användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 16 april 2013 12:19

Migration

Migration 2011/2012:  www.politico.se/artikel/2576/  
 
11 januari 2016

Därför vågade ingen tala öppet om flyktingkrisen
.

Efter beslutet om skärpta gränser och id-kontroller har det sagts att ingen kunde förutspå utvecklingen.
 
Men stämmer det?

Jasenko Selimovic ser ett land där moralisk ryggrad saknas och det obekväma inte vågar yppas.


www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/darfor-vagade-ingen-tala-oppet-om-flyktingkrisen/

07 januari 2016

Sverige ligger efter med ålderstester
.

Under perioden januari-november 2015 kom 32 180 ensamma och enligt egen utsago minderåriga asylsökande så kom det under samma tid till Danmark 1 700, till Finland 2 770 och till Norge 4 950.
 
Till Sverige sökte sig alltså nästan 3,5 gånger fler i den här kategorin än till de tre övriga länderna tillsammans, skillnader som har varit ungefär de samma i många år.


Sent omsider har man nu börjat ta upp den i Sverige så kontroversi-ella frågan om att ensamkommande barn från Afghanistan, Irak, Somalia och andra länder, inte alltid är barn.
 
Så har också skett i Sveriges Radio, som låtit två av sina anställda, Jörgen Huitfeldt och Magnus Thorén, göra ett reportage om de ensamkommande.

Så känsligt är dock ämnet och så rädda för att stämplas som dåliga människor är de flesta medverkande, att de varken vågat ställa upp med sina namn eller ens sina egna röster utan deras utsagor har lästs in av andra
, skriver Merit Wager på SvD.. 


www.svd.se/merit-wager-sverige-ligger-efter-med-alderstester/om/svenskt-flyktingmottagande

30 december 2015

Sveriges moraliska hybris har ett alltför högt pris
.

Flyktingkrisen är på väg att i grunden förändra Sverige, det mest oroväckande är att vi ännu bara befinner oss i början, och att ingen kan överblicka de fulla konsekvenserna på längre sikt.

www.gp.se/nyheter/debatt/1.2940564--sveriges-moraliska-hybris-har-ett-alltfor-hogt-pris-

23 december 2015

Asylrätten behöver omprövas och anpassas efter vår tid.

Gunnar Skirbekk, internationellt känd norsk professor i filosofi, framför i en aktuell debattartikel viktiga tankegångar om den extremt höga asylinvandringen till Europa.

avpixlat.info/2015/12/22/norsk-professor-asylratten-behover-omprovas-och-anpassas-till-var-tid/

08 december 2015


Hur blir invandringen lönsam
?

Påståendet har gjorts otaliga gånger på senare år:
 
Eftersom Sverige blir äldre behövs invandrare för att utöka den ar-betsföra befolkningen.

I stället för att fråga hur mycket invandring Sverige tål bör frågan vara hur mycket invandring Sverige behöver, skriver Ivar Arpi på SvD Ledare.

Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser (SOU 2015:95), som kom i fredags och är en del av Långtidsutredningen 2015, visar att det förmodligen är så att vi alla snarare kommer att behöva arbeta längre för att finansiera invandringen till Sverige.

www.svd.se/hur-blir-invandringen-lonsam/om/svenskt-flyktingmottagande

05 december 2015

Flyktingfrågan misskött av politiker och medier
.

De flesta rikspolitiker och en stor del av journalistkåren har inte gjort sitt jobb de senaste åren, de har gravt misskött frågorna om migra-tion och integration.

I stället för att bidra till en hållbar, generös och folkligt förankrad politik har de hypnotiserats av Sverigedemokraterna och nu krasch-landar politiken, skriver journalisten Lasse Granestrand på SvD.


www.svd.se/politiker-och-medier-har-misskott-migrationsfragorna/om/debatt

Myten om Sverige som invandringsland
.

Det saknas paralleller i svensk historia till dagens invandring.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.2916878-cwejman-myten-om-sverige-som-invandringsland

02 december 2015

Hittills i år har nästan 150 000 personer sökt asyl i Sverige, de flesta kommer från Afghanistan, Syrien och Irak.
 
Under de senaste dagarna har antalet asylsökande i Sverige minskat, den senaste veckan registrerades drygt 6 100 sökande.
 
Under hela november har det kommit 36 742 asylsökande till Sverige, vilket är aningen lägre än rekordmånaden oktober då 39 203 sökte asyl, enligt Migrationsverket.


www.dn.se/nyheter/sverige/farre-flyktingar-till-sverige/

22 november 2015


Sverige måste kunna säga nej till flyktingar.

Landskrona är ett varnande exempel på vad som kan ske på fler håll i Sverige, här finns redan ett genomsegregerat samhälle.

Det skriver statsvetaren och Landskronabon Anders Persson på SvD,
som att Sverige endast bör ta emot så många flyktingar som rimli-gen kan integreras.

www.svd.se/rodgrona-vinner-mark-i-ny-svd-sifo/om/opinionsmatningar-2015

07 november 2015

Regeringen ignorerade varningarna.

Med alarmistisk vokabulär och hårda ord vill regeringen mota flykt-ingströmmen till Sverige.

Borta är rädslan för jämförelser med Sverigedemokraternas retorik, nu har regeringen gett sig in i en svår balansakt skriver Margit Silberstein på
SVT.se.

Att våra grannländer anser att vi är lika konstiga som oansvariga blir tydligt med ledaren i Berlingske Tidene.
www.svd.se/sverige-vet-inte-vad-invandringen-kostar

30 juli 2015

Miserabla flyktingläger växer fram i Europa
.

www.dn.se/nyheter/varlden/miserabla-flyktinglager-vaxer-fram-i-europa/

Problematiskt för ensamkommande.

Fyra av fem nyanlända klarar inte grundskolan med godkända betyg.

www.politico.se/artikel/5383/problematiskt-f%C3%B6r-ensamkommande-unga-/

07 juli 2015

På lördag är det exakt 20 år sedan massakern i Srebrenica inleddes, den värsta krigsförbrytelsen i Europa sedan andra världskriget.

Omkring 2,2 miljoner människor flydde från Balkan under kriget, och drygt 100 000 av dem kom till Sverige.

Av dem fick knappt 70 000 stanna, Emina Pasic var en av dem.

www.svd.se/sa-integrerades-balkanflyktingarna/om/srebrenica-massakern-1995


Malmö tjänar på flyktinginvandring, Stockholm betalar.

Malmö med hög arbetslöshet, låga skatteinkomster och stor inflytt-ning av flyktingar fick 4,26 miljarder kronor ur skatteutjämnings-systemet 2014, en tredjedel av hela den svenska utjämningspotten.

Vilka incitament har Malmös kommunalpolitiker att satsa på att locka till sig höginkomsttagare, som inte ger något tillskott alls i kassan?

www.svd.se/opinion/ledarsidan/vilka-incitament-finns-for-kommunerna-efter-skatteutjamningen_4274409.svd

Den rödgröna regeringen verkar ha hamnat på kollisionskurs med Stockholm.
 
Efter turerna kring stoppet av Förbifart Stockholm och den pågående debatten om en eventuell stängning av Bromma flygplats riktas nu flera förslag om skattehöjningar mot huvudstaden och dess krans-kommuner.

Det kan få allvarliga följder för tillväxt och sysselsättning.

I år betalar exempelvis Solnas befolkning cirka 450 miljoner kronor till systemet, motsvarande nästan 8 000 kronor per skattebetalare i kommunen.

Regeringens förslag för 2016 medför att dagens avgift ökar med 39,8 miljoner kronor, ytterligare drygt 700 kronor per skattebeta-lare.

Kostnadsökningen kan jämställas med 73 lärartjänster eller fyra färre lärare per skola.


www.svd.se/opinion/brannpunkt/flera-skattehojningar-slar-mot-stockholm_4278413.svd

Sverige kan påverka antalet asylsökande.

- Migrations- och integrationsfrågan har diskuterats flitigt på senare tid, tyvärr finns det bara två alternativ.

Antingen är man för öppna gränser eller så vill man att gränserna stängs, något mellanting tycks vara omöjligt, skriver Sedat Dogru (M).

"Identifiering och första asylland - förändrar på intet sätt Sveriges position som ett humant och rättssäkert land.

Ändå skulle följden bli en drastisk nedgång i antalet beviljade asyl-fall i Sverige.

Trycket ute i kommunerna skulle lätta och de kriminella människo-smugglarna få betydligt mindre inkomster.

Att låta nuvarande ordning bestå är på många sätt ansvarslöst".


www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-kan-paverka-antalet-asylsokande_4279591.svd


Vad kostar invandringen, olika kostnadsuträkningar?

De inrikes födda (Sverigefödda, svenskfödda) kontrasteras ofta med de utrikes födda (invandrare).

