användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 04 maj 2010 18:35

Ekonomi

31 december 2010

Stockholmsbörsen
tillhör världens bästa i år och analytikerna tror även på ett bra 2011, men det finns en osäkerhet kring hur USA:s ekonomi utvecklas och hur Kina ska hantera tillväxt kontra stigande inflation kommer att påverka det nya året.

Stockholmsbörsen steg med drygt 23 procent 2010 och bolag som SKF och Autoliv kan tacka Kina för sina framgångar samt att fordonsbranschen har börjat ta fart. De låga sparräntorna har spelat en roll för börsens uppgång eftersom sparräntan är i princip obefintlig.

En börsprognos för 2011 ligger enligt analytiker på mellan 10 och 15 procent upp. Hoten är Kina och dess inflation och den svenska bostadsmarknaden. Skulle vi få en bostadsbubbla skulle en sådan skapa betydande inhemsk oro.

2011 kommer sannolikt att bli ett bra år för de allra flesta och stora delar av världen är inne i en period av ekonomisk återhämtning vilket ökar det globala välståndet.

I Sverige kommer fler att få arbete bland annat inom bilproduktionen och dess underleverantörer. Det kommer att bli färre tills vidare anställningar och i stället gör bemanningsbranschen en framryckning.

De med arbete har blivit rikare genom jobbskatteavdraget och låga boräntor och det får oss att spendera mer. Riksbanken har börjat höja styrräntan och den kan komma att ligga på två procent sommaren 2011 och det kan innebära att ett miljonlån kommer att bli 1 000 till 1 500 kronor dyrare i månaden i jämförelse med 2010.

Det kan därför bli aktuellt att börja amortera på lånen och även ränteavdraget har ifrågasatts och detta skulle innebära att det blir betydligt dyrare att bo.

Kina, Indien och andra stora tillväxtländer har inte upplevt någon direkt finanskris och har en mycket god tillväxtutveckling, en effekt av att råvarupriserna stiger över hela världen. 

Timlönen
i Peking höjs till 6,91 (+ 21 %) kronor i timmen vid årsskiftet med hänvisning till vidgade inkomstklyftor och högre livsmedelspriser. Omkring tre miljoner människor påverkas av höjningen.

Timlönen för en arbetare inom den privata tjänstesektorn i Sverige låg i oktober på 142,30 kronor och månadslönen för privatanställda tjänstemän låg på 32 640 kronor exklusive rörliga lönetillägg och övertidsersättning.

Den genomsnittliga månadslönen för anställda inom kommunerna låg på 24 240 kronor, för landstingsanställda på 29 000 kronor och inom statlig sektor på 31 200 kronor.  


Nio
saker att hålla koll på under 2011.
 
- Sverige var i stort sett det enda land i världen där inte bopriserna sjönk efter finanskrisen, bara en ytterst liten nedgång i priskurvan. Det finns de som anser att vi bygger upp en bobubbla och ser med fasa på att någon betalat 1,75 miljoner kronor för en etta på 17 kvm. Ingen risk hävdar andra så länge det byggs så få bostäder i Stockholm.

- Våra matvaror stiger i takt med att spannmålspriserna ökat kraftigt och ytterligare prishöjningar väntas på flera livsmedel. Med en stark krona drabbas emellertid inte svenska konsumenter speciellt hårt, däremot befaras matkravaller i utvecklingsländer som de i Mexico 2008.

- Eurokrisen lär inte vara över och många tror att först Portugal och sedan Spanien inte kommer att klara sina skuldbetalningar på egen hand, utan liksom Grekland och Irland tvingas vända sig till EU för hjälp. Det är under 2011 som de tuffa besparingar som flera länder i Europa har aviserat kommer att svida i plånboken för många europeer och risk för social oro kan inte uteslutas.

- Blir investeringssparkontot, som har fått branschförkortningen ISK, det allemansspar som finansmarknadsminister Peter Norman (M) hoppas på? Inte, om man ska tro remissinstansernas första kommentarer; krångligt, dyrt och inget för den försiktige spararen. Om tidsplanen håller lanseras kontot om ett år.

- 2010 gick Kina om Japan och blev världens näst största ekonomi efter USA och Kina är den enskilt största ägaren till amerikanska statens skuldpapper. Hela världen är beroende av Kina, både som finansiär och som köpare av våra verkstadsprodukter. 

- Finansminister Anders Borg (M) förde tillsammans med Mats Odell (KD) ett korståg mot bonusar och det är fortsatt upplagt för bråk på stämmorna i de delstatliga bolagen Nordea och Telia Nordea.

- Till lastbilstillverkaren Scanias stämma den 5 maj ska detaljerna i samgåendet med tyska MAN vara klara och Volkswagen som är storägare i båda bolagen och dess ordförande Ferdinand Piëch har beordrat en sammanslagning. Scanias vd Leif Östling lär få en av de ledande psoterna.

- Den svenska kronan slutade året med en kraftig förstärkning, en trend som kan komma att fortsätta eftersom Riksbanken går fortare fram med räntehöjningar än andra västerländska ekonomier. Frågan är hur stark kronkurs som svensk exportindustri klarar av, medan resenärer kan känna sig rikare under semestern.

- Premiepensionsspararna ska vara aktiva men inte för mycket eftersom massbyten skapar problem med högre kostnader för alla sparare och massflykt av toppfonder. Pensionsmyndigheten ska ta fram ett förslag på hur problemen kan åtgärdas.
 
Vid årsskiftet slår portarna upp för fyra nya EU-myndigheter och tanken är att de ska förhindra nya finansiella kriser. Det är ett experiment som ingen vet om det fungerar, enligt Lars Jonung, professor i nationalekonomi.

30 december 2010


Börsen

Stockholmsbörsen backade på årets sista handelsdag och nyheterna kring företagen var få. Bland de mest omsatta företagen föll Ericsson och H&M med vardera 1,3 procent, medan Volvo steg 0,9 procent. 

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,63 ( i år + 23,1 %). Oslo - 0,26, Helsingfors - 0,48, Köpenhamn - 0,30, Frankfurt - 1,16, London - 0,42, Paris - 1,03, USA Dow Jones - 0,14, Nasdaq - 0,15 och Tokyo - 1,12 procent.

Dollar - 8 öre = 6,76 kr, Euro - 2 öre = 8,97 kr.


29 december 2010

Börsen

Stockholmsbörsen steg under onsdagen i en hävdad tendens och de ledande Europabörserna hade en blandad utveckling. Gruvor och Skanska ledde uppgången och Skanska sålde sin andel i en motorväg i Chile som inbringade en vinst på 5 miljarder kronor efter skatt och aktien steg med 2,2 procent.

OMX Stockholm (onsdag) + 0,4 ( i år + 23,6 %), Oslo + 0,03, Helsingfors + 0,30, Köpenhamn + 0,10, Frankfurt + 0,34, London - 0,21, Paris + 0,83, USA Dow Jones + 0,09, Nasdaq  + 0,13 och Tokyo + 0,50 procern

Dollar - 3 öre = 6,84 kr, Euro - 1 öre = 8,99 kr.


28 december 2010

Trots rekordlåga räntor väntas 600 000 svenskar spara mer på banken efter årsskiftet, då insättningsgarantin höjs till 100 000 euro, cirka 900 000 kronor den 1 januari, enligt en Sifo-undersökning beställd av nätmäklaren Avanza. Särskilt äldre män påverkas av den höjda garantin, enligt undersökningen och garantibeloppet gäller per bank och kund. 

Börsen

Börshandeln inför nyårshelgen var under tisdagen något negativ, omsättningen låg och nyheterna få. Ericsson och ABB var upp 0,4 respektive 1,6 procent medan Volvo lastvagnar backade 0,6 procent. Autoliv ner 1,4 procent som en följd av räntehöjningen i Kina samt restriktioner inom bilregistrering i Beijing (bilkvoter). Netonnet steg hela 16,1 procent. 

OMX
Stockholm (tisdag) + 0,01 (i år 23,2 %), Oslo + 0,70, Helsingfors + 0,17, Köpenhamn + 0,50, Frankfurt + 0,02, London + 0,21, Paris - 0,09, USA Dow Jones + 0,18, Nasdaq - 0,16 och Tokyo - 0,61 procent.

Dollar + 2 öre = 6,87 kr, Euro +- 0 öre = 9,00 kr.


27 december 2010

EU:s industrikommissionär vill minska möjligheterna för framtida affärer liknande Geelys köp av Volvo Personvagnar och därmed begränsa utförsäljningen av strategiskt viktiga europeiska industriföretag, framför allt till Kina.

Antonio Tajani säger att Kina har en politisk strategi bakom den här typen av investeringar och för att möta den vill han inrätta något som liknar USA:s utskott för utländska investeringar. 


Börsen

Första handelsdagen efter julhelgen blev lugn och något dämpad på Stockholmsbörsen, en konsekvens av räntehöjningen i Kina samt bilkvoter i Beijing som satte press på flera verkstadsbolag.

Den kinesiska centralbanken beslöt sig på juldagen för att höja styrräntan med 25 punkter, för att hejda landets höga inflation och detta bromsade riskviljan över hela världen.

Kina kommer att införa bilregistreringskvoter under 2011 och det innebär att nybilsförsäljningen i staden kommer att halveras till 400 000 fordon något som drabbar Autoliv hårt.

OMX Stockholm (måndag) - 0,07 (i år 23,2 %), Oslo - 0,18, Helsingfors - 0,40, Köpenhamn - 0,38, Frankfurt - 1,23, London + 0,21, Paris - 0,98, USA Dow Jones - 0,16, Nasdaq + 0,06 och Tokyo + 0,75 procent.  


Dollar
- 4 öre = 6,81 Euro + 2 öre = 9,00 kr.


24 december 2010

Mycket i världen kommer att vara annorlunda framöver än det är nu och mycket pekar på att Nordamerika, Europa och Japan får lämna utrymme åt två växande giganter.

Fram till 2050 blir Kina och Indien alltmer dominerande i den globala ekonomin och förändringen blir dramatisk eller ett återtåg till hur det såg ut långt tidigare.

Under perioden 1750-1800 tog den industriella revolutionen fart och lyfte Europa och senare även USA och Japan.

Under 1900-talet försvagades Europas position i världen och då tog USA över den globala dominansen i ekonomin, men nu verkar den vara på väg mot sitt slut.

Även om inte huvuddelen av Kinas och Indiens invånare ligger på västerländsk materiell standard och det finns många hinder, men den samlade kraften hos dessa två länder är enorm.

Den globala finanskrisen ska ses mot bakgrunden av att USA lever över sina tillgångar och tvingas hämta resurser från Kina och Europa har sina egna problem, medan Japan gått in i en långvarig stagnation.

Totalt sett är fler människor än någonsin på väg mot ett välstånd som ger dem större möjligheter.

Euron står inför sin största prövning hittills och det gäller att bemästra den aktuella skuldkrisen i euroländerna och ta igen det som har försummats.

När euron infördes missade man att komma överens om en bättre samordning av den ekonomiska politiken och finanspolitiken i euroländerna. Man har heller inte enats om att stabilitetspaktens kriterier för skuldsättning har följts konsekvent.

Grekland borde som exempel ha tvingats att följa en konsolideringskurs för flera år sedan.

Tyskland kräver att en insolvensordning för EU:s medlemsstater införs och som går ut på att privata borgenärer från år 2013 ska var med och ta förlusterna om statsobligationerna förfaller värdelösa. 

Staterna å sin sida tvingas redan från början att föra en solid budgetpolitik för att inte behöva betala höga riskpremier på lånemarknaden för att attrahera långivare, så kallad incitamentskompatibel politik.

Det är inte rimligt att EU:s skattebetalare ska bära hela bördan av medlemsstaternas överskuldsättning.

Irland är ett exempel på att bankkrisen i Europa är långt ifrån över och det krävs en bättre internationell finansmarknadsreglering.

Tyskland inför 2011 en bankavgift för att se till att kreditinstituten är med och betalar notan vid framtida kriser. Samtidigt skapas en krismekanism för att hantera bankers insolvens på ett ordnat sätt.

Det enda sättet för ett land att vara framgångsrikt på lång sikt är genom att stärka den egna konkurrenskraften.
 
Det gäller att konsumera mindre än vad man producerar och värna om produkters kvalitét och företagens och arbetstagarnas konkurrenskraft.

Framgången bygger således inte på en aktiv valutapolitik och riktade statliga stödåtgärder.


23 december 2010

Vid nyår byts kronan ut mot euron i Estland, men stödet för den nya valutan har sjunkit i spåren av krisen i euroländerna Irland och Grekland. Fortfarande tror dock en majoritet av esterna att en övergång till euron ska gagna landet.

Kina ser eurozonen som ett av sina viktigaste investeringsområden och är därför redo att köpa mer skuldtyngda euroländers statspapper. Det har rapporterats i portugisisk affärspress om kinesiska skuldköp i landet värda 4-5 miljarder euro. Kina kommer också att delta i IMF:s stödinsatser för euron.

Allvarliga politiska spänningar i Europa, ett Tyskland som vägrar rädda svagare euroländer, kraftiga ränteuppgångar och en omfattande bankkris, det är mardrömsscenarier som chefekonomerna fruktar.

Irländska banker hade redan i dag gått i konkurs om inte staten hade garanterat bankerna och om inte IMF och eurozonen gått in med räddningspaket. Detta kan även hända Spanien och för att rädda landet krävs då införandet av eurozonobligationer som i praktiken innebär en gemensam finanspolitik.

Portugal står på tur att få hjälp och statsfinansiella konsolideringsprogram kan bli nödvändiga även i Belgien, Italien och Frankrike.

Börsen

SSAB:s vinstvarning och uppköpsspekulationer kring SAS dominerade torsdagsbörsen, men handeln var något negartiv inför julhelgen.

SSAB:s aktie svarade med att falla 2,8 procent medan det gick betydligt bättre för SAS som steg 14,5 procent efter rykten om att Lufthansa tar över bolaget i början på 2011.

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,06 (i år 23,3 %), Oslo + 0,24, Helsingfors + 0,02, Köpenhamn + 0,93, Frankfurt - 0,14, London + 0,21, Paris - 0,21, USA Dow Jones + 0,12, Nasdaq - 0,22 procent och Tokyo stängt.

Dollar - 2 öre = 6,85 kr, Euro - 1 öre = 8,98 kr.


22 december 2010

Börsen

Stockholmsbörsen sjönk under onsdagen  och bästa sektorer var verkstad och dagligvaror medan IT och telekom utvecklades sämst. Ericsson föll tillbaka med 1,6 procent och H&M med 1,0 procent eller 7,9 procent sedan förra veckan. Volvo lastvagnar steg med 2,8 procent efter vändning i Nordamerika på leveranssidan, en uthållig vändning.

OMX Stockholm (onsdag) - 0,2 (i år 23,4 %), Oslo + 0,48, Helsingfors + 0,46, Köpenhamn - 0,20, Frankfurt - 0,14, London + 0,53, Paris - 0,20, USA Dow Jones + 0,23, Nasdaq + 0,15 och Tokyo - 0,23 procent.

Dollar + 5 öre = 6,87 kr, Euro + 3 öre = 8,99 kr.  


21 december 2010

Börsen

Stockholmsbörsen steg i en bred uppgång i fast tendens under tisdagen och var i linje med den på de ledande Europabörserna.

Alfa Laval köper danska Aalborg Industries för 5,0 miljarder kronor och förvärvet väntas bidra positivt till resultatet och aktien steg 2,9 procent.

OMX Stockholm (tisdag) 1,1 (i år 23,6 %), Oslo + 1,65, Helsingfors + 1,53, Köpenhamn + 0,32, Frankfurt + 0,85, London + 1,02, Paris + 1,09, USA Dow Jones + 0,48, Nasdaq + 0,68 och Tokyo + 1,51 procent.

Dollar - 3 öre = 6,82 kr, Euro - 3 öre = 8,96 kr.


20 december 2010

Börsen

Ericsson avancerade 1,8 procent efter en uppgraderad rekommendation av SEB, men de ledande europabörserna hade en bättre utveckling än Stockholm.

Detaljhandeln har överlag gått svagt i hela Europa möjligen beroende på det dåliga vädret som håller folk borta från julhandeln och H&M sjönk 1,9 procent.

OMX Stockholm (måndag) + 0,2 ( i år 22,2 %), Oslo + 0,79, Helsingfors + 0,85, Köpenhamn - 0,35, Frankfurt + 0,52, London + 0,34, Paris + 0,46, USA Dow Jones - 0,12, Nasdaq + 0,25 och Tokyo - 0,85 procent.

Dollar + 1 öre = 6,85 kr, Euro - 1 öre = 8,99 kr.


17 december 2010

Kronan är urstark och för första gången sedan 2005 kostar en euro bara 9 kronor, bra för semesterfirare men mindre bra för exportindustrin. Stark tillväxt och en högre ränta än i euroområdet är bidragande orsaker.

En stark krona är dåliga nyheter för exportindustrin och riskerar därmed att dämpa tillväxten i svensk ekonomi och bedömare räknar med en fortsatt stark krona ned till 8,50. Skulle kronförstärkningen gå väldigt fort kan det påverka Riksbankens räntepolitik och leda till långsammare fart i räntehöjningsbanan.

Börsen

Stockholmsbörsen avslutade veckan med i princip oförändrade kurser på fredagen. Bland dagens förlorare finner vi vi Astra Zeneca som föll på negativa myndighetsbesked i USA avseende Brilinta och föll med drygt 6,7 procent.


OMX
Stockholm (fredag) 0,0 (i år + 22,0), Oslo + 1,12, Helsingfors - 0,12, Köpenhamn + 0,86, Frankfurt - 0,60, London - 0,16, Paris - 0,54, USA Dow Jones - 0,06, Nasdaq + 0,21 och Tokyo - 0,07 procent.

Dollar +- 0 öre = 6,84 kr, Euro - 3 öre = 9,00 kr.


16 december 2010

Börsen

Stockholmsbörsen handlades i en vikande tendens under torsdagen och de ledande Europabörserna hade en oregelbunden utveckling. Ericsson steg med 4,5 procent sedan Handelsbanken höjt sin rekommendation från minska till öka. Electrolux var upp 1,3 procent efter en ökning av volymerna i Nordamerika med 2,9 procent jämfört med 2009. 

OMX
Sverige (torsdag) - 0,2 (i år 22,1 %), Oslo + 0,35, Helsingfors+ 0,30, Köpenhamn- 0,17, Frankfurt + 0,11, London - 0,02, Paris + 0,21, USA Dow Jones + 0,36, Nasdaq + 0,77 och Tokyo + 0,01 procent.

Dollar + 3 öre = 6,84 kr, Euro - 5 öre = 9,03 kr. 


15 december 2010

Börsen

Nyheten om att kreditvärderingsinstitutet Moodys beslutat se över Spaniens kreditbetyg för en eventuell sänkning bidrog till en viss press på börserna runt om i Europa. Positiv amerikansk statistik stabiliserade indexen på eftermiddagen. Volvos lastvagnsleveranser steg med 52 procent i årstakt i november och aktien steg 0,6 procent.

OMX Stockholm (onsdag) + 0,2 (i år 22,3 %), Oslo 0,31, Helsingfors + 0,36, Köpenhamn + 0,22, Frankfurt - 0,16, London - 0,15, Paris - 0,58, USA Dow Jones - 0,17, Nasdaq - 0,40 och Tokyo - 0,07 procent.

Dollar + 1 öre = 6,81 kr, Euro - 3 öre = 9,08 kr.


14 december 2010

Börsen

Stockholmsbörsen steg efter en stark avslutning på tisdagen och under större delen av dagen var utvecklingen oregelbunden.

OMX Stockholm (tisdag) + 0,8 ( i år + 22,0 %), Oslo - 0,71, Helsingfors - 0,06, Köpenhamn -, Frankfurt - 0,03, London + 0,52, Paris + 0,27, USA Dow Jones + 0,42, Nasdaq + 0,11 och Tokyo + 0,22 procent.

Dollar - 3 öre = 6,81 kr, Euro - 5 öre = 9,11 kr.


13 december 2010

Börsen

Stockholmsbörse steg under måndagen med stöd av ett viktigt penningpolitiskt beslut i Kina, när man beslöt att inte höja räntorna trots hög inflation. Därmed försvann farhågorna att Kina med en höjning eller andra åtstramningar skulle bromsa in världsekonomins tillväxt.

