användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 23 februari 2011 10:31

Asyl och invandring

20 oktober 2012

Sammanställning över nyanländas ersättningsbidrag
.

avpixlat.info/2012/10/20/sammanstallning-over-nyanlandas-bidrag-korrekt/#more-37197

18 juni 2012

Rekordmånga nya flyktingar 2011
. Krig, politisk instabilitet och humanitära kriser gjorde 2011 till ett rekordår för flyktingar i världen.

Fler människor flydde 2011 över en statsgräns än något annat år under 2000-talet, visar en ny rapport från FN:s flyktingorganisation UNHCR.

UNHCR pekar speciellt på kriserna i Elfenbenskusten, Libyen, Somalia och Sudan som orsak.

Totalt befann sig 42,5 miljoner människor världen över på flykt på grund av konflikt och förföljelse vid slutet av 2011.

6 april 2012

Antalet asylsökande
ökade kraftigt under årets första kvartal, vilket fått Migrationsverket att skriva upp prognosen för helåret kraftigt.

Enligt verket är orsaken den dom som kom i Migrationsöver-domstolen i januari och som gör det lättare för somaliska familjer att återförenas när väl en familjemedlem fått asyl.

Under första kvartalet i år sökte 7 562 personer asyl i Sverige, en ökning med 22 procent från 6 215 sökande första kvartalet 2011.

Första kvartalet i år har 1 355 somalier sökt asyl, en ökning med 75 procent från 773 samma tid 2011.

1 019 afghaner sökte asyl första kvartalet i år, en uppgång med 46 procent från 705 samma tid 2011.

Tredje största ursprungsland i år är Serbien med 619 sökande första kvartalet i år, en uppgång med 8 procent från 572 samma tid 2011.

Under första kvartalet i år har 698 ensamkommande barn och ungdomar sökt asyl, en uppgång med 31 procent från 532 vid samma tid 2011 och för helåret beräknas över 3 000 söka asyl.

Av de ensamkommande är 445 från Afghanistan att jämföra med 304 år 2011 och 83 från Somalia mot 50 år 2011.

Flertalet EU-länder ratar "flyktingar", Sverige tog emot näst flest efter Tyskland... 

När vi talar om flyktingar bör vi ha i åtanke att bara en liten del har skyddsbehov enligt UNHCR, merparten är anhöriga och ekonomiska flyktingar som svenska skattebetalare får försörja.

www.politico.se/artikel/3972/flertalet-eu-l%C3%A4nder-ratar-flyktingar/

Invandringen 2011

www.dn.se/nyheter/sverige/farre-flyktingar-till-sverige---men-invandringen-fran-eu-okar

20 september 2011

Amnesty International
anklagar EU-länderna för att inte hjälpa tusentals människor som har flytt från Libyen.

I ett pressmeddelande skriver Amnesty att EU misslyckats med att hjälpa, de i huvudsak afrikanska flyktingar som är strandade vid Libyens gränser mot Tunisien och Egypten.

Där lever omkring 5 000 människor under mycket svåra förhållanden och vågar inte återvända till sina hemländer där de riskerar förföljelse, de är heller inte välkomna i Libyen.

Amnesty riktar sig särskilt till de EU-länder som deltagit i Natos insatser i Libyen och som därmed är en part i den konflikt som har lett till att människor har tvingats på flykt.

18 september 2011

Beträffande regeringens beslut att avsätta 850 mijoner kronor på återförening av somalier som befinner sig i flyktingläger i Somalia och deras "mödrar" i Sverige.

Se särskild artikel "Somaliska familjer kan återförenas" under kategori Förvaltning, eller avancerad sökning.

03 september 2011

Av de hemligstämplade underlag som Wikileaks släppte i veckan finns bland annat uppgifter som berör Sveriges invandrings- och integrationspolitik.

Den eskalerande invandringen har inneburit att Sverige beviljade 873 040 uppehållstillstånd under perioden 1980-2004. 

Detta i kombination med att flertalet invandrare har en dålig förmåga att integreras i samhället har skapat en fientlig stämning i mot dem.

De är överrepresenterade avseende dess andel av välfärdssystemet, sjukfrånvaro och kriminella aktiviteter, men ändå avser majoriteten av partierna i riksdagen inte att minska invandringen, snarare tvärtom.

Under perioden 1997-2001 svarade "invandrare" för 45 procent av alla brott och avseende mer allvarliga sådana, som mord, dråp, överfall och våldtäkt, var siffran ännu högre.

Detta förnekas av svenska myndigheter som anser att invandrare oftare än svenskar felaktigt döms till brott och skyller samtidigt på en misslyckad integration.

Bara några dagar efter det att brottsstatistiken presenterats kom en rapport om sjukfrånvaro som visar att personer från Nordafrika, Mellan Östern och Turkiet har en hög frånvaro, särskilt bland kvinnor.

Den visar ett snitt på 34 sjukdagar mot 20 för etniska svenskar och förklaringen skulle vara att denna grupp ofta har arbetsamma låglönejobb.

Statistiken visar också att 5 procent av etniska svenskar står utanför socialförsäkringssystemet medan siffran för ovannämnda grupp är så hög som 30 procent.

Det innebär att den senare gruppen ofta under lång tid är beroende av socialbidrag som är så väl tilltaget att det inte skapar iniciativ till att jobba.

Sverige har signifikanta problem att integrera invandrare och konsekvensen är en hög arbetslöshet och stort bidragsberoende.

Höga anställningskostnader gör det svårt att finna en nivå var dessa invandrare kan fylla en plats på arbetsmarknaden.

Kombinationen hindren att skapa jobb, de generösa bidragen och förbud för asylsökande att söka jobb är en del av problemet.

www.wikileaks.org/cable/2006/02/06/STOCKHOLM235.html

25 augusti 2011

Det finns omkring 12 miljoner människor som helt saknar statstillhörighet eller medborgarskap och FN uppmanar nu världens länder att göra mer för dem.

Många av de statslösa saknar grundläggande mänskliga rättigheter och allmänna behov som skolgång och möjlighet att öppna ett bankkonto.

En statslös person är i praktiken någon som inte existerar, enligt flyktingorganet UNHCR och kallar de utsatta för "den gömda befolkningen".

14 augusti 2011

Omkring 2 000 migranter
från Nordafrika har anlänt till Lampedusa i Medelhavet i helgen, uppger nyhetsbyrån Ansa.

Migranterna har anlänt i tiotals båtar och den italienska kustbevakningen har även upptäckt ytterligare två båtar med flera hundra migranter ombord utanför Lampedusas kust.

Sedan början av året beräknas omkrinng 11 000 migranter ha färdats till södra Italien, många av dem flyktingar från kriget i Libyen.

13 augusti 2011

Ännu ett fartyg med flyktingar
från Nordafrika kom till ön Lampedusa i Italien i dag.

Fartyget hade 320 migranter ombord, bland dem 11 barn och 35 kvinnor, rapporterar nyhetsbyrån Ansa.

Sedan det folkliga upproret i Libyen tog fart har allt fler fartyg med migranter kommit till Italien.

