användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 01 januari 2013 14:21

Ekonomi - 2013

Ekonomi 2012 www.politico.se/artikel/4189/ekonomi-2012/

Ekonomi 2011 www.politico.se/artikel/2320/ekonomi----2011/

Statens betalningar gav ett underskott på 24,9 miljarder kronor under 2012, något lägre än Riksgäldens prognos på 27,6 miljarder.

I slutet av året låg statsskulden 1 153 miljarder kronor, 32 pro-cent av BNP.

Inflation: - 0,2 % februari 2013
Arbetslöshet: 8,2 % mars 2013
BNP-tillväxt: 1,4 % 4 kv 2012
Statsskuld: 1 202 miljarder kronor juli 2013.
som andel av BNP: 32 % december 2012
Export varor: 87,5 mijarder kronor februarir 2013
Import varor: 80,5 miljarder kronor februari 2013
BNP: 925 miljarder kronor 4 kv 2012
BNP/capita: 373 500 kronor 2012
Nyregistrerade personbilar: 22 869 (- 10,5  %) juni 2013
Källa: SCB, Riksgälden

Det blev nytt vinstrekord för de svenska storbankerna 2012, 86,1 miljarder, en ökning med  9 procent från 2011.

Ökad vinst för statliga bolag 2012.

De statliga bolagens resultat efter skatt ökade 2012 till 48,8 miljarder kronor, från 41,4 miljarder 2011 och det beror på den sänkta bolagsskatten samt en nedskrivning i Vattenfall under 2011, skriver finansdepartementet.
 
Det underliggande resultatet för 2012 sjönk och prognosresultatet under perioden juli-december minskade med 48 procent.

Omsättningen minskade med 5 procent, från 373,5 miljarder till 353,6 miljarder kronor.

Nedgången beror främst på Vattenfall vars omsättning svarar för 47 procent av den sammanlagda omsättningen.

Här är EU rikast och fattigast.

Som enda nordiska stad hamnar Stockholm på tio-i-topp-listan över EU:s rikaste regioner med plats
9, enligt EU:s statistikenhet Eurostat.

Skillnaden mellan det fattiga Bulgarien och det rika London är enorm. 

www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/eurostat-har-ar-eu-rikast-och-fattigast_8023448.svd

30 december 2013

I morgon vid midnatt sänks skatten med 12 miljarder kronor och om ett antal år om jobbskatteavdragen fortsätter är vi nere på snittet för EU på 40 procent av BNP.

Nu ligger vi på 45 (44,3) procent från att tidigare omkring 50 (51,5) procent av BNP gick i skatt och det märks i skolan, trygghet för gamla och sjuka samt försvaret som monterats ned.

De som får betala i form av urholkad trygghet och sämre välfärd är studenter, pensionärer och barnfamiljer, så kallat vanligt folk.

De som tjänat på skattesänkningarna är de som redan innan hade högre inkomster och stora egendomar.

Enligt OECD är Sverige det land där inkomstklyftorna ökat mest de senaste 20 åren.

År 1995 var vi det mest jämlika landet och i dag ligger vi på plats 14, en medveten allianspolitik.

Eftersom pengarna i statens budget inte räcker måste regeringen låna till skattesänkningen, alternativt höja skatten med 70 miljarder kronor fram till år 2016.

Det innefattar även ökade kostnader för eskalerande sjukskrivningar och massinvandring till Sverige.

Stockholmsbörsen har gått upp drygt 23 procent i år, den största sedan 2009, och ska kanske ses som en återhämtning efter börs-kraschen 2008.

2012 steg börsen med 12 procent och 2001 blev ett förlustår med en nedgång på 17 procent.

På senare tid har allt fler bedömare varnat för att börsen är över-värderad.

Bra år för världens börser.

Tokyo upp nästan 57 (56,72) procent under året, den största uppgången sedan 1972.

www.svd.se/naringsliv/bra-ar-for-varldens-borser_8860472.svd

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,10 (i år 23,18), Oslo - 0,15, Helsingfors - 0,31, Köpenhamn 0,26, Frankfurt - 0,39, London - 0,29, Paris - 0,05, USA Dow Jones 0,16, Nasdaq - 0,06, Tokyo 0,69, Världsindex 0,48 (i år 23,58) procent.

Dollar - 9 öre = 6,42 kr, Euro - 8 öre = 8,86 kr 

29 december 2013

Under året som vi snart lämnar har svenskarnas samlade förmögenhet ökat till rekordnivåer, enligt siffror från SCB.

En stor anledning till ökningen är årets börsuppgång på 23,3 procent inför årets sista börsdag på måndag.

Tillgångarna i aktier var värda omkring 1 500 miljarder kronor i november, nästan 300 miljarder mer än i november 2012.

Enligt SCB har svenskarna sammantaget drygt 5 500 miljarder kronor när alla skulder är borträknade.

Men efter en kraftig börsuppgång kommer ofta ett fall, för drygt 10 år sedan upplevde vi it-bubblan när börsen sjönk som en sten och samma sak hände även i finanskrisens spår 2009.

Hur länge uppgången består denna gång beror bland annat på om euroområdet reder ut sina problem, vad som kommer att hända i USA och hur stor Kinas tillväxt blir.

Sverige har inte längre världens högsta skatter, ny statistik visar att Danmark, Belgien och Frankrike gått om.

Frankrikes författningsdomstol har godkänt att staten tar ut en skatt på 75 procent på inkomster som överstiger en miljon euro om året under en period på 2-3 år.   

Som högst låg de svenska skatterna på omkring 50 procent av BNP, men nu har de sjunkit till under 45 procent, en sänkning på över 100 miljarder kronor.

EU-genomsnittet ligger på 40 procent.

27 december 2013

Börsen

Stockholmsbörsen steg under årets näst sista handelsdag och en lång rad storbolag nådde sina högsta kursnivåer hittills.

OMX
Stockholm (måndag) 0,91 (i år 23,30), Oslo 1,00, Helsingfors 1,48, Köpenhamn 1,08, Frankfurt 1,06, London 0,85, Paris 1,40, USA Dow Jones - 0,01, Nasdaq - 0,25, Tokyo 0,03, Världsindex 0,40 (i år 22,99) procent.

Dollar - 5 öre = 6,51 kr, Euro - 4 öre = 8,94 kr

24 december 2013

I linje med övriga världen steg de stora Europabörserna som inte höll stängt på julafton marginellt.

De har haft ett bra börsår 2013, men inte på samma nivå som i New York, Stockholm eller Tokyo.

London (FTSE) är upp 13 procent och Paris (CAC) 20 procent hittills i år.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) stängt (i år 22,19), Oslo stängt, Helsingfors stängt, Köpenhamn stängt, Frankfurt stängt, London 0,23, Paris 0,07, USA Dow Jones 0,39, Nasdaq 0,16, Tokyo 0,12, Världsindex (i år) procent.

Dollar
- 1 öre = 6,56 kr, Euro - 2 öre = 8,98 kr

23 december 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,85 (i år 22,19), Oslo 1,30, Helsingfors 0,64, Köpenhamn 0,41, Frankfurt 0,94, London 1,09, Paris 0,51, USA Dow Jones 0,45, Nasdaq 1,08, Tokyo stängt, Världsindex 0,51 (i år 21,53) procent.

Dollar - 2 öre = 6,57 kr, Euro - 1 öre = 9,00 kr

20 december 2013

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s sänker EU:s kreditbetyg från AAA till AA-plus, och orsaken är oenigheter som blottats i den senaste tiden förhandlingar om ekonomin i unionen och som påverkat sammanhållningen .

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,64 (i år 21,16), Oslo 1,08 Helsingfors 0,93, Köpenhamn 1,36, Frankfurt 0,69, London 0,21, Paris 0,40, USA Dow Jones 0,26, Nasdaq 1,15, Tokyo 0,07, Världsindex 0,29 (i år 20,91) procent.

Dollar - 1 öre = 6,59 kr, Euro 0 öre = 9,01 kr 

19 december 2013

Finansdepartementet spår att BNP i år växer med 1,0 procent och med 2,4 procent 2014.

Den nya prognosen från finansdepartementet visar att svensk BNP-tillväxt utvecklas svagt under 2013, framför allt på grund av att exporten minskar.

Men en gradvis förbättring väntas ske under 2014, säger finans-minister Anders Borg (M).

- Något budgetutrymme för reformer föreligger inte framöver och det man får göra är att värna och skapa nya skatteintäkter, eller minska på utgiftssidan, säger han.

Han tror att arbetslösheten är på väg nedåt men bedömer att kon-junkturpilarna inte är helt entydiga i dagsläget.

Det är anmärkningsvärt att Borg öppnar för skattehöjningar eller att minska utgiftssidan i brist på reformutrymme, är reaktionen från Konjunkturinstitutets (KI) chef Mats Dillén.

- De utgiftsposter som fortsätter att ticka och som riskerar att påverka reformutrymmet är sjukskrivningarna  och flyktingström-marna från Syrien som blir större under ett par år, säger Anders Borg.

Underskott i statens finanser väntas 2014.

www.politico.se/artikel/7013/underskott-i-statens-finanser-v%C3%A4ntar-2014/

Börsen

Saabs försäljning av Gripen till Brasilien fick aktien att stiga med 32 procent på Stockholmsbörsen,.
 
Men bakom uppgången ligger också den amerikanska centralbankens besked att minska sina marknadsstimulanser med 65 miljarder kronor i månaden.

En åtgärd som visar att den amerikanska ekonomin är på väg att resa sig.

OMX
Stockholm (torsdag) 1,96 (i år 20,40), Oslo 0,68, Helsingfors 1,54, Köpenhamn 1,57, Frankfurt 1,68, London 1,43, Paris 1,64, USA Dow Jones 0,07, Nasdaq - 0,29, Tokyo 1,74, Världsindex 1,32 (i år 20,56) procent.

Dollar + 4 öre = 6,60 kr, Euro + 3 öre = 9,01 kr 

18 decembr 2013

För första gången på nära tre år ligger alla konfidensindikatorerna samtidigt över sina historiska snitt, skriver Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste månadsbarometer.

Alla indikatorer, utom för detaljhandel, noterade en ökning och mest ökade indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet.

Svensk ekonomi hålls dock tillbaka av problemen i omvärlden och därför fortsätter lågkonjunkturen de närmaste åren, men i en mildare form än tidigare, är KI:s slutsats.

Brasilien köper 36 Jas Gripen plan, bekräftar landets försvarsminister på en presskonferens i kväll.

Valet skedde för att Sverige har den bästa tekniken och bästa priset, men det talas också om att USA uteslöts mot bakgrund av den avlyssning som skett mot Brasiliens president.

De första tolv planen ska levereras inom fyra år och hela affären kan vara värd 30 miljarder kronor, men det ska förhandlas.

Börsen

OMX Stockholm (onsdag) 0,81 (i år 17,98), Oslo - 0,51, Helsingfors 0,84, Köpenhamn 1,05, Frankfurt 1,06, London 0,09, Paris 1,00, USA Dow Jones 1,84, Nasdaq  1,15, Tokyo 2,02, Världsindex - 0,34 (i år 19,0) procent.

Dollar  0 öre = 6,56 kr, Euro - 4 öre = 8,98 kr

17 december 2013

Riksbanken sänker
sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,25 procentenheter till 0,75 procent och justerar ned räntebanan.

"Inflationen har blivit oväntat låg och trots återhämtningen bedöms infltionstrycket det närmaste året bli tydligt lägre jämfört med den senaste bedömningen i oktober", skriver Riksbanken i ett pressmed-delande.

Enligt prognosen kommer räntan att ligga på den nya nivån under hela 2014 och först i början av 2015 räknar man med att höja räntan.

Mot slutet av 2015 spås räntan ligga runt 1,5 procent.

Riksbanksledningen har även skrivit ned inflationsutsikterna ordentligt.

Nu spås en inflation, KPI, för nästa år på 0,6 procent mot tidigare 1,2 procent och under 2015 väntas den stiga till 2,5 procent.

Även om Riksbanken nu sänker räntan har ledamöterna inte släppt oron för hushållens skulder.

"Flera politikområden behöver hjälpas åt för att hantera den risken", skriver Riksbanken.

Riksbankens direktion med sex ledamöter var enig om beslutet om räntenivån och räntebanan, enligt Riksbanken.

Efter Riksbankens besked att sänka reporäntan så sänker tre storbanker sina bolåneräntor, Handelsbanken, SEB occh Nordea, medan Swedbank avvaktar tills vidare.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,29 (i år 17,17), Oslo - 0,01, Helsingfors - 0,38, Köpenhamn - 0,68, Frankfurt - 0,86, London - 0,55 , Paris - 1,24, USA Dow Jones - 0,06, Nasdaq - 0,14, Tokyo 0,83, Världsindex 0,66 (i år 19,40) procent.

Dollar - 2 öre = 6,56 kr, Euro - 3 öre = 9,02 kr

16 december 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 1,03 (i år 17,46), Oslo 0,56, Helsingfors 0,54, Köpenhamn 0,57, Frankfurt 1,74, London 1,28, Paris 1,48, USA Dow Jones 0,82, Nasdaq 0,71 Tokyo - 1,62, Världsindex - 0,06 (i år 18,62) procent.

Dollar + 1 öre = 6,58 kr, Euro + 2 öre = 9,05 kr

13 december 2013

Börsen

Bland vinnarna fanns läkemedelsföretaget Astra Zeneca, som steg med 1,3 procent efter besked om en lyckad fas III-studie.

Annars har handeln under vecken präglats av något defensiva posi-tioneringar i avvaktan på nästa veckas möte i USA:s centralbank Federal Reserve (Fed).

OMX
Stockholm (fredag) 0,05 (i år 16,43), Oslo 0,45, Helsingfors - 0,47, Köpenhamn - 0,25, Frankfurt - 0,12, London - 0,08, Paris - 0,23, USA Dow Jones 0,10, Nasdaq 0,06, Tokyo 0,40, Världsindex - 0,71 (i år 18,69) procent.

Dollar
- 3 öre = 6,57 kr, Euro - 5 öre = 9,03 kr

12 december 2013

Börsen

Volvo tyngde Stockholmsbörsen med en nedgång på 2,3 procent, men också ABB och Nordea med kursfall på 1,3 procent vardera.

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,99 (i år 16,38), Oslo - 0,93, Helsingfors - 1,14, Köpenhamn - 1,13, Frankfurt - 0,66, London - 0,96, Paris - 0,43, USA Dow Jones - 0,66, Nasdaq - 0,14, Tokyo - 1,12, Världsindex - 0,87 (i år 19,55) procent.

Dollar + 5 öre = 6,60 kr, Euro + 4 öre = 9,08 kr

11 december 2013

Det var nedåt på de flesta ledande börserna i Europa och Asien i avvaktan på nästa veckas räntemöte i USA:s centralbank. 

Börsen

Detaljhandelskedjan Clas Ohlson gick mot strömmen och aktien steg med 11,8 procent efter en oväntat stark delårsrapport.

Skanska steg 0,9 procent efter det att bolaget fått en order på ett motorvägsbygge värderat till 1,3 miljarder kronor.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,17 (i år 17,37), Oslo - 0,64, Helsingfors - 0,27, Köpenhamn 0,09, Frankfurt - 0,41, London - 0,11, Paris - 0,10, USA Dow Jones - 0,81, Nasdaq - 1,40, Tokyo - 0,62, Världsindex - 0,21 (i år 19,42) procent.

Dollar + 2 öre = 6,55 kr, Euro + 5 öre = 9,04 kr

10 december 2013

Sveriges industriproduktion föll med 1,7 procent i oktober jämfört med månaden innan och jämfört med oktober 2012 var nedgången 5,0 procent och det var betydligt sämre än väntat.

Analytiker hade i snitt räknat med en produktionsökning på 0,8 procent.

Återhämtningen går trögt för teknikbranschen under årets fjärde kvartal, visar Teknikföretagens konjunkturbarometer.

Orderingången ökar i lägre takt än tidigare och efterfrågan på personal minskar.

- Det sammantagna orderläget i slutet av året visar att konjunkturen fort-sätter att förbättras men i begränsad omfattning, skriver Teknikföretagen. 

Börsen

Telia Sonera tappade 1,4 procent och var anledning till att Stockholmsbörsen tillhörde förlorarna.

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,82 (i år 17,57), Oslo - 0,09, Helsingfors - 0,72, Köpenhamn 0,07, Frankfurt - 0,88, London - 0,55, Paris - 1,04, USA Dow Jones - 0,33, Nasdaq - 0,20, Tokyo - 0,25, Världsindex 0,31 (i år 20,85) procent.

Dollar - 1 öre = 6,53 kr, Euro + 2 öre = 8,99 kr

09 december 2013

Tillväxten stärks
i de flesta utvecklade ekonomierna i världen, med tecken på ett alltmer gynnsamt läge för nyckelmarknader , enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

Utsikterna för tillväxt ligger över trend i Japan och fortsätter att stärkas i USA och Storbritannien.

I eurozonen tyder OECD:s ledande indikatorer på stärkt tillväxt i Tyskland och en positiv utveckling även i Frankrike och Italien.


Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,56 (i år 18,36), Oslo 0,36, Helsingfors 0,90, Köpenhamn 0,35, Frankfurt 0,25, London 0,11, Paris 0,11, USA Dow Jones 0,03, Nasdaq 0,15, Tokyo 2,29, Världsindex 0,86 (i år 20,48) procent.

Dollar + 4 öre = 6,54 kr, Euro + 6 öre = 8,97 kr

06 december 2013

Ekonomipristagaren Robert Shiller oroas över de svenska boprisernas utveckling och varnar för att se på boendet som en investering och skulle med dagens prisläge själv inte våga köpa en bostad i Sverige.

Priset på en lägenhet i Stockholms stad har femfaldigats sedan 1996 och bara i år har bopriserna ökat med 14 procent.

Börsen

Börserna steg överlag på eftermiddagen efter stark arbetsmarknadsstatistik från USA som visar att arbetslösheten har fallit till 7,0 procent, den lägsta nivån på fem år.

OMX
Stockholm (fredag) 0,41 (i år 17,80), Oslo - 0,23, Helsingfors - 0,28, Köpenhamn - 0,12, Frankfurt 0,96, London 0,75, Paris 0,72, USA Dow Jones 1,26, Nasdaq 0,73, Tokyo 0,81, Världsindex - 0,37 (i år 19,45) procent.

Dollar + 2 öre = 6,50 kr, Euro + 5 öre = 8,91 kr

05 december 2013

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,57 (i år 17,39), Oslo - 0,10, Helsingfors - 0,28, Köpenhamn 0,15, Frankfurt - 0,61, London - 0,20, Paris - 1,17, USA Dow Jones - 0,43, Nasdaq - 0,12, Tokyo - 1,50, Världsindex  - 0,53 (i år 19,89) procent.

Dollar - 2 öre = 6,48 kr, Euro + 3 öre = 8,86 kr 

04 december 2013

De flesta ledande börserna i Asien föll inför fredagens sysselsättningsstatistik i USA, som kan leda till att centralbanken Fed börjar trappa ned obligationsköpen som stimulerar ekonomin.

Tillväxten (BNP) i eurozonen uppgick till 0,1 procent tredje kvartalet, en nedgång från 0,3 procent andra kvartalet.

Jämfört med 2012 minskade BNP i eurozonen med 0,4 procent under tredje kvartalet.

För hela EU sjönk tillväxten från 0,4 till 0,2 procent, enligt Eurostat. 

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,27 (i år procent 18,07), Oslo - 0,76, Helsingfors - 0,31, Köpenhamn - 1,05, Frankfurt - 0,90, London - 0,34, Paris - 0,57, USA Dow Jones 0,16, Nasdaq 0,02, Tokyo - 2,17, Världsindex - 0,50 (i år 20,53) procent.

Dollar  0 öre = 6,50 kr, Euro - 2 öre = 8,83 kr

03 december 2013


Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 1,70 (i år 18,68), Oslo - 0,79, Helsingfors - 2,49, Köpenhamn - 0,91, Frankfurt - 1,90, London - 0,95, Paris - 2,65, USA Dow Jones - 0,59, Nasdaq - 0,20, Tokyo 0,60, Världsindex - 0,43 (i år 21,13) procent.

Dollar - 6 öre = 6,50 kr, Euro - 3 öre = 8,85 kr

02 december 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,21 (i år 20,38), Oslo - 0,08, Helsingfors - 0,34, Köpenhamn 0,00, Frankfut - 0,04, London - 0,83, Paris - 0,22, USA Dow Jones - 048, Nasdaq 0,36, Tokyo - 0,04, Världsindex - 0,06 (i år 21,33) procent.

Dollar - 1 öre = 6,56 kr, Euro - 4 öre = 8,88 kr

29 november 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,46 (i år 20,59), Oslo - 0,15, Helsingfors - 0,65, Köpenhamn 0,36, Frankfurt 0,19, London 0,01, Paris - 0,17, USA Dow Jones - 0,07, Nasdaq 0,37, Tokyo - 0,41, Världsindex 0,25 (i år 21,69) procent.

Dollar + 2 öre = 6,57 kr, Euro + 1 öre = 8,92 kr

28 november 2013

Börsen

Stockholmsbörsen är nära ny rekordnivå, det förra slogs i juli 2007, och efter dagens handel återstår ytterligare omkring 2,5 procent.

OMX
Stockholm (torsdag) 0,35 (i år 21,05), Oslo 0,38, Helsingfors 0,08, Köpenhamn 1,12, Frankfurt 0,39, London 0,08, Paris 0,22, USA stängt, Tokyo 1,80, Världsindex (i år ) procent.

Dollar - 3 öre = 6,55 kr, Euro - 2 öre = 8,91 kr 

27 november 2013

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,38 (i år 20,70), Oslo 0,75, Helsingfors 0,50, Köpenhamn 0,83, Frankfurt 0,66, London 0,20, Paris 0,36, USA Dow Jones 0,15, Nasdaq 0,67, Tokyo - 0,42, Världsindex - 0,11 (i år 21,17) procent.

Dollar 0 öre = 6,58 kr, Euro + 1 öre = 8,93 kr

26 november 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,08 (i år 20,32), Oslo - 0,05, Helsingfors - 0,24, Köpenhamn 0,21, Frankfurt - 0,11, London - 0,87, Paris - 0,57, USA Dow Jones 0,00, Nasdaq 0,58, Tokyo - 0,67, Världsindex 0,03 (i år 21,3) procent.

Dollar + 1 öre = 6,58 kr, Euro + 4 öre = 8,92 kr

25 november 2013


De svenska hushållens skuldkvot är nu uppe i 172 procent, en rekordhög nivå, både historiskt och internationellt sett.

Suldkvoten är skuldernas andel av de disponibla inkomsterna. 

Många andra länder på lägre nivåer har kraschat, säger vice riksbankschefen Cecilia Skingsley i SVT Agenda och en av de åtgärder hon vill se är mindre generösa avdrag.

Hon föreslår bland annat en försiktig avtrappning till lägre nivåer och det är en fråga för politikerna.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,57 (i år 20,24), Oslo - 0,04, Helsingfors 0,32, Köpenhamn 0,53, Frankfurt 0,88, London 0,30, Paris 0,55, USA Dow Jones 0,05, Nasdaq 0,07, Tokyo 1,54, Världsindex 0,42 (i år 21,27) procent.

Dollar - 1 öre = 6,57 kr, Euro - 3 öre = 8,88 kr

22 november 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,54 (i år 19,67), Oslo 0,37, Helsingfors 0,10, Köpenhamn - 0,48, Frankfurt 0,25, London - 0,12, Paris 0,58, USA Dow Jones 0,34, Nasdaq 0,57, Tokyo 0,10, Världsindex 0,31 (i år 20,76) procent.

Dollar - 7 öre = 6,58 kr, Euro - 5 öre = 8,91 kr

21 november 2013

Vid Federal Reserves (Fed) nästa FOMC-möte kommer det att föras en diskussion om en nedtrappning av de penningpolitiska stimulanserna i USA, framkom vid en intervju med James Bullard, Fed-chef i St Louis, rapporterar Bloomberg Television i går.

Konsumentpriserna i USA sjönk med 0,1 procent september-oktober och därmed ligger inflationstakten, prisförändringarna på årsbasis, på 1,0 procent, den lägsta på fyra år. 

Tillväxten bromsar in i eurozonen, enligt Markits inköpschefsindex, från 51,9 i oktober till 51,5 i november och delindex för tillverkningssektorn sjönk från 52,9 till 52,8.

Delindex för tjänstesektorn föll från 51,5 till 50,9, den lägsta nivån på tre månader.

Börsen

Det var protokollet från Feds senaste möte som påverkade marknaderna (se ovan).

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,32 (i år 19,13), Oslo - 0,69, Helsingfors 0,46, Köpenhamn 0,25, Frankfurt - 0,07, Londo 0,00, Paris - 0,34, USA Dow Jones 0,57, Nasdaq 0,94, Tokyo 1,92, Världsindex - 0,32 (i år 20,38) procent.

Dollar 0 öre = 6,65 kr, Euro + 3 öre = 8,96 kr

20 november 2013

Tillväxten i Kinas
tillverkningsindustri bromsade in i november, svagare efterfrågan bidrog till att exporten sjönk och fabrikerna fyllde på lagren, enligt en preliminär analys från brittiska storbanken HSBC.

Detta kan tolkas som en svagare kinesisk konjunktur där inköpschefsindex sjönk från 50,9 i oktober till 50,4 i november.

En indexsiffra över 50 visar på ökad tillväxt, allt under är tecken på inbromsning.

Börsen

Storbankerna drog ned Stockholmsbörsen, Swedbank backade 2,8 och Nordea 1,5 procent men mot strömmen gick Nokia och Electrolux som var upp 1,5 respektive 2,6 procent.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,36 (i år 19,45), Oslo - 0,47, Helsingfors 0,31, Köpenhamn - 0,67, Frankfurt 0,10, London - 0,25, Paris - 0,09, USA Dow Jones - 0,41, Nasdaq - 0,26, Tokyo - 0,33, Världsindex - 0,39 (i år 20,77) procent.

Dollar + 4 öre = 6,65 kr, Euro - 2 öre =  8,93 kr

19 november 2013

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD nästan halverar tillväxtprognosen för Sverige i år till 0,7 procent.

Bakgrunden är att tillväxtländernas ekonomier har tappat mer fart än väntat sedan OECD:s prognos från maj i år.

Japans export ökade 18,6 procent i oktober jämfört med motsvarande månad 2012, en uppgång som var större än väntat och har sin bakgrund i en svagare yenkurs och ökad global efterfrågan.

Samtidigt ökade importen med 26,1 procent vilket beror på bland annat ökad efterfrågan på fossila bränslen efter kärnkraftsolyckan 2011.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,34 (i år 19,81), Oslo - 0,29, Helsingfors - 0,80, Köpenhamn - 0,76, Frankfurt - 0,35, London - 0,38, Paris - 1,12, USA Dow Jones - 0,06, Nasdaq - 0,44, Tokyo - 0,25, Världsindex 0,08 (i år 21,24) procent.

Dollar  0 öre = 6,61 kr, Euro + 2 öre = 8,95 kr

18 november 2013

Knappt ett enda index hos världens större börser har backat i år, men i USA blev investerarna oroliga sedan ordföranden för central-banken i New York uttalade sig om att han  var mer hoppfull kring USA:s ekonomi nu än tidigare.

Det tolkas som att en åtstramning från Fed kan ligga relativt nära i framtiden och resulterade i att börserna vände nedåt.

Börsexpertisen i USA är splittrad kring om vi är på väg mot en bubbla eller inte.

Även om det ser bra ut i USA där de stora börsbolagen levererat goda vinster och väntas fortsätta med det, sker återhämtningen så långsamt att det knappast märks.

Ser det bra ut beroende på Feds stimulanser på de 85 miljarder dollar per månad?

Nästan alla aktiebörser i världen står rejält på plus i år, Tokyo upp 46 procent, Stockholm 20, Helsingfors ihop med Nasdaq 30 och alla ledande Europabörser inklusive Madrid är upp mellan 10 och 30 procent.

Storbankerna drog uppåt när Stockholmsbörsen i dag satte nytt sexårshögsta, den högsta nivån sedan sommaren 2007.

Uppgången var i linje med de ledande börserna i Europa och Asien, där börserna steg för tredje dagen i rad.

Bakom uppgången ligger framför allt att de kinesiska ledarna i slutet på förra veckan presenterade de mest omfattande marknads-reformerna på flera decennier.