OMX Stockholm (måndag) + 0,86 ( i år 21,1 %), Oslo + 0,67, Helsingfors + 0,74, Köpenhamn + 0,35, Frankfurt + 0,33, London + 0,82, Paris + 0,91, USA Dow Jones + 0,16, Nasdaq - 0,48 och Tokyo + 0,80 procent.

Dollar - 6 öre = 6,84 kr, Euro + 3 öre = 9,16 kr. 


10 december 2010

Svenska statens finanser är nu nästan i balans och det inträffar tidigare än väntat. Under 2010 går statsbudgeten med ett underskott på 5 miljarder kronor, enligt en ny prognos från Ekonomistyrningsverket (ESV). För ett år sedan trodde man på ett underskott på 70 miljarder kronor.

ESV beräknar att arbetsmarknadsutgifterna sjunker från och med nästa år och anser att statsfinanserna har blivit mindre konjunkturkänsliga än tidigare. Från 2012 och framåt spår man att staten får snabbt stigande överskott, förutsatt att finanspolitiken ligger fast. Under förutsättning att det inte kommer ytterligare utgiftsökningar eller skattesänkningar.

Statsskulden skulle då krympas kraftigt och runt 2014 komma ner till 1970-talets nivå, cirka 20 procent av BNP, att jämföra med nuvarande nivå på 34 procent av BNP.

Börsen

Stockholmsbörsen steg på fredagen med hjälp av oväntat bra statistik från USA. Kinas centralbank meddelade att de höjer reservkraven för bankerna med 50 punkter den 20 december för att strama åt ekonomin.

OMX
Stockholm (fredag) + 0,42 (i år 20,0 %), Oslo - 0,72, Helsingfors - 0,20, Köpenhamn + 1,45, Frankfurt + 0,60, London + 0,09, Paris - 0,02, USA Dow Jones + 0,35, Nasdaq + 0,80 och Tokyo - 0,72 procent.

Dollar - 2 öre = 6,90 kr, Euro + 1 öre = 9,13 kr.


09 december 2010

Börsen

Stockholmsbörsen sjönk under torsdagen pressad av verkstadsbolag och H&M. Byggjätten Skanska pressades också efter sänkta finansiella mål. Vinsthemtagningar bidrog också till att börsen sjönk.

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,9 (i år 19,5 %), Oslo - 0,33, Helsingfors - 0,87, Köpenhamn - 1,10, Frankfurt - 0,17, London + 0,23, Paris + 0,68, USA Dow Jones - 0,02, Nasdaq + 0,29 och Tokyo + 0,52 procent.

Dollar + 1 öre = 6,92 kr, Euro - 2 öre = 9,12 kr. 


08 december 2010

Börsen

Stockholmsbörsen föll tillbaka marginellt under onsdagen. Volvos koncernchef Leif Johansson avser att lämna sitt uppdrag som chef för koncernen i samband med att han fyller 60 år sommaren 2011. Han kommer också att lämna Volvos styrelse och aktien backade 1,0 procent. Johansson får nästan 100 miljoner i pension. 

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,3 (i år 20,6 %), Oslo + 0,64, Helsingfors + 0,03, Köpenhamn + 0,32, Frankfurt - 0,37, London - 0,24, Paris + 0,56, USA Dow Jones + 0,12, Nasdaq + 0,41 och Tokyo + 0,90 procent.

Dollar + 5 öre = 6,91 kr, Euro + 1 öre = 9,14 kr. 


07 december 2010

Börsen

Stockholmsbörsen följde övriga Europabörser och steg på tisdagen och uppgången var bred på alla sektorer. Bäst gick energi, material och sällanköp samtidigt som verkstad och hälsovård presterade sämst. Boliden var upp 2,7 procent medan Lundin Petroleum ökade 3,6 procent. Alfa Laval gick starkt och steg 2,8 procent sedan det blivit känt att företaget köpt det italienska bolaget Olmi som tillverkar tubvärmeväxlare. ABB klättrade 2,4 procent och byggbolagen NCC och Peab steg med 2,5 respektive 2,0 procent. 

OMX
Stockholm (tisdag) + 0,4 (i år 20,9 %), Oslo - 0,20, Helsingfors + 1,07, Köpenhamn + 0,69, Frankfurt + 0,68, London + 0,66, Paris + 1,63, USA Dow Jones - 0,03, Nasdaq + 0,14 och Tokyo - 0,26 procent.
 
Dollar +- 0 öre = 6,86 kr, Euro + 3 öre = 9,14 kr.


06 december 2010

Inför euroländernas finansministermöte i kväll kommer två av deltagarna med ett kontroversiellt förslag. Europa eller snarare euroländerna borde införa gemensamma obligationer i euro, skriver Jean-Claude Juncker och Giulio Tremonti i en gemensam debattartikel i Financial Times. Budskapet innebär att de går på tvärs med Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble.

Den gemensamma euroobligationen skulle lanseras av en nyinrättad instans, ett slags europeisk riksgäld. Förslaget ska kanske ses mot bakgrunden att den europeiska centralbanken förra veckan tvingades öka sina köp av statsskuldväxlar, eftersom allt färre investerare vill ha kvar statspapper från euroländer som har ifrågasatta statsfinanser.

Tyskland säger nej till dubblad krisfond och att införa gemensamma obligationer och samtidigt fortsätter spekulationerna om vem som står näst på tur avseende stöd från hjälpfonden. Både Portugal och Spanien kommer att behöva vända sig till EU för att få stöd och det gäller förmodligen även Ungern.


Börsen

Nedgången på Stockholmsbörsen var förmodligen en rekyl på den starka börsutvecklingen förra veckan, men fokus låg kvar på den stora skuldkrisen i Europa.

OMX Stockholm (måndag) + 0,19 (i år 20,4 %), Oslo + 0,74, Helsingfors -, Köpenhamn + 0,54, Frankfurt + 0,10, London + 0,43, Paris - 0,04, USA Dow Jones - 0,17, Nasdaq + 0,13 och Tokyo - 0,11 procent.

Dollar + 3 öre = 6,86 kr, Euro - 2 öre = 9,11 kr. 


05 december 2010
 
Det kan inte uteslutas att Spanien blir nästa land som måste söka stöd från EU:s hjälpfond. Som kontrast till detta kan konstateras att de spanska flygledarna som orsakat kaos i flygtrafiken i Spanien de senaste dagarn inte går lottlösa.

Enligt Transportdepartementets statistik från förra året fanns det 2 300 flygledare som inklusive övertidsersättning och andra förmåner tjänade mellan 300 000 och 600 000 euro i årsinkomst. Det motsvarar 275 000 till 460 000 kronor i månaden. De har också kunnat gå i pension vid 52 års ålder.

De tjänar därmed mer än regeringschefen och ministrarna och en genomsnittlig årslön i Spanien beräknas ligga på 21 000 euro eller 190 000 kronor. 


03 december 2010

Eurozonens största ekonomi Tyskland går allt bättre och arbetslösheten är på sin lägsta nivå och företagarnas tillförsikt på sin högsta sedan den tyska återföreningen för tjugo år sedan. Tysklands BNP väntas växa med 3,7 procent i år och samtidigt börjar tyskarna bli trötta på att betala mest till den gemensamma eu-kassan och till räddningspaketen till Grekland och Irland.

USA har en statsskuld på 14 000 miljarder dollar och ett galopperande budgetunderskott och om inget görs riskerar USA statsbankrutt. Arbetslösheten stiger och ligger nu på 9,8 procent.

Kina ska lägga om sin räntepolitik nästa år i en något stramare riktning, enligt ledare i det kommunistiska partiet på fredagen. Det betyder högre räntor från en låg nivå för att mota den begynnande inflationen som i oktober låg på 4,4 procent. I år har styrräntan bara höjts en gång.

Finansminister Anders Borg (M) sätter nu press på Finansinspektionen och Riksbanken för att bromsa hushållens skenande bostadsbelåning. Han vill bland annat se över möjligheten att införa amorteringskrav. De svenska hushållens skulder växer med omkring 9 procent i årstakt. Bolånetaket på 85 procent som infördes i oktober tycks inte ha haft någon avkylande effekt på utlåningen.

En annan åtgärd som skulle kunna dämpa bolånespiralen rejält är slopat ränteavdrag. I nuläget ger skattereglerna 30 procent rabatt på räntorna och det innebär att ett lån på två miljoner kronor till 3 procents ränta kostar 42 000 kronor i stället för 60 000 kronor. Att ta bort så förmånliga regler är gissningsvis ett besked få politiker vill lämna till sina väljare. Å andra sidan varför ska vissa skattebetalare finansiera andras bolån?

Börsen

Handeln på Stockholmsbörsen avslutade strax över nollstrecket efter volatil handel under eftermiddagen. Börsen reagerade på den svaga amerikanska sysselsättningsstatistiken genom att falla tillbaka. Volvo fortsatte upp på börsen genom en stark orderingång för tunga lastbilar i Nordamerika och bussar i Mexico. Aktien steg 4,7 procent efter beskedet.

OMX
Stockholm (fredag) + 0,32 (i år + 20,7 %), Oslo + 0,09, Helsingfors + 0,20, Köpenhamn - 0,55, Frankfurt - 0,14, London - 0,39, Paris + 0,09, USA Dow Jones + 0,17, Nasdaq + 0,47och Tokyo + 0,10 procent.

Dollar - 8 öre = 6,83 kr, Euro - 1 öre = 9,13 kr. 


02 december 2010

I USA har studielånen fyrfaldigats under det senaste decenniet och bedömare fruktar nu att det kan vara nästa bubbla som spricker i USA.

Arbetslösheten i USA ökade under november och ligger nu på närmare 10 procent, den högsta nivån på sju månader och det är ett stort bakslag för president Obama.

Tyskarna börjar bli trötta på att betala mest till den gemensamma eu-kassan och till räddningspaketen för Irland och Grekland och förbundskansler Angela Merkel kräver nu att privata investerare måste vara med och betala notan.


Börsen

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,1 (i år + 19,0 %) Oslo + 0,1, Helsingfors + 0,2, Köpenhamn+ 0,1, Frankfurt + 1,3, London + 2,2, Paris, USA Dow Jones + 1,0, Nasdaq + 1,2 och Tokyo 0,1 procent. 


Dollar - 7 öre = 6,91 kr, Euro - 2 öre =  9,14 kr.


01 december 2010

Enligt USA:s centralbank kan förbättringar i ekonomin skönjas, men hårda besparingar på 28 000 miljarder kronor väntar det amerikanska folket de närmaste tio åren.

Den svenska bytesbalansen fortsatte för andra kvartalet i rad att försämras och överskottet för tredje kvartalet hamnade på 50,3 miljarder kronor att jämföra med 2009 som blev 51,0 miljarder, enligt SCB.

Antalet nystartade företag ökade med nästan 30 procent i november jämfört med samma period i fjol. Sedan årsskiftet ligger ökningen på 17 procent. Totalt startade 6 440 nya företag i de vanligaste bolagsformerna.


Börsen

Stockholmsbörsen stängde vid nytt årshögsta på onsdagen efter oväntat stark statistik från Asien och minskad oro från Irland samt uttalanden från europeiska centralbanken om utökade stödköp av statsobligationer. Den tyngsta vinnaren på börsen var Volvo som steg 6,2 procent.

OMX Stockholm (onsdag) + 2,46 ( i år 19 %), Oslo + 2,96, Helsingfors + 2,43, Köpenhamn + 2,06, Frankfurt + 2,66, London + 2,07, Paris + 1,63, USA Dow Jones + 2,22, Nasdaq + 2,29 och Tokyo + 0,51 procent.

Dollar - 1 öre = 7,01 kr, Euro + 1 öre = 9,16 kr.


30 november 2010

Trycket på EU:s skulddrabbade länder ökade på tisdagen och allt mer talar nu för att Portugal står på tur för stöd ur EU:s räddningsfond. Men även Italien, Spanien och Belgien är satta under hård press och räntorna steg till rekordnivåer i jämförelse med den tyska tioåriga marknadsräntan. Ränteskillnaden var den högsta sedan eurons födelse 1999.

Samtidigt visar ny statistik att arbetslösheten i EU stiger till sin högsta nivå på tolv år. Trenden är ett tecken på att investerare ser det alltmer riskfyllt att låna ut pengar till dessa länder och det är uppenbart att räddningsaktionen riktad mot Irland inte alls har lugnat marknaden.

I EU:s krismekanism som löper ut 2013 ingår också att privata aktörer ska vara med och och dela på bördan när skulderna blir övermäktiga. Portugals banker står inför "outhärdliga risker" om inte regeringen lyckas stärka de offentliga finanserna.

Att rädda Spanien, om det skulle bli aktuellt, kräver större resurser och kommer att tära på EU:s nödfond på 750 miljarder euro. I oktober blev dessutom ytterligare 84 000 europeér arbetslösa och därmed går drygt 23 miljoner utan arbete i EU:s 27 medlemsländer. Sverige har en total arbetslöshet på 8,1 procent (öppen), men en ungdomsarbetslöshet på 24 procent.    

Det kan vara läge att slopa eller sänka ränteavdraget för bolån, enligt Swedbank. Bolånetaket och räntehöjningarna räcker troligen inte för att få bort bubbelrisken på bostadsmarknaden.

Värst är läget i Stockholmsregionen, vilket förklaras med strukturella faktorer och en viktig sådan är att det helt enkelt byggs för lite, både när det gäller bostäder och kommunikationer. Bostadssektorn får genom ränteavdraget 30 procent för låntagare och detta bör ses över eftersom det resulterar i att man lånar mycket. 

Börsen

Stockholmsbörsen avslutade upp under tisdagseftermiddagen efter att ha handlats oregelbundet under dagen. Marknaden är fortsatt orolig över skuldsättningsproblemen i Europa men positiv amerikansk statistik verkade positivt. ABB och Volvo avancerade på börsen med + 1,1 respektive 2,7 procent.

OMX Stockholm (tisdag) + 0,3 ( i år 16,2 %), Oslo - 0,46, Helsingfors - 0,29, Köpenhamn + 0,03, Frankfurt - 0,14, London - 0,41, Paris - 0,73, USA Dow Jones - 0,42, Nasdaq - 1,07 och Tokyo - 1,87 procent.

Dollar +- 0 öre = 7,02 kr, Euro - 4 öre = 9,15 kr. 


29 november 2010

Svensk BNP
ökade med 6,9 procent det tredje kvartalet, en av de högsta tillväxttakterna och slås bara av tre OECD-länder. Bara i Chile, Sydkorea och Turkiet är tillväxten högre. Läget kan bli gynnsamt även om Sverige inte leder den europeiska tillväxtligan under kommande år.

Så hög har tillväxten inte varit något kvartal sedan Statistiska Centralbyrån, SCB, inledde sina kvartalsmätningar på 70-talet. En av anledningarna är att den svenska tillväxten sjönk mer än de flesta EU-länders efter finanskrisen och det visar sig nu i uppgången.

En annan orsak är att de svenska finanserna är i bättre skick än de flesta andra EU-länders. BNP-prognosen för 2010 skrivs nu upp till 5 procent eller högre, mot tidigare förväntade 4,3 procent. Det största bidraget till ökningen var investeringar i lager och står nu för nästan 3 procent av BNP-tillväxten, men får ses som en tillfällig sak.

Hur det blir med Riksbankens räntehöjning den 14 december med 0,25 procent återstår att se.

Bankernas marginaler för företagsutlåning har fördubblats sedan finanskrisen, men Nordea tycker dock att lönsamheten är för låg eftersom ett nytt regelverk som fördyrar upplåningen för bankerna är på väg.

Innan finanskrisen slog till hade bankerna en marginal på 0,65 procent på lån till företag, men under krisen höjde bankerna marginalen till 1,4 procent och nivån har sedan dess legat kvar. Det nya regelverket Basel III gör det dyrare för bankerna att låna upp pengar. Att marginalerna stiger i en lågkonjunktur har sin förklaring i att risk för kreditförluster ökar.

Börsen

Stockholmsbörsen föll tillbaka under måndagen samtidigt som ett räddningspaket för Irland sjösattes. Oron för att den europeiska skuldkrisen ska sprida sig präglade marknaden, men Stockholm klarade sig bättre än övriga europeiska börser. Bankerna klarade sig relativt bra och bäst gick det för storbankerna med undantag för Nordea som backade 1,1 procent. Även Ericsson hade det motigt och gick tillbaka 1,2 procent. 

OMX
Stockholm (måndag) - 0,7 (i år 15,8 %), Oslo - 1,10, Helsingfors - 1,85, Köpenhamn - 1,01, Frankfurt - 2,20, London - 2,08, Paris - 2,46, USA Dow Jones - 0,36, Nasdaq - 0,37 och Tokyo + 0,86 procent.

Dollar + 1 öre = 7,02 kr, Euro - 8 öre = 9,19 kr.


26 november 2010

Under fortsatt oro på finansmarknaderna antog Portugals parlament på fredagen regeringens tuffa åtstramningsbudget. Både från Lissabon och Bryssel dementerades starkt tyska uppgifter om att euroländerna nu pressar Portugal att be om ett räddningspaket.

Höjd moms med 2 procentenheter, sänkta löner för de offentliganställda och sänkta statsutgifter ska förhoppningsvis få ned landets budgetunderskott från fjolårets 9,3 procent av BNP till 7,3 procent i år och 4,6 procent 2011.

Europeiska centralbanken (ECB) och en majoritet av euroländerna pressar nu Portugal att följa Grekland och Irland i spåren och söka ekonomisk hjälp från EU:s räddningsfond. Anledningen skulle främst vara att hindra Spanien, vars banker lånat ut mycket pengar till Portugal, från att bli nästa land att söka hjälp. Det är osäkert om pengarna i fonden skulle räcka till för Spanien som är en mycket större ekonomi.

Svenska banker har utestående lån på över 500 miljarder kronor i de skuldsatta krisländerna, i huvudsak i Baltikum, men risken ligger framför allt i de indirekta exponeringarna, enligt analytiker. 

Gentemot Irland handlar det om 30 miljarder kronor och mot Spanien och Portugal ungefär om samma belopp tillsammans. Ganska små belopp i sig men det kan bli riskfyllt om krisen sprider sig. 

Problemen i Portugal är inte grekiskt sifferfiffel eller irländsk fastighetsbubbla utan fler år av låg tillväxt och strukturproblem som håller statens inkomster nere. Sedan 2001 har Portugal haft en årlig tillväxt på bara cirka 1 procent.

Nästa år beräknas landet få en tillväxt på 0,2 procent, medan andra tror på resession, det mest sannolika scenariot. Med strukturreformer avses en stel arbetsmarknad och lågkvalificerad arbetskraft och detta måste åtgärdas.

På 60- och 70-talet var låglönelandet Portugal Europas "systuga", men nu har tekofabrikerna flyttat till Kina och Indien med lönenivåer som inget europeiskt land kan erbjuda. Inom bilindustrin pressas Portugal av östeuropeiska EU-länder med jämförbara löner men bättre utbildad arbetskraft. Det finns en stor utbildningsklyfta mellan Portugal och Östeuropa som troligen ligger 20 till 30 år efter dem.

Kina
måste skaffa sig en ny tillväxtmodell, eftersom den ensidiga tonvikten på export och investeringar inte fungerar länge till. Men det finns tecken på förändringar i riktning mot en mer balanserad tillväxt, menar Swedbank.
Den kinesiska ekonomin är mycket ojämnt utvecklad och man har marknadsekonomi i fråga om konsumtion, men fortfarande mycket subventioner och centralstyrning avseende produktionen.

I år får Kina en BNP-ökning på drygt 10 procent, men också stigande problem med inflation. Mot denna bakgrund blir det nödvändigt med en inbromsning under de närmaste åren. Exporten kommer inte att kunna fortsätta växa lika snabbt och det behövs en starkare hemmamarknad med högre löner för att stimulera denna.

Det kan inte uteslutas att Kina kommer att skriva upp sin valuta med fyra procent per år mot dollarn. Man tvingas också ta itu med miljöförstöringen och den ojämna inkomstfördelningen, något som kan ge en ny tillväxtmodell som också bidrar till en bättre balans i världsekonomin. 


74,5
miljoner kronor i ersättning till Electrolux nye vd Keith McLoughlin har fått Aktiespararna att se rött, men ordföranden Marcus Wallenberg försvarar ersättningen.

