användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 05 april 2012 17:03

Industrin kring flyktingmottagande bör granskas

De ensamkommande flyktingbarnen är bland de svagaste i samhället och att de utnyttjas för stora vinster är inget annat än en skam för vårt samhälle.

Det skriver Anders Österberg, internationell ledare Unga Örnar och Jonas Bergström, ordförande Ung Kristen Vänster, på SvD Opinion.

Debattinlägget är ett svar på avslöjanden som visade att Jan Emanuel Johansson genererat stora vinster genom att driva hem för flyktingbarn.

Johansson och hans bolag, Folkhemmet Integration AB, har plockat ut mångmiljonbelopp i vinst, var tredje krona gick till vinst.

Han säger sig vara "väldigt stolt över sin klassresa", men girighet är ett bättre sätt att beskriva hans resa, anser de.

I socialstyrelsens undersökning framkom att barn på vart femte kritiserat flyktinghem vittnat om att de hade för lite, eller för dålig kontakt med sin gode man eller socialsekreterare.
 
80 av 115 saknade vårdplaner och 45 av 115 hem hade bristfälliga journaler.

Avslöjandena visar på ett större problem.

Samhället saknar kraft och engagemang att organisera upp flykting-mottagandet samtidigt som oseriösa företag tillåts profitera på våra gemensamma resurser.

Hela industrin kring flyktingmottagandet behöver hårdare granskning och debatt, skriver de.

En berättigad fråga är var tillsynsmyndigheterna i detta avseende har hållit hus.

Mottagandet av så kallade ensamkommande flyktingbarn har explo-derat från några hundra årligen till flera tusen och i år uppskattar Migrationsverket dem till över 3 000.

Myndigheten säger själv att verksamheten är på väg att kollapsa eftersom det saknas möjlighet att placera alla och många kommuner har sagt nej.

En majoritet
av de kommuner, myndigheter och organisationer som tllfrågats tycker inte att Migrationsverket ska tvinga kommuner att ta emot ensamkommande "flyktingbarn".

De anser att kommunerna har svårt att ha ständig beredskap och att det inte är bra för "barnen" att komma till kommuner som inte vill ta emot dem, rapporterar SR Ekot.

Migrationsminister Tobias Billström (M) svarar med att lagstiftning är på gång och därmed är det kommunala självstyret hotat.

Kostnaden för varje enskilt "barn" beräknas uppgå till en miljon kronor per år, eller sammantaget över 3 miljarder för 2012.

Det finns exempel på där kostnaden nått upp till 16 000 kronor per dygn, enligt riksdagens utredningstjänst.

Samtidigt räcker inte resurserna till för våra egna arbetslösa, sjuka och gamla.

Skribenterna efterlyser debatt i ämnet, men det kan knappast vara obekant att det är tabu att diskutera invandring i olika former, annat än positivt sådan.

Det talas hela tiden om ensamkommande barn, men det har fram-kommit att över hälften av dem är över 18 år.

Många ljuger om sin ålder för att få uppehållstillstånd och begär sedan att familjen får komma efter som anhöriginvandrare.

Regeringens Geschäft med så kallade ensamkommande och i allmän-het har tagit sådana proportioner att den kan liknas vid en modern form av människohandel.

Sverige lägger ner sin basindustri och möjligen är massinvandringen den näring som ska rädda svensk välfärd.

Det talas ständigt om rättigheter i detta avseende men sällan om vem som ska betala eller vilken annan välfärd som får stryka på foten för att kunna fullfölja regeringens havererade massinvandrings-projekt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) är medveten om den höga arbets-lösheten bland unga, men massinvandring är för honom viktigare än arbetslöshet.
 
Sverige ska vara ett öppet och generöst land, men för vem?

Debattinlägget talar om skam med ensamkommande flyktingbarn som kan utökas med assistans till handikappade, lönegaranti, försörjningsstöd fast man har flyttat tillbaka till sitt gamla hemland och generösa riksdagsmannapensioner.

Listan kan göras hur lång som helst och vittnar om ett samhälle i kollaps.Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se