq 0,07, Tokyo 0,29, Global 0,16 (i år 12,84) procent.

Dollar 0 öre = 7,43 kr, Euro + 2 öre = 9,27 kr

24 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,62 (i år 10,51), Oslo 0,15, Helsingfors 1,24, Köpenhamn 0,87, Frankfurt 0,54, London, - 0,30, Paris, USA Dow Jones 0,04, Nasdaq 0,89, Tokyo stängt, Global - 0,07 (i år 12,68) procent. 

Dollar - 3 öre = 7,43 kr, Euro 0 öre = 9,25 kr

21 november 2014

Börserna steg krraftigt i Europa som en konsekvens av att den Euro-peiska Centralbanken (ECB) aviserat framtida stimulanser för att öka tillväxten i den europeiska ekonomin.

USA-börsen stängde på en ny högstanivå sedan Kina aviserat en överraskande räntesänkning.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 1,51 (i år 9,83), Oslo 1,04, Helsingfors 2,32, Köpenhamn 1,14, Frankfurt 2,62, London 1,10, Paris 1,46, USA Dow Jones 0,51, Nasdaq 0,24, Tokyo 0,33, Global 0,40 (i år 12,75) procent. 

Dollar + 7 öre = 7,46 kr, Euro - 2 öre = 9,25 kr

20 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,25 (i år 8,20), Oslo - 0,33, Helsingors 0,16, Köpenhamn - 0,25, Frankfurt 0,12, London - 0,26, Paris - 0,75, USA Dow Jones 0,19, Nasdaq 0,56, Tokyo 0,10, Global 0,09 (i år 12,35) procent.

Dollar 0 öre = 7,39 kr, Euro 0 öre = 9,27 kr

19 november 2014

Börsen

Aldrig tidigare har aktieköparna tyckt att företagen på Stockholms-börsen varit så värdefulla som igår.

Börsföretagen var tillsammans värda över 5 100 miljarder kronor och många bedömare tror på en fortsatt uppgång och stödjer sig på flera faktorer.

Många företag, inte minst tunga verkstadsbolag, har visat starka siffror under hösten.

Den amerikanska ekonomin utvecklas starkt och det kommer lite ljusare signaler från Tyskland.
 
Världen tycks börja vänja sig vid den oro som extremiströrelsen IS i Mellanöstern och som Rysslands agerande i Ukraina skapar.

Men en faktor som verkligen driver på börsen är att det är ont om alternativ, den som lånar ut sina pengar till banken får rekordlåg ersättning.
 
Dagens bottenlåga räntor innebär att det är rea på pengar, bra för den som vill slösa men dåligt för den som vill spara.

Därför är det egentligen inte starka företag och förväntningar på goda vinster i framtiden som ger stigande kurser på börsen, det är helt enkelt billiga pengar som flödar till börsen.

Men de flödar till en nervös börs, uppgång kan snabbt förbytas i nedgång.
 
Hösten inleddes med fallande kurser på bred front, mellan mitten av september och mitten av oktober gick börsen tillbaka med 12-13 procent.


OMX Stockholm (onsdag) - 0,29 (i år 8,45), Oslo 0,24, Helsingfors - 0,36, Köpenhamn 0,32, Frankfurt 0,17, London - 0,19, Paris 0,09, USA Dow Jones - 0,01, Nasdaq - 0,57, Tokyo - 0,32, Global - 0,13 (i år 12,26) procent.  

Dollar + 2 öre = 7,39 kr, Euro + 3 öre = 9,27 kr

18 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,76 (i år 8,76), Oslo 0,43, Helsingfors 1,10, Köpenhamn 1,05, Frankfurt 1,61, London 0,56, Paris 0,86, USA Dow Jones 0,23, Nasdaq 0,67, Tokyo 2,18, Global 0,09 (i år 12,39) procnt. 

Dollar - 7 öre = 7,37 kr, Euro - 2 öre = 9,24 kr

17 november 2014

Instabiliteten i världen
utgör ett reellt hot mot Storbritanniens eko-nomiska återhämtning, skriver landets premiärminister David Cameron i tidningen The Guardian.

"Kriserna i Ukraina och Mellanöstern, ebola och tröga frihandels-samtal har utlöst röda varningslampor för världsekonomin och eurozonen vacklar på randen till en möjlig tredje recession

Vi kan inte isolera oss helt men vi måste göra allt vi kan för att skydda oss från en global nedgång".

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,17 (i år 7,95), Oslo - 0,05, Helsingfors - 0,07, Köpenhamn 0,01, Frankfurt 0,58, London 0,26, Paris 0,56, USA Dow Jones 0,07, Nasdaq - 0,37, Tokyo - 3,0, Global 0,10 (i år 12,30) procent.

Dollar + 5 öre = 7,44 kr, Euro + 1 öre = 9,26 kr

14 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,36 (i år 7,77), Oslo 1,94, Helsingfors - 0,63, Köpenhamn - 0,26, Frankfurt 0,05, London 0,29, Paris 0,35, USA Dow Jones - 0,10, Nasdaq 0,18, Tokyo 0,58, Global 0,72 (i år 12,20) procent.

Dollar - 4 öre = 7,39 kr, Euro - 2 öre = 9,25 kr

13 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,81 (i år 8,16), Oslo - 0,61, Helsingfors 0,94, Köpenhamn - 0,06, Frankfurt 0,41, London 0,37, Paris 0,19, USA Dow Jones 0,23, Nasdaq 0,11, Tokyo 1,14, Global 0,26 (i år 11,48) procent.

 Dollar + 1 öre = 7,43 kr, Euro + 4 öre = 9,27 kr

12 november 2014

EU-kommissionens ledare Jean-Claude Juncker fick i förra veckan frän kritik för sitt hemlands skattetrixande.

Han säger nu att allt har gjorts i enlighet med nationell lagstiftning och internationella regler som anknyter till den här saken, uppger Reuters.

I förra veckan slogs det upp stort att Luxemburg, där Juncker varit premiär- och finansminister i många år, erbjudit mängder av stora internationella koncerner skatteförmåner.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,93 (i år 7,29), Oslo - 0,47, Helsingfors - 1,30, Köpenhamn - 0,94, Frankfurt - 1,69, London - 0,25, Paris - 1,51, USA Dow Jones - 0,02, Nasdaq 0,31, Tokyo 0,39, Global 0,32 (i år 11,22) procent. 

Dollar + 3 öre = 7,42 kr, Euro + 1 öre = 9,23 kr

11 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,47 (i år 8,30), Oslo 0,35, Helsingfors 0,50, Köpenhamn - 0,30, Frankfurt 0,18, London 0,24, Paris 0,50, USA Dow Jones 0,01, Nasdaq 0,19, Tokyo 2,0, Global - 0,23 (i år 10,90) procent.

Dollar - 4 öre = 7,39 kr, Euro  - 1 öre = 9,22 kr

10 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag), 0,55 (i år 7,79), Oslo 0,66, Helsingfors 0,90 , Köpenhamn 0,42, Frankfurt 0,65, London 0,67, Paris 0,79, USA Dow Jones 0,23, Nasdaq 0,41, Tokyo -0,59, Global 0,19 (i år 11,13) procent.

Dollar + 2 öre = 7,43 kr, Euro + 1 öre = 9,23 kr

07 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,22 (i år 7,21), Oslo 0,52, Helsingfors - 1,23, Köpenhamn 0,13, Frankfurt - 0,91, London 0,25, Paris - 0,89, USA Dow Jones 0,11, Nasdaq - 0,13, Tokyo 0,48, Global 0,41 (i år 10,94) procent.

Dollar 0 öre = 7,41 kr, Euro + 2 öre = 9,22 kr 

06 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm 0,11 (i år 7,44), Oslo - 0,10, Helsingfors - 0,03, Köpenhamn 0,08, Frankfurt 0,66, London 0,18, Paris 0,46, USA Dow Jones 0,40, Nasdaq 0,38, Tokyo - 0,86, Global 0,37 (i år 10,53) procent.

Dollar + 4 öre = 7,41 kr, Euro - 1 öre = 9,20 kr

05 november 2014

Börsen

OMX
Stockolm (torsdag) 0,91 ( i år 7,26), Oslo 1,26, Helsingfors 1,37, Köpenhamn 0,04, Frankfurt 1,63, London 1,32, Paris 1,89, USA Dow Jones 0,58, Nasdaq - 0,06, Tokyo 0,38, Global oför (i år 10,16) procent.

Dollar - 1 öre = 7,37 kr, Euro - 5 öre = 9,21 kr

04 november 2014

Den kraftiga ökningen av hushållens bolån måste dämpas och mot den bakgrunden bör amorteringskrav införas, anser riksbankschefen Stefan Ingves.

"Det är hög tid att trycka på bromsen så att skulduppbyggnaden hejdas", skriver han på DN Debatt.

Bolånen ökar i dag mer än dubbelt så snabbt som BNP.

"De åtgärder som kommer att krävas är måhända inte alltid populära men det kommer inte att bli lättare längre fram, särskilt inte den dag räntan stiger".

www.dn.se/debatt/infor-amorteringskrav-for-att-bromsa-bostadslanandet/

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,04 (i år 6,35), Oslo - 1,24, Helsingfors - 0,85, Köpenhamn - 0,65, Frankfurt - 0,92, London - 0,52, Paris - 1,52, USA Dow Jones 0,10, Nasdaq - 0,33, Tokyo 2,7, Global - 0,11 (i år 10,16) procent.

Dollar - 4 öre = 7,38 kr, Euro 0 öre = 9,26 kr

03 november 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,82 (i år 6,36), Oslo - 0,01, Helsingfors 0,00 , Köoenhamn 0,00, Frankfurt - 0,81, London - 0,89, Paris - 0,92, USA Dow Jones - 0,14, Nasdaq 0,18, Tokyo stängt, Global 0,22 (i år 10,27).

Dollar + 3 öre = 7,42 kr, Euro 0 öre = 9,26 kr

31 oktober 2014

Positiva signaler från Japans centralbank fick börserna på bred front att stiga, Nikkei upp 4,83 procentenheter och USA stängde på re-kordnivå.

Inflationen i eurozonen steg måttligt till 0,4 procent.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 1,22 (i år 7,18), Oslo 0,73, Helsingfors 1,43, Köpenhamn 0,99, Frankfurt 2,33, London 1,28, Paris 2,22, USA Dow Jones 1,13, Nasdaq 1,41, Tokyo 4,83, Global 1,01 (i år 10,05) procent.
.
Dollar + 5 öre = 7,39 kr, Euro 0 öre = 9,26 kr

30 oktober 2014

USA
:s ekonomi växte med 3,5 procent under tredje kvartalet jäm-fört med motsvarande kvartal 2013, enligt en första beräkning från landets handelsdepartement.

Det var mer än de 3,0 procent som ekonomer hade väntat sig, enligt Reuters enkät.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,46 (i år 5,89), Oslo - 0,81, Helsingfors 0,34, Köpenhamn 1,49, Frankfurt 0,35, London 0,15, Paris 0,74, USA Dow Jones 1,30, Nasdaq 0,37, Tokyo 0,67, Global 0,35 (i år 9,04) procent.

Dollar - 2 öre = 7,34 kr, Euro - 4 öre = 9,26 kr

29 oktober 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,66 (i år 5,41), Oslo 1,14, Helsingfors - 0,02, Köpenhamn 1,07, Frankfurt 0,16, London 0,81, Paris - 0,05, USA Dow Jones - 0,18, Nasdaq - 0,33, Tokyo 1,46, Global 0,69 (i år 8,69) procent.

Dollar + 3 öre = 7,36 kr, Euro - 4 öre = 9,30 kr

28 oktober 2014

Riksbanken
meddelade i dag att man sänker styrräntan, reporäntan till noll procent.

Inflationen ligger för närvarande på minus 0,4 procent, långt under riksbankens inflationsmål på 2,0 procent och det är snart tre år sedan inflationen var i linje med målet.

Med dagens besked från riksbanken har styrräntan i princip har spe-lat ut sin roll och riksbankens tillgång på valutapåverkande instru-ment har blivit färre.

Noll når inte målet, enligt DN Huvudledare.

www.dn.se/ledare/huvudledare/noll-nar-inte-malet/

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 1,60 (i år 4,72), Oslo 1,40, Helsingfors 1,42, Köpenhamn - 0,30, Frankfurt 1,86, London 0,61, Paris 0,39, USA Dow Jones 1,12, Nasdaq 1,75, Tokyo - 0,38, Global 0,78 (i år 8,00) procent.

Dollar + 5 öre = 7,33 kr, Euro + 8 öre = 9,34 kr

27 oktober 2014

Tyskland
, Europas största ekonomi, står på gränsen till recession med två kvartal i rad med minskad BNP. 

Ett index från tankesmedjan Ifo, som föll oväntat mycket under okto-ber, indikerar att tysk ekonomi inte kommer att ha någon tillväxt alls tredje kvartalet i år.

Under andra kvartalet krympte den tyska ekonomin med 0,2 procent.

Den tyska handelskammaren DIHK chocksänker samtidigt sin till-växtprognos för Tyskland till 0,8 procent 2015, ned från 1,5 procent i en tidigare beräkning.

Den tyska regeringen sänkte nyligen sin prognos för BNP till 1,3 procent.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,13 (i år 3,07), Oslo - 0,41, Helsingfors - 0,23, Köpenhamn 0,34, Frankfurt - 0,95, London - 0,40, Paris - 0,78, USA Dow Jones 0,07, Nasdaq 0,05, Tokyo 0,63, Global - 0,01 ( i år 7,22) procent.

Dollar + 3 öre = 7,28 kr, Euro + 7 öre = 9,26 kr

26 oktober 2014

25 banker fick underkänt i ECB:s stora stresstest av 130 banker i euroområdet och behöver få in samanlagt 230 miljarder kronor i nytt kapital.

Bland de underkända bankerna är nio från Italien och vardera tre från Grekland och Cypern som nu har nio månader på sig att ta in det kapital som behövs, men tolv av dem har redan gjort det.

Finansinspektionen har samtidigt på uppdrag av EU:s bankmyndig-het EBA stresstestat de svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank och samtliga klarade testet.

Marknaden drar en lättnadens suck.

Kapitalbristen som ECB har kartlagt är inte av den storleksordningen att marknaderna väntas reagera med panik när börserna öppnar på måndagsmorgonen.

www.svd.se/naringsliv/man-drar-en-lattnadens-suck_4045825.svd

24 oktober 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,23 (i år 2,95), Oslo, Helsingfors - 0,84, Köpenhamn - 0,63, Frankfurt - 0,66, London - 0,47, Paris - 0,69, USA Dow Jones 0,76, Nasdaq 0,69, Tokyo 1,01, Global 0,17 (i år 7,23)

Dollar 0 öre = 7,25 kr, Euro + 1 öre = 9,19 kr

23 oktober 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 1,26 (i år 3,18), Oslo - 0,25, Helsingfors 0,96, Köpenhamn 1,08, Frankfurt 1,20, London 0,30, Paris 1,28, USA Dow jones 1,57, Nasdaq 1,67, Tokyo - 0,37, Global 0,62 (i år 7,06) procent.

Dollar - 1 öre = 7,25 kr, Euro - 2 öre = 9,18 kr 

22 oktober 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,98 (i år 1,89), Oslo 1,32, Helsingfors 1,06, Köpenhamn 1,85, Frankfurt 0,60, London 0,43, Paris 0,48, USA Dow Jones - 0,92, Nasdaq - 0,83, Tokyo 2,64, Global 0,75 (i år 6,44) procent.

Dollar
+ 4 öre = 7,26 kr, Euro 0 öre = 9,20 kr

21 oktober 2014

Börsen

Bankerna ledde uppgången på Stockholmsbörsen.

OMX
Stockholm (tisdag) 2,43 (i år 0,90), Oslo 3,38, Helsingfors 2,06, Köpenhamn 2,39, Frankfurt 1,94, London 1,68, Paris 2,25, USA Dow Jones 1,31, Nasdaq 2,40, Tokyo - 2,03, Global 0,22 (i år 5,69) procent.

Dollar + 6 öre = 7,23 kr, Euro + 1 öre = 9,20 kr

20 oktober 2014

Tillväxten
i Kina sjönk mellan juli och september till 7,3 procent jämfört med året innan, den lägsta siffran sedan början av 2009.

Enligt Financial Times innebär det att Kina med största sannolikhet går mot den sämsta årliga tillväxten sedan 1990, då landet drabbades av massiva sanktioner efter massakern på Himmelska fridens torg.

Den inhemska industriproduktionen steg dock med 8 procent under september, vilket var något bättre än väntat.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,16 (i år - 1,49), Oslo - 0,90, Helsingfors - 0,63, Köpenhamn 0,38, Frankfurt - 1,50, London - 0,68, Paris - 1,04, USA Dow Jones 0,12, Nasdaq 1,35, Tokyo 3,98, Global - 0,28 (i år 5,47) procent.

Dollar - 1 öre = 7,17 kr, Euro + 2 öre = 9,19 kr

17 oktober 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 3,06 (i år - 1,33), Oslo 3,89, Helsingfors 3,15, Köpenhamn 3,78, Frankfurt 3,12, London 1,85, Paris 2,92, USA Dow Jones 1,85, Nasdaq 1,68, Tokyo 1,40, Global 1,22 (i år 5,75) procent.

USA ej avslut

Dollar + 1 öre = 7,18 kr, Euro 0 öre = 9,17 kr

16 oktober 2014

Efter flera års uppgångar har aktiemarknaden drabbats av frossa och bakom oron ligger i första hand de dystrare utsikterna för världsekonomin.

Industrikonjunkturen i Europa har inte förbättrats på det sätt som marknaden hoppats på och i USA verkar återhämtningen ha hamnat i stå.

Den senaste månaden har Stockholmsbörsen sjunkit med över 10 procent, i linje med övrig Europabörser.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,02 (i år - 4,26), Oslo - 2,64, Helsingfors - 0,16, Köpenhamn - 1,84, Frankfurt 0,13, London - 0,25, Paris - 0,54, USA Dow Jones - 0,16, Nasdaq  0,10, Tokyo - 2,22, Världsindex - 1,58 (i år 4,53) procent.

Dollar 0 öre = 7,17, Euro - 2 öre = 9,17 kr

15 oktober 2014

Oron i världen ger utslag på börserna, krig, ebola och en vikande konjunktur och till det negativ statistik från USA.

Börsen

Stockholmsbörsen faller kraftigt, SKF och Astra Zeneca bland för-lorarna.

OMX
Stockholm (onsdag) - 2,71 (i år 4,28), Oslo - 1,96, Helsingfors - 2,98, Köpenhamn - 2,25, Frankfurt - 2,87, London - 2,83, Paris - 3,63, USA Dow Jones - 1,06, Nasdaq - 0,28, Tokyo 0,92, Världsindex - 0,27 (i år 6,11) procent.

Dollar - 8 öre = 7,17 kr, Euro + 1 öre = 9,19 kr 

14 oktober 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 1,10 (i år - 1,62), Köpenhamn 0,49, Helsingfors 0,38, Köpenhamn 0,38, Frankfurt 0,15, London 0,42, Paris 0,23, USA Dow Jones - 0,04, Nasdaq 0,32, Tokyo . 2,4, Världsindex 0,13 (i år 6,38) procent.

Dollar + 8 öre = 7,25 kr, Euro + 9 öre = 9,18 kr

13 oktober 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,67 (i år - 2,69), Oslo 0,51, Helsingfors - 0,13, Köpenhamn - 0,45, Frankfurt 0,27, London 0,41, Paris 0,12, USA Dow Jones - 1,35, Nasdaq - 1,46, Tokyo - 1,15, Världsindex - 0,26 (i år 6,25) procent.