Ofta vid kraftiga uppgångar i kombination med att småsparare rusar in sent på börsen för att få ta del av rallyt, historiskt i efterhand har indikerat att en krasch är nära förestående.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,65 (i år 20,15), Oslo 0,17, Helsingfors 0,69, Köpenhamn 0,84, Frankfurt 0,62, London 0,45, Paris 0,66, USA Dow Jones 0,09, Nasdaq - 0,93, Tokyo - 0,01, Världsindex 0,54 (i år 21,54) procent.

Dollar -  2 öre = 6,61 kr, Euro - 2 öre = 8,93 kr  

16 november 2013

Bilden av svensk ekonomi är en splittrad bild, industrin kan ha felbedömt konjukturen och rensar nu lagerhyllorna och det kommer att pressa Sveriges BNP ordentligt.

BNP har hållits uppe av lageruppbyggnaden, men nu kommer räkningen och frågan är om industrin har varit för optimistisk.

Två kvartal i rad med fallande BNP, recession, kan inte uteslutas.

År 2010 uppgick BNP säsongsrensat till 2,5, 2,1, 1,2 och 1,9 procent.

År 2011, - 0,2, 0,6, 1,2 och - 1,3 procent..

År 2012, 0,8, 0,9, 0,2 och - 0,2 procent.

År 2013, 0,3, - 0,2 procent.  

SCB redovisar sin första beräkning av svensk BNP-utveckling under tredje kvartalet om två veckor, en siffra som väntas få stor inverkan på Riksbankens räntebeslut den 17 december.

15 november 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,57 (i år 19,21), Oslo 0,81, Helsingfors 0,30, Köpenhamn 0,25, Frankfurt 0,21, London 0,41, Paris 0,19, USA Dow Jones 0,54, Nasdaq 0,33, Tokyo 1,95, Världsindex 0,71 (i år 20,5) procent.

Dollar - 2 öre = 6,63 kr, Euro 0 öre = 8,95 kr

14 november 2013

USA:s tillträdande centralbankschef Janet Yellen lovar att göra allt som står i bankens makt för att få den amerikanska ekonomin på fötter, förklarade hon i en senatsutfrågning i dag.

Det har spekulerats i att hon står för en aktiv penningpolitik och tänker fortsätta stödköpa amerikanska statspapper som i dag uppgår till 85 miljarder dollar i månaden och det lugnade marknaden.

Många analytiker ifrågasätter om stödet alls skapar de nya jobb på arbetsmarknaden som Fed eftersträvar.

I stället har de stora bankerna gynnats av stödköpen, som blåst upp Feds balansräkning till aldrig tidigare skådade 4 000 miljarder dollar.

Yellen håller med om att stödprogrammet inte kan fortsätta för evigt.

Inflationen i USA ligger under 2 procent, vilket motiverar fortsatt låg styrränta. 

De 17 euroländernas ekonomier "växte" sammantaget med 0,1 procent under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före.

2012 krympte eurozonens BNP med 0,4 procent, visar statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat, något sämre än väntat.

För de 28 EU-länderna låg tillväxten på kvartalsbasis på 0,2 procent, medan tillväxten på årsbasis uppgick till 0,1 procent.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,83 (i år 18,64), Oslo 0,79, Helsingfors 0,75, Köpenhamn 0,71, Frankfurt 1,05, London 0,66, Paris 1,04, USA Dow Jones 0,35, Nasdaq 0,18, Tokyo 2,12, Världsindex 0,19 (i år 19,65) procent.

Dollar 0 öre = 6,65 kr, Euro - 1 öre = 8,95 kr

13 november 2013

Utvecklingen på börserna präglas av att allt fler investerare befarar en nära förestående nedtrappning av stödköp av statspapper av USA:s centralbank Federal Reserve.

Beskedet från Bank of England att det till följd av oväntad stark tillväxt i kombination med lägre inflation och arbetslöshet kan bli aktuellt med en styrräntehöjning i Storbritannien 2015 spädde på börsoron.

Börsen

Bland indextungviktarna i Stockholm drog H & M och lastbilstillverkaren Volvo mest nedåt, med kursfall på 0,8 respektive 1,1 procent.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,52 (i år 17,81), Oslo - 0,29, Helsingfors - 0,21, Köpenhamn - 0,04, Frankfurt - 0,24, London - 1,44, Paris - 0,56, USA Dow Jones 0,45, Nasdaq 1,16, Tokyo - 0,15, Världsindex - 0,14 (i år 19,43) procent.

Dollar 0 öre = 6,65 kr, Euro + 3 öre = 8,96 kr

12 november 2013

Konsumentpriserna
sjönk medd 0,2 procent från september till oktober och inflationstakten var - 0,1 procent i oktober, jämfört med 0,1 procent i september, enligt SCB.

Att inflationen återigen ligger under 0, det vill säga deflation, gjorde att räntorna föll och kronan försvagades som en direkt effekt.

- Deflation är besvärligt och allvarligt och det måste man hålla fokus på så att man undviker en sådan process, kommenterar finansminister Anders Borg (M).

Börsen

Börsen sjönk i linje med de ledande Europabörserna, en nedgång som var bred, med verkstadsaktier och banker som sjönk mest.

Kronan föll kraftigt, ned 13 öre mot euron och 9 öre mot dollarn och marknadsräntorna pressades nedåt efter en rapport från SCB som visade på ett oväntat prisfall.

OMX Stockholm (tisdag) - 0,49 (i år 18,33), Oslo - 1,03, Helsingfors - 1,14, Köpenhamn - 0,98, Frankfurt - 0,34, London - 0,02, Paris - 0,61, USA Dow Jones - 0,21, Nasdaq oför, Tokyo 2,23, Världsindex 0,29 (i år 19,60) procent.

Dollar + 9 öre = 6,65 kr, Euro + 13 öre = 8,93 kr 

11 november 2013

Andelen svenskar som ser pessimistiskt på Sveriges ekonomiska framtid ökar, visar en undersökning från Skop.

I oktober svarade tre av tio tillfrågade att de befarar att ekonomin försämras det kommande året, fem procent fler än i september.

Var åttonde tillfrågad tror att det egna hushållets ekonomi försämras det kommande året, lika många som i september.

Börsen

Verkstadsbolagen fungerade draglok på börsen, lastbilstillverkaren Volvo var en vinnare med ett aktielyft på 1,4 procent och Sandvik steg med 1,9 procent. 

OMX
Stockholm (måndag) 0,47 (i år 18,82), Oslo 0,81, Helsingfors 0,66, Köpenhamn 0,35, Frankfurt 0,33, London 0,34, Paris 0,70, USA Dow Jones 0,14, Nasdaq 0,01, Tokyo 1,30, Världsindex 0,49 (i år 19,26) procent.

Dollar - 3 öre = 6,56 kr, Euro - 1 öre = 8,80 kr

08 november 2013

Svaga svenska industrisiffror, ett Norge som går sämre och en oväntad räntesänkning från ECB skakar svensk basindustri.

Den svenska pappersindustrin räknas som en av de allra valutakänsligaste branscherna och det beror på att kostnaderna ligger i svenska kronor för både råvaror och löner medan intäkterna kommer utifrån i form av bland annat euro där Europa är huvudmarknaden.

Boliden är ett företag som är beroende av kronkursen, man säljer i dollar och har en stor del av kostnaderna i kronor.

Men samtidigt som industrin vill se en sänkning av styrräntan för att få ned värdet på kronan finns det en oro för de svenska hushållens höga belåning.

Den svenska industrins orderingång minskade med 2,9 procent i september jämför med samma period 2012, enligt SCB.

Ett defensivt USA vars starka jobbsiffror lämnar öppet för osäkerhet samt Kinas förmåga att vara draglok i världsekonomin försvagas.

Men sysselsättningsgraden i USA föll och frågan är hur Fed agerar vid nästa räntemöte den 17-18 december.

Är det dags att minska stödet till den amerikanska ekonomin på 85 miljarder dollar per månad?

Vi har en dopad amerikansk ekonomi som drivs framåt med hjälp av stöd från centralbanken och ett EU som sänkte räntan till nära noll för att få fart på inflationen och Kina som tycks ha sina starkaste tillväxtår bakom sig, även om dess ekonomi förväntas öka med 7-7,5 procent i år.

USA däremot får nöja sig med i bästa fall 2 procent.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,15 (i år 18,35), Oslo - 0,29, Helsingfors - 0,22, Köepnehamn - 0,29, Frankfurt - 0,03, London 0,09, Paris - 0,48, USA Doww Jones 1,08, Nasdaq 1,60, Tokyo - 1,0, Världsindex - 1,20 (i år 18,68) procent.

Dollar + 5 öre = 6,59 kr, Euro + 3 öre = 8,81 kr 

07 november 2013

Den europeiska centralbanken, ECB, sänker den viktigaste styrräntan från 0,50 till 0,25 procent, något som överraskade marknaden, både euron och räntan föll, medan börserna steg. 

ECB har sedan sänkningen den 8 maj i år legat kvar på rekordlåg styrränta på 0,50 procent och sänkningen ingick i en serie på fyra sänkningar i rad på två år, från 2011 års topp på 1,50 procent.

Inflationen i eurozonen föll till 0,7 procent i årstakt i oktober, ned från 1,1 procent i september, enligt en preliminär beräkning från Eurostat.

Inflationen är väldigt viktig för ECB och man kan inte utesluta att banken oroar sig för att den är så pass låg, vilket betyder prisökningar i euroområdet.

Fabrikerna går på halvfart och bankerna vägrar låna ut till företagen.

Effekten av räntesänkningen blir att Riksbanken kommer att gå långsammare fram med svenska räntehöjningar, men det är inte säkert att man ser sig tvungen att sänka sin styrränta.

Dagens besked är dåliga nyheter för Sveriges arbetslösa och de anställda som arbetar i företag som har låg lönsamhet.

ECB:s sänkning av styrräntan är ännu ett tecken på att eurokrisen långt ifrån är över, även om euroländernas ekonomier växer marginellt.

Samtidigt kan noteras att 25 miljoner medborgare inte har något jobb att gå till, av dem 6 miljoner unga, och fattigdomen breder ut sig.

Många varnar för konsekvenserna av detta tillstånd i EU.

Börsen

Glädjen efter ECB:s sänkning av styrräntan blev kortvarig och det slutade i moll på de flesta ledande börserna i Europa.

Assa Abloy och Volvo tillhörde vinnarna bland storbolagen och var upp 2,3 respektive 1,5 procent, medan Securitas och SAS båda sjönk med 6,0 procent.

OMX
Stockholm (torsdag) 0,18 (i år 18,50), Oslo - 0,62, Helsingfors 0,15, Köpenhamn 0,31, Frankfurt 0,44, London - 0,66, Paris - 0,14, USA Dow Jones - 0,95, Nasdaq - 1,89, Tokyo - 0,76, Världsindex 0,52 (i år 20,11) procent.

Dollar + 5 öre = 6,54 kr, Euro 0 öre = 8,78 kr

06 november 2013

Tillväxten börjar långsamt komma tillbaka men den kommer att bli svagare än vad många verkar tro och vi kan inte heller räkna med något gigantiskt efterfrågelyft på råvarusidan i de utvecklade länderna, det menar Lundin Petroleums vd Ashley Heppenstall.

Börsen

Tunga bolag som Sandvik, Ericsson och Volvo steg rejält i går och lyfte Stockholmsbörsen, mest steg Sandvik med 3,8 procent, Ericsson 2,8, Volvo 2,0 och Scania upp 1,8 procent.

OMX
Stockholm (onsdag) 0,79 (i år 18,32), Oslo 1,61, Helsingfors 1,11, Köpenhamn 1,75, Frankfurt 0,35, London - 0,08, Paris 0,79, USA Dow Jones 0,82, Nasdaq - 0,20, Tokyo 0,79, Världsindex - 0,27 (i år 19,49) procent.

Dollar - 4 öre = 6,49 kr, Euro - 2 öre = 8,78 kr

05 november 2013

EU-kommissionen räknar med att den svenska tillväxten blir en av de starkaste inom EU de närmaste åren, bara de tre baltiska staterna väntas få en högre tillväxt.

För både 2014 och 2015 räknar EU med en starkare tillväxt än vad som tidigare framförts.

Nästa år tros den svenska ekonomin växa med 2,8 procent och 2015 med 3,5 procent, medan prognosen för 2013 har skrivits ned ordentligt, från 1,5 i våras till 1,1 procent i nuläget.

Trots nedskrivningen är prognosen mer positiv än regeringens och Riksbankens. 

Börsen

Storbolag som Nordea och H&M tyngde börsen, aktierna backade 1,8 respektive 1,6 procent, medan Handelsbanken och Astra Zeneca steg 1,1 respektive 0,8 procent.

Räntorna steg i avvaktan på räntebesked i morgon från europeiska centralbanken ECB.

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,39 (i år 17,47), Oslo - 0,46, Helsingfors 0,15, Köpenhamn - 0,85, Frankfurt - 0,31, London - 0,25, Paris - 0,82, USA Dow Jones - 0,13, Nasdaq 0,08, Tokyo 0,17, Världsindex 0,37 (i år 19,82) procent.

Dollar + 2 öre = 6,53 kr, Euro  0 öre = 8,80 kr.

04 november 2013

Sänk reporäntan och sök sätt att knyta kronan mot euron, säger Industrivärldens ordförande Sverker Martin-Löf som vill se drastiska åtgärder, annars riskerar den starka kronan att slå ut den inhemska svenska industrin.

För bolag med verksamhet i Sverige med stora kostnader påverkas konkurrenskraften av den höga kronkursen, för bolag med stor verksamhet utomlands betyder det att vinsterna minskar när de räknas om till kronor.

Visserligen mest en omräkningseffekt men en för stark valuta jämfört med de länder de konkurrerar med är förödande för jobb och sysselsättning.

Investeringsviljan i Sverige minskar och det kan få konsekvensen att produktion flyttas utomlands eller läggs ner.

Tillväxten i Asien faller och Europa är fortfarande svagt medan USA möjligen är ljuspunkten men med svag efterfrågan, en miljö där svensk industri konkurrerar.

En industriell verksamhet utan investeringar är början till avveckling och inte utveckling och värst drabbas områden utanför storstäderna, redan utsatta platser och bruksorter.

Vi borde gå med i eurosamarbetet, det vore riktigt att ha en gemensam valuta, säger Martin-Löf.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,24 (i år 17,86), Oslo 0,33, Helsingfors 0,94, Köpenhamn - 0,06, Frankfurt 0,33, London 0,43, Paris 0,36, USA Dow Jones 0,15, Nasdaq 0,37, Tokyo stängd, Världsindex - 0,31 (i år 19,38) procent.

Dollar - 3 öre = 6,51 kr, Euro - 2 öre = 8,80 kr  

01 november 2013

Saldot i statens budget är efter årets första nio månader ett underskott på 40,6 miljarder kronor, enligt Ekonomistyrningsverket i ett pressmeddelande.

Under samma period 2012 var saldot ett överskott på 60,5 miljarder kronor.

Skillnaden på 101,1 miljarder kronor beror främst på arr Riksgäldskontoret har lånat ut 106,1 miljarder till Riksbanken.

Inkomsterna för perioden uppgick till 636,7 mijarder, 7,3 miljarder högre än motsvarande period 2012.

Statens utgifter för perioden uppgick till 677,3 miljarder, 108, 4 miljarder kronor högre än 2012.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,31 (i år 17,64), Oslo 0,50, Helsingfors 0,33, Köpenhamn 0,37, Frankfurt - 0,29, London 0,05, Paris, - 0,62, USA Dow Jones 0,45, Nasdaq 0,06, Tokyo - 0,88, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 6 öre = 6,54 kr, Euro + 2 öre = 8,82 kr

31 oktober 2013

USA:s budgetunderskott har nästan halverats från 1 090 miljarder dollar till 680 miljarder som en följd av skattehöjningar, nedskärningar och en stark ekonomi, det lägsta sedan 2008.

Höjda skatter svarar för 80 procent av halveringen, budgethålet har minskat i den snabbaste takten sedan andra världskriget, enligt finansminister Jack Lew.

Börsen

Enligt Reuters har Ericssons konkurrenter Alcatel-Lucent och Nokia tagit hem kontrakt med ett av USA:s största telekombolag, aktien föll med 2,0 procent och det påverkade Stockholmsbörsen negativt.

Kronan föll kraftigt mot dollarn men tappade även mot euron.

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,47 (i år 17,95), Oslo - 0,69, Helsingfors - 0,13, Köpenhamn - 2,52, Frankfurt 0,26, London - 0,70, Paris 0,60, USA Dow Jones - 0,47, Nasdaq - 0,28, Tokyo - 1,20, Världsindex - 0,15 (i år 20,42) procent. 

Dollar + 11 öre = 6,48 kr, Euro + 3 öre = 8,80 kr

30 oktober 2013

Det var små rörelser på de ledande Europabörserna i väntan på räntebesked från den amerikanska centralbanken Fed.

Börsen

I Stockholm steg Ericsson med 1,2 procent och konkurrenten Nokia var upp med 4,7 procent.

Papperstillverkaren Billerud Korsnäs kom med ett oväntat starkt resultat och aktien  steg med 8,6 procent. 

OMX
Stockholm (onsdag) 0,00 (i år 18,56), Oslo - 0,29, Helsingfors 1,00, Köpenhamn - 0,12, Frankfurt - 0,13, London 0,04, Pais - 0,09, USA Dow Jones - 0,39, Nasdaq - 0,55, Tokyo 1,23, Världsindex 0,26 (i år 20,61) procent.

Dollar - 1 öre = 6,37 kr, Euro 0 öre = 8,77 kr

29 oktober 2013

Börsen


Nokiaaktien steg med 7,7 procent efter positiva signaler och sedan företaget rapporterat om en stororder från Kina.

OMX
Stockholm (tisdag) 0,08 (i år 18,56), Oslo 0,64, Helsingfors 1,17, Köpenhamn 0,52, Frankfurt 0,48, London 0,73, Paris 0,62, USA Dow Jones 0,72, Nasdaq 0,31, Tokyo - 0,49, Världsindex 0,14 (i år 20,30) procent.

Dollar + 4 öre = 6,38 kr, Euro + 3 öre = 8,77 kr

28 oktober 2013

En stark svensk krona tynger de stora exportföretagen och samtidigt går den internationella konjunkturåterhämtningen långsammare än vad man hoppats och trott.

Mot den bakgrunden kommer nya sparprogram i likhet med som varit fallet de senaste fem åren och den starka kronan har fått allt större betydelse i detta avseende, neddragningar och mindre investeringar.

De företag som har det tyngst i valutaklimatet är den svenska basindustrin, SSAB, Sandvik och Volvo för att nämna några.

Genom att räntan i Sverige är klart högre än deras dominerande handelspartner, eurozonen och USA, så driver det upp kronans värde.  

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,29 (i år 18,48), Oslo - 0,62, Helsingfors - 0,18, Köpenhamn - 0,60, Frankfurt - 0,08, London 0,07, Paris - 0,48, USA Dow Jones - 0,01, Nasdaq - 0,08, Tokyo 2,19, Världsindex oför (i år 20,13) procent.

Dollar +
2 öre = 6,34 kr, Euro + 2 öre = 8,74 kr

25 oktober 2013

Den svenska industrin hade en mörk dag, 100-tals miljoner i förlust för SSAB, ett svagt resultat från Atlas Copco och flera tusen jobb som försvinner i tunga sparprogram från Electrolux och AB Volvo.

2 000 anställda på respektive bolag kommer att tvingas se sig om efter nya jobb, samtidigt flyttas allt mer av tillverkningen till lågkostnadländer.

Avseende Electrolux väntas 1 500 jobb i Europa försvinna, resterande i Australien där en fabrik ska stängas och tillverkningen flyttas till Thailand och den i Italien ska "utredas".

På AB Volvo ska 2 000 anställda, främst inom stabs- och koncern-gemensamma funktioner, försvinna.

Hur många som kommer att drabbas i Umeå-fabriken är inte känt än.

Det är mycket oroväckande att de stora svenska flaggskeppen i industrin inte drar sig uppåt utan sidleds.

Börsen

Nedgången i Stockholm var större än på de ledande börserna i Europa.

AB Volvo, vars resultat var väsentligt sämre än väntat, sjönk med 6,6 procent.

OMX
Stockholm (fredag) - 0,54 (i år 18,77), Oslo 0,87, Helsingfors - 0,16, Köpenhamn - 0,38, Frankfurt 0,06, London 0,2, Paris - 0,08, USA Dow Jones 0,39, Nasdaq 0,37, Tokyo - 2,75, Världsindex 0,39 (i år 20,13) procent.

Dollar - 3 öre = 6,32 kr, Euro - 5 öre = 8,72 kr

24 oktober 2013

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på en procent men sänker ränteprognosen och styrräntan kommer att höjas först i slutet av 2014, enligt Riksbanken.

Om ett år bedöms räntan ligga på 1,15 procent medan tidigare prognos pekade på 1,25 procent.

Riksbanken har justerat ned tillväxtutsikterna för svensk ekonomi mot tidigare bedömning.

Två ledamöter reserverade sig och ville sänka räntan till 0,75 procent.

Börsen

Husqvarna som kom med en svag kvartalsrapport var dagens förlorare och det var verksamheten i USA som överraskade negativt, aktien ned 13 procent.

Ericsson backade med 5,3 procent, ABB steg med 4,7 procent och SEB som kom med en stark rapport upp 2,4 procent.

OMX
Stockholm (torsdag) 0,55 (i år 19,31), Oslo 1,0, Helsingfors 0,04, Köpenhamn 0,51, Frankfurt 0,68, London 0,58, Paris 0,35, USA Dow Jones 0,62, Nasdaq 0,56, Tokyo 0,42, Världsindex - 0,57 (i år 19,66) procent.

Dollar - 2 öre = 6,35 kr, Euro 0 öre = 8,77 kr 

23 oktober 203

Börsen

Handelsbanken som lämnade kvartalsrapport föll 3,0 procent och även Nordea som ökade vinsten backade 0,9 procent tyngde börsen som slutade på minus.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,52 (i år 18,76), Oslo - 0,20, Helsingfors - 0,49, Köpenhamn - 0,24, Frankfurt - 0,31, London - 0,48, Paris - 0,81, USA Dow Jones - 0,35, Nasdaq - 0,57, Tokyo - 1,95, Världsindex 0,69 (i år 20,34) procent.

Dollar + 1 öre = 6,37 kr, Euro 0 öre = 8,77 kr

22 oktober 2013

USA:s ekonomi stärks men långsamt och färsk statistik visar på en arbetslöshet på 7,2 procent och 148 000 nya jobb i september, färre nya jobb än väntat men byggsektorn är en ljusglimt.

11,3 miljoner amerikaner som ville arbeta saknade ett sådant och av dem var 4,1 miljoner långtidsarbetslösa, mer än 27 veckor och gäller sysselsatta utanför jordbrukssektorn.

Men det finns en stor grupp som har slutat söka jobb eftersom de inte haft någon framgång på det området.

Bara 63 procent av den arbetsföra befolkningen räknas som en del av arbetskraften och motsvarande siffra i Sverige ligger på 71 procent.

Det beror på att människor lämnat arbetskraften och inte längre kan ta ett jobb.

Börsen

Storbankerna steg rejält efter oväntat stark delårsrapport från Swedbank, aktien upp 3,6 procent.

OMX
Stockholm (tisdag) 0,61 (i år 19,15), Oslo 0,70, Helsingfors - 0,49, Köpenhamn 1,10, Frankfurt 0,90, London 0,62, Paris 0,43, USA Dow Jones 0,49, Nasdaq 0,24 , Tokyo 0,13, Världsindex 0,10 (i år 19,52) procent.

Dollar - 3 öre = 6,36 kr, Euro + 2 öre = 8,77 kr

21 oktober 2013

Börsen

Stockholmsbörsens bredaste index stängde under måndagen på årshögsta och ett nytt All Time High ligger nu nära.

Det är flera starka kvartalsrapporter som är en förklaring till börsens styrka i nuläget, men under veckan har USA en hel del viktig statistik att ta ställning till som kan påverka utvecklingen.

OMX
Stockholm (måndag) 0,62 (i år 18,54), Oslo 1,08, Helsingfors 0,36, Köpenhamn 0,56, Frankfurt 0,02, London 0,48, Paris - 0,21, USA Dow Jones - 0,05, Nasdaq 0,15, Tokyo 0,91, Världsindex 0,72 (i år 19,40) procent.

Dollar - 2 öre = 6,39 kr, Euro - 3 öre = 8,75 kr

18 oktober 2013

Positiva tillväxtsiffror från Kina med en ökning under tredje kvartalet till 7,8 procent, den högsta i år påverkade börserna positivt.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 1,36 (i år 17,92) Oslo 1,03, Helsingfors 0,91, Köpenhamn 0,24, Frankfurt 0,60, London 0,66, Paris 1,09, USA Dow Jones 0,18, Nasdaq 1,32, Tokyo - 0,17, Världsindex 1,04 (i år 18,54) procent.

Dollar + 1 öre = 6,41 kr, Euro + 2 öre = 8,78 kr

17 oktober 2013

USA:s kongress lyckades i natt hindra att landet slog i skuldtaket, vilket skulle ha sänt chockvågor över världsekonomin, men lösningen är temporär.

Beslutet innebär att staten ska tillåtas att fortsätta låna pengar fram till den 7 februari och innebär att de federala myndigheterna kan fungera till den 15 januari.

Krisen och den nedstängda statsapparaten har förorsakat stora hål i den amerikanska ekonomin och ratingbolaget Standard & Poor´s beräknar kostnaderna till omkring 24 miljarder dollar.

Börsen

Telia Sonera som steg med 5,8 procent höll uppe börsen och drog med sig Tele 2 som lyfte med 2,0 procent.

Flera av verkstadsbolagen föll, Atlas Copco med 2,6 och Sandvik med 2,5 procent.

OMX
Stockholm (torsdag) 0,02 (i år 16,27), Oslo 0,22, Helsingfors - 0,09, Köpenhamn 0,24, Frankfurt - 0,38, London 0,01, Paris - 0,10, USA Dow Jones - 0,01, Nasdaq 0,62, Tokyo 0,83, Världsindex 0,78 (i år 17,32) procent.

Dollar - 9 öre = 6,40 kr, Euro - 1 öre = 8,76 kr   

16 oktober 2013

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,02 (i år 16,25), Oslo 0,05, Helsingfors 0,44, Köpenhamn 1,56, Frankfurt 0,47, London 0,20, Paris - 0,29, USA Dow Jones 1,36, Nasdaq 1,20, Tokyo 0,18, Världsindex - 0,29 (i år 16,41) procent.

Dollar - 1 öre = 6,49 kr, Euro - 1 öre = 8,77 kr

15 oktober 2013

Uppgången på börserna i omvärlden steg genom ökad optimism avseende USA:s bugetsituation och positiva uttalanden från båda sidor om möjligheterna till en uppgörelse.

I dag var helgdag i USA och därför bör en lösning komma i morgon, men problemet kan kvarstå eftersom en lösning bara skjuter upp problemen några månader.

16 700 miljarder dollar uppgår den amerikanska statens skuldtak till, en svindlande siffra och en konkurs skulle få förödande konsekvenser för världsekonomin, men det är få som tror att det blir verklighet.

Börsen

De flesta tunga bolag på börsen gick upp medan SKF föll med 4,8 procent, Sandvik 1,7 och Alfa Laval 1,5 procent.

OMX
Stockholm (tisdag) 0,61 (i år 16,23), Oslo 1,13, Helsingfors 1,28, Köpenhamn 0,09, Frankfurt 0,92, London 0,64, Paris 0,78, USA Dow Jones - 0,87, Nasdaq - 0,56, Tokyo 0,26, Världsindex 0,35 (i år 16,76) procent.

Dollar + 4 öre = 6,50 kr, Euro + 2 öre = 8,78 kr

14 oktober 2013

USA-senatens förhandlingar för att få slut på budgetkrisen visade tecken på framgång i går men några garantier för att statsapparaten ska börja fungera eller att budgetstupet ska kunna undvikas fanns då inte i sikte.

Senare framkom att senaten lyckats ta fram ett ekonomiskt ramverk för att lösa budgetkrisen som går ut på att budgettaket höjs och att det nya låneutrymmet gäller till mitten av februari samt att regeringens verksamhet finansieras till mitten av januari.

I ramverket finns också förslag om en ny samtalsrunda om utgiftsnedskärningar som kan ändras eftersom det är preliminärt.

Börsen

I Stockholm förstärktes nedgången av att tunga Ericsson fick sänkt rekommendation av storbanken Barclays och kursen föll 2,1 procent, men även H&M som väger allra tyngst i index sjönk 1,6 procent. 