Enligt FN har 24 000 människor nått den italienska kusten och bland dem finns både arbetssökande och människor som drivits på flykt av kriget.

12 augusti 2011

Färre utländska bärplockare i år
. Antalet bärplockare från länder utanför EU har halverats i år jämfört med 2010.

Drygt 2 400 personer har beviljats arbetstillstånd för att arbeta inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske hittills i år och förra året var siffran 4 400, de flesta bärplockare, enligt Migrationsverket.

Minskningen tros bero på de skärpta krav som har införts och det innebär att företagen, bärplockarnas arbetsgivare, måste garantera de anställda lön och företagen måste ha verksamhet registrerad i Sverige eller annat EU-land.

06 augusti 2011

Grekland
ska genomföra sina planer på att bygga ett taggtrådsstängsel längs en mil av landets gräns mot Turkiet och ska bekostas med EU-bidrag och syftet är att hindra migranter som försöker ta sig in i EU.

Det är en sträcka nära gränsstationen Kastanies, den mest trafikerade mellan länderna som ska förstärkas och hela landgränsen är 15 mil.

I en internationell undersökning utförd av Ipsos Global i 23 länder framgår att 46 procent av svenskarna anser att det finns för många invandrare i landet.

I topp låg Ryssland med 77 procent och  Storbritannien med 71procent, Sydkoreaner och Japaner är minst missnöjda med antalet invandrare med 24 respektive 15 procent, men där sker invandringen främst från regionen.

Fyra av tio (40 %) svenskar (?) anser att invandringen belastar den offentliga sektorn, sjukvård, utbildningsväsendet och infrastruktur.

Storbritannien toppar med 76 procent.

Svenskarna anser inte att invandrarna (?) ska ta deras jobb i någon större utsträckning (23 %) och Ryssland låg här i topp med 77 procent och Storbritannien med 62 procent.

Känner svenskarna inte till de så kallade instegsjobben där staten betalar i princip hela lönen till den företagare som anställer en så kallad nyanländ?

Inte heller att kommunerna dammsuger arbetsmarknaden och sina egna förvaltningar på "enklare"  jobb som går till ensamkommande eller andra, detsamma gäller sommarjobb som i första hand går till utsatta.

Den som har ett fast arbete och ett relativt gott liv bekymrar sig inte om sådana företeelser utan förtränger det, men hur upplever arbetslösa en situation med ständiga debatter om att utjämna arbetslösheten mellan vissa invandrare och infödda. 

Detta kallas inte att de tar jobben eftersom det ordnar våra politiker med särbehandling och kvoteringar och en riksdagsplats för en nybyggare har med etnicitet och inte kompetens att skaffa.

28 procent av svenskarna anser att invandring (?) är bra för
ekonomin och hälften ansåg att Sverige genom invandrigen har blivit ett intressantare land att leva i, en topplacering med 44 procent mot Rysslands 12 procent. 

Siffrorna för Sverige är anmärkningsvärt positiva och man kan inte utesluta att de som svarat har uppträtt politiskt korrekt eller också känner de inte till de verkliga baksidorna med kostnader och kriminalitet i invandringens kölvatten.

När man intervjuar svenskar menar man då personer boende i landet inklusive "invandrare" eller etniska svenskar
 
När man talar om "invandrare" borde man nyansera sig, vi talar då förmodligen inte om tyskar, fransmän eller holländare.

05 augusti 2011

Utvandringen eskalerar
. I dagsläget finns det 540 000 utlandssvenskar i världen och fler blir de, enligt Sviv, Föreningen svenskar i världen.

Sedan 90-talet då EU-samarbetet inleddes har 30-40 000 personer utvandrat årligen och nu är siffran snart uppe i 50 000 om året.

Det handlar i allt större utsträckning om välutbildade yrkesgrupper och det vanligaste landet att utvandra till är Norge.

Dit flyttar läkare, vårdpersonal, ingenjörer och förskollärare och bara under de senaste tre åren har akademiker med naturvetenskaplig bakgrund som flyttat ökat kraftigt.

Anledningen är högre löner, där vissa yrkesgrupper tjänar 50 procent mer än i Sverige, men det handlar också om arbetstid, belastning och ansvar efter kompetens.

Svenska kommuner hotas av lärarbrist eftersom allt fler väljer Norge att arbeta i och där råder också lärarbrist, särskilt inom förskolan.  

Enligt statistiken har antalet utlysta förskoletjänster ökat med 58 procent det senaste året, 8 244 tjänster under första halvåret att jämföra med 5 193 under 2010.

Samtidigt som utbildningsminister Jan Björklund (FP) ska reformer skolan anser han att Sverige måste få en kvalificerad arbetskraftsinvandring och försöka attrahera yrkesgrupper från utlandet som efterfrågas i Sverige.

Det är ändå ett varningstecken när kompetent arbetskraft lämnar Sverige och ersätts med analfabeter från flyktingläger på Afrikas horn.

Sverige utbildar stora grupper av människor som man sedan inte kan förmå stanna kvar i yrket eller landet på grund av höga skatter och annat.

Det finns anledning att bredda debatten avseende invandrings- och utvandringsperspektivet.


29 juli 2011

Den ekonomiska situationen
för ensamkommande ungdomar, 18 år och yngre, inom HVB-hemmet Atlas verksamhet är allt annat än ljus under sommarmånaderna, uppger Västerbottens-Kuriren (VK).

Nya riktlinjer har införts som gör att många står helt utan pengar från slutet av juni till slutet av september.

- I juni fick vi 1 500 kronor som vi ska klara oss på och jag har inga pengar och bara mat för två dagar, säger en av ungdomarna.

De ungdomar som bor i utslussnings- och träningslägenheter är särskilt drabbade, eftersom de förväntas stå för sina egna matkostnader.

Ungdomarna har erbjudits skogsplanteringsjobb i sammanlagt sex veckor, men i stort sett alla tackade nej.

Deras gode män säger att ungdomarna inte är vana vid den här typen av hårt jobb och året innan hjälpte de till med att röja vandringsleder.

Verksamhetschefen säger att de som står utan pengar ersätts upp till socialbidragsnorm för mat, men inte för övriga kostnader. 

- De här ungdomarna har valt att tacka nej till arbete av bekvämlighetsskäl och då får de ta konsekvenserna av detta, säger verksamhetschefen.


13 juli 2011

Allt fler utlandssvenskar
. En kartläggning som föreningen Svenskar i världen (Sviv) har gjort genom att fråga ambassader och konsulat visar att det nu finns 540 000 utlandssvenskar, 40 000 fler än 2007.

Fattigdom är inte längre det som driver folk att lämna Sverige så som var fallet under 1800-talet utan chansen att få ett spännande arbete och lära känna nya länder.

Utmärkande för utlandssvenskarna är att de är yngre och välutbildade och till skillnad från förr återvänder omkring 75 procent till Sverige.

USA fortsätter att ligga i topp följt av Spanien, Storbritannien och Norge.

