användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 23 maj 2010 10:52

Böcker

08 januari 2016

Mein Kampf finns i handeln igen
.

I dag, 70 år efter Andra världskrigets slut och diktatorns självmord, ligger "Mein Kampf" åter på de tyska bokhandelsdiskarna.
 
Det handlar om en tung utgåva där tyska historiker kommenterar Adolf Hitlers alla påståenden.


www.dn.se/nyheter/varlden/hitlers-mein-kampf-finns-i-handeln-igen/?l1

29 november 2015

Vilken gud tror tidigare julvärdar på
?

Brith Aspenlind kritiserade SVT:s val av julvärd(24/11), men tanke-sättet är ohederligt och felaktigt.

Julen är en äldre tradition än kristendomen, den har sina rötter i Saturnalia, en hednisk tradition från Rom.
 
Det finns även vissa kopplingar till Midvinterblot som vi i Norden firade då asatron var på tapeten.

Att utse en muslim och dessutom en misstänkt antisemit till jul-värd är minst sagt utmanande.

www.sydsvenskan.se/asikter/vilken-gud-tror-tidigare-ars-julvardar-pa/

02 februari 2014Född 1995, debuterade Yahya Hassan i höstas med Digter (Gyldendal), på omslaget till boken beskriver han sig som "statslös palestinier med danskt pass".

Hans dikter är en självbiografisk uppgörelse med en miljö präglad av misshandel och kriminalitet och han började skriva under en vistelse på ungdomsvårdsskola, inspirerad av Michael Strunge och Karl Ove Knausgård.


Hassans öppenhjärtiga vittnesmål från uppväxtmiljön i Aarhus utsatta områden har hyllats men också kritiserats av andra muslimer för att vara generaliserande.

Han har också attackerats och hotats och uppträder i dag med polisskydd.


SvD bad Jes Stein Pedersen, litteraturredaktör på tidningen Politiken, att förklara varför Danmark reagerat så starkt på Yahya Hassans dikter.

www.svd.se/kultur/poeten-som-satte-danmark-i-brand_8885064.svd

Det är inte Yahya Hassan det är fel på.

Men visst, det är klart att Hassans bok är politisk, det säger han också själv.

Hade frågeställaren lyssnat bättre hade hon hört det och han må värja sig mot det ord som i journalisters tappning betyder partipolitik, men samhällsproblemen vill han åt, utan tvekan.

Många politiska misslyckanden syns i denna diktsamling, bidrags-fusket i uppväxtmiljön är knappast det huvudsakliga temat.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/respektlosa-forsok-att-gora-poeten-partipolitisk_3366914.svd

Yahya Hassans danska skalle.

www.svd.se/kultur/yahya-hassans-danska-skalle_3338644.svd

26 december 2013

Mitt Stockholm-bloggen
, vill med läsarnas hjälp, ge perspektiv på huvudstaden förr och nu och här hittar du 18 av de filmer som hittills visats på bloggen.

Bloggen finns på blog.svd.se/mittstockholm.

www.svd.se/nyheter/stockholm/mitt-stockholm/svep-mitt-stockholm-bloggens-filmer_8849312.svd?sidan=1

20 april 2012

Den förre socialdemokratiske finansministern Kjell Olof Feldt kommer i dagarna ut med boken En betraktelse om Socialdemokratins seger och kris.

Han fokuserar på hur partiet skapade sitt långvariga regeringsinnehav och förlorade det samtidigt som kommunikatörerna tog över.

Det var i samband med uppståndelsen kring Håkan Juholt som han beslutade sig för att analysera vad som hänt med partiet.

Angående ersättaren Stefan Löfven anser Feldt att valet är lovande, en person som hade ett stort förtroende som facklig företrädare och en motsats till Juholt.

Han lovordar Löfvens strategi att inte komma med förhastade beslut utan jobba analytiskt och se till att förslagen håller långsiktigt.

Socialdemokraternas kris är att sakpolitiken är för torftig och ogenomtänkt, det är viktigt att skaffa sig en trovärdig politik som visar att partiet behövs.

Det saknas i dag en skattepolitik och svar på hur välfärden ska finansieras och inte minst hur pensionsreformen med allt fler äldre ska klaras av.

I riksdagsvalet 1998 förlorade S 600 000 röster och samtidigt sade Göran Persson att "vi regerar vidare".

Om Mona Sahlin nämns inte mycket i boken och frågan är om det ska tolkas som att Feldt visar respekt för henne?

Hennes svaghet var att hon inte gjorde upp med de fackliga förbund som kritiserade henne och den svaghet hon visade när hon till slut bjöd in Vänsterpartiet i alliansen med Miljöpartiet.

"Vi ska gå till val på vår egen politik och se hur långt det räcker", säger Feldt till SvD.

9 april 2012I boken 12 månader i skugga  är den stora frågan flyktingsitua-tionen i världen och i synnerhet i Europa.

Lukas Moodysson är mest känd som filmregissör med filmer som "Fucking Åmål" och "Lilja 4-ever", men också diktsamlingar och romanen "Döden & Co", som publicerades 2011. 

Boken är skriven under en period då världsekonomin är i gungning, oroshärdar med regeringar som faller och det leder i sin tur till flyktingströmmar.

I kölvattnet uppstår ett utrymme för främlingsfientliga partier, anser Moodysson.

Han ställer sig frågan om vi i kristider när vi knappt kan sörja för vår egen vällevnad verkligen ska ta emot folk från främmande länder oavsett om de flyr från krig, våld och förödelse.

Sverigedemokraterna (SD) hamnar i regeringsställning på denna enda fråga.

Mot den bakgrunden skriver Moodysson med illa dold ironi om Sifo-undersökningen i början av 2011 som gör att man skäms.

En tredjedel av alla svenska män visade sig sympatisera med SD och bland kvinnor var det en sjundedel.

I boken reser han mellan olika filmfestivaler för att presentera sina alster och väl i Aten funderar han på hur han ska göra en film om flyktingsituationen i Europa och lär då känna en flykting som flytt från Irak.

På grund av den ekonomiska situationen i Grekland är det bara en mycket liten del av flyktingarna som kan få uppehållstillstånd.

I övrigt pendlar han mellan flyktingsituationen i Europa till poeten Anna Achmatova som bland annat skrev hyllningsdikter till Stalin och slutligen döden, att grubbla över sin egen dödlighet (romanen Döden & Co).

Det kan inte uteslutas att han vill göra processen kort med dem som bedriver främlingsfientlig politik.

En berättigad fråga är vad Moodysson över huvud taget förstår med främlingsfientlighet?
 
Men å andra sidan har det blvit populärt att  vara politiskt korrekt när det handlar om massinvandring utan att fundera på konsekvens-erna.

31 mars 2012Erich Maria Remarque Institutet
skapades av den brittisk-amerikanske historikern Tony Judt som avled 2010 i sviterna av ALS.

Han räknas som en av de viktigaste historikerna under de senaste decennierna och hans monumentala arbete Postwar - A history of Europe since 1945 blev det internationella genombrottet.

Judt som doktorerade i Cambridge och även bedrev studier i Paris var en sann kosmopolitisk intellektuell som behärskade fem språk flytande.

Utmärkande för Judt var hans enträgna vilja att ständigt gräva djupare i komplicerade frågeställningar och ställa sig kritisk till opportuna åsiktsströmningar.

Hans kritik är de mer radikala inslagen i identitetspolitiken på de amerikanska universiteten och väckte ont blod hos inflytelserika kollegor i det akademiska samfundet.

Yalehistorikern Timothy Snyder står som medförfattare och redigerare till Judts sista bok - Thinking the twentieth century, ett resultat av flera konversationer mellan Snyder och Judt under 2009 och 2010 sedan Judt blev oförmögen att skriva.

Boken skildrar Tony Judts olika livsfaser och hur de förhöll sig till omvärldens politiska och vetenskapliga utmaningar.

Judts judiska och östeuropeiska bakgrund med föräldrar som emigrerade till England, hans uppväxt där och hans stora intresse för sionismen, marxismen och den franska vänsterintelligentian.

Tony Judt deltog som frivillig i sexdagarskriget 1967 och blev med tiden allt mer kritisk till sionismen och staten Israels politik i Mellanöstern.

I den sista boken kan man skönja hans tilltro till historia som en kritisk frigörande vetenskap och han menade att en historiker måste vara aktiv deltagare i de samhällsmiljöer som denne verkar i.

De senaste åren engagerade Judt sig i en samhällskritisk diskussion kring välfärdsstatens problem och behov av en ny samhällssolidaritet inte minst i samband med Reagan och Thatchers marknadsliberalism med tillväxttänkandet.

Hans skrift Ill Fares the Land är ett politiskt försvarstal för socialdemokratiska tankegångar.