Personer som är inrikes födda kan ha både svensk, utländsk, eller blandad bakgrund.

Dessa grupper kan skilja sig men ofta finns bara statistik för inrikes födda i allmänhet och exempelvis gruppen inrikes födda med svensk bakgrund särredovisas ofta inte.

Ekonomen Tino Sanandaji anger att ett problem med Ekbergs beräk-ning är att ett positivt bidrag av invandring från västvärlden delvis döljer de negativa kostnaderna för invandring från u-länder.

Han anser att kostnaderna för invandringen från u-länder borde sär-redovisas.


sv.metapedia.org/wiki/Invandring_och_v%C3%A4lf%C3%A4rd

Invandringens förträfflighet sågas av experter.

avpixlat.info/2015/01/04/sanandaji-vederlagger-harrisson/#more-137658

www.svd.se/opinion/brannpunkt/invandrarna-en-vinst-for-sverige_4223101.svd

avpixlat.info/2015/01/01/professor-sagar-utspel-om-invandringens-fortrafflighet/#more-137503

Tricky Dick

morklaggning.wordpress.com/2015/01/01/tricky-dick/

Kunskaperna om invandring haltar.

Sällan har väl en myndighetsprognos påverkat agendan i så hög grad.

Migrationsverkets uppskattning av hur många som väntas fly till Sverige kom att prägla hela valrörelsen.

Var det inte uppmaningar om öppna hjärtan så var det rapporter från överbelamrade myndigheter.


www.dn.se/ledare/huvudledare/manga-missforstand-i-myternas-mecka/

Europas fulspel om flyktingarna.

Nästa år väntas uppemot 105 000 flyktingar söka asyl i Sverige, men varför väljer en så stor del av de som lyckas ta sig till Europa att söka asyl just här?

www.expressen.se/ledare/europas-fulspel-om-flyktingarna/

Drömmen om Sverige.

Enligt det svenska Migrationsverket är antalet personer som Sverige kan ta emot obegränsat.

Sedan Sverige som enda land i Europa beviljar permanenta uppe-hållstillstånd till syrier som lyckas ta sig hit, vilket också innebär familjeåterförening här, vill alla till Sverige.

Sverige, Sverige! ropar flyktingarna.

Sverige drar sig inte för att vräka sina egna medborgare och göra om bostäderna till flyktingförläggning.

Den som opponerar sig stämplas som rasist.

EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP), ansvarig för bland annat migration inom EU, hamnade på spanska tidningars förstasidor efter att ha kritiserat Spanien.

Med ett blekt leende säger kommissionären att hon blev "den mest hatade personen i Spanien".

Men inte bara där, ledaren för Frihetspartiet PVV i Nederländerna, Geert Wilders, riktade i en intervju med SVT kritik mot EU och den makt som EU-kommissionären Cecilia Malmström har.

Han kallar henne "er svenska hippie", hon kommer ifrån ett vänster-liberalt parti.

- Ingen i Holland känner henne, ingen har valt henne och ingen vill ha henne här, men hon kan säga nej till alla våra förslag till förändringar av invandringslagar, säger han upprört. 

www.svt.se/nyheter/varlden/wilders-ater-i-skottgluggen-efter-invandringskritiskt-uttalande

www.dn.se/nyheter/sverige/fast-i-misaren-kan-eus-kommissionar-hjalpa-flyktingarna/  

www.dn.se/nyheter/sverige/drommen-om-sverige/

www.dn.se/nyheter/sverige/den-langa-vagen-till-sverige/

www.dn.se/nyheter/varlden/i-fns-lager-bor-hundra-tusen-flyktingar/

www.dn.se/nyheter/varlden/kriget-ater-sig-in-i-beirut/

EU:s gränser stängs med svensk teknik och EU-bidrag.

www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-teknik-och-eu-bidrag-stanger-europas-grans/

I ett inlägg på sin blogg kritiserar nationalekonomen Tino Sanandaji uttalanden från Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson, Magdalena Andersson.

Hon menar att de av alliansregeringen aviserade extra kostnader för asylmottagandet på 48 miljarder kronor inte behöver tas med i bud-geten.

Anledningen skulle enligt henne vara att dessa kostnader regleras genom att de kommer i arbete, men Sanandaji menar att det är ett oseriöst och ohederligt påstående från Andersson.

De 48 miljarder kronor som diskuteras är bara den direkta kostnads-ökningen för verksamheter i Migrationsverket och det akuta asylsy-stemet till följd av de nya prognostiserade asylrekorden.

Inga kostnadsökningar i andra budgetposter ingår i den siffran, så-som sjukvård och socialtjänst.


avpixlat.info/2014/08/31/tino-sanandaji-sagar-magdalena-andersson/

Invandringen kostar 250 miljarder kronor årligen.

Den största posten på 125 miljarder kronor utgörs av undanträng-ningseffekter, jobb som går till invandrare som svenskar skulle kunna utföra.


www.friatider.se/node/8958

Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder kronor i kommunlån.

avpixlat.info/2014/04/20/invandringens-kostnader-doljs-med-500-miljarder-i-kommunlan/

Läsvärd blogg av Tino Sanandaji.

www.tino.us/

Sverige söker plats åt asylsökande utomlands.

Migrationsverket letar just nu med ljus och lykta efter fler platser i anläggningsboende och fler mottagningsplatser i kommunerna, verkets personal söker även efter nya platser i utlandet.

www.sydsvenskan.se/sverige/sverige-soker-plats-at-flyktingar-utomlands/

Antalet asylsökande till Sverige 2013.

www.politico.se/artikel/7068/

Ensamkommande "flyktingbarn" till Sverige ökar.

www.politico.se/artikel/7071/ensamkommande-flyktingbarn-till-sverige-%C3%B6kar/

Hur många "ensamkommande barn" är vuxna?

I den danska tidningen MetroExpress kunde man läsa att "vartannat asylbarn är i verkligheten vuxet" (25/9).

Uppgifterna om de asylsökande som utger sig vara ensamkomman-de barn, kom från det danska rättsmedicinska institutet och justitieministeriet.


www.svd.se/opinion/ledarsidan/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna_3981601.svd

Bert Karlsson hyllas i internationell press för sitt flyktingengagemang.

Den invandringskritiske politikern som vänt blad och nu tjänar pengar på de växande flyktingströmmarna från bland annat Syrien.

www.svd.se/naringsliv/bert-karlsson-hyllas-i-internationell-affarspress_8866034.svd

BBC konstaterar att det förekommit en tendentiös rapportering avseende invandringens positiva påverkan ekonomisk på ett land.

www.dailymail.co.uk/news/article-2532975/Skewed-figures-BBC-agenda-How-questions-asked-immigration-reform.html

Fördomar - vi och dem.

Benägenheten att dela upp människor i "vi och dem" har djupa rötter och får oss att diskriminera andra.

Nära kontakt med personer från grupper som vi har fördomar om är det bästa sättet att bryta mönstret, skriver Peter Letmark på DN Insidan.

Har du erfarenhet av skapa bra eller bryta dåliga vanor?
 
Mejla till Insidans reporter:
peter.letmark@dn.se

www.dn.se/insidan/narkontakt-far-stopp-pa-fordomar/

Våg av antirasism rör sig över Sverige.

I skuggan av Jimmie Åkessons Sverigeresa växer en motrörelse fram.
 
Den visar sig genom nattliga kärleksaktioner, manifestationer på gatorna och protester på de arbetsplatser som SD-ledaren besöker.

Själv kallar han det vänsteraktivism, forskare ser en ny och bred våg av antirasism som drar över landet.


www.svd.se/nyheter/inrikes/vag-av-antirasism-ror-sig-over-sverige_3455922.svd

09 februari 2015

Allt fler ensamkommande går under jorden
.
 
Ensamkommande flyktingungdomar i Stockholms län går i allt högre grad under jorden och lever som papperslösa för att undvika att bli avvisade.
 
Siffran är den högsta på tio år, enligt nya siffror från Migrationsver-ket.

På ett decennium har över två tusen gått under jorden och nästan nio hundra av dem är nu vuxna och fortfarande saknade i myndighe-tens register.
 
Ingen vet hur många som finns här nu och därför vill Rädda Barnen att Länsstyrelsen gör en kartläggning.

www.dn.se/sthlm/allt-fler-ensamkommande-gar-under-jorden/

07 februari 2015

Tillsätt kommission om invandringen
.

Låt Lindbeckkommissionen från 1992 vara en förebild.
 
Den leddes av nationalekonomen professor Assar Lindbeck och fick i uppdrag av regeringen Bildt att som en expertkommission analysera den då rådande djupa ekonomiska krisen och föreslå åtgärder.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/inratta-en-kommission-om-oppenhet-och-samhallsfunktioner_4316925.svd

12 januari 2015

Finns ett enormt behov av att tala om flyktingpolitiken.