Dollar - 6 öre = 7,17 kr, Euro - 5 öre = 9,09 kr 

10 oktober 2014

Börserna runt om i Europa sjunker av rädsla för att styrkan i den globala ekonomin tappar fart.

www.bbc.com/news/business-29541918

Börsen

Stockholmsbörsen sjunker för femte dagen i rad och har gått ner med 6,95 procent de senaste 30 dagarna.

OMX
Stockholm (fredag) - 1,53 (i år - 2,04), Oslo - 1,87, Helsingfors - 1,57, Köpenhamn - 1,95, Frankfurt - 2,40, London - 1,43, Paris - 1,64, USA Dow Jones - 0,69, Nasdaq - 2,33, Tokyo - 1,15, Världsindex - 0,31 (i år 6,51) procent.

Dollar + 1 öre = 7,23 kr, Euro - 2 öre = 9,14 kr

09 oktober 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,64 (i år - 0,50), Oslo - 1,35, Helsingfors - 0,19, Köpenhamn - 0,35, Frankfurt 0,11, London - 0,78, Paris - 0,64, USA Dow Jones -1,97, Nasdaq - 2,04, Tokyo - 0,75, Världsindex - 0,03 (i år 6,82) procent.

Dollar + 5 öre = 7,22 kr, Euro + 3 öre = 9,16 kr 

08 oktober 2014

IMF:s prognos för den globala ekonomin på tisdagen förstärkte bilden av att något inte står rätt till i den globala ekonomin, något som fick investerarna att trycka på säljknappen.
 
IMF talar om 40 procents risk för recession i eurozonen och 30 pro-cents sannolikhet för deflation i eurozonen.

Frankrike lyfter inte, Italien ser ut att vara på väg ned och dragloket Tyskland har tappat farten.

Börsen

Hela årets uppgång har raderats från Stockholmsbörsen efter att kur-serna gått ned även på onsdagen, som mest har börsen varit upp nästan 9 procent i år.

Snart kommer också de svenska börsbolagen med sina rapporter för det tredje kvartalet och det finns alltid en osäkerhet inför vilka siffror som bolagen kommer att visa.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,55 (i år 0,12), Oslo - 0,63, Helsingfors - 1,27, Köpenhamn - 2,16, Frankfurt - 1,00, London - 0,21 , Paris - 0,97, USA Dow Jones 1,64, Nasdaq 1,90, Tokyo - 1,19, Världsindex - 0,25 (i år 6,85) procent.

Dollar - 2 öre = 7,17 kr, Euro + 2 öre = 9,13 kr 

07 oktober 2014

Nedgången på Stockholmsbörsen var i linje med utvecklingen på de ledande börserna i Europa, som dock föll något mindre.
 
Industriproduktionen i Tyskland gick ner betydligt mer än väntat i augusti, visar nya statistik, men även Tokyobörsen backade i dag.


Börsen

Tungviktaren Ericsson backar 2 procent och trycker ner index ungefär lika mycket som Nordea, som faller 1,8 procent, mest av storbankerna.

OMX
Stockholm (tisdag) - 2,13 (i år 0,67), Oslo - 1,71, Helsingfors - 1,88, Köpenhamn - 1,77, Frankfurt - 1,34, London - 1,04, Paris - 1,81, USA Dow Jones - 1,60, Nasdaq - 1,56, Tokyo - 0,67, Världsindex - 0,07 (i år 6,10) procent.

Dollar - 4 öre = 7,19 kr, Euro + 2 öre = 9,11 kr

06 oktober 204

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,29 (i år 2,87), Oslo - 0,02, Helsingfors 0,96, Köpenhamn - 0,53, Frankfurt 0,15, London 0,55, Paris 0,11, USA Dow Jones - 0,10, Nasdaq - 0,47, Tokyo 1,16, Världsindex - 0,09 (i år 6,17) procent.

Dollar - 4 öre = 7,23 kr, Euro - 1 öre = 9,09 kr

03 oktober 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 1,07 (i år 3,17), Oslo - 0,20, Helsingfors 1,01, Köpenhamn 1,25, Frankfurt - 1,99, London 1,26, Paris 0,92, USA Dow Jones 1,26, Nasadac 1,18, Tokyo 0,30, Världsindex 1,12 ( i år  6,26) procent.

Dollar + 8 öre = 7,27 kr, Euro 0 öre = 9,10 kr 

2 oktober 2014

I Europa öppnade börserna tydligt nedåt under torsdagen men allt eftersom tilltog optimismen något.

Beskedet under tidig torsdageftermiddag att Europeiska centralban-ken lämnade räntorna oförändrade och låter den viktigaste styrrän-tan vara parkerad på rekordlåga 0,05 procent var däremot väntat och gav ingen nämnvärd effekt.

Börsårets avslutande kvartal har precis satt igång och att nerverna är på helspänn är tydligt, den geopolitiska oron, på flera fronter, blir en veritabel utmaning för kommande börsklimat

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,96 (i år 2,08), Oslo 2,82, Helsingfors - 1,58, Köpenhamn - 2,10, Frankfurt - 1,99, London - 1,69, Paris - 2,81, USA Dow Jones - 0,02, Nasdaq 0,18, Tokyo - 2,61, Världsindex - 0,14 (i år 5,14) procent.

Dollar - 3 öre = 7,19 kr, Euro - 1 öre = 9,10 kr

01 oktober 2014

Börseen

OMX
Stockholm (onsdag) - 1,43 (i år 4,13), Oslo - 1,07, Helsingfors - 1,42, Köpenhamn - 0,12, Frankfurt - 0,97, London - 0,98, Paris - 1,15, USA Dow Jones - 1,40, Nasdaq - 1,59, Tokyo - 0,56, Världsindex - 0,19 (i år 5,28) procent.

Dollar + 1 öre = 7,22 kr, Euro 0 öre = 9,11 kr

30 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,64 (i år 5,64), Oslo 0,36, Helsingfors 0,44, Köpenhamn 0,09, Frankfurt 0,55, London - 0,36, Paris 1,33, USA Dow Jones - 0,17, Nadaq - 0,28, Tokyo - 0,80, Världsindex 0,16 (i år 5,47) procent.

Dollar - 3 öre = 7,21 kr, Euro - 8 öre = 9,11 kr 

29 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,26 (i år 4,96), Oslo 0,06, Helsingfors - 0,45, Köpenhamn - 0,81, Frankfurt - 0,71, London - 0,04, Paris - 0,83, USA Dow Jones - 0,25, Nasdaq - 0,14, Tokyo 0,50, Världsindex - 0,16 (i år 5,31) procent.

Dollar - 2 öre = 7,24 kr, Euro - 1 öre = 9,19 kr 

26 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,23 (i år 5,24), Oslo 0,35, Helsingfors 0,08, Köpenhamn 0,71, Frankfurt - 0,20, London 0,15, Paris 0,91, USA Dow Jones 0,99, Nasdaq 1,02, Tokyo - 0,88, Världsindex 0,86 (i år 5,47) procent.

Dollar + 5 öre = 7,26 kr, Euro + 3 öre = 9,22 kr

25 september 2014

USA-börserna föll kraftigt på torsdagen, framför allt tyngde Apple, som fått problem med den mjukvaruppdatering som släpptes i onsdags, aktien föll 3,8 procentenheter.

H&M sänkte Stockholmsbörsen.


Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,15 (i år 5,00), Oslo - 0,63, Helsingfors - 0,41, Köpenhamn - 0,18, Frankfurt - 1,57, London - 0,99, Paris - 1,32, USA Dow Jones - 1,54, Nasdaq - 1,94, Tokyo 1,28, Världsindex - 0,11 (i år 4,61) procent.

Dollar + 2 öre = 7,21 kr, Euro + 1 öre = 9,19 kr

24 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,25 (i år 6,25), Oslo 0,09, Helsingfors 0,37, Köpenhamn - 0,54, Frankfurt 0,70, London 0,45, Paris 1,25, USA Dow Jones 0,90, Nasdaq 1,03, Tokyo - 0,24, Världsindex 0,09 (i år 4,72) procent.

Dollar + 1 öre = 7,19, Euro 0 öre = 9,18 kr

23 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,93 (i år 5,95), Oslo - 1,24, Helsingfors - 1,00, Köpenhamn - 1,23, Frankfurt - 1,58, London - 1,44, Paris - 1,87, USA Dow Jones - 0,68, Nasdaq - 0,42, Tokyo, Världsindex (i år) procent.

Dollar - 1 öre = 7,18 kr, Euro 0 öre = 9,18 kr 

22 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,20 (i år 6,94), Oslo - 0,43, Helsingfors - 0,06, Köpenhamn 0,08, Frankfurt - 0,51, London - 0,94, Paris - 0,42, USA Dow Jones - 0,62, Nasdaq - 1,43, Tokyo - 0,71, Världsindex - 0,16 (i år 4,63) procent.

Dollar 0 öre = 7,15 kr, Euro + 1 öre = 9,18 kr

19 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,21 (i år 7,15), Oslo - 0,11, Helsingfors 1,08, Köpenhamn 0,50, Frankfurt 0,01, London 0,27, Paris - 0,08, USA Dow Jones 0,08, Nasdaq 0,39, Tokyo 1,59, Världsindex 0,32 (i år 4,79) procent.

Dollar + 6 öre = 7,15 kr, Euro 0 öre = 9,17 kr

18 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,55 (iår 6,93), Oslo 0,30, Helsingfors 0,35, Köpenhamn 0,86, Frankfurt 1,41, London 0,52, Paris 0,75, USA Dow Jones 0,53, Nasdaq 0,61, Tokyo 1,13, Världsindex 0,16 (i år 4,47) procent.

Dollar - 8 öre = 7,09 kr, Euro - 5 öre = 9,17 kr

17 september 2014

Fed
meddelade att dem amerikanska styrräntan under en betydande tid kommer att hållas nära noll efter det att centralbankens stödköp av obligationer avslutats. 

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,84 (i år 6,37), Oslo 0,68, Helsingfors 0,69, Köpenhamn 1,43, Frankfurt 0,30, London - 0,17, Paris 0,50, USA Dow Jones 0,15, Nasdaq 0,96, Tokyo, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 6 öre = 7,17 kr, Euro 0 öre = 9,22 kr

16 september 2014

Börsen

OMX S
tockhom (tisdag) - 0,02 (i år 5,53), Oslo 0,15, Helsingfors - 0,62, Köpenhamn - 0,86, Frankfurt - 0,28, London - 0,18, Paris - 0,44, USA Dow Jones 0,59, Nasdaq  - 0,32, Tokyo - 0,23, Världsindex (i år) procent.

Dollar - 1 öre = 7,11 kr, Euro + 1 öre = 9,22 kr

15 september 2014

OECD sänker sin tillväxtprognos för världens ledande industrina-tioner och enligt dem kommer tillväxten för eurozonen att stanna på 0,8 procent i år och öka till 1,1 procent 2015, en rejäl sänkning jämfört med OECD:s majprognos.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,16 (i år 5,55), Oslo - 0,31, Helsingfors 0,05, Köpenhamn - 0,19, Frankfurt 0,09, London - 0,04, Paris - 0,29, USA Dow Jones 0,26, Nasdaq - 1,59, Tokyo, Världsindex (i år) procent.

Dollar - 1 öre = 7,12 kr, Euro - 3 öre = 9,21 kr

14 september 2014

Greklands ekonomi
utvecklar sig bättre än väntat och kommer inte att behöva ett tredje räddningspaket, säger premiärminister Antonis Samaras tidningen Realnews.

Den grekiska regeringen har börjat få bättre ordning på landets finanser, sedan 2010 har Grekland varit beroende av ett räddningspaket på 240 miljarder euro från EU och Internationella valutafonden (IMF).

Den vänsterorienterade oppositionen har kritiserat regeringens recept att lösa krisen med omfattande nedskärningar i den offentliga sektorn.

12 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,42 (i år 5,38), Oslo 0,45, Helsingfors - 0,17, Köpenhamn 0,44, Frankfurt - 0,41, London 0,11, Paris 0,02, USA - 0,36, Nasdaq - 0,41, Tokyo 0,25, Världsindex (i år) procent.

Dollar 0 öre = 7,13 kr, Euro + 3 öre = 9,24 kr 

11 september 2014

Konsumentpriserna sjönk med 0,1 procent från juli till augusti, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Därmed ligger inflationstakten på minus 0,2 procent, det vill säga fallande priser, deflation, jämfört med 0,0 procent i juli.

Inflationstakten är den genomsnittliga förändringen av konsument-priserna de senaste 12 månaderna.

Den underliggande inflationen, rensat för ränteändringar enligt måt-tet KPIF, ligger på 0,5 procent. 

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,35 (i år 4,94), Oslo - 0,28, Helsingfors - 0,28, Köpenhamn 0,03, Frankfurt - 0,09, London - 0,45, Paris - 0,22, USA Dow Jones - 0,12, Nasdaq 0,87, Tokyo 0,76, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 3 öre = 7,13 kr, Euro + 4 öre = 9,21 kr

10 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,07 (i år 5,31), Oslo - 0,15, Helsingfors - 0,65, Köpenhamn 0,06, Frankfurt - 0,11, London 0,02, Paris - 0,04, USA Dow Jones 0,32, Nasdaq - 0,13, Tokyo 0,20, Världsindex ( ) procent.

Dollar - 2 öre = 7,10 kr, Euro - 2 öre = 9,17 kr

09 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,63 (i år 5,23), Oslo - 0,29, Helsingfors - 0,75, Köpenhamn - 0,17, Frankfurt - 0,49, London - 0,08, Paris - 0,50, USA Dow Jones - 0,57, Nasdaq - 0,87, Tokyo 0,28, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 1 öre = 7,12 kr, Euro + 2 öre = 9,19 kr

08 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,15 (i år 5,90), Oslo - 0,10, Helsingfors 0,17, Köpenhamn 0,50, Frankfurt 0,11, London - 0,30, Paris - 0,26, USA Dow Jones - 0,15, Nasdaq 0,20, Tokyo 0,23, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 1 öre = 7,11 kr, Euro 0 öre = 9,17 kr 

05 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,67 (i år 5,74), Oslo - 0,79, Heelsingfors - 0,30, Köpenhamn - 0,42, Frankfurt 0,23, London - 0,33, Paris - 0,19, USA Dow Jones 0,40, Nasdaq 0,45, Tokyo - 0,05, Världsindex (i år ) procent.

Dollar + 4 öre = 7,10 kr, Euro + 3 öre = 9,17 kr 

04 september 2014

ECB sänkte oväntat styrräntan med 0,10 procentenheter till 0,05 pro-cent och räntan på bankinsättningar i ECB lika mycket till - 0,20 procent. 

Euron föll till den lägsta kursen på över ett år mot dollarn och mark-nadsräntor föll efter räntesänkningen som tog de flesta på sängen.

Nu väntas köp av obligationer  i storleksordningen 500 miljarder euro under tre års tid, en åtgärd som man hoppas ska få fart på kreditgivningen och trycka upp inflationen och tillväxten i eurozonen. 

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,03 (iår 6,46), Oslo 0,53, Helsingfors 0,89, Köpenhamn 0,40, Frankfurt 1,02, London 0,06, Paris 1,65, USA Dow Jones 0,05, Nasdaq - 0,78, Tokyo - 0,29, Världsindex (i år) procent.

Dollar+ 5 öre = 7,06  kr, Euro - 7 öre = 9,14 kr

03 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,73 (i år 6,49), Oslo 0,40, Helsingfors 0,81, Köpenhamn 0,79, Frankfurt 1,26, London 0,65, Paris 0,99, USA Dow Jones 0,06, Nasdaq - 0,56, Tokyo 0,38, Världsindex (i år) procent.

Dollar 0 öre = 7,01 kr, Euro 0 öre = 9,21 kr

02 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,07 (i år 5,72), Oslo 0,27, Helsingfors 0,49, Köpenhamn 0,22, Frankfurt 0,30, London  0,06, Paris - 0,03, USA Dow Jones - 0,18, Nasdaq 0,39, Tokyo 1,24, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 1 öre = 7,01 kr, Euro + 2 öre = 9,21 kr

01 september 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,16 (i år 5,65), Oslo 0,56, Helsingfors - 0,28, Köpenhamn 0,07, Frankfurt 0,09, London 0,08, Paris - 0,03, USA stängt, Tokyo 0,34, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 1 öre = 7,00 kr, Euro + 1 öre = 9,19 kr 

31 augusti 2014

Räkna med svagare ekonomisk tillväxt
.

"Vi får räkna med betydligt svagare ekonomisk tillväxt framöver jäm-fört med de goda åren innan finanskrisen.
 
En svagare ekonomisk utveckling bromsar konsumtionsutrymmet, innebär mindre resurser till välfärds- och miljösatsningar och ökar riskerna för sociala spänningar och konflikter.

Tvärtemot den utbredda tillväxtspolitiska retoriken krävs det således en politik för högre, inte lägre, tillväxt
", skriver Mats Kinnwall, analyschef, Blue Institute, på SvD Opinion.


www.svd.se/opinion/brannpunkt/rakna-med-svagare-ekonomisk-tillvaxt_3856946.svd

29 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,23 (i år 5,82), Oslo - 0,56, Helsingfors 0,77, Köpenhamn - 0,46, Frankfurt 0,08, London 0,21, Paris 0,34, USA Dow Jones 0,11, Nasdaq 0,23, Tokyo - 0,23, Världsindex - 0,36 (i år 5,01).

Dollar + 2 öre = 6,99 kr, Euro - 1 öre = 9,18 kr

28 augusti 2014

Hoppet har avtagit om eventuella stödåtgärder från Europeiska cen-tralbanken.

Tidigare under veckan steg börserna efter uttalanden från ECB-che-fen Mario Draghi som fick marknaden att hoppas på kvantitativa lättnader.

Men sedan dess har bland andra den tyske finansministern gått ut och sagt att han tror att Draghi har övertolkats.


Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,00 (i år 5,58), Oslo - 0,39, Helsingfors - 1,42, Köpenhamn - 0,73, Frankfurt - 1,12, London - 0,36, Paris - 0,66, USA Dow Jones - 0,25, Nasdaq - 0,26, Tokyo - 0,48, Världsindex 0,09 (i år 5,39) procent.

Dollar + 2 öre = 6,97 kr, Euro + 2 öre = 9,19 kr

27 augusti 2014

Svensk ekonomi står och stampar och det är en väldigt svag tillväxt de första två kvartalen och mot den bakgrunden räknar Konjunktur-institutet (KI) med knappt två procent för helåret.

KI:s månadsbarometer, som mäter det totala stämningsläget bland företag och hushåll, steg i augusti till 103,2 från 100,8 i juli.

Tidigare i år har KI varit mer positivt och man är överraskad över den tröga återhämtningen.

Inflationsförväntningarna faller och hushållen räknar med 0,2 pro-cent inflation på ett års sikt, jämfört med 0,7 procent förra året.

Låga inflationsförväntningar har tryckt ned de korta marknadsrän-torna till rekordlåga nivåer.
 
På sikt hotar problem med solvensen i pensions- och försäkrings-bolag, när värdet på tillgångarna faller jämfört med åtaganden bolagen har gjort gentemot sina sparare.

Räntan på en svensk tvåårig statsobligation var vid lunchtid nere på 0,18 procent, en historisk nivå.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,14 (i år 6,64), Oslo 0,13, Helsingfors 0,24, Köpenhamn 0,46, Frankfurt - 0,19, London 0,12, Paris 0,04, USA Dow Jones 0,09, Nasdaq - 0,02, Tokyo 0,09, Världsindex 0,22 (i år 5,30) procent.