OMX
Stockholm (måndag) - 0,56 (i år 15,62), Oslo 0,39, Helsingfors - 0,13, Köpenhamn - 0,02, Frankfurt - 0,01, London 0,32, Paris 0,07, USA Dow Jones 0,42, Nasdaq  0,62, Tokyo 1,48, Världsindex 0,74 (i år 16,35) procent.

Dollar - 2 öre = 6,46 kr, Euro - 1 öre = 8,76 kr 

11 oktober 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,47 (i år 16,18), Oslo 0,11, Helsingfors - 0,33, Köpenhamn 0,30, Frankfurt 0,45, London 0,88, Paris 0,04, USA Dow Jones 0,73, Nasdaq 0,83, Tokyo 1,48, Världsindex 1,72 (i år 15,50) procent.

Dollar - 2 öre = 6,48 kr, Euro - 2 öre = 8,77 kr

10 oktober 2013

Republikanerna
i USA:s kongress överväger att gå med på en tillfällig höjning av skuldtaket, utan krav på åtstramningar, rapporterar Reuters.

Det påverkade börser och räntor runt om i världen positivt och dollarn stärktes.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 1,89 (i år 15,71), Oslo 1,46, Helsingfors 1,79, Köpenhamn 1,45, Frankfurt 1,99, London 1,40, Paris 2,21, USA Dow Jones 2,18, Nasdaq 2,26, Tokyo 1,12, Världsindex - 0,22 (i år 13,54) procent.

Dollar + 4 öre = 6,50 kr, Euro + 5 öre = 8,79 kr

09 oktober 2013

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,54 (i år 13,82), Oslo - 0,20, Helsingfors - 0,75, Köpenhamn - 0,79, Frankfurt - 0,46, London - 0,55, Paris - 0,16, USA Dow Jones 0,18, Nasdaq - 0,46, Tokyo 1,03, Världsindex - 0,86 (i år 13,79) procent.

Dollar + 3 öre = 6,46 kr, Euro + 1 öre = 8,74 kr

08 oktober 2013

USA:s president Barack Obama uppmanade i ett tal i kväll republikanerna att gå vidare och rösta ja till den budget som godkänts i den av demokraterna dominerade senaten.

Republikanernas ledare i representanthuset John Boehener säger att han är villig att diskutera alla delar i frågan.

Utan budget har stora delar av statsapparaten satts på paus och 100 000-tals anställda har permitterats.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,47 (i år 14,36), Oslo - 1,20, Helsingfors 0,03, Köpenhamn - 0,08, Frankfurt - 0,42, London - 1,11, Paris - 0,77, USA Dow Jones - 1,07, Nasdaq - 2,0, Tokyo 0,30, Världsindex - 0,72 (i år 14,79) procent.

Dollar
1 öre = 6,43 kr, Euro 2 öre = 8,73 kr

07 oktober 2013

Representanthusets republikanske talman John Boehner lovade att inte höja det amerikanska lånetaket utan en seriös diskussion om vad som driver upp statsskulden.

Demokraterna menar att det är oansvarigt och vanvettigt att ta upp möjligheten att USA skulle ställa in betalningarna.

Enligt Boehner finns det inte majoritet i representanthuset för ett villkorslöst beslut om lånetaket och inte heller i den andra stridsfrågan, finansieringen av statsapparaten, finns det någon lösning i sikte.

Börsen

OMX
Stockholm - 0,43 (måndag) (i år 14,83), Oslo - 0,62, Helsingfors - 0,73, Köpenhamn - 0,03, Frankfurt - 0,36, London - 0,26, Paris 0,03, USA Dow Jones - 0,90, Nasdaq - 0,98, Tokyo - 1,22, Världsindex 0,30 (i år 15,61) procent.

Dollar - 1 öre = 6,42 kr, Euro 0 öre = 8,71 kr

04 oktober 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,35 ( i år 15,26), Oslo - 0,24, Helsingfors - 0,44, Köpenhamn - 0,30, Frankfurt 0,29, London 0,07, Paris 0,88, USA Dow Jones 0,51, Nasdaq 0,89, Tokyo - 0,94, Världsindex - 0,53 (i år 15,26) procent.

Dollar + 8 öre = 6,43 kr, Euro + 6 öre = 8,71 kr

03 oktober 2013

IMF varnar för att hela världsekonomin kan drabbas om USA-kongressen inte kan enas om ett höjt lånetak inom kort.

Det finns risk för inställda betalningar och drastiska offentliga nedskärningar, vilket i sin tur kan leda till sänkt kreditbetyg, finansiell oro och en ny recession.

IMF säger att USA:s tillväxt redan har bromsats av åtstramningar i år.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,25 (i år 15,61), Oslo 0,80, Helsingfors - 0,23, Köpenhamn 0,31, Frankfurt - 0,37, London 0,06, Paris - 0,73, USA Dow Jones - 0,90, Nasdaq - 1,07, Tokyo - 0,09, Världsindex - 0,16 (i år 15,88) procent.

Dollar - 3 öre = 6,35 kr, Euro - 2 öre = 8,65 kr

02 oktober 2013

I går stängdes USA:s federala statsapparat för första gången på 17 år, efter att demokraterna vägrat godkänna det republikanska budgetförslag som skulle försena sjukvårdsreformen Obamacare med ett år.

800 000 personer är permitterade utan lön och USA:s skuldtak lyfter i takt med statsskulden, som den 31 augusti sattes till 16 690 miljarder dollar. 

ECB lät i går styrräntan ligga kvar på rekordlåga 0,5 procent och återhämtningen i eurozonen betecknade ECB-chefen Mario Draghi som "svag, ojämn, ömtålig och med start från en låg nivå", knappast ett styrkebesked. 

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,60 (i år 15,94), Oslo 0,26, Helsingfors - 0,40, Köpenhamn - 0,44, Frankfurt - 0,69, London - 0,40, Paris - 0,92, USA Dow Jones - 0,39, Nasdaq - 0,08, Tokyo - 2,17, Världsindex 0,64 (i år 16,06) procent.

Dollar + 2 öre = 6,38 kr, Euro + 6 öre = 8,67 kr

01 oktober 2013

Vita huset beordrade myndigheterna att börja stänga verksamheter sedan kongressen misslyckats med att nå en kompromiss om budgeten.

"Vi uppmanar kongressen att agera snabbt för att få till ett lagförslag som ger en kortsiktig lösning som säkerställer tillräckligt med tid för att klara budgeten för resten av verksamhetsåret och för att återställa driften av viktiga offentliga tjänster och program som påverkas".

Det sade Sylvia Burwell, Vita husets budgetchef, i ett uttalande i morse.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,67 ( i år 16,54), Oslo 0,31, Helsingfors 1,11, Köpenhamn 0,83, Frankfurt 1,10, London - 0,17, Paris 1,28, USA Dow Jones 0,41, Nasdaq 1,23, Tokyo 0,20, Världsindex - 0,73 (i år 15,33) procent.

Dollar - 7 öre = 6,36 kr, Euro - 9 öre = 8,61 kr

30 september 2013

Tidsfristen för en ny amerikansk statsbudget går ut vid midnatt och kan inte republikaner och demokrater enas slår det så kallade budgetstupet till.

Det ekonomiska dödläget innebär bland annat att USA:s samtliga federala myndigheter kan lamslås och 100-tusentals anställda tvingas stanna hemma på obestämd tid.

Om kongressen inte kan enas inträffar kanske den allvarligaste krisen den 17 oktober, då är USA:s upplånade pengar slut och till dess måste partierna ha bestämt sig för att höja lånetaket.

Om medel inte beviljas kan en allvarlig global finanskris utlösas.

Börsen

Trots stor osäkerhet med budgetförhandlingar i USA och en eventuell regeringskris i Italien blev september en av de bästa månaderna på Stockholmsbörsen.

OMX
Stockholm (måndag) - 0,78 ( i år 15,87), Oslo - 1,26, Helsingfors - 1,20, Köpenhamn - 0,60, Frankfurt - 0,77, London - 0,87, Paris - 1,03, USA Dow Jones - 0,84, Nasdaq - 0,27, Tokyo - 2,06, Världsindex - 0,11 (i år 16,17) procent.

Dollar 0 öre = 6,43 kr, Euro + 1 öre = 8,70 kr


27 september 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,40 (i år 17,02), Oslo - 0,36, Helsingfors 0,37, Köpenhamn 0,30, Frankfurt - 0,03, London - 0,85, Paris oför, USA Dow Jones - 0,46, Nasdaq - 0,15, Tokyo - 0,26, Världsindex 0,19 ( i år 16,30) procent.

Dollar + 1 öre = 6,43 kr, Euro + 3 öre = 8,69 kr

26 september 2013

Börsen

H & M lyfte börsen efter ett resultat för tredje kvartalet som var betydligt bättre än väntat, aktien upp 6,9 procent.

OMX
Stockholm (torsdag) 0,45 (i år 17,42), Oslo - 0,09, Helsingfors 0,54, Köpenhamn 0,30, Frankfurt - 0,02, London 0,12, Paris - 0,21, USA Dow Jones 0,36, Nasdaq 0,70, Tokyo 1,22, Världsindex - 0,12 (i år 16,08) procent.

Dollar 0 öre = 6,42 kr, Euro - 2 öre = 8,66 kr

25 september 2013

Staten säljer nu sitt resterande innehav av aktier i banken Nordea, priset blev 76 kronor per aktie och försäljningen gav totalt 21,6 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från finansdepartementet.

Intäkterna ska användas för att reducera statsskulden, försäljningen är den tredje och sista sedan 2011 och totalt har försäljningen gett staten intäkter på 60,1 miljarder kronor under mandatperioden.

"Statens roll är att reglera bankerna, inte att äga dem", skriver finansmarknadsminister Peter Norman (M).

Börsen

Bankaktierna tog mest stryk och anledningen var statens försäljning av Nordea-aktier.

OMX Stockholm (0nsdag) - 1,09 (i år 16,97), Oslo 0,33, Helsingfors - 0,70, Köpenhamn - 0,49, Frankfurt - 0,01, London - 0,28, Paris - 0,01, USA Dow Jones 0,40, Nasdaq 0,19, Tokyo - 0,76, Världsindex - 0,15 (i år 16,22) procent.

Dollar + 2 öre = 6,42 kr, Euro + 5 öre = 8,68 kr

24 september 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,54 ( i år 18,06), Oslo - 0,05, Helsingfors - 0,04, Köpenhamn 0,14, Frankfurt 0,34, London 0,21, Paris 0,56, USA Dow Jones - 0,43, Nasdaq 0,08, Tokyo - 0,07, Världsindex - 0,34 (i år 16,39) procent.

Dollar + 2 öre = 6,40 kr, Euro + 2 öre = 8,63 kr 

23 september 2013

Osäkerheten kring hur länge stimulansåtgärderna från Fed kan behållas samt oro för en ny politisk strid om hur mycket pengar USA kan låna upp påverkade börserna negativt på bred front.

Den globala tillväxten går på låg växel, men stärks måttligt, infla-tionstrycket kommer att förbli dämpat i de avancerade ekonomierna och valutapolitiken behöver fortsatt vara flexibel.

Det säger Naoyuki Shinohara, vice chef på Internationella valutafon-den och konstaterar  även att euroområdets återhämtning kommer att vara ljummen.

Man bör dock flagga för att det stora skuldberget i Kina kan orsaka en ny finanskris, men det finns en kunskap och förståelse för detta problem.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,79 (i år 17,52), Oslo - 0,45, Helsingfors - 0,93, Köpenhamn - 1,34, Frankfurt - 0,47, London - 0,59, Paris - 0,75, USA Dow Jones - 0,32, Nasdaq - 0,25, Tokyo - 0,79, Världsindex - 0,63 (i år 16,79) procent.

Dollar + 1 öre = 6,38 kr, Euro 0 öre = 8,61 kr

20 september 2013

De positiva effekterna efter beskedet om stödköp på oförändrad nivå från Fed, USA:s centralbank, som kom i onsdags kväll, har börjat ebba ut.

Någon draghjälp från spekulation kring valutgången i Tyskland på söndag kommer inte.
 

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,08 ( i år 18,31), Oslo 0,26, Helsingfors 0,19, Köpenhamn 0,11, Frankfurt - 0,21, London - 0,43, Paris - 0,06, USA Dow Jones - 1,19, Nasdaq - 0,39, Tokyo - 0,16, Världsindex 0,74 (i år 17,53) procent.

Dollar + 3 öre = 6,37 kr, Euro + 3 öre = 8,61 kr 

19 september 2013

Börsen

Stockholmsbörsen steg brett på beskedet att Fed behåller sina stimulansåtgärder och uppgången var i linje med de ledande börserna i Europa och Asien.

Kronan stärktes rejält mot dollarn som nu står lägre än på flera månader.

OMX
Stockholm (torsdag) 0,85 (i år 17,90), Oslo 0,72, Helsingfors 0,30, Köpenhamn 1,19, Frankfurt 0,67, London 1,02, Paris 0,85, USA Dow Jones - 0,26, Nasdaq  0,15, Tokyo 1,80, Världsindex 0,92 (i år 16,66) procent.

Dollar - 12 öre = 6,34 kr, Euro - 5 öre = 8,58 kr

18 september 2013

Den amerikanska centralbanken Fed meddelade i kväll att stimulans-åtgärderna fortsätter tills vidare på samma nivå som hittills och blir kvar på nivån 85 miljarder dollar i månaden.

Utsikterna för USA:s ekonomi är enligt Feds bedömning inte fullt så ljusa som man trott en tid och banken har sänkt sin tillväxtprognos något jämfört med den som gjordes i juni.

Någon räntehöjning är inte att vänta förrän 2015.

Arbetslösheten i USA är i praktiken högre än vad de officiella siffrorna visar eftersom många inte längre söker jobb då deras utsikter att få ett är minimala. 

Börsen

Nokiaaktien steg mest av storbolagen, upp 4,1 procent.

OMX
Stockholm (onsdag) 0,17 (i år 17,05), Oslo 0,07, Helsingfors 0,45, Köpenhamn 0,23, Frankfurt 0,45, London - 0,17, Paris 0,60, USA Dow Jones 0,95, Nasdaq 0,1,01, Tokyo 1,35, Världsindex 0,05 (i år 15,60) procent.

Dollar - 1 öre = 6,46 kr, Euro - 1 öre = 8,63 kr

17 september 2013

Marknaderna inväntar den amerikanska centralbanken Fed:s tvådagarsmöte och det efterföljande räntebeskedet, men även om stödköpen av statsobligationer kommer att minska.

En minskning av stimulanserna kan paradoxalt nog bli till glädje för marknaden.

Börsen

OMX Stockholm (tisdag) - 0,28 (i år 16,88), Oslo - 0,12, Helsingfors - 0,18, Köpenhamn - 0,22, Frankfurt - 0,19, London - 0,80, Paris - 0,16, USA Dow Jones 0,23, Nasdq 0,75, Tokyo - 0,65, Världsindex 0,83 (i år 15,54) procent.

Dollar - 3 öre = 6,47 kr, Euro - 3 öre = 8,64 kr 

16 september 2013

Stockholmsbörsen steg till den högsta nivån på sex år och dragloket var H & M som steg med 4 procent medan bankerna bromsade börsuppgången.
 
Börsuppgången var i linje med andra ledande Europabörser och förklaras bland annat med att den favorittippade kandidaten till ny centralbankchef i USA, Lawrence Summers, förklarat att han inte ställer upp.

Den starka kronan gör att utslagningen av svensk basindustri riskerar att bli mycket stor.

I stort sett hela den svenska stål- och skogsindustrin går på knäna och i några fall är det så illa att resultatet före avskrivningar är negativt, det innebär att kassaflödet är negativt och pengarna rinner ur företagen.

Det är en ohållbar situation om ingen är beredd att skjuta till pengar och då återstår bara nedläggning.

Sveriges ekonomi står stilla och nyligen visade Statistiska centralbyrån att tillväxten bara visade på 0,1 procent för andra kvartalet och nu räknar prognosmakare med ett svagare 2013.

Nu når vi kanske inte ens upp till 1 procent mot 1,3 procent som man räknat med för helåret.

2011 växte Sveriges ekonomi bara med 2,9 procent och inte de 3,7 procent som SCB tidigare beräknat, visar den revidering som nu gjorts.

Det visar hur oerhört svårt det är att mäta vad exporten av tjänster är värd.

Siffran visa att ekonomin återhämtar sig långsammare, men det är knappast troligt att Riksbanken sänker räntan.

Däremot kan det komma fler stimulanser och det får vi veta på onsdag när Anders Borg presenterar vårbudgeten.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,88 (i år 17,16), Oslo 0,03, Helsingfors 0,34, Köpenhamn 0,86, Frankfurt 1,22, London 0,59, Paris 0,92, USA Dow Jones 0,77, Nasdaq  - 0,12, Tokyo 0,12, Världsindex 0,05 (i år 14,58) procent.

Dollar - 5 öre = 6,50 kr, Euro - 5 öre = 8,67 kr

13 september 2013

Den amerikanska centralbankens köp av obligationer har återigen hamnat i fokus inför bankens möte i nästa vecka då besked väntas komma att stödköpen ska minskas.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,09 (i år 16,28), Oslo 0,13, Helsingfors 0,12, Köpenhamn - 0,32, Frankfurt 0,18, London - 0,13, Paris 0,19, USA Dow Jones 0,49, Nasdaq 0,17, Tokyo 0,12, Världsindex - 0,18 (i år 14,53) procent.

Dollar + 3 öre = 6,55 kr, Euro + 5 öre = 8,72 kr

12 september 2013

På förmiddagen kom statistik över svensk inflation och arbetslöshet i augusti och den avvek inte från förväntningarna.

Industriproduktionen sjönk i eurozonen med 1,5 procent i juli vilket var mer än väntat, men det påverkade inte börsen något nämvärt och nedgången var i linje med de ledande Europabörserna.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,12 (i år 16,37), Oslo - 0,46, Helsingfors - 0,01, Köpenhamn - 0,15, Frankfurt - 0,02, London 0,01, Paris - 0,30, USA Dow Jones - 0,17, Nasdaq - 0,24, Tokyo - 0,26, Världsindex 0,43 (i år 14,74) procent.

Dollar 0 öre = 6,52 kr, Euro - 2 öre = 8,67 kr

11 september 2013

Kinas ekonomi
är inne i ett avgörande skede när landet avser att öka tillväxten genom att förbättra investeringsklimatet för utländska företag, enligt Kinas premiärminister Li Keqiang.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,22 (i år 16,49), Oslo 0,61, Helsingfors 1,00, Köpenhamn - 0,08, Frankfurt 0,58, London 0,07, Paris 0,06, USA Dow Jones 0,89, Nasdaq - 0,11, Tokyo 0,01, Världsindex 0,87 (i år 14,24) procent. 

Dollar
- 3 öre = 6,52 kr, Euro + 1 öre = 8,69 kr

10 september 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 1,50 (i år 16,27), Oslo 0,32, Helsingfors 2,01, Köpenhamn 1,73, Frankfurt 2,20, London 0,99, Paris 1,95, USA Dow Jones 0,85, Nasdaq 0,62, Tokyo 1,54, Världsindex 0,90 (i år 13,25) procent.

Dollar - 1 öre =  6,55 kr, Euro - 1 öre = 8,68 kr  

09 september 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,04 (i år (14,77), Oslo 0,12, Helsingfors 0,71, Köpenhamn 0,65, Frankfurt 0,07, London - 0,29, Paris - 0,27, USA Dow Jones 0,94, Nasdaq 1,26, Tokyo 2,48, Världsindex0,32 (i år 12,25) procent.

Dollar - 7 öre = 6,56 kr, Euro - 5 öre = 8,69 kr

06 september 2013

Börsen

OMX Stockholm
(fredag) 0,36 (i år 14,81), Oslo - 0,05, Helsingfors 0,36, Köpenhamn - 0,09, Frankfurt 0,49, London 0,23, Paris 1,06, USA Dow Jones 0,17, Nasdaq 0,26, Tokyo - 1,45, Världsindex 0,09 (i år 11,88) procent. 

Dollar - 5 öre = 6,63 kr, Euro - 3 öre = 8,74 kr

05 september 2013

Börsen

Mest av tungviktarna steg Nokiaaktien, upp nästan 40 procent sedan i tisdags.

OMX Stockholm (torsdag) 0,23 (i år 14,13), Oslo - 0,01, Helsingfors 0,77, Köpenhamn 0,05, Frankfurt 0,48, London 0,68, Paris 0,66, USA Dow Jones 0,04, Nasdaq 0,27, Tokyo 0,08, Världsindex 0,69 (i år 11,79) procent

Dollar + 9 öre = 6,68 kr, Euro + 5 öre = 8,76 kr

04 september 2013

Sverige tappar i konkurrenskraft, visar en ranking av organisationen Economic Forum.

Från att ha legat på tredje respektive fjärde plats 2011 och 2012, hamnar Sverige nu på sjätte plats, rapporterar TT.

Sverige har blivit förbiåkt av Tyskland och USA och listan toppas av Schweiz, Singapore och Finland.

Listan bygger på faktorer som teknisk utveckling, forskning, infrastruktur, utbildning och arbetsmarknad.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,43 (i år 13,90), Oslo - 0,05, Helsingfors 0,54, Köpenhamn - 0,22, Frankfurt 0,19, London 0,08, Paris 0,16, USA Dow Jones 0,65, Nasdaq 1,01, Tokyo 0,54, Världsindex 0,33(i år 11,02) procent.

Dollar - 3 öre = 6,59 kr, Euro - 1 öre = 8,71 kr

03 september 2013

Börsen

Nokiaaktien
stängde upp 34 procent efter nyheten om att Microsoft köper Nokias mobiltelefonverksamhet för 47 miljarder kronor.

När aktien låg på topp var det samlade värdet på företaget 2 300 miljarder kronor och var för 12 år sedan en av de hetaste aktierna på Stockholmsbörsen, men nu måste Nokia starta om från början.

Ericssonaktien gick upp 5 procent

Även Ekonomistyrningsverket (ESV) slår fast att det kommer att krävas åtstramningar om regeringen ska nå överskottsmålet i statsfinanserna.

I år hamnar underskottet i statsfinanserna på 1,8 procent av BNP och nästa år blir det 1,4 procent, men större om regeringen gör allvar av av de aviserade satsningarna på 25 miljarder kronor.

I förra veckan konstaterade också statliga Konjunkturinstitutet att det kommer att behövas skattehöjningar eller besparingar för att nå överskottsmålet på 2 procent.

Sverige bör stimulera ekonomin för att öka aktiviteten och motverka arbetslösheten, den svenska ekonomin klarar det, sade OECD:s generalsekreterare Angel Gurria på en pressträff med finansminister Anders Borg (M) i går.

Han prisade den svenska finanspolitiken och konstaterar bland annat att den svenska statskulden minskat till en nivå som få andra slår.

Men han underströk att hushållens skuldsättning och den svenska banksektorns storlek är ett problem för landet.

Normalt är det så att den offentliga skulden är hög och den privata låg, men i Sverige är det tvärtom, men det är inte anmärkningsvärt efter en lång period med låga räntor, konstaterade Gurria.

Borg sade att exporten behöver öka för att skapa fler jobb och gör bedömningen att arbetslösheten håller sig kvar på en hög nivå och därför behöver efterfrågan på hemmamarknaden stimuleras och bli ett bidrag till ekonomisk återhämtning i omvärlden.

OMX
Stockholm (tisdag) 0,55 (i år 13,47), Oslo 0,08, Helsingfors 3,14, Köpenhamn - 0,21, Frankfurt - 0,77, London - 0,58, Paris - 0,80, USA Dow Jones 0,16, Nasdaq 0,63, Tokyo 2,99, Världsindex 0,57 (i år 10,60) procent.

Dollar + 2 öre = 6,62 kr, Euro + 1 öre = 8,72 kr

02 september 2013

Positiv konjunkturstatistik från främst Kina, men även Sverige, fick kurserna att vända rejält uppåt.
 
Mest steg Boliden med 4,7 procent och SKF med 2,6.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 1,41 (i år 12,92), Oslo 1,25, Helsingfors 1,69, Köpenhamn 1,66, Frankfurt 1,74, London 1,36, Paris 1,84, USA Dow Jones, Nasdaq stängt, Tokyo 1,37, Världsindex - 0,57 (i år 10,03) procent. 

Dollar
- 3 öre = 6,60 kr, Euro - 5 öre = 8,71 kr 

30 augusti 2013

Börsen

Stockholmsbörsen avslutade med den sämsta börsveckan sedan midsommar, men även i omvärlden sjönk börserna.

Blan storbolagen sjönk papperskoncernen SCA mest, ned 3,1 procent. 

OMX
Stockholm (fredag) - 0,63 (i år 11,51), Oslo - 1,04, Helsingfors - 1,24, Köpenhamn - 0,81, Frankfurt - 1,12, London - 1,08, Paris - 1,32, USA Dow Jones - 0,21, Nasdaq - 0,84, Tokyo - 0,53, Världsindex 0,07 (i år 10,65) procent.

Dollar + 5 öre = 6,63 kr, Euro + 4 öre = 8,76 kr  

29 augusti 2013

Ett USA-lett anfall mot Syrien kan inte uteslutas och kan sätta världens finansmarknader i gungning.

Vi har redan sett en tydlig börsnedgång och osäkerheten kan innebära att riskkapitalet avtar hos investerarna och sådana konflikter har en tendens att bli långvariga.

Oljepriset är nu uppe i 115 dollar per fat, en snabb uppgång på en vecka, och har helt med Syrienkonflikten att skaffa.

Det kan inte uteslutas att oljepriset når 150 dollar per fat och om det ligger kvar på den nivån en längre tid slår det direkt mot tillväxten.

Om det utmynnar i en stor regional konflikt i hela området med Iran och Israel inblandade kommer det att påverka den globala ekonomin och världens börser.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,57 (i år 12,14), Oslo 0,31, Helsingfors 0,61, Köpenhamn 0,68, Frankfurt 0,45, London 0,82, Paris 0,65, USA Dow Jones 0,11, Nasdaq 0,75, Tokyo 0,91, Världsindex - 0,29 (i år 10,57) procent.

Dollar + 8 öre = 6,58 kr, Euro + 4 öre = 8,72 kr

28 augusti 2013

Nedgången i Europa och Asien drivs av oron bland investerarna för effekterna av ett USA-lett militärt ingripande i Syrien.

USA-börserna steg.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,60 (i år 11,52), Oslo0,74, Helsingfors - 0,64, Köpenhamn - 0,64, Frankfurt - 1,03, London - 0,11, USA Dow Jones 0,33, Nasdaq 0,41, Tokyo - 1,51, Världsindex - 1,33 (i år 10,90) procent.

Dollar + 1 öre = 6,50 kr, Euro - 1 öre = 8,68 kr

27 augusti 2013

Stockholmsbörsen sjönk i linje med övriga ledande börser mot bakgrund av utvecklingen i omvärlden, kopplat till ett militärt ingripande i Syrien.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 1,56 (i år 12,40), Oslo - 0,80, Helsingfors - 1,56, Köpenhamn - 1,47, Frankfurt - 2,28, London - 0,72, Paris - 2,42, USA Dow Jones - 1,14, Nasdaq - 2,16, Tokyo - 0,69, Världsindex - 0,27 (i år 12,40) procent.

Dollar - 2 öre = 6,49 kr, Euro - 2 öre = 8,69 kr

26 augusti 2013

Börsen

Bankerna var förlorare
på Stockholmsbörsen sedan finansmarknadsminister Peter Norman flaggat för högre kapitalkrav på bankerna.

Men bankernas kursfall uppvägdes delvis av tungviktare som Ericsson och SKF som steg markant. 

OMX
Stockholm (måndag) 0,11 (i år 13,96), Oslo - 0,09, Helsingfors - 0,15, Köpenhamn - 0,10, Frankfurt 0,22, London 0,70, Paris - 0,06, USA Dow Jones - 0,43, Nasdaq - 0,01, Tokyo - 0,18, Världsindex 0,71 (i år 12,70) procent.

Dollar + 2 öre = 6,51 kr, Euro + 3 öre = 8,71 kr

23 augusti 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,49 (i år 13,85), Oslo - 0,17, Helsingfors 0,64, Köpenhamn - 0,18, Frankfurt 0,23, London 0,68, Paris 0,25, USA Dow Jones 0,31, Nasdaq 0,52, Tokyo 2,21, Världsindex 0,55 (i år 11,90) procent.

