användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 15 januari 2012 10:41

Svenskar jobbar längst i EU

En ny EU-studie av de 27 medlemsländerna visar att 61 procent av 55-59-åringarna yrkesarbetade 2010 och 31 procent av 60-64-åring-arna.

Sverige har överlägset högst andel yrkesarbetande i båda ålders-grupperna, 81 (+ 20) respektive 61 (+ 30) procent.

- Vi har inte så omfattande pensioneringssystem, där folk fått gå väldigt tidigt, som man haft i andra länder, säger Clas Olsson, analyschef Arbetsförmedlingen.

- Vi har också högre förvärvsfrekvens bland kvinnor i alla åldrar, enligt Olsson.

* I åldersgruppen 55-59 år arbetade i snitt 60,9 procent av EU-medborgarna i de 27 länderna 2010.

* I Sverige, på plats ett, var det 80,7 procent, därefter följer Danmark med 75,9 och Finland med 72,5 procent arbetande i den åldersgruppen.

Polen hamnade längst ner på listan med 45,8 procent.

* I gruppen 60-64 år jobbade i snitt 30,5 procent i EU och överlägset högst andel hade Sverige med 61 procent, följt av Storbritannien med 44 procent. 

Lägst andel arbetande i åldersgruppen hade Ungern med 13 procent.

* I åldrar över 65 år toppade Portugal med 16,5 procent med Sverige som åtta med 6,3 procent och lägst andel hade Frankrike  och Slovakien med 1,6 procent.

* Generellt jobbar många i Sverige och i åldrarna 20-64 år var EU-snittet 68,6 procent år 2010.

Högst andel hade Sverige med 78,7 procent före Nederländerna med 76,8 procent och lägst andel hade Malta med 60,1 procent.

För att över huvud taget diskutera förändrade åldersgränser i Sverige måste man också göra förändringar på arbetsmarknaden.
 
Förändringar i sjukersättningssystemet som gör att fler kan vara kvar på arbetsmarknaden och orka jobba, säger socialdemokraten Tomas Eneroth.

S har ställt sig avvaktande till alliansens vallöfte om att alla ska ha rätt att jobba kvar till 69 års ålder.

En förutsättning för en uppgörelse är att pensionsgruppen samtidigt säger ja till att lösa problemet med att för i dag ens orkar jobba kvar tills de är 61.

Många med lägre inkomster behöver hjälp att stanna kvar i tunga jobb.

Det är vanligare att akademiker och tjänstemän arbetar kvar högre upp i åldrar trots att de har råd att pensionera sig vid 65 år.

Sverige ligger i topp när det gäller bistånd och är nettobetalare tillsammans med Tyskland och Nederländerna till EU-budgeten.

Sverige har näst högst skatteuttag och högst marginalskatt, tar emot flest så kallade asylsökande efter Tyskland och flest anhörig-invandrare och nu föreslår regeringen att pensionsåldern ska höjas.

Sverige ska nu troligen vara med och finansiera krisländer som levt över sina tillgångar.

Sverige och dess skattebetalare har blivit en riktig mjölkko, men så har svenska politiker alltid varit bättre på att hjälpa andra nationali-teter än sin egen befolkning.

Detta kallas öppenhet och generösitet.

EU-landet där man arbetar minst...

di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=255431__ArticlePageProviderDSB den 15 januari 2012

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se