Pegida har stått i fokus för den politiska debatten i Tyskland den senaste månaden, Pegida både upprör och förbryllar.

- För att förstå fenomenet måste man se det differentierat, säger med-laren Frank Richter till DN inför den tolfte Pegida-demonstra-tionen.

www.dn.se/nyheter/varlden/finns-ett-enormt-behov-av-att-tala-om-flyktingpolitiken/

29 december 2014

Vad gör
vår bostads- och samhällsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP)?

Se även 14-16 oktober.

www.uvell.se/2014/12/26/vad-g%C3%B6r-mehmet-kaplan--24743326

18 december 2014

"Medan Sverigedemokraternas (SD) ledning firade stod partiets motståndare och undrade vad som hänt, den frågan snurrar fortfarande.
ledarsidorna.se/2015/11/plotsligt-hander-det/


06 november 2015

Fakt om flyktingkrisen
(tyska).

Även om analysen utgår från Tyskland går den att överföra på Sverige som tar emot flest asylsökande per capita i EU.

www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html#sponfakt=20

03 november 2015

Det som nu inträffar är ett enormt svek mot Sverige
.

Under de senaste fem åren har fem gånger så många skottskadats i svenska storstäder som i våra nordiska grannländers huvudstäder tillsammans.

Sedan år 2011 har 122 skjutningar ägt rum i Köpenhamn, i Göteborg uppges siffran vara dubbelt så hög.


www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2883847-alice-teodorescu-det-som-nu-intraffar-ar-ett-enormt-svek

Vem betalar flyktingnotan?

www.gp.se/nyheter/ledare/1.2883887-susanna-birgersson-vem-betalar-flyktingnotan-

02 november 2015

Nu varnar flera kommuner runt om i landet för att social oro och främlingsfientlighet ökar i takt med ett större flyktingmottagande.

www.dn.se/nyheter/flyktingbarn-tvingades-ha-eskort-till-skolan/

Svenskar betalar, gratis för migranter
.

avpixlat.info/2015/11/01/svenskar-betalar-gratis-for-invandrare/#more-159037

En före detta sosse tycker till om migrantinvandringen.

Jag är en man i mogen ålder som en gång i tiden var en glödande Socialdemokrat som kämpade för det jag trodde var rätt, utvecklande och bra för mitt land.

Som tack bjuder mig idag företrädarna för de så kallade Socialdemo-kraterna en vidrig floskelvälling, som jag, som tänkande individ, aldrig kommer att lapa i mig.

Jag hoppas innerligt att de nya verklighetsfrånvända företrädarna för Sossarna en gång kommer att ställas till svars för att de rivit ner det som tidigare generationer tagit ett århundrade att bygga upp med flit och hårt arbete.

Jag skulle vilja se dessa politruker ställda framför en folktribunal som ger dem vad de förtjänar, åtminstone att de kommer att bekläda våra framtida historieböckers allra solkigaste blad.

Den tokpolitik som förs idag föder rasism, fascism, nazism och främlingsfientlighet hos ett folk i vanmakt. 

Det är därför vi ser brinnande flyktingförläggningar och hätska ut-talanden i medias kommentarsfält, avspeglande medborgarnas frustration och vanmakt över en politik som går stick i stäv med sanning, förnuft och logik.

Regeringen skapar själva det klimat de anklagar Sverigedemokrater-na för.

Man tar sig för pannan och hoppas på att snarast vakna upp ur denna onda mardröm.


01 november 2015

Asylpolitiken handlar inte om att vara humanitär
.


Det påstås ofta i massmedia att det pågår en flyktingkris där majori-teten kommer från Syrien, men officiella siffror från Eurostat visar att bara en av fem flyktingar är från Syrien.

Syrier utgör 21 procent av asylsökande medan albaner utgör 8 pro-cent.

avpixlat.info/2015/11/01/nej-asylpolitiken-handlar-inte-om-att-vara-humanitar/#more-158855

29 oktober 2015

Sverige och Tyskland måste få hjälp
, (eller har de sig själva att skylla)?

Förbundskansler Merkels generösa attityd till flyktingarna har lett till inrikespolitisk kritik, klart är att Tyskland och Sverige behöver avlastning från EU.

Vi klarar det, sa Angela Merkel i augusti, och mötte respekt och beundran vida omkring, men snart kom kritiken.

Hennes ord var som en magnet för flyktingar, och från fler länder än Syrien, i år kommer minst en miljon till Tyskland.

Precis som i Sverige får det konsekvenser som kortsiktigt är knepiga att bemästra, plötsligt krävs många fler asylhandläggare, bostäder, platser i skolan och inte minst jobb till de nyanlända, skriver DN huvudledare.

www.dn.se/ledare/huvudledare/merkel-maste-fa-hjalp/

20 oktober 2015

Det bortglömda folket
.


Det slår mig att de konflikter som ständigt blossar upp i vissa av världens hörn, redan har och kommer att påverka Europa och inte minst Sverige på ett synnerligen påtagligt sätt.

Det slår mig också att de reportage som visas nästan uteslutande be-handlar de problem som syns i kölvattnet av en kraftigt överdimen-sionerad asylinvandring.

avpixlat.info/2015/10/15/det-bortglomda-folket/

17 oktober 2015

Belägrat land
.

Vi vaknar i ett land i upplösningstillstånd, snabbt på väg mot undantagstillstånd, Sverige är ett land under belägring.

Det har
inte kommit plötsligt, och det sker inte oväntat, som regeringen försöker få oss att tro.

snaphanen.dk/2015/10/11/sondagskronika-belagrat-land/


01 oktober 2015

De senaste månaderna har flyktingkrisen eskalerat, ju fler syriska flyktingar vi vill ta emot, desto mer angeläget blir det att skärpa övrig invandringspolitik för att skapa utrymme för personer med verkliga flyktingskäl, skriver DN:s före detta chefredaktor Hans Bergström.

www.di.se/#!/artiklar/2015/9/28/debatt-lofven-maste-halla-sitt-ord/

12 augusti 2015

Sverige vet inte vad invandringen kostar
.

Både statsråd och oppositionspolitiker hävdade under den svenska valrörelsen att "invandringen är lönsam", men hur hade de kommit fram till det?

Läsning av jämförande forskning om invandring ger det deprimer-ande svaret:
 
Senska politiker vet inte vad de pratar om, svenska forskare levere-rar nämligen inte relevanta data.
www.svd.se/sverige-vet-inte-vad-invandringen-kostar

30 juli 2015

Den migrationspolitiska debattören Merit Wager uppmärksammar i ett inlägg på sin blogg på onsdagen att 21,5 procent av de som söker asyl i Sverige nu är så kallade ensamkommande barn.

Wager påtalar också att tre gånger fler "ensamkommande" söker sig till Sverige än till de övriga nordiska länderna tillsammans.

Den främsta orsaken till att så många unga män i 25-årsåldern (som det främst är fråga om) väljer just Sverige som asylland är att det här anses kränkande att ifrågasätta en asylsökares muntligt upp-givna ålder.
 
Det sker bara om mannen vid okulär besiktning förefaller vara i 30-40-årsåldern.

I sin senaste text uppmanar Vidar Andersson Socialdemokraterna att blicka tillbaka mot bland annat Ingvar Carlssons Luciabeslut för att inse att invandringspolitik är en fråga om både värderingar och volymer.


23 juli 2015

Miserabla flyktingläger växer fram i Europa.

Intill franska Calais vid Engelska kanalen har ett parallellt samhälle vuxit fram, i folkmun kallat Nya djungeln.
 
Bland sanddynerna lever tusentals migranter i total misär, i väntan på att ta sig vidare har de byggt moskéer, en kyrka och öppnat buti-ker.

Nu fruktar hjälporganisationer en ny verklighet med stora, perma-nenta flykting- och migrantläger innanför EU:s gränser.

www.dn.se/nyheter/varlden/miserabla-flyktinglager-vaxer-fram-i-europa/

17 juli 2015

Krisdrabbade Grekland ny porten till EU
.

Krisdrabbade Grekland är i dag den viktigaste inkörsporten för flyktingar till EU där många fastnar i djup misär.

www.svd.se/krisdrabbade-grekland--nya-porten-till-eu/om/varlden


08 juli 2015

Fyra av fem så kallade nyanlända invandrare går ut grundsko-lan utan godkända betyg
.

En ökad invandring ställer höga krav på utbildningsväsendet.

Asylsökande som börjar skolan i en kommun flyttar inte sällan till en annan när beslutet om permanent uppehållstillstånd (PUT) kommer.

Ofta vet inte kommunerna förrän kort inpå att det väntas nya asyl-sökande till skolorna vilket gör planeringen svår.