Dollar - 1 öre = 6,95 kr, Euro + 1 öre = 9,17 kr

26 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,26 (i år 6,49), Oslo 0,84, Helsingfors 0,30, Köpenhamn 0,10, Frankfurt 0,82, London 0,70, Paris 1,18, USA Dow Jones 0,09, Nasdaq 0,29, Tokyo - 0,59, Världsindex 0,54 (i år 5,07) procent.

Dollar + 3 öre = 6,96 kr, Euro + 2 öre = 9,16 kr

25 augusti 2014

Utvecklingen på Europabörserna var överlag positiv trots att reger-ingen i Frankrike avgick och att tysk statistik visade sig vara svagare än väntat.

Den avgick mot bakgrund av haltande tillväxt, stigande arbetslöshet, urholkad konkurrenskraft och politiska strider om reformerna och sparpolitiken.

Svångremspolitiken som upprättats av Tyskland driver Europa i armarna på extremister som vill förstöra Europa förklarade finans-minister Arnaud Montebourg.

En vänsterfalang i socialistpartiet i Frankrike kräver sedan länge en ny ekonomisk politk med fokus på tillväxtstimulanser.

Landets president Francois Hollande är den mest impopuläre pre-sident någonsin med bara 17 procent av väljarna bakom sig.

Frankrike har i snitt haft en tillväxt på bara 0,4 procent under perioden 2012-2013 och därmed har eurozonens näst största ekonomi slutat att växa.

Landet har en arbetslöshet på omkring 10 procent, nästan dubbelt så stor som Tyskland.

De offentliga skulderna uppgår till 60 procent av BNP, långt över maximalt tillåtna och ett budgetunderskott på 3 procent av BNP.

Inte dramatisk om man jämför med Grekland eller Italien, men utvecklingen går åt fel håll.

För eurozonen som helhet är utvecklingen oroväckande och det lär dröja innan återhämtningen tar fart.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,83 (i år 6,22), Oslo 0,65, Helsingfors 0,54, Köpenhamn 0,82, Frankfurt 1,83, London - 0,04, Paris 2,10, USA Dow Jones 0,45, Nasdaq 0,41, Tokyo 0,48, Världsindex - 0,34 (i år 4,51) procent.

Dollar + 1 öre = 6,93 kr, Euro - 2 öre = 9,14 kr

22 augusti 2014

Förnyad oro kring konflikten mellan Ryssland och Ukraina dämpade börshumöret och den amerikanska centralbankchefens tal hade ingen stor inverkan på börskurserna.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,19 (i år 5,34), Oslo - 0,35, Helsingfors - 0,57, Köpenhamnsbörsen - 0,36, Frankfurt - 0,66, London - 0,04, Paris - 0,93, USA Dow Jones - 0,22, nasdaq 0,27, Tokyo - 0,30, Världsindex 0,35 (i år 4,86) procent.  

Dollar
+ 3 öre = 6,92 kr, Euro + 1 öre = 9,16 kr

21 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,73 (i år 5,55), Oslo 0,21, Helsingfors 0,82, Köpenhamn - 0,11, Frankfurt 0,93, London 0,33, Paris 1,23, USA Dow Jones 0,36, Nasdaq 0,10, Tokyo 0,85, Världsindex 0,05(i år 4,50) procent.

Dollar - 2 öre = 6,89 kr, Euro - 2 öre = 9,15

20 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,18 (i år 4,77), Oslo 0,53, Helsingfors 0,58, Köpenhamn - 0,48, Frankfurt - 0,21, London - 0,35, Paris - 0,32, USA Dow Jones 0,35, Nasdaq  - 0,02, Tokyo 0,03, Världsindex 0,43 (i år 4,44) procent.

Dollar + 4 öre = 6,91 kr, Euro + 1 öre = 9,17 kr

19 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,53 (i år 4,92), Oslo 0,30, Helsingfors 1,16, Köpenhamn 1,35, Frankfurt 0,96, London 0,56, Paris 0,56, USA 0,48, Nasdaq 1,40, Tokyo 0,83, Världsindex 0,77 (i år 3,99) procent.

Dollar + 1 öre = 6,87 kr, Euro 0 öre = 9,16 kr

18 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 1,17 (i år 4,36), Oslo 0,18, Helsingfors 0,92, Köpenhamn 1,12, Frankfurt 1,68, London 0,78, Paris 1,35, USA Dow Jones 1,00, Nasdaq 0,93, Tokyo 0,03, Världsindex - 0,09 (i år 3,20) procent.

Dollar + 2 öre = 6,86 kr, Euro 0 öre = 9,16 kr

15 augusti 2014

Det är återigen utvecklingen i Ukraina som påverkar börsen.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,13 (i år 3,16), Oslo 0,72, Helsingfors - 0,21, Köpenhamn - 0,47, Frankfurt -1,44, London 0,06, Paris - 0,74, USA Dow Jones - 0,30, Nasdaq 0,27, Tokyo 0,02, Världsindex 0,41 (i år 3,29) procent.

Dollar - 2 öre = 6,84 kr, Euro - 1 öre = 9,16 kr

14 augusti 2014

Återhämtningen i EU har stannat av, Tyskland backar, Italien be-finner sig i recession och Frankrike skrotar årets budgetmål.

Italiens världsmarknadsandel har halverats sedan 1998 till i dag bara 2,7 procent och en BNP som i dag är 5 procent lägre än under toppen på eurokrisen 2011.

Frankrikes budgetunderskott kommer att bli högre än de 4 procnt av BNP som EU-kommissionen tillåter och BNP beräknas i år växa med endast 0,5 procent (1,0).

Sedan början av maj har euron fallit med drygt 4 procent gentemot dollarn, positivt för eurozonens exportföretag.

Bakgrunden är geopolitiska risker, främst krisen i Ukraina och sank-tionerna mot Ryssland som leder till låga investeringar och fallande export.

Konjunkturinstitutet (KI) tvingas troligen att skriva ner tillväxten för svensk ekonomi i sin kommande prognos som släpps om två veckor, andra gången i år.

I KI:s juniprognos uppskattade man helårstillväxten för BNP till 2,2 procent i år, nu tre månader senare sänker man troligen till 1,7 procent (mars 2,7).

Svensk export har varit svag och tidigare prognos byggde på att den skulle öka.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,41 (i år 3,29), Oslo 0,36, Helsingfors 0,09, Köpenhamn - 0,36, Frankfurt 0,29, London 0,43, Paris 0,25, USA Dow Jones 0,37, Nasdaq 0,43, Tokyo 0,66, Världsindex 0,55 (i år 2,87) procent.

Dollar - 2 öre = 6,86 kr, Euro - 2 öre = 9,17 kr

13 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,66 (i år 3,72), Oslo 0,16, Helsingfors 0,11, Köpenhamn 0,49, Frankfurt 1,43, London 0,45, Paris 0,78, USA Dow Jones 0,55, Nasdaq 1,02, Tokyo 0,35, Världsindex - 0,13 (i år 2,30) procent.

Dollar 0 öre = 6,88 kr, Euro - 1 öre = 9,19 kr

12 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,36 (i år 3,04), Oslo - 1,26, Helsingfors 0,07, Köpenhamn 0,27, Frankfurt - 1,21, London - 0,04, Paris - 0,85, USA Dow Jones - 0,06, Nasdaq - 0,27, Tokyo 0,20, Världsindex 0,65 (2,44) procent.

Dollar + 1 öre = 6,88 kr, Euro 0 öre = 9,20 kr

11 augusti 2014

Finansminister Anders Borg (M) målade upp en dyster bild av världs-ekonomin och räknar med sänkta tillväxtprognoser 2015.

- Det mest troliga är att vi kommer att revidera ned tillväxten när vi lämnar nya siffror för 2015 och sedan får vi se vad som händer med 2016 och 2017, uppgav han vid en presskonferens.

Kraftigt sänkta IMF-prognoser för USA, en avstannad återhämtning i världens tillväxtekonomier och något svagare tillväxt i Europa väntas slå igenom på svensk nettoexport.

Han sade också att kostnaderna för asyl och integration kommer att öka påtagligt i år och eskalera ytterligare 2015.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 1,90 (i år 3,41), Oslo 2,19, Helsingfors 1,63, Köpenhamn 2,15, Frankfurt 1,90, London 1,00, Paris 1,30, USA Dow Jones 0,10, Nasdaq 1,53, Tokyo 2,38, Världsindex 0,35 (i år 1,78) procent.

Dollar - 2 öre = 6,87 kr, Euro - 4 öre = 9,20 kr

08 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,44 (i år 1,51), Oslo - 1,10, Helsingfors - 1,56, Köpenhamn - 1,48, Frankfurt - 0,33, London - 0,41, Paris - 0,05, USA Dow Jones 1,13, Nasdaq 0,83, Tokyo - 2,98, Världsindex - 0,50 (i år 1,42) procent.

Dollar - 2 öre = 6,89 kr, Euro + 1 öre = 9,24 kr

07 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,69 (i år 1,92), Oslo - 1,27, Helsingfors - 0,29, Köpenhamn - 1,06, Frankfurt - 1,00, London - 0,58, Paris - 1,36, USA Dow Jones - 0,46, Nasdaq - 0,46, Tokyo 0,48, Världsindex - 0,30 (i år 1,93) procent.

Dollar
+ 1 öre = 6,91 kr, Euro 0 öre = 9,23 kr

06 augusti 2014

Svaga europeiska tillväxtsiffror, ökad oro kring Ukrainakonflikten och en USA-börs på dåligt humör fick Europabörserna att backa och för Stockholm var fallet extra stort.

Oväntat svaga tyska industrisiffror samtidigt som italiensk ekonomi är tillbaka i recession.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 1,58 (i år 2,64), Oslo - 1,03, Helsingfors - 1,40, Köpenhamn - 1,21, Frankfurt - 0,65, London - 0,69, Paris 0,61, USA Dow Jones 0,08, Nasdaq 0,05, Tokyo - 1,05, Världsindex - 0,70 (i år 2,24) procent.

Dollar + 1 öre = 6,90 kr, Euro + 2 öre = 9,23 kr

05 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,37 (i år 4,28), Oslo 0,11, Helsingfors - 0,15, Köpenhamn 1,27, Frankfurt 0,39, London 0,05, Paris 0,37, USA Dow Jones - 0,84, Nasdaq - 0,71, Tokyo - 1,00, Världsindex 0,26 (i år 2,95) procent.

Dollar + 1 öre = 6,89 kr, Euro - 3 öre = 9,21 kr 

04 augusti 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,01 (i år 3,89), Oslo 0,31, Helsingfors 0,33, Köpenhamn 0,04, Frankfurt - 0,61, London - 0,02, Paris 0,34, USA Dow Jones 0,46, Nasdaq 0,32, Tokyo - 0,31, Världsindex - 0,50 (i år 2,69) procent.

Dollar + 2 öre = 6,88 kr, Euro + 3 öre = 9,24 kr

01 augusti 2014

Med fokus på Ryssland och Argentina stängde merparten av börserna ned.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 1,33 (i år 3,88), Oslo - 1,0, Helsingfors - 1,13, Köpenhamn - 1,58, Frankfurt - 2,10, London - 0,76, Paris - 1,02, USA Dow Jones - 0,42, Nasdaq - 0,39, Tokyo - 0,63. Världsindex - 1,49 (i år 3,21) procent.

Dollar - 4 öre = 6,86 kr, Euro - 2 öre = 9,21 kr 

31 juli 2014

Börserna sjönk överlag kraftigt och kan ha sin bakgrund i USA där antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd ökar mer än väntat.

De ökade med 23 000 till 302 000 personer under vecka 30, jämfört med föregående vecka, visar säsongsjusterad statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet. 

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,20 (i år 5,28), Oslo - 0,65, Helsingfors - 1,09, Köpenhamn - 1,27, Frankfurt - 1,94, London - 0,64, Paris - 1,53, USA Dow Jones - 1,88, nasdaq - 1,64, Tokyo - 0,16, Världsindex - 0,23 (i år 4,76) procent.

Dollar + 1 öre = 6,90 kr, Euro + 1 öre = 9,23 kr

30 juli 2014

Trots oväntat starka BNP-siffror från USA dalade börserna och dyst-rast var det i Europa efter svaga bolagsrapporter.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,12 (i år 6,56), Oslo - 0,58, Helsingfors - 0,50, Köpenhamn 0,11, Frankfurt - 0,62, London - 0,47, Paris - 1,22, USA Dow Jones - 0,19, Nasdaq 0,45, Tokyo 0,18, Världsindex - 0,23 (i år 5,0) procent.

Dollar + 4 öre = 6,89 kr, Euro + 3 öre = 9,22 kr

29 juli 2014

I Europa steg de ledande börserna efter starka bolagsrapporter, men volymerna var låga, man inväntar morgondagens besked från USA avseende räntan och sysselsättningen.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,12 (i år 6,69), Oslo 0,47, Helsingfors 0,07, Köpenhamn 0,31, Frankfurt 0,58, London 0,29, Paris 0,48, USA Dow Jones - 0,42, Nasdaq - 0,15, Tokyo 0,57, Världsindex 0 (i år 5,25) procent.

Dollar + 1 öre = 6,85 kr, Euro 0 öre = 9,19 kr

28 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,27 (i år 6,82), Oslo - 0,84, Helsingfors - 0,54, Köpenhamn - 0,46, Frankfurt - 0,48, London - 0,05, Paris 0,33, USA Dow Jones  0,13, Nasdaq  - 0,10, Tokyo 0,46, Världsindex - 0,46 (i år 5,25) procent.

Dollar + 2 öre = 6,84 kr, Euro + 4 öre = 9,19 kr

25 juli 2014

Veckans handel har präglats av fortsatt geopolitisk oro mot bakgrund av konflikterna i Gaza och Ukraina.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,17 (i år 7,11), Oslo -0,65, Helsingfors - 0,25, Köpenhamn 0,28, Frankfurt - 1,53, London - 0,44, Paris - 1,82, USA Dow Jones - 0,72, Nasdaq - 0,50, Tokyo 1,13, Världsindex 0,12 (i år 5,73) procent.

Dollar - 1 öre = 6,82 kr, Euro - 5 öre = 9,15 kr  

24 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,47 (i år 7,29), Oslo - 0,09, Helsingfors 0,77, Köpenhamn - 0,22, Frankfurt 0,42, London 0,34, Paris 0,78, USA Dow Jones - 0,02, Nasdaq 0,36, Tokyo - 0,29, Världsindex 0,19 (i år 5,60) procent.

Dollar - 1 öre = 6,83 kr, Euro - 1 öre = 9,20 kr  

23 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,04 (i år 6,79), Oslo 0,34, Helsingfors 0,52, Köpenhamn - 0,11, Frankfurt 0,20, London 0,04, Paris 0,16, USA Dow JOnes - 0,16, Nasdaq 0,40, Tokyo - 0,10, Världsindex 0,61 (i år 5,40) procent.

Dollar - 1 öre = 6,84 kr, Euro - 2 öre = 9,21 kr

22 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,89 (i år 6,75), Oslo 1,09, Helsingfors 0,12, Köpenhamn 1,89, Frankfurt 1,27, London 1,02, Paris 1,50, USA Dow Jones 0,36, Nasdaq 0,71, Tokyo 0,84, Världsindex - 0,24 (i år 4,76) procent.

Dollar 0 öre = 6,85 kr, Euro - 3 öre = 9,23 kr

21 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,36 (i år 5,80), Oslo 0,39, Helsingfors 0,37, Köpenhamn - 0,56, Frankfurt - 1,11, London - 0,31, Paris - 0,71, USA Dow Jones - 0,28, Nasdaq - 0,17, Tokyo stängt, Världsindex 0,53 (i år 5,01) procent.

Dollar + 1 öre = 6,85 kr, Euro 0 öre = 9,26 kr

18 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,39 (i år 6,18), Oslo - 1,00, Helsingfors 0,10, Köpenhamn - 0,88, Frankfurt - 0,35, London 0,17, Paris 0,44, USA Dow Jones 0,73, Nasdaq 0,14, Tokyo - 1,01, Världsindex - 0,94 (i år 4,46) procent.

Dollar + 1 öre = 6,84 kr, Euro + 2 öre = 9,26 kr

17 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm - 1,00 (i år 5,77), Oslo - 0,42, Helsingfors - 0,42, Köpenhamn - 0,27, Frankfurt - 1,07, London - 0,68, Paris - 1,21, USA Dow Jones - 0,94, Nasdaq -1,20, Tokyo - 0,06, Världsindex 0,58 (i år 5,44) procent.

Dollar 0 öre = 6,83 kr, Euro 0 öre = 9,24 kr

16 juli 2014

Börsen

Vinnare bland storbolagen i Stockholm var gräsklippartillverkaren Husqvarna som steg nästan 8 procent efter en stark delårsrapport och förlorare var Eniro som rasade med över 30 procent.

OMX
Stockholm (onsdag) 1,17 (i år 6,84), Oslo 1,08, Helsingfors 1,32, Köpenhamn 1,20, Frankfurt 1,44, London 1,11, Paris 1,48, USA Dow Jones 0,45, Nasdaq - 0,33, Tokyo - 0,10, Världsindex - 0,32 (i år 4,84) procent.

Dollar + 1 öre = 6,83 kr, Euro - 2 öre = 9,24 kr

15 juli 2014

Krisen för Portugals
största börsnoterade bank fortsatte på tisda-gen, börskursen föll med 20 procent, vilket gör att mer än halva börsvärdet har försvunnit på drygt en vecka.

Oron för att banken ska gå omkull har drivit upp de långa räntorna och räntan på tioåriga statspapper är nu uppe på nära 4 procent jämfört med 3,4 procent för en månad sedan.

Obligationsräntorna i Grekland har följt med upp.

Oron kring Banco Espirito Santo, BES, utbröt förra veckan då det av-slöjades att ett holdingbolag bakom banken börjat ställa in betalningarna.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,81 (i år 5,60), Oslo 0,25, Helsingfors - 0,51, Köpenhamn - 0,63, Frankfurt - 0,65, London - 0,53, Paris - 1,03, USA Dow Jones 0,03, Nasdaq  0,02, Tokyo 0,64, Världsindex 0,64 (i år 5,17) procent.

Dollar + 3 öre = 6,82 kr, Euro + 1 öre = 9,26 kr

14 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 1,39 (i år 6,46), Oslo 1,29, Helsingfors 1,41, Köpenhamn 0,80, Frankfurt 1,21, London 0,84, Paris 0,78, USA Dow Jones 0,66, Nasdaq 0,56, Tokyo 0,88, Världsindex 0,09 (i år 4,51) procent.

Dollar 0 öre = 6,79 kr, Euro + 1 öre = 9,25 kr

11 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,17 (i år 5,00), Oslo 0,25, Helsingfors - 0,13, Köpenhamn 0,61, Frankfurt 0,07, London 0,27, Paris 0,35, USA Dow Jones 0,17, Nasdaq - 0,08, Tokyo - 0,34, Världsindex - 0,66 (i år 4,42) procent.

Dollar + 1 öre = 6,79 kt, Euro + 1 öre = 9,24 kr

10 juli 2014

En krisande portugisisk bank var orsaken till att Europabörserna backade på bred front i dag, men också negativa makrobesked från Frankrike och Italien där industriproduktionen backade.

Oron i Lissabon har väckt investerarnas värsta mardrömmar och många banker föll med 3-4 procent och även de svenska bankerna hörde till dagens förlorare.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,50 (i år 4,82), Oslo - 2,11, Helsingfors - 0,88, Köpenhamn - 0,76, Frankfurt - 1,52, London - 0,68, Paris - 1,34, USA Dow Jones - 0,42, Nasdaq 0,11 Tokyo - 0,56, Världsindex 0,25 (i år 5,12) procent.

Dollar - 1 öre = 6,78 kr, Euro - 3 öre = 9,23 kr 

09 juli 2014

Inflationsförväntningarna
bland penningmarknadens aktörer har sjunkit marginellt frå 0,9 till 0,8 procent på ett års sikt, enligt undersökningen i juni.