Dollar - 3 öre = 6,49 kr, Euro - 3 öre = 8,68 kr

22 augusti 2013

Börserna steg på bred front efter ny och oväntad stark ekonomi, lägre arbetslöshet än väntat och starkare tillväxt i euroländerna fick dessutom räntorna att stiga.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,83 (i år 13,36), Oslo 0,77, Helsingfors 1,16, Köpenhamn 0,44, Frankfurt 1,36, London 0,88, Paris 1,10, USA Dow Jones 0,44, Nasdaq 1,08, Tokyo - 0,44, Världsindex - 0,73 (i år 11,29) procent.

Dollar - 5 öre = 6,52 kr, Euro - 6 öre = 8,71 kr

21 augusti 2013

Handeln fokuserade på kvällens protokoll från Fed som kan ge klarhet i hur snabbt centralbanken ska börja avveckla sina stödköp av statsobligationer.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 1,40 (i år 12,53), Oslo oför, Helsingfors - 0,62, Köpenhamn - 0,40, Frankfurt - 0,18, London - 1,03, Paris - 0,34, USA Dow Jones - 0,70, Nasdaq - 0,38, Tokyo 0,21, Världsindex - 0,05 (i år 12,11) procent.

Dollar + 8 öre = 6,57 kr, Euro + 6 öre = 8,77 kr

20 augusti 2013

Börsen

OMX Stockhol
m (tisdag) - 0,35 (i år 13,93), Oslo - 1,04, Helsingfors - 0,96, Köpenhamn - 0,69, Frankfurt - 0,79, London - 0,19, Paris - 1,35, USA Dow Jones - 0,05, Nasdaq 0,68, Tokyo - 2,63, Världsindex - 0,49 (i år 12,17) procent.

Dollar - 1 öre = 6,49 kr, Euro + 3 öre = 8,71 kr

19 augusti 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,18 (i år 14,28), Oslo 0,37, Helsingfors oför, Köpenhamn 0,14, Frankfurt - 0,31, London - 0,53, Paris - 0,97, USA Dow Jones - 0,47, Nasdaq - 0,38, Tokyo 0,79, Världsindex 0,04 (i år 12,72) procent.

Dollar -  1 öre = 6,50 kr, Euro 0 öre = 8,68 kr

16 augusti 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,79 (i år 14,46), Oslo 0,37, Helsingfors 0,73, Köpenhamn 1,21, Frankfurt 0,19, London 0,21, Paris 0,75, USA Dow Jones - 0,20, Nasdaq - 0,09, Tokyo - 0,75, Världsindex - 1,24 (i år 12,67) procent.

Dollar
+ 1 öre = 6,51 kr, Euro 0 öre = 8,68 kr

15 augusti 2013

Trots positiva siffror om arbetslösheten i USA som tolkas som att konjunkturutsikterna ser allt bättre ut påverkade börserna negativt.

Marknaden befarar att det ska resultera i att centralbanken Fed minskar sina stimulansåtgärder i USA:s ekonomi. 

Det fick marknadsräntorna att stiga och kronan tappade mot både dollar och euro.

Trots att den ekonomiska utvecklingen för Brics-länderna bromsar in är de ekonomier att räkna med i framtiden.

Indien och Kina svarar för 20 procent av världsproduktionen, för drygt två decennier sedan svarade de för 4-5 procent.

Brasilien, Ryssland, Indien, China och Sydafrika har haft växande ekonomier och svarar i dag för en fjärdedel av världsekonomin.

Sverige tappar marknadsandelar i förhållande till andra europeiska länder och förutom mat och medicin är exportsiffrorna en dyster historia och mycket beror på den starka kronan.

Under perioden januari-maj gick varuexporten ner med 9 procent jämfört med samma period 2012 och till och med juni 10 procent.

Exporten till USA backar, liksom till länder i Sydamerika och Asien och till Indien minskar den kraftigt, minus 21 procent mellan januari-maj.

Norge är sedan 2012 vår främsta exportmarknad, enligt Business Sweden.

Sveriges tillfredställande BNP beror inte på export utan på en stark hemmamarknad (konsumtion).

Varuexporten 2012 uppgick till 1 169 miljarder kronor och Norden och Västeuropa stod för 63 procent av den.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,23 (i år 13,67), Oslo - 0,74, Helsingfors - 0,70, Köpenhamn - 0,73, Frankfurt - 0,73, London - 1,58, Paris - 0,51, USA Dow Jones - 1,47, Nasdaq - 1,72, Tokyo 2,12, Världsindex - 0,01 (i år 14,09) procent.

Dollar - 1 öre = 6,50 kr, Euro + 5 öre = 8,68 kr

14 augusti 2013

Under andra kvartalet växte eurozonens BNP med 0,3 procent, vilket var högre än väntat.

BNP-siffrorna visar på ett viktigt trendbrott, för första gången på nästan två år växer nu ekonomin i eurozonen och draglok är Tyskland och helt oväntat Frankrike.

I Tyskland och Frankrike drivs tillväxten av ökad konsumtion, men även ökad export i Tysklands fall och den har hjälpt även Spanien åtminstone för tillfället.

Men krisen är inte över, betänk att 25 miljoner EU-medborgare var arbetslösa i juni, en ökning med en miljon sedan förra sommaren, enligt Eurostat.

I mer än hälften av av medlemsländerna ligger statsskulden över de 60 procent av BNP som EU:s stabilitetspakt tillåter.

Tillväxtsiffror strax över 0 är utifrån det perspektivet inte mycket att hurra för.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,26 (i år 14,90), Oslo 0,63, Helsingfors 0,36, Köpenhamn - 0,13, Frankfurt 0,27, London - 0,37, Paris 0,53, USA Dow Jones - 0,73, Nasdaq - 0,41, Tokyo 1,32, Världsindex 0,21 (i år 14,10) procent.

Dollar - 2 öre = 6,51 kr, Euro - 4 öre = 8,63 kr 

13 augusti 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,42 (i år 14,64), Oslo 0,06, Helsingfors 0,14, Köpenhamn 0,92, Frankfurt 0,68, London 0,57, Paris 0,51, USA Dow Jones 0,29, Nasdaq 0,47, Tokyo 2,75, Världsindex (i år).

Dollar
+ 1 öre = 6,53 kr, Euro - 1 öre = 8,67 kr 

12 augusti 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,01 (i år 14,22), Oslo - 0,09, Helsingfors 0,33, Köpenhamn 0,04, Frankfurt 0,25, London - 0,14, Paris - 0,12, USA Dow Jones - 0,04, Nasdaq 0,27, Tokyo - 0,70, Världsindex - 0,06 (i år 14,08) procent.

Dollar + 2 öre = 6,52 kr, Euro + 1 öre = 8,68 kr

09 augusti 2013

Positiva siffror från Kina avseende industriproduktionen som ökade mer än väntat resulterade i en bred uppgång i Europa för andra dagen i rad.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,41 (i år 14,23), Oslo 0,21, Helsingfors 1,12, Köpenhamn 0,91, Frankfurt 0,24, London 0,82, Paris, 0,30, USA Dow Jones - 0,47, Nasdaq - 0,25, Tokyo 0,07, Världsindex 0,56 (i år 14,14) procent.

Dollar
+ 1 öre = 6,50 kr, Euro - 2 öre = 8,67 kr

08 augusti 2013

Oväntat starka handelssiffror från Kina resulterade i en bred upp-gång på de ledande Europabörserna och Stockholm hängde på.

Kinas handelsöverskott minskade med 29,6 procent jämfört med samma period 2012 och uppgick till 17,8 miljarder dollar i juli.

Exporten ökade med 5,1 procent jämfört med året före och importen med 10,9 procent, den senare fem gånger mer än vad som förutspåtts.

Sveriges ekonomiska läge är fortsatt ansträngt, enligt finansminister Anders Borg (M).

Han hänvisar till att risknivån i den internationella ekonomin är fort-satt hög och att de siffrorna pekar mot en fortsatt svag ekonomisk utveckling i Sverige.

Borg räknar med att BNP-tillväxten under året blir relativt svag och med hög arbetslöshet både i år och nästa år, sade han vid en pressträff på förmiddagen.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,52 (i år 13,82), Oslo 0,99, Helsingfors 1,25, Köpenhamn 0,60, Frankfurt 0,70, London 0,28, Paris 0,64, USA Dow Jones 0,18, Nasdaq 0,41, Tokyo - 1,59, Världsindex - 0,57 (i år 13,51) procent.

Dollar - 6 öre = 6,49 kr, Euro - 3 öre = 8,69 kr

07 augusti 2013

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,25 (i år 13,23), Oslo 0,11, Helsingfors - 0,55, Köpenhamn - 0,67, Frankfurt - 0,47, London - 1,41, Paris 0,15, USA Dow Jones - 0,31, Nasdaq - 0,32, Tokyo - 4,0, Världsindex - 0,16 (i år 14,16) procent.

Dollar - 4 öre = 6,51 kr, Euro -  3 öre = 8,69 kr

06 augusti 2013

Besked från Fed skapar oro på börsen: I USA sjönk börserna efter nya uttalande från den amerikanska centralbanken, Federal bank, om att de troligtvis kommer att börja trappa ner på stödköpen av obligationer senare i år.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,70 (i år 13,52), Oslo - 0,63, Helsingfors - 0,10, Köpenhamn - 1,10, Frankfurt - 1,17, London - 0,29, Paris - 0,43, USA Dow Jones - 0,60, Nasdaq - 0,74, Tokyo 1,0, Världsindex - 0,22 (i år 14,34) procent.

Dollar - 4 öre = 6,55 kr, Euro - 2 öre = 8,72 kr

05 augusti 2013

Inköpschefsindex
för den privata tjänstesektorn lyfte oväntat mycket i juli, från 44,9 till 56,6, den högsta nivån på två år.

Alla underliggande parametrar, orderingång, affärsvolym, syssel-sättning och leverantörernas leveranstider, stiger över skiljelinjen - 50-strecket.

Det är en kraftig uppgång och ska därför tolkas med viss försiktighet, men det är en signal om en starkare tjänstekonjunktur.

Tjänstesektorn rymmer spridda näringar från transport- och restaurang-verksamhet till it och telekom, utbildning, kultur, nöje och fritid.

Det vill säga sektorer som är riktade mot den inhemska ekonomin, medan sektorer som är exponerade mot industri och export har större bekymmer.

I USA steg tillväxtindex i tjänstesektorn ovanligt mycket i juni, från 52,2 till 56.

Den brittiska tjänstesektorn växer i den snabbaste takten på sex år, enligt inköpschefsindex från Markit/CIPS för juli, från 56,9 till 60,2.

Indexvärdet 50 utgör skiljelinjen mellan tillväxt och minskad ekonomisk aktivitet.

Orderingången lyfter kraftigt enligt index och uppgången i tjänstesektorn avspeglar en kraftig uppgång för tillverkningsindustrins inköpschefsindex i Storbritannien förra veckan.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,20 (i år 14,29), Oslo - 0,02, Helsingfors 0,35, Köpenhamn 0,52, Frankfurt - 0,10, London - 0,43, Paris 0,11, USA Dow Jones - 0,30, Nasdaq  0,09, Tokyo - 1,44, Världsindex 0,59 (i år 14,59) procent.

Dollar - 2 öre = 6,59 kr, Euro - 3 öre = 8,74 kr

04 augusti 2013

Internationella valutafonden, IMF, har hittat ett stort svart hål i Greklands ekonomi och nu varnas euroländerna för att stora lån till Grekland måste efterskänkas.

IMF konstaterar att låg tillväxt och försenade reformer kommer att innebära stora underskott i Greklands finanser och veckans fynd är ett svart hål på 70 miljarder kronor.

Grekland behöver nya tillskott både 2014 och 2015 med 30 och 40 miljarder kronor, nödlån som förmodligen aldrig kommer att återbetalas.

02 augusti 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,06 (i år 14,09), Oslo - 0,10, Helsingfors 0,24, Köpenhamn - 0,02, Frankfurt - 0,05 London - 0,54, Paris 0,07, USA Dow Jones 0,19, Nasdaq 0,38, Tokyo 3,29, Världsindex 1,13 (i år 13,93) procent.

Dollar 0 öre = 6,61 kr, Euro + 4 öre = 8,77 kr

01 augusti 2013

Både Bank of England och Europeiska centralbanken (ECB) lämnade sina räntorna oförändrade vid dagens rådsmöte, det innebär att den viktigaste styrräntan ligger kvar på 0,5 procent.

Tillväxttakten i USA:s tillverkningssektor ökade i juli till den högsta nivån på två år, 55,4, och orderingången lyfte, visar ett inköpschefsindex från ISM. 

Finanskrisen har hittills kostat USA minst 14 biljoner dollar och den ökar för varje dag framöver, enligt nya beräkningar som Federal Reserve Bank of Dallas tagit fram.

14 000 000 000 000 dollar

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 1,18 (i år 13,87), Oslo 0,49, Helsingfors 1,93, Köpenhamn 2,38, Frankfurt 1,63, London 0,92, Paris 1,25, USA Dow Jones 0,83, Nasdaq 1,36, Tokyo 2,47, Världsindex - 0,16 (i år 12,66) procent.

Dollar + 10 öre = 6,61 kr, Euro + 7 öre = 8,73 kr

31 juli 2013

USA:s BNP ökade med preliminära 1,7 procent i beräknad årstakt för andra kvartalet i år,betydligt mer än de 1,0 procent som förväntats.

Anledningen till den höga siffran är att privatkonsumtionen tagit fart och som bidrog med 1,8 procent.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,12 (i år 12,69), Oslo 0,39, Helsingfors - 0,54, Köpenhamn - 0,04, Frankfurt 0,06, London 0,53, Paris 0,15, USA Dow Jones - 0,14, Nasdaq 0,27, Tokyo - 1,45, Världsindex 0,10 (i år 12,84) procent.  

Dollar - 3 öre =  6,51 kr, Euro - 2 öre = 8,66 kr

30 juli 2013

Börsen

Sveriges BNP steg med 0,6 procent under andra kvartalet i år jämfört med samma kvartal förra året, klart sämre än väntat.

Jämfört med föregående kvartal krymper den svenska ekonomin, trots att både hushållens konsumtion och de offentliga utgifterna ökar.

Till ljuspunkterna i SCB:s nationalräkenskaper hör hushållens konsumtion, som ökade med 1,8 procent och bidrog till 0,8 procentenheter av BNP-tillväxten.

Utan hushållens konsumtionsökning hade vi med andra ord fått se negativa tillväxtsiffror för andra kvartalet.
Jämfört med föregående kvartal krympte den svenska ekonomin med 0,1 procent jämfört med årets första kvartal, enligt SCB.

OMX Stockholm (tisdag) 0,66 (i år 12,75), Oslo - 0,16, Helsingfors 0,13, Köpenhamn 0,68, Frankfurt 0,15, London 0,16, Paris 0,45, USA Dow Jones - 0,01, Nasdaq 0,48, Tokyo 1,53, Världsindex - 0,48 (i år 12,73) procent.

Dollar + 6 öre = 6,54 kr, Euro + 9 öre = 8,68 kr

29 juli 2013

Börsen

Kronan försvagades och räntan steg och även de övriga Europa-börserna stängde kring nollstrecket.

Tokyobörsens Nikkei 225-index sjönk 3,3 procent under handels-veckans första dag. 

OMX
Stockholm (måndag) - 0,05 (i år 12,09), Oslo 0,01, Helsingfors - 0,14, Köpenhamn 0,38, Frankfurt 0,17, London 0,08, Paris oför, USA Dow Jones - 0,24, Nasdaq - 0,39, Tokyo - 3,32, Världsindex - 0,10 (i år 13,28) procent.

Dollar 0 öre = 6,48 kr, Euro - 1 öre = 8,59 kr

26 juli 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,38 (i år 12,14), Oslo  - 0,39, Helsingfors - 0,45, Köpenhamn - 0,19, Frankfurt - 0,65, London - 0,47, Paris 0,32, USA Dow Jones 0,02, Nasdaq 0,22, Tokyo - 2,97, Världsindex - 0,04 (i år 13,39) procent.

Dollar
- 1 öre = 6,48 kr, Euro - 1 öre = 8,60 kr

Under dagen kom siffror från Statistiska centralbyrån som visade att värdet på exporten i juni minskade med 15 procent och värdet på importen med 10 procent jämfört med juni 2012.

Svenska hushåll ser positivt både på sin egen och på Sveriges ekonomi, men inom näringslivet är bedömningarna mer dämpade och sammantaget visar julibarometern från Konjunkturinstitutet att Sverige fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur.

Säsongsrensat ligger arbetslösheten på 8,0 procent i juni och BNP förväntas öka med 1,5 procent procent i år och 2,5 procent 2014.

Man räknar med att Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på 1 procent till andra halvåret 2015, då en första höjning spås komma.

Statistiska Centralbyrån presenterade under gårdagen arbetslöshetssiffror för juni månad och även om antalet sysselsatta har ökat jämfört med för ett år sedan ligger arbetslösheten kvar på 9,1 procent.

I Spanien sjunker arbetslösheten för första gången på två år och bakgrunden är ökad aktivitet i turistsektorn, en nedgång från 27,1 till 26,3 procent under andra kvartalet i år.

Både Europa och USA står fortfarande inför en rad strukturproblem och även om en viss återhämtning kan förväntas under hösten blir det från dåliga nivåer.

25 juli 2013

Börsen

Under dagen kom statistik från Konjunkturinstitutet som visar att tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt.

Från Statistiska centralbyrån kom siffror som visar att 9,1 procent av arbetskraften var arbetslösa i juni, lika stor andel som juni 2012.

OMX Stockholm (torsdag) 0,13 (i år 12,55), Oslo - 0,38, Helsingfors - 0,47, Köpenhamn - 0,54, Frankfurt - 0,96, London - 0,49, Paris - 0,17, USA Dow Jones  0,09, Nasdaq 0,71, Tokyo, Världsindex - 0,09 (i år 13,44) procent.

Dollar - 2 öre = 6,49 kr, Euro + 1 öre = 8,61 kr 

24 juli 2013

Börsen

Stark ekonomisk statistik och en positiv Volvorapport bidrog till uppgången på Stockholmsbörsen.

Volvo steg mest bland storbolagen, upp 5 procent, vinsten var högre än prognoserna och orderingången stiger och Scania hängde på med en uppgång på 2,2 procent.  

OMX Stockholm (onsdag) 1,02 (i år 12,42), Oslo 0,08, Helsingfors 0,24, Köpenhamn 0,99, Frankfurt 0,78, London 0,31, Paris 1,01, USA Dow Jones - 0,16, Nasdaq 0,01, Tokyo - 0,32, Världsindex - 0,06 (i år 13,54) procent.

Dollar + 6 öre = 6,51 kr, Euro + 8 öre = 8,60 kr 

23 juli 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,33 (i år 11,16), Oslo 0,27, Helsingfors 0,44, Köpenhamn 0,68, Frankfurt - 0,20, London - 0,39, Paris - 0,43, USA Dow Jones 0,14, Nasdaq - 0,59, Tokyo 0,82, Världsindex 0,47 (i år 13,61) procent.

Dollar - 4 öre = 6,45 kr, Euro - 4 öre = 8,52 kr

22 juli 2013

Börsen

Bland de större bolagen gick det sämst för lastbilsjätten Scania som backade med 5,3 procent efter förra veckans resultatbesvikelse och även Volvo föll inför rapporten i morgon med 1,4 procent.

OMX
Stockholm (måndag) - 0,61 (i år 10,92), Oslo 0,02, Helsingfors - 0,48, Köpenhamn - 0,22, Frankfurt - 0,01, London - 0,04, Paris 0,37, USA Dow Jones 0,01, Nasdaq 0,36, Tokyo 0,47, Världsindex 0,16 (i år 13,08) procent.

Dollar - 4 öre = 6,49 kr, Euro - 3 öre = 8,56 kr  

19 juli 2013

Börsen

Electrolux
tillhörde vinnarna på Stockholmsbörsen med en uppgång på 5,3 procent medan försvarskoncernen Saab föll 9,8 procent efter en svag rapport.

Kronan stärktes mot både dollarn och euron och Europabörserna sjönk något.

OMX
Stockholm (fredag) 0,10 (i år 11,53), Oslo 0,9, Helsingfors - 0,32, Köpenhamn - 0,41, Frankfurt - 0,07, London - 0,06, Paris - 0,06, USA Dow Jones - 0,03, Nasdaq - 0,66, Tokyo - 1,48, Världsindex 0,52 (i år 12,9) procent.

Dollar - 4 öre = 6,53 kr, Euro - 2 öre = 8,59 kr

18 juli 2013

Börsen

Ericsson och Nokia var de stora förlorarna på Stockholmsbörsen med en nedgång på 4,8 respektive 2,9 procent.

Alla storbanker slutade upp efter att ha presenterat sina rapporter tidigare i veckan, Nordea steg 4,1 och Swedbank 3,4 procent.

OMX
Stockholm (torsdag) 0,56 (i år 11,43), Oslo - 0,67, Helsingfors 0,20, Köpenhamn 0,35, Frankfurt 1,0, London 0,95, Paris 1,44, USA Dow Jones 0,50, Nasdaq 0,04, Tokyo 1,32, Världsindex 0,19 (i år 12,32) procent.

Dollar 0 öre = 6,57 kr, Euro - 1 öre = 8,61 kr

17 juli 2013


Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,01 (i år 10,87), Oslo 0,31, Helsingfors 0,65, Köpenhamn 1,13, Frankfurt 0,65, London 0,22, Paris 0,55, USA Dow Jones 0,12, Nasdaq 0,32, Tokyo 0,11, Världsindex - 0,03 (i år 12,11) procent.

Dollar - 3 öre = 6,57 kr, Euro - 5 öre = 8,62 kr

16 juli 2013

Börsen

SKF
lyfte 3,1 procent efter att ha redovisat ett ovanligt starkt resultat för årets andra kvartal, men även andra verkstadsbolag gjorde bra ifrån sig, medan Swedbank föll med 3,1 procent efter ett oväntat svagt resultat i en delårsrapport.

OMX Stockholm (tisdag) - 0,12 (i år 10,88), Oslo - 0,14, Helsingfors - 0,77, Köpenhamn - 0,97, Frankfurt - 0,41, London - 0,45, Paris - 0,71, USA Dow Jones - 0,21, Nasdaq - 0,25, Tokyo 0,64, Världsindex 0,18 (i år 12,14) procent.

Dollar - 7 öre = 6,60 kr, Euro - 5 öre = 8,67 kr

15 juli 2013

Börsen

SEB
som kom med en rapport under dagen hörde till börsens vinnare, med en uppgång på 1,9 procent efter ett oväntat starkt resultat för årets andra kvartal.

OMX
Stockholm (måndag) 0,33 (i år 10,98), Oslo 0,48, Helsingfors - 0,33, Köpenhamn - 0,15, Frankfurt 0,27, London 0,63, Paris 0,61, USA Dow Jones 0,13, Nasdaq 0,21, Tokyo 0,23, Världsindex 0,11 (i år 11,94) procent.

Dollar - 1 öre = 6,67 kr, Euro 0 öre = 8,72 kr

12 juli 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,02 (i år 10,65), Oslo - 0,30, Helsingfors - 0,46, Köpenhamn 0,12, Frankfurt 0,66, London 0,03, Paris - 0,36, USA Dow Jones 0,02, Nasdaq 0,61, Tokyo 0,23, Världsindex 1,59 (i år 11,82) procent.

Dollar + 2 öre = 6,68 kr, Euro 0 öre = 8,72 kr

11 juli 2013

De ledande Europabörserna steg efter att ett protokoll från USA:s centralbank Federal Reserves senaste möte visar att banken väntar med att trappa ned på stödköpen av statsobligationer till dess att arbetslöshetssiffrorna visar en stadig förbättring.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 1,30 (i år 10,62), Oslo 1,58, Helsingfors 1,34, Köpenhamn 0,46, Frankfurt 1,14, London 0,67, Paris 0,74, USA Dow Jones 1,11, Nasdaq 1,63, Tokyo 0,39, Världsindex 0,33 (i år 10,07) procent.

Dollar - 9 öre = 6,66 kr, Euro + 2 öre = 8,72 kr

10 juli 2013

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,11 (i år 9,32), Oslo 0,70, Helsingfors - 0,34, Köpenhamn 1,09, Frankfurt - 0,11, London - 0,29, Paris - 0,08, USA Dow Jones - 0,06, Nasdaq 0,47, Tokyo - 0,39, Världsindex 0,75 (i år 9,71) procent.

Dollar - 5 öre = 6,75 kr, Euro + 2 öre = 8,70 kr

09 juli 2013

Världsekonomin växer långsammare
än väntat, vilket gör att Internationella valutafonden, IMF, nu skriver ned sin prognos för den globala BNP-tillväxten jämfört med sin vårprognos i april.

IMF spår en tillväxt på 3,1 (- 0,2) procent i år och 3,8 (- 0,2) procent 2014, framgår av en uppdaterad prognos som presenterades i dag.

Fortsatt svag inhemsk efterfrågan och lägre tillväxt i viktiga utvecklingsekonomier gör att den globala tillväxten väntas förbli dämpad under 2013. 

IMF BNP-prognos för Sverige (april): 2013 = 1,0 procent, 2014 = 2,2 procent. Arbetslöshet 2013 = 8,1 procent och 2014 = 7,8 procent.

Massinvandringen till Sverige innebär att arbetskraften ökar fortare än tillgången på jobb och mot den bakgrunden är ovannämnda prognos osäker (red anm).

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,95 (i år 9,01), Oslo 0,02, Helsingfors 1,61, Köpenhamn 0,22, Frankfurt 1,12, London 0,98, Paris 0,52, USA Dow Jones 0,50, Nasdaq 0,59, Tokyo 2,58, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 2 öre = 6,80 kr, Euro - 5 öre = 8,68 kr

08 juli 2013

Börsen

Stockholmsbörsen steg kraftigt i dag i linje med övriga ledande Europabörser.

Nordea steg med 2,1 procent och gav mest stöd åt uppgången tillsammans med Ericsson som steg med 1,8 procent.

Nokia steg mest av storbolagen, upp 2,7 procent.

Det kom oväntat svag industristatistik över orderingång och produktion i industrisektorn.

OMX
Stockholm (måndag) 1,12 (i år 8,06), Oslo 0,65, Helsingfors 1,24, Köpenhamn 1,46, Frankfurt 2,08, London 1,17, Paris 1,86, USA Dow Jones 0,59, Nasdaq 0,16, Tokyo - 1,40, Världsindex 0,06 (i år 8,26) procent.

Dollar - 2 öre = 6,78 kr, Euro + 1 öre = 8,73 kr

05 juli 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,51 (i år 6,84), Oslo 0,11, Helsingfors - 0,46, Köpenhamn 0,17, Frankfurt - 2,36, London - 0,48, Paris - 1,46, USA Dow Jones 0,98, Nasdaq 1,04, Tokyo 2,08, Världsindex 0,53 (i år 8,20) procent.

Dollar + 13 öre = 6,80 kr, Euro + 11 öre = 8,72 kr

04 juli 2013

Den breda uppgången på Europas börser var en reaktion på att Europeiska centralbanken, ECB, valde att låta styrräntan ligga kvar på låga 0,5 procent.

Den svenska kronan var stabil mot dollarn men stärktes mot euron.

I USA firades nationaldagen och börserna var stängda, men det finns ändå anledning att jubla, sedan årsskiftet har New York-börsen stigit med 15,9 procent, det bäsat resultatet sedan it-yran 1999.

Finansminister Anders Borg (M) om det ekonomiska läget.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5583204

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 1,70 (i år 7,35), Oslo 1,62, Helsingfors 1,86, Köpenhamn 1,74, Frankfurt 2,11, London 3,08, Paris 2,90, USA Nationaldag, Tokyo - 0,26, Världsindex - 0,30 (i år 7,63) procent.

Dollar - 2 öre = 6,67 kr, Euro - 9 öre = 8,61 kr

03 juli 2013

Riksbanken beslutade i dag att låta reporäntan ligga kvar på 1,0 procent och där kommer den att ligga till andra kvartalet 2014 om inget oförutsett händer i ekonomin.

Den svenska ekonomin är bättre och riksbanken räknar med en hyfsad tillväxt genom ökad export framöver och sjunkande arbets-löshet.

Men krisen i Europa går inte mot sitt slut vilket vi i Sverige gärna vill tro, i södra Europa tonar det upp sig för en social och politisk katastrof där demokratin kan hamna i fara.

Thomas Mayer, tidigare chefekonom på Deutsche Bank, kritiserar Europeiska centralbanken och Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Han menar att det har gått för långt i att stötta krisländer och därmed frångått principerna för valutaunionen.