De ­senaste tre åren har 180 000 personer sökt asyl och i år väntas ­ytterligare 80 000, omkring en femtedel av dem är i skolåldern.

Migrationsverket väntas skriva upp prognoserna för hur många av dessa som är ensamkommande "flyktingbarn", uppemot 12 000 an-tas komma 2015, att jämföra med 398 för tio år sedan.
07 juli 2015

Så integrerades Balkanflyktingarna
.
Två länder i Europa tar stort ansvar för invandringen, Sverige och Tyskland.

UNHCR:s Europachef Vincent Cochetel besökte på torsdagen Sverige och Migrationsverket.

Här påpekade han bland annat det orimliga i att två länder, Sverige och Tyskland, tar emot hälften av alla syriska asylsökande som kommer till Europa.

avpixlat.info/2014/11/29/onormalt-att-tva-lander-tar-sa-stort-ansvar/#more-134431

16 december 2014

Väljarna vill veta vad invandringen kostar
.

Det var inte rasism, även om sådan säkert också förekommer, som fick 800 000 svenskar att lägga sin röst på SD i höstens val.

Utan av en oro för att den egna välfärden kan komma att trängas undan av kostnaden för den generösa invandringspolitiken.


www.sydsvenskan.se/ingen-sektion/valjarna-vill-veta-vad-politiken-kostar/

Vilka moraliska plikter har Sverige?

Stater som bekänner sig till mänskliga rättigheter kan inte ignorera behoven hos nödställda utanför deras gränser.

Men de kan heller inte bortse från att deras existensberättigande handlar om att skydda de egna medborgarnas rättigheter, inte att lösa globala problem, skriver professor Per Bauhn.


www.svd.se/opinion/brannpunkt/vilka-ar-sveriges-skyldigheter_4188103.svd

29 november 2014

Folkomröstning i Schweiz om invandringen
.

Söndagens folkomröstning är den andra om invandringen på kort tid i Schweiz.

I februari sade schweizarna med knappast möjliga majoritet ja till att stoppa "mass­invandringen".

Jobben skulle gå till schweizarna i första hand, gränsen till EU skulle inte längre vara vid­öppen.

Det aktuella förslaget är radikalare.

Invandringen ska per år utgöra maximalt 0,2 procent av befolk-ningen, det betyder just nu drygt 16 000 personer netto när utvand-ringen är borträknad.

www.dn.se/nyheter/varlden/miljoaktivister-vill-hejda-invandringen/ 

24 november 2014

Skånskans chefredaktör ger SD rätt
.

avpixlat.info/2014/11/24/skanskans-chefredaktor-ger-sd-ratt/

17 november 2014

Inifrån Migrationsverket, en orgie i fusk och bedrägeri
.

Sverige har en väldigt bra och rättssäker asylprocess på pappret, i teorin finns tydliga riktlinjer och lagstiftning att förhålla sig till.

Men enligt de tjänstemän på Migrationsverket som jag har pratat med, som alla utom en har velat vara anonyma av rädsla för negativa konsekvenser, är verkligheten en annan.


http://magasinetneo.se/artiklar/migranverket/

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6026860

16 november 2014

SD är inte längre en ursäkt
.

"För att inte bli misstolkad vill jag understryka att jag tycker att Sverige fortsatt ska ge människor med asylskäl skydd, prövningen ska vara juridisk, individuell och rättssäker.
 
I dag finns exempel både på att sökande som inte har asylskäl släpps in genom den dörren ändå, medan somliga människor som har asylskäl, ändå inte får stanna".


www.svd.se/opinion/ledarsidan/sd-ar-inte-langre-en-ursakt_4105421.svd

26 oktober 2014

Det krävs en tredje väg i flyktingpolitiken.

Tillåt en mer generös anhöriginvandring när trycket på invandring till vårt land är lågt, och strama upp reglerna när trycket är högt.

Det föreslår Tapani Juntunen (M), ledamot i Skärholmens stads-delsnämnd.


www.svd.se/opinion/brannpunkt/senaste-debattartiklarna-om-invandring_3944884.svd?sidan=1

20 oktober 2014

Sanningsenlig polis straffas för hets mot folkgrupp.

En polis har till en lokaltidning uppgett att tiggande personer köper ut cigaretter till minderåriga och flera gånger berättat om misstänkta brottslingars bakgrund.

Nu anmäls han för tjänstefel och hets mot folkgrupp.


www.metro.se/goteborg/polis-tiggare-koper-ut-till-ungdomar-anmals-for-tjanstefel/EVHnjt!IDtQN8w7EK12s/

15 oktober 2014

Hård kritik mot svensk invandringspolitik
.

I dag publiceras två debattartiklar som är starkt kritiska till den ohållbara invandringspolitiken, som den rödgröna regeringen lovat att fortsätta med.

I Svenska Dagbladet är det representanter för diverse biståndsorgani-sationer som riktar kritik mot hur en stor del av det svenska biståndet, avsett att hjälpa på plats där det gör mest nytta, nu går till Migrationsverket.

I Dagens Samhälle är det fem skribenter med bakgrund inom S, M och C som menar att den svenska invandringspolitiken behöver reformeras i grunden för att inte riskera ett systemhaveri.

avpixlat.info/2014/10/15/hard-kritik-mot-svensk-invandringspolitik/#more-129947

16 oktober 2014

Samhället har inte skapat jihadister, apropå Mehmet Kaplans uttalande.

Mehmet Kaplan och SUM tycks mena att det islamofobiska svenska samhället bär ansvaret för att unga muslimer blir krigande jihadiste, skriver Sara Skyttedal.

www.expressen.se/debatt/samhallet-har-inte-skapat-jihadismen/

14 oktober 2014

Fundamentalistiska muslimer får allt mer inflytande i Järva-området
.

Det hävdar den före detta riksdagsledamoten Nalin Pekgul i sin nya bok, "Jag är ju svensk".

www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/#./manga-blir-fundamentalister-har?&_suid=141327251308006889120080295592

Löfvén har tagit in en islamist i regeringen, nye bostadsministern Mehmet Kaplan(MP) har åtskilliga gånger kommit undan med att stödja radikalisering, menar Nalin Pekgul.

Nalin Pekgul kommer med svepande anklagelser, och ingenting är nytt, kommenterar Mehmet Kaplan (MP) debattartikeln i DI.

Pekgul säger att du hävdat att det är islamofobin i Europa som gör att folk blir IS-krigare, när det i själva verket handlar om sånt som rotlöshet?

Men vad är orsaken till islamofobin och rotlösheten och vad har de så kallade utsatta själva för ansvar för sin situation?


www.dn.se/nyheter/politik/kaplan-svepande-anklagelser-politik-och-religion-hor-inte-ihop/

Två aktivister i Sveriges regering, skriver Jerusalem Post.

www.dn.se/nyheter/politik/jerusalem-post-tva-aktivister-i-sveriges-regering/

Löjliga anklagelser.

Sveriges unga muslimer bemöter nu Nalin Pekguls påståenden om att organisationen skulle vara islamistisk, de menar att författaren kommer med påståenden utan grund.

www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/#./lojliga-anklagelser?&_suid=1413272723443046577540116644766

08 oktober 2014

Storpolitik bakom massasylinvandringen
.

Det är många som spekulerar kring bakgrunden till den enorma massasylinvandringen till Europa, inte minst till Sverige.

På sajten Avpixlat presenteras i dag en artikel vad som kan ligga ba-kom och den som lyssnade på den första partiledardebatten i dag kom sanningen en bit närmare.

Vice statsminister Åsa Romson (MP) i den nya regeringen sade på en fråga från Jimmie Åkesson (SD) om hur stora volymer Sverige klarar av att dessa i princip är oändliga.

Som en del av en regering kan man inte spekulera utan måste pre-sentera vad statsbudgeten tål och inte hänvisa till mänskliga rättig-heter.

Romson har inte förstått att det inte är en mänsklig rättighet att få uppehållstillstånd i Sverige på skattebetalarnas bekostnad bara för  att man vill ha ett bättre liv rent ekonomiskt. 

Den svenska invandringspolitiken har blivit en del av biståndspoliti-ken som går ut på att hjälpa människor från fattiga utomeuropeiska länder att få ett bättre liv här, inte sällan på bekostnad av redan arbets- och bostadslösa svenskar.

avpixlat.info/2014/10/08/storpolitiken-bakom-massasylinvandringen/#more-128900

04 oktober 2014

Svensk migrationspolitik bygger på MP:s fantasier
.

Stefan Löfven (S) har kritiserats för att han inte har utsett en integrations- och en migrationsminister.

De två politikområdena är viktiga, men ministerposterna saknar i grunden betydelse så länge det inte finns en politik värd namnet., och det fanns det inte heller i regeringen Reinfeldt.
 