McLoughlin ersätter nästa år Hans Strålberg och får då drygt 800 000 kronor i månaden i lön och utöver det en engångsersättning på 45 miljoner kronor som motiveras med att han ska få en pension i nivå med det koncernchefer för motsvarande bolag i USA tjänar.

Det är Electrolux styrelse med ordföranden Marcus Wallenberg i spetsen som godkänt att McLoughlin får 10,6 miljoner i grundlön och lika mycket i möjlig bonus. Det hävdas att detta är vad man måste betala när man rekryterar amerikanska chefer.

Att hänvisa till en amerikansk ersättningskultur när arbetsuppgifterna som sådana är desamma är inte rimligt och bolaget riskerar att stöta sig med många aktieägare. Detta är mer än vad en vanlig löntagare kan drömma om att tjäna under en hel livstid. 

Börsen

Utvecklingen på Stockholmsbörsen var oregelbunden på fredagen med en handel som pendlade kring nollstrecket. De bästa sektorerna var hälsovård och telekom medan energi och finans gick sämre. 

OMX
Stockholm (fredag) - 0,05 ( i år + 16,6 %), Oslo - 0,61, Helsingfors - 0,55, Köpenhamn - 0,39, Frankfurt - 0,45, London - 0,53, Paris - 0,84, USA Dow Jones - 0,85, Nasdaq - 0,34 och Tokyo - 0,40 procent.

Dollar + 7 öre = 7,01 kr, Euro - 1 öre = 9,27 kr.


25 november 2010

Börsen

Stockholmsbörsen steg i en bred uppgång i fast tendens på torsdagen. Flera tungviktare gick starkt medan Eniro rasade. Uppgången leddes av Volvo, H&M, Ericsson och Swedbank.

OMX
Stockholm (torsdag) + 0,8 (i år 16,7 %), Oslo + 0,11, Helsingfors +1,15, Köpenhamn- 0,41, Frankfurt + 0,82, London + 0,74, Paris + 0,34, USA Dow Jones + 1,37, Nasdaq + 1,93 och Tokyo + 0,50 procent.

Dollar + 1 öre = 6,94 kr, Euro + 1 öre = 9,28 kr.


24 november 2010

Krisen som just nu skakar eurozonen kommer att sluta med att hela systemet kollapsar och det är Tyskland som kommer att se till att så sker, enligt Financial Times. Marknaden riktar nu blickarna mot Portugal och därefter kommer Spanien och den senare är en mycket större ekonomi än Irland och Portugal.

Skulle Spanien också behöva hjälp av EU kommer hela systemet att skaka i sina väggar. Skattebetalarna i Tyskland har fått nog av att se sina skattepengar går till att stödja tidiga pensioner i Grekland och låga bolagsskatter på Irland.

Sedan inträdet i EU 1973 har Irland tagit emot 63,75 miljarder euro, nära 600 miljarder kronor. EU-bidragen är en viktig faktor bakom den ekonomiska tillväxt som landet upplevde till fram för några år sedan. Pengarna har bland annat använts till att förbättra landets infrastruktur och utbildningssystem.

Det motsvarar 14 000 euro eller 130 000 kronor per invånare. Under samma period har Irland betalat ut 22,58 miljarder euro till EU, vilket ger ett nettostöd på drygt 41 miljarder euro. Mellan 2000 och 2009 har Irland fått ett nettotillskott på över 10 miljarder euro.

Den största delen av stödet 44 miljarder euro har gått till landets jordbruk, vilket har förändrat levnadsstandarden på landsbygden, enligt det irländska utrikesministeriet.

På 2000-talet klättrade Irland upp i världstoppen när det gäller BNP per capita, samtidigt som EU-stödet fortsatte. Spanien och Portugal har också fått EU-stöd som ligger i samma klass som det till Irland. Ett högbeskattat Sverige med dubbelt så hög bolagsskatt som Irland får vara med och betala och nu ville Sverige dessutom ställa upp med lån i storleksordningen 5-10 miljarder till Irland.


Börsen

OMX
Stockholm (onsdag) + 0,95 (i år 15,6 %), Oslo + 1,10, Helsingfors + 1,31, Köpenhamn + 0,43, Frankfurt + 1,25, London + 0,79, Paris + 0,62, USA Dow Jones, Nasdaq och Tokyo - 0,84 procent

Dollar - 5 öre = 6,94 kr, Euro - 7öre = 9,28 kr.


23 november 2010

Börsen

Stockholmsbörsen föll kraftigt under tisdagen i linje med de ledande börserna i Europa. På tisdagsmorgonen besköt Nordkorea en sydkoreansk ö med ett stort antal granater. Men även turerna kring problemen på Irland och att premiärministern avser att upplösa parlamentet samt utlysa nyval när budgetprocessen är klar. Det var storbankerna som tyngde börsen, men även MTG, Stora Enso och Alfa Laval hörde till de stora förlorarna.

OMX
Stockholm (tisdag) - 1,6 (i år 14,7 %), Oslo - 2,32, Helsingfors - 1,57, Köpenhamn - 0,76, Frankfurt - 1,72, London - 1,75, Paris - 2,47, USA Dow Jones - 1,27, Nasdaq - 1,46 och Tokyo 0,93 procent.

Dollar + 9 öre = 6,99 kr, Euro - 5 öre = 9,35 kr.


22 november 2010

Börsen

Stockholmsbörsen sjönk efter en stark inledning och nyhetsflödet fokuserade helt på Irland och att landet accepterat ett stimulanspaket från EU. Finanssektorn gick sämst och bäst utvecklade sig sällanköp. H&M steg på uppgifter att koncernen ska öppna en butik i Singapore och därmed ta steget in på den Sydostasiatiska marknaden.

OMX
Stockholm (måndag) - 0,3 (i år 16,6 %), Oslo - 0,23, Helsingfors - 0,78, Köpenhamn - 0,20, Frankfurt - 0,31, London - 0,91, Paris - 1,07, USA Dow Jones - 0,22, Nasdaq + 0,55, och Tokyo + 0,93 procent.

Dollar + 3 öre = 6,90 kr, Euro + 1 öre = 9,40 kr.


21 november 2010

I går kväll sa eurogruppens finansministrar ja till Irlands begäran om aukut ekonomiskt stöd i mångmiljardklassen. Finansminister Anders Borg (M) säger att Sverige ska vara med i form av ett bilateralt lån på mellan 5 och 10 miljarder kronor, i likhet med Island och Lettland.

Regeringen får då vända sig till riksdagen för att försöka få stöd för ett sådant förslag, men Socialdemokraterna (S) anser att då borde Irland anpassa företagsskatten från 12,5 procent uppåt. Detta är något som USA ställer sig negativ till och som jämförelse har Sverige dubbelt så hög företagsskatt.  

Att tvingas be om hjälp är en prestigeförlust för Irlands regering, men krisen har blivit för akut, inte minst den enorma kostnaden för att rädda landets banker har fått Irlands budgetunderskott att skena och landar i år på över 30 procent av BNP, ett dystert efterkrigsrekord i Europa.

De irländska problemen har fått finansmarknaderna att skaka och räntorna på irländska statspapper att gå upp kraftigt under hösten. Enligt nyhetsbyrån AFP kommer räddningspaketet till Irland att uppgå till mellan 80-90 miljarder euro eller 800 miljarder kronor, som kommer att betalas ut under 3 år.

Räddningspaketet finansieras i huvudsak av euroländerna och Internationella valutafonden (IMF).


19 november 2010

Årets stigande börskurser är ett klipp inte bara för aktieägarna utan även vd och ledningar i en mängd bolag har genom olika aktie- och optionsprogram stora pengar att hämta utöver sina fasta löner och bonusar. Bland vinnarna märks SEB, Electrolux och Swedish Match samt uppstickaren Avanza.

30 miljoner kronor är det sammanlagda värdet på Swedish Match ledningsprogram. 16,7 miljoner kronor skulle Avanzas vd Nicklas Storåkers få om han löste in alla sina optioner i dag. Hans lön inklusive bonus var förra året 4,3 miljoner kronor. 

Breda program till alla anställda blir allt ovanligare och i stället blir riktade optionsprogram till vd och ledningar allt vanligare.

9,1 miljoner är värdet på Electrolux vd Hans Strålbers program och hans lön förra året var 18,5 miljoner kronor. 7,2 miljoner är Swedish Matchs vd Lars Dahlgrens olika optionsprogram värda och hans lön är 8,2 miljoner kronor.
 
6,9 miljoner är SEB-chefen Annika Falkengrens program från 2009 värt och hennes lön ligger på 8,3 miljoner kronor. 7,7 miljoner har Hans Holger Albrecht, MTGs vd, fått i år när han löst sina personaloptioner att lägga till sin lön på 20 miljoner kronor.

Det blir svårare att förklara för de anställda men också aktieägarna har svårt att sätta sig in i vad olika bonusutfall innebär. Aktieägarna har börjat tröttna på att inte själva kunna skapa sig en bild av belöningssystemen på ett enkelt sätt. Konvertibler är det inget fel på, de är dessutom relativt billiga jämfört med dagens aktieprogram.


Börsen

Stockholmsbörsen återhämtade sig mot slutet av dagen och hamnade på plus, en utveckling som var något bättre än övriga europeiska börser. Det var Sandvik, Atlas Copco och Volvo som ledde uppgången, i övrigt var handeln avvaktande efter torsdagens starka uppgångar då det var fokus på utvecklingen på Irland.

Förhandlingarna mellan den irländska regeringen och företrädare för EU och IMF fortsatte under fredagen och en räddningsplan kommer att presenteras nästa vecka. Även  Kina drog blickarna till sig efter att centralbanken åter höjt reservkraven för de kinesiska bankerna.

OMX
Stockholm (fredag) + 0,3 ( i år + 16,9 %), Oslo +- 0,00, Helsingfors - 0,35, Köpenhamn + 0,19, Frankfurt + 0,17, London - 0,62, Paris - 0,20, USA Dow Jones + 0,20, Nasdaq + 0,15och Tokyo + 0,09 procent.

Dollar - 1 öre = 6,88 kr, Euro + 2 öre = 9,38 kr.  


18 november 2010

Återhämtningen av världsekonomin går trögare än väntat. Höga skulder som kräver kraftiga besparingar och en trögare utveckling i USA drar ner tillväxten, enligt OECD. 2,8 procent väntas tillväxten bli i de 33 OECD-länderna i år för att sedan sjunka till 2,3 procent. För hela världen beräknas BNP öka med runt 4,5 procent.

Många länder drar ner på sina stimulansprogram som sattes in när finanskrisen slog till och det drar ner tillväxttakten. Räntorna börjar höjas och flera länder måste skära i sina budgetar för att bekämpa växande underskott.

OECD varnar för att arbetslösheten biter sig fast och antalet arbetslösa i OECD-området har ökat med över 16 miljoner de senaste två åren och arbetslösheten spås bli över 8 procent de kommande åren. I Sverige väntas den sakta gå ned från 8,4 till 7,5 procent, en fortsatt hög arbetslöshet.

Regeringen får underkänt av Riksrevisionen för att den inte prioriterat arbetet med skatteavtal med andra länder. Det leder till att svenska företag får sämre villkor än de utländska konkurrenterna. I stället har regeringen satsat resurserna på informationsutbyten med skatteparadis, enligt Riksrevisionens granskning.


Börsen

Stockholmsbörsen avslutade starkt upp under torsdagen och anledningen var Irland som förväntas acceptera ett räddningspaket. Verkstadssektorn gick starkt och bland vinnarna märktes Sandvik som ökade 3,6 procent och Volvo Lastvagnar upp 2,6 procent.

OMX Stockholm (torsdag) + 1,7 ( i år + 16,5 %), Oslo + 1,61, Helsingfors + 1,09, Köpenhamn + 0,63, Frankfurt + 1,97, London + 1,34, Paris + 1,99, USA Dow Jones + 1,57, Nasdaq + 1,55 och Tokyo + 2,06 procent.

Dollar - 5 öre = 6,88 kr, Euro - 2 öre = 9,36 kr. 


17 november 2010

OECD ser tecken på att världsekonomin håller på att dämpas, men den svenska ekonomin rusar framåt.

I Sverige stiger temperaturen rejält och BNP växer i år med hela 4,4 procent, nästa år med 3,3 procent och 2012 med 3,4 procent.

Arbetslösheten faller tillbaka, men långsamt trots att sysselsättningen stiger och dagens arbetslöshet på 8,4 procent sjunker till 7,5 procent 2012.
 
Ett skäl är att förändringarna i sjukförsäkringen fått fler att söka arbete, tror OECD och det kan hålla tillbaka nedgången i arbetslösheten under återhämtningen.
 
En risk för den svenska utvecklingen är också att den globala efterfrågan avtar, en annan om den svenska kronan skulle stärkas kraftigt och därmed göra det svårare för de svenska exportföretagen.

Men samtidigt ser OECD en risk att låga räntor och tidiga tecken på flaskhalsar på arbetsmarknaden kan leda till stigande inflationstryck

Det blev ingen beslut om räddningspaket för Irland vid eurogruppens möte på tisdagskvällen och i Finland är intresset för att hjälpa Irland ur landets kris inte speciellt stort. Om Irland skulle vara tvunget att ställa in sina betalningar skulle detta främst drabba brittiska och tyska banker.

Irland har dragit på sig väldigt stora kostnader genom att lösa ut bankernas dåliga tillgångar med skattebetalarnas pengar, men vi hade hanterat det bättre, säger Anders Borg.

EMU borde förstå att det i princip är omöjligt att ha en gemensam valuta med anledning av att det råder olika förutsättningar i respektive land inom EU och då inte förfoga över räntevapnet.

Den gemensamma penningpolitiken innebär att ECB sätter styrräntan utifrån genomsnittet för euroländerna, utan hänsyn till läget i varje enskilt land och i en kris finns ingen annan utväg än åtstramning som gör att krisen blir djup och långvarig. 

Övervakningen från EU har också varit svag och gav inte några varningssignaler.

På Irland ligger marknadsräntorna på skyhöga sex procentenheter över Tysklands som utgör europeiskt riktmärke och bland EU-länderna är det bara Grekland som har ännu högre räntor.

Irland var för några år sedan den "keltiska tigern" alla talade om och det skrevs spaltmeter om miraklet på den gröna ön som plötsligt förvandlades från utvandrar- till invandrarland. Tjänstesektorn skrek efter arbetskraft och företag lockades dit av låg bolagsskatt och irländarnas köpkraft steg.  

Detta i sin tur skapade ett stort tryck på fastighetsmarknaden, priserna steg i höjden samtidigt som bankerna lånade ut till var och en utan urskiljning och det är här problemets kärna finns. Fastigheterna var en bubbla, priserna har gått ned 50-60 procent och nu står bankerna med alltför stora obetalda skulder.

För att rädda bankerna har staten gått in och betalat 45 miljarder euro och det har dränerat finanserna och budgetunderskottet i år beräknas stiga med 32 procent av BNP.


Börsen

Stockholmsbörsen handlades oregelbundet under onsdagen med fokus på den europeiska skuldkrisen men hamnade vid stängning upp. Ericsson, Nokia och Volvo Lastvagnar var de aktier som ledde uppgången.  

OMX Stockholm (onsdag) + 0,3 (i år + 14,6 %), Oslo + 0,58, Helsingfors + 0,60, Köpenhamn + 0,08, Frankfurt + 0,55, London + 0,19, Paris + 0,79, London, USA Dow Jones - 0,14, Nasdaq + 0,25 och Tokyo + 0,15 procent. 

Dollar - 2 öre = 6,94 kr, Euro - 3 öre = 9,38 kr.
 


16 november 2010

Sveriges ekonomi kommer att stärkas ordentligt de närmaste åren och bland annat visa överskott nästa år samt en minskad statsskuld, enligt Bo Lundgren (M), chef för Riksgälden.

Riksgälden räknar med ett litet minus i år på fem miljarder kronor för statens finanser för att sedan vända till överskott 2011 och inte minst 2012.

Det senare året räknar Riksgälden med att överskottet blir hela 78 miljarder kronor och då ingår en grov uppskattning om att staten får in 35 miljarder i samband med försäljning av aktier i Teliasonera, Nordea och SBAB.

Skatteintäkterna förväntas öka framför allt från bolagsskatten som väntas stiga när företagens intäkter ökar.

Statsskulden beräknas 2012 vara runt 943 miljarder kronor, 26 procent av BNP, en nivå som det var länge sedan Sverige låg på (1970-talet).

När euroländernas finansministrar möts i Bryssel i kväll handlar det åter om den ekonomiska krisen och situationen just nu är minst lika allvarlig som i våras med Grekland.

Nu är det främst Irland som står i fokus men även Portugal och Spanien och dessa länders kris gör att det blir dyrare att låna upp pengar.

- Det handlar om euroområdets överlevnad, sade Herman van Rompuy, EU:s valde ordförande, i dag och tillade att om euron inte överlever kommer inte heller EU att överleva.

Det är uppenbart att finansministrarna måste åstadkomma något när de träffas i kväll.

Trots många timmars förhandlingar blev det ingen överenskommelse om EU:s kommande budget natten till i dag.

Svenska lantbrukare får behålla EU-bidrag som betalats ut trots att reglerna sagt annorlunda. Stödet gäller mark som EU inte godkänner som betesmark, men där Sverige inte hunnit anpassa sina regler.

Börsen

Stockholmsbörsen sjönk kraftigt under tisdagen i likhet med de ledande ledande börserna i Europa och orsaken var oro för den statsfinansiella situationen på Irland och dels penningpolitiska åtstramningar i Kina. Signaler från USA visar också att det är långt kvar till en uppgång i landet. Sämst gick det för bank- och cykliska aktier och SEB och Swedbank backade 3,9 respektive 3,7 procent men även Handelsbanken och Nordea noterade breda nedgångar.

OMX Stockholm (tisdag) - 1,8 (i år 14,3 %), Oslo - 3,07, Helsingfors - 2,26, Köpenhamn - 1,22, Frankfurt - 1,87, London - 2,38, Paris - 2,63, USA Dow - 1,59 Jones, Nasdaq - 1,75 och Tokyo procent.

Dollar + 8 öre = 6,96 kr, Euro + 5 öre = 9,41 kr.


15 november 2010

Irland
för samtal med EU-kommissionen, centralbanken ECB och Internationella valutafonden (IMF) om ett mångmiljardstöd, men den irländska regeringen hävdar att landet inte behöver något stöd. Stödet kommer från den nyligen inrättade fonden på 750 miljarder euro.

Irland är i svår kris efter att en låne- och fastighetsbubbla lett till att landets banker i det närmaste kraschat och regeringen har gått in med ett massivt stöd på över 300 miljarder kronor till banksektorn. Budgetunderskottet för i år beräknas bli svindlande 32 procent av BNP.  

Börsen

Stockholmsbörsen slutade dagen upp efter en negativ inledning på måndagen, flera samgående och förvärv stod i fokus. Caterpiller och Scania med tyska MAN och eventuellt Unibet och Sportingbet.

OMX Stockholm (måndag) + 0,83 (i år 16,4 %), Oslo + 0,40, Helsingfors + 0,86, Köpenhamn + 0,61, Frankfurt + 0,82, London + 0,41, USA Dow Jones + 0,08, Nasdaq - 0,17 och + 1,06 Tokyo procent.

Dollar + 6 öre = 6,88 kr, Euro +- 0 öre = 9,36 kr.


12 november 2010

Siffror i dag visar på att Europas ekonomiska tillväxt håller på att bromsa in. Under årets tredje kvartal växte ekonomin i euroländerna med 0,4 procent jämfört med kvartalet innan. På årsbasis växte BNP med 1,9 procent.

Faran för en ny räntechock i eurozonen är inte över, även om en akut kris har undanröjts. Men det kan snabbt skena i väg igen och vissa bedömare ser risk för att krisen kan blåsa upp svenska boräntor.

Veckans ränteoro har med Irland att skaffa, som med ett underskott på drygt 32 procent av BNP och en ännu ofärdig budget för 2011 börjat skapa oro i EU.

Greklands regering måste visa EU och IMF att de klarar villkoren för stödpaketet på 110 miljarder euro, som sjösattes i maj. Portugal är ett annat land med problem och som har mycket kvar att bevisa avseende skuldsanering.

I Tyskland går ekonomin fortfarande betydligt bättre än i eurozonen totalt och BNP växte med 3,9 procent på årsbasis. I Sverige ökade industriproduktionen med en halv procent i september.