Han påpekar att det är sunt att studera inkomstskillnader och social mobilitet, inte bara BNP-tillväxt.

05 november 2011I veckan som gick var David Grossman, 57, i stan för att lansera sin roman om tillståndet i Israel, ett tillstånd som finns kvar sedan han senast var i Sverige för sex år sedan.

I På flykt från ett sorgebud, skildrar journalisten och en av Israels mest framstående författare hamatzav, som israelerna säger, det vill säga situationen, ockupationen, terrorn, våldet och rädslan. 

Han är även fredsaktivist och kritiker av ockupationen på Västbanken och ger en bild av hur den påverkar landets invånare.

Grossman talar om när han träffade den norske utrikesministern i Oslo, en seriös och kunnig man, som berättade att han nyligen var i Kairo, där han förklarade att han stödjer Israels existens

Har du någonsin hört om någon som reser sig upp och säger att han försvarar Sveriges rätt att existera?

Vi israeler lever i existensiell ångest och ni i solid stabilitet.

Hamatzav går som en röd tråd i romanen, som ett gift och en fråga som upptar huvudpersonen Ora är hur man fostrar en familj i den miljön.  

Där har du den stora utmaningen!

Hur skyddar man sina barn, hur hjälper man dem att inte bli rädda, misstänksamma, fördomsfulla, våldsamma, om det nu verkligen går.

Oras son Ofer har i egenskap av militärtjänst lämnat hemmet och bär nu på andra värderingar och redan i gymnasiet blev han hatisk mot araberna och sov med en skiftnyckel i sängen, ifall att.

Enligt Grossman är en armés uppgift att endast försvara gränserna och ge utrymme för ett civilt samhälle, men det israeliska försvaret har tyvärr en större roll än så.

Reportageboken Den gula vinden från 1987 blev ett genombrott för Grossman, den första israeliska skildringen av ockuptionen och fick genomslag både i och utanför landet.

Att Gilad Shalit släpptes gav oss ett kortvarigt ljus, fick oss att inse att Israel och Hamas faktiskt kan tala med varandra och samarbeta, men det kommer inte att påverka i stort.

30 september 2011Muhammad al-Maghut
, Trampa på mitt hjärta (Tranan).

Från Syrien kommer information som är svår att uthärda, omöjlig att ta in.

Fängelser med barn som torteras, konstnärer och läkare som kidnappas och mördas, ett skräckvälde på gränsen till undergång.

Dessa berättelser från tyranniet är oumbärliga, de blottar vår brist, vår okunnighet till kropp och själ om vad frihet kostar, skriver Elisabeth Hjort i sin recession av boken Trampa på mitt hjärta.

Muhammad al-Maghut, en syrisk poet som avled 2006 hann inte uppleva den arabiska våren.

Han var under sitt liv som poet i en polisstat, där poesins verklighet och villkor var repression och motstånd.

Jag kan inte tänka mig något mer adekvat just nu än Tranans utgivning av al-Maghut i svensk översättning, skriver Hjorth i SvD 29/11 2011.

Boken är ett urval dikter ur samlingar från debuten 1959 till den sista boken 2006 och presenterar en poet med kontinuerlig skärpa och stor intensitet.

"Jag längtar efter en blomma / som täcker hela ansiktet / ett rymligt hål mellan skuldrorna / där alla mina minnen kan välla fram".

"Vi rusar fram som vildhästar / på historiens blad / i hejdlös gråt". 

Översättarna Bo Holmberg och Cecilia Perssons arbete har resulterat i en tillgänglig diktsamling av en stor syrisk poet och deras efterord är precis nog för att introducera författaren och väcka hopp.

Den syriske poeten och dramatikern Muhammad al-Maghut (1934-2006) levde större delen av sitt liv i Damaskus.

Hans texter förenar humor och allvar på ett paradoxalt sätt.

Med ironisk självdistans gestaltar han förtryckets mekanismer och åskådliggör fängelsets stenmurar och järngaller.

Han presenteras för första gången i bokform på svenska, i ett urval som omfattar hela hans lyriska produktion.


23 september 2011Bidrag, vägen till arbete?

En granskning av svensk integrationspolitik av Jenny von Bahr.

Det är uppenbart att Sverige har problem med invandrares ställning på arbetsmarknaden.

12 procent av utrikes vuxna får socialbidrag, att jämföra med 2 procent för hela befolkningen.

Sysselsättningen för utlandsfödda är 62 procent, jämfört med 76 procent för inrikes födda och för utlandsfödda kvinnor är siffran 57 procent.

I rapporten granskas hur den svenska integrationspolitiken är utformad i dag.
 
Den har ett mycket tydligt fokus på att erbjuda invandrare språkutbildning och åtgärder för att validera utländska utbildningar och meriter.

Samtidigt erbjuder Arbetsförmedlingen olika former av arbetspraktik och lönesubventionerade anställningar. 

Rapporten visar att hög arbetslöshet bland invandrare inte är någon naturlag.

I länder med markant lägre lägstalöner än de svenska har utlandsfödda ofta en lika hög sysselsättningsgrad som inrikes födda.

Dessutom leder de svenska trygghetssystemen till inlåsningseffekter för stora grupper utlandsfödda, eftersom de på marginalen tjänar lite eller inget alls på att ta ett arbete.

Politiken har präglats av en generös flora av bidrag, viljan har varit god, men samtidigt har bidragen möjliggjort ett växande utanförskap.

31 augusti 2011We Shall Never Forget 9/11, The kids book of freedom.

Bilderboken är fylld av svartvita skisser om elfte september-dåden och är till för att förklara händelsen för barn och tanken är att barn ska färglägga bilderna och samtidigt lära sig om terrordåden.
 
En av bilderna visar hur Usama bin Ladin gömmer sig bakom en muslimsk kvinna när en amerikansk soldat skjuter honom.

I USA har debatten varit upprörd över boken och man har frågat sig om det är en pedagogisk bok om frihet eller bara vidrig.

Enligt bokförlagets pressmeddelande visar boken "vad som händer en terrorist som ger order om att bomba vår fredsälskande underbara nation". 

Det står även att boken är skriven med "ärlighet, integritet, vördnad, respekt" och att den inte avviker från sanningen.

Men det anser inte Rådet för amerikansk-islamiska relationer som kallar boken för "vidrig" och anklagar den för att beskriva alla muslimer som terrorister.

"Barn, sanningen är att dessa terroristaktioner genomfördes av frihetshatande, radikala, islamistiska, muslimska extremister och dessa galna människor hatar den amerikanska livsstilen eftersom vi är fria och vårt samhälle är fritt".

Så står det i texten till bilden av Usama bin Ladin.

Ibrahim Hooper, organisationens talesperson, säger till Toronto Star att han hoppas att "föräldrarna kommer att känna igen agendan bakom boken och att de inte kommer att exponera sina barn för intolerans eller religiöst hat".

Han säger att Amerika är fullt av individer och grupper som försöker demonisera islam och marginalisera muslimer

Rådets ordförande Dawud Walid, påpekade även i amerikansk tv att flera av offren i elfte september liksom flera av dem som bistod i hjälpinsatserna var muslimer, men att detta inte gavs utrymme i boken.

Bokens utgivare, Wayne Bell, höll dock inte med om att muslimer beskrivs negativt:

"Det är inkorrekt. Det handlar om 19 terrorister som kom hit under ledning av en djävulsdyrkare, Usama bin Ladin, för att mörda vårt folk", sa han i tv-sändningen.

Really Big Coloring Books i Missouri, som förra året släppte en bilderbok om Tea-Party-rörelsen, säger att en del av vinsten från boken We Shall Never Forget 9/11 ska doneras till den Jerusalemplacerade organisationen Bridges for Peace.  

Det är en kristen organisation som stödjer Israel och relationen mellan kristna och judar.

23 augusti 2011
Arabvärlden blir alltmer avvisande mot extremism, hävdar Robin Wright i Rock the Casbah, en optimistisk rapport från Mellanöstern.

Förändringen drivs bland annat av ny teknologi, som Facebook och Twitter och av de unga, som i dag är i klar majoritet i området.

I boken refereras till en opinionsundersökning av Pew, som visar att mer än dubbelt så många muslimer i arabvärlden föredrar modernisering framför fundamentalism.

Slutligen visar Wright hur arabiska kulturarbetare, från rappare och författare till filmmakare, medvetet förstärker denna utveckling.

22 augusti 20114 timmars Arbetsvecka, konsten att leva mer & Jobba mindre, av Timothy Ferriss

Alltför länge har vi levt med föreställningen att vi måste jobba hela livet innan vi kan njuta av en välförtjänt pension.

Att arbeta lite är en stor konst, ett tredje alternativ är att jobba så lite som möjligt, jämt.

Detta exemplifieras i Timothy Ferriss bästsäljare som först kom ut 2007 och släpptes som pocket i Sverige i vintras.

