användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 24 april 2012 15:39

Sjuksköterskor rekryteras för miljoner

Akut brist på sjuksköterskor vid Skånes universitetssjukhus  i som-mar ska lösas med hjälp av ett rekryteringsföretag.

Om de lyckas få ihop 125 kontrakt får bolaget en ersättning på upp-emot 3 miljoner kronor.

Rekryteringsföretaget får en engångs för varje nyanställd.

En sjuksköterska genererar 20 000 kronor och en person med speci-alkompetens 5 000 kronor extra, enligt Sydsvenskan.

Vårdförbundet tycker att pengarna bör gå till högre löner.

Sjukhusledningen däremot anser att deras uppdrag är att ha tillräck-ligt med vårdplatser.

Det kan inte uteslutas att dessa tjänster besätts genom arbets-kraftsinvandring.DSB den 24 april 2012

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se