Det tyska uppsvinget börjar komma löntagarna till del och efter år av återhållsamhet är företagen beredda att belöna sina anställda. De senaste tio åren har fackförbunden prioriterat anställningstrygghet före höjda löner, framför allt under krisen.

Lönelyft på 2,7 procent för 2011 som träder i kraft i april men får betalas ut två månader tidigare eller senare beroende på situationen. Bosch och SKF är de företag som kommer att betala ut redan i februari. BMW gör en engångsutbetalning på 1 000 euro till alla anställda och Siemens delar ut tre miljarder till sina 400 000 anställda i världen i form av gratifikationer.

Bristen på arbetskraft blir alltmer akut och den tyska arbetsmarknaden har bytt förtecken och det är arbetstagarna som har fördel på det som tidigare var arbetsgivarnas marknad.

G20-mötet som nyss avslutades i Sydkoreas huvudstad Seoul lyckades inte komma överens om hur man ska minska obalanserna i världsekonomin, utan sköt hela den brännande frågan framför sig. Motsättningarna mellan länderna är stora, framgick vid en presskonferens med president Obama för ett par timmar sedan.

Hushållens lånefest kan ge en rejäl baksmälla, varnar experter. En utlåningstillväxt på 3 miljarder kronor i veckan är ohållbart på sikt, räntehöjningar och prisfall på bostäder kan sänka den svenska ekonomin. 1,7 miljarder i lån har hushållen i snitt.

Den heta bomarknaden har på tio år fått skuldberget att växa till 2 400 miljarder kronor och det kommer varningar om en förestående lånebubbla.

Börsen

Stockholmsbörsen inledde i linje med övriga Europabörser med fallande kurser i spåren av den förnyade skuldoron i Europa. Riskaptiten sänktes blan annat av spekulationer om att Kinas centralbank kommer att höja styrräntan. Ericsson var den aktie som sänkte börsen genom att falla med 2,5 procent, men även cykliska bolag som Boliden och SSAB bidrog till nedgången.

OMX Stockholm (fredag) - 0,76 (i år + 15,5 % ), Oslo - 0,88, Helsingfors - 0,70, Köpenhamn + 0,05, Frankfurt + 0,17, London - 0,32, USA Dow Jones - 0,80, Nasdaq - 1,46och Tokyo - 1,39 procent.

Dollar - 3 öre =  6,82 kr, Euro + 1 öre =  9,36 kr. 


11 november 2010

Börsen

Kurserna på Stockholmsbörsen föll på torsdagen och följde därmed utvecklingen på flertalet av Europabörserna. Bästa sektorer var energi och material medan IT och sällanköp gick sämst.

Kopparpriset noterade en ny rekordhög nivå under torsdagen vilket gav bränsle till en uppgång bland råvarubolagen som Boliden och Lundin Mining.

OMX
Stockholm (torsdag) - 0,2 (i år 16,3 %), Oslo + 0,91, Helsingfors - 0,72, Köpenhamn + 0,37, Frankfurt + 0,05, London - 0,03, USA Dow Jones - 0,65, Nasdaq - 0,90 och Tokyo + 0,31 procent.


Dollar + 8 öre = 6,85 kr, Euro + 7 öre = 9,35 kr.


10 november 2010

I dag diskuterade riksdagen ett förslag från EU-kommissionen som handlar om utdelning av livsmedel till de sämst ställda medborgarna i unionen. Kommissionen vill kunna köpa mat men också ta från de så kallade interventionslagren och dela ut till fattiga.

Det behövs knappast någon gemensam fattighjälp i EU utan en bättre politik för arbete och tillväxt. Jordbrukssubventionerna måste minska i stället för att bygga upp berg av matlager. Det är vansinne att det finns EU-program för mjölk och frukt i skolorna.

I Sverige är partierna eniga i denna fråga varför det är anmärkningsvärt att det över huvud taget behövs en debatt i ämnet.


Börsen

Stockholmsbörsen stängde nedåt på onsdagen men utvecklingen var ändå bättre än på de ledande europeiska börserna. SAS resultat före skatt - 1 024 miljoner kronor för tredje kvartalet 2010 var långt under förväntan, men i resultatet ingick engångseffekter på - 1 411 miljoner kronor. Aktien sjönk med 7,5 procent till 24,60 kronor.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,6 ( i år 16,5 %), Oslo - 0,71, Helsingfors - 0,44, Köpenhamn - 0,18, Frankfurt - 1,0, London - 0,99, USA Dow Jones + 0,09, Nasdaq + 0,62 och Tokyo + 1,40 procent.


Dollar + 8 öre = 6,77 kr, Euro +- 0 öre = 9,28 kr. 


09 november 2010

Bättre men inte bra, är slutomdömet om hur EU sköter sina budgetpengar, enligt EU-revisorn Lars Heikensten. EU-revisorerna räknar med att 2-5 procent av utbetalningarna är helt felaktiga.

Det blir en hel del miljarder på en sammanlagd EU-budget på 117 miljarder euro. Detta är ändå bättre än tidigare år och revisorerna säger nu att räkenskaperna ändå är "rättvisande".

Det oroande är att EU-kommissionen i sina budgetplaner nu har idéer om att blanda in budgetmedlen med privata företag och utöka ambitionerna till nya områden. I stället behöver regelverket förenklas för att få bättre kontroll, säger Lars Heikensten.

Hur kan det vara "rättvisande" när det försnillas cirka 30 miljarder kronor årligen?


Börsen

Stockholmsbörsen fortsatte upp på tisdagen med cykliska aktier i täten och låg i linje med ledande börser i Europa. Electrolux steg med 3,4 procent till 171 kronor.

OMX Stockholm (tisdag) + 0,73 ( i år + 17,6), Oslo + 1,02, Helsingfors + 1,59, Köpenhamn + 0,50, Frankfurt + 0,55, London + 0,43, USA Dow Jones - 0,53, Nasdaq - 0,66 och Tokyo - 0,39 procent. 

Dollar - 1 öre = 6,69 kr, Euro - 4 öre = 9,28 kr.


08 november 2010

Börsen

Stockholmsbörsen handlades upp till skillnad från ledande börser i Europa. H&M steg med 1,1 procent men även gruvaktier gick starkt och Lundin Mining avancerade med 5,0 procent.


OMX
Stockholm (måndag) + 0,6 ( i år 16,4 %), Oslo - 0,24, Helsingfors - 0,58, Köpenhamn - 0,22, Frankfurt, - 0,05, London - 0,43, USA Dow Jones - 0,33, Nasdaq +- 0,04 och Tokyo + 1,11 procent.

Dollar + 10 öre = 6,70 kr, Euro + 5 öre = 9,32 kr.


05 november 2010

Sverige är det sämsta affärslandet i Norden och hamnar först på plats 14 (18) på Världsbankens lista över länder där det är lättast för små- och medelstora företag att göra affärer.

Singapore hamnar i topp följt av Hongkong, Nya Zeeland, Storbritannien och USA. Sist på listan finns Tchad.

Världsbankens rankning omfattar 183 ekonomier och under de senaste fem åren har 85 procent av länderna förbättrat villkoren för företag att verka där. Kina och Indien hör till de länder som bland annat noterat de största förändringarna

Bästa Nordiska land är Danmark på en 6:e plats, Norge på plats 8 och Finland som nummer 13, strax före Sverige.

De kriterier som bland annat mäts är skattebetalningar, hur snabbt man kan få tillgång till el och datauppkopplingar, handel över gränserna samt tillgång till krediter.

Antalet sysselsatta i USA ökade med 151 000 under oktober månad jämfört med september, en betydligt bättre siffra än väntat. Arbetslösheten ligger emellertid kvar på 9,6 procent och nu får centralbanken kritik för de stödåtgärder som sattes in i veckan.

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble säger till tysk tv att USA:s penningpolitik är aningslös. Det kan inte uteslutas att det skapas en större instabilitet i framtiden som kan göra det svårare att återhämta ekonomin.

Bakom centralbankens åtgärd finns förmodligen andra syften, att försvaga dollarn och höja inflationen, ett risktagande som nu oroar långt utanför USA. Det resulterar i att exporten och importpriserna ökar och därmed vinner USA handelsfördelar på övriga länders bekostnad.

Hotet finns att USA går in i en längre period av deflation, fallande priser, såsom i Japan efter finanskrisen på 1990-talet.

Börsen

OMX
Stockholm (fredag) - 0,73 ( i år + 15,9), Oslo - 0,17, Helsingfors + 0,11, Köpenhamn - 0,20, Frankfurt + 0,3, London + 0,2, USA Dow Jones + 0,1, Nasdaq + 0,1 och Tokyo + 2,9 procent. 

Dollar  + 6 öre = 6,58 kr, Euro - 2 öre = 9,25 kr.


04 november 2010

Börsen

Kurserna på Stockholmsbörsen steg på bred front under torsdagen efter att den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutat om nya tillgångsköp för 600 miljarder dollar.

OMX
Stockholm (torsdag) + 1,6 ( i år 16,6 %), Oslo + 2,07, Helsingfors + 1,78, Köpenhamn + 1,20, Frankfurt, + 1,77, London + 1,98, USA Dow Jones + 1,96, Nasdaq + 1,46 och Tokyo + 2,17 procent.

Dollar - 13 öre = 6,52 kr, Euro - 5öre = 9,27 kr. 


03 november 2010

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve startar sedelpressarna och planerar att köpa statspapper för 600 miljarder dollar. Förhoppningen är att minska lånekostnaderna och därmed få fart på den vacklande ekonomin genom att öka antalet dollar i omlopp.

Federal Reserve ger en dyster bild av den amerikanska ekonomin och både tillväxt och arbetsmarknad går trögt, samtidigt som det råder låg aktivitet på lånemarknaden.

Beskedet är kontroversiellt och kritikerna varnar för att mer pengar i omlopp kan leda till högre inflation.

Beloppet på 75 miljarder dollar i månaden till mitten av nästa år var mer än väntat och strategin är inte helt riskfri. 

Om dollarn försvagas ytterligare och det skapas förväntningar på hög inflation i USA kan det leda till ännu högre råvarupriser och påverka börser och kapitalflöden.

En ytterligare försvagning av dollarn riskerar att pressa den svenska exportindustrin som redan kämpar med att den amerikanska valutan har förlorat kraftigt i värde.

President Obama kommer att få svårare att få igenom sina stimulanspaket sedan republikanerna fått majoritet i representanthuset.

Räntevapnet är nära noll varför Fed inte har så mycket att ta till för att stimulera ekonomin och beskedet på onsdagen var att styrräntan ligger kvar i intervaller 0-0,25 procent.

De ständigt stigande bomullspriserna och konkurrensen från låglöneländerna i Asien tog knäcken på det anrika Borås Wäfveri, som ansökt om konkurs på onsdagen tillsammans med sina dotterbolag.

Borås Wäfveri grundades 1870 i Borås och var under första delen av 1900-talet ledande.

Efter tekokrisen på 1960-talet ombildades bolaget och åternoterades på börsen 1985. 1995 förvärvades Krenholms i Narva och produktionen flyttades successivt över dit. 2004 flyttades den sista maskinen från Skene till Narva.

Borås Wäfveri har vid konkursen 17 anställda i Göteborg och 540 i Narva i Estland.

Börsen

Stockholmsbörsen föll tillbaka på onsdagen i likhet med de ledande Europabörserna och marknaden inväntade nervöst Federal Reserves penningpolitiska besked som inkom efter den svenska börsens stängning.

OMX Stockholm (onsdag) - 0,5 ( i år + 14,8 %), Oslo - 2,01, Helsingfors - 0,70, Köpenhamn + 0,02, Frankfurt - 0,55, London - 0,15, USA Dow Jones + 0,24, Nasdaq + 0,27och Tokyo + 0,06. 
 

Dollar + 1 öre = 6,65 kr, Euro + 1 öre = 9,33 kr.

02 november 2010

Det finns alldeles för stora handelshinder mellan de nordiska länderna och när det gäller vissa produkter är det billigare att handla med Sydkorea än med Norge.

Det måste ändras, anser Ewa Björling (M), ny samarbetsminister för nordiska frågor, som i dag deltar i Nordiska rådets ministermöte.

Det är nästan omöjligt för en arbetstagare att ha olika arbetsgivare på båda sidor Öresund på grund av att socialförsäkringssystemen finansieras olika.

Den som bor i Sverige och arbetar i Danmark får bara bruka sin tjänstebil under ett år i Sverige. Avgifter i butiker för utländska betalkort i Danmark gör att vissa danska affärer inte godtar svenska eller andra utländska betalkort.

Börsen

Stockholmsbörsen avslutade tisdagen uppåt, efter att kurserna återhämtat sig mot slutetr av dagen. Fokus ligger på räntemötet i USA där Federal Reserve väntas ge besked om ytterligare lättnadsåtgärder. Utvecklingen i Stockholm var något sämre än på de ledande Europabörserna. En av förlorarna var Assa Abloy som föll 1,2 procent sedan det finska verkstadsbolaget Wärtsilä sålt alla sina 7,27 miljoner aktier i bolaget (135 miljoner euro).

OMX Stockholm (tisdag) + 0,4 (i år + 15,4 %) Oslo + 0,88, Helsingfors + 0,10, Köpenhamn + 0,60, Frankfurt + 075, London + 1,10, USA Dow Jones + 0,58, Nasdaq + 1,14 och Tokyo + 0,06 procent.

Dollar - 5 öre = 6,64 kr, Euro + 2 öre = 9,32 kr.01 november 2010

Det är ett kraftigt drag i den svenska exporten och i år är återhämtningen nästan lika stor som fallet 2009. Mellan 2011 och 2013 kan exporten öka med ytterligare 20 procent.

Efter ett exportfall på 12 procent 2009, väntas det bli en ökning med lika mycket i år. Under 2011 förutspås en ökning med 8,5 procent och de kommande åren med 5,5 respektive 5,3 procent. Kronförstärkningen kan eventuellt sätta käppar i hjulen och många företag klagar redan på kronans förstärkning. 

Något som underlättar den svenska exporten är att tillväxten i världen tros växa med 4,5 procent nästa år och då spelar det mindre roll att utvecklingen i stora delar av Europa släpar efter och att det inte är någon vidare fart i USA.

Börsen

Stockholmsbörsen avslutade måndagen med oregelbunden handel och slutade strax över nollstrecket. Investerare världen över väntar på Federal Reserves räntebesked som kommer på onsdag. I Sverige var det Sandvik som bidrog till att Stockholmsbörsen steg medan H&M föll en procent.

OMX Stockholm (måndag) + 0,3 ( i år 14,9 %), Oslo + 1,02, Helsingfors + 0,15, Köpenhamn + 0,32, Frankfurt + 0,05, London + 0,34, Dow Jones + 0,06, Nasdaq - 0,10 och Tokyo - 0,52.

Dollar - 1 öre = 6,69 kr, Euro - 3 öre = 9,30 kr. 


31 oktober 2010

Den norska oljefonden, som investerar överskottet från oljefälten i utländska aktier, går som tåget. Nyligen passerade värdet 3 000 miljarder norska kronor. Fondens officiella namn är Statens pensionsfond utland men har egentligen inte med pensioner att skaffa. Fonden är ett verktyg för att skapa ekonomisk stabilitet på lång sikt, en buffert för statens finanser.

För att inte överhetta den norska ekonomin eller låta den påverkas av svängningar i oljepriserna investerar man bara i utlandet, i huvudsak i Europa. På lång sikt är det statens överskott av oljepengar och utvecklingen av av placeringar som påverkar tillväxten. 

17 procent av EU-medborgarna och 12 procent av svenskarna sägs leva i fattigdom. Det finns många mått på fattigdom och ett är om hushållets inkomster understiger 60 procent av medelinkomsten i Sverige.

Medelinkomsten för riket ligger på drygt 223 000 kronor (kommun medelinkomst) och för Stockholm 265 000 kronor. 

I Sverige är det ungdomar, ensamstående mammor och invandrare som löper störst risk att hamna i fattigdom. Enligt Rädda Barnens index levde 229 000 svenska barn i fattigdom 2006.

EU har utsett 2010 till Europeiska året för bekämpande av fattigdom och social utestängning.

Konsumtionskulturen präglar även dem som är utan pengar, alla förväntas vi konsumera annars hänger vi inte med. Konsumtionen visar vem du är, eller vem du vill vara.

Att konsumera är ett sätt att delta i samhället och alla behöver mat, kläder och boende, men barnfamiljer förväntas också skaffa exempelvis mobiltelefoner, märkeskläder och datorspel.

Genomgående för de fattiga familjerna är att barnens behov prioriteras och de vuxna köper sällan något till sig själva och fler drar till och med in på sin egen mat. Skammen att vara fattig har alltid funnits, men pressen har ökat med överflödet.

Inställningen till euron har blivit allt mer negativ bland småföretagarna och allt färre ser fördelar med ett medlemskap i EMU.

Stödet för euron är i dag det lägsta sedan SEB började mäta småföretagarnas attityder för tre år sedan. Företagare har länge varit de mest eurovänliga och för tre år sedan tyckte 61 procent att Sverige skulle byta kronan mot euron och vid mitten av 2009 hade siffran stigit till 67 procent för att nu ligga på 53 procent. Motståndet mot euron har ökat från 23 till 29 procent.

I dag anser de flesta, 52 procent av företagarna, att ett svenskt medlemskap i EMU varken skulle påverka deras företag positivt eller negativt. Men ju fler länder som går med i valutasamarbetet desto attraktivare blir det särskilt för de företag som har fler och större affärer med utlandet.


29 oktober 2010

Sex av tio gymnasieungdomar säger att det är mer "slösa" än "spara", visar siffror från höstens ungdomsbarometer, men trots det har en del någon form av sparande.

Bara 39 procent av flickorna ansåg att det vara spara och motsvarande siffra för pojkar var 44 procent. 83 procent av alla ungdomar sparar i någon form genom att spara själva (52 procent) eller har föräldrar som sparar åt dem (49 procent). 17 procent uppger att det inte har något sparande alls. 

Sverige får toppbetyg i EU:s granskning av de 27 ländernas industriella konkurrenskraft. EU-kommissionen tror att det går att få fram 5 miljoner nya jobb om alla följer de mest framgångsrika ländernas exempel.

Produktiviteten i Sverige ligger över EU-genomsnittet och svensk industri får beröm för sina satsningar på forskning och låga utsläpp. "Det finns inga stora problem för landets industri".

Tyskland uppmanas att förbättra konkurrenskraften i servicesektorn och se över regelverken för offentlig upphandling.

Frankrike uppmanas att vidta genomgripande åtgärder på det juridiska området, utbildnings-, forsknings- och miljöområdet.

EU behöver en ny modell för tillväxt och i den industripolitiska strategin ingår att göra det lättare att söka EU-pengar för att starta småföretag och för att satsa på export.

All EU-lagstiftning granskas för att se till att den inte förhindrar ökad konkurrens och det ska tas fram en strategi för att säkra företagens råvarutillgång.

Börsen

Stockholmsbörsen avslutade strax under nollstrecket på fredagen, efter att ha stärkts på eftermiddagen i spåren av amerikanska BNP-siffror. I likhet med torsdagen var utvecklingen sämre än på de övriga ledande Europabörserna, efter att den indextunga verkstadssektorn satts under press. Sandvik var ett av de företag som utvecklats 10 procent sämre än förväntat av marknaden.

Preliminär statistik från USA visade att landets BNP steg med 2,0 procent i årstakt under det tredje kvartalet, en siffra i linje med förväntningarna.

OMX
Stockholm (fredag) - 0,12 (i år + 14,6 %), Oslo + 0,53, Helsingfors - 0,93, Köpenhamn - 0,21, London - 0,05, Frankfurt + 0,09, Dow Jones + 0,04, Nasdaq +- 0,0 och Tokyo - 1,75 procent.

Dollar - 1 öre = 6,70 kr, Euro - 3 öre = 9,33 kr.


28 oktober 2010

Börsen

Stockholmsbörsen föll på torsdagen efter att flera indextunga bolag noterat nedgångar i spåren av negativt mottagna delårsrapporter. Utvecklingen i Stockholm var betydligt svagare än hos de ledande Europabörserna som noterade stigande kurser. SEB:s rapport mottogs negativt även om resultatet slog förväntningarna. Även ABB backade trots en stark rapport och Eniro tappade exempelvis hela 32 procent efter miljardförlust och avisering om nyemission.