I den beskriver han stegen man behöver ta för att "sluta avsky vardagen och lära sig forma den efter egen vilja".

Förutom mer drastiska tips som att leja ut tidskrävande och tråkiga delar av sitt arbete till länder med billig arbetskraft, handlar boken till stora delar om hur man undviker att slösa en massa tid på dagens enorma informationsflöde och på mejl.

Hur man ska göra en "att inte göra"-lista och hur man skaffar passiva inkomster genom att exempelvis sälja produkter i en webbshop så att man inte är beroende av att sälja sin egen tid för att få pengar.

På det här viset har han tagit sig från "svårt överarbetad och underbetald kontorsslav till fri och förmögen", säger Timothy Ferriss som hunnit bli 34 år.


12 augusti 2011Belägring
av Hassan Loo Sattarvandi (Albert Bonniers Förlag).

"Under dagen stirrar döden honom två gånger i ansiktet, en guldfisk och en fågel i sin dödskamp och när Caspian senare tänker tillbaka på allt som hänt under dagen, blir djurens öde ett slags omen som försöker varna honom.

Men han lyssnar inte och för varje motvilligt steg han tar förs han närmare den oundvikliga katastrofen".

Detta är författarens andra roman och handlar om en ung grabbs tröstlösa tillvaro i Stockholmsförorten Hagalund, där tristess och våld har förekommit.

I Belägring är vi tillbaka i samma värld som i Still fast ett tiotal år tidigare där nu Caspian, 15, står i händelsernas centrum. 

Med en frånvarande far och svårt deprimerad mor har Caspian inga andra än sina vänner att vända sig till och dem följer man i vått och torrt.

Med brutal uppriktighet och självhävdande överdrifter gestaltas pojken som försöker bli man i en miljö där endast machorollen är tillåten.

Belägring är en angelägen bok i det avseendet att den vill förmedla något om att bli vuxen, men också om utanförskapets och våldets mekanismer.

Hassan Loo Sattarvandi föddes i Teheran och växte upp i Stockholm och han debuterade 2008 med romanenil Still som nominerades till ett flertal priser.

Den belönades med Katapultpriset för bästa debut samma år.
 
Sattarvandi är en av manusförfattarna till långfilmen Snabba Cash, baserad på Jens Lapidus roman.


09 augusti 2011Säg ifrån
! av Stéphane Hessel är en länk till några av samtidshistoriens mest avgörande ögonblick och dessutom en uppmaning till alla unga att våga tro att världen kan förändras till det bättre.

När vi ser orättvisor och förtryck i samhället är det dags att säga ifrån.

Den 93-årige författaren har själv aktivt deltagit i flera av de mest laddade händelserna i 1900-talets historia.

Han föddes 1917 i en judisk familj i Berlin, som av politiska skäl emigrerade till Paris år 1924.
 
Under andra världskriget var han motståndsman på den franska sidan och tillfångatogs av nazisterna men lyckades fly från Buchenwald.

Efter kriget vigde han sitt liv åt diplomati och fredsfrågor och är i dag den enda kvar i livet av de 12 personer som författade FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

I dag när klyftan mellan rika och fattiga blir allt större och miljöproblemen bara växer, tycker han att det är hög tid att höja rösten.

Säg ifrån! är en uppmaning till den yngre generationen att ta upp kampen för rättvisa och solidaritet.

Boken har blivit en folkrörelse i hela Europa och i stora delar av Nordafrika och Stéphane Hessel har kallats en Gandhi i vår tid.

Med över 2 miljoner sålda exemplar i Frankrike och 500 000 i både Tyskland och Frankrike, är Säg ifrån redan ett fenomen.

Boken ska översättas till 30 olika språk och kommer ut på svenska den 12 augusti, recensionsdag.

I boken finns även nyskrivna texter av fyra svenska skribenter med stort eget engagemang.

20 juli 2011Professor Kekke Stadin vid Södertörns högskola har skrivit en bok som beskriver hur svenska och andra europeiska män klätt sig genom tiderna, Maktens män bär rött.

Den handlar bland annat om att män uttrycker makt och manlighet genom kläder och om du möter en man med röd slips är chansen stor att det är en toppolitiker, men partitillhörighet är svårt att avgöra utifrån slipsens färg.

Även den moderate statsministern Fredrik Reinfeldt föredrar allt oftare en matchande röd färgklick mot den mörka kostymen och den vita skjortan.

Rött är traditionellt en symbol för makt och redan under renässansen hade maktens män mycket av den färgen i klädseln och det hände till och med att allt var rött.

Vilket budskap förmedlar klädernas färg?

Under 1300- och 1400-talet bar maktens män rött, en dyr och lysande färg och mycket färg visade då att mannen hade mycket makt.

Sedan 1800-talet är männens klädsel enklare och striktare och i dag är det oftast bara slipsen som får vara färgglad och då gärna röd om man är makthavare.

Kekke Stadins bok Maktens män bär rött är en historisk studie av manlighet, manligt framträdande och kläder är utgiven av Carlssons Bokförlag (2010).


09 juli 2011Ann-Sofie Dahls bok Matadorlandet. Om det borgerliga Danmark, rymmer föga förklaringsvärde när det gäller att förstå det danska syndrom som nu fått insteg även i svensk politik, skriver Håkan Arvidsson i SvD Kultur 9/07 2011.

Arvidsson läser en bok om dansk borgerlighet och konstaterar att det danska gemytet mest är en myt.

Ann-Sofie Dahl är docent i internationell politik och bosatt i Köpenhamn.

Danmark har haft borgerlig regering under tjugo av de senaste trettio åren, hur kommer det sig och vad kan Sverige lära av Danmark?

Dahl visar i sin analys av vårt grannland att Danmark är ett i grunden borgerligt land, Matadorlandet med sin jordbruks- och handelstradition, där det är fint att tjäna pengar.

I Danmark ber man inte om ursäkt för sina borgerliga ideal och Matadorlandet har även förstärkts med en kultur- och vaerdikamp.

För att ändra samhället måste man ändra sina värderingar, sade Anders Fogh Rasmussen.

Även i Sverige behövs en idé- och kulturkamp som står upp för de borgerliga värderingarna mot vänsterhegemonin, enligt Dahl. 

Men den borgerliga politiken har tunnats ut genom samarbetet med Dansk Folkeparti.

En viktig lärdom från Danmark är därför att en borgerlig regering måste våga fylla sin politik med borgerligt innehåll om man långsiktigt vill förändra Sverige. 

Håkan Arvidsson är inte imponerad av Matadorlandet även om han till en början upplevde Danmark som en kopia av Sverige.

Danskarna är som alla andra folk, stundtals trevliga och skojiga, men i bland oförskämda och nedlåtande och ofta utpräglat cyniska, med en påtaglig brist på civilkurage.

Under senare år har en utbredd och hårdhänt invandringspolitik gjort det glada Danmark kyligare.

Danskarna har gjort klart för omvärlden att de vill vara för sig själva och att utlänningar, oavsett var de kommer ifrån, inte är välkomna in i det danska "gemytet".

Det är anmärkningsvärt vilken bitter syn Arvidsson ger av Danmark och kan det möjligen bero på att i Danmark tillåter man ett öppnare debattklimat än i Sverige.

I Danmark vågar man kalla en spade för en spade och en invandrare för en snyltare, det gör man inte annat än när Sverigedemokraterna har ordet, enligt honom.

Vad Arvidsson inte har förstått är att i Danmark handlar mycket om att definiera vad som är danskt och värna om landets kultur.

Arvidsson gör samma misstag som de flesta svenska politiker när de använder sig av uttrycket invandrare om alla som kommer till Sverige, men i dessa sammanhang handlar det främst om en "viss kategori" invandrare.

Det danska syndrom som nu fått insteg även i Sverige gör att svenska folket nu får ta del av debattinslag i riksdagen som tidigare var helt omöjligt.

Myglet bakom en extrem invandrings- och bidragspolitik.  

Inför svenska riksdagsvalet 2006 bildade allianspolitikerna kö utanför de danska ministerierna, där deras danska kollegor delade med sig av goda råd och erfarenheter från sina dittills fem år vid regeringsmakten.
 
Under åren vid makten hade dåvarande statsministern, Anders Fogh Rasmussen, gjort Danmark till ett borgerligt föredöme och föregångsland som omvärlden ville kopiera.

Den danska ekonomin gick som tåget och med sig hem från sina många besök i Köpenhamn hade Fredrik Reinfeldt (M) väskan full av danska idéer.

Nu åker danska politiker till Sverige och det har lett till att danskarna är i full gång med att förbereda sitt eget Almedalen i lilla idylliska Allinge på Bornholm. 


03 juli 2011

En obehaglig varning om finanskriser i ännu en bok om ett ämne som snart tre år efter finanskrisen kan kännas avlägsen.

