användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 04 augusti 2009 17:09
Odell och Samuel

Odell och Samuel

Gotlands landshövding Samuelsson avgår

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell och Marianne Samuelsson har gemensamt kommit fram till (sparken) att det bästa är att hon lämnar sin befattning som landshövding på Gotland. Hon har förbrukat sitt förtroende, enligt Odell. Hennes uttalanden ger en osäkerhet kring hur hon ser på fundamentala principer som allas likhet inför lagen.
 
På den presskonferens som hölls i dag på eftermiddagen meddelade han att det är ett svårt beslut men som det ser ut i dagsläget är det omöjligt för henne att sitta kvar och erbjuder henne nya arbetsuppgifter på regeringskansliet, "elefantkyrkogården". 

Marianne Samuelsson meddelade att hon gärna fortsatt sitt uppdrag som hon nu lämnar hon så fort som möjligt och tills en ersättaren utnämnts kommer länsrådet Anders Granat att vikariera som landshövding. Han har under veckan försvarat sin chefs agerande, men har nu förståelse för regeringens beslut. För att skapa arbetsro är det bra.


Anders Granat

I ett pressmeddelande tidigare i dag skriver Samuelsson att "hon är lockad i en fälla av en ilojal medarbetare med en egen politisk agenda". Detta uttalande tar hon senare tillbaka, "det är en känsla jag haft men vi har lagstadgad meddelarfrihet och den ska vi värna om", säger hon. 

Det är tillåtet att spela in ett samtal om man själv deltar i dialogen, lämnar man däremot inspelningsutrustningen i rummet och går ut räknas det som olaga buggning.

Kan det möjligen ha varit detta uttalande som slutligen fällde avgörandet om hennes avgång. Ett olyckligt uttalande som knappast bidrog till möjligheterna att fortsätta på länsstyrelsen på Gotland, enligt Mats Odell. Mats Odell har inte alls undersökt de myndighetsbeslut som ligger till grund för skandalen.

Marianne Samuelsson är också JO-anmäld för sina uttalanden.

Det är ovanligt att en politiker med erfarenhet från toppnivå inte har bättre koll på vad som gäller, man kan inte ge vissa speciella privilegier. Det var berömvärt av tjänstemannen på Länsstyrelsen att reservera sig mot sin högste chefs beslut.

Oavsett vilka arbetsuppgifter hon får när hon börjar där behåller hon sin landshövdingslön under resten av förordnandet. "När en myndighetschef av något skäl lämnar sin chefsbefattning för att till exempel gå in i regeringskansliet förändras inte anställningsvillkoren. Man får bara ett nytt anställningsbeslut", säger departementsråd Claes Lindgren på Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik.

Barbro Lindgren, personalchef på länsstyrelsen på Gotland, uppger att Marianne Samuelsson har en månadslön på 78.800 kronor. Hon har också en tjänstebostad, som hon varje månad betalar 7.772 kronor i skatt för, och tillgång till en Volvo som tjänstebil. Det är dock bara lönen som Marianne Samuelsson behåller. Förutsatt att hon arbetar under elva månader skulle det innebära en lön på 866.800 kronor.

När hennes förordnande går ut i juni nästa år inleds en dialog med regeringen om huruvida anställningen ska förlängas. "I detta fall är det alldeles för tidigt att säga vad som kommer hända. Behovet vid tidpunkten måste vara styrande", säger Claes Lindgren.

Skulle Marianne Samuelsson inte få förlängt och inte få något nytt jobb träder en inkomstgaranti in. Den betalas i så fall ut i fem månader, i december 2010 fyller nämligen Marianne Samuelsson 65 år. Efter 65-årsdagen får Marianne Samuelsson vanlig ålderspension.

Omplacering av myndighetschefer är inte ovanligt, de senaste åren har bland andra Bo Bylund lämnat chefsposten för AMS och Stefan Strömblad posten som rikspolischef. Men att just landshövdingar lämnar sina poster hör inte till vanligheterna. "Det är ovanligt, men jag vågar inte säga om det är unikt", säger Claes Lindgren.

Det är en unik händelse när regeringen sparkar en av statsmaktens 21 utsända företrädare, men det kan också bli en uppmaning till fler medborgare att våga ifrågasätta gräddfiler för samhällseliten. Det är än mer anmärkningsvärt när en före detta partiledare för Miljöpartiet anser att storföretagare ska ha särskilda rättigheter i frågor om miljöskydd.

Landshövdingar tillhör en kategori som fortfarande inte utannonseras och tillsätts helt utan insyn. De ska umgås med lokala makthavare på deras vis, representera, marknadsföra och samtidigt vara oväldig. Det kan vara svårt med gränsdragningar och det finns flera exempel på detta bland annat Maggi Mikaelsson, landshövding i Jämtland.

Händelsen på Gotland är säkerligen inte det enda område där man kan se prov på hur de politiska makthavarna låter samhällseliten få en gräddfil. Miljövänner varnar för att den nya strandskyddslagen där kommunerna ska fatta besluten öppnar nya möjligheter. Samuelssons fall kan fungera som uppmuntran för fler tjänstemän och medborgare att våga ifrågasätta att alla behandlas lika mot lagen.
 
Bakgrund se artikel "Hemlig ljudinspelning avslöjar landshövdingen" /29 juli 2009. "Landshövdingens vinflytt till rivieran" /30 maj 2009.


DSB den 4 augusti 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-08-06 10:47

Gotlands avgående landshövding Marianne Samuelssons beslut att ge företagaren Max Hansson dispens från strandskyddet överklagades på onsdagen av Naturvårdsverket. Nu hamnar ärendet på miljödomstolens bord.

"Man har hamnat lite för långt på sidan av hur man kan göra när man beviljar strandskyddsdispenser", konstaterar Nils Hallberg, miljörättsjurist på Naturvårdsverket.
Som överprövande instans anser Naturvårdsverket att Länsstyrelsens beslut strider mot syftet med strandskyddsreglerna och att det saknas särskilda skäl, vilket krävs för att dispens ska beviljas. "Samtidigt finns det en avvikande mening i beslutet som i ganska hög grad överensstämmer med hur vi anser att man skulle bedöma frågan", säger Hallberg.

Marianne Samuelsson tog dock ett beslut som i stora delar går rakt emot den uppfattningen. Det blev hennes inspelade och starkt kritiserade åsikter i det här ärendet som kostade henne landshövdingeposten.

Naturvårdsverket överklagar mycket sällan dispensbeslut som tagits av länsstyrelser eller kommuner. "Det här är en av de få procenten där vi ser att det är principiellt av vikt att vi överklagar. Går miljödomstolen på vår linje får vi en dom som talar om att på det här viset kan man inte bedöma liknande fall", säger Hallberg.
DSB den 6 augusti 2009

Inlägget ändrat 06 augusti 2009 10:52

Svara

dan 2009-08-19 10:37

Historikern Dick Harrison vill byta yrke och i ett brev till kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell anmäler han sitt intresse för att bli landshövding på Gotland.

Han hänvisar i brevet till bland annat sitt engagemang för Gotland och sitt historiska och kulturella intresse samt framhåller sin "specialkompetens med gotländsk relevans", enligt TT.


DSB den 19 augusti 2009
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se