Men Asien blir allt hetare och Thailand fanns inte med 2007 och nu bor 10 000 svenskar där, enligt Sviv.  

Mellan 1850 och 1940 utvandrade 1,4 miljoner svenskar, varav 1,2 miljoner till USA och sedan andra världskriget och fram till i dag har ungefär lika många lämnat landet.

Utvandringen har ökat i vågor och under 1970-talet med energikris och stora studentkullar kom en våg. Under 1990-talet med EU-medlemskap och ekonomisk kris kom en annan.

Det senaste decenniet har antalet som flyttar utomlands ökat ytterligare och nu utvandrar omkring 20 000 om året.

Här bor utlandssvenskarna:

USA 100 000, Spanien 90 000, Storbritannien 90 0000, Norge 80 000, Frankrike 30 000, Tyskland 17 000, Schweiz 17 000, Finland 13 000, Danmark 13 000, Belgien 10 000, Italien 10 000, Thailand 10 000.

Australien 8 000, Kanada 7 000, Nederländerna 5 500, Irland 3 500, Grekland 3 000, Kina 3 000, Nya Zeeland 3 000 och övriga 22 000 personer.

Siffrorna har avrundats

Frankrike
är ett intressant land i Europa att flytta till för exempelvis pensionärer eftersom skatten för denna grupp är låg, omkring 10 procent av bruttolönen.


01 juli 2011

Det blev ingen flyktingvåg till Europa
.

Migrationsverket har tagit fram statistik över asylsökande första halvåret 2011. Omkring en miljon människor, varav 400 000 libyer, har flytt från Libyen till grannländerna Tunisien och Egypten sedan årsskiftet.

Endast 2 procent av dessa, eller 20 000 personer, har tagit sig till den italienska ön Lampedusa.

Till och med den 21 juni hade 51 egyptier, 92 jemeniter, 247 libyer och 238 syrier sökt asyl i Sverige.

En tydlig trend i Sverige är att antalet asylsökande från Somalia, den största gruppen som söker sig hit, har mer än halverats, från 3 461 personer januari-juni 2010 till 1 537 hittills i år.

360 000
människor trängs just nu i världens största flyktingläger, Dadaab i norra Kenya, som är på väg att nå kritiska nivåer.

Mer detaljerad fakta om migration www.migrationsinfo.se

29 juni 2011

Författare som är förföljda
och hotade i sitt hemland ska lättare kunna få stanna i Sverige.

Tidigare har fristadsförfattare fått tillfälliga uppehållstillstånd för besök som gällt ett eller två år, men sedan blivit tvungna att lämna landet om de inte ansökt om asyl.

Migrationsverket ändrar nu reglerna, skriver TT.

I stället ska författarna få bosättningstillstånd, kunna arbeta under tiden och därmed ha större möjlighet att få stanna kvar.

Färre hatbrott under 2010. Antalet hatbrott minskade förra året jämfört med 2009, visar Brottsförebyggande rådets siffror.

Totalt identifierades 5 140 (5 800) anmälda hatbrott och de islamofobiska hatbrotten ökade med 40 procent medan sådana med antisemitiska och homofobiska förtecken har minskat.

Under året anmäldes drygt 270 hatbrott som betecknas som islamofobiska i Sverige.

Den vanligaste typen av brott är olaga hot ofredande, enligt Brå.

Intressant i sammanhanget är att man inte kan utföra hatbrott mot exempelvis kristna något som uppmärksammats i Danmark som ville avskaffa just benämningen hatbrott eftersom det bara omfattar vissa grupper i samhället.

I senaste numret av seriemagasinet Galago som kom ut i början av maj publiceras ett upprop undertecknat Sveriges satirikers centralorganisation, kravet på att SvD:s ledarskribent Per Gudmundson ska skjutas.

Ärendet polisanmäls som olaga hot och polisen väljer att lämna över ärendet till justitiekanslern (JK), som lägger ner ärendet med motivering att de bedömer att det rör sig om en satir.16 juni 2011

Ny utlänningslagsändring utan effekt
. Lagändringen som skulle göra det enklare för föräldrar (familjeåterförening) att söka uppehållstillstånd i Sverige utan att behöva åka tillbaka till hemlandet har inte fått den effekt som många hoppades på.

Det är bara ett fåtal (tio familjer) som i praktiken inte behöver resa från Sverige för att söka uppehållstillstånd på grund av att den nya lagparagrafen som är utformad på ett sätt som innebär att det finns nya hinder.

Man behöver ett giltigt pass, vilket många som har "flytt" till Sverige inte har och om man exempelvis har levt gömd, vilket många i denna grupp har gjort.

De som har vistats illegalt i landet kommer inte i fråga för uppehållstillstånd i Sverige.

Huvudregeln är att den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska söka detta från sitt hemland, med förbehåll i den nya lagen beträffande dem som ändå skulle ha fått uppehållstillstånd i landet (barn och föräldrar).

12 juni 2011

År 1999
sökte 11 230 personer asyl i Sverige, vilket var 2,4 procent av de totalt 470 000 asylsökande i Europa samma år, enligt UNHCR.

År 2010 sökte 31 900 personer asyl i Sverige, 12,4 procent av de 258 000 som sökte asyl i EU-27, enligt Eurostat.

Slutsatsen är att allt fler söker sig till just Sverige och under alliansen regeringstid har 101 050 personer sökt asyl i landet.

Hade Sverige legat på snittet i Europa hade antalet varit omkring 15 000 individer. 

Att många söker asyl innebär inte att alla får uppehållstillstånd och till Sverige kom 2010 ett stort antal från Balkan som inbillats att kommer de hit får de bostad och försörjning.

Anledningen till att allt fler söker sig till Sverige är bland annat följande:

- Asylsökande i Sverige har det betydligt bättre här än i andra länder när det gäller bostad och möjlighet att arbeta.

Sverige betalar i princip hela lönekostnaden till en arbetsgivare som anställer en nyanländ och skulle personen få avslag på sin begäran om uppehållstillstånd får denne stanna om han skaffar ett arbete.

- Sverige har mer generösa asylregler än andra jämförbara länder, vilket innebär att fler får stanna.

- I Sverige får de som beviljas asyl direkt permanent uppehållstillstånd, i andra länder är det mer av temporär karaktär, som inte ger tillgång lika rättigheter. 

- Sverige är ett av få länder som inte ställer krav på egen försörjning för anhöriginvandring.

- Den svenska invandringspolitiken har blivit en del av biståndspolitiken och det innebär att Sverige vill hjälpa personer från fattiga länder att få arbete i landet, gärna på bekostnad av den egna befolkningen.

- Sverige tar gärna emot flyktingar som kommer från flyktingläger och är analfabeter, trots att ett livslångt utanförskap väntar dem i det nya landet. 

- Sverige kräver att arbetslösa kommuninvånare ska välkomna nyanlända och ge dem bostad, försörjning och arbete.

Själva får de flytta från kommunen för att söka jobb annars dras a-kassan in.