En av dem som var först ut med att varna för finanskraschen, redan 2005, var ekonomiprofessorn Raghuram G Rajan, i sin bok Fault lines.

I How hidden fractures still threaten the world economy, beskriver han hur många av de inbyggda obalanser som ledde fram till krisen fortfarande finns kvar.

Boken utsågs förra året (2010) till årets bästa bok om ekonomi av Financial Times.

Om ett enda företag fått förkroppsliga bilden av den girige bankiren som styr världen är det Goldman Sachs.

Investmentbanken tjänade enorma pengar när subprimebubblan sprack i USA och betalade ut vidlyftiga bonusar samtidigt som många amerikaner tvingade lämna sina hem.

I boken Money and Power av journalisten William D Cohen tas läsarna med in bakom kulisserna på denna mytomspunna och mäktiga institution, komplett med maktkamper och ofta skrupelfri jakt på vinst.


20 juni 2011
Trädets tid
av Christel Kvant (Norstedt), är en essäbok om vikten av träd- och av miljöengagemang. Hon berättar om hur vi långsamt sågar av den gren vi sitter på.

Detta är en bok som alla bör läsa, dels för all mytologi och kunskap den rymmer, dels för att förstå hur människan alldeles för snabbt ödelägger skogar och därmed själva jorden.

Det är en bok som man blir beklämd men också väckt av, med sin stillsamma ilska och sina fakta får den läsaren att vilja engagera sig och slåss för träd och skogar.

Det är en debattbok, en bok om kulturhistoria men framför allt en text med en klok och sympatisk holistisk världsbild.

Christel Kvant har skrivit en mycket läsvärd väckarklocka, skriver Lars Ring och Agneta Ullenius i sin recenssion i SvD.

Aktivister som försöker stoppa skövlingen av regnskog i Brasilien lever farligt.

Konflikter kring mark och skogsskövling har krävt mer än 1 150 liv i Brasilien under de senaste 20 åren, enligt CPT, en katolsk organisation som vakar över lantarbetare och andra aktivister som försöker stoppa skogsskövlingen i Amazonas.

De lever under ständiga hot från ranchägare, träbaroner och boskapsuppfödare som vill tjäna pengar genom att fälla mer skog.

I Brasilien går mord och skogsskövling hand i hand, säger CPT. 


15 juni 2011
Trots titeln på sin nya essäsamling återvänder Georg Klein, 85, ständigt till sin ungdoms Budapest, i minnet. Famlande i mörker söker han svar på det ofattbara.

Karolinska Institutets berömde tumörbiolog ger i dagarna ut en bok, som han kallar Jag återvänder aldrig. Essäer i Förintelsens skugga.

Till sitt barndomsland Ungern återvänder han inte i första taget, ty där har högerextremism och främlingsfientlighet återigen börjat sticka upp sitt fula tryne.

Diskriminering av romer och judar är i full gång, men det är inget nytt. Antisemitismen har varit intimt sammanvävd med det ungerska folkets hela historia.

Hitlerperioden var bara en kulmen, aristokratiska politiker och nationalromantiska bönder har genom tiderna förenats i ohelig allians för att bli av med judarna eller åtminstone minska deras inflytande.

Georg Klein lyckades i sista ögonblicket undkomma boskapsvagnarna till Auschwitz och fly till det idylliska Sverige, där naiva svenskar utan all erfarenhet av krig, tog emot honom.

Här gjorde han sin karriär, som förde honom fram i den internationella frontlinjen av medicinsk forksning.

Boken är en självuppgörelse där han frågar hur det kom sig att de ungerska judarna inte på minsta vis anade något ont när de stuvades in i Adolf Eichmanns boskapsvagnar till Auschwitz och Förintelsen?

Hur kunde de vara så godtrogna?

Var tredje person som mördades i Auschwitz var ungersk jude, nästan en halv miljon.

Hela den europeiska omvärlden lyckades blunda, underlåta att ingripa. Klein famlar efter svar på detta oanständiga och ofattbara men finner inget. 


14 juni 2011I dag är det 200 år sedan författaren till Onkel Toms stuga, Harriet Beecher Stowe, föddes den 14 juni 1811 i Litchfield, Connecticut.

Onkel Toms stuga var på sin tid världens mest sålda roman och kom att få en stor betydelse i kampen mot slaveriet, men är numera nästan bortglömd.

Den 20 mars 1852 hade kyrkoherde Calwin Stowes maka gett ut en bok som innan året var slut hade sålts i 300 000 exemplar i Amerika och halvannan miljon i England.

Dock inte utan häftiga protester, främst söderifrån, inte minst i ett avskuret svart öra skickat med posten, ett paket som öppnades av mottagarens make.

"Uncle Tom's cabin; or, Life among the lowly".

I den svenska översättningen, vilken efter publicering i Aftonbladet utkom i bokform 1853, döpt till "Onkel Toms stuga", eller livet bland negrerna i Nordamerikas slavstater".

Beecher Stowes var övertygad om att det var Gud som styrde pennan, den dag då den Allsmäktige äntligen insåg misstagen med ett politiskt system baserat på maximal ojämlikhet och utsåg en skolfröken från Cincinnati till sitt språkrör.

Med president Lincolns berömda ord "den lilla kvinnan som skrev den bok som satte igång detta stora krig".

Hennes andra angrepp på slaveriet, "Dread; A tale of great dismal swamp (1856) stannar med sina gällare tonfall en god bit under "Onkel Toms" nivå. 


13 juni 2011
Annika Thor
väcker skammens tid till liv i - om inte nu så när.

En roman om Sveriges behandling av flyktingar och invandrare kort före och under andra världskriget kanske inte låter så märkvärdigt.

Inte heller det faktum att den dåvarande svenska utlänningsbyrån, genom de karaktärer som antingen arbetar där eller får sina ärenden behandlade av densamma, utgör berättelsens nav.

Det är en för svenskt vidkommande skamlig period då Sveriges undfallenhet gentemot den tyska raspolitiken var slående.

Särskilt restriktiva kom svenska myndigheter att bli gentemot människor med judiskt påbrå, i och för sig inget nytt för den som kan sin historia.

Annika Thor har valt att gestalta några människoöden, tyskjudiska invandrare framför allt, för att kunna blottlägga den stegvis kärvare behandlingen av dem.

Hon visar på ett övertygande sätt hur stor misstänksamheten var mot utlänningar under denna period, inte minst genom att koncentrera sig på de arbetsläger där somliga av dem hamnade, ibland för obetydliga förseelser, skriver bland annat Erik Löfvendahl i sin recension i SvD Kultur/Kritik 13/06 2011.


12 juni 2011Icke-medborgarskapets urbana geografi
av Helena Holgersson, Glänta produktion.

Helena Holgersson har i sin avhandling intervjuat 15 personer som lever utan medborgarskap i Sverige och hennes teori är bland annat att när ens enda hopp är systemet så måste man tro på det.

Svenska myndigheter uppfattas som en diffus farlighet, men inte svenskarna i gemen, de ses som hjälpsamma och tilliten är i bland rörande.

En "gömd" beskriver svenskarnas inställning till denne som att han är ju en människa och måste få leva han med.
 
Fienden för de gömda i det här samhället bredvid samhället är de som är beredda att ange dem.

De är ofta samma personer som utnyttjar deras rättslöshet för att få billig arbetskraft, "dom säger ´fyra kronor' och vi säger 'ja tack'".

Begreppet "gömda" ger en felaktig bild, gruppen lever försiktigt men relativt öppet och de arbetar och rör sig i staden.

Holgersson använder genomgående termen "utvisningsbara" och de finns inte i ett "samhälle bredvid samhället".

Personer som har bott flera år i ett land måste förstås som tillhörande samhällets "vi", menar hon.

Helena Holgersson är verksam vid Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
 
Avhandlingen är inte argumenterande eller inriktad på lösningar utan undersökande och beskrivande.

"Sociologiskt lyssnande" kallas en metod hon begagnat i samband med intervjuerna, ett sätt att undvika att dränka personernas ord i alltför teoristyrda analyser och sentimentala beskrivningar.

Även om Holgerssons arbete är akademiskt gediget och kommer att vara till nytta så är människornas upplevelser det mest intressanta.

Dessa utvisningsbara är en ödesfråga inte enbart för Göteborg eller Sverige utan för hela Europa, skriver Jenny Maria Nilsson i sin recension i SvD Kultur 9/06 2011.


8 februari 2011

Wikileaks - Inside Julian Assanges war on Secrecy.

Nu kommer böckerna om det största internationella scoopet i mannaminne jämfört med The Pentagon Papers och Watergate affären.

I denna vecka kommer tysken Daniel Domscheit-Bergs bok Inside Wikileaks ut på svenska (Forum).