Gå tillbaka till Maastrichtfördraget och följ det till punkt och prickar, uppmanar han.

www.dn.se/nyheter/almedalen/risk-for-katastrof-i-eurokrisens-spar/

Börsen i Lissabon
rasade med 5 procent till följd av den politiska krisen i landet och den 10-åriga räntan steg samtidigt till 8,0 procent.

Börsen

Bland storbolagen hörde flera verkstadsbolag till de stora förlorarna, SKF och Sandvik föll 2,3 procent och Atlas Copco var ner 2,0 procent.

Nokia var med en uppgång på 1,9 procent dagens vinnare.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,53 (i år 5,65), Oslo - 1,24, Helsingfors - 0,48, Frankfurt - 1,03, London - 1,18, Paris - 1,08, USA Dow Jones 0,38, Nasdaq 0,30, Tokyo - 0,31, Världsindex  0,04 (i år 7,95) procent.

Dollar -3 öre = 6,69 kr, Euro - 2 öre = 8,70 kr

02 juli 2013

Börsen

AB Volvo och bankerna hörde till förlorarna, Volvo föll mest av storbolagen, ned 1,6 procent, efter gårdagens besked att problem med kvaliteten på äldre lastbilar kostar företaget 900 miljoner kronor.

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,12 (i år 6,18), Oslo 0,63, Helsingfors 0,22, Köpenhamn 0,14, Frankfurt - 0,92, London - 0,16, Paris - 0,66, USA Dow Jones - 0,28, Nasdaq - 0,03, Tokyo 1,78, Världsindex 0,75 (i år 7,91) procent.

Dollar + 5 öre = 6,72 kr, Euro + 1 öre = 8,72 kr 

01 juli 2013

Börsen

Svensk industri ökar takten, inköpschefsindex som speglar konjunkturen inom industrin steg i juni till 53,5 från 51,9 månaden innan.

Samtliga delindex bidrog positivt till totalindex.

Utfallet för juni visar att den svenska industrikonjunkturen har förbättrats ytterligare under våren och försommaren, enligt Swedbank och Silf som tar fram indexet.

Index för företagens produktionsplaner för det närmaste halvåret steg till 60,9, den högsta nivån sedan sommaren 2011.

Men index för sysselsättningen visar att industriföretagen alltjämt minskar personalstyrken.

OMX
Stockholm (måndag) 1,08 (i år 6,25), Oslo 1,09, Helsingfors 0,98, Köpenhamn 1,35, Frankfurt 0,31, London 1,33, Paris 0,76, USA Dow Jones 0,44, Nasdaq 0,92, Tokyo 1,28, Världsindex - 0,17 (i år 7,10) procent.

Dollar - 6 öre = 6,67 kr, Euro - 7 öre = 8,71 kr

28 juni 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,81 (i år 5,17), Oslo - 0,39, Helsingfors - 0,76, Köpenhamn - 1,28, Frankfurt - 0,39, London - 0,57, Paris - 0,62, USA Dow Jones - 0,76, Nasdaq 0,04, Tokyo 3,51, Världsindex 0,74 (i år 7,29) procent. 

Dollar
- 3 öre = 6,70 kr, Euro - 6 öre = 8,72 kr

27 juni 2013

Efter flera månaders dragkamp blev en uppgörelse om EU:s långtidsbudget klar i natt, den gäller 2014-2020 och omfattar 960 miljarder euro.

Det nya är att parlamentet har drivit igenom att överskott ska få flyttas till ett annat år i stället för att återbetalas till medlemmarna.

Parlamentet och ordförandelandet Irland räknar med uppslutning från parlamentet och medlemsstaterna.

EU:s finansministrar nådde i natt en uppgörelse om hur man ska ta hand om banker i kris.

Krisande banker ska i första hand räddas med hjälp av egna resurser, aktieägare eller insättare med minst 100 000 euro på kontot, men även staten ska kunna gå in med skattemedel, anser ministrarna.

Sveriges finansminister Anders Borg (M) säger att vi kan leva med uppgörelsen men att han hoppas på ytterligare jämkning i de förhandlingar som nu vidtar med EU-parlamentet.

Börsen

OMX Stockholm (torsdag) 1,35 (i år 6,12), Oslo - 0,03, Helsingfors 0,54, Köpenhamn 1,29, Frankfurt 0,63, London 1,26, Paris 0,97, USA Dow Jones 0,77, Nasdaq 0,76, Tokyo 2,96, Världsindex 0,92 (i år 6,50) procent.

Dollar - 2 öre = 6,73 kr, Euro 0 öre = 8,78 kr

26 juni 2013

Den senaste tidens fallande metallpriser kan ha bidragit till att flera gruvrelaterade aktier backade.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 1,28 (i år 4,77), Oslo 1,04, Helsingfors 1,53, Köpenhamn 1,16, Frankfurt 1,66, London 1,04, Paris 2,09, USA Dow Jones 1,02, Nasdaq 0,85, Tokyo - 1,04, Världsindex 0,82 (i år 5,53) procent.

Dollar + 4 öre = 6,75 kr, Euro - 1 öre = 8,78 kr

25 juni 2013

Lugnande uttalanden från Kinas och USAs centralbanker resulterade i att börserna vände upp under dagen.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 1,49 (i år 3,49), Oslo 1,74, Helsingfors 0,87, Köpenhamn 1,73, Frankfurt 1,55, London 1,21, Paris 1,51, USA Dow Jones 0,68, Nasdaq 0,82, Tokyo - 0,72, Världsindex - 1,42 (i år 4,67) procent.

Dollar - 7 öre = 6,71 kr, Euro - 6 öre = 8,79 kr

24 juni 2013

Börserna sjönk efter kraftigt börsfall i Kina där regeringen signalerar att den inte tänker göra något åt likviditetsbristen i det inhemska banksystemet.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 2,41 (i år 2,0), Oslo - 2,81, Helsingfors - 3,34, Köpenhamn - 1,99, Frankfurt - 1,24, London - 1,42, Paris - 1,71, USA Dow Jones - 0,94, Nasdaq - 1,09, Tokyo - 1,26, Världsindex - 0,19 (i år 6,18) procent.

Dollar + 12 öre = 6,78 kr, Euro + 13 öre = 8,87 kr

21 juni 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) stängt (i år 4,50), Oslo - 0,03, Helsingfors stängt, Köpenhamn - 0,25, Frankfurt - 1,76, London - 0,70, Paris - 1,11, USA Dow Jones 0,28, Nasdaq - 0,22, Tokyo 1,70, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 10 öre 6,66 kr, Euro + 6 öre 8,74 kr

20 juni 2013

I linje med övriga börser världen över rasade OMX-index efter gårdagens besked från USA:s centralbank Fed om att minska stimulansåtgärderna senare i år.

Stämningen sjönk ytterligare sedan ett viktigt inköpschefsindex hade sjunkit och i spåren av börsfallet tog den svenska kronan ordentligt med stryk till förmån för räntepapper och dollarn, men även euron.

Det kan inte uteslutas att flödet av "billiga pengar" snart kan vara över och det kan vara tecken på inledningen på en nedgång och inte bättre tider.

Har stimulansåtgärderna inte haft någon verkan och excesserna ska ju betalas någon gång?

Börsen

Swedish Match föll kraftigt, 7,4 procent, inför midsommarhelgens EU-förhandlingar om snusets framtid. 

OMX
Stockholm (torsdag) - 2,86 (i år 4,50), Oslo - 1,23, Helsingfors - 1,78, Köpenhamn - 2,23, Frankfurt - 3,28, London - 2,98, Paris - 3,66, USA Dow Jones - 2,347, Nasdaq - 2,28, Tokyo - 1,74, Världsindex - 0,55 (i år 10,19) procent.

Dollar + 11 öre = 6,56 kr, Euro + 11 öre = 8,68 kr

19 juni 2013


Börsen

Statens försäljning av en post Nordeaaktier för nästan 20 miljarder kronor spädde på Stockholmsbörsens fall, även räntorna och kronan påverkades.

Aktien backade med 4,7 procent och SAS med 4,1 procent efter att EU-kommissionen ska fördjupa sin granskning av det förmånliga lånestöd ägarstaterna gav i samband med flygbolagets akuta kris i höstas.

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,33 (i år 7,36), Oslo, - 0,83, Helsingfors - 0,35, Köpenhamn - 1,08, Frankfurt - 0,39, London - 0,36, Paris - 0,55, USA Dow Jones - 1,35, Nasdaq - 1,12, Tokyo 1,83, Världsindex 0,41 (i år 10,80) procent.

Dollar + 1 öre = 6,45 kr, Euro - 6 öre = 8,57 kr

18 juni 2013

Börsen


OMX Stockholm (tisdag) 0,22 (i år 8,80), Oslo 0,66, Helsingfors - 0,23, Köpenhamn - 0,17, Frankfurt 0,17, London 0,60, Paris - 0,08, USA Dow Jones 0,91, Nasdaq 0,87, Tokyo - 0,20, Världsindex 0,90 (i år 10,35) procent.

Dollar - 2 öre = 6,44 kr, Euro - 1 öre = 8,63 kr

17 juni 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 1,06 (i år 8,58), Oslo 0,85, Helsingfors 0,53, Köpenhamn - 0,90, Frankfurt 1,08, London 0,33, Paris 1,54, USA Dow Jones 0,73, Nasdaq 0,83, Tokyo 2,73, Världsindex - 0,03 (i år 9,36) procent.

Dollar + 2 öre = 6,46 kr, Euro +  5 öre = 8,64 kr  

14 juni 2013


Stockholmsbörsen stängde upp trots svag amerikansk statistik på eftermiddagen, en uppgång som låg i linje med utvecklingen på de ledande börserna i Europa, i Asien steg börserna.

Börsen

OMX Stockholm (fredag) 0,29 (i år 7,44), Oslo 0,25, Helsingfors 1,06, Köpenhamn 0,23, Frankfurt 0,40, London 0,06, Paris 0,19, USA Dow Jones - 0,70, Nasdaq - 0,63, Tokyo 1,94, Världsindex 0,45 (i år 9,39) procent.

Dollar - 4 öre = 6,44 kr, Euro - 8 öre = 8,59 kr

13 juni 2013

Världsbanken sänker prognosen för den globala tillväxten för 2013 från 2,4 procent till 2,2 procent, utvecklingen i rikare länder har bromsats av eurokrisen.

Utvecklingsländerna leder tillväxten med 5,1 procent

Börsen

OMX Stockholm (torsdag) - 0,34 (i år 7,12), Oslo - 0,25, Helsingfors 0,40, Köpenhamn - 0,05, Frankfurt - 0,59, London 0,18, Paris 0,11, USA Dow Jones 1,21, Nasdaq 1,32, Tokyo - 6,35, Världsindex - 0,40 (i år 8,90) procent.

Dollar - 3 öre = 6,48 kr, Euro - 1 öre = 8,67 kr

12 juni 2013

Börsen

OMX Stockholm (onsdag) - 0,50 (i år 7,52), Oslo 0,86, Helsingfors 0,27, Köpenhamn 0,32, Frankfurt - 0,96, London - 0,51, Paris - 0,44, USA Dow Jones - 0,84 , Nasdaq - 1,06, Tokyo - 0,21, Världsindex - 0,66 (i år 9,34) procent.

Dollar - 4 öre = 6,51 kr, Euro - 4 öre = 8,68 kr

11 juni 2013

Börsen

OMX Stockholm (tisdag) - 0,72 (i år 8,02), Oslo - 1,74, Helsingfors - 1,62, Köpenhamn - 0,66, Frankfurt - 1,03, London - 0,92, Paris - 1,39, USA Dow Jones - 0,76, Nasdaq - 1,06, Tokyo - 1,45, Världsinde 0,20 (i år 10,06) procent.

Dollar - 3 öre = 6,55 kr, Euro 0 öre = 8,72 kr 

10 juni 2013

Börsen

Stockholmsbörsen reagerade negativt av oro för konjunkturen i Kina.

Den svenska orderingången föll över 10 procent i april jämfört med mars månad, nedgången kom efter en lika stor uppgång månaden innan.

OMX
Stockholm (måndag) - 0,05 (i år 8,81), Oslo - 0,51, Helsingfors 0,25, Köpenhamn 0,37, Frankfurt 0,64, London - 0,18, Paris - 0,21, USA Dow Jones - 0,06, Nasdaq 0,13, Tokyo 4,94, Världsindex 1,05 (i år 9,84) procent.

Dollar
+ 2 öre = 6,58 kr, Euro + 5 öre = 8,72 kr

07 juni 2013

Den amerikanska arbetsmarknaden utvecklas så där och fler nya jobb än väntat i maj och stigande sysselsättningsgrad för första gången på länge fick börserna att sluta veckan upp.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,54 (i år  8,86), Oslo 0,23, Helsingfors 0,85, Köpenhamn - 0,26, Frankfurt 1,92, London 1,22, Paris 1,53, USA Dow Jones 1,38, Nasdaq 1,32, Tokyo - 0,21, Världsindex 0,27 (i år 8,70) procnt

Dollar + 1 öre = 6,56 kr, Euro 0 öre = 8,67 kr.

06 juni 2013

Börsen
 
OMX
Stockholm (torsdag) stängt (i år 9,80), Oslo - 0,66, Helsingfors - 0,54, Köpenhamn - 2,0, Frankfurt - 1,19, London - 1,30, Paris - 0,99, USA Dow Jones 0,53, Nasdaq 0,66, Tokyo - 0,85, Världsindex - 1,53 (i år 8,40) procent.

Dollar - 4 öre = 6,55 kr, Euro + 4 öre = 8,67 kr

05 juni 2013


Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 1,75 (i år 9,80), Oslo - 0,76, Helsingfors - 1,83, Köpenhamn 0,26, Frankfurt - 1,20, London - 2,12, Paris - 1,87, USA Dow Jones - 1,43, Nasdaq- 1,27, Tokyo - 3,26, Världsindex 0,05 (i år 10,08) procent.

Dollar + 3 öre = 6,59 kr, Euro + 4 öre = 8,63 kr

04 juni 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,06 (i år 10,55), Oslo - 0,40, Helsingfors - 0,31, Köpenhamn 0,26, Frankfurt 0,12, London 0,51, Paris 0,13, USA Dow Jones 0,50, Nasdaq 0,58, Tokyo 2,05, Världsindex 0,06 (i år 10,13) procent.

Dollar + 2 öre = 6,56 kr, Euro + 4 öre = 8,59 kr

03 juni 2013

Dyster amerikansk inköpsstatistik pressade måndagens handel på de ledande europeiska börserna.  

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,50 (i år 10,61), Oslo - 0,65, Helsingfors - 0,71, Köpenhamn - 0,43, Frankfurt - 0,76, London - 0,88, Paris - 0,71, USA Dow Jones 0,92, Nasdaq 0,27, Tokyo - 3,72, Världsindex - 1,33 (i år 9,97) procent.

Dollar
- 9 öre = 6,54 kr, Euro - 6 öre = 8,55 kr

02 juni 2013

Sänkt skatt har gett lägre löner
: Lönerna har hamnat på en lägre nivå än vad de annars skulle ha gjort, säger en av forskarna, professor Lars Calmfors.

www.svd.se/naringsliv/lagre-loner-efter-jobbskatteavdrag_8230208.svd

Sverige behöver en ny, blocköverskridande skattereform, skriver företrädare för Socialdemokraternas (S) och Folkpartiets (FP) ungdomsförbund på DN Debatt.

För att visa att det går att enas över partigränserna presenterar SSU och LUF gemensamma utgångspunkter för en skattereform med enhetligare skattesatser och avskaffande av avdrag och subventioner.

Jobbskatteavdraget bör bytas mot sänkta marginalskatter, en likformog kapitalbeskattning och enhetlig moms. 

www.dn.se/debatt/ssu-och-luf-vill-ha-ny-gemensam-skattereform

31 maj 2013

Under dagen kom dystra arbetslöshetssiffror för eurozonen, som bland annat visade att arbetslösheten i Grekland och Spanien närmar sig 30 procent.

Den totala arbetslösheten för de bägge länderna hamnar på 27,0 respektive 26,8 procent och för ungdomsarbetslösheten 62,5 respektive 56,4 procent.

För EU totalt uppgår arbetslösheten till 11,0 och för euroländerna 12,2 procent och motsvarande siffror för ungdomsarbetslösheten 23,5 respektive 24,4 procent.

Kroatien som blir EU-medlem den 1 juli 2013 är arbetslösheten 18,1 respektive 51,8 procent

Sveriges totala arbetslöshet uppgick till 8,4 procent och ungdomsarbetslösheten till 24,7 procent.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,77 (i år 11,11), Oslo - 0,05, Helsingfors - 0,98, Köpenhamn - 1,02, Frankfurt - 0,61, London - 1,11, Paris - 1,19, USA Dow Jones - 1,36, Nasdaq - 1,01, Tokyo 1,37, Världsindex 0,16 (i år 11,45) procent.

Dollar + 6 öre = 6,63 kr, Euro + 5 öre = 8,61 kr

30 maj 2013

Samarbetsorganisationen OECD kom i går fram till att tillväxten i världsekonomin kommer att ta fart 2014 med en ökning av tillväxttakten från 3,1 till 4 procent.

Men ekonomin visar också på betydande nedåtrisker, inte minst i Europa där åtstramningarna har skapat sociala spänningar som lär öka framöver.

I Tyskland sjunker arbetslösheten till under 5 procent i år, Japan för en ny aggressiv tillväxtpolitik, men det är oklar hur den ska kunna sänka budgetunderskottet.

De senaste årens anpassningar i USA börjar ge utdelning med en ökad sysselsättning och stigande fastighetspriser, men i Kina beskriver OECD landets tillväxt som otillfredsställande och efterlyser en generösare penningpolitik.

I eurozonen är det fortsatt kris och tillväxten krymper, värst drabbade är länderna i Sydeuropa med Grekland där arbetslösheten väntas stiga till 27,8 procent i år och fortsätter att öka 2014, liksom i Spanien med 27,3 procent i år.

Frankrike står och stampar med ett minus i tillväxten i år och möjligen en marginell ökning 2014, samt en stigande arbetslöshet.

Betänk att Frankrike är eurozonens näst största ekonomi.

Börsen

Börserna steg på uppgifter om att amerikanska centralbanken Feds stimulanser blir kvar bland annat sedan svag USA-statistik ingett sådant hopp.

OMX Stockholm (torsdag) 0,27 (i år 11,88), Oslo 0,04, Helsingfors - 0,44, Köpenhamn 0,19, Frankfurt 0,76, London 0,42, Paris 0,56, USA Dow Jones 0,14, Nasdaq 0,69, Tokyo 5,15, Världsindex - 0,51 (i år 11,28) procent.

Dollar - 8 öre = 6,57, Euro - 5 öre = 8,56 kr

29 maj 2013

Sveriges BNP ökade med 1,7 proccent första kvartalet 2013 jämfört med samma period 2012, betydigt över Europasnittet och det är bara Lettland och Litauen som i dag har högre tillväxt.

Hushållens konsumtionsutgifter steg med 1,5 procent och bidrog med 0,7 procentenheter till BNP-tillväxten

BNP per capita är densamma som 2006, för människor är det nationalprodukten per invånare som är avgörande.

I Indien väntas den öka till 8 gånger dagens nivåer fram till 2060, i Kina och Indonesien med 6 gånger.
 
I Sverige backar vi 7 år till 2006.

Kronan stärktes mot både euron och dollarn samtidigt som marknads-räntorna steg.

Det kan komma ett bakslag nästa kvartal eftersom företagen byggt upp lager under första kvartalet i Sverige.

En berättigad fråga är om hela BNP-ökningen beror på ökade hushållsskulder (bostadslån) och inte har något med verklig produktion att skaffa?

Den lånefinansierade delen av ekonomin är nu drygt 15 procent av BNP per capita.

Det borde i så fall i stället betecknas som en börda och vad är alliansens ekonomiska resultat då egentligen värt?

BNP problematiskt som värdemätare.

blog.svd.se/cervenkaspengar/2013/05/28/infor-bnp-siffran-den-blinda-statistiken/

Börsen

Stark USA-statistik
motverkades av att den amerikanska centralbanken, som en följd av det, kan komma att strama åt penningpolitiken.

Det största sänket på Stockholmsbörsen var H&M som föll med 2,5 procent sedan aktien fått sänkt rekommendation av ett stort mäklarhus.

OMX Stockholm (onsdag) - 1,59 (i år 11,63), Oslo - 0,90, Helsingfors - 1,15, Köpenhamn - 1,39, Frankfurt - 1,70, London - 1,99, Paris - 1,89, USA Dow Jones - 0,69, Nasdaq - 0,61, Tokyo 0,10, Världsindex 0,51 (i år 11,85) procent. 

Dollar - 6 öre = 6,65 kr, Euro - 1 öre = 8,61 kr

28 maj 2013

Börserna steg på bred front sedan centralbanker i Japan och Europa lovat en fortsatt expansiv penningpolitik.

Börsen


OMX
Stockholm (tisdag) 0,99 (i år 13,22), Oslo 1,01, Helsingfors 0,94, Köpenhamn 1,36, Frankfurt 1,16, London 1,62, Paris 1,39, USA Dow Jones 0,69, Nasdaq 0,86, Tokyo 1,20, Världsindex - 0,21 (i år 11,29) procent.

Dollar + 7 öre = 6,71 kr, Euro +  3 öre = 8,62 kr

27 maj 2013

"Den ekonomiska krisen beror på dom lägre lönerna, vi hr glömt att ekonomin kräver konsumenter, och den som har en låg lön, kan inte, eller aldrig, bidra med något lyft?

Vi skulle lösa den ekonomiska krisen och skapa många nya jobb om vi höjde ingångslönerna, en del av lönen är ju det som företagen får tillbaka genom konsumtion?

Vi kan inte spara oss ur en kris, det är sparandet som skapar krisen"?

Hushållens skulder har åter börjat öka i snabb takt, enligt Riksbankens första stabilitetsrapport för året.

Skuldsättningen i nyutlåningen i Stockholm och Göteborg ligger på cirka 4-5 gånger hushållens inkomster.

Den totala skuldsättningsnivån i landet närmar sig 180 procent av inkomsterna.

- Vi bör komma till ett läge i Sverige där utlåningsökningen planar ut, säger riksbankschefen Stefan Ingvers som ser hushållens amor-teringstider på bolån som ett annat orosmoment och vill se 30-60 år i amorteringstider.

Börsen

OMX Stockholm (måndag) 1,03 (i år 12,23), Oslo 0,84, Helsingfors - 0,22, Köpenhamn 0,63, Frankfurt 0,94, London stängt, Paris 0,97, USA Dow Jones stängt, Nasdaq stängt, Tokyo - 3,22, Världsindex - 0,05 (i år 11,52) procent.

Dollar - 1 öre = 6,64 kr, Euro 0 öre = 8,59 kr

25 maj 2013

"De mest sannolika länderna att finna nästa fastighetskrasch är Finland och Sverige", en varning som utfärdades av den tyska storbanken Commerzbank för en vecka sedan.

Men de båda länderna skiljer sig åt på olika punkter avseende bostadslånen.

Sverige har infört ett lånetak som innebär att man inte får låna över 85 procent av bostadens värde, medan Finland överväger ett sådant, men å andra sidan agerar de i tid.

I Finland finns det i princip inga amorteringsfria lån, målet med lånen är att de ska betalas tillbaka och vanligast är att det ska ske på 30 år, en kalkyl som finns i många europeiska länder.

Men i det avseendet sticker Sverige ut och här ligger den genomsnitt-liga återbetalningstiden på 125 år, enligt Statens bostadskredit-nämnd.

De finländska hushållens skuldsättning uppgick 2012 till 114 procent av deras disponibla inkomst, att jämföra med Sveriges 165 procent trots högre boräntor.

I Sverige har skuldutvecklingen gått svindlande fort och hushållens skulder har tredubblats på drygt ett decennium.

Vid millenniumskiftet låg hushållens skulder på omkring 900 miljarder kronor, men i dag är de över tre gånger så stora och närmar sig 3 000 miljarder kronor, nivåer som vi aldrig tidigare skådat.

Om de privata skulderna oroar i Sverige handlar det i Finland mer om den statliga skuldsättningen som i 2013 års budget har ett minus på 7 miljarder euro.  

Om bostadsbubblan blir ett faktum är det för sent att göra något åt det nu i Sverige och borde ha hanterats för 10 år sedan genom minskade ränteavdrag och införande av bolånetak, enligt Finans-politiska rådets ordförande Lars Jonung.

24 maj 2013

Börsen

Bankerna ledde nedgången på Stockholmsbörsen och SEB och Swedbank föll båda med 1,4 procent, Handelsbanken tappade 1,1 procent.

OMX
Stockholm (fredag) - 0,42 (i år 11,20), Oslo 0,21, Helsingfors 0,01, Köpenhamn 0,23, Frankfurt - 0,48, London - 0,58, Paris - 0,18, USA Dow Jones 0,06, Nasdaq - 0,01, Tokyo 0,89, Världsindex - 1,29 (i år 11,58) procent.

Dollar + 1 öre = 6,65 kr, Euro 0 öre = 8,59 kr

23 maj 2013

Svag statistik från Kina fick Tokyobörsen att rasa kraftigt i den sena torsdagshandeln, vid stängning hade Nikkei 225-index fallit med 7,32 procent, det största raset på två år.

Även på övriga håll i Asien föll börserna överlag.

Förutom kinesisk statistik bidrog kommentarer från Ben Bernanke, chef för USA:s federala centralbank, FED, om en minskning av de penningpolitiska stimulanserna i USA framöver, till nedgången.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 2,33 (i år 11,62), Oslo - 1,68, Helsingfors - 2,57, Köpenhamn - 1,86, Frnkfurt - 2,10, London - 2,10, Paris - 2,07, USA Dow Jones - 0,08, Nasdaq - 0,11, Tokyo - 7,32, Världsindex - 0,51 (i år 13,03) procent.

Dollar 0 öre = 6,64 kr, Euro + 5 öre = 8,59 kr

22 maj 2013

Börsen

OMX Stockholm (onsdag) 0,45 (i år 13,95), Oslo 0,02, Helsingfors 0,14, Köpenhamn 0,34, Frankfurt 0,69, London 0,42, Paris 0,37, USA Dow Jones - 0,52, Nasdaq - 1,11, Tokyo 1,60, Världsindex 0,15 (i år 13,61) procent.

Dollar + 2 öre = 6,64 kr, Euro 0 öre = 8,54 kr

21 maj 2013

Börsen

OMX Stockholm (tisdag) 0,33 (i år 13,50), Oslo 1,04, Helsingfors 0,21, Köpenhamn 0,13, Frankfurt 0,19, London 0,50, Paris 0,33, USA Dow Jones 0,34, Nasdaq 0,16, Tokyo 0,13, Världsindex 0,36 (i år 13,44) procent.

Dollar - 3 öre = 6,62 kr, Euro - 3 öre = 8,54 kr

20 maj 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,05 (i år 13,17), Oslo 0,16, Helsingfors 0,67, Köpenhamn - 0,18, Frankfurt 0,69, London 0,42, Paris 0,54, USA Dow Jones - 0,12, Nasdaq 0,07, Tokyo 1,47, Världsindex 0,33 (i år 13,04) procent.

Dollar - 4 öre = 6,65 kr, Euro - 2 öre = 8,57 kr

17 maj 2013

Börsen

Stockholmsbörsen
har gått upp 1,5 procent den gångna veckan och sedan årsskiftet med över 13 procent och den senaste 12-månadersperioden över 25 procent.

OMX
Stockholm (fredag) 0,66 (i år 13,05), Oslo 0,16, Helsingfors - 0,21, Köpenhamn - 0,18, Frankfurt 0,34, London 0,53, Paris 0,56, USA 0,80, Nasdaq 0,97, Tokyo 0,67, Världsindex - 0,19 (i år 12,66) procent.

Dollar
+ 2 öre = 6,69 kr, Euro 0 öre = 8,59 kr

16 maj 2013

Bistra konjunktursignaler från USA påverkade börserna negativt och flera av de ledande Europabörserna sjönk något.

Amerikansk statistik över sysselsättningen och bostadsbyggande och ett oväntat dystert inköpschefsindex hämmade eftermiddagens börshandel som inledningsvis var uppåtgående.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,29 (i år 12,39), Oslo 0,16, Helsingfors - 0,22, Köpenhamn - 0,38, Frankfurt 0,09, London - 0,09, Paris - 0,08, USA Dow Jones - 0,28, Nasdaq - 0,18, Tokyo - 0,39, Världsindex 0,33 (i år 12,88) procent.