14 maj 2011

Färre fick stanna av ömmande skäl
. Antalet personer som får stanna i Sverige på grund av synnerligen ömmande omständigheter har stadigt minskat sedan bestämmelsen infördes.

Det visar en ny kartläggning som har lämnats till migrationsminister Tobias Billström (M).

2010 beviljades 858 personer uppehållstillstånd, att jämföra med 995 och 3 657 bifall år 2009 respektive 2006

Tobias Billström tycker att den visar att bestämmelsen används som det var tänkt när riksdagen fattade sitt beslut om den nya migrationsprocessen 2005.

Det finns i det här läget, inga skäl till att börja ändra i den, säger han.


12 maj 2011

Situationen för de tusentals somalier som väntar på att få återförenas med sina familjer i Sverige är fortsatt hopplös. En ny dom slår fast att det krävs en lagändring för att familjemedlemmarna ska få komma hit.

Sammantaget är det nu omkring 1 500 barn som lever på flykt i Kenya eller Etiopien, som har ansökt men inte fått prövat om de har rätt att återförenas med föräldern som har uppehållstillstånd.

Om de ska få denna EU-rättighet krävs det ett politiskt beslut, slår Migrationsdomstolen fast i en dom i dag, som återigen underkänner somaliska identitetshandlingar.

Anledningen till att somaliska familjer inte ens får sin anknytning prövad är att Sverige inte godkänner somaliska pass och id-handlingar.

Den somaliska staten har kollapsat och därför finns det sedan länge inte någon myndighet som kan utfärda handlingar som Sverige godkänner.

Domen är tydlig och säger att myndigheten inte kan göra undantag från id-kraven för en grupp och nu är det en politisk fråga om rätten till familjeåterförning ska gå före kravet på att den som reser in i landet har säkerställt sin identitet.

Migrationsminister Tobias Billström (M) befann sig i dag i Bryssel och har inte kommenterat domen.

Merparten av dessa kvinnor har kommit till Sverige för att de har lättast att få uppehållstillstånd och sedan väntar maken med upp till tio barn att få komma efter på skattebetalarnas bekostnad.

Detta blir på sikt en kostsam historia för samhället med bostad och försörjning för en familj på 12 personer.

Ett giltigt pass är ett grundläggande krav för den som söker uppehållstillstånd i Sverige.

För en asylsökande utan pass från Somalia som kommit till Sverige räcker det att göra sannolikt att man kommer från Mogadishu.

En person som däremot söker uppehållstillstånd i egenskap av anhörig måste styrka sin identitet och här gäller inte somaliska pass som id-handlingar.

Barn till föräldrar i Sverige har rätt till uppehållstillstånd, men i dagsläget kan de på grund av de underkända passen inte bevisa denna rätt, vilket innebär att ansökningarna avslås omdelbart.

Tidigare, fram till förra våren, satte Migrationsverket rätten till familjeåterförening främst vilket gjorde att somaliska familjer kunde få sin anknytning prövad (man visste alltså inte om de verkligen kom från Somalia och tillhörde familjen).

Domar från Migrationsöverdomstolen säger nu att detta strider mot lagstiftningen.


08 maj 2011

Bara drygt vart tredje så kallat "ensamkommande flyktingbarn" som söker asyl kommer att få en kommunplacering i år, visar nya siffror.

I år behövs omkring 550 nya platser där ungdomarna ska bo och där deras asylansökan ska prövas.

Men länsstyrelserna, som förhandlar med kommunerna om att få fram platser, tror att bara cirka 200 platser kan skakas fram under hela året. Hittills har bara omkring 40 platser ordnats.

Nu ser verket ingen annan råd än att systematiskt börja pröva ansökan redan i ankomstkommunerna, som då också får långsiktigt ansvar för ungdomarna.

Vi väljer att inte kalla dem barn eftersom de flesta är över 18 år och det kan inte uteslutas att de har "ljugit" om sin ålder för att lättare få uppehållstillstånd i Sverige (red. anm.). 


26 april 2011

Frankrike och Italien vill göra det lättare för EU:s medlemsländer att  återinföra gränskontroller.

President Nicolas Sarkozy och premiärminister Silvio Berlusconi har efter ett möte i Rom på tisdagen skickat ett brev med den lydelsen till andra EU-ledare.

Flyktingströmmen från Tunisien gör att de vill ändra Schengenavtalet, som ger möjlighet att resa över gränserna inom EU utan pass.

Många flyktingar kommer via Italien och har Frankrike och Belgien som mål (fransktalande). Italien har utfärdat tillfälliga pass som gäller cirka tre månader och som möjliggör att de kan resa inom Schengen.

25 länder deltar i Schengensamarbetet, som innebär att gränskontrollerna inom området avskaffas och att kontrollen av yttre gränser förstärks.

Grundtankarna är ett starkare samarbete mot internationell brottslighet, men samtidigt att personer ska kunna röra sig fritt inom EU.

Storbritannien, Irland och Cypern står utanför, liksom Bulgarien och Rumänien. Norge, Island och Schweiz deltar genom separata avtal.

Själva Schengen är en by i Luxemburg där det första avtalet skrevs under 1985.


24 april 2011

Regeringen har lämnat in en proposition till riksdagen med förslag om skyldighet för medborgare från tredje land att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck.

Lagändringen i utlänningslagen, som innebär att uppehållstillstånd till medborgare i tredje land ska utfärdas i form av ett uppehållstillståndskort, har föreslagits.

Kortet ska innehålla ett lagringsmedium med innehavarens ansiktbild och fingeravtryck, "biometriska kännetecken".

Regeringen föreslår därför nya bestämmelser om bland annat skyldighet att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för medborgare från tredje land.

Med tredje land avses länder utanför EU, EFTA, EES och EU:s kandidatländer.

Lagändringarna gäller utlänningslagen och föreslås träda i kraft den 1 juli 2011 och avser att genomföra EU-förordningen (EG) nr 1030/2002 om utformningen av uppehållstillstånd, skriver Dagens Juridik 21 april 2011.


23 april 2011

Frankrike överväger att tillfälligt avvika från Schengen-avtalet om gränssamarbete till följd av strömmen av migranter från Tunisien och Libyen, enligt en källa på presidentkansliet på fredagen.

Frankrike anklagar Italien för att överträda Schengen-avtalet genom att utfärda tillfälliga resehandlingar till migranter väl medvetna om att fransktalande tunisier styr kosan mot Frankrike.

I söndags stoppade franska myndigheter tågtrafiken från Italien, vilket ledde till en skarp reaktion från Italien.

Närmare 300 romer har lämnat sin hemby i norra Ungern av rädsla för att medborgargarde som upprättat ett träningsläger i närheten.

Gardet Vedero planera att hålla övningar under påskhelgen, men nekar till att det handlar om att provocera den romska befolkningen.

En romsk ledare säger att 276 kvinnor och barn har evakuerats, men en regeringstalesman säger att det inte rör sig om en evakuering, utan en "semester" arrangerad av Röda korset.


19 april 2011

Frankrike
har stängt sin gräns mot Italien för de tusentals tunisiska migranter som kommit till Italien via den lilla ön Lampedusa.