Författaren jobbade när Assange i flera år innan han valde att hoppa av, varför nyhetsvärdet kan bli högt.

Julian Assange uppges ha sålt rättigheterna till en egen bok som i USA ges ut av Alfred A Knopf och i England av Canongate.

Det cirkulerar även rykten om en kommande bok av en viss Andrew Fowler med titeln The most dangerous man in the world

Den brittiska tidningen The Guardian ger i dagarna ut boken Wikileaks - Inside Julian Assanges war on secrecy.

New York Times kommer med Open secrets och båda böckerna handlar om hur arbetet att värdera och publicera valda delar av den största läckan i presshistorien har gått till. 

Ingen annan aktör har skaffat sig så heta och avslöjande dokument om amerikansk utrikespolitik - om kriget i Irak och Afghanistan och hur det taktiska snacket går i de diplomatiska korridorerna i världens mäktigaste nation.

Det är klart att desperationen breder ut sig i Washington. Hur var det möjligt?
 
Förnedrande inför öppen ridå av en datahackare, som plötsligt blev supermaktens fiende nummer ett.

Vem är Julian Assange och vad är det som driver honom?

För vissa är han en ny Messias och för andra en naiv cyberterrorist, en förrädare som hotar nationers säkerhet och det diplomatiska samtalsklimatet. 


 27 januari 2011
Sanningen om Ikea
, bakom den blågula fasaden.

Efter 20 år nära maktens centrum på Ikea har Johan Stenebo skrivit en avslöjande bok om vad som döljer sig bakom Sveriges mest framgångsrika företag.

Fram träder en organisation där kvinnor och människor med utländsk härkomst får allt svårare att göra karriär, en organisation med en osäker framtid under sönerna Kamprad.

 
 
- Man kan må så dåligt av att känna sig utesluten och förskjuten av släkt och familj att man går med på sådant man inte vill, till och med ett giftermål, utan att formellt "tvingas", även om man är van vid att bestämma över sitt eget liv, säger Arkan Asaad.

- Jag ville beskriva vilken stark påverkan som krav och förväntningar från familjen kan ha.
 
- Det talas mycket om att det förekommer tvång, hot och våld i så kallade hederskulturer, men det är bara toppen på isberget.

- Krav är mycket vanligare än tvång och tvånget eller våldet tas till i vissa fall när kraven inte fungerar, säger han till DN.

Han menar att vi ofta hör talas om unga kvinnor som tvingas eller pressas till giftermål, men att det även händer unga män.

Så många som fem procent av alla unga mellan 16 och 24 år upplever att de inte har möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig med, enligt Ungdomsstyrelsen.

70 000 unga får inte välja vem de vill gifta sig med.

Arkan Asaad är född 1980 i den kurdiska delen av norra Irak, Kirkuk och kom till Sverige 1984 tillsammans med sin familj. Han är flerfaldig svensk mästare i taekwondo och tränar idag ungdomar i samma sport.13 december 2010Hade inte Börje Ahlstedt tappat sin blå gymnastiksko och på så vis missat bussen en novemberdag 1948 så kanske det aldrig hade blivit någon skådespelarkarriär.

Den 24 november 1948 krockade en buss med en lastbil på Essingebron, bussen gick genom broräcket och störtade ner i vattnet och elva personer omkom.

Men slumpen gjorde att han fick växa upp och så småningom kunde börja på Dramatens elevskola.

Inledningsvis var det inte lätt för portvaktssonen från Lilla Essingen att finna sig till rätta i palatset vid Nybroplan.

Nu är Börje Ahlstedt så gott som sammanvuxen med Kungliga Dramatiska Teatern och den ende skådespelaren som har en egen loge.
 
Därifrån berättar han om sitt liv på och utanför scenen, om de viktiga ögonblicken, om att bli sedd och förbisedd, om kolleger och chefer, vänner och ovänner, om konstnärskapets villkor och skådespelandets teknik, om scenskräck och kärlek.
 
Samt förstås om mentorn och vännen Ingmar Bergman.

När jag var ung skulle jag vara bäst, jag måste bara vara bäst, men efter femtio år på scenen har jag lugnat ner mig betydligt och min revansch har jag hunnit få i övermått.

Kanske är det därför som jag äntligen har lyckats få syn på det övergripande målet för mitt arbete som skådespelare: Att stå till förfogande för berättandet.

Dramaten tar avstånd från Ahlstedts skandalbok, samtidigt får han kritik från en rad skådespelare och boken har väckt stor uppmärksamhet redan innan den kommit ut.

Dramatenchefen Marie-Louise Ekman väljer dock att inte kommentera uppgifterna i boken och många känner att det här får han sköta själv.

Han skriver bland annat att det är synd att kvinnor inte längre är måna om att bejaka sina vårdande egenskaper.

Han kallar också Ernst Hugo Järegård, Thommy Berggren och Peter Stormare för "possörer" (äckliga snubbar).

Det finns så många myter, de som talar om den gamla Bergman-tiden då man skulle stå och darra som ett asplöv och så var det några få i toppen som lyftes fram.


10 november 2010
Många av Sveriges mest kända företag och varumärken har grundare med en bakgrund som invandrare. 

Ända sedan medeltiden har olika öden och bakgrunder fört människor hit och i en ny bok Garpar, gipskatter och svartskallar, berättar författaren Anders Johnson om invandrarna som byggde Sverige.

Bokens titel syftar på de öknamn som tyskar, italienare och mörkhåriga invandrare har kallats av inte alltid så vidsynta svenskar. 

Garpar lever kvar i ortsnamn med järnbruksanknytning som Garphyttan. Skickliga italienska stuckatörer har invandrat sedan 1500-talet och med gipsdekorationer i tak förskönat slott och offentliga byggnader.

Svartskallar däremot är ett nedsättande uttyck som har sin bakgrund från 1960-talet.

I dag välkända företag och varumärken kan nämnas Felix, Findus, Marabou, Cloetta, Mazetti och Zoega. Inom medievärlden finns företag som Bonniers och tidningar som Allers och Amelia.

Dessa har startats av personer som invandrat till Sverige och det finns många fler exempel, men det är få svenskar som känner till historien och inte heller i skolan har invandrarnas betydelse lyfts fram, säger Anders Johnson.

Före 1950-talet var antalet invandrare mycket litet i Sverige, men det spelar ingen roll, för kommer det hit några 100 eller 1 000 personer som kan något som ingen svensk kan, så kan de göra en jättestor skillnad och starta företag som tiotusentals svenskar kan komma att jobba i, säger författaren.

Utifrån ett historiskt perspektiv tänker nog de flesta på de tyska köpmän som kom till Sverige under Hansatiden på medeltiden och vallonerna på 1600-talet med sina kunskaper om att driva bergsbruk och tillverka järn.

Under 1800-talet kom många människor,danskar, norrmän, finländare, tyskar och fransmän inom alla branscher, och de sågs inte på samma sätt.

Vissa grupper som kalvinister, katoliker och judar har motarbetats och det har funnits egenintressen, som skråväsendet och annat.
 
Har man kommit hit till Sverige så visst har man stött på främlingsfientlighet och motstånd, men i huvudsak har duktiga och kompetenta invandrare fått chansen att driva sin verksamhet och utveckla sina näringar.

Sverige har alltid haft invandring men också en stor utvandring, 1,3 miljoner svenskar lämnade ett fattigt Sverige på 1800-talet för att söka bättre möjligheter i främst Amerika.

Det var människor som hade tankar och energi att förändra sin situation, precis som invandrare har i dag som kommer till Sverige, säger Johnson.

Var fjärde svensk läkare är född utomlands och det finns många inom äldreomsorg och sjukvård, men det finns också problem med integrationen och det beror snarare på integrationspolitiken och den höga arbetslösheten. 

Invandringen i dag kan inte jämföras med den på 50-talet eftersom entreprenörerna har ersatts av asylsökande, flyktingar av olika slag som främst kommer för att få ett bättre liv, men många av dem hamnar i ett permanent utanförskap.
 
Anders Johnson är författare med inriktning på svensk näringslivshistoria. År 2008 gav han ut den uppmärksammade och prisbelönta boken, Fånga platsen, Guide till Sveriges ekonomiska historia (SNS-förlag).

Garp (fornisländska garpr), ursprungligen en oförfärad, stridsfärdig man, sedermera "morsk man", "översittare", var under medeltiden både i Sverige och Norge den vanliga benämningen på tyskar.
 
För att utveckla kunnandet i den svenska gruv- och hytthanteringen försökte den svenska statsmakten under Gustav Vasas ledning att rekrytera tyska bergsmän, vilka inte alltid sågs med blida ögon av de svenska bergsbönderna.
 
De skälldes därför ofta för garpar i ungefärligt betydelse av storskrävlare, det var också särskilt brukligt såsom smädenamn på tyskar från hansestäderna.