Dollar - 1 öre = 6,67 kr, Euro 0 öre = 8,59 kr

15 maj 2013

USA:s budgetunderskott minskar från 1,1 biljoner dollar budgetåret 2012 till 642 miljarder dollar i år, enligt en prognos från kongressens budgetkontor CBO, 200 miljarder lägre än den tidigare prognosen. 

Orsaken är framför allt större skatteintäkter än väntat och återbetalningar från bolåneföretag som regeringen räddade under finanskrisen 2008.

Regeringen får bakläxa av Finanspolitiska rådet som efterlyser en tydlig plan för vad finansminister Anders Borg (M) ska göra för att uppfylla överskottsmålet.

Man riktar också kritik mot bostadspolitiken, som inte anses klara av att hantera bubbelrisken och det klagas även för att Borg har en övertro på de fördelningspolitiska effekterna av jobbskatteavdragen, en hörnpelare i alliansregeringens politik.

Skulle jobbskatteavdraget minska med 10 miljarder kronor skulle det få gynnsamma fördelningseffekter, enligt professor Anders Björklund.

Utöver ökad sysselsättning ser han inga andra effekter av det femte jobbskatteavdraget, som ser ut att kunna få stöd i riksdagen. 

Börsen

OMX Stockholm (onsdag) 0,44 (i år 12,10), Oslo - 0,08, Helsingfors 0,79, Köpenhamn - 0,13, Frankfurt 0,28, London 0,11, Paris 0,41, USA Dow Jones 0,40, Nasdaq  0,26, Tokyo 2,29, Världsindex 0,57 (i år 12,51) procent.

Dollar + 1 öre = 6,68 kr, Euro - 4 öre = 8,59 kr


14 maj 2013

Oväntat låga siffror för inflationen i april har fått räntan att sjunka och kronan att tappa i värde.

Sverige hade sjunkande priser i april och inflationstakten låg på minus 0,5 procent, enligt SCB, lägre än vad marknaden räknat med.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,10 (i år 11,66), Oslo - 0,12, Helsingfors - 0,06, Köpenhamn 0,91, Frankfurt 0,72, London 0,67, Paris 0,53, USA Dow Jones 0,82, Nasdaq 0,69, Tokyo - 0,16, Världsindex 0,10 (i år 11,87) procent.

Dollar + 5 öre = 6,67 kr, Euro + 5 öre = 8,63 kr

13 maj 2013

Över hälften av investerarna på marknaden räknar med att skuld- och tillväxtkrisen i eurozonen kommer att förvärras igen, visar en enkät gjord av ratinginstitutet Fitch, skriver TT.

29 procent av de tillfrågade ser det gångna årets lugnare fas i krisutvecklingen som övergående, medan 30 procent säger att marknaden agerar irrationellt, då de inte tar eurozonens svaga ekonomiska utsikter på tillräckligt stort allvar. 

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,07 (i år 11,56), Oslo 0,27, Helsingfors - 0,04, Köpenhamn 0,85, Frankfurt 0,01, London 0,02, Paris - 0,22, USA Dow Jones - 0,18, Nasdaq 0,06, Tokyo 1,2, Världsindex 0,01 (11,75) procent.

Dollar + 1 öre = 6,62 kr, Euro 0 öre = 8,58 kr

10 maj 2013

Nya siffror visar att läget i Grekland och Portugal har förvärrats ytterligare, medan små ljusglimtar kan skönjas i Spanien där exporten ökar rejält.

EU-kommissionen räknar med att Spaniens export i år kommer att öka med 4,1 procent, den snabbaste i unionen, Tyskland inräknat. 

Problemet i Spanien är den svaga inhemska marknaden med en arbetslöshet som närmar sig 27 procent och en svag efterfrågan eftersom man inte vågar handla mer än det allra nödvändigaste.

I Portugal är arbetslösheten 17,7 procent och i Grekland 27 procent och detta är siffror som visar att krisen är långt ifrån över.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,44 (i år 11,47), Oslo 0,07, Helsingfors 1,35, Köpenhamn 1,22, Frankfurt 0,19, London 0,49, Paris 0,64, USA Dow Jones 0,24, Nasdaq 0,80, Tokyo 2,93, Världsindex - 0,53 (i år 11,75) procent.

Dollar + 5 öre = 6,61 kr, Euro + 3 öre = 8,58 kr

09 maj 2013

Svenska staten behöver låna mer, 0,8 miljarder kronor i april, vilket var 18,6 miljarder mer än i Riksgäldens prognos.

I första hand beror det på högre vidareutlåning till Riksbanken, men också lägre skatteinkomster och lägre utdelning på statens aktier.

Börsen

Stockholmsbörsen steg under den förkortade handelsdagen i onsdags och stängde på sin högsta nivå på fem och ett halvt år.

Uppgången var bred, 25 av 30 aktier i OMXS30-index gick upp, med verkstadstungviktare som draglok, Scania steg 3,3 procent och SKF med 2,6 procent. 

OMX Stockholm (torsdag) stängt (i år 11,03), Oslo stängt, Helsingfors stängt, Köpenhamn 0,70, Frankfurt 0,16, London 0,18, Paris - 0,70, USA Dow Jones - 0,15, Nasdaq - 0,12, Tokyo - 0,66, Världsindex 0,78 (i år 12,34) procent.

Dollar + 6 öre = 6,56 kr, Euro - 1 öre = 8,55 kr

08 maj 2013

Finansminister Anders Borg (M) varnar för att den starka kronan är på väg att bli ett problem för den exportledda ekonomin och uppmanar Riksbanken att ta hänsyn till effekterna, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Kronan har ökat med omkring 30 procent mot euron på fyra år och det påverkar exportföretagens konkurrenskraft på världsmarknaden.

S kritiserar honom för detta uttalande och menar att Riksbanken är självständig och inte ska ta några instruktioner från regeringen.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 1,03 (i år 11,03), Oslo 0,38, Helsingfors 1,14, Köpenhamn 1,22, Frankfurt 0,83, London 0,40, Paris 0,89, USA Dow Jones 0,32, Nasdaq 0,49, Tokyo 0,74, Världsindex (i år) procent.

Dollar - 3 öre = 6,50 kr, Euro + 2 öre = 8,56 kr 

07 maj 2013

Flera av de stora börsindexen ligger på rekordnivåer och det är USA:s ekonomi som ligger bakom siffrorna, i Frankfurt nådde i dag världsindex den högsta nivån sedan 2008.

I dag har börsindex i Tokyo nått rekordnivå, som en reaktion på positiva USA-siffror i fredags och det verkar som om centralbank-ernas stimulansåtgärder börjar ge resultat.

Hittills i år har Tokyobörsen gått upp över 36 procent.

Börsen

OMX
Stockholm 0,26 (i år 10,0), Oslo 0,18, Helsingfors 0,85, Köpenhamn 0,50, Frankfurt 0,86, London 0,55, Paris 0,37, USA Dow Jones 0,58, Nasdaq 0,11, Tokyo 3,55, Världsindex - 0,04 (i år 10,71) procent.

Dollar - 2 öre = 6,53 kr, Euro - 2 öre = 8,54 kr 

06 maj 2013


Börsen


OMX Stockholm (måndag) 0,21 (i år 9,74), Oslo 0,29, Helsingfors 0,37, Köpenhamn 0,55, Frankfurt - 0,13, London stängt, Paris - 0,15, USA Dow Jones - 0,03, Nasdaq 0,42, Tokyo stängt, Världsindex 0,87 (i år 10,76) procent.

Dollar + 6 öre = 6,55 kr, Euro + 5 öre = 8,56 kr

03 maj 2013

Ekonomin i EU håller "långsamt på att återhämta sig från den utdragna recessionen", konstaterar EU-kommissionen i vårprognosen som presenteras redan i dag.

Tillväxten för 2013 väntas bli negativ med minus 0,1 procent för EU i sin helhet och 0,4 procent för euroländerna.

För 2014 räknar man däremot med ett plus på 1,4 procent i EU och 1,2 procent i eurozonen.

För svensk del väntar sig kommissionen en tillväxt på 1,5 procent 2013 och 2,5 procent 2014, den senare blir i så fall en av de starkaste i hela EU.

Arbetslösheten i EU väntas bli fortsatt hög och måste bekämpas, skriver EU:s kommissionär Olli Rehn.

Totalt väntas en arbetslöshet i EU på 11,1 (+ 0,6) procent vid årsskiftet och den spås ligga kvar under 2014.

För svensk del räknar man med en arbetslöshet på 8,3 procent i år och 8,1 procent 2014.

I mars i år var 448 000 personer arbetslösa, 8,8 procent av arbetskraften, enligt SCB.

En anledning till att arbetslösheten inte sjunker beror på massinvandringen som ökar arbetskraften.

I prognosen räknar man med recession i Frankrike med - 0,1 procent, Cypern - 8,7, Grekland - 4,2, Portugal - 2,3, Slovenien - 2,0, Spanien - 1,5, Italien - 1,3 procent.

Nederländerna - 0,8, Tjeckien - 0,4 och för Kroatien (ny EU-medlem i juli) spås - 1,0 procent.

Börsen

Starka amerikanska jobbsiffror lyfte börserna och SAS steg på uppgifter om att dotterbolaget Videröe äntligen har sålts.

I april ökade antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA med 165 000, betydligt fler än förväntat.

Dow Jones satte rekord och passerade under dagen för första gången 15 000-gränsen.

OMX S
tockholm (fredag) 0,71 (i år 9,45), Oslo 1,51, Helsingfors 1,50, Köpenhamn 0,18, Frankfurt + 2,02, London 0,84, Paris 1,40, USA Dow Jones 0,96, Nasdaq 1,14, Tokyo stängt, Världsindex 0,22 (i år 9,80).

Dollar - 5 öre = 6,49 kr, Euro - 4 öre = 8,51 kr

02 maj 2013


Börsen

OMX Stockholm (torsdag) - 0,39 (i år 8,74), Oslo - 0,76, Helsingfors - 0,50, Köpenhamn 0,25, Frankfurt 0,61, London 0,27, Paris 0,05, USA Dow Jones 0,89, Nasdaq 1,26, Tokyo - 0,76, Världsindex  - 0,65 (i år 9,57) procent.

Dollar + 6 öre =  6,54 kr, Euro + 2 öre = 8,55 kr

30 april 2013

Börsen

OMX Stockholm (tisdag) 0,30 (i år 9,14), Oslo 0,46, Helsingfors - 0,38, Köpenhamn 0,03, Frankfurt 0,51, London - 0,43, Paris - 0,31, USA Dow Jones 0,14, Nasdaq 0,66, Tokyo - 0,17, Världsindex (i år) procent.

Dollar - 7 öre = 6,48 kr, Euro - 4 öre = 8,53 kr 

29 april 2013

Börsen

OMX Stockholm (måndag) 0,35 (i år 8,84), Oslo - 0,57, Helsingfors 0,53, Köpenhamn 0,18, Frankfurt 0,75, London 0,47, Paris 1,54, USA Dow Jones 0,72, Nasdaq 0,85, Tokyo stängt, Världsindex - 0,10 (i år 8,91) procent.

Dollar - 3 öre = 6,55 kr, Euro 0 öre = 8,57 kr 

27 april 2013

Analytiker i den amerikanska tankesmedjan BPC säger att USA:s statsfinanser inte kommer att nå sitt lagstadgade skuldtak förrän i oktober.

Tidigare prognoser har pekat på att skuldnivån, som reglerats av kongressen, uppnås i månadsskiftet augusti-september.

Högre intäkter och större budgetnedskärningar än tidigare väntat ligger bakom de nya beräkningarna.

Om statskassan når skuldgränsen kommer regeringen inte att kunna finansiera återbetalningarna med lånade pengar och inte heller att kunna betala ränta på sina statsobligationer.

26 april 2013

Börsen

OMX Stockholm (fredag) - 0,01 (i år 8,36), Oslo 0,07, Helsingfors - 0,42, Köpenhamn 0,34, Frankfurt - 0,23, London - 0,39, Paris - 0,79, USA Dow Jones 0,08, Nasdaq - 0,33, Tokyo - 0,30, Världsindex 0,58 (i år 9,02) procent.

Dollar - 3 öre = 6,58 kr, Euro - 3 öre = 8,57 kr

25 april 2013

Börsen

Positiva delårsrapporter och starka jobbsiffror i USA påverkade börshumöret i dag och Electrolux hörde till vinnarna bland storbolagen, aktien upp 3,7 procentenheter.

OMX Stockholm (torsdag) 1,44 (i år 8,37), Oslo 1,24, Helsingfors 1,80, Köpenhamn 0,34, Frankfurt 0,95, London 0,04, Paris - 0,06, USA Dow Jones 0,17, Nasdaq 0,62, Tokyo 0,60, Världsindex 0,48 (i år 8,39) procent.

Dollar - 1 öre = 6,61 kr, Euro - 2 öre = 8,60 kr

24 april 2013

Allt fler investerare har börjat spekulera i en räntesänkning från Europeiska centralbanken redan nästa vecka.

Det är dystra rapporter från tyska inköpschefer som ligger bakom spekulationerna. 

Börsen

Ericsson var, trots ett oväntat svagt resultat, ett av de bolag som ledde uppgången.

OMX
Stockholm (onsdag) 0,40 (i år 6,93), Oslo 0,66, Helsingfors 0,84, Köpenhamn 1,05, Frankfurt 1,28, London 0,43, Paris 1,52, USA Dow Jones - 0,29, Nasdaq 0,01, Tokyo 2,32, Världsindex 1,18 (i år 7,87) procent.

Dollar - 2 öre = 6,62 kr, Euro - 2 öre = 8,62 kr

23 april 2013

Inköpschefsindex
för hela eurozonen var oförändrat på 46,5 i april, enligt Markit som sammanställer index och det var i linje med analytikernas förväntningar.

Den kraftiga nedgången i Tyskland balanserade av att utvecklingen i Frankrike var något bättre än väntat.

Tjänstesektorn växte med marginella 0,2 procent medan tillverkningsindustrin föll med 0,3 procent.

Börsen

Positiva delårsrapporter fick Stockholmsbörsen att lyfta rejält, Scania steg med 7,3 procent efter en oväntat stark orderingång första kvartalet.

Swedbank lyfte med 5,7 procent och Alfa Laval var upp 3,0 procent. 

OMX Stockholm (tisdag) 2,46 (i år 6,42), Oslo 1,37, Helsingfors 2,92, Köpenhamn 1,13, Frankfurt 2,41, London 1,95, Paris 3,58, USA Dow Jones 1,05, Nasdaq 1,11, Tokyo - 0,29, Världsindex 0,34 (i år 6,62) procent.

Dollar + 11 öre = 6,64 kr, Euro + 10 öre = 8,64 kr

22 april 2013

Börsen

Oväntat dåliga siffror för husförsäljningen i USA och dystra utsikter för verkstadsjätten Caterpillar fick Stockholmsbörsen att vända ner efter en positiv öppning på veckan.

OMX
Stockholm (måndag) - 0,11 (i år 3,96), Oslo - 0,21, Helsingfors 0,35, Köpenhamn - 0,04, Frankfurt 0,24, London - 0,18, Paris 0,00, USA Dow Jones 0,14, Nasdaq 0,86, Tokyo 1,89, Världsindex 0,6 (i år 6,26) procent.

Dollar - 2 öre = 6,53 kr, Euro + 1 öre = 8,54 kr

19 april 2013

Börsen

Största sänket på Stockholmsbörsen var Telia Sonera, ned 2,1 procent, efter att ha redovisat ett sämre resultat än det som analytikerna hade väntat sig.

Nokias dystra utveckling fortsatte efter gårdagens rapport och börsras, aktien var ned 4,5 procent, mest av storbolagen.

Börsen har nu gått ner 5 dagar i rad.

OMX
Stockholm (fredag) - 0,06 (i år 4,07), Oslo 1,14, Helsingfors - 0,50, Köpenhamn 0,32, Frankfurt - 0,18, London 0,66, Paris 1,46, USA Dow Jones 0,07, Nasdaq 1,25, Tokyo 0,73, Världsindex - 0,49 (i år 5,62) procent.

Dollar + 1 öre = 6,55 kr, Euro + 1 öre = 8,55 kr

18 april 2013

Svag statistik från USA bidrog till att tynga börserna.

Börsen

Nokias aktie rasade och alla storbanker backade stort, ned 8 procent.

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,11 (i år 4,13), Oslo 0,77, Helsingfors - 0,81, Köpenhamn - 0,25, Frankfurt - 0,39, London - 0,03, Paris 0,00, USA Dow Jones - 0,56, Nasdaq - 1,20, Tokyo - 1,22, Världsindex - 1,26 (i år 6,14) procent.

Dollar + 2 öre = 6,54 kr, Euro + 5 öre = 8,54 kr

17 april 2013

Det kommer att krävas tio år till att ta sig ur skuldkrisen i Europa, varnar chefen för den tyska centralbanken, Jens Weidmann i en intervju med tidningen The Wall Street Journal.

Weidmann är också ledamot i Europeiska centralbankens

Riksbanken
skjuter fram tidpunkten för nästa räntehöjning till första halvåret 2014 och lämnar reporäntan oförändrad på 1,0 procent.

"Tillväxtutsikterna blir gradvis ljusare och samtidigt väntas det nu ta något längre än tidigare för inflationen att nå målet på 2 procent.

För att stödja återhämtningen så att inflationen stiger mot målet behöver reporäntan vara kvar på en låg nivå en längre tid", skriver Riksbanken.

Riksbankschefen Stefan Ingves kan tänka sig att införa inkomstgränser för personer som vill låna pengar, det säger han i en intervju med SVT 

Efter beskedet sjönk svenska marknadsräntor ordentligt, medan kronan försvagades kraftigt mot både dollarn och euron.

De ledande Europabörserna sjönk till den lägsta nivån på 4 månader.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 1,66 (i år 4,24), Oslo - 1,22, Helsingfors - 0,93, Köpenhamn - 1,17, Frankfurt - 2,34, London - 1,01, Paris - 2,35, USA Dow Jones - 0,94, Nasdaq - 1,84, Tokyo + 1,22, Världsindex 0,54 (i år 7,49) procent.

Dollar + 16 öre = 6,52 kr, Euro + 11 öre = 8,49 kr

16 april 2013

Börsen

Oro över konjunkturen och svaga kvartalsrapporter fortsatte att driva ned aktiekurserna på Stockholmsbörsen, nedgången var något större än på de ledande Europabörserna.

Bland storbolagen tappade Alfa Laval och Getinge mest med 2,2 procent, Investor sjönk med 4,5 procent.

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,89 (i år 6,11), Oslo - 0,06, Helsingfors - 1,54, Köpenhamn - 0,69, Frankfurt - 0,39, London - 0,62, Paris - 0,67, USA Dow Jones 1,08, Nasdaq 1,50, Tokyo - 0,41, Världsindex 1,75 (i år 6,92) procent.

Dollar - 76öre = 6,36 kr, Euro + 1 öre = 8,38 kr 

15 april 2013

Statistik från Kina som var svagare än väntat var bakgrunden till nedgången på de ledande börserna.

Kinas snabba ekonomiska utveckling har börjat mattas av i skuggan av eurokrisen.

Under första kvartalet i år stannade BNP-ökningen på 7,7 procent att jämföra med väntade 8,0.

Kina går från en exportinriktad ekonomi till en mer inhemskt driven sådan och det kan innebära att vi får vänja oss vid en lägre tillväxt framöver.

Nu verkar det som om företag riktar blickarna mot Mexico där det möjligen är mer gynnsamt att etablera sig.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,74 (i år 7,0), Oslo - 1,51, Helsingfors - 1,35, Köpenhamn - 0,20, Frankfurt - 0,42, London - 0,64, Paris - 0,50, USA Dow Jones - 1,79, Nasdaq - 2,38, Tokyo - 1,55, Världsindex - 0,43 (i år 8,82) procent.

Dollar + 5 öre = 6,42 kr, Euro + 3 öre = 8,37 kr 

12 april 2013

Cypern
ska inte räkna med mer än 10 miljarder euro i nödlån från EU och IMF, säger Luxemburgs finansminister Luc Frieden till en tysk radiokanal i samband med dagens finansministermöte i Dublin.

- Vi kan inte göra mer, säger han och tillägger att finansieringsbehovet på sikt kommer att avta när Cyperns banksektor strukturerats om.

Inför mötet har nya beräkningar visat att Cyperns behöver 23 miljarder euro för att klara sig till början av 2016, inte 17 miljarder, som tidigare har sagts.

Börsen

OMX Stockholm (fredag) - 0,75 (i år 7,74), Oslo - 0,69, Helsingfors - 1,04, Köpenhamn - 1,28, Frankfurt - 1,61, London - 0,49, Paris - 1,23, USA Dow Jones 0,00, Nasdaq - 0,16, Tokyo - 0,47, Världsindex 0,72 (i år 9,29) procent.

Dollar + 2 öre = 6,37 kr, Euro + 2 öre = 8,34 kr

11 april 2013

Finansmannen George Sorros anser att Tyskland bör lämna eurozonen om man vägrar att inför euroobligationer, hela unionen står på spel.

Han anser att Tyskland bör ta över rodret och styra upp den situation som eurozonen har hamnat i och visa på ledarskap.

Sorros anser att det är lättare för Tyskland att lämna eurozonen än för Italien som inte skulle klara av att betala sina skulder eftersom de är upplånade i euro.

Kan det möjligen vara så att Tyskland och andra starka länder som lånat ut till de svagare länderna medvetet gör så lite som möjligt för att rädda euron? 

Den tyska allmänheten är emot euroobligationer, något som skulle bekräftas i en eventuell folkomröstning.

Motiveringen är att de anser att de inte eliminerar skillnaderna i konkurrenskraft. 

Börsen

OMX Stockholm (torsdag) 0,19 (i år 8,40), Oslo 0,22, Helsingfors 0,53, Köpenhamn 0,47, Frankfurt 0,78, London 0,45, Paris 0,85, USA Dow Jones 0,42, Nasdaq 0,09, Tokyo 1,96, Världsindex 1,35 (i år 8,51) procent.

Dollar - 5 öre = 6,35 kr, Euro - 4 öre = 8,32 kr

10 april 2013

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 1,34 (i år 8,21), Oslo 0,95, Helsingfors 1,25, Köpenhamn 1,61, Frankfurt 2,27, London 1,17, Paris 1,99, USA Dow Jones 0,88, Nasdaq 1,83, Tokyo 0,73, Världsindex 0,46 (i år 7,06) procent.

Dollar + 1 öre = 6,40 kr, Euro 0 öre = 8,36 

09 april 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag)  0,78 (i år 6,87), Oslo 0,37, Helsingfors 0,49, Köpenhamn - 0,11, Frankfurt - 0,33, London 0,49, Paris 0,11, USA Dow Jones 0,41, Nasdaq 0,48, Tokyo 0,00, Världsindex 0,52 (i år 6,57) procent.

Dollar
- 3 öre = 6,39 kr, Euro + 1 öre = 8,36 kr. 

08 april 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,22 (i år 6,09), Oslo 0,71, Helsingfors - 0,83, Köpenhamn 0,63, Frankfurt 0,05, London 0,43, Paris 0,09, USA Dow Jones 0,33, Nasdaq 0,57, Tokyo 2,80, Världsindex - 0,22 (i år 6,02) procent.

Dollar - 2 öre = 6,42 kr, Euro - 3 öre = 8,35 kr

07 april 2013

Vice riksbankschefen
Lars E O Svensson sågar i en unik reserva-tion Riksbankens redogörelse till riksdagen för penningpolitiken 2012 som ofullständig och missvisande.

Det har aldrig hänt förut att en av de vice riksbankscheferna har reserverat sig mot redogörelsen.

Svensson kritiserar på nytt den förda politiken för att ha givit högre arbetslöshet.

Han hävdar bland annat att om styrräntan sedan sommaren 2010 hade fått ligga kvar på 0,25 procent hade inflationsmålet om 2 procent prickats och 60 000 färre varit arbetslösa.

06 april 2013

Inte sedan 1979 har en så liten andel av den amerikanska befolk-ningen befunnit sig på arbetsmarknaden som i dag, men trots det sjunker den officiella arbetslösheten.

Det skapades bara 88 000 nya jobb under mars månad, den sämsta siffran på nio månader, och samtidigt sjönk den officiella arbteslöshetssiffran från 7,7 till 7,6 procent. 

USA behöver över 200 000 nya jobb varje månad bara för att hålla jämn takt med befolkningsutvecklingen.

Förklaringen till att arbetslösheten sjunker, enligt officiella siffror, är att 496 000 personer har lämnat arbetskraften, antingen för att vidareutbilda eller pensionera sig.

Mest troligt är att de gett upp hoppet om ett jobb och slutat med att söka arbete och därmed försvinner de också ur statistiken.

I dag ingår bara 63,3 procent av befolkningen i arbetskraften, den sämsta siffran sedan maj 1979.

Ett av USA:s största problem är långtidsarbetslösheten, de som varit utan ett jobb i över sex månader och till den gruppen räknas 39,6 av dem som saknar sysselsättning.

Deras möjlighet att få ett nytt jobb är liten, och en undersökning nationellt visar på 10 procent.

Om USA ska lyckas med sin ekonomiska återhämtning, som stärks genom en generös penningpolitik från centralbanken, måste det ske förbättringar på arbetsmarknaden.

Japans besked
att man ska göra allt som krävs för att bryta deflationen skakar om världens marknader.

Den japanska yenen har tappat hela 3 procent mot dollarn efter beskedet att den japanska centralbanken kommer att starta sedelpressarna.

Analytikerna tror att de kraftiga stimulanserna kommer att leda till en allt svagare yen mot dollarn och de andra världsvalutorna.

Bank of Japans åtgärder har också bidragit till att flytta kapital när investerare letar efter tillgångar med högre avkastning (ränta) i ett globalt omfång.

Det trycker ned räntorna på andra håll och Tokyobörsen har ökat med drygt 23 procent sedan årsskiftet 2012/2013.. 

Portugals
konstitutionsdomstol avvisar flera inslag i åtstramningsbudgeten för 2013, som utlovats av regeringen för att landet ska få nödlån.

Domstolen slår fast att delar av budgeten är olaglig, bland annat indragningen av den 14:e månadslönen för offentliganställda och pensionerade liksom nedskärningarna i arbetslöshets- och sjukförsäkringen.

Domstolsutslaget betyder att regeringen förlorar 1,2 miljarder euro i besparingar, enligt lokala medier.

05 april 2013

Jobbsiffror från USA
blev en besvikelse och fick börserna på bred front att sjunka.

Börsen

Mest sjönk Tele2 som i torsdags slutförde försäljningen av sina ryska tillgångar till VTB-gruppen, aktien föll 3,6 procent.

OMX
Stockholm (fredag) - 1,27 (i år 6,66), Oslo - 1,70, Helsingfors - 1,52, Köpenhamn - 1,51, Frankfurt - 2,03, London - 1,49, Paris - 1,68, USA Dow Jones - 0,28, Nasdaq - 0,65, Tokyo 1,58, Världsindex - 0,24 (i år 6,25) procent.

Dollar - 10 öre = 6,44 kr, Euro - 6 öre = 8,38 kr

04 april 2013

Siffror från både Sverige och eurozonen visar på fallande tjänstekonjunktur i mars.

Börsen

Bland storbolagen var Telia Sonera den stora förloraren, aktien föll 6,4 procent, men även verkstadsaktierna hade en tuff dag.

Nokia fortsatte att stiga och aktien var upp 3,3 procent.

Europeiska centralbanken (ECB) lämnade styrräntan som väntat oförändrad på 0,75 procent och det gjorde också den brittiska centralbanken.

På ränte- och valutamarknaden sjönk räntorna och kronan tappade ordentligt mot både dollarn och euron.

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,50 (i år 7,93), Oslo - 1,12, Helsingfors - 1,02, Köpenhamn - 1,47, Frankfurt - 0,73, London - 1,19, Paris - 0,77, USA Dow Jones 0,38, Nasdaq 0,20, Tokyo 2,20, Världsindex - 0,68 (i år 6,51) procent.

Dollar + 3 öre = 6,54 kr, Euro + 8 öre = 8,44 kr

03 april 2013

Amerikansk sysselsättningsstatistik visade sig vara sämre än väntat, det skapades 158 000 nya jobb i mars, färre än vad ekonomerna förväntat sig.

Börsen

Dagens förlorare bland storbolagen blev Tele2 som backade 2,9 procent som en följd av den omtvistade ryska affären.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,48 (i år 9,43), Oslo 0,29, Helsingfors 0,04, Köpenhamn 0,18, Frankfurt - 0,87, London - 1,08, Paris - 1,32, USA Dow Jones - 0,76, Nasdaq - 1,11, Tokyo 2,99, Världsindex 0,52 (i år 7,24) procent.