På två års sikt 1,5 respektive 1,8 på fem år och förväntningarna på Riksbankens reporänta är i stort sett oförändrade medan kronkursen väntas utvecklas svagare jämfört med tidigare prognoser.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,19 (i år 6,41), Oslo 0,06, Helsingfors 0,19, Köpenhamn - 0,65, Frankfurt 0,42, London - 0,27, Paris 0,44, USA Dow Jones 0,47, Nasdaq 0,63, Tokyo - 0,08, Världsindex - 0,75 (i år 4,85) procent.

Dollar - 4 öre = 6,79 kr, Euro - 4 öre = 9,26 kr

08 juli 2014

Börsen

Stockholmsbörsen sjönk för tredje handelsdagen i rad, i linje med ut-vecklingen på de ledande Europabörserna.

Bankerna hade en dålig dag, Nordea föll 1,5 och SEB tappade 1,7 procent.

OMX
Stockholm (tisdag) - 1,07 (i år 6,61), Oslo - 1,35, Helsingfors - 1,30, Köpenhamn - 1,24, Frankfurt - 1,35, London - 1,25, Paris - 1,44, USA Dow Jones - 0,69, Nasdaq - 1,35, Tokyo - 0,42, Världsindex - 0,49 (i år 5,64) procent.

Dollar 0 öre = 6,83 kr, Euro + 1 öre = 9,30 kr

07 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,30 (i år 7,77), Oslo oför, Helsingfors - 0,68, Köpenhamn - 0,62, Frankfurt - 1,03, London - 0,62, Paris - 1,41, USA Dow Jones - 0,26, Nasdaq - 0,77, Tokyo - 0,37, Världsindex - 0,04 (i år 6,16) procent.

Kronan har försvagats, både gentemot dollarn och euron och riksban-kens räntesänkning fortsätter att pressa kronan, men exportbolagen kan glädjas över utvecklingen.

Men många stora svenska bolag som har tillverkning utomlands är inte särskilt känsliga för svängningar i kronan eftersom de ofta har kostnader och intäkter i olika utländska valutor.  

Många valutasäkrar dessutom en del av sina intäkter, vilket gör att det dröjer innan valutaförändringar slår igenom.

Osäkerheten kring höstens riksdagsval kan vara en faktor som påverkar ytterligare försvagning av kronan gentemot andra valutor.

Men försvagningen kan bli kortvarig eftersom många väntar sig att den globala ekonomin kommer att växa snabbare nästa år och det talar för en starkare krona, dock inte mot dollarn.

Dollar - 2 öre = 6,83 kr, Euro + 2 öre = 9,29 kr

04 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,49 (i år 8,09), Oslo - 0,14, Helsingfors - 0,68, Köpenhamn - 0,32, Frankfurt - 0,20, London 0,01, Paris - 0,47, USA Dow Jones 0,54, Nasdaq 0,63, Tokyo 0,58, Världsindex 0,41 (i år 6,20) procent.

Dollar + 2 öre = 6,85 kr, Euro + 2 öre = 9,31 kr

03 juli 2014

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 288 000 i juni, enligt arbetsmarknadsdepartementet.

Arbetslösheten i USA var 6,1 procent, den lägsta sedan september 2008.

Den svenska riksbanken sänker sin styrränta med 0,5 procentenhe-ter till 0,25 procent, en sänkning som var väntad men den blev större än vad de flesta räknat med.

Konjunkturen fortsätter att stärkas i svensk ekonomi, men inflatio-nen har blivit lägre än väntat och Riksbankens direktion anser att det krävs en ännu lägre ränta för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent, skriver Riksbanken i räntebeskedet.

Riksbanken sänker också räntebanan, prognosen för den framtida räntan och först i slutet på nästa år räknar banken med att räntan ska höjas igen.

Riksbanken fortsätter att varna för riskerna med hushållens skuld-sättning och med en ännu lägre ränta förstärks denna utveckling, något som ökar riskerna för att ekonomin utvecklas på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart, skriver man.

Enligt Riksbanken behövs det åtgärder inom andra politikområden för att hantera riskerna.

Räntesänkningen får inte fullt genomslag på bolåneräntorna, Handelsbanken sänker snabbt räntan på korta bolån men endast med 0,05 procentenheter.

Riksbanken räknar nu med att Sveriges BNP växer med 2,2 procent i år, att jämför med 2,7 procent i den tidigare prognosen.

2015 blir BNP-tillväxten 3,3 och 2016 - 3,1 procent, något högre än tidigare prognos. 

Arbetslösheten faller från 8,0 procent i år till 7,3 procent 2015 och 6,7 år 2016.

Inflationen landar i år på minus 0,1 procent men stiger under nästa år till 1,3 procent och 3,0 procent 2016.

Den genomsnittliga reporäntan i år blir 0,5 procent, 0,3 procent under nästa år och 1,3 procent 2016.

Riksbankschefen Stefan Ingves och förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick ville endast sänka räntan med 0,25 procentenheter men blev överkörda av de övriga fyra i direktionen.

De fick därmed nöja sig med att reservera sig mot beslutet.

De ville ha en räntesänkning till 0,5 procent och en räntebana där reporäntan ligger kvar på 0,5 procent till 2016, för att därefter långsamt höjas.

Men den låga inflationen - alltså prisökningarna som inte syns till, fick till slut Riksbanken att sänka räntan sedan inflationen i snart två pendlat kring noll procent. 

Det finns de som hävdar att många arbetstillfällen kunde ha räddats om räntesänkningar kommit långt tidigare, 60 000 nämner förre riksbanksdierktören Lars EO Svensson.

Riksbanken har hävdat att man velat skydda oss från överbelåning, som tvärtom har ökat.

Stockholmsbörsen har reagerat positivt på räntesänkningen och kronan försvagas kraftigt mot både Dollarn och Euron.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 1,64 (i år 8,61), Oslo 0,99, Helsingfors 1,19, Köpenhamn 0,14, Frankfurt 1,19, London 0,72, Paris 1,02, USA Dow Jones 0,54, Nasdaq 0,63, Tokyo - 0,14, Världsindex 0,13 (i år 5,77) procent.

Dollar + 12 öre = 6,83 kr, Euro + 13 öre = 9,29 kr  

02 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,34 (i år 6,86), Oslo 0,02, Helsingfors 0,33, Köpenhamn 0,73, Frankfurt 0,09, London 0,20, Paris - 0,37, USA Dow Jones 0,12, Nasdaq - 0,02, Tokyo 0,29, Världsindex 0,65 (i år 5,64) procent.

Dollar + 2 öre = 6,71 kr, Euro + 1 öre = 9,16 kr

01 juli 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,49 (i år 6,50), Oslo 0,75, Helsingfors 0,66, Köpenhamn 0,43, Frankfurt 0,71, London 0,87, Paris 0,87, USA Dow Jones 0,77, Nasdaq 1,15, Tokyo 1,08, Världsindex 0,15 (i år 4,96) procent.

Dollar + 1 öre = 6,69 kr, Euro 0 öre = 9,15 kr

30 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,03 (i år 5,98), Oslo 0,09, Helsingfors - 0,53, Köpenhamn 0,26, Frankfurt 0,18, London - 0,20, Paris - 0,32, USA Dow Jones - 0,15, Nasdaq 0,23, Tokyo 0,44, Världsindex 0,21 (i år 4,80) procent.

Dollar - 5 öre = 6,68 kr, Euro - 4 öre = 9,15 kr

27 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,48 (i år 6,01), Oslo 0,14, Helsingfors - 0,08, Köpenhamn 0,35, Frankfurt 0,10, London 0,34, Paris - 0,06, USA Dow Jones 0,03, Nasdaq 0,43, Tokyo - 1,39, Världsindex - 0,05 (i år 4,59) procent.

Dollar - 1 öre = 6,73 kr, Euro + 2 öre = 9,19 kr

26 juni 2014

Statistikbesvikelse från USA påverkade börserna negativt, Astra Zeneca har åkt på ett bakslag i USA i sin ansökan om godkännande av Olaparib, ett läkemedel mot äggstockscancer.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,35 (i år 5,51), Oslo - 0,29, Helsingfors 0,36, Köpenhamn 0,60, Frankfurt - 0,64, London 0,02, Paris - 0,47, USA Dow Jones - 013, Nasdaq - 0,02, Tokyo 0,27, Världsindex 0,02 (i år 4,64) procent.

Dollar + 1 öre = 6,74 kr, Euro - 1 öre = 9,17 kr

25 juni 2014

Europabörserna sjönk överlag efter besked om att USA:s ekonomiska återhämtning går betydligt långsammare än väntat.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 1,25 (i år 5,88), Oslo - 1,46, Helsingfors - 1,30, Köpenhamn - 0,80, Frankfurt - 0,71, London - 0,79, Paris - 1,28, USA Dow Jones 0,29, Nasdaq 0,68, Tokyo - 0,71, Världsindex - 0,48 (i år 4,62) procent.

Dollar 0 öre = 6,73 kr, Euro + 3 öre = 9,18 kr

24 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,22 (i år 7,22), Oslo - 0,59, Helsingfors - 1,09, Köpenhamn - 0,53, Frankfurt 0,17, London - 0,07, Paris 0,06, USA Dow Jones - 0,70, Nasdaq - 0,42, Tokyo 0,05, Världsindex - 0,07 (i år 5,13) procent.

Dollar + 3 öre = 6,73 kr, Euro + 4 öre = 9,15 kr

23 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,69 (i år 6,99), Oslo 0,27, Helsingfors 0,38, Köpenhamn 0,00, Frankfurt - 0,66, London - 0,36, Paris - 0,57, USA Dow Jones - 0,06, Nasdaq 0,01, Tokyo 0,13, Världsindex - 0,06 (i år 5,20) procent.

Dollar - 2 öre = 6,70 kr, Euro - 3 öre = 9,11 kr 

20 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) stängt (i år 6,26), Oslo - 0,23, Helsingfors stängt, Köpenhamn - 0,35, Frankfurt - 0,17, London 0,25, Paris - 0,48, USA Dow Jones 0,15, Nasdaq 0,20, Tokyo - 0,10, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 2 öre = 6,72 kr, Euro + 3 öre = 9,14 kr

19 juni 2014

Börserna steg överlag under dagens handel efter de nya signalerna från amerikanska centralbanken Fed i samband med sitt räntebesked sänkt sitt långsiktiga mål för styrräntan och att stödköpen kommer att trappas ned.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,59 (i år 6,26), Oslo 1,15, Helsingfors 0,40, Köpenhamn 0,25, Frankfurt 0,74, London 0,44, Paris 0,72, USA Dow Jones 0,09, Nasdaq 0,51, Tokyo 1,62, Världsindex 0,52 (i år 4,62) procent.

Dollar + 5 öre = 6,70 kr, Euro + 8 öre = 9,11 kr

18 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,25 (i år 5,63), Oslo 1,47, Helsingfors - 0,23, Köpenhamn 0,80, Frankfurt 0,10, London 0,17, Paris - 0,13, USA Dow Jones 0,58, Nasdaq 0,59, Tokyo 0,93, Världsindex 0,10 (i år 4,07) procent.

Dollar + 1 öre = 6,65 kr, Euro + 4 öre = 9,03 kr

17 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,06 (i år 5,89), Oslo - 0,97, Helsingfors 0,32, Köpenhamn - 0,65, Frankfurt 0,37, London 0,18, Paris 0,58, USA Dow Jones  0,16, Nasdaq 0,37, Tokyo 0,29, Världsindex - 0,01 (i år 3,97) procent.

Dollar + 1 öre = 6,64 kr, Euro - 1 öre = 8,99 kr

16 juni 2014

Irakkrisen
smittade av sig på finansmarknaderna under dagen och börserna sjönk när spekulanterna sökte säkrare värdepapper.

Mest backade Investor och SSAB på Stockholmsbörsen, båda med 1,5 procent.

Även Europabörserna föll medan USA-börserna steg marginellt.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,79 (i år 5,83), Oslo - 0,35, Helsingfors - 0,37, Köpenhamn - 0,34, Frankfurt - 0,29, London - 0,34, Paris - 0,73, USA Dow Jones 0,03, Nasdaq 0,24, Tokyo - 1,09, Världsindex 0,10 (i år 3,98) procent.

Dollar - 2 öre = 6,63 kr, Euro 0 öre = 9,00 kr

13 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,64 (i år 6,67), Oslo 0,06, Helsingfors - 0,28, Köpenhamn - 0,30, Frankfurt - 0,26, London - 0,95, Paris - 0,24, USA Dow Jones 0,25, Nasdaq - 0,49, Tokyo 0,83, Världsindex - 0,33 (i år 3,88) procent.

Dollar - 4 öre = 6,65 kr, Euro - 6 öre = 9,00 kr

12 juni 2014

På sin sajt varnar nu Internationella valutafonden (IMF) för komman-de bostadskrascher, för sjunde kvartalet i rad stiger bostadspriserna globalt och Sverige är ett av riskländerna, uppger SvD.

www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/imf-varnar-for-bostadskrasch_3650488.svd

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,07 (i år 7,35), Oslo 0,60, Helsingfors 0,19, Köpenhamn 0,36, Frankfurt - 0,11, London 0,06, Paris - 0,02, USA Dow Jones - 0,65, Nasdaq - 0,93, Tokyo - 0,64, Världsindex - 0,24 (i år 4,22) procent.

Dollar - 1 öre = 6,69 kr, Euro + 0 öre = 9,06 kr

11 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,43 (i år 7,44), Oslo - 0,44, Helsingfors - 0,48, Köpenhamn - 0,62, Frankfurt - 0,79, London - 0,54, Paris - 0,87, USA Dow Jones - 0,60, Nasdaq - 0,14, Tokyo 0,50, Världsindex - 0,04 (i år 4,47) procent.

Dollar + 1 öre = 6,70 kr, Euro - 1 öre = 9,06 kr

10 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,04 (i år 7,90), Oslo 0,13, Helsingfors 0,04, Köpenhamn 0,64, Frankfurt 0,20, London - 0,02, Paris 0,13, USA Dow Jones 0,02, Nasdaq 0,38, Tokyo - 0,85, Världsindex 0,09 (i år 4,51) procent.

Dollar + 1 öre = 6,69 kr, Euro - 2 öre = 9,07 kr

09 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 1,05 (i år 7,95), Oslo 0,66, Helsingfors 0,21, Köpenhamn 0,96, Frankfurt 0,21, London 0,24, Paris 0,17, USA Dow Jones 0,11, Nasdaq 0,93, Tokyo 0,31, Världsindex 0,51 (i år 4,42) procent.

Dollar + 5 öre = 6,68 kr, Euro + 4 öre = 9,09 kr

06 juni 2014

Stockholmsbörsen backade inför långhelgen då räntesänkningen från Europeiska centralbanken (ECB) var mindre än väntat, 0,10 procentenheter till 0,15 procent.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) stängt (i år 6,82), Oslo 0,66, Helsingfors 0,86, Köpenhamn 0,79, Frankfurt 0,40, London 0,57, Paris 0,71, USA Dow Jones 0,52, Nasdaq 0,59, Tokyo - 0,01, Världsindex 0,46 (i år 3,88) procent.

Dollar - 2 öre = 6,63 kr, Euro + 1 öre = 9,05 kr

05 juni 2014

Börsen
OMX Stockholm (torsdag) - 0,46 (i år 6,82).

04 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,14 (i år 7,32), Oslo - 0,46, Helsingfors 0,11, Köpenhamn 0,95, Frankfurt 0,07, London - 0,31, Paris - 0,06, USA Dow Jones 0,09, Nasdaq 0,41, Tokyo 0,22, Världsindex - 0,08 (i år 3,30) procent.

Dollar - 3 öre = 6,65 kr, Euro - 6 öre = 9,04 kr

03 juni 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,32 (i år 7,17), Oslo 0,20, Helsingfors - 0,71, Köpenhamn -0,16, Frankfurt - 0,31, London - 0,48, Paris - 0,27, USA Dow Jones - 0,13, Nasdaq - 0,07, Tokyo 0,66, Världsindex 0,12 (i år 3,38) procent.

Dollar - 1 öre = 6,68 kr, Euro 0 öre = 9,10 kr 

02 juni 2014

Statistik från Kina visade att aktiviteten i landets tillverkningssektor ökade i den snabbaste takten på fem månader.

EU föreslår begränsning av avdrag på bostadslån, gärna i kombination med höjd fastighetsskatt, det är en del av innehållet i årets rekommendationer från kommissionen för att den svenska ekonomin ska fungera bättre. 

Kommissionen föreslår också att mer marknadsorienterade hyror tillåts och att enskilda hyresgäster och hyresvärdar ges större avtalsfrihet.

Kommissionen önskar också "radikala strukturförändringar" för att höja baskunskaperna i skolan och man vill att övergången från utbildning till arbetsmarknad underlättas.

www.svd.se/naringsliv/eu-kritiserar-sverige-for-hushallens-skulder_3621194.svd

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,06 (i år 7,49), Oslo 0,91, Helsingfors 0,71, Köpenhamn 0,29, Frankfurt 0,07, London 0,29, Paris - 0,08, USA Dow Jones 0,16, Nasdaq - 0,25, Tokyo 2,07, Världsindex 0,11 (i år 3,26) procent.

Dollar 0 öre = 6,69 kr, Euro - 2 öre = 9,10 kr

30 maj 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,48 (i år 7,55), Oslo - 0,03, Helsingfors 0,39, Köpenhamn - 0,41, Frankfurt 0,04, London - 0,54, Paris - 0,24, USA Dow Jones 0,11, Nasdaq - 0,13, Tokyo - 0,34, Världsindex 0,42 (i år 3,14) procent

Dollar + 4 öre = 6,69 kr, Euro + 8 öre = 9,12 kr

29 maj 2014

USA:s ekonomi
uppges krympa med 1,0  procent på årsbasis, beräknat på det första kvartalet 2014, rapporterar USA:s handelsdepartement.

Minskningen beror bland annat på en hård vinter som påverkat konsumtionen negativt.

De tidigare beräkningarna visade på en tillväxt på 0,1 procent.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) stängt, Oslo stängt, Helsingfors stängt, Köpenhamn stängt, Frankfurt 0,00, London 0,29, Paris - 0,02, USA Dow Jones 0,39, Nasdaq 0,26, Tokyo 0,07, Världsindex - 0,09 (i år 2,71) procent.

Dollar + 1 öre = 6,65 kr, Euro + 1 öre = 9,04 kr

28 maj 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,09 (i år 7,04), Oslo 0,24, Helsingfors - 0,38, Köpenhamn 0,03, Frankfurt oför, London 0,10, Paris, USA Dow Jones - 0,30, Nasdaq - 0,30, Tokyo 0,20, Världsindex 0,26 (i år 2,80) procent.

Dollar + 2 öre = 6,64 kr, Euro 0 öre = 9,03 kr

27 maj 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,16 (i år 7,14), Oslo 0,53, Helsingfors - 0,06, Köpenhamn 0,26, Frankfurt 0,49, London 0,43, Paris 0,06, USA Dow Jones 0,42, Nasdaq 1,22, Tokyo 0,23, Världsindex 0,31 (i år 2,54) procent.

Dollar 0 öre = 6,62 kr, Euro 0 öre = 9,03 kr

26 maj 2014

Börsen

OMX Stockholm
(måndag) 0,18 (i år 6,97), Oslo - 0,17, Helsingfors 0,45, Köpenhamn 0,95, Frankfurt 1,28, London stängt, Paris 0,75, USA Dow Jones stängt 38, Nasdaq stängt, Tokyo 0,97, Världsindex 0,33 (i år 2,22) procent.