OMX Stockholm (torsdag) - 1,1 ( i år 14,7 %), Oslo + 0,77, Helsingfors - 0,44, Köpenhamn + 0,58, London + 0,56, Frankfurt + 0,42, Dow Jones - 0,15, Nasdaq + 0,16 och Tokyo - 0,22 procent.

Dollar - 6 öre = 6,71 kr, Euro + 2 öre = 9,36 kr


27 oktober 2010

Bankkoncernen SEB redovisar en rörelsevinst på 2 847 miljoner kronor för tredje kvartalet i år att jämföra med en vinst på 702 miljoner kronor samma period år 2009.

Vändningen i de baltiska ekonomierna har blivit än tydligare i dag och i kombination med minskade problemlån är verksamheten i Baltikum tillbaka på plus.

Börsen

Stockholmsbörsen handlades på onsdagen svagt nedåt för andra dagen i rad och bland aktierna var det Nordea och Electrolux som hade fokus på sig.

Electrolux som var dagens mest omsatta aktie föll 4,5 procent efter dagens rapport. Nordeas rapport slog förhandsrapporterna och kallades fantastisk av bedömare och aktien steg med 2,5 procent.

OMX Stockholm (onsdag) - 0,3 (i år + 16, 0 %), Oslo - 1,04, Helsingfors - 0,47, Köpenhamn + 0,35, London - 1,07, Frankfurt - 0,69, NY Dow Jones - 0,39, Nasdaq + 0,24, Tokyo + 0,10.  

Dollar + 6 öre = 6,77 kr, Euro + 3 öre = 9,33 kr


26 oktober 2010


Börsen

Stockholmsbörsen backade något under tisdagen och dagen präglades av Riksbankens höjning av reporäntan och sänkning av räntebanan. Bland de många rapporterna gavs mest uppmärksamhet åt Autoliv och skogsbolaget Holmen som båda avancerade efter fina kvartalsrapporter.


OMX Stockholm (tisdag) - 0.2, (i år + 16,4 %), Oslo + 0,42, Köpenhamn - 1,29, Helsingfors -0,81, London - 0,78, Frankfurt - 0,38, USA Dow Jones + 0,05, Nasdaq + 0,26 Euronext  och Tokyo - 0,25 procent.

Dollar + 14 öre = 6,71 kr, Euro + 11 öre = 9,31 kr


25 oktober 2010

G20 valutakris är tillfälligt avblåst, men de globala stämningarna består. G20-mötet i Gyeongju för finansministrar och centralbankschefer förmådde inte hitta gemensamma lösningar, utan överlät åt varje land att följa sin egen väg. Nästa möjlighet ges om drygt två veckor vid toppmötet i Seoul.

Det betyder att Kina kan fortsätta med en lågt värderad valuta, att USA kan gå vidare med en penningpolitik som medför destabiliserande inflöden av kapital i andra länder, liksom att Japan och Tyskland kan hålla fast vid sina stora exportöverskott.

Resultatet av detta är att de globala obalanserna förvärras och att det ganska snart kan uppkomma en ny kris av det slag som världen just har gått igenom.

I övrigt kom man på mötet fram till en omfördelning av makten genom att Europa överlåter två styrelseplatser åt tillväxtländerna och det ger en försvagad representation för de mindre europeiska länderna, förmodligen även Sverige.

Vid mötet i Seoul kommer inte Nederländerna, som har särskilt inbjudits till tidigare möten, att vara med. I stället tillkommer Etiopien, Malawi, Singapore och Vietnam.

Börsen

Stockholmsbörsen avslutade måndagen strax under nollstrecket till skillnad från övriga ledande Europabörser där det var uppåt. Scanias och TeliaSoneras kvartalsrapporter togs emot olika av marknaden.
 
Scania levererade en kvartalsrapport på 3,4 miljarder kronor, en förbättring med cirka 3 miljarder kronor jämfört med samma period 2009. Omsättningen och orderingången kom som en besvikelse för investerarna och aktien föll med 4,6 procent.

Dagens rapportvinnare blev i stället TeliaSonera som steg med 1,6 procent efter det att resultatet lycktas slå marknadens förväntningar.

OMX Stockholm (måndag) - 0.1, (i år + 16,6 %), Oslo + 1,03, Köpenhamn + 0,68, Helsingfors + 0,66, London + 0,18 Frankkfurt + 0,51, USA Dow Jones + 0,28, Nasdaq + 0,460 Euronext  och Tokyo - 0,27 procent.

Dollar
 - 6 öre = 6,57 kr, Euro - 4 öre = 9,20 kr22 oktober 2010

För sjunde månaden i rad kan Ifo-institutet i München redovisa plussiffror något som resulterade i ett glädjeskutt på Frankfurtbörsen och det mesta pekar nu uppåt i Tyskland.

USA vill ha fastställda gränser för olika länders obalanser mot omvärlden. Över- eller underskottet i bytesbalansen skulle då kunna uppgå till maximalt 4 procent av BNP. Förslaget möts med skepsis från överskottsländer som Japan och Tyskland.

Två av börsens riktiga tungviktare, Ericsson och Volvo, ökar sin försäljning och lönsamhet och det är ett kvitto på att efterfrågan stärks och att priserna kan hållas uppe. Ericsson brottas med komponentbrist och kan inte leverera det som kunderna vill ha.

En fortsatt svag dollar märks emellertid och det kan komma att dämpa tillväxtsiffrorna när valutasäkringarna löper ut. Både Ericssons och Volvos personalstyrka ökar och i Ericssons fall sker det när man tar över folk i samband med att man gör affärer utomlands. I Sverige krymper bolaget sakta och sysselsätter nu färre än 18 000 personer.

Volvo tar in anställda på visstidskontrakt och det blir allt ovanligare med den klassiska tillsvidareanställningen i svenska storföretag. Volvos aktie har sedan årsskiftet stigit med över 50 procent.

Bankerna har sedan årsskiftet ökat sitt gap mellan ut- och inlåningsräntor. De korta bolåneräntorna har gått upp med runt 1 procentenhet, dubbelt så mycket som höjningen av inlåningsräntorna. Den nye finansmarknadsministern Peter Norman reagerar på utvecklingen.

Handelsbanken tjänade över 200 miljoner kronor på att inte höja sina sparkonton i samma takt som Riksbanken. Swedbanks räntenetto steg på liknande sätt med ungefär 180 miljoner kronor.

Före Lehmankraschen var det brukligt att skillnaden mellan Riksbankens reporänta och genomsnittsräntan låg på en procentenhet. Nu är den i stället 1,77 procentenheter och det är dessutom en ökning med nästan 0,5 procentenheter från början av året.

Börsen

Under fredagen kom en rad delårsrapporter och Ericsson redovisade en vinst efter skatt på 6,1 miljarder kronor, vilket var bättre än vad marknaden räknat med och aktien steg med 4,2 procent.

Konkurrenten Nokia sjönk däremot med 3,4 procent efter att ha stigit starkt under torsdagen. 

OMX Stockholm (fredag) - 0.6, (i år + 16,6 %), Oslo - 0,44, Köpenhamn - 0,36, Helsingfors - 0,60, London - 029 Frankkfurt - 0,08, USA Dow Jones - 0,13, Nasdaq + 0,80 Euronext  och Tokyo + 0,54 procent.

Dollar - 1 öre = 6,63 kr, Euro - 5 öre = 9,23 kr


21 oktober 2010

Den tiondel av den svenska befolkningen som tjänar mest pengar hade en inkomstökning på 47 procent under perioden 1999-2009. Motsvarande ökning för tiondelen med lägst inkomster var 17 procent, enlig Statistiska centralbyrån (SCB).

tisdag väntas nästa räntehöjning från 0,75 till 1,0 procent och det kommer förmodligen att bli ännu ett beslut med oenighet inom Riksbankens ledning.

Enligt Riksbankens räntebana ska reporäntan höjas till 3,8 procent fram till 2013, men det är allt färre som tror på detta.

Konjunkturuppgången har varit stark hittills i år, men under 2011 väntar troligtvis en dämpad utveckling även i Sverige.

Om du har ett gratis uttagkort på SEB eller Nordea är det hög tid att undersöka andra alternativ. I stället får du skaffa ett kort som även har betalfunktion och för det måste du betala.

Det finns de som undrar om de ska behöva betala för att få ut de pengar de lånat ut till banken?

Kontokort är samlingsnamn för kort som fungerar som betalningsmedel och dessa delas in i debetkort, betalkort och kreditkort.

Uttagskort är renodlade uttagskort som enbart kan användas till att ta ut kontanter i en uttagsautomat och de är på väg att försvinna och det finns ingen kortutgivare som ger ut nya sådana.

Debetkort kan ges ut av en bank och kallas då ofta för bankkort och är oftast knutna till Visa eller Mastercard. Det finns även enklare bankkort som är knutna till Maestro eller Visa Electron. Vid betalning med kortet debiteras det bankkonto som kortet är knutet till.

Betalkort är benämningen på kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd, vanligtvis 30-45 dagar, med betalning av det belopp som påförts kontot under en viss period.

Kreditkort är ett kort där betalning vid ett köp sätts upp på ett skuldkonto och i allmänhet betalar kortinnehavaren ränta från inköpsdagen.

Källa: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. 

Swedbank redovisade en vinst på 3,2 miljarder kronor för tredje kvartalet att jämför med en förlust på 2,1 miljarder för samma period förra året. Banken säger att krisen fortfarande syns i resultatet men att man har det värsta bakom sig.

Tillväxten i den amerikanska ekonomin är fortfarande blygsam, enligt den senaste rapporten från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve. 

Visserligen ökade den privata konsumtionen något men konsumenterna är priskänsliga och handlar huvudsakligen nödvändiga varor.
 
Bomarknaden är fortsatt svag men priserna verkar stabiliseras. Även på arbetsmarknaden går det trögt. Många arbetsgivare är försiktiga med nyanställningar på grund av osäkerhet rörande ekonomin, enligt Fed.

Börsen

Stockholmsbörsen steg rejält på torsdagen efter starka delårsrapporter från Swedbank, Boliden och Nokia. Det var upp även på de stora Europabörserna men inte lika mycket som Stockholm.


OMX Stockholm (torsdag) + 1,5, (i år + 17,4 %), Oslo + 1,14, Köpenhamn + 1,04, Helsingfors + 2,59, London + 0,50 Frankkfurt + 1,33, USA Dow Jones + 0,35, Nasdaq + 0,09 Euronext  och Tokyo - 0,05 procent.

Dollar - 2 öre = 6,64 kr, Euro - 2 öre = 9,28 kr


20 oktober 2010

Handelsbanken
redovisar en rörelsevinst på 3 606 (3 255) miljoner kronor för tredje kvartalet 2010.

Börschefen Erik Thedéen (M) blir en av finansmarknadens övervakare när han blir statssekreterare hos Peter Norman (M). Partimedlem blev han först i förra veckan. Även Johanna Lybeck (M) har utsetts till statssekreterare hos Peter Norman med ansvar för finansmarknadsfrågor.
 
Den nye finansmarknadsministern Peter Norman (M) slår fast att kunderna på bank- och finansmarknaden är i underläge. Mot den bakgrunden kommer han att hålla särskild kontroll på de avgifter bankerna försöker vältra över på sina kunder. 

Hög inflation och risk för bubblor tvingar Kinas centralbank att fortsätta strama åt och på tisdagen kom en oväntad räntehöjning på ettåriga räntor med 0,25 procentenheter.

Priset på guld når dagligen nya rekordnivåer och i kölvattnet av detta dyker nya bolag upp som dammsuger marknaden på gamla ringar, smycken och tandguld.

Intresset för guld svänger med konjunkturen och i kristider brukar metallens värde stiga och därmed ökar privatpersoners intresse för både att placera och sälja. Det guld som köps in måste noga dokumenteras av uppköparen.

Börsen

Stockholmsbörsen stängde på onsdagen strax över nollstrecket och bland förlorarna fanns bankerna efter det att Handelsbanken var först ut med en rekordvinst, men aktien föll på grund av lägre aktivitet inom aktiehandel samt ränte- och valuta handel.

OMX
Stockholm (onsdag) + 0,2, (i år + 15,7 %), Oslo + 0,64, Köpenhamn + 2,42, Helsingfors + 0,55, London + 0,44 Frankkfurt + 0,52, USA Dow Jones + 1,18, Nasdaq + 0,84 Euronext  och Tokyo - 1,65 procent.

Dollar - 11 öre = 6,66 kr, Euro - 4 öre = 9,30 kr


19 oktober 2010

Sverige har världens högsta marginalskatt för höginkomsttagare sedan Danmark genomförde en skattereform vid förra årsskiftet. Svenskar med en årsinkomst över 545 200 kronor betalar runt 56,6 procent av en inkomstökning i skatt. För danskarna är numera högsta marginalskatten 55,4 procent.

Flera länder har dock ryckt närmare genom att kraftigt höja skatten under det senaste året till följd av finanskrisen som har orsakat stora hål i de offentliga finanserna.

Främst gäller det Storbritannien, där den högsta marginalskatten nu är 50 procent, mot tidigare 40 procent. Även krisdrabbade Island, Grekland och Portugal har höjt sina höginkomsttagares marginalskatt, enligt rapporten från KPMG.

Dessa jämförelser ger dock inte hela bilden, eftersom det i många länder också finns obligatoriska socialavgifter som tar en del av inkomstökningen. I Sverige ger dessa socialavgifter inte några ytterligare förmåner ovanför ett fastställt tak.

För svenska höginkomsttagare finns därmed en ytterligare, osynlig marginalskatt som gör att den samlade skatten på en inkomstökning uppgår till cirka 67,5 procent.

Kroatien, Ungern och Grekland finns högst på listan när det gäller skatte- och socialavgiftsuttaget från personer med en årsinkomst på 100 000 dollar, alltså omkring 650 000 kronor. För personer med en årsinkomst på 300 000 dollar, runt två miljoner kronor, ligger Belgien och Danmark högst i skatteuttag, strax ovanför Sverige.

Sverige har höga marginalskatter, men jämfört med andra länder har vi fördelen att ha kommit lindrigare igenom den ekonomiska krisen. Hos oss har skatteuttaget kunnat sänkas, men det har stigit på många håll i Europa.

Börsen

Ett betydligt bättre kvartalsresultat än väntat, höjda finansiella mål och ett väl tajmat förvärv i USA gav SKF-aktien ett börslyft på 10 procent på tisdagen.

Bland ljuspunkterna utmärker sig kraftindustrin, där suget är stort efter ny utrustning, som pumpar och kompressorer. SKF-chefen noterar också lyft bland kunder inom jordbruk, byggindustrin, papper och företag som arbetar med förnyelsebara energikällor.

På börsen tog andra svenska verkstadsbolag, som Sandvik och Atlas Copco, rygg på SKF och steg trots en i övrigt skakig börs som sjönk 0,2 procent på tisdagen.

OMX Stockholm (tisdag) - 0,16, (i år + 15,4 %), Oslo - 1,15, Köpenhamn - 0,79, Helsingfors - 0,72, London - 0,67 Frankkfurt - 0,40, USA Dow Jones - 1,48, Nasdaq - 1,76 Euronext  och Tokyo + 0,43 procent.

Dollar + 12 öre = 6,77 kr, Euro + 6 öre = 9,34 kr


18 oktober 2010

Börsen

Stockholmsbörsen återhämtade en inledande nedgång på måndagen i väntan på att rapportsäsongen drar igång på allvar. De ledande Europabörserna hade en något bättre utveckling än i Stockholm.

OMX Stockholm (måndag) + 0,1, (i år + 15,6 %), Oslo + 0,14, Köpenhamn - 1,17, Helsingfors - 0,20, London + 0,69 Frankkfurt + 0,37, USA Dow Jones + 0,73, Nasdaq + 0,48 Euronext  och Tokyo - 0,02 procent.

Dollar + 5 öre = 6,65 kr, Euro + 3 öre = 9,29 kr


16 oktober 2010

Motsättningarna i den globala valutapolitiken växer dag för dag, G20 är splittrat och oron ökar för att valutaspänningarna ska utlösa handelskrig. Bakom detta ligger stora obalanser i en värld där dollarn faller och kapitalet just nu strömmar från etablerade industriländer till de nya tillväxtmarknaderna.

Kina skulle gynnas av en mer flexibel växelkurs, men den får inte stiga för hastigt, anser ledande kinesiska ekonomer.

Mycket tyder på att Kinas valuta är undervärderad i reala termer och en mer rörlig kurs på yuanen löser förmodligen inte USA:s problem, men det skulle hjälpa Kina att få en mer balanserad utveckling.

USA:s stora handelsunderskott är ett självförvållat problem och några stora höjningar av yuuanen är inte att vänta.

Euron har stigit påtagligt mot både dollarn och den kinesiska yuanen de senaste månaderna, efter den nedgång som präglade första halvåret. Detta är en belastning för många exportföretag.

Många tillväxt- och utvecklingsländer känner sig klämda av den sjunkande dollarn och därmed även av Kina eftersom yuanen i stort sett följt med dollarn ner i kurs. 

Japan kämpar vidare med att försöka bromsa yenens uppgång mot dollarn och flaggar för nya ingripande på valutamarknaden. Uppgången mot dollarn innebär också att yenen även har stigit mycket mot den kinesiska yuanen.

Den koreanska wonen har sjunkit med minst 20 procent mot den japanska yenen sedan hösten 2008.

Det hörs kritiska röster mot USA:s stora underskott, de offentliga finanserna och det inhemska sparandet. Till detta kommer också klagomål på den stimulanspolitik som USA och andra försvagade västländer ännu driver efter finanskrisen.

Tyskland som är världens näst största exportnation varnade för att valutakrigen kan utlösa handelskrig, en oro som nu många delar.

Finansminister Anders Borgs (M) prognos för BNP-ökningen 2010 och 2011 är 4,8 respektive 3,7 procent och ändå talar han om riskerna för en sämre utvecklingen. Vi ska naturligtvis komma ihåg att ekonomin krympte med 5 procent förra året.

I veckan kom inflationssiffran för september och prisökningstakten steg från 0,9 till 1,4 procent. 

Alla prognoser visar att konsumentprisindex kommer att fortsätta stiga och snart ligga klart över inflationsmålet 2 procent. Ökningen kommer att bero på de förväntade räntehöjningarna de närmaste åren. 

Anders Borg avser uppenbarligen att bygga upp stora offentliga överskott inför eventuellt kommande kriser och hans extrema försiktighet går ut över viktiga framtidsreformer av svensk ekonomi.

Överskottsmålet är satt till 1 procent av BNP men det kan inte uteslutas att Borgs ambitioner är mycket högre än så. Man kan fråga sig varför?

Den budget som Borg presenterade i riksdagen präglas av en känsla av belåtenhet hos den borgerliga regeringen och man kan undra vad han har för reformambitioner de närmaste åren.

De förslag som presenterades beräknas kosta staten 12,8 miljarder 2011 och 11,4 miljarder 2012 och ska ställas mot statsbudgeten på runt 810 miljarder kronor.

Regeringen måste fokusera på sysselsättningen - arbetslinjen - och förstärkning av de offentliga finanserna för att som politikerna säger klara välfärden när befolkningen blir allt äldre.

Men regeringens åtgärder för att ordna fler jobb är inte tillräckliga. Det saknas ordentliga satsningar för småföretag samt en utbyggd arbetsmarknadsutbildning i budgeten.

Problemet är egentligen inte att vi blir äldre utan den höga arbetslösheten och utanförskapet, men det tonar man ned. 40-talisterna är en ganska välbeställd grupp med en överlag god hälsa.

Jobbskatteavdragen innebär att de offentliga utgifterna har behövt begränsas som andel av BNP (arbetslöshetsersättning och sjukförsäkringsreformen). Enligt regeringsförklaringen ska den utvecklingen fortsätta fram till 2014.

När Fredrik Reinfeldt (M) tillträde 2006 lovade han att skattetrycket under hans mandatperiod skulle ligga på samma nivå som hans ålder (40), något han inte lyckats infria. 

Den tyska ekonomin växer detta år lika mycket som den gjorde efter återföreningen för 20 år sedan, enligt de ledande tyska näringslivsinstitutens gemensamma höstprognos.

Ekonomin i år kommer att växa med 3,5 procent (- 4,9) och det är den tyska exportindustrin som fungerar draglok. Men även den inhemska konsumtionen och importen ökar.

2011 väntas en avmattning på grund av världskonjunkturen och man räknar med en tillväxt på 2 procent. Arbetslösheten kommer att sjunka för första gången sedan 1992 och de tyska löntagarna kan dessutom räkna med höjda löner.