Ordet lever idag kvar som första sammansättningsled i åtskilliga ortnamn, såsom Garpenberg, Garphyttan, Garpström eller i gruvnamn såsom Garpgruvan vilket är en f.d gruva i Åtvidaberg.


09 november 2010Mattias Gardells nya bok har förutsättningar att bli ett framtida standardverk om islamofobi i Sverige och Europa.

Boken heter kort och gott Islamofobi och är inte minst, men långt ifrån enbart, en analys av hur och varför Sverigedemokraterna nu tagit en betydande plats i Sveriges riksdag.

Gardell visar en avvikande uppfattning när han inte tydligt skiljer på "muslimer" och "islam" och kritik eller förtal av det ena är för honom detsamma som kritik eller förtal av det andra. Men i så fall blandar han bort begreppen.

Häxor, kättare, katoliker, tattare, romer och judar har i olika tidsepoker fått representera ondskan, i dag är det muslimer.

Över hela Europa tågar bruna partier in i parlamenten under islamofobins fana. Deras antimuslimska budskap smittar av sig på etablerade politiska partier och rörelser.
 
Liberala och konservativa partier kräver medborgartester, åsiktsregistrering, kartläggning och övervakning av muslimska medborgare.

Det offentliga samtalet upptas alltmer av diskussioner om förbud mot minareter, slöjor, koranskolor, moskéer och muslimsk invandring.

Mattias Gardell granskar den islamofobiska tanketraditionen från medeltidens kristna föreställningsvärld fram till dess återkomst i dagens Europa.
 
Han analyserar fördomsfulla påståenden om muslimer och vad de påstås vara, våldsbenägna, terrorister, kvinnoförtryckare och antisemiter som hotar demokratin och yttrandefriheten.

Har vi blivit så vana att diskutera på detta sätt att vi inte inser att det utgår ifrån ett rasistiskt skillnadstänkande?


09 november 2010I dag kommer George W. Bush ut med sina memoarer Decision Points som innehåller aldrig tidigare skildrade detaljer från hans presidenttid.

Han säger sig till en början ha motsatt sig en invasion av Irak när han diskuterade saken med sina rådgivare. Han var av en annan mening och ville inte använda militär makt, sade han i en intervju med NBC inför publiceringen.

Jag ville ge diplomatin en chans att arbeta, men vicepresidenten Dick Cheney sade att de skulle sätta i gång, men jag sade nej.

Däremot sade han att det var han själv som fattade beslutet och därmed tog avgörandet.

I den 500-sidiga boken skriver Bush om en rad misstag under Irakkriget och de icke existerande massförstörelsevapnen, som var skälet till kriget.

I en intervju med The Times försvarar han skendränkningar av terrormisstänkta och anser att metoden hindrade angrepp mot Heathrow och Canary Wharf i London.


31 oktober 2010

Nazi-Tyskland lämnar oss ingen ro. I bildverket Tredje rikets öga (Bonnier Fakta) med bilder av Hitlers favoritfotograf Walter Frentz tränger sig bilder på och får liv.På 30-talet arbetade han med Leni Riefenstahl, men under hela kriget följde han Hitler och hans inre krets som hovfotograf, vid frontbesök, i örnnästen och varglyor. Han har tagit de flesta bilder av Eva Braun som världen känner och det mesta vi sett från de sista dagarna i bunkern.

Hans bildspråk var inte heroiskt, bilderna är ofta demonstrativt vardagliga, dessutom använde han gärna färg. Där står Himmler och Hitler och blickar ut över ett grönt landskap som på en målning av Caspar David Friedrich. Där skrattar Goebbels, där sitter fångar i blårandiga kläder och jobbar stillsamt med V2-raketen.

Allt självklart, snyggt och mycket nära och kusligt eftersom det är så uppenbart vad bilderna uteslutet. Inte ens vid fronten såg Frentz kamera några döda.

Av Frentz 20 000 fotografier från Tredje riket har 300 unika bilder valts ut till boken. Många är tidigare opublicerade. Andra finns med just för att de så ofta har återgivits att de faktiskt bidragit till att prägla eftervärldens syn på Tredje riket och dess diktatur.

Elva framstående historiker har bidragit med mycket initierade och fylliga texter som sätter in Frentz bilder i sitt sammanhang.

I boken förs också resonemang om nazismen som sådan och om Frentz personliga ansvar på ett sätt som inte lämnar läsaren okunnig om nazismens brott mot mänskligheten. Boken är därför också ett vittnesbörd om dessa brott.


24 oktober 2010

Världens äldsta bibliska handskrift, dödahavsrullarna, ska läggas ut på nätet och bli tillgängliga gratis för både forskare och andra intresserade.Det är Israels arkeologiska motsvarighet till Riksantikvarieämbetet som bestämt sig för att tillsammans med ett dotterbolag till Google fotogra- fera sin samling av Dödahavsrullar.

De första fragmenten av handskrifter av bibeln på hebreiska hittades 1947 av en herdepojke i en grotta i Qumran nära Döda havet. Upptäckten räknas som ett av de största arkeologiska fynden någonsin och följdes av fler fynd.


 09 september 2010

Världens dyraste bok under klubban. För tio år sedan såldes boken för 8,8 miljoner dollar och nu ska den gå under klubban igen. Priset väntas bli rekordhögt.Det är ett exemplar av John James Audubons Birds of America” som ska säljas ut på auktionshuset Sotheby´s. Boken innehåller tusen illustrationer av fåglar i naturlig storlek. Det finns bara 119 exemplar av boken och 108 av dem ägs av olika museum och bibliotek.

Det tog konstnären tolv år att sammanställa boken som blev färdig 1840 och hans metod var att resa över hela Amerika, skjuta fåglarna, hänga upp dem och måla av dem, uppger BBC.

Boken ingår i dödsboet efter brittiske Lord Hesketh och i hans samling finns även en ovanlig kopia av Shakespeares First Folio och brev från Elizabeth I ska också gå under klubban.


26 juni 2010

Den så kallade slöjdebatten har pågått i ett par decennier i Frankrike och är heller inte alldeles ny i andra europeiska stater med större antal muslimer i befolkningen. Först på senare tid har debatten kommit att handla om kvinnor som faktiskt går beslöjade av religiösa skäl och som döljer ansiktet. Belgien lagstiftade nyligen om förbud mot detta. 

Den franska diskussionen gällde från början inte slöjan eller ens huvudduk i allmänhet, utan endast om muslimska flickor i statliga grundskolor och gymnasier skulle tillåtas täcka håret.

Det finns anledning att klargöra vad det egentligen handlar om och förutom allt som har skrivits och sagts i medierna finns det en rätt omfattande litteratur i ämnet särskilt på franska


Joan Wallach Scott, "Slöjans politik" (The Politics of the Veil, 2007).

I svensk översättning finns nu en amerikansk skildring av förhållandena i Frankrike, författad av historikern Joan Wallach Scott. Hennes "Slöjans politik" är emellertid ingen strikt genomförd akademisk studie, även om den redogör för utvecklingen under senare år och när så behövs går tillbaka till kolonialtiden för att belysa det moderna skeendet. 

Att lagstiftning skulle vara bästa sättet att hantera dagens komplexa frågor om kultur och religion finns det kanske anledning att betvivla, men motståndare till huvudduk i skolorna är givetvis inte rasister. Det finns framträdande debattörer med muslimsk bakgrund som stöder förbudet och i det här fallet går det inte att göra någon enkel uppdelning i "vi" och "dem".

I Slöjans politik levererar historikern Joan Wallach Scott en skarp kritik av detta synsätt. Utifrån en noggrann analys av de centrala teman som strukturerade debatten – rasism, sekularism, individualism och sexualitet – visar hon hur huvudduksförbudet inte har underlättat samexistensen mellan religiösa och kulturella grupper utan tvärtom bidragit till att skärpa dessa skiljelinjer i det franska samhället.

Scott menar att den traditionella enhetstanken inte längre är en fungerande modell för västvärldens demokratier. Istället krävs ett nytt synsätt där olikheter och mångfald accepteras som nödvändiga och värdefulla komponenter i den nationella gemenskapen.


17 juni 2010

Bloomsday firas i år med "Odysseus" som serietidning och det märks inte i Stockholm, London eller Paris, däremot i New York och Dublin.

Bloomsday högtidlighölls i går för att hylla James Joyce mästerverk "Odysseus" och markerar den dag 1904 då trojkan Leopold Bloom, Stephen Dedalus och Molly Blooms livsvägar korsas.

Varje år firas Bloomsday med uppläsning, akademiska samtal, stadsvandringar och öldrickande.