Dollar
- 2 öre = 6,62 kr, Euro - 2 öre = 9,03 kr

23 maj 2014

Stämningen i den svenska ekonomin dämpades i maj, enligt Kon-junkturinstitutets månadsbarometer.

Barometerindikatorn sjönk till 98,8, från 102,4 i april, och större pessimism inom tillverkningsindustrin var huvudskälet.


Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,26 (i år 6,78), Oslo 0,46, Helsingfors 0,39, Köpenhamn - 0,58, Frankfurt 0,48, London - 0,07, Paris 0,33, USA Dow Jones 0,38, Nasdaq 1,31, Tokyo 0,87, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 5 öre = 6,64 kr, Euro + 5 öre = 9,05 kr 

22 maj 2014

Börsen

Stämningen i den svenska ekonomin dämpades i maj, enligt Kon-junkturinstitutets månadsbarometer, indikatorn sjönk från 102,4 i april till 98,8 större pessimism inom tillverkningsindustrin, var huvudskälen. 

OMX
Stockholm (torsdag) 0,26 (i år 6,50), Oslo 0,65, Helsingfors 0,55, Köpenhamn 0,55, Frankfurt 0,24, London - 0,01, Paris 0,21, USA Dow Jones 0,16, Nasdaq 0,74, Tokyo 2,11, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 2 öre = 6,59 kr, Euro + 1 öre = 9,00 kr

21 maj 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag)  0,25 (i år 6,22), Oslo 0,58, Helsingfors 0,64, Köpenhamn 1,37, Frankfurt 0,61, London 0,28, Paris 0,37, USA Dow Jones 0,97, Nasdaq 0,14, Tokyo - 0,24, Världsindex - 0,47 (i år 1,02) procent.

Dollar - 2 öre = 6,57 kr, Euro - 4 öre = 8,99 kr

20 maj 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,05 (i år 5,95), Oslo - 0,45, Helsingfors 0,72, Köpenhamn 0,98, Frankfurt - 0,21, London - 0,62, Paris - 0,39, USA Dow Jones - 0,83, Nasdaq 0,15, Tokyo 0,49, Världsindex 0,13 (i år 1,49) procent.

Dollar  0 öre = 6,59 kr, Euro - 1 öre = 9,03 kr

19 maj 2014

Astra Zenecas
styrelse avvisar Pfizers slutbud och menar att det inte speglar bolagets värde som ett självständigt forskningslett före-tag och förslaget skulle innebära risker och osäkerhet för aktieägar-na.

Om styrelsen hade accepterat budet skulle det ha fått stora konse-kvenser för såväl företaget, dess anställda och för life science-sektorn i Storbritannien, Sverige och USA.

Beskedet fick aktien att rasa på börsen och landade på minus 10,8 procent.

Saab föll också rejält inledningsvis, en reaktionen på gårdagens folkomröstning i Schweiz då det blev ett klart nej till köp av Gripen.

Men analytiker pekade på att affären inte är avgörande för Saab, Brasiliens beställning är betydligt större, aktien ned 1,5 procent.


Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,03 (i år 5,90), Oslo 0,14, Helsingfors 0,54, Köpenhamn - 0,52, Frankfurt 0,31, London - 0,16, Paris 0,30, USA Dow Jones 0,12, Nasdaq 1,39, Tokyo - 0,64, Världsindex 0,08 (i år 1,36) procent.

Dollar + 3 öre = 6,59 kr, Euro + 5 öre = 9,04 kr

16 maj 2014

Börsen
OMX Stockholm (fredag) - 0,47 (i år 5,87), Oslo - 0,32, Helsingfors - 0,57, Köpenhamn - 0,82, Frankfurt - 0,28, London 0,16, Paris 0,26, USA Dow Jones 0,27, Nasdaq 0,52, Tokyo - 1,41, Världsindex - 0,74 (i år 1,28) procent.

Dollar - 1 öre = 6,56 kr, Euro - 2 öre = 8,99 kr

15 maj 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,43 (i år 6,37), Oslo - 0,38, Helsingfors - 0,92, Köpenhamn - 0,82, Frankfurt - 1,01, London - 0,58, Paris - 1,25, USA Dow Jones - 1,01, Nasdaq - 0,76, Tokyo - 0,75, Världsindex - 0,19 (i år 2,03) procent.

Dollar
+ 1 öre = 6,57 kr, Euro + 1 öre = 9,01 kr

14 maj 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,09 (i år 5,91), Oslo 0,39, Helsingfors - 0,42, Frankfurt 0,00, London 0,08, Paris - 0,09, USA Dow Jones - 0,61, Nasdaq - 0,72, Tokyo - 0,14, Världsindex 0,18 (i år 2,22) procent.

Dollar + 1 öre = 6,56 kr, Euro + 2 öre = 9,00 kr 

13 maj 2014

Stockholmsbörsen når nya rekordnivåer, den högsta nivån hittills, efter uppgångar i Asien och nya börsrekord i New York som dessutom fortsatte uppåt under de första timmarnas handel, om än i maklig takt.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,49 (i år 5,81), Oslo - 0,09, Helsingfors 1,08, Köpenhamn - 0,16, Frankfurt 0,54, London 0,25, Paris 0,25, USA Dow Jones 0,12, Nasdaq - 0,33, Tokyo 1,95, Världsindex 0,68 (i år 2,04) procent.

Dollar - 2 ör = 6,55 kr, Euro - 6 öre = 8,98 kr

12 maj 2014

Regeringen borde ha tagit det lugnt med skattesänkningar, som femte jobbskatteavdraget, det anser Finanspolitiska rådet, vars granskning visar att det är långt kvar till överskottsmålet.

I runda slängar ligger statsbudgeten i dag 100 miljarder kronor från överskottsmålet på 1 procent, enligt rådets ordförande John Hassler.

www.dn.se/ekonomi/regeringen-far-kritik-for-jobbskatteavdraget/

Börsen

Indextunga aktier som ABB och Ericsson steg 2,5 respektive 2,0 procent, mest steg Skanska som var upp 3,5 procent.

OMX
Stockholm (måndag) 0,90 (i år 5,29), Oslo 1,13, Helsingfors 0,72, Köpenhamn 1,33, Frankfurt 1,26, London 0,55, Paris 0,37, USA Dow Jones 0,68, Nasdaq 1,77, Tokyo - 0,35, Världsindex 0,20 (i år 1,34) procent.

Dollar 0 öre = 6,57 kr, Euro 0 öre = 9,04 kr 

09 maj 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,04 (i år 4,35), Oslo 0,05, Helsingfors - 0,18, Köpenhamn 0,79, Frankfurt - 0,27, London - 0,36, Paris - 0,66, USA Dow Jones 0,20, Nasdaq 0,50, Tokyo 0,25, Världsindex 0,16 (i år 1,55) procent.

Dollar + 4 öre = 6,57 kr, Euro 0 öre = 9,04 kr

08 maj 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 1,04 (i år 4,39), Oslo 0,90, Helsingfors 1,15, Köpenhamn 0,13, Frankfurt 0,90, London 0,63, Paris 1,37, USA Dow Jones 0,20, Nasdaq - 0,40, Tokyo 0,93, Världsindex 0,03 (i år 1,38) procent.

Dollar + 3 öre = 6,53 kr, Euro 0 öre = 9,04 kr

07 maj 2014

Börsen

I skuggan av Ukrainaoron sjönk kurserna på Stockholmsbörsen, Ericsson, Securitas och Scania stod emot nedgången och steg.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,66 (i år 3,32), Oslo 0,17, Helsingfors 0,25, Köpenhamn - 0,59, Frankfurt 0,57, London - 0,03, Paris 0,41, USA 0,72, Nasdaq - 0,32, Tokyo - 2,93, Världsindex - 0,37 (i år 1,35) procent.

Dollar 0 öre = 6,50 kr, Euro - 1 öre = 9,04 kr

06 maj 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,26 (i år 4,01), Oslo 0,13, Helsingfors - 0,17, Köpenhamn - 0,09, Frankfurt - 0,65, London - 0,35, Paris - 0,78, USA Dow Jones - 0,78, Nasdaq - 1,38, Tokyo - 0,19, Världsindex 0,05 (i år 1,73) procent.

Dollar - 5 öre = 6,50 kr, Euro - 4 öre = 9,05 kr

05 maj 2014

Europa går mot ljusare tider och inflationsspökena blir kvar i gar-deroben, Sverige spås en ljusare framtid även om riskerna med hushållens skulder ökar, skriver EU-kommissionen i sin vårprognos. 

www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/eu-spar-en-ljusare-framtid-for-sverige_3528250.svd

Börsen

ABB föll med 3,0 procent medan Astra Zeneca, vars styrelse i förra veckan avvisade ett bud från amerikanska Pfizer, gick ner 1,0 pro-cent.

OMX
Stockholm (måndag) - 0,12 (i år 4,28), Oslo - 0,24, Helsingfors - 0,22, Köpenhamn 0,02, Frankfurt - 0,28, London 0,20, Paris 0,10, USA Dow Jones 0,11, Nasdaq 0,26, Tokyo - 0,19, Världsindex - 0,08 (i år 1,68) procent.

Dollar + 4 öre = 6,55 kr, Euro + 7 öre = 9,09 kr

02 maj 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,05 (i år 4,40), Oslo 0,88, Helsingfors 0,08, Köpenhamn - 0,03, Frankfurt - 0,49, London 0,20, Paris - 0,65, USA Dow Jones - 0,28, Nasdaq - 0,09, Tokyo - 0,19, Världsindex 0,16 (i år 1,77) procent.

Dollar + 1 öre = 6,51 kr, Euro 0 öre = 9,02 kr

30 april 2014

USA-börserna steg trots en oväntat svag BNP-siffra det första kvar-talet och centralbankens räntebesked att man sänker sina månatliga stödköp med 10 miljarder dollar, men det vägdes upp av bra jobbsiffror 

Bank-vd spår ny finanssmäll
.

Den europeiska marknaden för företagsobligationer står inför en smäll, det kan i sin tur leda till "väldigt allvarliga störningar" på finansmarknaden, tror Handelsbankens vd Pär Boman.

www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/par-boman-spar-en-small-for-foretagsobligationer_3514484.svd

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,29 (i år 4,46), Oslo 0,39, Helsingfors 0,08, Köpenhamn 0,35, Frankfurt 0,20, London 0,15, Paris - 0,23, USA Dow Jones 0,27, Nasdaq 0,27, Tokyo 0,11, Världsindex 0,32 (i år 1,61) procent. 

Dollar - 7 öre = 6,50 kr, Euro - 5 öre = 9,02 kr

29 april 2014

Börsen

Stockholmsbörsen steg i linje med ledande börser i Europa och marknaden gladdes över en hel del positiva rapporter.

Nordea presenterade en kvartalsrapport som visade på en oväntat hög vinst, aktien steg med 3 procentenheter och det fick de övriga storbankerna att följa John.

Nokias aktie steg 4,5 procent och Atlas Copco och Assa Abloy var upp 1,9 respektive 2,6 procent.

OMX
Stockholm (tisdag) 0,88 (i år 4,76), Oslo 1,64, Helsingfors 1,74, Köpenhamn 1,05, Frankfurt 1,46, London 1,04, Paris 0,83, USA Dow Jones 0,53, Nasdaq 0,69, Tokyo - 1,0, Världsindex (i år) procent. 

Dollar + 2 öre = 6,57 kr, Euro 0 öre = 9,07 kr

28 april 2014

Börsen

Astra Zenecas
aktie lyfte med 13,2 procent sedan Pfizer bekräftat ett bud på den svensk-brittiska konkurrenten, men lyftet för aktien var inte tillräckligt för att Stockholmsbörsen skulle hamna på plus.

OMX
Stockholm (måndag) - 0,20 (i år 3,84), Oslo 0,10, Helsingfors - 0,49, Köpenhamn 0,27, Frankfurt 0,48, London 0,22, Paris 0,38, USA Dow Jones 0,53, Nasdaq - 0,03, Tokyo - 0,98, Världsindex - 0,62 (i år 0,58) procent.

Dollar - 4 öre = 6,55 kr, Euro - 4 öre = 9,07 kr

25 april 2014

Börsen

Överraskningen var Electrolux som steg 10,7 procent på Stockholmsbörse.

OMX
Stockholm (fredag) - 0,20 (i år 4,05), Oslo 0,60, Helsingfors - 1,32, Köpenhamn - 0,73, Frankfurt - 1,54, London - 0,26, Paris - 0,80, USA Dow Jones - 0,85, Nasdaq - 1,75, Tokyo 0,17, Världsindex 0,11 (i år 1,21) procent.

Dollar + 1 öre = 6,59 kr, Euro + 2 öre = 9,11 kr

24 april 2014

Börsen

Stockholmsbörsen steg med Scania som draglok, aktien upp 8,6 procent, men flera andra rapporterande bolag bidrog till uppgången. 

Mycket pekar nu på att Scania blir heltyskt sedan flera institutioner tackat ja till VW-budet och kritikerna spår att forskning och utveck-ling lämnar Södertälje.

En berättigad fråga är om det är viktigt att Sverige behåller sin posi-tion som forskarnation och hur ska det i så fall gå till?

Vänsterpartiet (V) anser att det är viktigt att Scanias verksamhet fortsätter att stanna i Sverige som är ett litet exportberoende land och Socialdemokraterna (S) och Sverigedemokraterna (SD) delar den uppfattningen.

Där man har sin FoU där satsar man också för framtiden.

Allianspartierna och Miljöpartiet (MP) anser också att det är viktigt att forskning och industriproduktion är nära sammankopplade, men uttalar sig inte specifikt om Scania. 

Den tyske professorn i fordonsekonomi, Ferdinand Dudnhöffer, ger inte mycket för det tyska löftet om att FoU ska stanna i Södertälje.

Han är övertygad om att framtida lastbilar och motorer kommer att utvecklas i tyska Wolfsburg där VW har sitt huvudkontor, allt annat vore ologiskt, enligt honom.

I det sammanhanget kan man rikta blickarna mot Astra Zeneca och hur den försäljningen drabbade Södertälje, där antalet anställda nästan halverats de senaste 5-6 åren.

OMX
Stockholm (torsdag) 0,86 (i år 4,26), Oslo 0,62, Helsingfors - 0,01, Köpenhamn - 0,21, Frankfurt 0,05, London 0,42, Paris 0,64, USA Dow Jones 0,00, Nasdaq 0,52, Tokyo - 0,97, Världsindex - 0,16 (i år 1,09) procent.

Dollar 0 öre = 6,58 kr, Euro 0 öre = 9,09 kr

23 april 2014

Börsen

Ett kraftigt fall för Ericsson bidrog till att dra ner Stockholmsbörsen, aktien föll med 6,1 procent, Astra Zeneca och Telia Sonera gick mot strömmen.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,90 (i år 3,36), Oslo - 0,31, Helsingfors - 0,01, Köpenhamn - 0,21, Frankfurt - 0,58, London - 0,11, Paris - 0,74, USA Dow Jones - 0,08, Nasdaq - 0,83, Tokyo 1,09, Världsindex 0,57 (i år 1,26) procent.

Dollar - 1 öre = 6,58 kr, Euro 0 öre = 9,09 kr

22 april 2014


Börsen

Astra Zeneca
steg kraftigt efter rykten om uppköp, aktien upp 1,9 procentenheter.

För det hårt drabbade Södertälje kan ryktena om en megaaffär mel-lan amerikanska Pfizer och Astra Zeneca vara skäl till oro.

Man kan räkna med fler stängda Södertäljeenheter om affären, värd ofattbara 670 miljarder kronor, mer än företagets aktievärde, blir verklighet.

Alla stora affärer innebär kostnadsbesparingar och rationaliseringar, själva grundidén med sammanslagningar och mot den bakgrunden har de anställda i Södertälje och Mölndal anledning att vara bekym-rade.

OMX
Stockholm (tisdag) 1,92 (i år 4,31), Oslo 1,93, Helsingfors 1,60, Köpenhamn 2,98, Frankfurt 2,02, London 0,85, Paris 1,18, USA Dow Jones 0,40, Nasdaq 0,97, Tokyo - 0,85, Världsindex 0,11 (i år 0,68) procent.

Dollar - 1 öre = 6,59 kr, Euro - 3 öre = 9,09 kr

17 april 2014

Börsen

Efter påskhelgen drar den svenska rapportsäsongen i gång på allvar med siffror från bland andra Ericsson, SEB, Volvo, Sandvik och Telia Sonera.

OMX
Stockholm (torsdag) 0,05 (i år 2,34), Oslo 0,86, Helsingfors 0,49, Köpenhamn 1,83, Frankfurt 0,99, London 0,62, Paris 0,59, USA Dow Jones - 0,10, Nasdaq 0,23, Tokyo 0,00, Världsindex 1,1 (i år 0,23) procent.

Dollar 0 öre = 6,60 kr, Euro 0 öre = 9,12 kr 

16 april 2014

Kinas ekonomi växte med 7,4 procent under årets första kvartal något som var bättre än vad analytikerna väntat sig.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 1,01 (i år 2,29), Oslo 0,86, Helsingfors 1,3, Köpenhamn 1,83, Frankfurt 1,57, London 0,65, Paris 1,39, USA Dow Jones 1,00, Nasdaq 1,29, Tokyo 3,01, Världsindex 0,14 (i år - 0,87) procent.

Dollar + 2 öre = 6,60 kr, Euro + 4 öre = 9,12  kr  

15 april 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 1,27 (i år 1,27), Oslo 0,10, Helsingfors - 0,96, Köpenhamn - 0,63, Frankfurt - 1,77, London - 0,70, Paris - 0,89, USA Dow Jones 0,55, Nasdaq 0,29, Tokyo 0,62, Världsindex 0,36 (i år - 1.01) procent.

Dollar + 2 öre = 6,58 kr, Euro + 1 öre = 9,08 kr

14 april 2014

Den amerikanska detaljhandeln lyfte med 1,1 procent i mars, den största ökningen för en enskild månad på ett och ett halvt år, enligt USA:s handelsdepartement.

Dessutom reviderades februaris utfall upp till 0,7 från preliminära 0,3 procent.

Börsen

Stockholmsbörsen sjunker i spåren av den ökade geopolitiska oron i Ukraina, men stark statistik från USA dämpar oron.

OMX
Stockholm (måndag) 0,03 (i år 2,57), Oslo 0,63, Helsingfors - 0,90, Köpenhamn - 1,44, Frankfurt 0,26, London 0,34, Paris 0,43, USA Dow Jones 0,91, Nasdaq 0,57, Tokyo - 0,36, Världsindex - 1,07 (i år - 1,36) procent.

Dollar + 3 öre = 6,56 kr, Euro 1 öre = 9,07 kr

11 april 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 1,05 (i år 2,54), Oslo- 2,22, Helsingfors - 1,34, Köpenhamn - 1,28, Frankfurt - 1,47, London - 1,21, Paris - 1,08, USA Dow Jones - 0,89, Nasdaq - 1,34, Tokyo - 2,38, Världsindex -1,15 (i år - 0,30) procent.

Dollar - 1 öre = 6,53 kr, Euro - 2 öre = 9,06 kr

10 april 2014

Nasdaqbörsen gick kurserna ned med 3,1 procent, den krafti-gaste nedgången sedan början av 2011 och förklaringen kan vara att många inveterare nu säljer av de mest riskabla aktierna inom teknik och bioteknik.

Svag statistik från Kina, som visar att världens näst största ekonomi minskade både exporten och importen i mars, tyngde marknaderna.

Konsumentpriserna var oförändrade från februari till mars, minus 0,6 procent jämfört med minus 0,2 procent i februari, vilket betyder de-flation, enligt SCB.

Inflationstakten är den genomsnittliga förändringen av konsument-priserna de senaste 12 månaderna.

