användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 29 januari 2013 09:07

Få arbetstillstånd till specialister

Bara en tredjedel av nästan 60 000 arbetstillstånd som beviljats sedan 2008 för att få hit specialister i bristyrken har gått till ändamålet.

Merparten, eller 65 procent, har gått till enkla jobb där arbetslös-heten redan är hög, skriver DN.

När reformen som skulle förenkla utomeuropeisk arbetskraftsinvand-ring sjösattes var argumentet att specialister behövde importeras till bristyrkena.

Thord Ingesson, utredare på LO, uppskattar att minst hälften av dem med arbetstillstånd har betalat för dem.

Arbetslösheten i Sverige är rekordstor och handeln med tillstånden fortsätter, trots Migrationsverkets skärpta rutiner.

Inom restaurangbranschen är arbetslösheten redan i dag 10 procent och lika många befinner sig i åtgärdsprogram.


Det har tidigare framkommit, men som inte belysts i medier, att invandringspolitiken till vissa delar blivit en del av biståndspolitik-en.

Den går ut på att hjälpa människor från utomeuropeiska fattiga länder att få ett bättre liv i Sverige, med bostad, jobb och försörj-ning. 

Regeringen tar redan i dag medel från biståndsbudgeten för att täcka kostnader för invandringen, något som kritiserats av oppositionen.

Denna politik syns också på massinvandringen som har nått sällan skådade nivåer med 111 000 uppehållstillstånd 2012, en nivå som ökar hela tiden.

58 600 fick 2012 uppehållstillstånd som anhörig till någon bosatt i Sverige och hur många av dem kan försörja sig själva eller kommer någonsin att få ett arbete?

Sverige importerar arbetslöshet och detta påverkar redan arbetslösa i landet som står långt från arbetsmarknaden.

En berättigad fråga är om denna verksamhet har blivit rättsosäker?

Läs mer på DN Ekonomi...

www.dn.se/ekonomi/bara-ett-av-tre-arbetstillstand-gar-till-specialister

Fredrik Reinfeldt (M) försvarar arbetskraftsinvandringen.

www.politico.se/artikel/2350/reinfeldt-f%C3%B6rsvarar-arbetskraftsinvandringen/

Moderaterna har öppnat för den stora bluffmarknaden.

www.skp.se/blogg/2013/01/31/moderaterna-har-oppnat-for-den-stora-bluffmarknaden/

19 procent fler "flyktingar" 2012.

www.politico.se/artikel/5857/19-procent-fler-flyktingar-2012-/

Invandrad arbetskraft har ofta hög utbildning.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/manga-arbetskraftsinvandrare-har-hog-utbildning_8057170.svd


Januari 29, 2013

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se