I New York är det 29 år sedan Symphony Space för första gången upplät sina lokaler för firandet. I år parallell-läser man avsnitt ur Joyce och Homeros. Samtidigt berättar New York Times att illustratören Robert Berry utkommer med sin "Ulysses Seen" (ulyssesseen.com) alltså romanen som serietidning.

www.ulyssesseen.com  


11 juni 2010

Brunfläckat förflutet
, historien som de kungliga helst vill glömma. Den svenska filmaren Maj Wechselmann kommer med en halvtimmes riktig glädjedödare lagom till kronprinsessbröllopet lördagen den 19 juni.

Vad vet de kungliga egentligen om familjens förflutna? Så lyder Wechselmanns retoriska fråga och så presenterar hon en historik, delvis ur hennes tidigare filmmaterial.

Det handlar om kungens morfar, Karl Edward, som hissade hakkorsflaggan över sin fästning i staden Koburg, var president åt det nazianfrätta tyska Röda korset, stod nära Hitler och anklagades för brott mot mänskligheten efter kriget.Det handlar också om kungens far, Gustaf Adolf, som glatt leende satt på hedersläktaren under olympiaden i Berlin 1936 med nazitopparna. 

Det handlar om gamle Gustaf V som hotade med att abdikera om inte de tyska tågen fick rulla genom Sverige under kriget och som dekorerade Hermann Göring med en fin medalj.

Vad drottning Silvias pappa sysslade med under kriget ska vi inte ens prata om, och så vidare.  

Carl XVI Gustaf hade en pappa som skulle ha blivit kung om han inte hade dött i en flygolycka 1947. Denne arvprins är nästan helt okänd. Med Han som aldrig fick bli kung är Expressens kulturredaktör Per Svensson faktiskt den förste som tecknar Gustaf Adolf i helfigur.

Arvprinsen föddes 1906 och hans farfar var Gustaf V, farmor drottning Victoria, en tysk import som helst klädde sig i pickelhuva. Hans pappa, kronprinsen, skulle senare bli Gustaf VI Adolf

I folkmun var Gustaf Adolf, ”Nasseprinsen”, gift med ”Tyskan på slottet”.

Gustaf Adolfs enda uppgift var att gifta sig och säkra tronföljden och han hämtade sin gemål i Coburg.

Prinsessan Sibylla var dotter till hertig Carl Eduard av Sachsen-Coburg und Gotha. Den tyska revolutionen 1918 hade visserligen avskaffat hertigdömena, men den lilla staden var som en gammal wilhelminsk göl och berömde sig själv som vara en ”nationalsocialistisk högborg”.

1933 kunde Gustaf Adolfs svärfar titulera sig SA-Obergruppenführer.

Gustaf Adolf
och Sibylla förlovade sig 1932 och gratulerades med Hitlerhälsning. Senare satt Gustaf Adolf på hederstribunen i Berlin vid en manifestation mot Weimarrepubliken.
 
I Sverige rasade arbetarrörelsen och liberalerna mot att den blivande statschefen lånade ut sig till antidemokratiska parader. Trycket var så stort att Gustaf V tvingades avstå från att bevista bröllopet.

Coburg rustade till bröllop genom att inleda veckan med en storartad nazistisk klang- och jubelfest med tal av Hitler.

Flertalet nazisymboler plockades ner till bröllopsdagen, men Dagens Nyheters utsände tyckte ändå att det var ”lite för mycket hakkors över det hela”.

Gustaf Adolf skänker pengar till nazisterna på denna tyska propagandabild.

Äktenskapet skulle följas av flera tillfällen när de kungliga gav strålglans åt Tredje riket, så som olympiaden 1936. Gustaf V hedrade 1939 Göring med storkorset av svärdsorden med kedja, en sällsynt fin utmärkelse.


Berlin-OS 1936. Sveriges kronprins Gustaf Adolf bredvid Tysklands rikskansler Adolf Hitler och Herman Göring, chef för Luftwaffe.

Den 26 januari 1947 damp en DC3:a i marken på Kastrups flygplats. Det enda man kunde kratsa fram ur askan av de förkolnade liken var Gustaf Adolfs ordnar och medaljer.

I boken Han som aldrig fick bli kung återuppväcker Per Svensson en folklig kunskap som tigits ihjäl med åren.

Boken skänker därför en skammens rodnad över kinderna på den ”oberoende och sanningssökande” journalistkår som, med ytterst få undantag, i alla tider avstått från att kritiskt granska kungahuset.

Mest pinsam är boken kanske för historiker, som inte alltid förstått att ägna sig åt väsentligheter. Viktigare biografier om de svenska kungligheterna än den här kan man knappast skriva och tack vare Per Svenssons utmärkta arbete kan vi nu kräva att även huset Bernadotte och dess klasskamrater gör upp med sitt förflutna.

Bilderna är från boken Han som aldrig fick bli kung.


7 juni 2010

Vid en inventering av gamla böcker som samlade damm i Kulturmagasinets källare i Sundsvall gjordes ett sensationellt fynd, Sachsenspiegel från 1481.


Kungaval: Överst tre furstar. Mitten Pfalzgreven överräcker den gyllene nyckeln. Nederst: Den nye kungen över storriket. Heidelberger Sachsenspiegel omkring 1300.

Det finns bara ett till känt exemplar i världen på Kungliga biblioteket i Köpenhamn, enligt Sundsvalls bibliotek.


Eike von Repgow på Oldenburger Sachsenspiegel.


Fakta

Sachsenspiegel, egentligen Spigel der Saxen, är en lagbok på lågtyska, nedskriven i början av 1200-talet (mellan 1215 och 1235) av den sachsiske adelsmannen Eike von Repgau.

Sachsenspiegel brukar, något förenklat, betraktas som en kodifierning av dåvarande rättspraxis i Sachsen.

Arbetet, som består av två partier, "landsrätten" och "länsrätten", och som åsyftar att utgöra en systematisk framställning av den då gällande sachsiska rätten, förvärvade snart stort anseende och erkändes vid alla Nordtysklands domstolar som gällande lag.

Även utanför Nordtyskland fick det användning och översattes bland annat till högtyska, polska och latin.
 
Det har påvisats att Sachsenspiegel på vissa ställen snarare återger sin spekulativt anlagde författares teorier än den gällande rätten, men trots detta är den, om den läses kritiskt, en utomordentligt betydelsefull rättshistorisk källa.

Även för språkvetenskapen är arbetet av största intresse. Kulturhistoriskt värdefull är i synnerhet en upplaga som utarbetats i slutet av 1200-talet som även är illustrerad (bevarad i efterbildningar från 1300-talet, av vilka en utgetts i faksimil av Karl von Amira 1902).


29 maj 2010En söndag föll en 16-årig flicka från balkongen på fjärde våningen i Malmö och avled omedelnbart.

Ingen kunde bindas till något brott men det ryktades om ett samband mellan flickans död och Saudarabien. Journalisten och författaren Tina Thunander reste dit för att ta reda på hur kvinnor lever i ett land med sharialagar. 

Hon mötte kvinnor som kämpade för att förändra kvinnorollen och träffade maktens och religionens män som till varje pris vill förhindra det. Hon talade med prinsar, domare och andra män ur samhällets toppskikt som stod på kvinnornas sida.

Hennes västerländska vanor kom snart i konflikt med saudiernas strikta regler och hon fick veta att hennes resa i landet på egen hand, utan förmyndare, blivit en regeringsfråga.

Resa i sharialand. Ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien
är en berättelse om konungariket Saudiarabien och hur moderna strömningar bryts mot religiösa påbud och ålderdomliga seder. Men också hur det redan idag påverkar vår svenska vardag.

"I Saudiarabien är det nästan omöjligt för en kvinna att röra sig utanför hemmet utan en manlig förmyndare. Där tillämpas segregationen mellan kvinnor och män mest restriktivt i hela världen.
 
I Saudiarabien gäller sharia, den muslimska lagen. Avrättningar, stympningar och offentlig piskning lockar stor publik. 

Det är ett unikt och inträngande reportage från ett land där kvinnor måste täcka sina kroppar och ansikten med motiveringen att de inte ska skapa begär hos männen.

Att resa ensam i ett land där kvinnor är andra klassens medborgare, om de ens kan räknas som medborgare med tanke på att deras röster bara är värda hälften mot en mans i rättsprocesser, har öppnat dörrar jag aldrig vågat hoppas på.

Under tre resor i landet har jag fått vänner och förtroenden som jag hoppas jag lyckats förvalta.

På ytan har Saudiarabien en del likheter med väst. Det finns både skyskrapor och shoppingcenter, men det är en avgrund mellan sätten att leva.

Under ytan bubblar det av krav på förändringar. Moderna strömningar bryts mot ålderdomliga seder och religiösa föreskrifter.

Den kommande generationsväxlingen vid kronan blir ett vägval mot ett ännu mer religiöst styrt samhälle eller ett närmande till västliga värderingar.
 