Riksbanken flaggade i går för att sänka räntan vid nästa möte om inflationen fortsätter att bli låg och det utesluter inte att man sänker räntan i juli, spår Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Börsen

OMX Stockholm (torsdag) - 0,61 (i år 3,63), Oslo - 0,01, Helsingfors - 0,64, Köpenhamn - 0,82, Frankfurt - 0,55, London 0,10, Paris - 0,66, USA Dow Jones - 1,62, Nasdaq - 3,10, Tokyo oför, Världsindex 0,69 (i år 0,86) procent.

Oväntat låg inflation i mars fick kronan och räntorna att falla.

Dollar + 6 öre = 6,54 kr, Euro + 10 öre = 9,08 kr

09 april 2014

Både den kinesiska exporten och importen backade rejält under förra månaden, vilket ytterligare väntas öka oron för utvecklingen i världens näst största ekonomi.

Exporten minskade 6,6 procent i mars jämfört med samma månad 2013, medan importen föll med 11,3 procent.

Detta resulterade visserligen i ett handelsöverskott på 7,7 miljarder dollar, något som var mer än väntat, men bedömare hade räknat med att såväl importen som exporten skulle öka.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,53 (i år 4,26), Oslo 1,09, Helsingfors - 0,22, Köpenhamn 1,06, Frankfurt 0,16, London 0,68, Paris 0,40, USA Dow Jones 1,11, Nasdaq 1,72, Tokyo - 2,10, Världsindex 0,27 (i år 0,16) procent.

Dollar - 2 öre = 6,48 kr, Euro + 2 öre = 8,98 kr

08 april 2014

IMF oroas av deflationsrisk i eurozonen
och den Europeiska cen-tralbanken, ECB, bör agera med okonventionella metoder, men styrräntan är ju redan i dag nära noll och det räcker inte.

Om inflationen blir ännu lägre än väntat kan det skapa högre reala räntor, förvärra skuldbördan och sänka tillväxten.

Låg inflation och en arbetslöshet kring 12 procent borde fått var-ningsklockorna i Frankfurt att ringa och nu återstår att se om stöd-köp av räntepapper är på gång.

Fallande priser talar för att Riksbanken borde sänka räntan, men när BNP-tillväxten samtidigt är den snabbaste i EU tror ränteanalytikerna att Riksbanken sitter still med oförändrad styrränta på 0,75 procent.

Marknadsnoteringarna tyder på en blygsam 15-procentig sannolik-het för en räntesänkning och i Reuters enkät spår 18 av 18 ränte-analytiker oförändrad ränta.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,05 (i år 3,74), Oslo - 0,92, Helsingfors 0,14, Köpenhamn - 1,28, Frankfurt - 0,21, London - 0,49, Paris - 0,25, USA Dow Jones 0,06, Nasdaq 0,81, Tokyo - 1,36, Världsindex - 1,01 (i år - 0,11) procent.

Dollar - 3 öre = 6,50 kr, Euro - 1 öre = 8,96 kr

07 april 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,89 (i år 3,65), Oslo - 1,54, Helsingfors - 1,35, Köpenhamn - 1,42, Frankfurt - 1,91, London - 1,09, Paris - 1,08, USA Dow Jones - 1,02, Nasdaq -  1,16, Tokyo - 1,69, Världsindex - 0,53 (i år 0,91) procent.

Dollar - 3 öre = 6,53 kr, Euro - 2 öre = 8,97 kr 

04 april 2014

USA:s ekonomi
växer men för långsamt, det är slutsatsen av dagens arbetsmarknadsrapport, som visade på färre nya jobb än väntat, men som ändå tolkades svagt positivt.

Arbetslösheten ligger kvar på ungefär samma nivå, 6,7 procent, som den låg på vid årsskiftet, men 503 000 fler sökte jobb i mars än under februari.

Den amerikanska arbetsmarknad lider av mera långsiktiga problem som att många har lämnat arbetsmarknaden och slutat söka jobb, så kallade latent arbetslösa.

Påtvingad deltid och långtidsarbetslösa som får allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och ju mer tid som passerar är ytterligare ett problem, ett mönster vi ser även i Sverige.

Börsen

Nästan hälften av årets börsuppgång har skett under den första aprilveckan.

OMX
Stockholm (fredag) 0,23 (i år 4,59), Oslo 0,52, Helsingfors 0,11, Köpenhamn 0,37, Frankfurt 0,70, London 0,70, Paris 0,79, USA Dow Jones - 0,96, Nasdaq - 2,60, Tokyo - 0,05, Världsindex - 0,14 (i år 1,45) procent.

Dollar + 3 öre = 6,56 kr, Euro + 3 öre = 8,99 kr

03 april 2014

Börsen

En bidragande orsak till nedgången på Stockholmsbörsen var att tunga aktier som Telia Sonera och Volvo handlades utan rätt till utdelning efter gårdagens årsstämmor i de båda bolagen.

Telia-aktien föll 6,7 procent, Volvo B 2,6 procent och verkstadsbo-laget Sandvik backade 1,5 procent efter ett sänkt riktpris från analytiker. 

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,53 (i år 4,34), Oslo - 0,20, Helsingfors - 0,11, Köpenhamn - 0,03, Frankfurt 0,06, London - 0,15, Paris 0,42, USA Dow Jones - 0,07, Nasdaq - 0,88, Tokyo 0,84, Världsindex (i år) procent).

Dollar + 5 öre = 6,53 kr, Euro + 4 öre = 8,96 kr

02 april 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,19 (i år 4,89), Oslo 0,0, Helsingfors 0,37, Köpenhamn 0,66, Frankfurt 0,20, London 0,16, Paris 0,09, USA Dow Jones 0,24, Nasdaq 0,20, Tokyo 1,04, Världsindex 0,59 (i år 1,36) procent.

Dollar + 3 öre = 6,48 kr, Euro + 3 öre = 8,92 kr  

01 april 2014

Den amerikanska produktionen accelererade i mars jämfört med månaden innan och inköpschefsindex steg från 51,3 till 53,2.

Positiva konjunktursignaler i Sverige i form av inköpschefsindex som var starkare än väntat påverkade börsen positivt och fick kronan att stiga mot både dollarn och euron.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,74 (i år 4,70), Oslo - 0,32, Helsingfors 1,79, Köpenhamn 0,49, Frankfurt 0,50, London 0,82, Paris 0,80, USA Dow Jones 0,46, Nasdaq 1,64, Tokyo - 0,24, Världsindex (i år) procent.

Dollar - 2 öre = 6,45 kr, Euro - 3 öre = 8,89 kr

31 mars 2014

Tidigare positiva siffror från USA med stigande börser både där och i Asien tillsammans med diplomatiska försök mellan USA och Ryssland att lösa krisen i Ukraina bidrog till börsuppgången.

Men även fallande inflation i eurozonen, vilket sätter tryck på Euro-peiska centralbanken att presentera ytterligare lättnader i penning-politiken bidrog.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 1,34 (i år 3,93), Oslo 0,23, Helsingfors 0,59, Köpenhamn 1,11, Frankfurt - 0,33, London - 0,26, Paris - 0,45, USA Dow Jones 0,82, Nasdaq 1,04, Tokyo 0,93, Världsindex 0,53 (i år 0,05) procent.

Dollar - 3 öre = 6,47 kr, Euro - 2 öre = 8,92 kr 

28 mars 2014


Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, måste hålla styr-räntorna nära noll fram till slutet av år 2015.

Att höja räntorna tidigare skulle riskera att hämma den återhämtning av ekonomin som äntligen börjar få fäste, den bedömningen görs av Charles Evans, Fedchef i Chicago, inför ett tal han ska hålla i Hongkong.

Banken har hållit styrräntorna nära noll sedan december 2008 och köpt statspapper för biljontals dollar, syftet har varit att få ner arbetslösheten, som steg till 10 procent i efterdyningarna av recessionen.

Men hur hög är egentligen arbetslösheten i dag när allt fler har slutat söka arbete eftersom de ändå inte får något, de har gett upp.

Börshumöret steg på hopp om stimulanser i den kinesiska ekonomin.

Börsen


OMX Stockholm (fredag) 0,40 (i år 2,55), Oslo 0,08, Helsingfors 0,98, Köpenhamn 1,40, Frankfurt 1,44, London 0,41, Paris 0,74, USA Dow Jones 0,36, Nasdaq 0,11, Tokyo 0,50, Världsindex - 0,07 (i år - 0,48) procent.

Dollar + 2 öre = 6,50 kr, Euro + 4 öre = 8,94 kr

27 mars 2014

Industriviljan hämmades
bland annat av att EU och USA på onsda-gen kommit överens om att förbereda ytterligare ekonomiska sanktioner mot Ryssland.

Börsen

H&M tyngde börsen och även i Europa gick börserna överlag nedåt.

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,56 (i år 2,15), Oslo - 0,32, Helsingfors - 0,64, Köpenhamn - 0,64, Frankfurt 0,03, London - 0,26, Paris - 0,14, USA Dow Jones  - 0,03, Nasdaq - 0,54, Tokyo 1,01, Världsindex - 0,08 (i år - 0,41) procent.

Dollar + 2 öre = 6,48 kr, Euro 0 öre = 8,90 kr

26 mars 2014

KI spår vändning i konjunkturen, Sveriges BNP ökade snabbast i hela EU under sista kvartalet 2013.

Ökningen påverkades delvis att tillfälliga faktorer men markerar ändå en trevande vändning uppåt i konjunkturen, ökningen uppgick till 1,7 procent jämfört med föregående kvartal och återhämtningen spås fortsätta 2014-2015.

KI spår att arbetslösheten blir 7,9 procent och därefter faller till 6,2 procent 2018 och att Riksbanken påbörjar räntehöjningar sommaren 2015 och därefter höjer långsamt.  

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,20 (i år 2,72), Oslo 0,90, Helsingfors 1,08, Köpenhamn 0,95, Frankfurt 1,18, London 0,01, Paris 0,94, USA Dow Jones - 0,60, Nasdaq - 1,43, Tokyo 0,37, Världsindex 0,59 (i år - 0,32) procent.

Dollar + 3 öre = 6,46 kr, Euro + 4 öre = 8,90 kr

25 mars 2014

Börsen

Telia Sonera
är en av förlorarna på Stockholmsbörsen hittills i år, sedan årsskiftet har aktien backat med omkring 10 procent.

Muthärvan i Uzbekistan ligger bakom, men är inte det enda som påverkar utan också bolagets stora exponering mot tillväxtmarknader i öst skrämmer investerarna. 

OMX
Stockholm (tisdag) 1,13 (i år 2,52), Oslo 0,82, Helsingfors 1,37, Köpenhamn 0,46, Frankfurt 1,63, London 1,30, Paris 1,59, USA Dow Jones 0,65, Nasdaq  0,19, Tokyo - 0,36, Världsindex - 0,45 (i år - 0,91) procent. 

Dollar + 3 öre = 6,43 kr, Euro + 1 öre = 8,86 kr

24 mars 2014

Krisen i Ukraina fortsätter att påverka börserna negativt men också signaler från Kina som visar på en inbromsning i landets ekonomi.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 1,24 (i år 1,40), Oslo - 0,38, Helsingfors - 1,07, Köpenhamn - 1,05, Frankfurt - 1,65, London - 0,56, Paris - 1,36, USA Dow Jones - 0,16, Nasdaq - 1,18, Tokyo 1,77, Världsindex - 0,05 (i år - 0,46) procent.

Dollar - 3 öre = 6,40 kr, Euro - 1 öre = 8,85 kr

23 mars 2014

Hushållens optimism fortsätter att öka samtidigt som viljan att spara sjunker dramatiskt, enligt Skandias så kallade plånboksindex.

I dagsläget visar index att svenska folket är i färd med att dra på sig spenderbyxorna.

- Konsumenterna agerar draglok i ekonomin just nu, jobbskatte-avdraget, låga boräntor, positiv arbetsmarknad, allt detta resulterar i att folk har mer pengar, säger Jeanette Hauff, ekonom på Skandia.  

Optimismen ökar främst i de yngre åldersgrupperna samt i mellan-stora städer och på landsbygden, storstadsborna är dock fortfarande den mest optimistiska gruppen.

Pensionärerna är och förblir den mest pessimistiska gruppen.

21 mars 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,14 (i år 2,67), Oslo 1,10, Helsingfors - 0,61, Köpenhamn - 0,34, Frankfurt 0,50, London 0,23, Paris 0,17, USA Dow Jones - 0,17, Nasdaq - 0,98, Tokyo stängt, Världsindex - 0,22 (i år - 0,41) procent.

Dollar + 1 öre = 6,43 kr, Euro + 2 öre = 8,86 kr

20 mars 2014


Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,63 (i år 2,81), Oslo 0,33, Helsingfors - 1,12, Köpenhamn - 0,76, Frankfurt 0,21, London - 0,47, Paris  0,46, USA Dow Jones 0,64, Nasdaq 0,36, Tokyo - 1,65, Världsindex -0,45 (i år - 0,18) procent.

Dollar + 2 öre = 6,42  kr, Euro + 1 öre = 8,84 kr

19 mars 2014

Den amerikanska centralbanken fortsätter att minska stödköpen men ändrar också sin kommunikation om arbetsmarknaden, både jobben och inflationen är i fokus.

Genom att ta bort gränsen för arbetslösheten på 6,5 procent har centralbanken gett sig mer handlingsutrymme och det kan behövas den dag när räntan kommer att höjas.

Stödköpen minskar igen med 10 miljarder dollar till 55 miljarder i månaden.

Finansminister Anders Borg (M) varnar för att sanktioner mot Ryssland kan slå hårt mot Sverige, Finland och Baltikum har redan drabbats ekonomiskt av konflikten kring Ukraina.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sanktioner-kan-sla-hart-mot-sverige_3379798.svd

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,15 (i år 3,47), Oslo - 0,04, Helsingfors - 0,62, Köpenhamn - 0,21, Frankfurt 0,37, London - 0,49, Paris - 0,12, USA Dow Jones - 0,70, Nasdaq - 0,59, Tokyo 0,36, Världsindex 0,70 (i år 0,27) procent.

Dollar + 7 öre = 6,40 kr, Euro + 3 öre = 8,85 kr

18 mars 2014

Världens börser vände uppåt sedan Rysslands president Vladimir Putin i ett tv-sänt tal kommenterat situationen på Krim.

I Moskva stiger börsen med drygt 4 procent, Putins tal tolkas som att Ryssland nöjer sig med Krim och väljer att inte avancera vidare in i Ukraina.

Börsen

OMX Stockholm (tisdag) 0,56 (i år 3,31), Oslo 0,43, Helsingfors 0,90, Köpenhamn 0,98, Frankfurt 0,67, London 0,56, Paris 0,97, USA Dow Jones 0,55, Nasdaq 1,25, Tokyo 0,94, Världsindex 0,78 (i år - 0,43) procent.

Dollar - 2 öre = 6,33 kr, Euro - 3 öre = 8,82 kr 

17 mars 2014

Positiv statistik avseende USA:s industriproduktion, som i februari steg med 0,6 procentenheter jämfört med månaden innan, lyfte börserna.

Fokus ligger nu på den politiska utvecklingen i Ukraina.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 1,56 (i år 2,73), Oslo 0,91, Helsingfors 1,43, Köpenhamn 0,89, Frankfurt 1,37, London 0,62, Paris 1,32, USA Dow Jones 1,13, Nasdaq 0,81, Tokyo - 0,35, Världsindex - 0,64 (i år - 1,20) procent.

Dollar - 4 öre = 6,35 kr, Euro - 4 öre = 8,85 kr

14 mars 2014
Bakom pessimismen ligger bland annat osäkerhet på grund av det spända läget i Ukraina.

På söndag röstar invånarna på Krim om man ska tillhöra Ryssland eller Ukraina och diplomater från både USA och EU har skärpt tonfallet mot Ryssland inför folkomröstningen.


Börsen

OMX
Stockholm - 0,67 (i år 1,15), Oslo - 0,68, Helsingfors - 0,16, Köpenhamn - 1,93, Frankfurt 0,43, London - 0,40, Paris - 0,80, USA Dow Jones - 0,27, Nasdaq-  0,35, Tokyo 3,30, Världsindex - 0,83 (i år - 0,57) procent.

Dollar + 1 öre = 6,39 kr, Euro + 4 öre = 8,89 kr

13 mars 2014

Nu ökar oron för utvecklingen i världens största ekonomi, ny kinesisk statistik tas emot som en besvikelse av marknaderna och kallas av en ekonom för "en fullkomlig sörja".

www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/kinas-svaga-siffror-okar-oron_3358988.svd

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,58 (i år 1,83), Oslo - 0,51, Helsingfors - 1,19, Köpenhamn - 0,39, Frankfurt - 1,86, London - 1,01, Paris - 1,29, USA Dow Jones - 1,41, Nasdaq - 1,46, Tokyo - 0,10, Världsindex - 0,40 (i år 0,27) procent.

Dollar  + 2 öre = 6,38 kr, Euro 0 öre = 8,85 kr

12 mars 2014

Kurserna backade pressade av oro för konjunkturutvecklingen i Kina och den kinesiska ledningen lär vara beredd med stimulanser om tillväxten saktar ner ytterligare, men också risken för kreditbubblor.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,89 (i år 2,42), Oslo - 1,46, Helsingfors - 1,63, Köpenhamn - 1,65, Frankfurt - 1,28, London - 0,97, Paris - 1,00, USA Dow Jones - 0,18, Nasdaq 0,15, Tokyo - 2,59, Världsindex - 0,26 (i år 0,67) procent.

Dollar - 1 öre = 6,36 kr, Euro + 2 öre = 8,85 kr

11 mars 2014

Den amerikanska ekonomin kommer under året att växa med 3,1 procent och under 2015 kommer tillväxten att öka ytterligare till 3,5 procent, enligt en prognos från Vita huset.

Arbetslösheten
väntas under året sjunka till i genomsnitt 6,9 procent, från rekordnivåerna 2009 efter finanskrisen, då den uppgick till 10 procent.

För att få ytterligare fart på ekonomin och minska klyftorna vill president Barack Obama att kongressen ska höja minimilönerna.

Den svenska arbetslösheten uppgick i mars till 8,5 procent av arbetskraften, enligt officiella siffror, den verkliga siffran är betydligt högre

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,03 (i år 3,34), Oslo 0,35, Helsingfors 0,02, Köpenhamn 0,34, Frankfurt 0,46, London - 0,06, Paris - 0,48, USA Dow Jones - 0,41, Nasdaq - 0,63, Tokyo 0,69, Världsindex - 0,28 (i år 0,93) procent.

Dollar 0 öre = 6,37 kr, Euro - 1 öre = 8,83 kr

10 mars 2014

Svaga kinesiska handelssiffror samt osäkerheten i Ukraina tynger börserna.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,01 (i år 3,38), Oslo - 0,78, Helsingfors - 0,75, Köpenhamn - 0,86, Frankfurt - 0,91, London - 0,35, Paris 0,10, USA Dow Jones - 0,21, Nasdaq - 0,04, Tokyo - 1,01, Världsindex - 0,29 (i år 1,21) procent.

Dollar - 2 öre = 6,37 kr, Euro - 2 öre = 8,84 kr

07 mars 2014

Osäkerheten kring konflikten i Ukraina har präglat hela veckan och fredagens relativt starka arbetsmarknadsstatistik från USA orkade bara tillfälligt lyfta index som sedan föll tillbaka.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 1,04 ( i år 3,37), Oslo - 0,27, Helsingfors - 1,05, Köpenhamn - 0,91, Frankfurt - 2,01, London - 1,12, Paris - 1,15, USA Dow Jones 0,19, Nasdaq - 0,37, Tokyo 0,92, Världsindex 0,42 (i år 1,51) procent.

