användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 01 mars 2013 12:05

Fattigdomsflykten

Den tyske inrikesministern Hans-Peter Friedrich vill förebygga att många fattiga människor kommer till Tyskland när de sista restrik-tionerna för bulgarer och rumäner att söka jobb i EU försvinner första januari 2014.

- Om människorna i Europas länder i stora antal far dit det finns mest sociala förmåner kommer vi i Tyskland att få ett stort problem, sade ministern i en intervju med tyska Rheinische Post.

Detta är precis vad som händer i Sverige med horder av ekonomiska flyktingar från främst Afghanistan och Somalia som gör att socialbi-dragen på flera orter eskalerar.

Den årliga kostnaden för försörjningsstöd i exempelvis Malmö och lilla Borlänge uppgår till 900 miljoner respektive 100 miljoner kro-nor.


Även 
Storbritannien och Nederländerna har tidigare uttryckt sin oro över vad som kommer att hända då.

En talesperson för David Cameron säger att Storbritannien välkom-nar immigranter som bidrar till den brittiska ekonomin.

Däremot vill man undvika att landets sociala trygghetssystem ut-nyttjas, skriver brittiska The
Guardian.

- Temat kan bli sprängstoff för den europeiska solidariteten.

- Om människor i Tyskland får känslan att deras solidaritet och öppenhet missbrukas och våra sociala trygghetssystem plundras kommer det att bli en berättigad ilska, sade Friedrich.

Sverige och dess arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M) delar dock inte oron och tror inte att det blir någon större förflyttning av bulgarer och rumäner.

"Det är inte aktuellt för Sverige att likt Storbritannien diskutera be-gränsningar för den fria rörligheten för löntagare från Bulgarien och Rumänien".

Hon har förmodligen inte heller märkt den invasion av tiggare från dessa länder som uppehåller sig på våra gator och torg.

Bulgarien och Rumänien för korrupta för Tyskland.

Den 7 mars träffas EU-ländernas justitie- och inrikesministrar i Bryssel.

Om då Rumänien och Bulgarien kräver en omröstning om att få gå med i Schengensamarbetet, som ska garantera EU-medborgare fri rörlighet över gränserna, kommer den tyske inrikesministern Hans-Peter Friedrich att lägga in sitt veto.

Han pekar på de EU-utvärderingar som menar att de två länderna ännu inte är mogna för att ansluta sig till Schengen och att de måste göra mer för att bekämpa korruption.

Tidigare har Finland och Nederländerna hotat med veto i en eventuell omröstning om de två Balkanländerna ska få tillträde till passuni-onen.

www.europaportalen.se/2013/03/rumanien-och-bulgarien-for-korrupta-for-tyskland


Mars 01, 2013

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se