Enligt instituten finns det tre orosmoln inför framtiden: USA riskerar hamna i en ny recession, Kinas överhettade fastighetsmarknad får oönskade följder och att eurokrisen blossar upp igen.

Nästa år räknar instituten med att budgetunderskottet hamnar på 2,7 procent av BNP och det betyder att Tyskland till skillnad från i år klarar EU-kravet på högst 3 procents underskott.


15 oktober 2010

Börsen

Stockholmsbörsen avslutade veckan på minus och bland annat nådde Sony Ericssons rapport inte upp till marknadens förväntningar. H&M försäljning i september var bättre än väntat och aktien steg något.


OMX Stockholm (fredag) - 0,44, (i år + 15,5 %), Oslo - 0,16, Köpenhamn - 0,60, Helsingfors - 0,94, London - 0,42 Frankkfurt + 0,57, USA Dow Jones - 0,29, Nasdaq + 1,37 Euronext  och Tokyo - 0,87 procent.

Dollar + 4 öre = 6,60 kr, Euro + 3 öre = 9,26 kr


14 oktober 2010

Börsen

Stockholmsbörsen inledde torsdagens handel med uppgång men slutade dagen strax under noll.

OMX Stockholm (torsdag) - 0,3, (i år + 16,0 %), Oslo + 0,43, Köpenhamn - 0,98, Helsingfors - 1,63, London - 0,35 Frankkfurt + 0,32, USA Dow Jones - 0,01, Nasdaq - 0,24 Euronext  och Tokyo + 1,91 procent.

Dollar - 7 öre = 6,56 kr, Euro - 3 öre = 9,23 kr


13 oktober 2010

Dollarn har fortsatt att rasa idag mot världens valutor och mot kronan har dollarn gått ned 7 öre i dag till drygt 6,56.

Den kanske viktigaste förklaringen till att dollarn nu faller mot valutor som euron, den japanska yenen och kronan är att den amerikanska centralbanken Federal Reserv har signalerat att banken ska pumpa in pengar i det finansiella systemet genom att köpa olika typer av statspapper. Syftet är att motverka deflation i ekonomin, att priserna faller.

En av effekterna är att det blir lättare för amerikanska företag att sälja sina produkter på världsmarknaden. Dollarförsvagningen är en het fråga i det pågående valutabråket, där Kina anklagas för att på konstgjord väg pressa ned sin valuta.

Men eftersom den kinesiska yuanen i stort sett är låst till dollarkursen innebär det här samtidigt att också yuanen nu försvagas. Det gynnar Kina kortsiktigt, men det skapar en massa spänningar i världen. Euron blir oförsvarligt stark i det här sammanhanget, som den tredje största världsvalutan och det skapar i förlängningen problem för eurozonen.

Den starka kronan i förhållande till dollarn har redan skapat problem i vissa branscher som sågverk där det nu är tvärstopp.


Börsen

Stockholmsbörsen steg kraftigt på onsdagen i linje med övriga Europabörser när Federal Reserve sade sig vara beredd med fler lättnader för att få fart på den amerikanska ekonomin.


OMX Stockholm (onsdag) + 1,4, (i år + 16,4 %), Oslo + 2,12, Köpenhamn + 1,75, Helsingfors + 1,54, London + 1,51 Frankkfurt + 2,06, USA Dow Jones + 0,69, Nasdaq + 0,96, Euronext  och Tokyo + 0,16 procent.

Dollar - 7 öre = 6,62 kr, Euro - 1 öre = 9,26 kr


12 oktober 2010

Börsen

Stockholmsbörsen sjönk något på tisdagen i likhet med övriga stora europeiska börser även om de återhämtade sig något under dagen. Dagens vinnare var bland annat fastighetsbranscher där de tyngsta steg kraftigt.

OMX Stockholm (tisdag) - 0,1, (i år + 14,9 %), Oslo - 0,50, Köpenhamn + 0,09, Helsingfors - 0,09, London - 0,19, Frankkfurt - 0,08, USA Dow Jones + 0,09, Nasdaq + 0,65, Euronext  och Tokyo - 2,09 procent.

Dollar + 4 öre = 6,70 kr, Euro + 1 öre = 9,27 kr11 oktober 2010

Börsen

Stockholmsbörsen inledde veckan med mindre kursuppgångar på flera håll och bäst gick det för verkstadsbolagen bland annat Electrolux som steg 4,2 procent. 

Dollarn pressas sedan helgens IMF-möte misslyckats att lösa den valutakonflikt som blossat upp där både Europa och USA anklagar Kina för att dopa sin ekonomi med en undervärderad yuan.  

OMX Stockholm (måndag) + 0,6, (i år + 15,0 %), Oslo -, Köpenhamn + 0,97, Helsingfors + 1,01, London + 0,26, Frankkfurt + 0,28, USA Dow Jones + 0,02, Nasdaq + 0,02, Euronext  och Tokyo - 0,99 procent.

Dollar - 1 öre = 6,66 kr, Euro - 4 öre = 9,26 kr


08 oktober 2010

Oron för ett fullskaligt valutakrig mellan USA och Kina präglade fredagens inledning av Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens årliga höstmöte i Washington. Världsekonomin är för sårbar och obalanserad för att klara ett valutakrig, underströk IMF:s chef Dominique Strauss-Kahn när mötet inleddes.

Industriproduktionen sjönk med 4,0 procent, men jämfört med augusti förra året steg industriproduktionen med 9,7 procent.

Flertalet företag räknar med att konjunkturen fortsätter att förbättras under det närmaste halvåret, enligt Riksbankens senaste företagsenkät.

"Åtskilliga företag betonar dock att framtiden är osäker främst på grund av risken för en internationell konjunkturnedgång. Företagen är därför vaksamma på förändringar i konjunkturläget", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. 

Börsen

Stockholmsbörsen pendlade kring 0-strecket större delen av dagen och det var amerikansk sysselsättningsdata som satte press under eftermiddagen. Det ryktas återigen om en fusion inom banksektorn och det är Swedbank som är föremål för spekulationer med SEB eller Nordea som den andre parten.


OMX
Stockholm (fredag) + 0,1, (i år + 14,3 %), Oslo + 0,8, Köpenhamn - 0,6, Helsingfors + 0,3, London - 0,1, Frankkfurt + 0,3, USA Dow Jones + 0,5, Nasdaq + 0,8, Euronext  och Tokyo - 1,0 procent.

Dollar + 2 öre = 6,67 kr, Euro + 2 öre = 9,30 kr


07 oktober 2010

Riskerna för bakslag i den globala ekonomin ökar, även om återhämtningen går vidare. Kvar efter krisen finns stora problem som behöver lösas. I världshandeln råder en farlig obalans mellan underskottsländer som USA och överskottsländer som Kina, enligt Internationella valutafonden (IMF).

Uppgången i världsekonomin ser ut att gå långsammare under nästa år och i sin nya prognos räknar IMF med att världens BNP växer med 4,8 procent under 2010 och 4,2 procent under 2011. Skillnaderna är emellertid stora mellan enskilda länder.
 
Industriländerna får en BNP-ökning på 2,7 procent i år och 2,2 procent 2011. Sverige som tillhör denna kategori får en BNP-ökning på 4,4 procent i år och 2,6 procent nästa år.

Tillväxtländerna får för gruppen som helhet en BNP-ökning på 7,1 procent i år och 6,4 procent 2011. I Kina och Indien blir tillväxten snabbare men sackar något.

Framtidens finanskriser
ska undanröjas med högre lånekostnader och lägre aktieutdelningar. Ekonomer varnar för att räntenivån kommer att höjas med i snitt 0,7 procent och miljonlånen blir därmed tusentals kronor dyrare.

Räntekostnaden för ett lån på 500 000 under ett år ligger i dag på runt 8 575 kronor och med det nya systemet år 2013 kommer den att hamna på 22 400 kronor.

Räntan på ett lån på 2 miljoner kronor ligger i dag på 34 300 kronor och med de nya reglerna 89 600 kronor per år, beräknat på bankernas snitt för 3 månaders boränta (2,45 procent) efter ränteavdrag. För 2013 är räntekostnaden beräknad på 3,75 procent reporänta, bankens marginal och 0,7 procent påslag.

Det blir ett ökat skydd för sparare när regeringen höjer den statliga insättningsgarantin från nuvarande 500 000 kronor till 100 000 euro första januari 2011 (900 000 kronor enligt dagens växelkurs). Det är innebörden av den proposition som regeringen lägger fram den 27 oktober.

Insättningsgarantin innebär att staten går in och garanterar spararnas pengar om en bank går omkull. Garantin har höjts i omgångar, senast för två år sedan då finanskrisen var som värst. Då dubblades summan från 250 000 kronor per person och institut till 500 000 kronor.

Tiden för utbetalning kommer också att sänkas från i dag tre månader till 20 dagar, men det är oklart när det träder i kraft.

Senast insättningsgarantin var aktuell var när Finansinspektionen (FI) drog in banken HQ:s tillstånd.

Börsen

Stockholmsbörsen avslutade torsdagens handel med pressade kurser efter en skakig dag. Fokus låg på makrosidan då ECB lämnade styrräntan oförändrad på rekordlåga en procent, där den nu har legat i snart ett och ett halvt år. De flesta analytiker räknar inte med någon justering förrän i slutet av 2011.

Storägaren Renault sålde sina B-aktier, 14,9 procent av kapitalet, i den svenska fordonskoncernen Volvo till institutionella investerare och bakgrunden är att Renault måste minska sina skulder. Volvoaktien backade 5,3 procent.

OMX Stockholm (torsdag) - 0,6, (i år + 14,2 %), Oslo - 0,5, Köpenhamn + 0,15, Helsingfors + 0,8, London - 0,3, Frankkfurt + 0,1, USA Dow Jones - 0,2, Nasdaq - 0,1, Euronext  och Tokyo - 0,1 procent.

Dollar - 5 öre = 6,66 kr, Euro - 6 öre = 9,28 kr


06 oktober 2010

UC:s senaste månadsstatistik visar att 487 företag försattes i konkurs i september, en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Det är första gången sedan december 2009 som konkurserna ökar. 

Nästan alla konjunktursignaler är positiva, varför det är förvånande att företagskonkurserna ökar så dramatiskt under en enskild månad, säger Sigbladh, som är marknadschef på UC.

Orsaken kan vara överetablering inom tjänstesektorn och handeln liksom fortsatta problem för mindre företag att få banklån.
 
60 procent av alla konkursbolagen har två anställda eller färre, varför det handlar om små bolag.


Börsen

Stockholmsbörsen avslutade svagt uppåt på onsdagen och pressades av oväntat svag amerikansk jobbstatistik och en skakig inledning på Wall Street. H&M och Ericsson drog ned utvecklingen vilket resulterade i att börsen gick sämre än de ledande Europabörserna.

Eniro handelstoppades efter uppgifter i DI att tre riskkapitalbolag planerade ett intåg i bolaget, men Eniro tillbakavisade att det förelåg ett bud på dem och aktien tappade 13 procent när handeln återupptogs. I tisdags rusade den 32 procent.

OMX Stockholm (onsdag) + 0,1, (i år + 14,8 %), Oslo + 0,9, Köpenhamn + 1,3, Helsingfors + 0,5, London + 0,8, Frankkfurt + 0,9, USA Dow Jones + 0,2, Nasdaq - 0,8, Euronext  och Tokyo + 1,8 procent.

Dollar +- 0 öre = 6,71 kr, Euro + 6 öre = 9,34 kr


05 oktober 2010

Börsen

Japansk räntesänkning och beslut att upprätta ett nytt stort fondsystem på knappt 3 000 miljarder kronor för stödköp av obligationer samt positiv amerikansk statistik ledde till börslyft på bred front under tisdagen.

Finanssektorn gick starkt med stöd av att Deutsche Bank höjt riktkurserna för storbankerna. Bland vinnarna fanns också Skanska som steg med 3,4 procent.

OMX Stockholm (tisdag) + 1,7, (i år + 14,7 %), Oslo + 1,1, Köpenhamn + 0,8, Helsingfors + 1,3, London + 1,4, Frankkfurt + 1,3, USA Dow Jones + 1,8, Nasdaq + 2,4, Euronext  och Tokyo + 1,5 procent.

Dollar - 7 öre = 6,71 kr, Euro - 1 öre = 9,27 kr


04 oktober 2010

Börsen

Stockholmsbörsen backade tidigt under måndagen och höll sig sedan på en lägre nivå vid stängning. De ledande Europabörserna pekade också nedåt. Saab har fått en order på 4,5 miljarder kronor och gick mot strömmen och stängde 4,8 procent upp.

OMX Stockholm (måndag) - 1,1, (i år + 12,8 %), Oslo - 0,6, Köpenhamn - 0,8, Helsingfors - 0,9, London - 0,7, Frankkfurt - 1,1, USA Dow Jones - 0,7, Nasdaq - 1,1, Euronext  och Tokyo - 0,25 procent.

Dollar + 7 öre = 6,78 kr, Euro + 5 öre = 9,28 kr


01 oktober 2010

Den starka svenska kronan riskerar att urholka de stora verkstadsbolagens vinster framöver. Det blir mindre vinster kvar när dessa räknas om från bland annat dollar och euro till kronor.

Scania räknar exempelvis på hur många lastbilar de väntas sälja, när de kommer att levereras och när bolaget kan få betalt. För att försäkra sig mot valutarisken, det vill säga risken att euron står i tio kronor när ordern kommer in, men bara nio kronor när Scania får betalt köper bolaget olika typer av terminskontrakt.

Fortsätter kronan att vara stark så kommer det att märkas i verkstadsbolagens vinster nästa år, den bedömningen gör Niclas Höglund på Swedbank aktieanalys, för när vinster i dollar och euro räknas om till svenska kronor så kommer vinsterna att bli ungefär fem procent lägre.

Valutarisker är en anledning till att verkstadsbolagen valt att flytta sin produktion, målet är att producera varorna i samma valutaområde som de säljs. Många av bolagen har ju egna fabriker i länder som Brasilien, Ryssland och i Kina.

För de svenska underleverantörerna kan den starkare kronan blir ett större problem säger Niclas Höglund.

- Där kan konkurrenskraften svikta och om man konkurrerar med amerikanska konkurrenter som producerar i USA och skickar till Sverige eller Europa, då har man en sämre situation. Det är de mindre och medelstora bolagen som i det här läget är lite mer utsatta, säger han.

Under finanskrisen sjönk efterfrågan på lastbilar som en sten och då hade både Scania och Volvo räknat med att sälja fler lastbilar och till en starkare krona. Följden blev att de gjorde förluster på sina valutasäkringar.

Börsen

Vinsthemtagningar präglade Stockholmsbörsen mot slutet av fredagen. Mycket handlade också om Munters och Alfa Laval som höjt sitt kontantbud på företaget. 

OMX Stockholm (fredag) - 0,4, (i år + 14,1 %), Oslo + 0,3, Köpenhamn - 1,0, Helsingfors + 0,4, London + 0,8, Frankkfurt - 0,3, USA Dow Jones + 0,4, Nasdaq + 0,1, Euronext  och Tokyo + 0,4 procent.

Dollar - 7 öre = 6,71 kr, Euro + 1 öre = 9,23 kr


30 september 2010

Börsen

Stockholmsbörsen steg under eftermiddagen på bättre än väntad amerikansk statistik, men i sluthandeln valde investerarna att sälja.

OMX Stockholm (torsdag) + 0,3, (i år + 14,5 %), Oslo + 0,1, Köpenhamn + 0,3, Helsingfors + 0,7, London - 0,4, Frankkfurt - 0,3, USA Dow Jones - 0,4, Nasdaq - 0,3, Euronext  och Tokyo - 2,0 procent.

Dollar + 5 öre = 6,78 kr, Euro + 5 öre = 9,22 kr


29 september 2010

Konjunkturinstitutets (KI) så kallade barometerindikator, som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin, steg med fyra enheter mellan augusti och september och ligger bara marginellt under toppnoteringarna från våren 2000. Hushållens konfidensindikator steg med drygt tre enheter och ligger på den högsta nivån på tio år.

KI:s nya barometer visar att det är fortsatt bra tryck i den svenska ekonomin. Tillväxten är stark och bred och det finns inga tecken på att den svenska ekonomin skulle påverkas av någon avmattning i den globala ekonomin ännu. Konfidensindikatorerna är nära eller på rekordnivåer för många sektorer, inklusive hushållen. Sysselsättningen fortsatte också att stiga snabbt i september, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Det här betyder mycket stark BNP-tillväxt och andra kvartalets 4,6 procent är antagligen bara en försmak av kommande kvartal. BNP-tillväxten under tredje och fjärde kvartalet kan mycket väl landa på mellan 6 procent och 7 procent, tillägger han.

Ett omfattande paket med lagförslag som antogs av EU-kommissionen under onsdagen vill införa snabbare och effektivare sanktioner mot medlemsländer som bryter mot EU:s budgetregler.

Dels vill EU-kommissionen samordna och staga upp ländernas ekonomier, dels införa snabbare och effektivare sanktioner mot euroländer som upprepade gånger bryter mot EU:s regler för hur stora ländernas underskott och skulder får vara.

Sverige och andra länder utanför eurozonen omfattas inte av sanktionsdelen i det omfattande lagpaketet.

Förslagen beskrivs som den största skärpningen av den ekonomiska styrningen i EU sedan den ekonomiska och monetära unionen (EMU) lanserades. Det är den finansiella och ekonomiska krisen, med våldsamma attacker mot Grekland och euron i våras, som gjort att förslagen kommit på bordet.

Ett element är att lägga större vikt vid regeln om att statsskulden inte får överstiga 60 procent av BNP, något som en rad EU-länder bryter mot i dag.

Förslaget är att 0,2 procent av BNP i ett första steg ska deponeras med ränta hos EU när EU-kommissionen anser att skuldnivån är osunt hög i ett euroland. Bättrar sig inte landet i fråga försvinner räntan på panten och i ett sista steg omvandlas den till böter.

Börsen

Stockholmsbörsen föll tillbaka under onsdagen och gick sämre än de ledande Europabörserna. H&M lyckades inte leva upp till marknadens höga förväntningar i delårsrapporten och aktien backade 6,5 procent.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,3, (i år + 14,2 %), Oslo + 0,6, Köpenhamn - 0,1, Helsingfors + 0,1, London - 0,2, Frankkfurt  - 0,5, USA Dow Jones - 0,2, Nasdaq - 0,1, Euronext  och Tokyo + 0,7 procent.

Dollar - 4 öre = 6,73 kr, Euro - 2 öre = 9,17 kr


 
28 september 2010


Börsen

Stockholmsbörsen stängde upp på tisdagen och en av dagens vinnare var Electrolux som steg med 2,3 procentenheter.

OMX Stockholm (tisdag) + 0,5, (i år + 14,5 %), Oslo - 0,2, Köpenhamn - 0,4, Helsingfors + 0,9, London + 0,1, Frankkfurt + - 0,0, USA Dow Jones + 0,4, Nasdaq + 0,4, Euronext  och Tokyo - 1,1 procent.

Dollar - 7 öre = 6,77 kr, Euro - 3 öre = 9,19 kr


27 september 2010


Börsen

Det var en tung och bred börsnedgång som inledde veckan och tunga aktier som H&M och Ericsson satte ned börshumöret.

OMX Stockholm (måndag) - 0,6, (i år + 14,2 %), Oslo + 0,3, Köpenhamn - 0,5, Helsingfors - 0,5, London - 0,5, Frankkfurt  - 0,3, USA Dow Jones - 0,4, Nasdaq - 0,5, Euronext  och Tokyo + 1,4 procent.

Dollar + 2 öre = 6,84 kr, Euro + 3 öre = 9,22 kr


24 september 2010

Börsen


Stockholmsbörsen avslutade dagen kraftigt upp med stöd av stigande USA-börser och oväntat bra statistik, en utveckling som var liknande på börserna i Europa. Det var verkstadsbolagen som visade vägen för uppgången och Volvo steg bland annat med 3,7 procentenheter till 98,45.

OMX Stockholm (fredag) + 2,0, (i år + 14,8 %), Oslo + 0,5, Köpenhamn + 0,75, Helsingfors + 1,45, London + 0,9, Frankkfurt  + 1,8, USA Dow Jones + 1,9, Nasdaq + 2,3, Euronext  och Tokyo - 1,0 procent.