Tongångarna har varit hårda mellan de två EU-länderna, därför att Frankrike vägrar att godkänna de tillfälliga uppehållstillstånd, som tunisierna har fått genom italienska myndigheter.

Varje dag anländer tiotals nya tunisier till staden Ventimiglia vid den fransk-italienska gränsen och de försöker ta sig vidare till bland annat Nice, men de grips av polis och förs bort.

Omkring 20 000 unga tunisiska män har kommit i hopp om att hitta jobb och många vill åka norrut bland annat till det fransktalande Belgien.


17 april 2011

Utan invandring hade vi stått och stampat på ett jordgolv, sade finansminister Anders Borg (M) i riksdagen den 13 april.

Hans partiledare och tillika statsminister Fredrik Reinfeldt (M) anser att allt ursvenskt bara är barabari.

En berättigad fråga är vad alla dessa förnedrande uttalanden om Sverige bottnar i och det kan inte uteslutas att det är ett sätt att negligera den havererade massinvandringspolitiken.

Om man ljuger tillräckligt länge tror man till slut på lögnen och det är det som präglar dessa båda herrar och som blivit riktgivande för politiskt korrekta politiker.

Sannfinländarna brakseger i det finska valet betecknas nu i svenska medier (läs SVT) som nyfascistisk och kallas "igelkottpolitik" av dem som är emot nationella traditioner. 


15 april 2011

EU-länderna handlar i panik när det gäller att lösa frågan med människor som flyr från Nordafrika, säger Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg. Han är mycket bekymrad och talar om en kris för europeiskt samarbete.

Jag tycker att det är sorgligt att se hur oförberett Europa är på att ta emot flyktingar på ett värdigt sätt, hur mycket strid det är emellan regeringar istället för att erbjuda ett humanitärt mottagande och hur oklara reglerna faktiskt är, säger han.

Frågan
diskuteras den här veckan i Europarådets parlamentariska församling i Strasbourg. 

De flesta flyktingar som kommit till Europa från Nordafrika i år är tunisier, många har kommit till Italien och landet får både ris och ros av Hammarberg.

Han förstår att trycket på italienska ön Lampedusa är stort och också upprördheten i Italien, Grekland och på Malta över hur litet gensvaret är hos andra EU-länder att hjälpa till. Även om det förefaller som om tunisierna inte har asylskäl, så måste sättet de skickas tillbaka på vara respektfullt, säger han.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barrosso lovar Tunisien 140 miljoner euro i extra EU-stöd om landet förhindrar att fler flyr och tar tillbaka människor. Om det är ett sätt att sträcka ut handen är det bra, men Hammarberg är tveksam. - Om det här är ett tecken på en sorts generös hållning från Europa, att vi vill förhandla och vi vill stödja så är det positivt men är det bara ett sätt att kasta ut lite pengar för att bli av med flyktingar, då luktar det inte så bra.   

Sverige
har gått med på att ta emot en del flyktingar som anses ha behov av skydd enligt FN, men Thomas Hammarberg är också kritisk till den svenska hanteringen.

Vi skickar exempelvis tillbaka personer som har kommit från Malta i ett läge där de har svårt att klara det tryck som de är utsatta för och i det nuvarande läget tycker jag att det är rent horribelt. De har ingen framtid alls där och här finns en brist i solidariteten enligt min uppfattning.


13 april 2011

Kostnaderna för anhöriginvandring och så kallade "ensamkommande flyktingbarn" ökar med 5 miljarder kronor, framkom det när finansminister Anders Borg (M) presenterade vårpropositionen inför riksdagsdebatten i dag klockan 13.00.   


12 april 2011

Italien
och Malta vill att de andra EU-länderna går med på att dela upp flyktingarna från Nordafrika som gått iland på den italienska ön Lampedusa och Malta mellan sig, men det vill de andra länderna inte.

Inför ett möte mellan EU:s migrationsministrar i Luxemburg hade de bägge Medelhavsländerna begärt att man för första gången använder sig av ett EU-direktiv om tillfälligt skydd för människor i en massflyktsituation.

I en sådan situation förväntas alla EU-länder omedelbart ge fördrivna personer skydd och systemet liknas vid insatsen som gjordes när hundratusentals människor flydde undan Balkankrigen på 1990-talet och ska inte förväxlas med en asylprocess, där de sökande ansöker om permanent skydd.

De andra 25 EU-länderna menar att dagens situation har lite att göra med den under brinnande Balkankrig och att det inte är aktuellt med direktivet, sade Tobias Billström.

Tyskland och Slovakien har anmält sig frivilligt till att avlasta Malta och Sverige ställer i vanlig ordning upp på att ta emot ett par hundra personer direkt från Tunisien.

Sverige tar redan i dag emot 30 procent av alla kvotflyktingar som kommer till Europa årligen och lika stor andel "ensamkommande flyktingbarn".

Italienska myndigheter har delat ut 6-månadersvisum till omkring 20 000 människor som inte har sökt asyl, solklara fall av arbetskraftsinvandrare utan skyddsbehov.

Enligt Billström ser Italiens nya återvändaravtal med Tunisien ut att fungera och efterföljande tunisier kan sändas tillbaka.


08 april 2011

Italien
kommer att ge tillfälliga, så kallade humanitära uppehållstillstånd,  till de tusentals flyktingar som har kommit till Italien från Tunisien, enligt nyhetsbyrån AFP.

Dessa tillfälliga uppehållstillstånd möjliggör för flyktingarna att röra sig fritt i hela Schengen-området. Detta har resulterat i att Frankrike förstärkt gränsen mot Italien eftersom de befarar att de fransktalande flyktingarna kommer att söka sig till Ffrankrike.


05 april 2011

I dag har en arbetsgrupp inom Regeringskansliet tillsatts med uppgift att ta fram en ny integrationspolitisk strategi.

Gruppens uppdrag blir att samordna arbetet med att utarbeta förslag till den fortsatta inriktningen på integrationspolitiken.
 
Gruppen ska också se över integrationspolitikens nuvarande mål och inriktningar och bedöma vad som behöver förändras.

- En ny integrationspolitisk strategi ska bland annat fokusera på hur gapet i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda ska minska. I dag är det gapet 17 procent och det är oacceptabelt, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

- Vi behöver också lägga särskild kraft på hur fler utrikes födda kvinnor ska få jobb och på vilka ytterligare åtgärder som behövs för att förbättra Svenska för invandrare (SFI). En huvudutmaning kommer också att vara hur utsatta områden kan lyftas genom urban utveckling.

I arbetsgruppen, som leds från Arbetsmarknadsdepartementet av Erik Ullenhags statssekreterare Jasenko Selimovic, ingår statssekreterare från flera departement. Arbetsgruppen ska vara klar med sitt uppdrag senast den 31 augusti 2012.

Regeringen har inte förstått att man inte kan bjuda fler till fest än man har råd med och gapet kan endast minska om det kan skapas mer lämpliga jobb samt att de har rätt utbildning.