Under ytan har maktkampen redan börjat. Nyckelfrågan är kvinnornas position", skriver hon.

Tina Thunander är journalist på Sveriges Television och har tidigare gett ut boken Barnbrudar, I nöd och olust.

Detta är något för svenska politiker att tänka på när man frikostigt beviljar tillstånd för byggandet av moskéer i Sverige.

Moskén i Högsbo tillhör en ganska avvikande grupp inom islam, Ahmaddiya och moskén i Kvillestaden är mer hemmahörande i islams huvudfåra, trots det finansiella stödet från Saudarabien för byggandet.


28 maj 2010

Inom den svenska bokbranschen hör man allt oftare att memoarer och biografier är på väg att bli nästa stora litterära trend.

En förklaring kan vara att samhället blir alltmer individfixerat. I stället för att tolka de stora skeendena utifrån politiska och ekonomiska krafters agerande handlar dagens berättelser hellre om märkvärdiga män (oftast) och kvinnor som har "gjort skillnad", för att använda ett tidsenligt uttryck som avslöjar en övertro på individens betydelse.

Nu hakar trendkänsliga tidningen Vi på med en ny produkt, "Vi biografi" där vi ska få "krypa bakom myterna om statsmännen, filmstjärnorna, genierna och bedragarna".

Ännu ett tecken på att vi längtar efter enkla förklaringar och att det alltid finns de som vill sälja sådana.Mark Twain Bild: wordpress

 
Det skulle dröja 100 år och det var författarens önskemål. Mark Twain avled den 21 april 1910 och i november publiceras för första gången hans memoarer.

University of California Press ger ut den första av memoarernas tre delar i en "komplett och auktoritativ utgåva". Tidigare har avsnitt ur memoarerna publicerats och även använts i biografier som skrivits om Mark Twain.

Anledningen till Twains 100-åriga embargo var att han ville känna sig fri att rättframt säga sin mening. Det kunde bara göras när han sedan länge var "död, ovetande och likgiltig". 

Mark Twain, pseudonym för Samuel Langhorne Clemens, född 30 november 1835 i Florida, Missouri, död 21 april 1910 i Redding, Connecticut, var en amerikansk författare, reporter och tidningsman.

Twain arbetade på en flodbåt 1857–1861 och fick sitt litterära genombrott år 1865. Han är kanske mest känd för romanerna Tom Sawyers äventyr från 1876 och Huckleberry Tinns äventyr från år 1884.

Förutom romaner skrev han även reseskildringar samt samhällskritiska reportage om samtida korruption och klasskillnader. Han är farfars bror till Jean Webster (amerikansk författare och journalist).Theatrum, Herzog August-Bibliothek Wolfenbüttel

En unik boksamling bjuds i dagarna ut till försäljning. Det rör sig om en rad skrifter med anknytning till Trettioåriga kriget från familjen Bondes berömda bibliotek på Ericsbergs slott i Sörmland. Det sammanlagda försäljningsvärdet är över fem miljoner kronor.

De verkliga rariteterna är enbladstrycken från 1600-talet, flygblad och liknande, enligt Centralantikvariatet i Stockholm, som ansvarar för försäljningen.

Det dyraste numret i katalogen är dock praktverket Theatrum Europaeum i 121 band, tryckta 1643-1738 och för det får man betala 750 000 kronor.

Häromdagen kom ett bokklubberbjudande på fyra böcker för 20 kronor och en gratis nyckelring. I utbudet fanns Judith Herrins "Det bysantiska riket" där man får läsa "om ett av världshistoriens stora muslimska välden på ett nytt sätt och med en passion för spännande detaljer".

Läs om hur Bysans ledde resten av Europa ut ur medeltiden och in i den moderna världen. Bysans, östkristendomens vagga, var under hella medeltiden ett bålverk mot den muslimska världen.

Efter seklers kamp kollapsade imperiets sista rester under den osmanska övermakten. Det skedde 1453, ett par generationer innan Europa lämnade medeltiden och gick in i det vi nu kallar den nya tiden.23 maj 2010
Folkbiblioteket må ha funnit sin moderna form först i USA, men landets första president var inte så noga när det kom till att lämna tillbaka sina låneböcker.
 
The Guardian skriver att en bok som George Washington lånade från New York Society Library i oktober 1789 först nu har återlämnats, 221 år senare.

Washingtons fräcka kupp upptäcktes efter att personal på biblioteket, som är New Yorks äldsta, inventerat boksamlingen från det aktuella året och upptäckt att den aldrig återlämnades.

 Boken har nu lämnats tillbaka av förvaltarna av Mount Vernon, George Washingtons forna hem i Virginia i USA.

Det rör det sig emellertid inte om samma exemplar av "The law of nations" av Emer de Vattel som Washington lånade, utan ett annat exemplar av verket som köpts in.


Förseningsavgiften skulle, om New York Society Library valt att kräva in den, ha uppgått till cirka 2,3 miljoner kronor.


Detta är en sida som uppdateras löpandeDSB den 23 maj 2010
Boken är en initierad skildring av ett av Sveriges största företag med 150 000 anställda över hela världen. Ett företag med tusentals leverantörer och miljontals kunder som få vet särskilt mycket om, annat än att där säljs billiga värmeljus och servetter.

Under alla år har Ikea varit ett slutet företag som omgärdat sig med en ogenomtränglig fasad och utåt har man försett media och allmänhet med väl utvalda delar av verklighetens Ikea.
 
Framgångarna, de okonventionella lösningarna, den outtröttlige entreprenören Ingvar Kamprad som lever lika fattigt som han lär, det goda företaget med en social mission och en förmåga att alltid göra rätt i miljö- och sociala frågor och de duktiga Kampradsönerna som går i sin fars fotspår.

En del av dessa bilder är gravt missvisande och andra är rena falsarier.
 


21 januari 2011Den ekonomiska balansen i världen är på väg att definitivt förändras, hävdar succéförfattaren Niall Ferguson.

Han är skotte men verksam i USA som professor i historia och företagsekonomi vid Harvarduniversitetet.

Hans berömmelse vilar främst på bestsellern The ascent of money, i pengarnas tid, som har gjort honom till en internationell superstjärna.

I ljuset av de senaste årens kraftiga svängningar på aktiebörserna är det inte konstigt att litteratur med ekonomihistoriska teman har framgång på bokmarknaden.

- Om fler hade kunnat sin finansiella historia skulle inte de senaste årens kris behövt komma som någon överraskning.

- Kina vinner kampen med USA, medan Europa inte ens är med i matchen. Sverige är i en bättre position utan euron, säger Ferguson.

- Kineserna producerade vad amerikanerna konsumerade samtidigt som Kinas handelsöverskott kunde täcka USA:s underskott, men i dag driver Kina sin egen utveckling, oberoende av USA.

- Maktförskjutningen blir bestående och det enda som kan bromsa Kinas framgångar är inhemska problem som miljöförstöringar.

Frågan i dag är när Kina ska passera USA och bli världens största ekonomi och beträffande industriproduktionen har så redan skett.

Hur USA ska kunna komma tillbaka har Niall Ferguson haft en debatt med ekonomipristagaren Paul Krugman som pläderar för ökat budgetunderskott, något som Ferguson varnar för.

Eurosystemet är ett problem för Europa eftersom valutaunionen inte fungerar så länge finanspolitiken finns kvar hos medlemsländerna och skuldnedskrivning kommer att bli nästa steg när stödet till krisländer inte längre räcker.

För Sverige gället att i framtiden utveckla avancerade produkter som Kina efterfrågar
.

Finanskrisen som drabbade västvärlden med början sommaren 2007 utgör en passande påminnelse om en av finanshistoriens eviga sanningar.
 
Förr eller senare spricker alla bubblor, säljarna blir fler än köparna och förr eller senare förbyts girighet i rädsla.

Därför har det aldrig varit mer nödvändigt att förstå pengarnas betydelse än i dag.

I pengarnas tid är en insiktsfullt skriven bok, som lämpar sig utmärkt som källa till kritiska diskussioner med alla de ekonomiska rådgivare, bankmän och andra som dagligen anmäler sitt intresse att hjälpa oss att placera våra slantar.


7 janauari 2011Dagens Nyheter skriver i dag om Arkan Asaad, 30 år, som för drygt tio år sedan blev bortgift med sin kusin mot sin vilja.

Nu har han skrivit en roman om hur rädsla för utanförskap kan få unga att gifta sig trots att de inte vill.

- Jag ville beskriva vilken stark påverkan som krav och förväntningar från familjen kan ha, säger Arkan Asaad, som skrivit romanen om Amàr, Stjärnlösa nätter (Norstedts).

När Amàr kommer tillbaka till Sverige igen har han en ung fru som sitter i Syrien och väntar på uppehållstillstånd i Sverige, en fru som är hans kusin och som han inte har valt att gifta sig med.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se