Dollar - 7 öre = 6,81 kr, Euro +- 0 öre = 9,19 kr


23 september 2010

Två nya rapporter i dag pekar åt olika håll när det gäller hushållens förmögenheter. Både banken SEB och Statistiska Centralbyrån (SCB) har räknat och det visar sig att de har hamnat på helt olika siffror.
 
Enligt statliga Statistiska Centralbyrån (SCB) minskade hushållens förmögenhet under årets andra kvartal. Nettoförmögenheten, alltså tillgångar minus lån, minskade med 81 miljarder kronor jämfört med första kvartalet. Även hushållens totala tillgångar sjönk då värdet av aktier och aktierelaterade tillgångar minskade.

SEB publicerar sin Sparbarometer i dag och enligt den ökade hushållens nettoförmögenhet mellan första och andra kvartalet. Ökningen var på 12 miljarder kronor till strax över 7 000 miljarder kronor under det andra kvartalet.

SEB och SCB är överens om att värdet på hushållens aktier och aktiefonder föll, men enligt SEB kompenserades detta av stigande värden på bostäder samt ett högt nysparande.

Börsen

Stockholmsbörsen stängde ned på torsdagen efter att aktiemarknaden pressats av svag europeisk statistik och ny oro för den ekonomiska återhämtningen. Även de ledande Europabörserna var nedåt under dagen om än inte lika mycket som Stockholm. En av de aktier som agerade sänke var H&M efter att SEB sänkt sin rekommendation för klädkedjan från köp till behåll. SEB och Swedbank var andra förlorare i dag. 

OMX Stockholm (torsdag) - 0,9, (i år + 12,6 %), Oslo + 0,2, Köpenhamn - 0,5, Helsingfors - 0,8, London - 0,1, Frankkfurt  - 0,4, USA Dow Jones - 0,7, Nasdaq - 0,3, Euronext  och Tokyo - 0,4 procent.

Dollar + 2 öre = 6,89 kr, Euro +- 0 öre = 9,19 kr22 september 2010
 

Den svenska kronan fortsätter att stärkas mot världsvalutorna men även mot de andra skandinaviska valutorna. En anledning är den svaga utvecklingen i amerikansk ekonomi, en annan den svenska riksbankens räntehöjningar.

Bank of England har en ränta på 0,5 procent, lägre än den svenska, men protokollet från det senaste mötet som publicerades idag tolkas som att krisen är djup och långvarig och pundet föll ännu mer.

Norges Riksbank valde att lämna räntan oförändrad idag på 2 procent men enligt banken siktar den på en gradvis räntehöjning till mer normala nivåer i framtiden och nästa höjning väntas någon gång kring årsskiftet.

Även i Sverige väntas räntan höjas mot mer normala nivåer i en ganska snabb takt och det leder med automatik till att kronan stärks. Just nu sker det med extra kraft eftersom den amerikanska dollarn faller på grund av problemen i den amerikanska ekonomin.
 
Även mot euron är kronan allt starkare och har även stärkts mot de skandinaviska valutorna. Mot den danska kronan, som är nära kopplad till euron, med 16 öre sedan årsskiftet, och mot den norska kronan med 9 öre, även om räntebeskedet från Norges riksbank just idag gav ett par öre mer styrka åt den norska kronan.

En riktig förlorarvaluta är dock det brittiska pundet som har tappat nästan en krona sedan årsskiftet, en effekt mer av svagare pund än starkare krona på grund av brittiska åtstramningar i den krisande ekonomin.

Frågan är om Riksbanken ska fortsätta att vara osynkroniserad med de stora centralbankerna och därmed låta en stark svensk ekonomi styra räntan och automatiskt låta kronan bli allt starkare. Eller om det finns en gräns för hur stark kronan kan bli innan Riksbanken slår av på takten.

Börsen

Stockholmsbörsen föll tillbaka under dagen, liksom de ledande börserna i Europa och nedgången var bred över sektorerna.

Kronförstärkningen har gjort att många bolag börjat backa tillbaka på det och sätter stor press på alla de bolag som har stor exponering mot USA. Vinsthemtagningar kan också vara en orsak till att börsen nu sjunker.

Eniro backade 30 procent efter uppgifter i medier om att långivare avser att kräva en nyemission på 2,5 miljarder kronor. Alternativet är att bankerna tar över bolaget.

OMX Stockholm (onsdag) - 0,7, (i år + 13,6 %), Oslo - 1,4, Köpenhamn - 0,04, Helsingfors - 1,2, London - 0,4, Frankkfurt  - 1,1, USA Dow Jones - 0,2, Nasdaq - 0,6, Euronext  och Tokyo - 0,4 procent.

Dollar - 10 öre = 6,86 kr, Euro + 5 öre = 9,19 kr


21 september 2010

Börsen

Stockholmsbörsen avslutade tisdagen med försiktiga uppgångar och kvällens penningpolitiska besked från Federal Reserve som lämnade styrräntan på historiskt låga 0-0,25 procent. Fed säger sig också vara beredd på nya stimulansåtgärder för att säkra återhämtningen som har bromsat in. Arbetslösheten i USA ligger kring 10 procent, inkomstökningarna är blysamma och inflationstrycket lågt.

Det kan inte uteslutas att Fed i höst sjösätter ett nytt program för obligationsköp. Den låga styrräntan väntas ligga kvar på samma nivå till nästa höst. 


OMX
Stockholm (tisdag) + 0,2, (i år + 14,4 %), Oslo + 0,8, Köpenhamn + 0,7, Helsingfors - 0,7, London - 0,5, Frankkfurt  - 0,3, USA Dow Jones + 0,1, Nasdaq - 0,3, Euronext  och Tokyo - 0,3 procent.

Dollar - 3 öre = 6,96 kr, Euro - 1 öre = 9,14 kr


20 september 2010

Börsen

Stockholmsbörsen stärktes under dagen och USA-börserna gav stöd efter en stark börsöppning. De svenska investerarna analyserade även utfallet av söndagens riksdagsval. I slutändan är det konjunkturen och vinsterna som styr.

H&M fortsatte att slå kursrekord och aktien var den mest omsatta och steg för sjunde dagen i rad. Ericsson och Huawei har fått dela på en 3G-order från Bharti Airtel. 

OMX
Stockholm (måndag) + 0,9, (i år + 14,1 %), Oslo + 0,7, Köpenhamn + 0,7, Helsingfors + 1,5, London - 1,7, Frankkfurt  + 1,4, USA Dow Jones + 1,4, Nasdaq + 1,7, Euronext  och Tokyo + 1,2 procent.

Dollar - 7 öre = 6,99 kr, Euro - 6 öre = 9,15 kr


18 september 2010

Börsen i Stockholm fortsatte under veckan att i små steg klättra uppåt och nådde flera årshögstanoteringar och har stigit nästan 14 procent sedan årsskiftet.

Shanghai - 2,2, Sao Paulo + 0,6, Bombay + 4,2

OMX Stockholm + 1,2, Tokyo + 5,8, Hong kong + 3,4

Frankfurt - 0,1, New York + 1,4, London + 0,1


Valutor

Euron nådde under veckan treårslägsta mot kronan och euron slutade något högre men stannade ändå på låg nivå. Dollarn sjönk under veckan och det brittiska pundet var nere under 11 kronor vilket är den lägsta nivån sedan i mars. Sammantaget är den svenska kronan fortsatt stark.

Euro + 2 öre = 9,22 kr, Dollar - 20 öre = 7,06 kr, Pund - 10 öre = 11,05 kr

Räntor 

Korta räntorna gick ned något under veckan men återhämtade nedgången under torsdagen och fredagen. Långa räntorna gick upp förra veckan och låg kvar på de högre nivåerna den här veckan.

Korta räntan + 4 pkt = 1,17Långa räntan + 2 pkt = 2,10

Reporäntan
= 0,50 procent (reporäntan anger hur dyrt det är för banker att låna av Riksbanken). Hög reporänta = hög bolåne- och sparränta.


17 september 2010

Börsen

Stockholmsbörsen avslutade veckan med en mindre uppgång som stannade upp efter svag amerikansk makrostatistik och förnyad finansoro.

Dagens stora vinnare var Lundin Petroleum som under morgonen rapporterade att man gjort ett betydande oljefynd i Norge 25 kilometer öster om Lunofältet. Aktien steg med 17,6 procent till 55,55 kronor. Ericsson var den aktie som sjönk mest eller 2,5 procent.

OMX Stockholm (fredag) + 0,3, (i år + 13,1 %), Oslo + 0,2, Köpenhamn +- 0,0, Helsingfors + 0,2, London - 0,6, Frankkfurt  - 0,6, USA Dow Jones + 0,1, Nasdaq + 0,5, Euronext  och Tokyo + 1,2 procent.

Dollar +- 0 öre = 7,06 kr, Euro - 3 öre = 9,21 kr

 

16 september 2010

Börsen

Stockholmsbörsen fortsatte nedåt under torsdagen och utvecklingen liknade de övriga Europabörsernas. Det var Ericsson som tyngde börsen med vinstvarningar och att bolaget kommer att få marginalpress det tredje kvartalet. Detta är ett rykte som dyker upp till och från och man kan inte utesluta det, men det är heller inget att spekulera kring, säger en ekonomianalytiker.  

OMX Stockholm (torsdag) - 0,2, (i år + 12,8 %), Oslo + 0,1, Köpenhamn - 0,7, Helsingfors + 0,1, London - 0,3, Frankkfurt  - 0,2, USA Dow Jones + 0,2, Nasdaq + 0,1, Euronext  och Tokyo - 0,1 procent.

Dollar - 2 öre = 7,06 kr, Euro + 3 öre = 9,24 kr


15 september 2010

Europas ekonomi har hämtat sig bättre än väntat, men det är en skör och ojämn återhämtning. Ännu svävar orosmoln för finansiella problem som en skugga över tillfrisknandet.

Europas länder lånar friskt för att täcka sina budgetunderskott, men priset är högt. De höga räntor som vissa länder tvingas betala riskerar att fördjupa krisen om inte tillväxten kommer i gång. I annat fall står ännu bistrare tider framför oss.

Totalt behöver euroländerna, där Europas värsta krisländer ingår, låna ytterligare 195 miljarder euro, cirka 1 800 miljarder kronor under hösten, enligt en sammanställning som Nordea har gjort. Kostnaden för att låna skiljer sig kraftigt mellan länderna och är högst för dem som investerarna har lägst förtroende för.

Allra svårast att låna på marknaden har Grekland med en ränta på 11,61 procent och därefter följer Portugal och Irland.

Om BNP, inkomsten, är högre än räntekostnaden klarar man att ta nya lån, men om tillväxten är lägre växer skulden och man hamnar i en negativ skuldspiral.

Åtstramningspaketens effekter har vi ännu bara sett en början på och de kommer att visa sig först under 2011. Oron för banksystemet lever kvar.


Börsen

Stockholmsbörsen stängde ner i dag, men mot strömmen gick Volvo som steg efter bra leveranssiffror för augusti (+ 62 %). Ericsson och SEB fanns på förlorarsidan och tyngde mest bland storbolagen.

Sandvik uppgav på sin kapitalmarknadsdag att den sekventiella förbättring i marknaden som upplevdes under det första och andra kvartalet har fortsatt också under det tredje.


OMX Stockholm (onsdag) - 0,2, (i år + 13,0 %), Oslo - 0,3, Köpenhamn - 0,6, Helsingfors + 0,1, London +- 0,2, Frankkfurt  - 0,2, USA Dow Jones + 0,4, Nasdaq + 0,5, Euronext  och Tokyo + 2,3 procent.

Dollar +- 0 öre = 7,08 kr, Euro + 2 öre = 9,21 kr14 september 2010

De minsta företagen vågar inte riktigt lita på konjunkturen medan de större ser en klar uppgång. Det är en markant skillnad mellan småföretagen och de medelstora, enligt Företagspanelen från SEB.
 
De medelstora företagen  visar både en ökad omsättning och fler anställda, men av företagen med 1-9 anställda har bara 12 procent nyanställt det senaste kvartalet och 6 procent har tvärtom minskat antalet anställda. De mindre företagen är också mer försiktiga när de bedömer utvecklingen framöver (valet påverkar).

Med rut-avdragets införande har det bildats fler nya småföretag och det kan bidra till att påverka svaren, men också frågor kring arbetsgivaravgifter och skatteeffekter bidrar.

En annan faktor är att de företag som finns inom tillverkningsindustrin startar uppgången eftersom de drabbades hårdast av finanskrisen.

Fortfarande tror 77 procent av de små- och medelstora företagen på ökad tillväxt mot 83 procent i mätningen för ett kvartal sedan.


Börsen

Stockholmsbörsen fortsatte stiga med marginell uppgång och den amerikanska makrostatistiken var något starkare än väntat för detaljhandeln medan industrilagren steg mer än väntat.

Det är märkligt att det har varit avvaktande i ett par dagar trots att vi har brutit motståndsnivåerna som alla har talat om i månader. Svag kursutveckling för storbankerna bidrog till att hålla tillbaka index.


OMX Stockholm (tisdag) + 0,3, (i år + 13,2 %), Oslo - 0,3, Köpenhamn +- 0,0, Helsingfors - 0,8, London +- 0,0, Frankkfurt  + 0,2, USA Dow Jones - 0,2, Nasdaq + 0,2, Euronext  och Tokyo - 0,2 procent.

Dollar - 7 öre = 7,08 kr, Euro - 1 öre = 9,19 kr


13 september 2010

EU-kommissionen höjer sin tillväxtprognos för EU och eurozonen och för EU bedöms den bli 1,8 procent i år, jämfört med 1 procent i vårprognosen i maj. För euroländerna spås tillväxten bli 1,7 procent i år, jämfört med tidigare 0,9 procent.

Prognosen bygger på nya bedömningar för de sju största EU-ekonomierna, som tillsammans står för runt 80 procent av EU:s BNP.

En av orsakerna till att EU-kommissionen nu tror på en kraftigare tillväxt än tidigare är att återhämtningen i Tyskland är starkare än förväntat. Den tyska tillväxten bedöms nu bli 3,4 procent i år, jämfört med en prognos på 1,2 procent i maj.

Men återhämtningen går i olika takt i unionen och för Spanien, vars ekonomi krympte med 3,7 procent 2009, väntas BNP falla med 0,3 procent 2010, vilket är marginellt bättre än majsiffran på - 0,4 procent.

Vid sidan av Tyskland är det den polska ekonomin som ser starkast ut och även den spås en tillväxt på 3,4 procent, vilket är en uppjustering från 2,7 procent i maj.

Det bådar gott för arbetsmarknaden att den inhemska efterfrågan har kommit tillbaka. Samtidigt varnar ekonomer för att det råder osäkerhet om styrkan i återhämtningen. EU-länderna bör därför fortsätta att stärka sina statsfinanser och genomföra strukturella reformer, sägs det.

Börsen

Stockholmsbörsen nådde i dag sin högsta nivå och slutade upp på 12,9 procent. Uppgången inleddes upp tack vare oväntat bra statistik från Kina, men även de nya reglerna för banksektorn togs emot positivt. Bland börsvinnarna fanns bankaktier och cykliska papper, men även Nokia fortsatte upp.


OMX
Stockholm (måndag) + 1,0, (i år + 12,9 %), Oslo + 1,3, Köpenhamn + 0,7, Helsingfors + 0,9, London + 1,2, Frankkfurt  + 0,8, USA Dow Jones + 0,8, Nasdaq + 1,9, Euronext  och Tokyo + 0,9 procent.

Dollar - 8 öre = 7,15 kr, Euro - 1 öre = 9,20 kr


10 september 2010

Börsen

Stockholmsbörsen handlades större delen av dagen kring nollstrecket och förstärktes i samband med vd-bytet i Nokia.

OMX
Stockholm (fredag) + 0,3, (i år + 11,7 %), Oslo + 0,3, Köpenhamn + 0,3, Helsingfors + 0,7, London + 0,1, Frankkfurt  - 0,1, USA Dow Jones + 0,5, Nasdaq + 0,3, Euronext  och Tokyo + 1,6 procent.

Dollar - 3 öre = 7,23 kr, Euro - 4 öre = 9,21 kr


09 september 2010

Nya uppgifter visar att ekonomin är på väg att bromsa in i de stora industriländerna. OECD varnar för att nya statliga stimulansåtgärder kan bli nödvändiga och även Sverige som är ett exportberoende land kommer att påverkas på sikt.

Det kommer nya varningar för finansiella bubblor i Kina. Nu är det bankernas kontroll som ifrågasätts.

Börsen

Stockholmsbörsen steg i linje med övriga börser i Europa och uppgången förstärktes efter oväntat bra amerikansk jobbstatistik. Volvo var en av vinnarna med en uppgång på 2,8 procent och även Ericsson fortsatte onsdagens uppgång och stängde 2,6 procent upp.

OMX
Stockholm (torsdag) + 0,8, (i år + 11,4 %), Oslo + 0,9, Köpenhamn + 1,4, Helsingfors + 0,9, London + 1,2, Frankkfurt + 0,9, USA Dow Jones + 0,3, Nasdaq + 0,3, Euronext  och Tokyo + 0,8 procent.

Dollar + - 0 öre = 7,27 kr, Euro - 1 öre = 9,25 kr


08 september 2010

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 4,6 procent under andra kvartalet jämfört med samma period året innan, enligt reviderade siffror från SCB.
 
De preliminära siffrorna visade på en tillväxttakt på 3,7 procent. Jämfört med första kvartalet i år har BNP vuxit med 1,9 procent.

Antalet sysselsatta har ökat med 0,8 procent. Hushållens konsumtion ökade med 2,4 procent och produktionen i näringslivet steg samtidigt med 6,6 procent. Lagerinvesteringarna bidrog med 2,6 procent av BNP-utvecklingen, skriver SCB.

SCB reviderar samtidigt ned tillväxten för första kvartalet med 0,3 procentenheter till 2,7 procent.

Uppräkningen av BNP under andra kvartalet blev betydligt större än även de mest optimistiska prognoserna bland svenska storbanker. Huvudförklaringen är lagerpåfyllnad, men det är en bred uppgång enligt Olle Holmgren, ekonom på SEB.
 
- Vi trodde på en upprevidering, men inte att det skulle bli så här mycket och tittar man lite framåt ser det fortsatt starkt ut även under tredje kvartalet och man kan utifrån det anta att vi får en rejäl studs uppåt för BNP i år, som återtar en stor del av fallet 2009, säger Holmgren.

Ordrarna fortsätter att öka men det går i lite lugnare takt än tidigare och det är inte förvånande med tanke på det lyft vi hade under det andra kvartalet. Det visar också att konjunkturen fortsätter uppåt, kapacitetsutnyttjandet är på väg upp och antalet anställda ökar, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom.
 
Konjunkturuppgången fortsätter alltså för svensk industri och särskilt positivt är att efterfrågan inom maskinindustrin stiger, både på export och här hemma.
 
Om det efterfrågas mer maskiner betyder det att investeringarna är på väg att öka och det ökar sannolikheten betydligt för att det här är en uthållig uppgång i konjunkturen.

Vad gäller exporten har tillväxten dämpats framför allt inom bil- och transportmedelsindustrin och på hemmaplan märks en avmattning främst för metallvaruföretag och leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin.


Börsen

Stockholmsbörsen steg i dag efter att ha inlett nedåt och vändningen kom efter en lyckad obligationsemission i Portugal. Emissionen lindrade oron kring de statsfinansiella problemen i framför allt Sydeuropa. En av dagens vinnare var Ericsson efter att rapporter kommit om att 3G-order värda 3 miljarder dollar kommer att läggas inom kort. Ericssons aktie steg 4,6 procent ooch Nokias 1,8 procent. 


OMX Stockholm (onsdag) + 1,0, (i år + 10,5 %), Oslo + 0,66, Köpenhamn + 0,11, Helsingfors + 1,28, London + 0,41, Frankkfurt + 0,76, USA Dow Jones + 0,5, Nasdaq + 0,9, Euronext  och Tokyo - 2,18 procent.

Dollar - 6 öre = 7,26 kr, Euro - 5 öre = 9,26 kr


07 september 2010


Svenska Riksgälden
, som sköter statens lånebehov, har tjänat sex miljarder på att den svenska kronan stärkts sedan finanskrisen. Riksgälden passade nämligen på att ta på sig skulder i utländsk valuta, något som blivit en god affär nu när kronan återigen har stärkts

Från och med i vår kommer EU ha rätt att granska och uttala sig om EU-ländernas statsbudgetar. Det kom Anders Borg och EU:s övriga finansministrar överens om i dag.