Det finns inga genvägar till jobb på en arbetsmarknad där kraven på de sökande bara blir större.

Varför måste Sverige importera arbetskraft till jobb som inte kräver någon yrkeskompetens, städning och kökspersonal, om det finns så många arbetslösa utrikes födda personer i landet.

Om dessa inte ens klarar av ett städjobb vad ska de då klara av?

Den utomeuropeiska invandringen har flerdubblats och antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21 000 i snitt under 1980-talet till drygt 59 000 under 2000-talet. 

Under de senaste fem åren hamnar siffran på snittet 76 000 individer.

Det rör sig om en tredubbling på kort tid, unikt för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Irak och Somalia. 

Resultaten för de svagast presterande eleverna har sänkts påtagligt mellan 2000 och 2009.

Ungdomar utan skolbakgrund, som varken kan svenska eller engelska, hamnar plötsligt i en svensk skola och hemma har de regelmässigt arbetslösa föräldrar.

Alla som känner verkligheten i svenska skolor vet de enorma problemen med att hantera denna situation, skriver Bergström.

Professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet visar att nu bara hälften av utomeuropeiska invandrare har ett arbete.

Den öppna arbetslösheten bland invandrare från Afrika var andra kvartalet 2010, 27,5 procent mot 5,1 procent för inrikes födda.

Enligt en SCB-studie avseende 2008 var då 78 procent av alla invandrare som kommit till Sverige de senaste fem åren arbetslösa.

Enligt en studie från Linköpings universitet är endast 20 procent av somalier i Östergötland i arbete.

Det är inte anmärkningsvärt om Fredrik Reinfeldt har sömnproblem eftersom detta är ett explosivt problem, med djupa verkningar för både individer och samhälle framöver.

Under Ohlininstitutets seminariediskussion framkom att det delade Sverige i hög grad är en utmaning för de fyra regeringspartierna.

Den finns en stor risk att splittringen kommer att fördjupas mellan den nya tidens vinnare och de som lämnats kvar i bakvattnet.

Det krävs en politik som ger hopp och en känsla av förbättring  och förändring.

Alliansens tal om jobben där tanken är att alla som vill arbeta ska få möjlighet att göra det och att alla som kan arbeta ska försörja sig själva har en stark förankring i det svenska samhället.

Det finns emellertid grupper som inte låter sig integreras och de uppfattas numera som ett misslyckande för samhället. 

Många av dem kommer aldrig, till vilket pris som helst, att ge upp sin identitet och livsstil för att bli en del av vårt samhälle.

De problem som Sverigedemokraterna (SD) fokuserar på är högst verkliga och angår Sveriges framtid och att inte inse detta tyder på bristande politisk insikt. 

Men det är också utmärkt för den som vill freda sin lära från kritik och kalla kritiken "rasism".

Ett två-tredjedelssamhälle innebär att två tredjedelar av medborgarna har goda ekonomiska förutsättningar och lever i en trygg situation med en god social standard medan en tredjedel har det svårt ekonomiskt och mer socialt utsatta.

Frågan är om vi kommer att kunna vända den här trenden och svaret är jobb, jobb och åter igen jobb. 

När jobben kommer upp på dagordningen tävlar alla partier om att vara det bästa arbetarpartiet oavsett politisk färg.

Drivkrafterna måste vara tydliga, säger Fredrik Reinfeldt (M) som om arbetslivet var den nya religionen i landet, men var finns de riktiga jobben?

Det räcker inte med att fler söker sig till arbetsmarknaden, någon måste också anställa dem.

Det finns anledning att anta att regeringen arbetar efter principen "släcka bränder" och inte förstått att man måste agera preventivt.


01 april 2011

"Ensamkommande flyktingbarn" utsätts systematiskt för svåra sexövergrepp innan de kommer till Sverige och nu kräver svenska experter att FN griper in.

Antalet ensamkommande "barn" till Sverige har ökat dramatiskt från några hundra år 2006 till nästan 3 000 förra året.

Under flykten tvingar smugglarna flera av de minderåriga att sälja sina kroppar under resan från deras hemländer till Sverige.

Enligt experter kan övergreppen vara mer organiserade än vad som hittills framkommit och det kan inte uteslutas att de stannar på olika platser längs vägen dit äldre män söker sig för att köpa sex av pojkarna, säger Marie-Louise Lundberg, psykolog och enhetschef på teamet för krigs- och tortyrskadade inom barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Malmö.

Lundberg bedömer att övergreppen har blivit värre och fler och att "barnen" * dessutom utnyttjas skoningslöst på olika flyktingläger runt om i Europa.

Bup förbereder nu två skrivelser till FN:s flyktingkommisariat (UNHCR) och svenska beslutsfattare med förhoppning att varje land ser över hur flyktingar behandlas.

Man hoppas med detta förmå internationella Röda Korset att försöka kartlägga smugglarnas väg och finnas på plats på de ställen där man säljer "barnen".

* Sverige har valt att benämna alla så kallade "ensamkommande barn" för just barn trots att flera av dessa är över 18 år.

Enligt obekräftade preliminära siffror tar Sverige emot en tredjedel av alla "ensamkommande barn" och lika många kvotflyktingar, som kommer till Europa.

Kostnaderna för enbart de "ensamkommande flyktingbarnen" uppgår årligen till omkring tre miljarder kronor.

För kvotflyktingar står staten (skattebetalarna) för alla kostnader som bostad, inredning, kläder, mat, utbildning, arbete och allt annat som de har behov av. 

 
29 mars 2011

Förra året sökte 257 000 personer asyl i EU, vilket är något färre än året före, rapporterar Eurostat.
 
Det största antalet asylansökningar togs emot av Frankrike (51 600), Tyskland (48 500) och Sverige (31 900).

Om man sätter antalet ansökningar i relation till landets befolkning hamnar Cypern i topp med 3 600 ansökningar per miljon invånare.

Sverige hamnar på andra plats med 3 400 före Belgien med 2 400 ansökningar.

Tre av fyra ärenden som avgjordes under året fick avslag och flest asylsökande kom från Afghanistan, Ryssland, Serbien och Somalia.


27 mars 2011

"Sveriges framtida entreprenörer är somalier": Det är mer regel än undantag att somalier förknippas med företagsamhet och stolthet, men tyvärr är Sverige ett undantag.

Den ensidiga bilden av oss som passiva och arbetslösa skapar hinder för många potentiella entreprenörer, skriver Awad Hersi (MP) i en debattartikel på politikerbloggen.se 26/03 2010.

I spåren av det politiska kaos som råder i Somali har många flyttat till Storbritannien, USA, Sverige och andra länder.

I Storbritannien och USA är många personer med en bakgrund i Somalia etablerade företagare inom många branscher, tyvärr är Sverige ett undantag.
 
Somalier är en resurs som Sverige inte har råd att slösa bort.

Samhällets roll är att se och förstå de hinder som nya svenskar stöter på i sitt entreprenörskap och framgångsrika exempel från runt om i världen erbjuder konkreta verktyg att använda.