Dollar + 3 öre = 6,51 kr, Euro + 4 öre = 8,36 kr

02 april 2013

Cyperns finansminister, Michalis Sarris, avgår och jobbet tas över av arbetsmarknadsminister Haris georgiades, enligt grekiska och cypriotiska medier.

Bakgrunden till beslutet skulle vara att Sarris varit ordförande i krisbanken Laiki Bank, skriver nyhetsbyrån AFP. 

En fullständig regeringsombildning är att vänta inom de närmaste timmarna.

De som haft bankkonton i den cypriotiska krisbanken Laikis brittiska filial kommer att slippa den omfattande engångsskatt som ingår i förra veckans krisuppgörelse, enligt den brittiska bankmyndigheten.

Börsen

OMX Stockholm (tisdag) 0,67 (i år 9,91), Oslo 0,81, Helsingfors 1,32, Köpenhamn 1,15, Frankfurt 1,91, London 1,23, Paris 1,98, USA Dow Jones 0,61, Nasdaq 0,48, Tokyo - 1,08, Världsindex - 0,45 (i år 6,69) procent.

Dollar - 4 öre = 6,48 kr, Euro - 3 öre = 8,32 kr 

29 mars 2013

Nästa krisland blir Slovenien som går in i väggen, banker och företag pressas av skulder och enligt IMF kommer landet att behöva låna tre miljarder euro för att rädda bankerna.

Efter det att den avgående regeringen sänkt löner för offentligt anställda för att fylla på bankerna florerar en social oro som kantas av protester på gatorna.

28 mars 2013

Det gick betydligt lugnare till än väntat när bankerna öppnade igen på Cypern, efter att ha hållit stängt i 12 dagar.

Det väntade kaoset uteblev mycket på grund av de tuffa restriktioner som införts på många transaktioner och många var lättade över att få ut maximala 300 euro efter en lång tid utan pengar.

En kommission ska tillsättas som ska utreda om kriminell verksamhet ligger bakom den djupa bankkrisen.

Börsen

OMX Stockholm (torsdag) 0,67 (i år 9,24), Oslo - 0,23, Helsingfors  0,41, Köpenhamn - 0,80, Frankfurt 0,08, London 0,38, Paris 0,53, USA Dow Jones 0,36, Nasdaq 0,34, Tokyo - 1,26, Världsindex - 0,26 (i år 6,76) procent.

Dollar 0 öre = 6,52 kr, Euro + 2 öre = 8,35

27 mars 2013

Konjunkturinstitutet (KI) skrev upp prognosen för svensk BNP till 1,3 procent 2013, en ökning med 0,5 procentenheter.

Barometerindikatorn, som mäter det totala stämningsläget bland företag och hushåll, steg med 0,3 procentenheter i mars, till 95,4.

KI beskriver läget i svensk ekonomi som att det sker små steg mot bättre tider, men att återhämtningen tar tid.

KI tror inte heller att det blir någon mer räntesänkning från Riksbanken.

Börsen

OMX Stockholm (onsdag) - 0,02 (i år 8,57), Oslo - 0,23, Helsingfors - 1,0, Köpenhamn - 0,97, Frankfurt - 1,15, London - 0,18, Paris - 0,99, USA Dow Jones 0,12, Nasdaq 0,12, Tokyo 0,18, Världsindex 0,42 (i år 7,03) procent.

Dollar + 3 öre = 6,52 kr, Euro - 1 öre = 8,33 kr 

26 mars 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,01 (i år 8,59), Oslo 0,20, Helsingfors - 0,32, Köpenhamn 0,19, Frankfurt 0,11, London 0,33, Paris 0,55, USA Dow Jones 0,77, Nasdaq 0,53, Tokyo - 0,60, Världsindex (i år) procent.

Dollar - 3 öre = 6,49 kr, Euro - 4 öre = 8,34 kr

25 mars 2013

Glädjen efter Cypernuppgörelsen dämpades under dagen efter negativa signaler om Tysklands ekonomi och börserna som öppnade upp föll under eftermiddagen.

Cypern
gjorde i natt upp med sina långivare om ett nödlån10 miljarder euro och priset är avveckling av landets näst största bank och en engångsskatt på alla bankkonton.

Därmed skonas alla kontohavare med mindre än 100 000 euro på banken, men svåra tider väntar cyprioterna.

Men det finns en risk att vanliga sparare kan drabbas genom att deras pensionssparande indirekt placerats i de drabbade bankerna.

Risken är överhängande att välutbildade cyprioter lämnar landet i likhet med de tio procent som lämnade Lettland i finanskrisens spår, oftast unga och välutbildade.

Signalen till omvärlden är besvärande genom att besparingar i banker inte längre är skyddade, inte ens om du har insättningsgaranti.

Länder kan också komma att lämna eller bli utsparkad ur valutasamarbetet.

En berättigad fråga är vilka motåtgärder som är att vänta från Ryssland som anser att detta är stöld?

En stor del av de pengar som är i farozonen tillhör ryska företag och rika ryska privatpersoner.

Börsen

OMX Stockholm (måndag) - 0,04 (i år 8,58), Oslo - 0,69, Helsingfors - 0,16, Köpenhamn  0,37, Frankfurt - 0,51, London - 0,02, Paris - 1,12, USA Dow Jones - 0,44, Nasdaq - 0,30, Tokyo 1,69, Världsindex 0,40 (i år 7,01) procent.

Dollar + 2 öre = 6,52 kr, Euro - 6 öre = 8,38 kr 

24 mars 2013

Tyskland ljusår före resten av eurozonen
. Arbetslösheten sjunker, detaljhandeln ljublar och optimismen i tillverkningsindustrin är på topp när Europas största ekonomi gasar på efter ett dystert fjärde kvartal 2012.

Arbetslösheten uppgick i februari till 5,3 procent, den lägsta på 10 år, medan Frankrike med 10,6 procent uppvisar den största på 13 år.

I Spanien är den fem gånger så hög som Tysklands med 26,2 och Portugal med 17,6 procent och den ekonomiska klyftan kommer knappast att minska under 2013.

Tysklands ekonomi växer igen medan eurozonens näst största ekonomi Frankrike stagnerar, Italiens krymper och Greklands backar för femte året i rad.

Gapet mellan Tyskland och Frankrike har sin bakgrund i Frankrikes sjunkande konkurrenskraft, den franska världsmarknadsandelen har minskat med 27 procent sedan 2000, medan Tyskland förbättrat sin med 8 procent. 

Frankrike har i dag ett gap på 16 procent gentemot Tyskland när det gäller lönestyckkostnaderna och på 5 procent gentemot snittet i eurozonen.

Uppenbarligen är det konsumtionen som ska bidra till återhämtningen - tillväxt till döds.

Experter vet egentligen lika lite som amatörer om den ekonomiska framtiden och mot den bakgrunden är det bäst att låta bli att ha en åsikt om framtiden.

23 mars 2013

Cypern
och de internationella långivarna har kommit överens om en engångsskatt på 20 procent på insättningar över 100 000 euro i Bank of Cyprus.

Det är Cyperns största bank, men bara 10 procent av insättningarna där antas komma från eurozonen.

Dessutom ska en engångsskatt på fyra procent tas ut på motsvarande tillgodohavande hos andra cypriotiska banker, uppger en cypriotisk tjänsteman för Reuters.

Det innebär sannolikt att småspararna slipper skatt.

22 mars 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,58 (i år 8,62), Oslo 0,10, Helsingfors - 0,91, Köpenhamn - 0,53, Frankfurt - 0,27, London 0,13, Paris - 0,12, USA Dow Jones 0,63, Nasdaq 0,70, Tokyo - 2,35, Världsindex - 0,54 (i år 6,59) procent.

Dollar + 2 öre = 6,50 kr, Euro + 6 öre = 8,44 kr

21 mars 2013

Europeiska centralbanken, ECB, kommer att fortsätta att ge Cypern akut likviditetsstöd på nuvarande nivå till och med nästa måndag.

Efter det kommer nödkrediter endast att komma i fråga om det finns ett EU/IMF-program som kan garantera berörda bankers kreditvärdighet, enligt ett uttalande från ECB.

Cyperns president Nicos Anastasiades återupptog i morse mötet med landets partiledare för att hitta en alternativ lösning för att säkra nödlån från EU och IMF, sedan parlamentet avvisat skatten på bankmedel.

Nya samtal mellan Cypern och Ryssland hålls i dag, enligt den ryske finansministern Anton Siluanov.

Cypern vill se en förlängning av tidigare lån från Ryssland och en sänkning av räntorna, men landet vill inte låna mer pengar av Ryssland.

- Om det ska bli någon hjälp måste det vara kopplat till ett antal ekonomiska aktiviteter, säger den cypriotiske finansministern Michalis Sarris.

- Det här är vår största utmaning, att rekapitalisera bankerna, säger Sarris till Reuters.

Men det blev ingen uppgörelse mellan Cypern och Ryssland och finansministern har återvänt från Moskva.

Han har lockat investerare med erbjudande om såväl bankaktier som olje- och gastillgångar, men de är inte intresserade och samtalen är över.

Börsen

Det preliminära inköpschefsindex för eurozonen i mars var sämre än väntat och signalerar att även den tyska ekonomin går trögt.

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,07 (i år 8,04), Oslo - 0,37, Helsingfors - 0,38, Köpenhamn - 0,88, Frankfurt - 0,87, London - 0,72, Paris - 1,43, USA Dow Jones - 0,62, Nasdaq - 0,97, Tokyo 1,34, Världsindex 0,53 (i år 7,16) procent.

Dollar + 1 öre = 6,48 kr, Euro 0 öre = 8,36 kr

20 mars 2013

Bankerna på Cypern håller stängt och öppnar först på tisdag nästa vecka och det ökar oron bland landets många småföretagare som inte kommer åt sina pengar, allt står stilla och ekonomin är djupfryst.

Cypern har ett läge i östra Medelhavet med enorma gasfyndigheter men även ett strategiskt sådant som intresserar Ryssland.

Börsen

Electrolux steg mest av storbolagen på Stockholmsbörsen med 3,2 procent, men bland vinnarna fanns också flera banker, SEB upp 2,1 och Handelsbanken upp 2,4 procent.

Atlas Copco var dagens förlorare med minus 1,3 procent medan Volvo steg med 0,4 procent trots att leveranserna av lastbilar minskade med en fjärdedel i februari jämfört med motsvarande månad 2012.

OMX
Stockholm (onsdag) 0,52 (i år 9,11), Oslo - 0,34, Helsingfors 0,46, Köpenhamn - 0,52, Frankfurt 0,68, London - 0,13, Paris 1,43, USA Dow Jones 0,39, Nasdaq 0,78, Tokyo stängt, Världsindex - 0,29 (i år 6,59) procent.

Dollar + 1 öre = 6,47 kr, Euro + 5 öre = 8,37 kr

19 mars 2013

Cypernoron fortsatte att pressa kurserna på börserna samtidigt som tusentals cyprioter demonstrerade mot den planerade bankskatten som sent på kvällen fälldes i parlamentet.

Stödpaketet till Cypern från EU och IMF är på 10 miljarder euro, men det motsvarar inte det krisdrabbade landets hela behov på 17 miljarder euro, lika mycket som landet hela BNP.

Det är främst banker som drabbats hårt av de grekiska skuldavskrivningarna som behöver pengarna.

Cypern behöver få fram 5,8 miljarder euro för att få ta del av hjälpen, det belopp det var tänkt att bankskatten skulle bidra med.

9,9
procent föreslogs först på banktillgodohavanden på 100 000 euro och därutöver 6,75 procent på tillgångar under 100 000 euro.

Ett nytt avtal måste tas fram omgående för om alla cyprioter begär sina sparmedel på en gång i morgon när bankerna öppnar kommer de att kollapsa och med dem Cypern.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 1,18 (i år 8,59), Oslo - 0,34, Helsingfors - 0,08, Köpenhamn 0,18, Frankfurt 0,79, London - 0,19, Paris - 1,30, USA Dow Jones 0,03, Nasdaq - 0,26, Tokyo 2,03, Världsindex - 0,94 (i år 6,91) procent.

Dollar + 2 öre = 6,46 kr, Euro - 2 öre = 8,32 kr

18 mars 2013

EU:s Cypernkris fick den internationella finansoron att ta fart igen och börserna överlag vände neråt som en reaktion på den engångsskatt på sparkonton i banker som aviserats.

Börsen

Flertalet aktier på storbolagslistan visade röda siffror och det var Nokia som ledde nedgången med 2,6 procent.

OMX
Stockholm (måndag) - 0,62 (i år 9,77), Oslo - 0,28, Helsingfors - 0,52, Köpenhamn - 1,99, Frankfurt - 0,40, London - 0,36, Paris - 0,48, USA Dow Jones - 0,43, Nasdaq - 0,35, Tokyo - 2,71, Världsindex 0,30 (i år 7,32) procent.

Dollar + 6 öre = 6,44 kr, Euro - 1 öre = 8,34 kr

15 mars 2012

Tillväxten i den svenska ekonomin mattades under 2012 och för helåret var BNP-tillväxten 0,8 procent, enligt SCB.

Det står i stark kontrast till året innan då ekonomin befann sig i en återhämtningsfas efter finanskrisen och tillväxten var 3,7 procent.

Fjärde kvartalet 2012 steg BNP med 1,4 procent och hushållens konsumtion stod för merparten.

Kraftig avveckling av lager höll tillbaka BNP-tillväxten med 1,5 procent.

Börsen

OMX Stockholm (fredag) - 0,32 (i år 10,40).Oslo - 0,34, Helsingfors - 0,35, Köpenhamn - 0,01, Frankfurt - 0,19, London - 0,65, Paris - 0,71, USA Dow Jones - 0,17, Nasdaq - 0,30, Tokyo 1,75, Världsindex 0,73 (i år 7,60) procent.

Dollar
- 6 öre =  6,38 kr, Euro - 2 öre = 8,35 kr

14 mars 2013

Cyperns ekonomiska dilemma, Italiens stillestånd, nedrustad långtidsbudget och Ungerns försök att införa lager som inte ses med blida ögon blir troligen tunga punkter på agendan inför EU-toppmötet som startar i dag.

Recessionen i Italien beskrivs som Europas allvarligaste och som inte fick något klart valresultat och har ställt Europas fjärde största ekonomi utan regering.

Uppgången på börserna drev upp av överraskande positiva siffror om den amerikanska arbetslösheten och den långsiktiga trenden tyder på minskad arbetslöshet.

Oväntat positiv detaljhandelsstatistik bidrog också till att börserna överlag steg.

Börsen

OMX Stockholm (torsdag) 0,92 (i år 10,61), Oslo 0,75, Helsingfors 0,40, Köpenhamn - 0,18, Frankfurt 1,10, London 0,74, Paris 0,93, USA Dow Jones 0,58, Nasdaq 0,43, Tokyo 1,16, Världsindex - 0,24 (i år 6,82) procent.

Dollar + 1 öre = 6,44 kr, Euro + 4 öre = 8,37 kr 

13 mars 2013

EU-parlamentet röstade nej till innehållet i uppgörelsen om långtidsbudgeten som EU:s regerings- och statschefer enades om vid toppmötet i februari.

Nu väntar förhandlingar med parlamentet inför det slutliga avgörandet i sommar.

En klar majoritet, över 500 ledamöter, ställde sig bakom ett förslag om att "förkasta" uppgörelsen.

De svenska Moderaternas (M) ledamöter röstade för att godkänna EU-ledarnas uppgörelse.  

Förmiddagens handel dämpades av svag efterfrågan på italienska statsobligationer parat med siffror om ett fall i den europeiska industriproduktionen i januari och det gav en dyster bild av Europas konjunktur.

Men senare presenterades oväntat positiva siffror för den amerikanska detaljhandeln och börserna blev mer optimistiska.

Börsen

De svenska företagens kapacitetsutnyttjande och behov av arbetskraft är kvar på de mycket låga nivåer som avslutade 2012.

Orderingången minskar däremot i mer begränsad omfattning än tidigare, skriver Teknikföretagen i sin konjunkturbarometer för första kvartalet.

I fem av åtta branscher med leverantörsföretag fortsätter ordervolymerna på export att minska och på hemmamarknaden faller ordervolymerna i sex av åtta branscher.

OMX
Stockholm (onsdag) 0,12 (i år 9,69), Oslo - 0,50, Helsingfors - 0,31, Köpenhamn  0,24, Frankfurt 0,06, London - 0,45, Paris - 0,10, USA Dow Jones 0,04, Nasdaq 0,09, Tokyo - 0,61, Världsindex - 0,11 (i år 7,08) procent.

Dollar + 7 öre = 6,43 kr, Euro + 4 öre = 8,33 kr

12 mars 2013

Priserna faller och Sverige befinner sig i deflation, visar ny statistik från SCB.

En inflation på minus 0,2 procent är den lägsta sedan november 2009 och långt ifrån Riksbankens mål på 2 procent.

Det är framför allt fallande räntekostnader, lägre elpriser och sänkta priser på hemelektronik som ligger bakom de fallande konsumentpriserna (KPI) på helårsbasis.

Däremot har priserna på livsmedel och kläder stigit, liksom hyran.

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,80 (i år 9,57), Oslo 0,32, Helsingfors 0,18, Köpenhamn - 0,09, Frankfurt - 0,23, London 0,11, Paris 0,10, USA Dow Jones 0,02, Nasdaq - 0,32, Tokyo - 0,28, Världsindex 0,43 (i år 7,20) procent.

Det brittiska pundet föll under 9,50 kronor, nytt 20-årslägsta, efter oväntat svaga produktionssiffror från den brittiska industrin i går.

Industriproduktionen i landet sjönk med 1,5 procent i januari, visar officielle siffror, den största nedgången sedan sommaren 2012.

Den brittiska ekonomin befaras därmed vara på väg in i en tredje recession på några år.

Dollar
- 4 öre = 6,36 kr, Euro - 4 öre = 8,29 kr

11 mars 2013

EU-kommissionen
föreslår i dag att Portugals tidsfrist för att sänka budgetunderskottet under 3-procentsgränsen kommer att förlängas med ett år till 2015.

Anledningen är den förvärrade ekonomiska situationen i landet och när det gäller länder som Spanien och Frankrike vill kommissionen avvakta nya BNP-siffror som presenteras senare.

Ekonomiska siffror som presenterades i dag visar att någon vändning inte är i sikte för vissa länder och det kan dröja tio år för krisländerna att nå en vändpunkt. 

Italiens ekonomi krympte med 2,8 procent, Portugals med 3,8 och Greklands med 5,7 procent det sista kvartalet 2012.

Bakom siffrorna döljer sig 10 000-tals jobb som har försvunnit och kollapsande inhemska ekonomier med ungdomsarbetslöshetssiffror på 50 procent.

Estlands och Lettlands BNP-siffror som kom i dag låg på 3,1 och 5,7 procent, rekordstarka.

Sverige och Tyskland hamnade också på plus det fjärde kvartalet.

I Tyskland uppgår arbetslösheten till 5,3 och i Sverige 8,9 procent av den svenska arbetskraften i slutet av februari, 16 000 fler än 2012.

Frankrike 10,6, Italien 10,8, Portugal 17,6, Spanien 26,2 och Grekland 26,4 procent för hela befolkningen.

Många unga går utan jobb och så här stor är ungdomsarbetslösheten i ett urval länder i Europa: Sverige 23,5, Italien 38,7, Spanien 55,5 och Grekland 59,4 procent.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,19 (i år 10,37), Oslo 0,09, Helsingfors - 0,29, Köpenhamn 0,09, Frankfurt - 0,03, London 0,31, Paris - 0,10, USA Dow Jones 0,35, Nasdaq 0,26, Tokyo 0,53, Världsindex 0,27 (i år 6,74).

Dollar - 1 öre = 6,40 kr, Euro 0 öre = 8,33 kr  

08 mars 2013

Statistik över jobbsiffrorna i USA överraskade förväntningarna vilket lyfte börserna.

7,7 procent är den senaste siffran för arbetslösheten, den lägsta noteringen sedan december 2008 och antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 236 000 personer under februari jämfört med månaden före, enligt landets arbetsmarknadsdeparte-ment.


Andra positiva signaler i statistiken är att antalet arbetade timmar per vecka ökar något, till 34,5 timmar i snitt och snittlönen per timme ökar med 4 cent.

Siffrorna indikerar att USA kanske, trots farhågor om motsatsen, kan hantera de automatiska offentliga nedskärningarna på 85 miljarder dollar som förestår.

Förmodligen krävs ytterligare bevis för att återhämtningen är uthållig för att USA:s centralbank Federal Reserve, Fed, ska överge sin stimulanspolitik med nollränta och stödköp.

Andelen amerikander som utnyttjar matkuponger för att klara sin försörjning uppgår till 20 procent. 

Börsen

SAS som rapporterade lyfte 7,1 procent sedan bolaget redovisat en kraftigt minskad förlust, medan Ericsson sjönk mest bland storbolagen, aktien var ner 1,5 procent efter beskedet att man tappar globala marknadsandelar för utrustning till mobila nätverk.

Samtliga storbanker steg med Nordea i täten, upp 2,7 procent. 

OMX
Stockholm (fredag) 0,55 (i år 10,18), Oslo 0,64, Helsingfors 0,52, Köpenhamn 0,13, Frankfurt 0,59, London 0,57, Paris 1,22, USA Dow Jones 0,47, Nasdaq 0,38, Tokyo 2,64, Världsindex 0,18 (i år 6,45) procent.

Dollar + 7 öre = 6,41 kr, Euro + 3 öre = 8,33 kr

07 mars 2013

Siffrorna över USA:s handelsbalans var sämre och underskottet växte till 44,4 miljarder dollar i januari, jämfört med 38,2 i december, enligt statistik från USA:s handelsdepartement.

Den Europeiska centralbanken, ECB, lämnade sina räntor oförändrade vid dagens rådsmöte och den viktiga styrräntan blir kvar på 0,75 procent, något som var väntat.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,04 (i år 9,63), Oslo - 0,25, Helsingfors 0,03, Köpenhamn - 1,03, Frankfurt 0,26, London 0,27, Paris 0,53, USA Dow Jones 0,23, Nasdaq 0,30, Tokyo 0,30, Världsindex 0,14 (i år 6,26) procent.

Dollar - 7 öre = 6,34 kr, Euro - 3 öre = 8,30 kr

06 mars 2013

Från USA kom siffror som visade att sysselsättningen i landet ökat mer än väntat under februari, men samtidigt visade nya siffror att orderingången i amerikansk industri sjönk 2 procent i januari. 

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,49 (i år 9,59), Oslo - 0,41, Helsingfors - 0,09, Köpenhamn - 0,85, Frankfurt 0,62, London - 0,19, Paris - 0,35, USA Dow Jones 0,30, Nasdaq - 0,05, Tokyo 2,13, Världsindex 1,09 (i år 6,11) procent.

Dollar + 2 öre = 6,41 kr, Euro 8,33 + 1 öre = 8,33 kr

05 mars 2013

Positiva signaler från USA fick börserna att stiga och Dow Jones industriindex passerade all time high, den historiskt högsta nivån hittills.

Börserna fick stöd av måndagens uttalanden från den amerikanska centralbanken där den vice ordföranden Janet Yellen sade att aggressiva stimulanser är rätt väg att gå eftersom ekonomin utvecklas långt under sin potential.


Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,97 (i år 10,08), Oslo 1,54, Helsingfors 1,64, Köpenhamn 1,08, Frankfurt 2,32, London 1,34, Paris 2,09, USA Dow Jones 0,89, Nasdaq 1,2, Tokyo 0,27, Världsindex 0,23 (i år 4,96) procent.

Dollar - 3 öre = 6,39 kr, Euro - 4 öre = 8,32 kr 

04 mars 2013

Orosmolnen
tornar upp sig på fler håll, både i Europa och i USA och avseende Europa gäller det politiska dödläget i Italien som ser ut att bestå och i USA handlar det om budgetoron.

I fredags trädde budgetstupet i kraft och nu väntar stora nedskärningar som riskerar att sänka temperaturen i den amerikanska ekonomin.

Med överväldigande majoritet röstade Schweiz på söndagen igenom ett förslag om att starkt begränsa hur höga löner och bonusar företagsledare i landet kan få.

Landet är ett föredöme när det gäller demokrati och schweizarna går i bräsen.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,21 (i år 9,11), Oslo - 0,01, Helsingfors - 0,46, Köpenhamn 1,36, Frankfurt - 0,21, London - 0,48, Paris 0,27, USA Dow Jones 0,27, Nasdaq 0,39, Tokyo 0,40, Världsindex - 0,24 (i år 4,73) procent.

Dollar
- 2 öre = 6,42 kr, Euro - 2 öre = 8,36 kr

01 mars 2013

Marknaden brottas med en oro för följderna av de automatiska budgetnedskärningarna som väntas i USA, då Vita huset och kongressen inte har kunnat göra upp.

Till detta tyngde oväntat svag statistik från flera länder, som Kina och Storbritannien.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,17 (i år 8,90), Oslo - 0,26, Helsingfors - 0,10, Köpenhamn 0,20, Frankfurt - 0,43, London 0,28, Paris - 0,62, USA Dow Jones 0,25, Nasdaq 0,30, Tokyo 0,41, Världsindex 0,41 (i år 4,98) procent.

Dollar - 2 öre = 6,44 kr, Euro - 7 öre = 8,38 kr

28 februari 2013

Börsen

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, uppgick i februari till 50,9, jämfört med 49,2 i januari, enligt Swedbank och Silf.

Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin och februari är första gången sedan mitten av 2012 som index har legat på den nivån.

Sveriges BNP
växte med 1,4 procent under fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma period året innan, analytiker hade räknat med en minskning på 0,7 procent.

Det största bidraget till utvecklingen var hushållens konsumtion som ökade med 1,9 procent, men alla komponenter slog förväntningarna och även exporten blev bättre än väntat.

För helåret 2012 steg den svenska BNP-tillväxten med 0,8 procent.

Siffrorna visar att svensk ekonomi tycks ha stått emot den nedgång i världsekonomin som skedde i slutet av 2012.

Storbankerna var dagens vinnare, Handelsbanken upp 1,9 procent och Nordea 1,1 procent, Securitas var upp 1,0 procent och SCA 1,5 procent medan Telekomtillverkarna Nokia och Ericsson sjönk föll 3,4 respektive 1,3 procent. 

OMX
Stockholm (torsdag) 0,47 (i år 9,07), Oslo 0,11, Helsingfors 0,06, Köpenhamn 0,65, Frankfurt 0,86, London 0,68, Paris 0,85, USA Dow Jones - 0,15, Nasdaq - 0,07, Tokyo 2,71, Världsindex 0,96 (i år 4,55) procent.

Dollar + 3 öre = 6,46 kr, Euro 0 öre = 8,45 kr 

27 februari 2013

Börsoron
handlar om den stigande risken för att skuldkrisen i eurozonen ska ta fart igen efter Italiens parlamentsval som inte gett något regeringsalternativ med stabil majoritet.

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 1,13 (i år 8,60), Oslo 0,15, Helsingfors 1,27, Köpenhamn 0,04, Frankfurt 1,04, London 0,88, Paris 1,92, USA Dow Jones 1,26, Nasdaq 1,04, Tokyo - 1,27, Världsindex - 0,37 (i år 3,55) procent.

Dollar - 3 öre = 6,43 kr, Euro  + 2 öre = 8,45 kr.

26 februari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 1,40 (i år 7,47), Oslo - 0,61, Helsingfor - 2,21, Köpenhamn 0,25, Frankfurt - 2,27, London - 1,32, Paris - 2,67, USA Dow Jones 0,84, Nasdaq 0,43, Tokyo - 2,26, Världsindex - 0,77 (i år 3,94) procent.

Dollar - 1 öre = 6,46 kr, Euro - 4 öre = 8,43 kr

25 februari 2013

Oro efter valet i Italien sänkte USA-börserna.

Börsen

Telekombolagen gick starkast bland storbolagen, men Stockholmsbörsen var svagare än de ledande börserna i Europa.

Ericsson som fick en 4 G-order från brittiska O2 ökade 1,0 procent och Nokia lika mycket medan Nordea backade 0,7 procent på rykten att staten ska sälja Nordea-aktier. 