Både regeringen Reinfeldt och nu Löfven har bundits och binds nu upp av Miljöpartiets (MP) fantasier.


www.dagenssamhalle.se/debatt/svensk-migrationspolitik-bygger-pa-mps-fantasier-11141

Invandring en tillväxtfråga inte ett problem.

HSB:s ordförande Anders Lago (S), tidigare kommunalråd i Södertälje, är en känd kritiker av svensk integrationspolitik i dess nuvarande form.
 
- Jag tycker att det är ett klokt beslut, säger han i dag när beskedet kom att Löfven slopar integrationsministerposten.


www.dagenssamhalle.se/nyhet/invandring-en-tillvaextfraga-inte-ett-problem-11124

25 september 2014

Grannar med olika syn på invandring
.

I den amerikanska tidningen New York Times sammanfattade repor-ter Hugh Eakins skillnaden mellan Norge och Sverige.

www.svd.se/nyheter/utrikes/norsk-debatt-om-sverige_3950504.svd

Begreppet rasism används på fel sätt
.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/eftervalsdebatten-senaste-debattartiklarna_3941470.svd?sidan=1

Sluta betrakta flyktingar som välgörenhetsfall
.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/hjalp-flyktingar-komma-i-arbete_3950680.svd

23 september 2014


Sverige vet inte vad invandringen kostar.

Sverige kombinerar sin unikt liberala invandringspolitik med att också ha minst kunskap om sina invandrare.

Därför bör vi som grannar bli oroliga, skriver den norska författaren och debattören Elin Ørjasæter på SvD Opinion.

"
Både statsråd och oppositionspolitiker hävdade under den svenska valrörelsen att ”invandringen är lönsam.

Hur hade de kommit fram till det?

Läsning av jämförande forskning om invandring ger det deprimer-ande svaret.

Svenska politiker vet inte vad de pratar om.

Svenska forskare levererar nämligen inte relevanta data
.

Sverige har den högsta invandringen från tredje världen och den mest liberala invandringspolitiken i Norden.

En ansvarsfull regering hade naturligtvis kombinerat en sådan politik med att följa utvecklingen så noga som möjligt.

Men när Sverige kombinerar sin unika invandringspolitik med att också ha minst kunskap om sina invandrare, bör vi som grannar bli oroliga
".

www.svd.se/opinion/brannpunkt/senaste-debattartiklarna-om-invandring_3944884.svd?sidan=1

"De som är insatta i dessa frågor har tillgång till data som visar hur svår situationen kan bli i Sverige, men de har nästan helt undanhållit detta från allmänheten".

www.svd.se/opinion/brannpunkt/debatten-om-kostnad-for-invandring_3965596.svd?sidan=5

22 september 2014

Sverige spelar goda men svensk godhet fungerar inte alltid i verkligheten.

Norge går samma väg som USA och Kanada genom att koncentrera biståndshjälpen på plats i stället för massinvandring, något som även Sverigedemokraterna förespråkar.

www.nytimes.com/2014/09/21/opinion/sunday/syrian-refugees-nordic-dilemma.html?_r=0

avpixlat.info/2014/09/22/new-york-times-ger-sverige-svidande-kritik-pa-flera-omraden/#more-127137

15 september 2014

New York Times uppmärksammar den svenska invandringspolitiken och skriver att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) spelar ett högt spel genom att förespråka öppna gränser och därmed går i motsatt rikt-ning jämfört med övriga Europa.

Sveriges välfärd står nu på spel och det finns inget utrymme att för-bättra denna på grund av invandringens prislapp.

Tidningen jämför Sverige med Danmark och Norge, två länder med normal invandringspolitik och hänvisar till statistik som visar att antalet asylsökande i dag är lika stort som under Balkankriget.

New York Times nämner att det inte är möjligt att diskutera invand-ringsvolymer i Sverige uatn att hatdrevet startas.

Som exempel på den misslyckade invandringspoitiken nämns Troll-hättan där närmare 14 procent är arbetslösa samtidigt som invan-drare får en gräddfil till samhällets alla resurser.

När ansedda New York Times tar upp detta ur ett verklighetsper-spektiv är det en påminnelse om att situationen i landet är desperat.

New York Times

14 september 2014

Utan invandring avfolkas Sverige?

Nya svenskar är en nyckel till att kommuner med en åldrande befolk-ning ska klara framtidens behov av arbetskraft, inte minst i omsorgen, skriver Andreas Bergström och Anna Rehnvall, tankesmedjan Fores.  

www.svd.se/opinion/brannpunkt/utan-invandring-avfolkas-sverige_3908476.svd

12 september 2014.

Sverigedemokraterna går till val på att minska invandringen med 90 procent.

För att lyckas med det måste partiledaren Jimmie Åkesson få med sig riksdagen, och få Sverige att bryta internationella avtal.

- Det är helt orimligt, säger invandringsforskaren Jan Ekberg.

www.dn.se/valet-2014/tunga-eu-avtal-maste-brytas-for-sds-loften/

En berättigad fråga är om Sverige har andra avtal än våra grann-länder?, problemet är att Sverige tolkar avtalen mer generöst än andra länder.

Permanent uppehållstillstånd (PUT) till syrier är ett sådant exempel, som också ger rätt till anhöriginvandring.

Tyskland som också är en stor mottagare av asylsökande ger endast 2-åriga tillfälliga uppehållstillstånd som inte ger rätt till anhöriginvandring.

Dessa kan sedan förlängas beroende på hur situationen ser ut i Syrien, måste de lämna landet söker de sig till Sverige.

2013 var Sverige det land som gav flest positiva besked till asylsökande, fler än Tyskland, Frankrike, Storbitannien och Italien.

Sveriges invandringspolitik lockar människor hit med all inclusive, som kan betraktas som en biståndspolitik.

31 augusti 2014

Regeringen håller folket som gisslan
.

Först går man ut i världen och sprider budskapet att Sverige ska vara en humanitär stormakt och som enda land låter alla syrier får permanent uppehållstillstånd (PUT) här.

På så sätt styr man medvetet strömmarna av asylsökande hit.

Många andra länder ger bara tillfälliga uppehållstillstånd, men trots att integrationen hos oss ligger i botten av OECD fortsätter regeringen på detta spår.

Nu går Migrationsverket ut och förklarar att ingen kan påverka saken så länge vi är med i EU eftersom vi är bundna av internationella konventioner.

morklaggning.wordpress.com/blogg/

28 augusti 2014

Även antirasister kan dela SD:s åsikter
.

"Majoritetssvenskar längtar tillbaka till ett jämlikt Sverige och har svårt att möta framtiden och det nya mångfalds-Sverige.

Det är tydligt i en ny studie där svenskar i Botkyrka intervjuats"
, skri-ver forskare vid Mångkulturellt centrum.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/aven-antirasister-kan-dela-sds-asikter_3859396.svd

26 augusti 2014

Rekordstor anstormning av ensamkommande
.

År 2006 kom 316 ensamkommande flyktingbarn till Sverige och prognosen för 2014 uppgår till 6 500.

avpixlat.info/2014/08/26/rekordstor-anstormning-av-ensamkommande-flyktingbarn/

Så gick det för de ensamkommande flyktingbarnen från 2006
.

"De har svårt att få jobb och problem att klara skolan, ensamkom-mande flyktingbarn har som vuxna svårt att etablera sig i Sverige.

Efter en unik granskning kan DN visa hur samhället på flera punk-ter misslyckats med att ta hand om barnen som kom till Sverige utan sina föräldrar
".


www.dn.se/nyheter/varlden/sa-gick-det-for-flyktingbarnen/

25 augusti 2014

Diskussionsunderlag vid valstugan
.

Jämför man antalet asylsökande under perioden oktober 2013- mars 2014 slås man av den stora skillnaden mellan Sverige och övriga EU-länder.
 
Sverige 3 320 asylsökande att jämföra med 495 för Frankrike och 970 för Tyskland (per miljon invånare).

affes.wordpress.com/2014/08/24/diskussionsunderlag-vid-valstugan/

20 augusti 2014

Moderat debattör sågar alliansens invandringspolitik -
"Att gå till val på lögner".

ledarsidorna.se/2014/08/debatt-att-ga-till-val-pa-logner/

16 augusti 2014

Bryt tabut mot Sveriges extrema asylpolitik
.

www.dagenssamhalle.se/debatt/bryt-tabut-om-sveriges-extrema-asylpolitik-10195

27 juli 2014

Antirasisters språkbruk underblåser rasism
.

"Det är fixeringen vid maktstrukturer som gör att dessa antirasister inte har något problem att tala nedlåtande om "vita män" och "vita normer", skriver Adam Cwejman på SvD Opinion.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/antirasister-underblaser-rasistiskt-sprakbruk_3770806.svd

11 juli 2014

Integrationen går framåt i Stockholm
.

