användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 10 november 2011 07:51

Skadestånd till diskriminerad brandman

Simon Wallmark har en tvåårig eftergymnasial utbildning i räddnings- och säkerhetsarbete och en lyckad praktikperiod i bagaget.
 
Trots det nekades han ett sommarvikariat vid Södertörns brand-försvar våren 2011.

Södertörns Brandförsvarsförbund gick med på att betala hela det yrkade beloppet vid en förlikning i tingsrätten enligt Centrum för rättvisa.

Simon Wallmark kallades inte ens till någon intervju eller till några tester och anledningen var att han hade fel kön och etnisk bak-grund.

Södertörns Brandförsvarsförbund prioriterar kvinnor samt män med utomnordiskt ursprung, även i de fall då dessa saknar brandmans-utbildning.

Oavsett om man är man eller kvinna och oavsett vilken etnisk bakgrund man har så är det likabehandlingsprincipen som gäller.

Detta är en konsekvens av regeringen Reinfeldts massinvandrings-politik där "nybyggare" från vissa länder ges företräde på arbets-marknaden, instegsjobb är ett sådant exempel.

Svenskar får i vissa avseenden betala sin egen diskriminering.

"Indianerna kunde inte stoppa invandringen, nu bor de i reservat i sitt eget land".

En slogan som är på väg att bli verklighet för de infödda svenskarna.DSB den 10 november 2011

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se