användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 20 oktober 2013 16:08

Reinfeldt om landets starka ekonomi

När Moderatstämman i Norrköping avslutades i dag slog Fredrik Reinfeldt fast att svensk ekonomi nu är starkare än på 40 år.

- Sveriges ekonomi växer snabbare än Tyskland, Österrike, Belgien, Frankrike, Danmark och Storbritannien, sade han.

- De flesta jämförbara rika länder i världen är kraftigt skuldsatta medan Sverige har gått i motsatt riktning för att sedan peka ut skatt-erna som den konflikt valrörelsen kommer att handla om.

Om den svenska ekonomin är i så gott skick som Reinfeldt hävdar, varför har alliansen då monterat ned välfärden, skola, vård och om-sorg, något som även de som fått skattesänkningar kunnat notera?

Vad hjälper skattesänkningar om inte det runt det dagliga livet fun-gerar friktionsfritt?

Varför har Sverige som enda land i EU olika skattesatser, en för dem med jobb och en annan för dem som har drabbats av arbetslöshet, sjukdom eller gått i pension?

Man kan inte hävda en arbetslinje när det inte finns några jobb att söka och massinvandringen innebär att de som står långt från arbets-marknaden ska dela de jobb som finns med nyanlända.

Nyanlända som dessutom omfattas av särskilda program, som in-stegsjobb där en arbetsgivare får upp till 80 procent av lönen om denne anställer en nyanländ, högst 800 kronor per dag.

Pensionärerna är en grupp som inte är kända för att gnälla i onödan och dem har alliansregeringen siktat in sig på. 

Varför har vissa kommuner exempelvis inte längre råd med varm mat till sina åldringar medan staten satsar miljarder på så kallade ensamkommande barn, där mer än hälften är över 18 år.

Kostnaden för dessa uppgår till omkring en miljon per individ och år och listan skulle kunna göras lång.

Många har fått nog av alliansens svenskfientliga politik som delat landet mitt itu och nu ser vi hur stödet för dem sjunker i opinionen.

M:s argument om stundande kaos vid regimskifte är återkommande och känns igen.

"M-stämman gav bild av ett enmansparti".

En sammanfattning av Moderatstämman visar ett parti i olika skepna-der, här är fyra nyanser av M:

Vinner Reinfeldt nästa val är han den störste, M är Sveriges mest toppstyrda parti, M etiketterar sig numera som Sveriges arbetarparti och att M är "back in school".


www.svd.se/nyheter/inrikes/fyra-nyanser-av-moderaterna_8638012.svd

De viktigaste besluten på M-stämman:


- Utreda möjligheterna att införa så kallade kronvittnen.

- Att överväga straffrabatt vid erkännande och att densamma ska tas bort eller modifieras för unga vuxna mellan 18-21 år.


- Överväga att kriminalisera utnyttjandet av någon annans utsatta ställning i samband med organiserat tiggeri.

- Straffen för allvarliga våldsbrott ska kärpas.

- Alla skolor som använder läxor i undervisningen ska erbjudas läx-hjälp.

- Se över möjligheterna att elever ska kunna överklaga sina betyg.

- Förskoleklassen ska bli obligatorisk vilket innebär tioårig grund-skola.

- Barn till arbetslösa ska ha bättre tillgång till förskola.

- Elevernas rättigheter vid skolnedläggningar ska stärkas.

- Lägre skatt för främst låg- och medelinkomsttagare.

- Sänkt skatt för pensionärer.


- Förlänga provanställningen till 12 månader.

- Sänka bolagsskattesatsen och bredda skattebasen.

- Fler och specialiserade arbetsförmedlingar inom Arbetsförmed-lingen.

- Ökade krav på motprestation för att få socialbidrag.

- Biståndet ska vara en procent av BNI.

- Offentliganställda med tunga jobb ska erbjudas träning på arbets-tid.

- Ingen höjning av koldioxidskatten nästa mandatperiod.

- Äldre ska ha laglig rätt att välja anordnare av hemtjänst.

- Strandskyddslagen ska reformeras.

- Avveckla länsstyrelsen som prövande instans i plan- och byggären-den. 
Oktober 20, 2013

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se