En konkret utmaning som ofta begränsar är finansiering - affärsinvesteringar, inte bidrag.

Av olika anledningar lyckas svensk-somalier i allt för låg utsträckning att samarbeta med de institutioner som erbjuder extern finansiering, skriver han bland annat.

En berättigad fråga är vad han menar har blockerat denna grupp från att starta företag på samma premisser som infödda eller menar han att vi ska ha ett särskilt regelverk i detta avseende?

Regeringen Reinfeldt har föreslagit så kallade ekonomiska frizoner i områden med stort utanförskap, där olika skattesubventioner ska möjliggöra för dess invånare att komma ur sin arbetslöshet.

I många av dessa regioner är mer än halva befolkningen utan arbete och därmed egen försörjning, ett utanförskap som kontinuerligt fylls på genom massinvandringen från utomeuropeiska länder.

Sverige har en förhållandevis hög arbetslöshet inte bara bland vissa invandrargrupper utan också infödda.

Detta är en konsekvens av regeringens vansinniga beslut att lätta på reglerna för arbetskraftsinvandring för utomeuropeiska medborgare och som har kommit att omfatta även arbeten som inte kräver någon yrkeskompetens.

Trots en hög arbetslöshet i Sverige väljer regeringen att låta utomeuropeiska invandrare ta låglönejobb till ännu lägre löner, som arbetslösa svenskar inte kan konkurrera med.

Inställningen att ingen skola får vara bättre än någon annan, eftersom det inte är likvärdigt, är helt oförenligt med tanken på dynamik och pedagogisk förnyelse, skriver Hans Bergström på DN Ledare Signerat 15/12 2010. 

Är det fel att skapa en extra bra skola?

Betygsreformen i mitten på 1990-talet förbjöd skolor att ge skrivna omdömen före våren i åttan och därmed lämnades brister utan upptäckt och åtgärd år efter år.

Den utomeuropeiska invandringen har flerdubblats under dessa år och antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21 000 i snitt under 1980-talet till drygt 59 000 under 2000-talet. 

Under de senaste fem åren hamnar siffran på snittet 76 000 individer.

Det rör sig om en tredubbling på kort tid, unikt för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Irak och Somalia. 

Resultaten för de svagast presterande eleverna har sänkts påtagligt mellan 2000 och 2009.

Ungdomar utan skolbakgrund, som varken kan svenska eller engelska, hamnar plötsligt i en svensk skola och hemma har de regelmässigt arbetslösa föräldrar.

Alla som känner verkligheten i svenska skolor vet de enorma problemen med att hantera denna situation, skriver Bergström.

Professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet visar att nu bara hälften av utomeuropeiska invandrare har ett arbete.

Den öppna arbetslösheten bland invandrare från Afrika var andra kvartalet 2010, 27,5 procent mot 5,1 procent för inrikes födda.

Handlar det alltid om diskriminering när det gäller vissa invandrargrupper?

Enligt en SCB-studie avseende 2008 var då 78 procent av alla invandrare som kommit till Sverige de senaste fem åren arbetslösa.

Enligt en studie från Linköpings universitet är endast 20 procent av somalier i Östergötland i arbete
.

De flesta politiker, oavsett ideologisk färg, talar om allt de vill åstadkomma, men inte hur och det beror på att de inte har någon lösning på problemen.

I globaliseringen och nyliberalismens spår har arbteslösheten stigit i EU till långt över 20 miljoner individer och vi får uppenbarligen finna oss vid en hög arbetslöshet framöver. 

Svensk-somalier är inget undantag


21 mars 2011

Med anledning av den omdiskuterade migrationsöverenskommelsen mellan Moderaterna (M) och Miljöpartiet (MP) har Sverigedemokraterna (SD) begärt och fått till stånd en debatt på ämnet svensk migrationspolitik onsdagen den 30 mars.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) betecknar överenskommelsen som historisk och att den pekar ut en långsiktig riktning för migrationspolitiken.

Sanningen är en annan och visar att regeringen har vikit sig för MP för att få behålla makten. Socialdemokraterna (S) kunde inte komma överens med regeringen avseende vissa inslag som arbetskraftsinvandringen. 


19 mars 2011

19,1
procent av befolkningen i Sverige har utländsk bakgrund och år 2000 var andelen 14,5 procent. Botkyrka och Haparanda är de kommuner som har störst andel personer med utländsk bakgrund, 53 respektive 50 procent.


25 februari 2011

Sigtuna kommun reagerar starkt på Migrationsverkets förslag om att det ska prövas direkt vid ankomsten om ensamkommande flyktingbarn ska få stanna i landet. För ankomstkommunen Sigtuna betyder det större ansvar för barnen.

- Det skulle betyda för oss att vi får väldigt många barn med permanent uppehållstillstånd, som blir nya kommuninvånare för Sigtuna helt enkelt, säger Edit Bjurdamm, chef för individ- och familjeomsorgen i Sigtuna.

För närvarande har Sigtuna ansvar för 93 barn, men det kommer långt fler barn än vad myndigheterna räknat med och det är därför som Migrationsverket nu vill förändra rutinerna för ankomstkommunerna, säger generaldirektören Dan Eliasson.

- De kommer att känna att de får ta ett ansvar som de inte har bett om, men om vi ska välja mellan barns rättigheter och den kommunala situationen så är det klart att vi måste välja barnens rättigheter varje gång, säger han till Ekot.

Men i Sigtuna kommun håller man inte med om att det blir bättre för barnen.

- Ett mer långvarigt ansvar för barn som får permanent uppehållstillstånd innebär att Sigtuna kommun blir ansvarigt för att utforma en individuell introduktion, skolgång för barn med mycket olika behov och boende, som kan vara egen lägenhet eller i familj.

- För barnens bästa är det ju att barnen får en introduktion i det samhälle de ska växa upp i.

- Om vi får en förskräcklig massa barn med permanent uppehållstillstånd så kommer vi inte att kunna ge dem den goda introduktion som vi naturligtvis skulle vilja göra och då är det inte för barnens bästa, inte alls, säger Edit Bjurdamm.

Grundproblemet är att det finns för få kommuner som tar ansvar och tar emot de ensamkommande flyktingbarnen och att då säga att hittar vi inga andra kommuner får de stanna i Solna, det är helt hål i huvudet, säger Per Grahnfalk (M), kommunalråd för integrationsfrågor.

Migrationsverkets agerande visar med önskvärd tydlighet att myndigheten blivit desperat och att man nu är på väg att införa ett så kallat snabbförfarande med permanenta uppehållstillstånd som undergräver asylrätten.

Sveriges generösitet och slapphet i detta avseende har spridit sig och orsakat en ström av ekonomiska flyktingar som vill ha ett bättre liv.

Svenska kommuner ger dem bostad, i vissa fall bostadsrätter, försörjning och jobb och därefter vill det ta hit familjen, en gräddfil in i den svenska välfärden.

Många av dessa är så kallade "ankare" som skickats hit eftersom de vet att som minderåriga har de starkare rättigheter än vuxna.