OMX
Stockholm (måndag) - 0,32 (i år 8,87), Oslo 0,77, Helsingfors - 0,02, Köpenhamn 0,49, Frankfurt 1,45, London 0,31, Paris 0,41, USA Dow Jones - 1,55, Nasdaq - 1,44, Tokyo 2,43, Världsindex 0,71 (i år 4,75) procent.

Dollar + 5
öre = 6,47 kr, Euro + 1 öre = 8,47 kr

22 februari 2012

Tillväxten i Sverige
bedöms bli 1,3 procent i år och 2,7 procent 2014, enligt EU-kommissionens nya prognos.

Det är en tung uppförsbacke för EU:s ekonomier och först nästa år får tillväxten bättre fart i euroområdet.

Positiva tecken syns i Tyskland men det ser värre ut för Frankrike och enligt kommissionen blir budgetunderskottet 3,7 procent av BNP i år och 3,9 procent 2014, långt över tillåtna 3,0 procent.

Spanien väntas också få betydligt större budgetunderskott

I eurozonen bedöms arbetslösheten i år och nästa år uppgå till 12 procent och i hela EU 11 procent.

Österrike, Luxemburg och Tyskland har arbetslöshetssiffror på 4-6 procent, medan Sverige, Finland och Danmark uppges få en arbetslöshet på 8 procent. 

I Grekland och Spanien stiger arbetslösheten till 26-27 procent.

Börsen

Börsen har inte legat på en högre nivå sedan hösten 2007 före finanskrisen, kurserna vände upp styrkta av att Ifo-index, som mäter affärsklimatet i Tyskland, sköt i höjden i februari.

Siffror från Konjunkturinstitutet, KI, visade också på ljusglimtar i den svenska ekonomin.

OMX
Stockholm (fredag) 1,12 (i år 9,19), Oslo 0,28, Helsingfors 1,01, Köpenhamn 0,81, Frankfurt 1,03, London 0,70, Paris 2,25, USA Dow Jones 0,86, Nasdaq 0,97, Tokyo 0,68, Världsindex - 1,27 (i år 4,01).

Dollar 0 öre = 6,42 kr, Euro - 1 öre = 8,46 kr


21 februari 2013

Hökaktiga formuleringar från USA:s centralbank fick världens börser att backa, dollarn blev dyrare och räntorna sjönk.

Beskedet kan innebära att Federal Reserve kan upphöra med stödköp av obligationer tidigare än väntat.

Inköpschefsindex från eurozonen var sämre än väntat vilket kan tyda på ytterligare försämrad konjunktur i flera länder.

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 1,03 (i år 8, 07), Oslo - 1,40, Helsingfors - 1,47, Köpenhamn - 0,77, Frankfurt - 1,88, London - 1,61, Paris - 2,29, USA Dow Jones - 0,34, Nasdaq - 1,04, Tokyo - 1,39, Världsindex - 0,69 (i år 5,34) procent.

Dollar + 7 öre = 6,42 kr, Euro + 4 öre = 8,47 kr

20 februari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,54 (i år 9,03), Oslo 0,33, Helsingfors - 0,16, Köpenhamn 0,82, Frankfurt - 0,30, London 0,26, Paris - 0,69, USA Dow Jones - 0,77, Nasdaq - 1,53, Tokyo 0,84, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 4 öre = 6,35 kr, Euro - 1 öre = 8,43 kr

19 februari 2013

Börsen

Stockholmsbörsen fortsätter att stiga och storbolagsindex ligger nu på den högsta nivån sedan oktober 2007.

Mest av storbolagen steg Swedbank, 2,1 procent, Electrolux upp 1,9 och Handelsbanken upp 1,6 procent.

OMX
Stockholm (tisdag) 0,71 (i år 8,49), Oslo 0,87, Helsingfors 1,04, Köpenhamn 1,01, Frankfurt 1,62, London 1,05, Paris 1,88, USA Dow Jones 0,39, Nasdaq 0,68, Tokyo - 0,31, Världsindex 0,11 (i år 5,22) procent.

Dollar - 4 öre = 6,31 kr, Euro - 3 öre = 8,44 kr 

18 februari 2013

Det var inga större rörelse på börserna när USA var stängt under måndagen och kursvinnare på Stockholmsbörsen var Stenbecksfärens mediekoncern MTG, upp 2,7 procent.

De fyra storbankerna tillhörde också kursvinnarna med ökningar mellan 0,7-1,2 procent.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,21 (i år 7,78), Oslo - 0,06, Helsingfors - 0,75, Köpenhamn - 0,57, Frankfurt 0,46, London - 0,14, Paris 0,18, USA Dow Jones 0,00, Nasdaq 0,00, Tokyo 2,09, Världsindex - 0,22 (i år 5,11) procent.

Dollar + 3 öre = 6,35 kr, Euro + 3 öre = 8,47 kr

15 februari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,27 (i år 7,57), Oslo 0,26, Helsingfors 0,31, Köpenhamn 0,07, Frankfurt - 0,49, London 0,15, Paris - 0,25, USA Dow Jones 0,06, Nasdaq - 0,21, Tokyo - 1,18, Världsindex - 0,16 (i år 5,46) procent.

Dollar
- 1 öre = 6,32 kr, Euro 0 öre = 8,44 kr

14 februari 2013

På morgonen kom BNP-siffror för Tyskland och Frankrike som var svagare än väntat, den tyska ekonomin krympte med 0,6 procent och den franska med 0,3 procent under fjärde kvartalet 2012.

Börsen

Stockholmsbörsen backade tyngd av bland andra H&M som föll med 1,3 procent efter sänkta rekommendationer från DNB och Bernstein.

ABB som redovisade ett positivt rörelseresultat gick mot strömmen och steg 5,3 procent.

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,25 (i år 7,30), Oslo - 0,58, Helsingfors - 0,10, Köpenhamn 0,34, Frankfurt - 1,05, London - 0,50, Paris - 0,78, USA Dow Jones - 0,07, Nasdaq 0,06, Tokyo 0,50, Världsindex 0,00 (i år 5,63) procent.

Dollar  + 4 öre = 6,33 kr, Euro - 2 öre = 8,44 kr

13 februari 2013

Riksbanken
beslutade i dag att lämna sin viktigaste styrränta, reporäntan oförändrad på 1,0 procent.

Räntan väntas vara kvar på denna låga nivå under det närmaste året, heter det i ett pressmeddelande.

Två av riksbankens sex ledamöter reserverade sig mot majoritetens beslut och ville sänka räntan till 0,75 resp 0,5 procent.

Inflationen bedöms bli litet lägre, 1,8 procent 2014 jämfört med förra prognosen som talade om 2,0 procent.

Börsen

Vinnare på börsen var MTG som rusade med 11,4 procent efter att ha redovisat en högre vinst än väntat.

OMX Stockholm (onsdag) 0,93 (i år 7,55), Oslo 0,19, Helsingfors 0,72, Köpenhamn 0,94, Frankfurt 0,67, London 0,29, Paris 0,32, USA Dow Jones - 0,26, Nasdaq 0,33, Tokyo - 1,04, Världsindex 0,58 (i år 5,63) procent.

Dollar - 8 öre = 6,29 kr, Euro - 11 öre = 8,46 kr

12 februari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,41 (i år 6,62), Oslo 0,76, Helsingfors 0,48, Köpenhamn 0,40, Frankfurt 0,35, London 0,85, Paris 0,99, USA Dow Jones 0,34, Nasdaq - 0,17, Tokyo 1,94, Världsindex - 0,34 (i år 5,02) procent.

Dollar - 2 öre = 6,37 kr, Euro 0 öre = 8,57 kr  

11 februari 2013

Börsen

Stockholmsbörsen sjönk, tyngd av bland annat av att Lundin Petroleum föll efter negativa indikatorer om en oljefyndighet i norska Nordsjön, aktien föll med 10,3 procent.

Höganäs steg med 17,2 procent efter besked om att Lindéngruppen och Foundation Asset Management har lagt ett bud på företaget värt 11,2 miljarder kronor.

OMX
Stockholm (måndag) - 0,19 (i år 6,21), Oslo - 0,88, Helsingfors 0,33, Köpenhamn - 6,56, Frankfurt - 0,24, London 0,16, Paris 0,43, USA Dow Jones - 0,16, Nasdaq - 0,06, Tokyo - 1,80, Världsindex 0,61 (i år 5,37) procent.

Dollar - 5 öre = 6,39 kr, Euro - 4 öre = 8,57 kr

08 februari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,79 (i år 6,40), Oslo 0,65, Helsingfors 1,30, Köpenhamn 0,70, Frankfurt 0,81, London 0,57, Paris 1,35, USA Dow Jones 0,35, Nasdaq 0,91, Tokyo - 1,80, Världsindex - 0,46 (i år 4,74) procent.

Dollar + 1 öre = 6,44 kr, Euro 0 öre = 8,61 kr

07 februari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,60 (i år 5,60), Oslo 1,14, Helsingfors - 0,22, Köpenhamn 0,55, Frankfurt 0,13, London - 1,06, Paris - 1,15, USA Dow Jones - 0,30, Nasdaq - 0,11, Tokyo - 1,15, Världsindex 0,23 (i år 5,22) procent.

Dollar + 7 öre = 6,43 kr, Euro + 1 öre = 8,61 kr

06 februari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,07 (i år 6,20), Oslo - 0,65, Helsingfors - 0,14, Köpenhamn - 0,45, Frankfurt - 1,09, London 0,20, Paris - 1,40, USA Dow Jones, Nasdaq, Tokyo 3,77, Världsindex (i år) procent.

Dollar + 3 öre = 6,36 kr, Euro + 1 öre = 8,60 kr  

05 februari 2013

Börsen

Tele 2 rasade med 10 procent efter fallande lönsamhet i en svag delårsrapport, medan Alfa Laval steg med 4,7 procent efter starka siffror och det är främst orderingången som har överraskat positivt.

OMX
Stockholm (tisdag) 1,03 (i år 6,13), Oslo - 0,35, Helsingfors 0,83, Köpenhamn 0,85 Frankfurt 0,35, London 0,58, Paris 0,95, USA Dow Jones 0,71, Nasdaq 1,29, Tokyo - 1,90, Världsindex - 1,21 (i år 4,57) procent.

Dollar 0 öre = 6,33 kr, Euro + 4 öre = 8,59 kr

04 februari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 1,22 (i år 5,10), Oslo - 0,44, Helsingfors - 1,05, Köpenhamn 0,01, Frankfurt, - 2,49, London - 1,64, Paris - 3,01, USA Dow Jones - 0,93, Nasdaq - 1,51, Tokyo 0,62, Världsindex 0,81 (i år 5,85) procent.

Dollar + 2 öre = 6,33 kr, Euro - 6 öre = 8,55 kr

01 februari 2013

Börsen

Stockholmsbörsen fortsätter att stiga sedan handeln fick en vitamininjection av positiv amerikansk sysselsättningsstatistik och av att flera finansinstitut höjde telekomjätten Ericssons köprekommendation, aktien var upp 3,1 procent.

Kurserna var överlag stigande i såväl Stockholm som på de ledande Europabörserna.

Electrolux var undantaget som sjönk med 7,9 procent sedan bolaget levererat ett sämre bokslut än väntat. 

OMX Stockholm (fredag) 0,71 (i år 6,32), Oslo 1,05, Helsingfors 1,34, Köpenhamn 2,23, Frankfurt 0,74, London 1,08, Paris 1,10, USA Dow Jones 1,08, Nasdaq 1,18, Tokyo 0,47, Världsindex - 0,28 (i år 5,0) procent.

Dollar - 5 öre = 6,31 kr, Euro - 3 öre = 8,61 kr 

31 januari 2013

Börsen

Stockholmsbörsen har öppnat starkt i januari och 2012 steg börsen med omkring 12 procent på helårsbasis.

Under torsdagen sjönk indexet bara marginellt och anledningen är Ericsson som steg 7,6 procent efter att bolaget redovisat starka siffror.

Många av börsens tungviktare sjönk rejält, SKF med 4,9 Nokia 4,2 och Atlas Copco 4,4 procent.

Marknadsräntorna sjönk och kronan försvagades.

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,47 (i år 5,48), Oslo - 0,39, Helsingfors - 1,20, Köpenhamn - 0,98, Frankfurt - 0,45, London - 0,73, Paris - 0,87, USA Dow Jones - 0,36, Nassdaq - 0,01, Tokyo 0,22, Världsindex -0,09 (i år 5,30) procent.

Dollar + 1 öre = 6,36 kr, Euro + 3 öre = 8,64 kr

30 januari 2013

Börsen

Storbanken Swedbank rusade på börsen med 10,4 procent sedan bolaget visat ett starkt resultat och meddelat att utdelningen ökar kraftigt.

Även Nordea överraskade och steg med 3,2 procent, SEB och Handelsbanken var upp 4,6 respektive 4,0 procent.

Dollarn har fallit till sin lägsta nivå mot både euron och kronan sedan 2011 och bakgrunden är tyska styrketecken och ökat hopp om att skuldkrisen i eurozonen dämpas.

OMX
Stockholm (onsdag) 0,80 (i år 5,95), Oslo - 0,13, Helsingfors 0,22, Köpenhamn 0,29, Frankfurt - 0,47, London - 0,25, Paris - 0,54, USA Dow Jones - 0,32, Nasdaq - 0,36, Tokyo 2,28, Världsindex 0,54 (i år 5,39) procent.

Dollar - 2 öre = 6,35 kr, Euro + 2 öre = 6,61 kr 

29 januari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) 0,06 (i år 5,15), Oslo 0,18, Helsingfors 0,19, Köpenhamn 0,09, Frankfurt 0,20, London 0,83, Paris 0,13, USA Dow Jones 0,52, Nasdaq - 0,02, Tokyo 0,39, Världsindex - 0,17 (i år 4,82) procent.

Dollar - 5 öre = 6,37 kr, Euro - 5 öre = 8,59 kr

28 januari 2013

Börsen

Kronan blev starkare mot både Euron och Dollarn och räntorna steg.

Bland storbolagen steg Swedish Match mest, aktien var upp 3,4 procent på grund av stark köprekommendation.

OMX
Stockholm (måndag) 0,17 (i år 5,09), Oslo - 0,82, Helsingfors 0,30, Köpenhamn - 0,52, Frankfurt - 0,32, London 0,25, Paris 0,07, USA Dow Jones - 0,10, Nasdaq 0,15, Tokyo - 0,94, Världsindex 0,67 (i år 5,0) procent.

Dollar - 4 öre = 6,42 kr, Euro - 5 öre = 8,64 kr  

25 januari 2013

Börsen

SAS, som enligt norska uppgifter, har problem med sina planerade utförsäljningar, föll med 9,4 procent.

Bland storbolagen steg Swedbank med 2,2 procent och svagast gick Nokia som föll med 5,7 procent.

OMX
Stockholm (fredag) 0,86 (i år 4,92), Oslo 0,40, Helsingfors - 0,59, Köpenhamn 0,97, Frankfurt 1,42, London 0,31, Paris 0,69, USA Dow Jones 0,51, Nasdaq 0,62, Tokyo 2,88, Världsindex 0,22 (i år 4,31) procent.

Dollar - 3 öre = 6,46 kr, Euro + 1 öre = 8,69 kr

24 januari 2013

På förmiddagen kom inköpschefsindex för eurozonen som steg till 47,5 procent i januari, den högsta nivån på tio månader, ett tecken på ett något förbättrat konjunkturläge för de europeiska företagen.

Börsen

SAS rusade på börsen med 19 procent och Nokia föll med 5,7 procent.

OMX
Stockholm (torsdag) 0,49 (i år 4,06), Oslo 0,11, Helsingfors - 0,82, Köpenhamn - 0,24, Frankfurt 0,53, London 1,09, Paris 0,70, USA Dow Jones 0,33, Nasdaq - 0,74, Tokyo 1,28, Världsindex - 0,04 (i år 4,07) procent.

Dollar - 4 öre = 6,49 kr, Euro kr - 2 öre = 8,68 kr

23 januari 2012

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,17 (i år 3,57), Oslo 0,77, Helsingfors 0,09, Köpenhamn 0,49, Frankfurt 0,15, London 0,30, Paris - 0,40, USA Dow Jones 0,49, Nasdaq 0,33, Tokyo - 2,08, Världsindex 0,29 (i år 4,12) procent.

Dollar + 1 öre = 6,53 kr, Euro + 2 öre = 8,70 kr 

22 januari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,29 (i år 3,40), Oslo - 0,58, Helsingfors 0,47, Köpenhamn 0,10, Frankfurt - 0,68, London 0,03, Paris - 0,59, USA Dow Jones 0,46, Nasdaq 0,27, Tokyo - 0,35, Världsindex 0,11 (i år 3,82) procent.

Dollar - 1 öre = 6,52 kr, Euro - 1 öre = 8,68 kr

21 januari 2013

Stockholmsbörsen steg efter positiva besked om de amerikanska budgetförhandlingarna och vinnare var bland annat SAS som steg med 12 procent.

Sent på fredagen kom besked från Republikanerna om att man överväger ett förslag på höjt skuldtak i USA.

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,65 (i år 3,69), Oslo 0,09, Helsingfors 0,96, Köpenhamn 0,85, Frankfurt 0,61, London 0,43, Paris 0,57, USA Dow Jones 0,00, Nasdaq 0,00, Tokyo - 1,52, Världsindex 0,14(i år 3,71) procent.

Dollar + 2 öre = 6,53 kr, Euro + 1 öre = 8,69 kr

18 januari

Under dagen kom ny kinesisk statistik som visade på stigande tillväxt mot slutet av 2012 och den kinesiska ekonomin återhämtade sig oväntat mycket under fjärde kvartalet.
 
Tillväxten på 7,9 procent bröt en serie på sju kvartal i rad med minskad tillväxt.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) 0,01 (i år 3,04), Oslo 0,32, Helsingfors - 0,42, Köpenhamn - 0,22, Frankfurt - 0,43, London 0,36, Paris - 0,07, USA Dow Jones 0,39, Nasdaq - 0,04, Tokyo 2,86, Världsindex 0,53 (i år 3,56) procent.

Dollar + 2 öre = 6,51 kr, Euro 0 öre = 8,68 kr

17 januari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) 0,54 (i år 3,03) Oslo 1,03, Helsingfors 0,56, Köpenhamn 0,42, Frankfurt 0,58, London 0,41, Paris 0,96, USA Dow Jones 0,63, Nasdaq 0,59, Tokyo 0,09, Världsindex  - 0,28 (i år 3,02) procent.

Dollar
- 1 öre = 6,49 kr, Euro + 4 öre = 8,68 kr 

16 januari 2013


Börsen

OMX Stockholm (onsdag) 0,28 (i år 2,49) Oslo 0,47, Helsingfors 0,58, Köpenhamn 0,53, Frankfurt 0,19, London - 0,21, Paris 0,37, USA Dow Jones - 0,17, Nasdaq 0,22, Tokyo - 2,56, Världsindex 0,18 (i år 3,31) procent.

Dollar 0 öre = 6,50 kr, Euro 0 öre = 8,64 kr 

15 januari 2013

Börsen

OMX Stockholm (tisdag) - 0,33 (i år 2,21), Oslo - 0,17, Helsingfors - 0,50, Köpenhamn 0,83, Frankfurt - 0,69, London 0,01, Paris - 0,29, USA Dow Jones 0,20, Nasdaq - 0,22, Tokyo 0,72, Världsindex - 0,13 (i år 3,12) procent.

Dollar + 4 öre = 6,50 kr, Euro + 2 öre = 8,64 kr.

14 januari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) 0,08 (i år 2,54), Oslo 0,39, Helsingfors - 0,33, Köpenhamn - 0,26, Frankfurt 0,18, London - 0,12, Paris 0,06, USA Dow Jones 0,14, Nasdaq - 0,26, Tokyo 1,40, Världsindex 0,25 (i år 3,25) procent.

Dollar - 2 öre = 6,45 kr, Euro - 1 öre = 8,62 kr

11 januari 2013

Börsen

OMX Stockholm (fredag) 0,41 (i år 2,46), Oslo - 0,15, Helsingfors 0,47, Köpenhamn 0,19, Frankfurt 0,09, London 0,33, Paris 0,08, USA Dow Jones 0,13, Nasdaq 0,12, Tokyo 1,40, Världsindex 0,83 (i år 2,99) procent.

Dollar - 3 öre = 6,47 kr, Euro + 2 öre = 8,63 kr

10 januari 2013

Börsen

Nokia rusade på börsen med 11 procent efter en omvänd vinstvarning och marknadsräntorna steg sedan ECB lämnat styrräntan oförändrad (ett enigt beslut).

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,03 (i år 2,05), Oslo 0,13, Helsingfors 0,23, Köpenhamn 0,27, Frankfurt - 0,16, London 0,05, Paris - 0,39, USA Dow Jones 0,60, Nasdaq 0,51, Tokyo 0,70, Världsindex 0,36 (i år 2,14) procent.

Dollar - 6 öre = 6,50 kr, Euro + 4 öre = 8,61 kr

09 januari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) 0,15 (i år 2,08), Oslo 0,48, Helsingfors - 0,16, Köpenhamn 0,60, Frankfurt 0,32, London 0,76, Paris 0,31, USA Dow Jones 0,46, Nasdaq 0,45, Tokyo 0,67, Världsindex - 0,34 (i år 1,77) procent.

Dollar 0 öre = 6,56 kr, Euro - 1 öre = 8,57 kr


08 januari 2013

Andreas Cervenka skriver i SvD om José Manuel Barroso, som nu förklarat att eurokrisen är över, något han gjorde redan för två år sedan.

Riksbankens senaste protokoll tyder på att räntan troligen sänks i februari och både dollar och euro blev dyrare efter beskedet.

Sedan protokollet publicerats sjönk kronan och även räntorna gick ner.


Börsen

OMX
Stockholm (tisdag) - 0,34 (i år 1,93), Oslo 0,43, Helsingfors - 0,62, Köpenhamn 0,80, Frankfurt - 0,48, London - 0,14, Paris 0,03, USA Dow Jones - 0,41, Nasdaq - 0,23, Tokyo - 0,86, Världsindex - 0,23 (i år 2,12) procent.

Dollar + 5 öre = 6,56 kr, Euro + 5 öre = 8,58 kr


07 januari 2013

Börsen

OMX
Stockholm (måndag) - 0,48 (i år 2,27), Oslo - 0,63, Helsingfors - 0,07, Köpenhamn 0,15, Frankfurt - 0,56, London - 0,40, Paris - 0,68, USA Dow Jones - 0,61, Nasdaq - 0,39, Tokyo - 0,83, Världsindex 0,42 (i år 2,36) procent. 

Dollar - 3 öre = 6,51 kr, Euro - 1 öre = 8,53 kr


04 januari 2013

Positiv jobbstatistik från USA fick börserna att stiga.

Börsen

Volvo
hörde till vinnarna på Stockholmsbörsen efter starka ordersiffror från Nordamerika.

Det återstår att se vad som händer framöver sedan den amerikanska centralbanken meddelat att stödköpen av obligationer kan komma att strypas i år.


OMX
Stockholm (fredag) 0,49 (i år 2,75), Oslo 0,38, Helsingfors 0,71, Köpenhamn 0,92, Frankfurt 0,26, London 0,70, Paris 0,24, USA Dow Jones 0,33, Nasdaq 0,04, Tokyo 2,82, Världsindex - 0,22 (i år 1,93) procent.

Dollar + 1 öre = 6,54 kr, Euro + 2 öre = 8,54 kr


03 januari 2013

Börsen

Gårdagens stora vinnare Nokia fortsatte att ligga högst på vinnarlistan bland storbolagen, aktien upp 2,5 procent.

Skanska fick en miljardorder från USA och aktien steg med 1,4 procent.


OMX
Stockholm (torsdag) 0,06 (i år 2,26), Oslo 0,17, Helsingfors 0,73, Köpenhamn 0,39, Frankfurt - 0,29, London 0,33, Paris - 0,34, USA Dow Jones - 0,16, Nasdaq - 0,38, Tokyo 0,70 (fredag), Världsindex 2,15 (i år 2,16) procent.

Dollar + 4 öre = 6,53 kr, Euro - 4 öre = 8,52 kr


02 januari 2013

Representanthuset i USA
röstade i natt ja till det av senaten godkända budgetförslag att lösa USA:s finanskris och därmed är det hotande budgetstupet tillfälligt avvärjt.

Finansminister Anders Borg (M) välkomnar beslutet i kongressen, men han varnar samtidigt för att det här ännu inte är färdigt.

Man har kommit överens om ett antal breda skattehöjningar som gör att staten får in en del pengar, men skuldtaket finns kvar och det innebär fortsatta förhandlingar både i januari och februari, enligt Borg.

Även om budgetstupet har undvikits drabbar beslutet ändå tillväxten och ansträngningarna att skapa fler jobb, varnar analytiker.

De två procenten extra skatt på höga inkomster är tillräckligt för att dämpa årets tillväxt, enligt ekonomerna.

Budgetåtgärderna räcker inte heller för att rädda USA:s kreditbetyg från att bli sänkt, kommenterar kreditvärderingsinstitutet Moody´s. 

Börsen

OMX Stockholm (onsdag) 2,20 (i år 2,20), Oslo 2,34, Helsingfors 3,53, Köpenhamn 2,07, Frankfurt 2,19, London 2,20, Paris 2,55, USA Dow Jones 2,35, Nasdaq 3,07, Tokyo 0,70 (fredag), Världsindex (i år).

Dollar - 2 öre = 6,49 kr, Euro - 4 öre = 8,56 kr


01 januari 2013

Börserna i USA steg kraftigt på måndagen, Dow Jones 1,28 och Nasdaq 2,00 procent.

USA:s senat har godkänt en överenskommelse om budgetstupet och senare i dag väntas representanthuset rösta i frågan, uppger Reuters.

Omröstningen skedde nära två timmar in på det nya året amerikansk östkusttid, då USA formellt hade fallit över det så kallade budgetstupet.

Flera senatorer röstade nej, men uppgörelsen gick ändå igenom med god marginal i förhållande till de 60 röster som krävdes, rapporterar CNN.

89 av senatens 100 ledamöter röstade ja, rapporterar webbtidningen Politico.

För att överenskommelsen ska bli verklighet måste även kongressens andra kammare, representanthuset, godkänna den, men där är utsikterna mer oklara.

Representanthuset domineras av republikaner och dess talman John Boehner har enbart lovat att ta förslaget under övervägande.

Representanthusets ledamöter avslutade arbetet för flera timmar sedan och gick hem, de kommer tidigast att ta ställning till förslaget i eftermiddag, svensk tid.
 
Överenskommelsen i senaten innefattar bland annat förlängda skattelättnader för personer med inkomster på max 400 000 dollar om året eller för familjer som tillsammans tjänar max 400 000 dollar.

De dramatiska nedskärningar inom försvaret och andra statliga program som skulle ha startat i dag skjuts upp i två månader.

Det innebär att 24 miljarder dollar i besparingar skjuts två månader framåt.

Nedskärningarna är starten på ett omfattande åtstramningspaket, värd 1 200 miljarder dollar över en tioårsperiod.

President Barack Obama uppmanar representanthuset att godkänna uppgörelsen utan dröjsmål.

I ett skriftligt uttalande konstaterar Obama att varken demokrater eller republikaner har fått allt de ville men att uppgörelsen är rätt för landet.

"Mer arbete väntar för att minska vårt budgetunderskott och jag är villig att göra det.

Men nattens överenskommelse säkerställer att vi framöver fortsätter att minska underskottet genom en kombination av nya nedskärningar och nya intäkter från de rikaste amerikanerna", heter det i utkastet från Obama.

De fyra svenska storbankerna Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken väntas tillsammans dela ut närmare 29 miljarder kronor på vårens årsstämmor.

Det innebär att utdelningen år 2013 nästan blir 4 miljarder kronor mer än 2011.
Men snart kommer de goda bankåren att vara över, om vi ska tro finansminister Anders Borg (M).

I november utlovade finansministern "fem till tio år" av skärpta regler för de svenska bankerna.

Samtidigt finns färdiga planer på hur tillsynen av Europas banker ska stärkas gemensamt.
 
En bankunion, där ECB står för banktillsynen i alla euroländer, ska träda i kraft 2013 och successivt ska en infasning av banker som ska övervakas ske under året.

Men att ingå i en bankunion säger Sverige nej tilloch det beror på attBorg vill kunna ha egna, hårdare krav på de svenska bankernas kapitaltäckning.

De skärpta reglerna för svenska banker betyder lägre lönsamhet, förmodligen något som kommer att börja kännas av redan 2013.
 
Vi kan räkna med att fler bankanställda tvingas byta bransch, men först är det utdelningsfest.Januari 01, 2013

 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se