användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 12 september 2011 08:06

PK - en utställning om intolerans

Under 2010 genomförde Forum för levande historia en undersökning av ungdomars attityder till utsatta grupper i Sverige.

Romer, muslimer, judar utomeuropeiska flyktingar och homosexuella.

En undersökning som sedan sammanställdes i  studien
"Den mångtydiga intoleransen".

Forum för levande historia vill nu ge ungdomar möjlighet att lämna sina egna avtryck genom diskussion och reflektion om frågor som rör intolerans och tolerans.

Studien ligger till grund för utställningens konstverk och resultatet är PK- en utställning som lämnar avtryck, väcka frågor om intolerans och erbjuda verktyg för intolerans.

I SVT Gomorron Sverige debatterades PK med bland annat författaren Gören Greider och en berättigad fråga är om det är tolerant att vara politiskt korrekt (PK)? 

"Att vara tolerant är att anstränga sig att också försöka förstå den som är politiskt intolerant (PI), att det går att förstå den värdering man har", är Greiders definition i ämnet.
 
Ett angeläget mål är att kunna motverka rädsla och okunskap.

Sedan när blev sanningen detsamma som okunskap?

Ett videoverk och en bok där psykoanalytikern Tomas Böhm och psykologerna Liria Ortiz och Fred Saboonchi ger sin syn på hur man kan förstå intolerans och tolerans.

Ett videoverk om antisemitism där ett samtal med en överlevande från Förintelsen mixas med bilder ur historien och nutid.

Olika definitioner av ett begrepp med många dimensioner med skribenterna och författarna Dilsa Demirbag-Sten, Niklas Ekdal, Göran Greider och Stefan Jonsson som har skrivit var sin essä om P.K.

Innan man delar in människor i olika grupper som PK, PI, rasister och främlingsfientliga bör man diskutera varför politiker, medier och till dem kopplade organisationer förringar vissa gruppers attityder i samhället. 

Denna debatt påminner om den som nyligen SvD inledde om "nättrollen" sedan flera svenska tidningar inskränkt möjligheten för läsare att kommentera artiklar på deras sajter.

I det gamla kommenteringssystemet kunde läsarna vara anonyma och trigga varandra och inläggen spårade ofta ut i "rasism", hot och vulgaritet och togs därför bort.

Är det tolerant att stänga av kommentarsfälten när reportagen handlar om känsliga ämnen som islam och inrikespolitik?
 
Detta kan knappast kallas att delta i det demokratiska samtalet och tillföra sin kunskap eller nyhetstips.

Det torde vara svårt för en tidning att ta ställning i debatten om näthat, vad som får sägas eller inte.

Det känns inte rätt att säga till läsarna att de inte får uttrycka sin åsikt och samtidigt hävda att man underlättar den allmänna debatten.

Det förefaller heller inte som om journalisterna anser att det finns speciellt mycket att hämta i läsarforumen.

Det som rör andra folkgrupper än den egna får helt enkelt aldrig vara ett bekymmer även om det råkar vara det.

Då måste bekymrets rot av artighetsskäl förläggas hos den egna gruppens attityder, aldrig hos minoriteten.

Det kan vara rätt för att undvika splittring och att utsatta grupper känner sig ovälkomna, men det främjar inte en rimlig diskussion om samhällets förändring.
Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se