Klyftorna mellan utrikes födda och svenskfödda stockholmare har krympt de senaste tio åren när det gäller jobb och hälsa.
 
Inkomsterna ökar för båda grupper, men här drar svenskfödda ifrån.

Riktigt dystert är det på utbildningssidan, där resultaten går ner och gapet mellan svenskfödda och utrikesfödda ökar, visar en ny rapport.


www.svd.se/nyheter/inrikes/integrationen-gar-battre-an-forvantat_3737794.svd

10 juli 2014

Allas ansvar är ingens
.

Integrationspolitikens dagar kan vara räknade, för även om den parla-mentariska situationen efter valet är oviss, är en sak säker.

Om Stefan Löfven (S) blir statsminister stryker integrationspolitiken med.


www.dn.se/ledare/allas-ansvar-ar-ingens/

09 juli 2014

EU-migranter har tagit jobben från en miljon britter.

avpixlat.info/2014/07/09/eu-migranter-har-tagit-jobbet-fran-1-miljon-britter/#more-117096

www.express.co.uk/news/uk/487645/Migrants-take-British-workers-jobs-says-official-study

05 juni 2014

Delegation för migrationsstudie
.

In- och utvandring ger stora möjligheter men kan också vara en ut-maning för social sammanhållning.

Delegationen för migrationsstudier, Delmi, ska initiera forskning om migration och bidra med underlag till framtidens migrationsbeslut och en mer upplyst debatt, skriver Delmis ledamöter.


www.dn.se/debatt/vi-gor-nu-ett-kunskapslyft-for-migrationspolitiken/

01 juni 2014

Ohederligt om utanförskap
.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/fp-minskade-utanforskapet-genom-ny-matmetod_3617642.svd

27 maj 2014

Tino Sanandaji uppdaterar
"Utanförskapets karta".

På uppdrag av tankesmedjan Den Nya Välfärden har jag nu uppda-terat utanförskapets karta fram till år 2012.
 
Min rapport om utanförskapets karta år 2006 till 2012 finns nu att ladda ned.

www.tino.us/2014/05/uppdatering-av-utanforskapets-karta-visar-fortsatt-okning-av-utanforskap-2006-2012/

avpixlat.info/2014/06/15/p1-medierna-med-sanandaji-om-sandvikenrapporten-och-dns-forfall/

Tjänar över en halv miljard på invandringen, uppger DN.

www.dn.se/nyheter/sverige/tjanar-over-en-halv-miljard-pa-invandringen/

Tino Sanandaji nystar återigen upp lögnerna inför valet i höst.

www.tino.us/2014/06/rapport-om-sandviken-invandring-lonsam-finstila-om-stat-och-landstingens-kostnader-exkluderats/

23 maj 2014

Boenden för ensamkommande flyktingbarn är oftast placerade i stans ytterområden, men den här veckan öppnar ett på Fridhemsplan, i centrala Stockholm.

- Vi vill ge alla möjlighet att äga staden, säger Maria Wisén, verksamhetschef.

www.mitti.se/flyktingbarn-ska-fa-bo-pa-fridhemsplan/

avpixlat.info/2014/05/23/ensamkommande-i-stockholms-innerstad/#more-110747

27 april 2014


Arbetskraftsinvandringen ett misslyckande.

Ny studie visar att över hälften av de arbetskraftsinvandrare som stannar i mer än två år söker asyl och det beror på EU:s hycklande flyktingpolitik.

Det krävs lagliga vägar in i Sverige och samtidigt stannar den kvalificerade arbetskraft vi behöver alltför kort tid i landet, vi behöver få den att stanna, skriver två chefer på tankesmedjan Fores.

www.dn.se/debatt/arbetskraftsinvandring-har-blivit-ett-nytt-satt-att-fly-krig/

avpixlat.info/2014/04/27/sista-spiken-i-kistan-for-liberaliserad-arbetskraftsinvandring/#more-106627

07 april 2014

Rödblå röra bäddar för främlingsfientlighet.

"I en rödblå röra där de etablerade partierna rör sig mot mitten blir de bruna partierna vinnare.

Det konstaterar Qaisar Mahmood efter att ha läst Marie Demkers faktaspäckade bok om svenskars inställning till invandring och dess konsekvenser".

jfr 27 mars 2014

www.svd.se/kultur/litteratur/rodbla-rora-krattar-for-bruna-partier_3441786.svd

04 april 2014

Låsningen, en analys av svensk invandringspolitik
.

Den här boken tar upp de centrala frågorna kring invandring.
 
Här finns väsentliga fakta och resonemang i den förmodligen viktigaste framtidsfråga som svenska folket kan bestämma över.

Här diskuteras en mångfald dåliga beslut som resulterat i en situation som gradvis förvärras.
 
Etablissemanget för en destruktiv politik och saknar förmåga att ändra kurs, då de är mentalt låsta.

Detta gör att det blir lika svårt att diskutera invandring i Sverige som sex i drottning Victorias England.

Det är därför ett samhällsansvar för medborgarna att sätta sig in i invandringsfrågan och fundera igenom vad som är en förnuftig politik.

Boken Låsningen belyser detta och ger underlag till läsaren för egna reflektioner och andra slutsatser än den obligatoriska entusiasm för omfattande invandring som reguljära media propagerar för.

Låsningen är ett bidrag till åsiktspluralism i invandringsfrågan.

avpixlat.info/2014/05/01/angsliga-medier-trollar-bort-jan-tullberg/#more-107490

02 april 2014

När svenskar blev blonda och blåögda.

Den svenska debatten om rasism handlar mycket om hur "de andra" gestaltas: figurer som "Lilla hjärtat", Tintin i Kongo och de svarta killarna i filmen "Play" har stått i centrum.

Mer tyst har det varit om dom som tillhör normen: "Putte i Blåbärsskogen", Anders Zorns nakenbaderskor eller Gustav Vasa.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5825841

27 mars 2014

Undermålig rapport motar inte främlingsfientligheten.

I en artikel på DN Debatt (21/3) menar nätverket "Oss alla" att reella samhällsproblem i själva verket är myter.

"Men främlingsfientlighet bekämpas knappast på det sättet.

Vilket samhällsproblem har lösts av att det sopas under mattan"?
, skriver forskaren Tino Sanandaji.


www.dn.se/debatt/undermalig-rapport-motar-inte-framlingsfientligheten/

Våga ta debatten om invandringen.

"Invandringen leder inte till lönedumpning, ekonomiska förluster och mer brott, att så många tror tvärtom är katastrofalt, forskning punk-terar myt efter myt", hävdas det.

Men om det nu förhåller sig så varför kliver då inte politikerna fram och bemöter de så kallade myterna med fakta?

De forskare som har presenterat sanningen har inte fallit i god jord och utsatts för åsiktsförföljelse i form av uteblivna jobb och hot.

www.dn.se/debatt/vi-punkterar-de-vanligaste-myterna-om-invandringen/

24 mars 2014

Flyktinghem upprör
.

Varför en tiomiljoners-villa i Onsala för flyktingar?

Fattar politikerna inte att de föder rasism?, vad görs åt våra bostadslösa Kungsbackaungdomar?
 
Reaktionerna på det nya flyktinghemmet har varit många.


norrahalland.se/flyktinghem-uppror/

Mångkulturalism är en nationalistisk ideologi.

"Multikulturalism är ett begrepp som används inom många organisationer. Vad det har att göra med verklig mångfald, det vill säga pluralism och variation – är inte lätt att se", skriver universitetslektorn Göran Adamsson.

"Vad är då skillnaden?

Skillnaden är att Sverigedemokraterna inte kan sluta prata om våra rötter, om vår historia, vår identitet och vår kultur.

Mångfaldsförespråkarna kan inte få nog av andras kultur, historia och rötter".


www.di.se/#!/artiklar/2014/3/24/debatt-mangkulturalism-ar-en-nationalistisk-ideologi/

17 mars 2014

Ibland verkar det som om vi inte pratar om något annat än rasismen
.

"Främlingsfientligheten har brett ut sig, inte minst i Europa, och i Sverige 2014 har vi valt en radikalt annorlunda väg nämligen att prata om rasismen".

www.svd.se/kultur/sd-tjanar-pa-artiklar-som-denna_3366222.svd

Även rasism mot etniska svenskar måste bekämpas
.

"Debatten om strukturell rasism och vithetsnormer är djupt proble-matisk, den saknar bredd, eftersom den bortser från hur etniskt svenska arbetarklassungdomar drabbas".

www.dn.se/debatt/aven-rasism-mot-etniska-svenskar-maste-bekampas/

Vad är rasifiering?