Dollar 0 öre = 6,39, kr, Euro 0 öre = 8,86 kr 

06 mars 2014

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,73 (i år 4,45), Oslo 0,21, Helsingfors 0,38, Köpenhamn - 0,23, Frankfurt 0,01, London 0,13, Paris 0,59, USA Dow Jones 0,38, Nasdaq - 0,13, Tokyo 1,59, Världsindex 0,07 (i år 1,08) procent.

Dollar - 4 öre = 6,39 kr, Euro + 3 öre = 8,86 kr

05 mars 2014

Under februari skapades det 20 000 färre nya jobb inom den privata sektorn i USA än man räknat med, enligt ADP.

Den öppna arbetslösheten uppgår nu till 6,7 procent, men en berättigad fråga är hur många amerikaner det är som har slutat söka jobb eftersom de ändå inte får något.

EU kommissionen kräver att Italien vidtar åtgärder för att hantera sitt skuldberg och öka konkurrenskraften och man beslöt att inleda en formell utredning av landets budgetpolitik och varnade för böter om inte kraftfulla åtgärder sätts in.

Italiens skuldberg beräknas växa till 134 procent av BNP i år och det gör landet till eurozonens mest skuldtyngda efter Grekland. 

Sverige
pekas fortfarande ut av EU-kommissionen som ett av 17 EU-länder med olika former av ekonomiska obalanser som kräver mer åtgärder.

Det handlar bland annat om prisutvecklingen på bostadsmarknaden och den höga skuldsättningen bland svenska hushåll.

Huvudorsaken är enligt en rapport från EU-kommissionen låga bo-räntor, ett skattesystem som med ränteavdrag premierar skuldsättning som finansieringsmodell för bostadsköp, en trög amorteringstakt bland låntagare och ett begränsat utbud av bostäder.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,01 (i år 3,70), Oslo - 0,28, Helsingfors 0,35, Köpenhamn 0,29, Frankfurt - 0,49, London - 0,71, Paris - 0,11, USA Dow Jones - 0,22, Nasdaq 0,14, Tokyo 1,20, Världsindex 1,35 (i år 1,01) procent.

Dollar - 1 öre = 6,43 kr, Euro - 3 öre = 8,83 kr

04 mars 2014

Börsen

Minskad oro för en våldsam utveckling på konflikten kring Ukraina lyfte Stockholmsbörsen efter måndagens kursfall.

OMX
Stockholm (tisdag) 2,03 (i år 3,70), Oslo 0,99, Helsingfors 2,15, Köpenhamn 2,47, Frankfurt 2,46, London 1,68, Paris 2,45, USA Dow Jones 1,41, Nasdaq 1,75, Tokyo 0,47, Världsindex - 1,19 (i år - 0,34) procent.

Dollar - 4 öre = 6,44 kr, Euro - 4 öre = 8,86 kr

03 mars 2014

Börsen

Stockholmsbörsen föll kraftigt i linje med de ledande Europabörserna, i skuggan av den ökade spänningen kring Ukraina.

OMX
Stockholm (måndag) - 2,62 (1,64), Oslo - 0,46, Helsingfors - 2,65, Köpenhamn - 2,41, Frankfurt - 3,44, London - 1,5, Paris - 2,66, USA Dow Jones - 0,94, Nasdaq - 0,72, Tokyo - 1,27, Världsindex 0,42 (0,86) procent.

Dollar - 7 öre = 6,48 kr, Euro + 5 öre = 8,90 kr

28 februari 2014

USA
:s BNP växte med 2,4 procent fjärde kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period året innan, visar reviderade siffror, en kraftig nedjustering jämfört med den första beräkningen som visade på en tillväxt på 3,2 procent.

Sveriges BNP växte med 3,1 procent fjärde kvartalet 2013 jämfört med samma period året innan och jämfört med tredje kvartalet växte BNP med 1,7 procent, enligt SCB. 

Lagerinvesteringar, hushållens konsumtions- och offentliga konsumtionsutgifter bidrog mest.

För helåret 2013 ökade BNP med 1,5 procent, något som påverkade kronkursen.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,20 (i år 4,37), Oslo 0,57, Helsingfors 0,18, Köpenhamn 0,98, Frankfurt 1,08, London - 0,01, Paris 0,27, USA Dow Jones 0,30, Nasdaq - 0,25, Tokyo - 0,55, Världsindex 0,21 (i år 0,44) procent.

Dollar - 11 öre = 6,41 kr, Euro - 8 öre = 8,85 kr

27 februari 2014

Inkomstklyftorna kan skapa långsammare eller mindre uthållig tillväxt, en mer jämlik fördelning kan däremot bidra positivt till ekonomisk utveckling.

Den slutsatsen dras i en rapport framtagen av ekonomer inom Internationella valutafonden (IMF) som har analyserat förhållanden i IMF:s 188 medlemsstater.

Även om studien inte speglar fondens officiella hållning ses den av en del bedömare som ett tecken på ett skifte i synen på ekonomisk ojämlikhet.

Oro över läget i Ukraina och för hur Ryssland ska agera sätter press på börserna.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,31 (i år 4,16), Oslo 0,05, Helsingfors - 0,13, Köpenhamn - 0,62, Frankfurt - 0,61, London 0,29, Paris 0,12, USA Dow Jones 0,46, Nasdaq 0,63, Tokyo - 0,32, Världsindex - 0,27 (i år 0,23) procent.

Dollar 0 öre = 6,52 kr, Euro + 1 öre = 8,93 kr

26 februari 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,09 (i år 4,49), Oslo 0,15, Helsingfors - 0,57, Köpenhamn - 0,87, Frankfurt - 0,39, London - 0,24, Paris - 0,40, USA Dow Jones 0,12, Nasdaq 0,10, Tokyo - 0,54, Världsindex 0,07 (i år 0,50) procent.

Dollar + 2 öre = 6,52 kr, Euro - 1 öre = 8,92 kr

25 februari

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,09 (i år 4,39), Oslo - 0,91, Helsingfors 0,11, Köpenhamn 2,84, Frankfurt - 0,10, London - 0,29, Paris - 0,10, USA Dow Jones - 0,17, Nasdaq - 0,13, Tokyo 1,44, Världsindex 0,51 (i år 0,44) procent.

Dollar - 1 öre = 6,50 kr, Euro - 1 öre = 8,93 kr

24 februari 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 1,80 (i år 4,30), Oslo 0,46, Helsingfors 0,46, Köpenhamn 1,26, Frankfurt 0,54, London 0,28, Paris 0,87, USA Dow Jones 0,66, Nasdaq 0,69, Tokyo - 0,19, Världsindex 0,23 ( i år - 0,07) procent.

Dollar - 2 öre = 6,51 kr, Euro - 3 öre = 8,94 kr 

23 februari 2014

Länderna i G20-gruppen antog vid sitt möte i Australien ett tillväxt-mål som ligger mer än två procentenheter över nuvarande prognos för de kommande fem åren.

I slutdokumentet skriver de ledande ekonomerna att målet är realis-tiskt och kan uppnås genom konkreta åtgärder för att öka investe-ringar, skapa fler arbetstillfällen och främja handel.

De beklagar att arbetet med att reformera IMF har gått i stå sedan USA dröjt med att godkänna förslagen som bland annat går ut på att ge växande ekonomier som Kina en starkare röst.

21 februari 2014

Positiva industrisiffror i USA som presenterades i går samt allmänna uppgångar på Asienbörserna under dagen lyfte börserna.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,46 (i år 2,46), Oslo 0,47, Helsingfors 0,67, Köpenhamn 0,77, Frankfurt 0,40, London 0,37, Paris 0,59, USA Dow Jones - 0,19, Nasdaq - 0,10, Tokyo - 2,88, Världsindex 0,06 (i år - 0,30) procent.

Dollar  0 öre = 6,53 kr, Euro + 1 öre = 8,97 kr

20 februari 2014

Den amerikanska tillverkningsindustrin tog ytterligare fart i februari, enligt inköpschefsindex från undersökningsföretaget Markit.

Index steg från 53,7 i januari till 56,7 i februari, den högsta siffran sedan maj 2010 och uppgången i nya order var den tyngsta delen i indexet där en siffra över 50 anses tyda på tillväxt.

Svag statistik från Kina pressade kurserna på många av världens börser (se Tokyo).

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,27 (i år 1,99), Oslo 0,44, Helsingfors - 0,06, Köpenhamn - 0,27, Frankfurt - 0,43, London 0,24, Paris 0,33, USA Dow Jones 0,58, Nasdaq 0,70, Tokyo - 2,15, Världsindex - 0,33 (i år - 0,36) procent.

Dollar + 1 öre = 6,53 kr, Euro + 1 öre = 8,96 kr

19 februari 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,77 (i år 1,71), Oslo 0,16, Helsingfors 0,19, Köpenhamn 0,91, Frankfurt 0,00, London 0,01, Paris 0,24, USA Dow Jones - 0,56, Nasdaq - 0,82, Tokyo - 0,52, Världsindex 0,42 (- 0,03) procent.

Dollar + 4 öre = 6,52 kr, Euro + 3 öre = 8,95 kr

18 februari 2014

På tvärs med Riksbankens senaste prognos sjönk priserna i januari vilket innebär deflation, visar nya siffror från SCB.

Från december till januari sjönk konsumentpriserna med 1,2 procent och inflationstakten var därmed - 0,2 procent, jämfört med + 0,1 i december.

Riksbankens prognos löd på en inflationstakt på 0,1 procent i januari.

Enligt Nordeas ekonomer var prisfallet det största sedan januari 1998 och det ökar sannolikheten för att Riksbanken ska sänka reporäntan.

Efter nyheten tappar kronan och räntorna sjunker.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,80 (i år 0,93), Oslo - 0,15, Helsingfors 0,11 Köpenhamn - 0,20, Frankfurt  0,03, London 0,90, Paris - 0,10, USA Dow Jones -  0,15, Nasdaq 0,68, Tokyo 3,09, Världsindex 0,21 (i år - 0,45) procent.

Dollar + 3 öre = 6,48 kr, Euro + 8 öre = 8,92 kr

17 februari 2014

Börsen

Stockholmsbörsen stängde upp och närmar sig ett nytt all time-high, gällande rekord är från 22 januari i år.

I stort sett samtliga tungviktare var upp i Stockholm medan utvecklingen på de ledande Europabörserna var blandade och New York höll stängt med anledning av President's day.

OMX
Stockholm (måndag) 0,57 (i år 1,75), Oslo 0,29, Helsingfors 0,40, Oslo, Köpenhamn 0,41, Frankfurt - 0,06, London 1,09, Paris - 0,11, USA Dow Jones stängt, Nasdaq stängt, Tokyo 0,56, Världsindex 0,42 (i år - 0,66) kronor.

Dollar + 1 öre = 6,45 kr, Euro + 2 öre = 8,84 kr

14 februari 2014

Ekonomin i eurozonen växte med 0,3 procent de tre senaste månaderna 2013, en uppgång från 0,1 procent kvartalet innan.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,36 (i år 1,17), Oslo 0,48, Helsingfors 0,13, Köpenhamn 0,81, Frankfurt 0,68, London 0,06, Paris 0,63, USA Dow Jones 0,79, Nasdaq  0,08, Tokyo - 1,53, Världsindex 0,34 (i år - 1,08) procent.

Dollar - 2 öre = 6,44 kr, Euro - 2 öre = 8,82 kr

13 februari 2014

Riksbankschefen Stefan Ingves målade upp en ljus bild av den svenska ekonomin, BNP-tillväxten ökar och arbetsmarknaden förbättras redan i år, men ett bekymmer är att lånefesten fortsätter.

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på 0,75 procent i syfte att sparka i gång inflationen, men gör också bedömningen att räntan kommer att behöva höjas under 2015.

Första kvartalet 2015 väntas reporäntan ligga på 2,1 procent och ett år senare på 2,7 procent. 

Börsen

Bland storbolagen backade Trelleborg mest, ned 8,4 procent, efter att ha rapporterat ett sämre resultat än väntat.

OMX
Stockholm (torsdag) 0,00 (i år 0,80), Oslo - 0,65, Helsingfors - 0,11, Köpenhamn 0,43, Frankfurt 0,60, London - 0,23, Paris 0,17, USA Dow Jones 0,40, Nasdaq 0,94, Tokyo - 1,79, Världsindex  0,20 (i år - 1,41) procent.

Dollar + 1 öre = 6,46 kr, Euro + 7 öre = 8,84 kr

12 februari 2014

Med röstsiffrorna 221-201 godkände representanthuset i den amerikanska kongressen på tisdagskvällen ja till en höjning av lånetaket till 2015.

Republikanerna backade därmed som väntat från sina tidigare krav och lät ett rent förslag gå igenom villkorslöst och nu ska senaten ta ställning till detta.

Senaten godkände senare med röstsiffrorna 55-43 höjningen av skuldtaket som nu kan träda i kraft så fort presidenten undertecknat kongressbeslutet.

Detta samt stark kinesisk handelsstatistik gav stöd till marknaderna och de ledande börserna i Europa och Asien steg medan flera storbolag på Stockholmsbörsen tyngde på minussidan.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,21 (i år 0,80), Oslo - 0,40, Helsingfor - 0,08, Köpenhamn 0,27, Frankfurt 0,65, London 0,04, Paris 0,52, USA Dow Jones - 0,19, Nasdaq 0,24, Tokyo 0,56, Världsindex 1,09 (i år - 1,60) procent

Dollar + 2 öre = 6,45 kr, Euro - 2 öre = 8,77 kr

11 februari 2014

Investerarnas fokus låg på tisdagens tal av USA:s nya centralbankschef, Janet Yellen, som deklarerade fortsatt gradvis nedtrappning av stimulansåtgärderna.

Börsen

Textilhandelskedjan Hemtex har länge risat marknaden men rapporterade på tisdagen en vinst för den svenska verksamheten, aktien steg hela 65 procent.

OMX
Stockholm (tisdag) 1,35 (i år 1,01), Oslo 0,58, Helsingfors 1,04, Köpenhamn 0,38, Frankfurt 2,03, London 1,23, Paris 1,09, USA Dow Jones 1,22, Nasdaq 1,03, Tokyo stängt, Världsindex 0,31 (i år - 2,67) procent.

Dollar
- 5 öre = 6,43 kr, Euro - 5 öre = 8,79 kr   

10 februari 2014

Börsen

Nokia tillhörde vinnarna bland storbolagen efter en uppgörelse med tidigare konkurrenten HTC och aktien steg med 2,7 procent.

OMX
Stockholm (måndag) 0,34 (i år - 0,34), Oslo - 0,25, Helsingfors 0,92, Köpenhamn 0,82, Frankfurt - 0,13, London 0,30, Paris 0,21, USA Dow Jones 0,05, Nasdaq 0,54, Tokyo 1,77, Världsindex 1,2 (i år - 2,97) procent.

Dollar - 1 öre = 6,48 kr, Euro 0 öre = 8,84 kr

07 februari 2014

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,42 (i år - 0,68), Oslo 2,01, Helsingfors 0,66, Köpenhamn 1,11, Frankfurt 0,49 London 0,20, Paris 0,96, USA Dow Jones 1,06, Nasdaq 1,69, Tokyo 2,17, Världsindex 1,29 (i år - 4,12) procent.

Dollar - 1 öre =  6,49 kr, Euro 0 öre = 8,84 kr  

06 februari 2014

Europeiska centralbanken, ECB, lämnar räntorna oförändrade och säger att den försiktiga återhämtningen i eurozonens ekonomi fortgår.

Det innebär att den viktigaste styrräntan ligger kvar på låga 0,25 procent.

Börsen

Volvo lastvagnar var dragloket på Stockholmsbörsen som steg kraftigt i dag, aktien var upp 4,6 procent sedan bolaget meddelat att 4 4000 personer får gå.

OMX
Stockholm 1,40 (i år - 1,10), Oslo 0,96, Helsingfors 2,52, Köpenhamn 1,34, Frankfurt 1,54, London 1,55, Paris 1,71, USA Dow Jones 1,22, Nasdaq 1,14, Tokyo - 0,18, Världsindex 0,16 (i år - 5,34) procent.

Dollar - 3 öre = 6,50 kr, Euro + 1 öre = 8,84 kr 

05 februari 2014

Börsen

Starka bokslut och kraftiga utdelningar från bankerna lyfte Stockholmsbörsen.

Stora Enso lyfte med 8,9 procent trots en rejäl förlust under fjärde kvartalet men rörelseresultatet sjönk inte så mycket som förväntat och Alfa Laval var upp 4,6 procent.

OMX
Stockholm (onsdag) 0,88 ( i år - 2,44), Oslo - 0,37, Helsingfors 0,52, Köpenhamn 1,29, Frankfurt - 0,13, London 0,13, Paris  0,01, USA Dow Jones - 0,03, Nasdaq - 0,50, Tokyo 1,23, Världsindex - 0,13 (i år - 5,49) procent.

Dollar + 1 öre = 6,53 kr, Euro + 1 öre = 8,83 kr 

04 februari 2014

Börsfrossa i Asien med ras på över 4 procent och största minussiff-rorna på sju månader i USA.
 
Europa reagerar dock med något av en axelryckning mot den börstur-bulens som så tydligt syns på andra håll.

Det som har skapat den här oron är marknaderna i tillväxtländerna där valutorna har fallit kraftigt och Sverige är exponerad mot dessa marknader.


www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/marknaderna-i-tillvaxtlanderna-har-skapat-oron_8957702.svd

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,37 (i år - 3,32), Oslo - 0,02, Helsingfors 0,82, Köpenhamn - 1,21, Frankfurt - 0,64, London - 0,25, Paris 0,24, USA Dow Jones 0,47, Nasdaq 0,86, Tokyo - 4,18, Världsindex - 1,66 (i år - 5,37) procent.
 
Dollar - 2 öre = 6,52 kr, Euro - 3 öre = 8,82 kr

03 februari 2014

USA håller på att slå i lånetaket igen, USA:s finansminister Jacob Lew varnade i dag för att tidsfristen går ut på fredag.

"Tiden håller på att rinna ut, kongressen måste agera för att lyfta nationens lånemöjligheter och den måste agera nu", sade han.

I höstas tvingades staten stänga igen stora delar av statsapparaten under någon vecka eftersom staten inte fick låna mer till följd av budget- och lånereglerna.

Börsen

Stockholmsbörsen föll för fjärde handelsdagen  i rad och det var verk-stadsaktierna som backade mest, men även de ledande börserna i Europa och Asien föll.

Fortsatt oro kring tillväxtländerna och svag statistik från Kina sänkte börshumöret.

OMX
Stockholm (måndag) - 1,34 (i år - 2,96), Oslo - 0,19, Helsingfors - 0,93, Köpenhamn - 0,38, Frankfurt - 1,29, London - 0,69, Paris - 1,39, USA Dow Jones - 2,08, Nasdaq - 2,61, Tokyo - 1,98, Världsindex - 0,56 (i år - 3,77) procent.

Dollar - 1 öre = 6,54 kr, Euro 1 öre = 8,85 kr

31 januari 2014

Chefen för Federal Reserve
, Ben Bernanke lämnar i dag sitt jobb och SvD tecknar en bild av en chef som reformerat USA:s centralbank med hjälp av finanskrisen. 

www.svd.se/naringsliv/en-centralbankirs-arv_8948138.svd?sidan=1

Inflationen i eurozonen minskade till 0,7 procentenheter och det skapar oro för deflation som kan försena den ekonomiska återväxten.

Ekonomer hade väntat sig en inflation på 0,9 procent i januari, enligt Reuters enkät.

Arbetslösheten ligger samtidigt kvar på oförändrade 12,0 procent och det innebär omkring 19,1 miljoner utan jobb i eurozonen i december.