Om man uttrycker sig starkt skulle man kunna säga att Migrationsverket ägnar sig åt något som påminner om människohandel.

Varje individ av det som myndigheterna kallar ensamkommande barn i flera fall är över 18 år och kostar samhället drygt en miljon per individ och år och förra året låg den totala kostnaden initialt på omkring 2,5 miljarder kronor.

Samtidigt som detta vansinne pågår har Sverige inte längre råd att upprätthålla en anständig standard för sina egna ungdomar och äldre.

I princip alla asylsökande från Somalia får stanna i Sverige efter ett utslag i Migrationsöverdomstolen i går. Den beslutade att en somalisk man får uppehållstillstånd i Sverige på grund av att det i utlänningslagens mening för närvarande råder inre väpnad konflikt i hela södra och mellersta Somalia.

Men det området avses de delar av Somalia som inte utgörs av de självstyrande utbrytarregionerna Somaliland och Puntland, dit mannen saknar anknytning och därför inte har ett internt flyktalternativ, enligt domen. 

Medborgare från Somalia är den största gruppen asylsökande i Sverige och under 2010 prövade Migrationsverket 6 861 asylansökningar.

1 965 avskrevs eller övertogs av annat land inom ramen för Dublinförordningen och av resterande 4 896 personer fick 4 530 bifall (92,5 %) och 366 avslag (7,5 %), enligt Migrationsverket.

 
24 februari 2011

- Det alarmerande läget i Libyen gör behovet av en enad asyl- och migrationspolitik inom EU akut, säger Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP) till DN.
 
I dag möts EU:s migrations- och inrikesministrar i Bryssel för att diskutera situationen i Nordafrika.

- De som flyr till EU för att få skydd kan bli en svår press på enskilda medlems­länder.

- Främlingsfientliga partiers inflytande i flera EU-länder gör det dock svårt att lösa migrationsfrågorna med ambitionen om ett solidariskt Europa, tillägger hon.

Nyligen kom det, inom loppet av bara ett par dygn, fler än fem tusen tunisier i små fiskebåtar över Medelhavet till Italien för att söka ett bättre liv i Europa.

Många av dem ser inte någon framtid i Tunisien de närmaste åren, övergången till demokrati sker inte över en natt.

Det är förståeligt och mänskligt att de söker sig hit, men trycket på enskilda medlems­länder kan bli svårt att klara av.

Visserligen ligger medlemsländer som Italien, Grekland och Malta närmast Nordafrika på kartan, men i en union som vilar på gemensamma värderingar och som har solidaritet som ett av sina ledord är situationen i Nordafrika allas vår angelägenhet.

Om människor flyr hals över huvud från Libyen så berör det hela Europa, även Sverige.

2008 kom 1,9 miljoner människor från länder utanför EU till Europa av olika anledningar och majoriteten av dem kom via Grekland, som länge har haft svårt att klara av att ta hand om och identifiera dem som är i behov av internationellt skydd.

I höstas fick Grekland akuta problem, framför allt med att hantera en del av landgränsen mot Turkiet.

EU-kommissionen, tillsammans med alla medlemsländer och Norge, bidrog snabbt med pengar, expertis och annat stöd till den tillfälliga gränskontrollstyrka som fortfarande är på plats för att bistå både kort- och långsiktigt med att få ordning på det grekiska asyl- och migrations­mottagandet.

Det är uppenbart att det är en svår tid att diskutera asyl- och migrationsfrågor inom EU om man har ett solidariskt perspektiv och ambitioner om ett öppet och välkomnande Europa.
 
I flera EU-länder har främlingsfientliga partier inflytande över politiken och detta har inte förbättrats av den ekonomiska och finansiella krisen som gjort många länder mer inåtvända och protektionistiska.

Denna utveckling kommer jag aldrig att acceptera, skriver Cecilia Malmström på DN Debatt i dag.

I Sverige har det gått så långt att vi ger andra ett bättre liv och våra egna ett sämre och det handlar inte om solidaritet utan om hur många vi kan ta emot innan det får konsekvenser för den egna befolkningen.

Har solidariteten gått så långt att vi är beredda att ge upp ett jobb och en bostad för att ge detta till en annan?

Cecilia Malmström sitter i en skyddad verkstad och då är det lätt att vara generös med andras pengar.

Skyddsbehov är en sak - kvotering till bostad och arbete för vissa grupper en annan, något som kommer att öka främlingsfientligheten.
 
Vem tjänar på att ge andra ett bättre liv om konsekvensen av detta blir att våra egna medborgare blir fattiga?

Spanien har i dag 4 miljioner arbetslösa och Sverige över en miljon människor i någon form av utanförskap.

På EU-ministermötet i Bryssel i dag väntas Italien tillsammans med övriga Medelhavsländer begära att EU ska inrätta en solidaritetsfond och förbereda sig för att alla medlemsländer solidariskt ska ta emot flyktingarna.

Men migrationsminister Tobias Billström (M) tog fram ett räkneexempel när han anlände till mötet:

Hittills har Italien fått ta emot 5 000 flyktingar, medan Sverige tog emot 32 000 asylsökande 2010 till en befolkning på 9 miljoner invånare.
 
Italien har 58 miljoner invånare och motsvarande vad Sverige tog emot skulle det ha varit 200 000 individer för Italiens vidkommande.

För EU anser Billström att flyktingsituationen i Grekland är mycket värre än i Italien.


23 februari 2011

Migrationsverkets årsredovisning för 2010 visar bland annat att antalet asylsökande ökade med 32 procent, att fler återvände självmant och att allt fler ville arbeta i Sverige.

Sverige fortsätter att vara ett av de länder i Europa som tar emot flest asylsökande och enligt preliminär statistik från IGC*, var Sverige det tredje största mottagarlandet i Europa under 2010.

Under förra året ansökte 31 819 personer asyl i Sverige, en ökning med 32 procent jämfört med föregående år när 24 194 personer ansökte om asyl.

Ökningen beror främst på att ett stort antal serbiska medborgare under våren och hösten ansökte om asyl i Sverige.

Andelen personer som återvänder självmant har årligen ökat sedan 2007 och av de drygt 23 000 återvändandeärenden som avgjordes under 2010, återvände cirka 50 procent självmant, en ökning jämfört med föregående år då motsvarande andel var 40 procent.
 
Under 2010 var det fler som ville komma till Sverige för att arbeta än föregående år och Migrationsverket fick under året in 32 575 arbetsmarknadsärenden, vilket var ungefär 10 000 fler än året innan.

Under året fick 21 584 personer från länder utanför EU tillstånd för att arbeta i Sverige.
 
Här ingår förutom arbetstagare även gästforskare, praktikanter/au-pairer, professionella idrottsutövare med flera och anhöriga till arbetstagare.

Även under 2010 har stort fokus legat på utvecklingsfrågor inom myndigheten och verket har under året fortsatt att införa ett nytt arbetssätt i syfte att korta väntetiderna inom asylprocessen.

Vid slutet av året var väntetiden i de ärenden som handlades enligt det nya arbetssättet knappt 90 dagar.

 * Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se