I de allt mer frekventa diskussionerna talas det om behovet av att dela upp människor efter hudfärg och etnicitet, det föreslås register baserade på ursprung, det talas om grupprättigheter.

www.skanskan.se/article/20140314/OPINION/140319580/1061/-/vad-betyder-rasifiering-

08 mars 2014

Migrationsminister Tobias Billström kräver svensk flyktingpolitik i EU.

Nio EU-länder tar emot 90 procent av alla asylsökande, men de nio länderna börjar tröttna på det, säger Billström i en intervju med tidningen Wall Street Journal.

Av de cirka 80 000 syrier som hittills sökt skydd i Europa har över 50 000 sökt till Sverige och Tyskland.


www.svt.se/nyheter/sverige/billstrom-varje-eu-land-maste-ta-ansvar-for-flyktingar

Den 27 februari gästas Föreningen Heimdal av nationalekonomen Tino Sanandaji som kommer att tala under rubriken Migration ur ett nationalekonomiskt och politiskt-filosofiskt perspektiv.

Tino Sanandaji arbetar för tillfället på Institutet för näringslivs-forskning.

27 februari 2014

Invandringen till Europa ökar och är allt mer okontrollerad.

avpixlat.info/2014/02/25/invandringen-till-europa-alltmer-okontrollerad/#more-87717

21 februari 2014

Invandrarelever kan bli vår framtida styrka.

www.svd.se/nyheter/inrikes/invandrareleverna-en-framtida-styrka_3284142.svd

20 februari 2014

"Vi ska bli Ikea inom flyktinghantering", säger Bert Karlsson.

www.svd.se/naringsliv/bert-karlsson-svep_3284800.svd?sidan=5

14 februari 2014

Det nödvändiga med reglerad invandring, invandringen behöver insikter mer än åsikter.

www.folkbladet.se/nyheter/?articleid=6728821

27 januari 2014

Rätten för poliser att bära huvudduk eller kippa
.

Tidigare denna månad fattade Rikspolisstyrelsen ett beslut om, som det heter, "undantag i uniformsföreskrifterna".

"Om det finns något tillräckligt tungt vägande rationellt skäl till att inte tillåta en viss beklädnad (eller annan form av kulturyttring) så bör detta heller inte tillåtas.

Men om skälet är emotionellt eller traditionellt finns ingen anledning att låta det styra", skriver Hanne Kjöller på DN Ledare.


www.dn.se/ledare/signerat/verkligt-valkomnande-kraver-mer-an-ord/

26 januari 2014

Nej, svenskar är inte rasister, skriver Zulmay Afzali, före detta regeringstjänsteman i Afghanistan, flykting i Sverige sedan tre år, lärare och författare på SvD OP-ED.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/nej-svenskarna-ar-inte-rasister_8930490.svd

24 januari 2014

Invandringen bra för Europa
.

"Särskilt länder med låga födelsetal behöver tillskott utifrån", säger statsminister Fredrik Reinfeldt(M) som hävdade sin uppfattning i en debattpanel vid Världsekonomiskt Forums möte på torsdagskvällen.

www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldt-invandringen-bra-for-europa/

Invandrares barn har lägre lön
.

www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-undersokning-invandrarbarn-lika-integrerade-som-infodda_8922854.svd

21 januari 2014


Delar av väst bedriver en artig form av judehat, säger Kanadas premiärminister Stephen Harper.

avpixlat.info/2014/01/21/kananda-delar-av-vast-bedriver-en-artig-form-av-judehat/

20 januari 2014

Mångkulturens olösliga problem.

"Mångkultur är ett problem, dåligt pålästa politiska motståndare tror att Sverigedemokraterna menar etnicitet, men det är fel.

Motsättningar uppstår när två skilda kulturer möter varandra, det är inte alltid lätt att förstå" skriver Stefan Torssell
.

avpixlat.info/2014/01/20/mangkulturens-olosliga-problem/

19 januari 2014

Reva-projektet ett misslyckande
.

Trots mångmiljonsatsning på Reva-projektet, som ska snabba på handläggningen av utvisningsärenden, har polisen i dag allt svårare att finna de personer som ska utvisas, skriver TT.

17 januari 2014

Sverige har sedan 2007 åtagit sig att ta emot 1900 kvotflyktingar årligen, men 423 av de platser som skulle ha gått till människor i största nöd har försvunnit.

Nu öppnar V, MP och FP för att justera kvoten så att förlorade platser tas igen.

Migrationsminister Tobias Billström (M) säger att han är nöjd med Migrationsverket jobb och poängterar att 97 procent av kvotflyktingarna kommit till Sverige.

- Det är mycket bra tycker jag, det är dessutom Europas största ambition, säger han.

www.svd.se/nyheter/inrikes/manga-kvotplatser-for-flyktingar-forsvinner_8902028.svd

09 januari 2014

4 100 ensamkommande väntas söka asyl i år, tio gånger fler än för 10 år sedan - varför?

www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/fler-maste-ta-emot-ensamkommande

06 januari 2014

Nyanlända väljer släktband före jobb

Kommuner med hög arbetslöshet tar emot flest flyktingar, trots att arbete är avgörande för lyckad integration och de kommuner som har lägst arbetslöshet tar emot minst, visar en granskning av SvD.

www.svd.se/nyheter/inrikes/slaktband-gar-fore-jobb_8869466.svd

05 januari 2014

Malmö skadar asylsystemet
.

www.smp.se/ledare/malmo-skadar-asylsystemet%284091213%29.gm

01 januari 2014


Rasismen vi sällan talar om.

Vi med invandrarbakgrund måste våga ta itu med rasismen mellan olika grupper, skriver debattören Damon Rasti, efter måndagens misshandel i Malmö.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/rasismen-vi-sallan-pratar-om_8503088.svd

Julia Caesar om ondska förklädd till godhet.

bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/09/15/julia-caesar-ondska-forkladd-till-godhet/

29 december 2013

Vem har äganderätten av Sverige
?

Författaren och skribenten Lena Andersson menar att Sveriges medborgare inte har äganderätt över Sverige och därför ingen rätt att besluta om invandring.
 
Lena Andersson har tidigare skrivit i DN att fri invandring till Sverige är en "rättighet" och att Sverige inte har någon rätt att besluta om sin invandringspolitik.

Läs hela texten på tino.us

www.tino.us/2013/12/dns-lena-andersson-forvirrad-om-aganderatten/

Har rättigheter rötter eller vingar, skriver Sanna Rayman på SvD Opinion.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/har-rattigheter-rotter-eller-vingar_8862996.svd

Lena Andersson, nationen och vardagsrummet.

avpixlat.info/2014/01/03/lena-andersson-nationen-och-vardagsrummet/#more-37184

Migration är mer än nationalekonomi.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/migration-ar-mer-an-nationalekonomi_7882080.svd

16 december 2013

Världen bygger murar mot vandraren
.

"Barriärer och stängsel har i våra dagar blivit en rad nationers försvar mot migrationen.

På fel sida av muren är människorna en ny sorts fredlösa", skriver Stefan Jonsson i fjärde delen av DN Kulturs serie Folkvandringens tid.


www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/varlden-bygger-murar-mot-vandraren/

Finns det etniska svenskar?

Expressens avslöjande i veckan av hur mycket fördomsfullhet och ohämmad rasism som finns hos vissa förtroendevalda Sverigedemo-krater har väckt stort uppseende.

"Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet".
 
Så yttrade sig statsminister Reinfeldt förra året, vilket ledde till en hel del uppståndelse.


www.svd.se/kultur/har-ar-de-senaste-sprakspalterna_8712868.svd?sidan=19


15 december 2013

Storbritanniens premiärminister David Cameron vill bromsa invandringen.

I Storbritannien publiceras i dag ett dokument som avslöjar att premiärministern och regeringen vill göra mycket kraftiga inskränk-ningar i rätten till fri rörlighet inom EU.

Bland annat ska den fria rätten till att flytta till ett annat land inom EU inte gälla för fattiga länder.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5734152

Så kan vi minska invandringen.

Det är ingen
tillfällighet att andelen syrier som söker asyl i sverige mångdubblades efter det svenska beslutet om att alla ska ha rätt till permanent uppehållstillstånd, skriver Sven-Olof Sällström, ekonomisk politisk talesperson för Sverigedemokraterna (SD).

www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-vi-minska-invandringen_8823486.svd

12 december 2013

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?

"Statistiken från Migrationsverket visar på en svensk asylhantering som accelererat och nästan släppt all kontroll, anser Gunnar Sandelin, medförfattare till den omstridda boken Invandring och mörkläggning".

www.dagenssamhalle.se/debatt/ska-sverige-bli-en-humanitaer-stormakt-7099

I stället för mörkläggning kommer här svar på tal, om invandrares bidrag till samhället.

Enligt SOM-institutet upplever 64 procent av befolkningen i vårt land att medierna inte berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring, detta borde leda till analys och eftertanke.

