användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 25 december 2011 08:37
Jens Ärlebrant, Brandkåren Attunda

Jens Ärlebrant, Brandkåren Attunda

Källa: SR

Mångfald går före brandmansutbildning

Räddningstjänsten tappar i kvalitet och säkerhet i sin strävan för ökad mångfald, enligt Brandmännens Riksförbund. 

Peter Bergh är förbundsordförande och han är starkt kritiskt till att Brandkåren Attunda utanför Stockholm inte ens har den tvååriga brandmannautbildningen som en merit under en nu pågående rekrytering.

- Det finns en risk att man fokuserar så mycket på att få in andra grupper att man glömmer grunduppdraget, säger han.

Kravlistan är kort, godkända gymnasiebetyg och 200 meters sim-kunnighet är allt som krävs vid den första utgallringen.

Meritlistan är längre, men ingenting nämns om den tvååriga brand-mannautbildningen i regi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Jens Ärlebrant, chef vid Brandkåren Attunda ser inga problem med rekryteringen som han understryker är en del av ett jämställds- och mångfaldsprojekt.

- Det här är inte en normal rekrytering utan en speciell satsning att attrahera kvinnor och personer med en utomnordisk bakgrund för att få en större jämlikhet och mångfald i vår organisation och bransch, säger han.

Varför talar han om vi och dom?

- Minimikravet vid en anställning måste vara en erfarenhet eller ut-bildning i yrket.

- Vi måste sluta politisera det här yrket, vi måste ta det för vad det är, det finns ett grunduppdrag som ska utföras, säger Peter Bergh.

Detta har inget med jämlikhet och mångfald att skaffa utan en konsekvens av den svenska massinvandringspolitiken som resulterat i ett stort utanförskap (red anm).

Nu får arbetslösa svenskar bekosta sin egen diskriminering.

När ska svenskarna få upp ögonen för den svenskfientliga politik som regeringen Reinfeldt bedriver och kasta ut dem från regerings-kansliet?

Landsförrädare har inget med regeringsmakten att skaffa.

"Indianerna kunde inte stoppa invandringen, nu bor de i reservat i sitt eget land".

Läs om mannen som fick 100 000 kronor i skadestånd eftersom han inte hade rätt kön och etnicitet när han sökte till Södertörns Brandkår...

www.politico.se/artikel/3889/skadest%C3%A5nd-till-diskriminerad-brandman/

När det bröjade brinna i en skola i Mellanöstern låste polisen dörren i stället för att rädda skolbarnen och anledningen var att de saknade niqab att skyla sig med.

Mot den bakgrunden fick de hellre brinna inne än bli räddade...

avpixlat.info/2011/12/1...


DSB den 25 december 2011

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se