användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 02 januari 2012 23:24

2012 romernas år

Vi har både en historia och en nutid att skämmas över när det gäller romer.

Nu handlar det om att göra rätt saker så att vi inte behöver ha en framtid att skämmas för, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP) på DN Debatt.

Journalisten Bo Hazell beskriver de övergrepp som har drabbat romer i Sverige genom historien (
DN Debatt 29/12).

Han anser att regeringen bör tillsätta en sanningskommission och ger ekonomisk ersättning till de romer och resande som har drabbats av förtryck och övergrepp.

Enligt Ullenhag har regeringen påbörjat ett arbete med en vitbok om övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet.

Däremot föreslås inte någon kompensation för de drabbade utan fokus ska läggas på att förbättra situationen för romer i framtiden.

Under 2012-2015 satsas 46 miljoner kronor på en strategi för romers inkludering.

Fokus ska riktas på insatser för arbete och utbildning och kommer att presenteras inom kort. 

Inriktningen är att romska barn som föds i dag ska ha likvärdiga förutsättningar som andra när de går ut i vuxenlivet om 20 år.

Erik Ullenhag är övertygad om att 500-årsjubileet, vitboken samt den kommande strategin och inte minst Hazells engagemang kommer att göra 2012 till en nystart för romer i Sverige.

Ännu i dag lever romer i ett stort utanförskap, diskriminering och fördomar är för många en vardag.

En berättigad fråga är varför integrationsministern gör politik av detta först nu?

Enligt en rapport från oktober 2008 var det då bara 50 av 1 000 romska ungdomar i Malmö som gick  vidare till gymnasiet
.

Bland romer ses siffrorna som en positiv överraskning och de som har nära kontakt med familjer och ungdomar tvivlar på att det ens är så många.

- Många av föräldrarna är ju analfabeter, säger Erland Kaldaras som är ordförande i Romska ungdomsföreningen.


Regeringens havererade massinvandringspolitik och den höga arbetslösheten bland invandrare och andra minoritetsgrupper förklaras med främlingsfientlighet och diskriminering.

Dessa personer har uppenbarligen inget ansvar över sin egen situation utan beskrivs som offer.

I Sverige finns det uppskattningsvis 50 000 romer och 80 procent av dessa är arbetslösa.
 
Det skulle innebära att i princip merparten av alla romer i arbetsför ålder lever på försörjningsstöd.

Kostnaderna för skattebetalarna uppskattas till 12 miljarder kronor per år, enligt Maria Leissner (FP).

Varför?

Ullenhag borde tillsätta en sanningskommission och utreda varför de inte är anställningsbara i stället för att anklaga svenskarna för att vara främlingsfientliga.

Den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen till jobb som inte kräver någon yrkeskompetens eskalerar trots en hög ungdoms-arbetslöshet.

Det handlar om köks- och städpersonal, tidningsbud samt restaurangjobb för att nämna några.

Varför?

Är det möjligen så att dessa jobb vill arbetslösa i Sverige av olika skäl inte ha och nu förklarar man utanförskapet med diskriminering?

Eller har invandringspolitiken blivit en del av biståndspolitiken, hjälpa människor från fattiga länder att få ett arbete i Sverige.
 
Regeringen befäster därmed den svenskfientliga politik man bedriver.

När "hycklaren" Ullenhag talar om återupprättat förtroende för romerna kan man undra vad regeringen gjort under drygt fem år i regeringsställning i detta avseende?

"Rasism är ett mäktigt vapen som används mot oliktänkande".

Lika sant som detta är, lika skrämmande är det att man försöker tysta oliktänkande med så gott som vilka medel som helst, i ett land som gör anspråk på att kalla sig demokrati.

Det är inte länge sedan Ullenhag var ute i blåsväder angående sin nya hemsida om det han kallar fördomar, som egentligen handlar om osakligheter och i vissa fall lögner (propaganda).

Många infödda har tappat förtoroendet för Erik Ullenhag och likställer honom med Bagdad Bob under Irakkriget.

"Det som rör andra folkgrupper än den egna får helt enkelt aldrig vara ett bekymmer även om det råkar vara det.

Då måste bekymrets rot av artighetsskäl förläggas hos den egna gruppens attityder, aldrig hos minoriteten.
 
Det kan vara rätt för att undvika splittring och att utsatta grupper känner sig ovälkomna, men det främjar inte en rimlig diskussion om samhällets förändring".

Det finns ett talesord "Ingen rök utan eld".

Det måste finnas en orsak bakom allt och i stället för att undersöka orsak och verkan talas det oftast om rasism som skäl till att vissa grupper i samhället uppfattas som mindre sympatiska.

Fler och fler unga ansluter sig till högerextrema grupper i Tjeckien, "rasistisk" propaganda tilltar samtidigt på internet, enligt experter.

Minst 18 personer, varav 15 romer och tre utlänningar, har dödats av högerextremister sedan sammetsrevolutionen 1989, då kommuniststyret föll, enligt en artikel i Deutsche Welle.

Två attacker av romer på servitörer och gäster på ett kafé har under-blåst rasismen. 

Romerna är många i Tjeckien och möts ofta av ogillande.
 
Enligt en enkät 2009 visade att 77 procent ansåg att de var ”den minst sympatiska” minoriteten. 42 procent tyckte direkt illa om romer.

Varför?

"Muslimers" och "romers" framfart i Sverige talas det tyst om och skylls på det utanförskap som politikerna själva har skapat.Chefredaktören
 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se