Men när bokförlaget som ger ut boken "Invandring och mörkläggning" köpte en annons med fakta om invandringen så haglade angreppen höger och vänster.
 
Bland de mest högljudda var Svenskt Näringsliv som av oklar anledning valde att svara med en annons fylld av skönmålning blandad med direkta faktafel om invandringen.

sverigedemokraterna.se/myter/

 07 december 2013

Integration - en beskrivning av läget i Sverige.

I skolan har andelen utrikes födda elever som är behöriga till gymnasiet minskat från 73 till 65 procent mellan 2002-2006 och 2007-2011.
 
För inrikes födda ligger andelen kvar på 91 procent.

Den negativa utvecklingen för utrikes födda har sin bakgrund i massinvandringen till Sverige .

Antalet personer i arbete har ökat med 124 000 under perioden 2006-2011, varav utrikess födda står för 90 procent av dem.

www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Integration---analys/224581/224589/Behallare-for-Press/367983/

avpixlat.info/2013/12/06/stora-skillnader-mellan-inrikes-och-utrikes-fodda/


03 december 2013

Australiens konservativa regering avskaffar de lagar som förbjuder hets mot folkgrupp med motiveringen att de inskränker yttrande-friheten.

I en liberal demokrati kan man inte förbjuda människor från att ut-trycka åsikter bara för att någon kan känna sig kränkt eller föroläm-pad.

www.nzherald.co.nz/international-politics/news/article.cfm?c_id=1503226&objectid=11164898

19 novenber 2013

Genväg till jobb för flyktinginvandrare
.

För många som kommer till Sverige som tonåringar är studievägen alldeles för lång och svår, nu testar Norrköpings kommun en genväg till jobb.

- Statistiken visar att bara sju procent av de som kom för sex års sedan klarar av gymnasiet, säger Jerry Wilund, rektor på Marieborgs folkhögskola i Norrköping där 34 tonårskillar som kommit ensamma från Afghanistan bor.

www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/genvag-till-jobb-for-flyktingungdomar

Jag förlåter aldrig massinvandringen
.

Jag kommer aldrig att förlåta dem för att de tog jobben från mina kompisar, säger den nu 69-årige rocksångaren Roger Daltrey.

www.telegraph.co.uk/news/politics/labour/10455384/Roger-Daltrey-I-will-never-forgive-Labour-for-their-immigration-policies.html

avpixlat.info/2013/11/18/brittisk-rocklegend-jag-forlater-aldrig-massinvandringen/#more-77512

18 november 2013


En frisk ekonomi förutsätter invandring och mångfald.

Det är hög tid att svenska politiker börjar använda detta argument för att bemöta SD, skriver den brittiske ekonomen Philippe Legrain i tredje delen av "Folkvandringens tid".   
  

www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/philippe-legrain-migrationen-har-storre-kraft-an-ett-jarnror/   

Seminarieserie om nationalismen.

www.politico.se/artikel/6845/

Bara Sverigedemokraterna tjänar på sprickan mellan Norge och Sverige.

Å ena sidan det fega Sverige, å andra sidan det rasistiska Norge?

Det politiska samtalet mellan grannländerna har hårdnat, men det är en slapp debatt, full av vrångbilder, skriver norske författaren Øyvind Strømmen.


www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/bara-sd-tjanar-pa-sprickan-mellan-norge-och-sverige/

Finsk tidning driver med politiskt korrekta svenskar.

Ett nyligen publicerat recept i SvD väckte reaktioner efter att SVT:s webbsajt hakat på några röster i sociala medier som tyckt att de finska julstjärnorna var misstänkt lika hakkors.
 
En kvick sökning på Twitter visar dock att den största stormen handlade om SVT:s artikel, de flesta användarna tycker att SVT:s "avslöjande" var fånigt.


www.svd.se/kultur/kultursvepet-21-november_8749610.svd?sidan=1

Svensk debattkultur under lupp.

Kristin Clemet, chef för den liberala norska tankesmedjan Civita, skriver om den märkliga debattkulturen i Sverige.

Sveriges problem är att många bara vill höra en sak, att rasismen breder ut sig i runtom i världen och att blott Sverige, eller ens knappt det, står emot.

Många vet att Arnstad ljuger och fantiserar, men inte törs att säga emot för rädslan att bli sedd som någon som försvarar rasism.

avpixlat.info/2013/11/18/svensk-debattkultur-under-lupp/

Den svenska elitens hyckleri.

avpixlat.info/2013/11/19/dansk-bebattor-om-den-svenska-elitens-hyckleri/#more-77602

denkorteavis.dk/2013/hykleri-blandt-politisk-korrekte-svenskere/

Absurda påståenden om min inställning till romer.

I en längre artikel i DN den 14 oktober riktar Henrik Arnstad en rad grova anklagelser mot enskilda personer och organisationer i norsk offentlighet.

Vad gör man för att ta sig ur fattigdomen?

"Andra kulturer arbetar sig ur den, romerna använder sig av den mest bakåtblickande och irrationella av alla metoder, nämligen att tigga".

"Men varför har inte DN rättat felen, eller tagit kontakt med mig och bett om ursäkt?

Hoppas verkligen inte att den låga intellektuella nivå som Arnstad lägger sig på är representativ för den svenska debatten om dessa viktiga socialpolitiska frågor".


www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/absurda-pastaenden-om-min-installning-till-romer/

13 november 2013

Brittiska politiker erkänner felaktig invandringspolitik
och ber om ursäkt för att man kallat kritikerna för rasister.

avpixlat.info/2013/11/13/brittisk-politiker-erkanner-felaktig-invandringspolitik/#more-76838

Är Sverigedemokraterna ett fascistiskt parti
?

Det gäller inte minst Sverigedemokraterna (SD), som avancerar i ett land där fascismen hittills har varit svag.

Dagens begreppsförvirring måste upphöra och det är dags att benämna SD korrekt i det offentliga samtalet, skriver historikern och journalisten Henrik Arnstad.

www.dn.se/debatt/sverigedemokraterna-ar-ett-fascistiskt-parti/

Att vägra ta kvinnor i hand måste få konsekvenser.

Trollhättans 
kommun gjorde fel när den gav skadestånd till en man som vägrat skaka hand med en kvinna och straffade den tjänsteman som nekade mannen praktikplats.

Mannens beteende omfattas inte av religionsfriheten, skriver Reinhold Fahlbeck, Christer Sturmark och Bengt Westerberg på DN Debatt.

"Sannolikt tror kommunledningen att mannens vägran att ta i hand rör den känsliga frågan om religionsfrihet, så är dock inte fallet".

www.dn.se/debatt/att-vagra-ta-kvinnor-i-hand-maste-fa-konsekvenser/

Vägrat handslag inte diskriminering.

www.politico.se/artikel/798/v%C3%A4grat-handslag-inte-diskriminering/

Invandringen ökar exporten?

Ny forskning visar att svenska företags utrikeshandel ökar för varje utlandsfödd person som anställs.

www.dn.se/ekonomi/invandring-okar-foretags-export/

www.svt.se/nyheter/vetenskap/invandring-gynnar-export

avpixlat.info/2013/11/11/vinklad-medierapportering-om-invandring-som-gynnar-export/#more-76659

Avhandling om ökad export genom invandring sågas.

avpixlat.info/2013/11/18/avhandling-om-okad-export-fran-invandrare-sagas/

Fler syrier behöver hjälp.

På bara två månader har hungern och behovet av hjälp ökat från 6,8 miljoner till 9,3 miljoner människor i dag.
 
Det motsvarar 40 procent av Syriens befolkning och till det kommer att nästan sju miljoner är på flykt från sina hem.

Men Sverige har ju lovat att ge dem uppehållstillstånd.


sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5695427

Harvard-professor förutspår katastrof på grund av misslyckad integration i Europa.

magasinetneo.se/artiklar/misslyckandet-kommer-att-fa-katastrofala-foljder/

Så ska segregationen stoppas.

Bygg till exempel billiga hyresrätter i Askim för att uppnå en social blandning och motverka boendeuppdelning.

www.expressen.se/gt/sa-vill-de-fa-ett-stopp-pa-segregationen/

Tusentals flyktingar blir sysslolösa.

www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/syssloloshet-vantar-flyktingar

Perspektiv på invandring och integration.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/vad-ska-integration-betyda-i-sverige_8685932.svd

Vad innebär integration och hur underlättas den?, öppet brev till Tove Lifvendahl SvD.

avpixlat.info/2013/11/03/oppet-brev-till-tove-lifvendahl/

Massinvandring har ett pris, se 08/10 2013 under strecket nedan.

Inledningsvis finns det anledning att rekommendera ett inlägg på Newsmill där Jan Tullberg ger sina reflektioner på invandringen. 
 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se