användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 07 maj 2012 08:54

Källa: bizzozero.net

Inkomstskillnaderna har ökat

Inkomstskillnaderna ökar och på 20 år har den tiondel i Sverige som tjänar mest fått 76 procent mer att röra sig med.

Medelinkomsttagarna har fått 35 procent mer, medan den tiondel som tjänar minst fått 7 procent, enligt siffror från SCB som presen-teras i SvD.

Tapio Salonen, professor vid Malmö högskola, säger till tidningen att även om de fattiga inte blivit fattigare så är det svårare att hänga med i det som anses vara självklart och normalt för alla andra.

Barnfattigdomen i Sverige handlar i stor utsträckning om barn till invandrare.

Stora invandrargrupper har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Språkproblem och brister i utbildning och erfarenhet för de arbeten som erbjuds leder till att många invandrare hamnar i utanförskap.

Det gäller framför allt de första åren för nyanlända invandrare, men stora gupper har även på sikt svårt att komma i arbete, somalier är en sådan grupp.

Hela 40 procent av de utrikes födda barnen klarar inte betygskraven för att kunna studera vidare efter grundskolan.

Den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige förklaras också av att många invandrarungdomar har otillräcklig utbildning för den svenska arbetsmarknaden.

I Rädda Barnens undersökningar om den så kallade barnfattigdomen är utrikes födda barn och barn med utländsk bakgrund starkt över-representerade bland dem som betraktas som fattiga.

Men fattigdomsbegreppet är relativt då breda invandrargrupper upplever kraftigt höjd levnadsstandard i Sverige jämfört med den i deras ursprungsländer.

Under hela 2000-talet har de utrikes födda utgjort omkring 50 pro-cent av alla socialbidragstagare och de utrikes födda utgör 15 proc-ent av befolkningen.

Barnfattigdomen handlar således till stor del om utanförskap.  

År 2010 hade Sverige 9 415 570 invånare och av alla med långvar-igt ekonomiskt bistånd var 67 procent utrikes födda.

437 000 personer fick 2010 ekonomiskt bistånd eller socialbidrag, 4,6 procent, och 116 904 långvarigt bistånd, eller 1,2 procent. 

Av alla registrerade som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i decem-ber 2011, var 35 procent utrikes födda.

Sedan regeringen Reinfeldt tillträdde 2006 har Sverige tagit emot omkring 425 000 invandrare, främst personer från Afghanistan, Irak och Somalia.

I veckan som gick blev vi 9,5 miljoner invånare.

Det är hög tid att se närmare på hur våra skattepengar används, ett land med världens högsta marginalskatter som inte ger bättre resul-tat.

Även om Hans Dahlgren (C) har goda intentioner så har han inte lösningen på problemen.

Man kan inte få fler i arbete genom att öka utanförskapet med en extrem massinvandringspolitik som kommer att öka bidragsberoen-det.

Att belysa detta med massinvandring är inte politiskt korrekt i Sverige och får heller aldrig vara ett problem.

Problemet är ursprungsbefolkningen som inte förmår anpassa sig till de nya förhållandena i landet.

Är det en tillfällighet att utflyttningen från Sverige ökar kraftigt?

Det är dags att ransonera välfärden DN Debatt...

www.dn.se/debatt/det-ar-dags-att-borja-ransonera-valfardenChefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se