Arbetslösheten i samtliga EU-länder uppgick till 10,7 procent i december och ungdomsarbetslösheten var 23,2 (- 0,4) procent.

Högst arbetslöshet av rapporterande länder i euroområdet uppvisar Spanien med 25,8 procent och lägst hade Österrike med 4,9 procent.

Europeiska centralbanken har ett inflationsmål på 2,0 procent och en berättigad fråga är om det kommer några åtgärder från ECB.

Börsen

Veckans
börsfall på Stockholmsbörsen uppgår till en dryg procent och är en dyster inledning på året.

OMX
Stockholm (fredag) 0,06 (i år 1,64), Oslo - 0,78, Helsingfors - 1,46, Köpenhamn 0,48, Frankfurt - 0,71, London - 0,43, Paris - 0,34, USA Dow Jones - 0,94, Nasdaq - 0,47, Tokyo - 0,62, Världsindex 0,24 (i år - 3,23) procent.

Dollar + 3 öre = 6,55 kr, Euro +  1 öre = 8,84 kr

30 januari 2014

Den amerikanska
ekonomin växte med 3,2 procent fjärde kvartalet 2013 jämfört med året innan och för helåret 2013 steg BNP med 1,9 procent, enligt officiella siffror.

Hushållens konsumtion steg med 3,3 procent, den största ökningen på tre år och exporten ökade med 11,4 procent också det den högsta ökningen sedan slutet av 2010.

I Tyskland stiger arbetslösheten fast mindre än förväntat och januari-siffran är egentligen ett styrkebesked från en ekonomi med ökad konsumtion och ett näringsliv där optimismen är på topp.

Arbetslösheten uppgick i januari till över 3 miljoner personer, en ökning med över 250 000.

Den svenska konjunkturen
fortsätter att stärkas, visar den så kallade barometerindikatorn från KI som i januari steg från 106,3 till 107,8, den högsta noteringen sedan juni 2011.

Tillverkningsindustrin, detaljhandeln och privata tjänstenäringar bidrog till uppgången, medan indikatorerna för bygg- och anlägg-ningsverksamhet samt hushåll backade något, enligt KI.

- Barometern fortsätter att stiga och det här är ett läge som är bättre än normalt och ett tecken på att en återhämtning håller på att inledas, säger Mats Dillén, chef för KI.

Börsen

Två tunga aktörer på Stockholmsbörsen låg bakom nedgången på Stockholmsbörsen, Telia Sonera backade 2,8 respektive 3,6 procent.

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,37 (i år - 1,70), Oslo 0,50, Helsingfors - 0,52, Köpenhamn 1,95, Frankfurt 0,39, London - 0,09, Paris 0,55, USA Dow Jones 0,70, Nasdaq 1,77, Tokyo - 2,45, Världsindex - 0,48 (i år - 3,46) procent.

Dollar + 6 öre = 6,52 kr, Euro + 1 öre = 8,83 kr

29 januari 2014

Den amerikanska centralbanken, Fed, medelade att den sänker stödprogrammet i form av obligationer från 75 miljarder dollar i månaden till 65 miljarder, men styrräntan blir kvar på samma nivå som tidigare.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,65 (i år - 1,33), Oslo - 1,18, Helsingfors - 0,26, Köpenhamn - 0,68, Frankfurt - 0,75, London - 0,43, Paris - 0,68, USA Dow Jones - 1,19, Nasdaq - 1,14, Tokyo 2,70, Världsindex 0,40 (i år - 2,99) procent.  

Dollar + 4 öre = 6,46 kr, Euro + 5 öre = 8,82 kr

28 januari 2014

Börsen


Swedbank var en besvikelse för marknaden och aktien föll 4,6 procent medan SKF rusade 5,5 procent sedan företaget meddelat att man räknar med ökad efterfrågan.

Getinge ökade vinsten fjärde kvartalet och aktien steg rejält, upp 4,3 procent och Telia föll 1,8 procent.

OMX Stockholm (tisdag) 0,35 (i år - 0,69), Oslo - 0,16, Helsingfors 0,92, Köpenhamn 0,88, Frankfurt 0,62, London 0,33, Paris 0,98, USA Dow Jones 0,57, Nasdaq  0,35, Tokyo - 0,17, Världsindex - 0,83 (i år - 3,38) procent.

Dollar 0 öre = 6,42 kr, Euro - 1 öre = 8,77 kr

27 januari 2014

Börsen


Stockholmsbörsen föll på bred front efter tunga nedgångar i USA och Asien och i USA finns tecken på ny turbulens när investerarna försöker hitta sambanden i allt från valutamarknaden till oron om Kinas kreditmarknad.

Men också amerikanska stödköpsprogram och på onsdag kommer svar från Fed om man avser att trappa ned dessa ytterligare, från 75 miljarder dollar per månad till 65 miljarder fördelat på stats- och bostadsobligationer.

I förra veckan noterades en flykt från vissa valutor i utvecklings-länder, i Argentina föll peson med 20 procent, men även i Turkiet, Sydafrika och Brasilien förekom breda nedgångar i ländernas valutor.

En berättigad fråga är om det vi ser nu är en flykt från utvecklings-ekonomierna likt den 2012? 

OMX
Stockholm (måndag) - 0,42 (i år - 1,04), Oslo - 0,69, Helsingfors - 1,10, Köpenhamn - 2,44, Frankfurt - 0,46, London - 1,70, Paris - 0,41, USA Dow Jones - 0,26, Nasdaq - 1,08, Tokyo - 2,51, Världsindex - 1,94 (i år - 2,57) procent.

Dollar - 2 öre = 6,42 kr, Euro - 2 öre = 8,78 kr

24 januari 2014

IMF-chefen Christine Lagarde varnade på World Economic Forums sista dag i Davos för att deflationen är en risk för en ekonomisk återhämtning i eurozonen.

Inflationen i eurozonen på 0,8 procent ligger långt under de 2,0 procent som ECB, den europeiska centralbanken satt som mål för denna.

Svenska banker måste räkna med att betala lägre vinster till sina aktieägare, sade finansminister Anders Borg (M) vid World Economic Forum i Davos.

"Det är inte längre rimligt med vinster på uppåt 15 procent inom banksektorn, utan branschen måste ställa in sig på lägre sådana".

Regleringar med ökade krav på bankernas säkerhet och mindre riskfyllda affärer gör att bankerna måste räkna med lägre vinster, enligt Borg.

Borg anser att det är naturligt att svenska banker måste räkna med krav på kapitaltäckning och säkerhet som är högre än minimikraven inom EU.

När det gäller den samlade bilden av vad vi har att vänta av världs-ekonomin under 2014 talade många i Davos om att det kommer att bli bättre i USA och Europa, men det finns osäkerhet kring tillväxt-länder som Indien, Turkiet, Brasilien och Sydafrika.

De stora valutasvängningarna i Argentina de senaste dagarna är sådant som kommer att märkas på våra börser, menar Borg. 

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 1,69 (i år - 0,62), Oslo - 1,55, Helsingfors - 1,83, Köpenhamn - 1,79, Frankfurt - 2,48, London - 1,62, Paris 2,79, USA Dow Jones - 1,96, Nasdaq - 2,15, Tokyo - 1,94, Världsindex - 0,68 (i år - 0,64) procent.

Dollar + 3 öre = 6,44 kr, Euro + 3 öre = 8,80 kr

23 januari 2014

Börsen

Nokias bokslut fick aktien att rasa med 10,4 procent och Ericsson drogs med i fallet med en nedgång på 2,3 procent, men även flera verkstadsaktier backade.

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,10 (i år 1,09), Oslo - 0,99, Helsingfors - 1,64, Köpenhamn - 0,51, Frankfurt - 0,92, London - 0,74, Paris - 1,02, USA Dow Jones - 1,07, Nasdaq - 0,57, Tokyo - 0,79, Världsindex 0,14 (i år 0,04) procent.

Dollar - 6 öre = 6,41 kr, Euro - 1 öre = 8,77 kr

22 januari 2014

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,34 (i år 2,21), Oslo - 0,51, Helsingfors 0,43, Köpenhamn - 0,36, Frankfurt - 0,11, London - 0,06, Paris 0,03, USA Dow Jones - 0,25, Nasdaq 0,41, Tokyo 0,16, Världsindex  0,14(i år - 0,10) procent.

Dollar 0 öre = 6,48 kr, Euro 0 öre = 8,78 kr 

21 januari 2014

Under 2013 växte den kinesiska ekonomin med 7,7 procent, vilket innebär att tillväxten i världens näst största ekonomi var oförändrad jämfört med året innan.

Beskedet var i linje med marknadens förväntningar och innebär att regeringens tillväxtmål på 7,5 procent överträffades.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,09 (i år 1,87), Oslo 0,59, Helsingfors - 0,55, Köpenhamn 0,88, Frankfurt 0,15, London - 0,04, Paris 0,02, USA Dow Jones - 0,27, Nasdaq 0,67, Tokyo 0,99, Världsindex - 0,01 (i år - 0,24) procent.

Dollar 0 öre = 6,48 kr, Euro - 1 öre = 8,78 kr

20 januari 2014

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) (i år), Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Frankfurt, London, Paris, USA Dow Jones, Nasdaq, Tokyo, Världsindex (i år) procent.

Dollar kr, Euro kr.

17 januari 2014

Den amerikanska senaten
har med god marginal röstat ja till en partiöverskridande budgetöverenskommelse på totalt 1,1 biljoner dollar.

Därmed avslutas den segdragna konflikt som i oktober ledde till att delar av de amerikanska myndigheterna stängdes, nu undanröjs hotet om en ny stängning av statsapparaten.

Förslaget godkändes med röstsiffrorna 72-26 och ska nu skrivas under av president Barack Obama innan det träder i kraft.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,43 (i år 2,07), Oslo - 0,29, Helsingfors - 0,13, Köpenhamn 0,10, Frankfurt 0,26, London 0,20, Paris 0,19, USA Dow Jones 0,25, Nasdaq - 0,50, Tokyo - 0,08, Världsindex - 0,04 (i år 0,10) procent.

Dollar + 1 öre = 6,47 kr, Euro - 3 öre = 8,76 kr

16 januari 2014

Deflationen är ett lurande troll för den ekonomiska återhämtningen varnar IMF-chefen, "en svag återhämtning med många risker", som hon uttrycker det.

Deflation vore en katastrof för återhämtningen och prisökningarna ligger i dagsläget under centralbankernas inflationsmål i flera länder.

Enligt Christine Lagarde behövs det globalt 200 miljoner jobb och hon instämde i varningarna om de ökande klyftorna i världen.

95 procent av tillväxten i USA går till den rikaste procenten av befolkningen, enligt IMF.  

Önsketänkande om krisen, skriver DN Ledare.

"För ett år sedan konstaterade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att euroländerna lagt krisens värsta faror bakom sig, ett halvår senare lät han meddela att slutet rentav var "i sikte".

www.dn.se/ledare/huvudledare/onsketankande-om-krisen/

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,00 (1,64), Oslo 0,33, Helsingfors - 0,04, Köpenhamn - 0,16, Frankfurt - 0,17, London - 0,07, Paris - 0,30, USA Dow Jones - 0,39, Nasdaq 0,09, Tokyo - 0,39, Världsindex 0,5 (i år - 0,06) procent.

Dollar - 1 öre = 6,46 kr, Euro - 1 öre = 8,79 kr

15 januari 2014

För första gången på tre år höjer Världsbanken prognosen för den globala tillväxten, både rika länder och utvecklingsländer har "äntli-gen passerat vändpunkten, fem år efter den globala finanskrisen", enligt organisationen.

Den globala tillväxten tros landa på 3,2 procent i år, 0,2 procenten-heter mer än vad man förutspådde i juni 2013.

Världsbanken varnar emellertid för att tillväxten kan hotas när den amerikanska centralbanken börjar dra ned på sina stimulans-åtgärder.

Börsen

Stockholmsbörsen stängde på historisk nivå, det tidigare all time high för stängningskursen noterades i juli 2007 och uppgången var i linje med omvärlden.

Uppgången berodde främst på att Världsbanken höjt prognosen  för den globala tillväxten, men också stark detaljhandelsstatistik från USA.

OMX
Stockholm (onsdag) 1,34 (i år 1,64 ), Oslo 1,11, Helsingfors 0,95, Köpenhamn 0,86, Frankfurt 2,03, London 0,78, Paris 1,35, USA Dow Jones 0,66, Nasdaq 0,76, Tokyo 2,50, Världsindex 0,38 (i år - 0,56) procent.

Dollar + 3 öre = 6,47 kr, Euro  0 öre = 8,80 kr

14 januari 2014

Börsen

Kursfall för Tele2 och Nokia bidrog till börsfallet på Stockholms-börsen, medan Astra Zeneca gick emot strömmen.

Kronan stärktes rejält mot både dollarn och euron och marknads-räntorna steg.

Inflationstakten var 0,1 procent i december, visar siffror från SCB och på ett år har de priser som konsumenter betalar bara stigit mycket svagt.

Visserligen har livsmedel och hyror blivit dyrare men samtidigt har boräntorna fallit vilket kommer att pressa KPI-inflationen ytterligare.

Om knappt en månad är det åter dags för räntemöte, men det ska mycket till för att reporäntan sänks igen. 

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,35 (i år 0,29), Oslo - 0,27, Helsingfors - 0,55, Köpenhamn - 0,12, Franfurt 0,32, London 0,14, Paris 0,26, USA Dow Jones 0,71, Nasdaq 1,69, Tokyo - 3,08, Världsindex - 0,59 (i år - 0,94) procent.

Dollar - 6 öre = 6,44 kr, Euro - 7 öre = 8,80 kr

13 januari 2014

Börsen

Stockholmsbörsen landade kring nollstrecket men många räknar med en fortsatt börsuppgång och ska den bli riktigt stark krävs högre bolagsvinster.

2013 steg börsen med drygt 23 procent och det var främst bankerna som lyft starkt, men också H&M och Kinnevik.

En berättigad fråga är om vi efter fem år av ekonomisk kris nu äntligen får se världsekonomin växa, ett tecken på det är att bolagsvinsterna ökar?

Det finns i dagsläget få alternativ till aktier att investera i och bakgrunden till börsuppgången är att avkastningen på obligationer och andra räntepapper är låg.

De senaste två årens uppgång är främst en konsekvens av det låga ränteläget och många aktier förefaller också rätt dyra i jämförelse med vinstförväntningarna.

Bankaktier kan fortsättningsvis vara en favorit bland investerarna och vinstförväntningarna är uppskruvade.

En förbättrad konjunktur kan komma att öka intresset för verkstadsaktier som Atlas Copco, SKF och Volvo.  

OMX
Stockholm (måndag) 0,01 (i år 0,65), Oslo 0,32, Helsingfors 0,38, Köpenhamn 0,25, Frankfurt 0,39, London 0,26, Paris 0,30, USA Dow Jones - 1,09, Nasdaq - 1,47, Tokyo stängt, Världsindex 0,53 (i år - 0,36) procent.

Dollar + 1 öre = 6,50 kr, Euro + 3 öre = 8,89 kr 


10 januari 2014

Det kom nya dystra jobbsiffror från USA och den svaga arbetsmark-nadsstatistiken fick omedelbar effekt på finansmarknaderna.

Deflation riskerar att skapa en ekonomisk istid, säger Nobelpris-tagaren, professor Paul Krugman på Stockholmsbesök.

Han ser Japans öde som en förhandsvisning av filmerna om Euro-pas och USA:s framtid och varnar samtidigt för en bostadsbubbla i Sverige.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/krugman-spar-en-ekonomisk-istid_8884980.svd

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,54 (i år 0,64), Oslo 0,52, Helsingfors 0,58, Köpenhamn 0,40, Frankfurt 0,55, London 0,73, Paris 0,60, USA Dow Jones - 0,05, Nasdaq 0,44, Tokyo 0,20, Världsindex (i år) procent.

Dollar - 7 öre = 6,49 kr, Euro - 6 öre = 8,86 kr


09 januari 2014

Europeiska centralbanken, ECB, lämnade som väntat räntorna oförändrade vid dagens möte och det innebär att styrräntan ligger kvar på rekordlåga 0,25 procentenheter.  


Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,09 (i år 0,02), Oslo 0,62, Helsingfors 0,53 , Köpenhamn 0,34, Frankfurt - 0,80, London - 0,45, Paris - 0,84, USA Dow Jones - 0,11, Nasdaq - 0,23, Tokyo - 1,50, Världsindex 0,15 (i år 0,66) procent.

Dollar 0 öre = 6,56 kr, Euro 0 öre = 8,92 kr


08 januari 2014

Antalet sysselsatta inom den privata sektorn ökade med 238 000 i december, enligt ADP:s månatliga statistik, den största ökningen sedan november 2012 och fler än väntat.

Börsen

OMX Stockholm (onsdag) - 0,04 (i år - 0,07), Oslo 0,58, Helsingfors - 0,01, Köpenhamn 0,31, Frankfurt - 0,09, London - 0,50, Paris - 0,04, USA Dow Jones - 0,41, Nasdaq 0,30, Tokyo 1,94, Världsindex 0,40 (i år - 0,81) procent.

Dollar + 4 öre =  6,56 kr, Euro + 5 öre = 8,92 kr 


07 januari 2014

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,26 (i år - 0,04), Oslo 0,08, Helsingfors - 0,15, Köpenhamn 1,13, Frankfurt 0,83, London 0,34, Paris 0,83, USA Dow Jones 0,64, Nasdaq 0,96, Tokyo - 0,59, Världsindex - 0,30 (i år - 1,20) procent.

Dollar - 1 öre = 6,52 kr, Euro 0 öre = 8,87 kr

03 januari 2014


En majoritet av bankkontorschefer tror på en stark utveckling av konjunkturen i år, enligt en undersökning bland 150 bankkontors-chefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Under årets första kvartal förväntar sig 35 procent att konjunkturen stärks och på ett års sikt tror så mycket som 79 procent på en fort-satt förstärkning av konjunkturen.

Bankkontorscheferna är betydligt mer optimistiska inför 2014 än de var när motsvarande undersökning gjordes inför 2013.

Börsen

Uppgången på Stockholmsbörsen var i linje med de ledande börserna i Europa som återhämtade sig efter torsdagens nedgångar, drivna främst av vinsthemtagningar från fjolårets kraftiga kursstegringar.

Bland storbolagen tillhörde Tele2 fredagens vinnare, aktien stängde upp 1,5 procent.
 
Securitas steg 1,3 procent, läkemedelsbolaget Astra Zeneca upp 0,9 procent och H&M bidrog också till uppgången med ett kurslyft på 0,5 procent.


OMX Stockholm (fredag) 0,19 (i år - 0,30), Oslo 0,16, Helsingfors 0,66, Köpenhamn 0,93, Frankfurt 0,37, London 0,19, Paris 0,48, USA Dow Jones 0,17, Nasdaq - 0,27, Tokyo stängt, Världsindex - 0,96 (i år - 0,95) procent.

Dollar + 2 öre = 6,53 kr, Euro - 3 öre = 8,87 kr 

02 januari 2014

Senaste gången som börsåret inleddes med fallande kurser var 2008, ett år då börsen tappade hela 40 procent av sitt värde, är detta ett dåligt omen?

Börsen

OMX Stockholm (torsdag) - 0,49 (i år - 0,49), Oslo - 0,35, Helsingfors - 0,48, Köpenhamn 0,75, Frankfurt - 1,59, London - 0,46, Paris - 1,60, USA Dow Jones - 0,82, Nasdaq - 0,80, Tokyo stängt, Världsindex 0,00 (i år 0,00) procent.

Dollar 0 öre = 6,51 kr, Euro 0 öre = 8,90 kr  

Detta är en sida som uppdateras dagligen.


Januari 01, 2014

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se