Ett tidigare förslag till sådan granskning av ländernas statsbudgetar blev hårt kritiserat, inte minst från Sveriges sida, eftersom det skulle kunna ha lett till att EU-kommissionen fick se regeringarnas budgetförslag innan de nationella parlamenten fick det.

Nu är förslaget ändrat och dagens beslut innebär för svensk del att regeringens vårbudget i april varje år skickas vidare till EU-kommissionen för granskning, efter att den har presenterats för riksdagen. Därmed är den kontroversiella delen av budgetgranskningen borta, enligt finansministern.

I Bryssel har finansministrarna i dag även diskuterat en möjlig skatt på finansiella transaktioner (Tobinskatt), något som inte minst Frankrikes president Sarkozy vill få införd globalt, men som Sverige är starkt emot. Enligt Anders Borg visade den så kallade valpskatten på 1980-talet att en transaktionsskatt inte fungerar.
 
– Vi tappade runt 60 procent av vår tunga aktiehandel, väl över 80 procent av vår obligationshandel och optionshandeln i princip försvann helt från Sverige när vi införde en sådan här skatt. Vi landade i att de beräknade 1,5 miljarden i intäkter kokades ner till 50 miljoner. Så enligt vår uppfattning är det en omöjlig idé, säger Borg.

Börsen

Stockholmsbörsen föll tillbaka i dag i likhet med övriga Europabörser. Nokia och Boliden steg efter att ha fått stöd av rekommendationshöjningar och storbankerna backade.

OMX Stockholm (tisdag) - 0,4, (i år + 9,5 %), Oslo - 1,02, Köpenhamn - 0,30, Helsingfors + 0,01, London - 0,58, Frankkfurt - 0,60, USA Dow Jones - 1,0, Nasdaq - 1,1, Euronext  och Tokyo - 0,8 procent.

Dollar + 10 öre = 7,32 kr, Euro + 1 öre = 9,31 kr


06 september 2010

Regeringarna
i eurozonen vill låna 80 miljarder euro i september, rapporterar Financial Times med hänvisning till en kartläggning av ländernas lånebehov gjord av ING Financial Markets.

Spanien, Portugal och Irland är de uppenbara orosmomenten, säger Padhraic Garvey, chefsstrateg på ING Financial Markets till tidningen.

Lånebehovet skiljer sig markant åt mellan olika euroländer. Den ekonomiska krisens Spanien har exempelvis planer på att låna 7 miljarder euro (drygt 60 miljarder kronor) på ett par veckor.

De stora gapen mellan räntorna de olika euroländerna måste betala för upplåningen avspeglar hur investerare kräver betalt för att våga låna ut till de värst drabbade länderna.

Finansoron kretsar annars just nu främst kring Irland och Portugal.

Så sent som i fredags godkände EU-kommissionen även ett program med 10 miljarder euro (cirka 93 miljarder kronor) för att ge kapitalstöd till grekiska banker.

USA:s president Barack Obama kommer på måndagen att lansera ett nytt stimulanspaket för den amerikanska ekonomin värt 50 miljarder dollar, uppger tjänstemän i Vita huset.

Tillkännagivande väntas när Obama anländer till Milwaukee, där han drar igång en politisk turné.

I stimulanspaketet ingår bland annat permanenta skattelättnader för företagens satsningar på forskning och utveckling, skattelättnader för medelinkomsttagare och 50 miljarder dollar till satsningar på infrastruktur och grön energi, uppger Vita huset.

Obama väntas hävda att demokraternas politik fått den amerikanska ekonomin att sluta blöda och skapat tillväxt. Visst behöver man göra mer, men republikanerna skulle ta tillbaka idéer som störtat den amerikanska ekonomin ner i den djupaste recessionen sedan 1930-talet, väntas han argumentera.

Obama ska tala i dag i Milwaukee som är startskottet för kampanjen inför novembervalen till kongressen.

På onsdag kommer han att ställas inför en värre utmaning när han talar i Cleveland, där republikanernas toppman John Boehner nyss uppmanade presidenten att avskeda sina ekonomiska rådgivare.

Börsen

Stockholmsbörsen stängde på plussidan efter att ha stigit något under måndagen. Fredagens starka avslut på Wall Street jämte en god utveckling i Asien bidrog till att lyfta kurserna.

OMX Stockholm (måndag) + 0,4, (i år + 9,9 %), Oslo + 0,26, Köpenhamn + 0,22, Helsingfors + 0,14, London + 0,20, Frankkfurt + 0,33, USA Dow stängt, Nasdaq stängt, Euronext  och Tokyo + 2,05 procent.

Dollar - 2 öre = 7,22 kr, Euro - 2 öre = 9,30 kr03 september 2010

Börsen

Bättre amerikansk jobbstatistik än väntat lyfte till slut Stockholmsbörsen, men annars var Carnegies köp av HQ Bank för 268 miljoner kronor det stora samtalsämnet. Finansinspektionen har godkänt transaktionen. Det var verkstadssektorn som var generellt stark och SEB ökade med 1,8 procent.

OMX
Stockholm (fredag) + 0,6, (i år + 9,5  %), Oslo + 1,5, Köpenhamn + 0,6, Helsingfors + 0,5, London + 1,1, Frankkfurt + 0,8, USA Dow Jones + 1,2, Nasdaq + 1,5, Euronext + 0,2 och Tokyo + 0,6 procent.

Dollar - 2 öre = 7,24 kr, Euro + 1 öre = 9,32 kr


02 september 2010

Vi har en stark utveckling i svensk ekonomi, säger Riksbankschefen Stefan Ingves i samband med räntehöjning med 0,25 procentenheter (reporäntan).

- Vår slutsats den här gången, om man tittar på den ekonomiska utvecklingen, är att vi har en stark utveckling i svensk ekonomi. Det bekräftar att vi har ett nytt läge jämfört med senare år och då är det rimligt att höja ränta, säger Riksbankschefen. 

Han ser inte framför sig ett scenario där världsekonomin faller tillbaka i ett läge med negativa tillväxtsiffror. Även om utvecklingen i USA är svagare än vad man räknat med tidigare är "allting inte helt svart" i den amerikanska ekonomin, sade Ingves.

Tittar man på vad som sker i industrin och tittar på både Europa och USA så ser det ganska bra ut i förhållande till 2008 och 2009. Man är tillbaka på en nivå som ser ganska normal ut när det gäller efterfrågan.

Läget i Sverige är betydligt ljusare än i många andra länder, enligt Ingves.
 
- Sammantaget är bilden av den svenska ekonomin sådan att efterfrågan de närmaste åren kommer i allmän mening att vara god och det  bidrar till att sysselsättningen stiger på bred front.

- Om man ser på anställningsplaner i olika sektorer så är kurvorna tillbaka på en mer normal nivå, sade Ingves.

- Med den typen av sysselsättningsplaner, givet att det här redan har pågått ett tag, då har vi en tydlig vändning på arbetsmarknaden.

Tidigare trodde Riksbanken att arbetslösheten skulle toppa på en nivå uppåt 11 procent.


Börsen

OMX Stockholm (torsdag) - 0,3, (i år + 8,8  %), Oslo - 0,4, Köpenhamn - 0,5, Helsingfors + 0,2, London + 0,1, Frankkfurt + - 0,0, USA Dow Jones + 0,5, Nasdaq + 1,1, Euronext + 0,2 och Tokyo + 1,5 procent.

Dollar - 1 öre = 7,26 kr, Euro - 1 öre = 9,31 kr


01 september 2010

Börsen

Amerikanskt inköpschefsindex steg oväntat i augusti och börserna steg kraftigt både i Europa och USA. När Stockholmsbörsen stängde i dag hade index stigit med 3,4 procent. Banker var de index som steg mest och Handelsbanken steg med 7,5 procent. Ericsson som steg med 4,7 procent bidrog till att lyfta index.

OMX
Stockholm (onsdag) + 3,4 (i år + 9,2  %), Oslo + 3,4, Köpenhamn + 3,2, Helsingfors + 2,9, London + 2,7, Frankkfurt + 2,7, USA Dow Jones + 3,0, Nasdaq + 3,4, Euronext + 3,3 och Tokyo + 1,2 procent.

Dollar - 9 öre = 7,28 kr, Euro - 4 öre = 9,32 kr


31 augusti 2010

Börsen

Tyngd av internationell oro både från Japan och USA inledde Stockholmsbörsen dagen med fallande kurser. Senare på dagen presenterades ett oväntat starkt index över de amerikanska hushållens förtroende vilket orsakade ett glädjeskutt på börsen. Vid stängning låg Stockholmsbörsen strax över nollstrecket, i linje med de ledande börserna i Europa. Sämst gick energiaktierna i dag.

OMX Stockholm (tisdag) + 0,1 (i år + 5,6  %), Oslo + 0,1, Köpenhamn + 0,7, Helsingfors + 0,1, London + 0,5, Frankkfurt + 0,2, USA Dow Jones + 0,1, Nasdaq -  0,3, Euronext + 0,1 och Tokyo - 3,5 procent.

Dollar - 2 öre = 7,37 kr, Euro - 1 öre = 9,36 kr


30 augusti 2010

Ekonomistyrningsverket (ESV) räknar med balans i statsbudgeten redan 2011 och tror därefter på kraftigt ökade överskott. Omfattande reformer bör man troligen vänta med tills det att "de stora överskotten" kommer, enligt Kristina Ström Olsson och Håkan Jönsson.

I år beräknas underskottet i statsbudgeten till 21 miljarder kronor (29), enligt ESV, som räknar med en svensk BNP-tillväxt på 3,9 procent i år och i snitt 3 procent per år under perioden 2011-2014.

Kronan stärktes ett par ören mot både dollarn och euron efter ESV-prognosen och den tvååriga statsobligationens ränta steg samtidigt från 1,26 till 1,28 procent.

Sysselsättningen väntas öka med i snitt 37 000 personer per år, medan arbetslösheten faller från 8,6 procent till 6,6 procent 2014, enligt ESV.

Statsskulden i relation till BNP sjunker under hela prognosperioden och når 23 procent 2014, enligt ESV.

Börsen

HQ
Bank-krisen tyngde Stockholmsbörsen i dag och dess aktie sjönk med 83,8 procent under dagen. Bland förlorarna fanns också SEB som fungerat som förvaringsinstitut och clearingbank för HQ Bank.

OMX Stockholm (Måndag) - 0,9 (i år + 5,5 %), Oslo + 0,5, Köpenhamn + 0,1, Helsingfors + 0,3, London + 0,9, Frankkfurt - 0,7, USA Dow Jones - 1,4, Nasdaq -  1,6, Euronext - 0,4 och Tokyo + 1,8 procent.

Dollar + 3 öre = 7,39 kr, Euro - 1 öre = 9,37 kr


28 augusti 2010

HQ Banks tillstånd återkallas. Finansinspektionen (FI) anser att HQ Bank "grovt överträtt de mest centrala bestämmelserna i svensk lagstiftning". 

Finansinspektionen kommer att ansöka om att företaget försätts i likvidation.

- Banken har genom en grov systematisk övervärdering av sin tradingportfölj de facto bedrivit en verksamhet som vi anser, nu när vi har hela bilden, har varit underkapitaliserad sedan 2008, säger Martin Andersson, Finansinspektionens generaldirektör.

- Vi känner oss väldigt trygga med att det här är ett korrekt beslut. Vi har grundläggande regler som ska följas för att få bedriva verksamhet. Banken har inte levt upp till dem och har betett sig på ett sätt som man faktiskt inte får göra om man vill bedriva bankverksamhet, säger Martin Andersson.

För flera månader sedan det blev uppenbart att HQ Bank förlorat över en miljard kronor på spekulationsaffärer med kundernas pengar.

På måndag blir nästa steg att inspektionen lämnar in en ansökan om likvidation till Stockholms tingsrätt. Vad som återstår att se är om det finns några pengar kvar i banken.

HQ Bank försöker nu hitta en "privat lösning" för att rädda banken undan likvidation, uppger styrelseordföranden Mikael Nachemson.

- Vi jobbar stenhårt för att hitta en aktör som vill gå ihop med oss och jag bedömer att det skulle gagna våra kunder och vår personal och därmed undvika onödig kapitalförstörelse, säger han enligt TT.


Börsen (veckan)

Fortsatt svag USA-statistik och ett sänkt irländskt kreditbetyg har tyngt ned både Stockholms- och Europabörserna i veckan. Verkstadsbolagens förbättrade marknadsutsikter stärkte riskaptiten något, men oron för den amerikanska ekonomin kvarstår. 

Shanghai + 3,8, Sao Paulo - 1,7, Bombay - 2,2

OMX Stockholm - 0,3, Tokyo - 2,0, Hong kong - 1,8

Frankfurt - 0,9, New York - 0,6, London + 0,1


Valutor

Den senaste tidens förstärkning av yenen har väckt spekulationer om interventioner vid liv. Den japanske finansministern Noda har meddelat att de kommer att ta till "lämpliga åtgärder" för att hindra den starka yenen från att få Japans återhämtning att spåra ur.

Euro - 5 öre = 9,37 kr, Dollar - 7 öre = 7,34 kr, Pund - 11 öre = 11,40 kr

Räntor 

Både de korta och långa marknadsräntorna fortsätter att pressas tillbaka efter svag makrostatistik från USA. Under fredagen noterade både de svenska och tyska tioårsräntorna nya bottennivåer på 2,211 respektive 2,106 procent.

Korta räntan + 4 pkt = 1,03Långa räntan - 8 pkt = 1,76

Reporäntan
= 0,50 procent (reporäntan anger hur dyrt det är för banker att låna av Riksbanken). Hög reporänta = hög bolåne- och sparränta.


27 augusti 2010

Börsen

Det blev en positiv avslutning på börsveckan och även börserna i Europa och USA repade mod efter att amerikansk BNP reviderats ned något mindre än befarat.

På Stockholmsbörsen var sällanköpsvaror det branschindex som gick starkast och H&M steg 2,8 procent. Den svenska detaljhandelns försäljning ökade med 2 procent i juli jämfört med juli 2009, visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Handelns Utredningsinstitut (HUI). Det var bättre än väntat, enligt Reuters enkät.

OMX
Stockholm (fredag) + 1,2 (i år + 6,4 %), Oslo + 0,9, Köpenhamn + 0,2, Helsingfors + 0,2, London + 0,9, Frankkfurt + 0,7, USA Dow Jones + 1,7, Nasdaq + 1,7, Euronext + 0,8 och Tokyo + 0,9 procent.

Dollar - 5 öre = 7,35 kr, Euro - 3 öre = 9,38 kr


26 augusti 2010

Efter en enorm turbulens i Eurozonen riktas nu blickarna mot USA. Återkommande inslag av dyster statistik har fått risken för en dubbeldipp i den amerikanska ekonomin att öka. Trots att svenska analytiker och företag menar att farhågorna är överdrivna har USA-börsen sjunkit under den senaste tiden.

Börsen

Efter två dagars nedgång steg Stockholmsbörsen i dag och verkstadsbolagen var de främsta dragloken. Även de ledande börserna i Europa steg efter starka kvartalsrapporter från bland annat storbanken Credit Agricole och sminkjätten Loreal.

OMX
Stockholm (torsdag) + 1,0 (i år + 5,1 %), Oslo + 1,0, Köpenhamn + 2,1, Helsingfors + 0,8, London + 0,9, Frankkfurt + 0,2, USA Dow Jones - 0,7, Nasdaq - 1,0, Euronext + 0,9 och Tokyo + 0,7 procent.

Dollar - 7 öre = 7,41 kr, Euro - 4 öre = 9,41 kr


25 augusti 2010

Europa masar sig fram och just nu är det mest problematiskt för Irland som fått nedgraderat kreditbetyg. De olika ekonomierna rör sig med olika hastighet och Tyskland är ett ljus i mörkret men också Frankrike går hyfsat så här långt. Under augusti har ökad konjunkturoro orsakats av svaga signaler från USA och inbromsning i Asien. De nordiska länderna och då inte minst Sverige, visar fina tillväxtsiffror.

Den grekiska ekonomin krymper och Irlands banksektor har gigantiska problem och marknaden har blivit alltmer nervös inför tillståndet i Spanien och Portugal. Under de senaste veckorna har återigen skillnaden mellan tyska obligationsräntor och de svaga euroländerna ökat och främst är det irländska statsobligationer som tagit stryk.

I Sverige går industrin allt starkare, medan detaljhandeln och tjänstesektorn inte längre expanderar lika snabbt. Hushållen är samtidigt mer optimistiska än för en månad sedan, enligt Konjunkturinstitutet (KI). Var tredje industriföretag uppger sig ha ökat antalet anställda och man räknar med att sysselsättningen stiger även framöver. Optimismen ökar även inom byggsektorn. Löneökningarna under året väntas bli 3,0 procent. Inflationen låg i augusti på 2,0 procent mot 2,4 i juli (genomsnittet).

Börsen

Stockholmsbörsen har tappat drygt 5 procent på en vecka, en utveckling som går hand i hand med börsnedgångarna i USA. 

Under morgonen släpptes den senaste månadsbarometern från Konjukturinstitutet (KI), som tyder på att stämningsläget bland företag och hushåll i Sverige fortfarande är betydligt starkare än normalt. I Tyskland steg IFO-index i augusti, medan analytiker räknat med en nedgång.

De tyska och svenska signalerna räckte inte till och samtidigt fick Irland nedgraderat kreditbetyg. Lastbilstillverkaren Volvo gick mot strömmen och steg med 1,6 procent till 83,45 kronor efter att ha släppt siffror över de samlade lastbilsleveranserna.

OMX
Stockholm (onsdag) - 0,8 (i år + 4,1 %), Oslo - 0,9, Köpenhamn - 1,9, Helsingfors - 0,9, London - 0,9, Frankfurt - 0,6, USA Dow Jones + 0,2, Nasdaq + 0,8 , Euronext - 0,9 och Tokyo - 1,7 procent.

Dollar + 3 öre = 7,48 kr, Euro  0 öre = 9,45 kr


24 augusti 2010

Börsen

Svag amerikansk husstatistik fick Stockholmsbörsen att falla brant under dagen och vid stängning låg den på - 1,7 procent. Husförsäljningen i USA minskade med 27 procent i juli jämfört med juni i år, den lägsta på mer än tio år, och spädde på oron för den ekonomiska återhämtningen. Energiaktierna sjönk betydligt mer än börsen i övrigt, medan bildelskedjan Mekonomen gick mot strömmen.


OMX
Stockholm (tisdag) - 1,7 (i år + 5,8 %), Oslo - 2,5, Köpenhamn - 2,0, Helsingfors - 1,8, London - 1,5, Frankfurt - 1,3 USA Dow Jones - 1,3, Nasdaq - 1,7 , Euronext - 1,5 och Tokyo - 1,3 procent.

Dollar + 4 öre = 7,45 kr, Euro + 6 öre = 9,45 kr


23 augusti 2010

EU-ländernas ekonomiska återhämtning tycks ha mattats av något i augusti, men företagen är optimistiska om framtiden, visar en preliminär beräkning av eurozonens inköpschefsindex. Index för industrin sjönk från 56,7 i juli till 55,0 i augusti. Analytiker hade räknat med att index skulle stanna på 56,2.

Tjänstesektorns inköpschefsindex föll preliminärt till 55,6 från 55,8 i juli, något högre än väntat. Det index som speglar framtidsförväntningarna steg från 66,5 i juli till 68,1 i augusti. Statistiken tas fram av finansinformationsbolaget Markit. 

Börsen

Stockholmsbörsen stängde strax över nollstrecket på måndagen och det var inköpschefsindex för Europa som höll tillbaka börserna även om de reagerade olika. Trots det är det fortsatt expansiva siffror och konsumentförtroendet för Europa blev bättre än väntat. 


OMX
Stockholm (måndag) + 0,1 (i år + 6,9 %), Oslo + 0,4, Köpenhamn + 0,4, Helsingfors - 0,1, London + 0,8, Frankfurt + 0,1 USA Dow Jones - 0,4, Nasdaq - 0,9 , Euronext + 0,6 och Tokyo - 0,7 procent.

Dollar - 3 öre = 7,41 kr, Euro - 5 öre = 9,39kr


22 augusti 2010

Grekland kommer att tvingas gå i statsbankrutt och landet kan till slut tvingas lämna den gemensamma valutan euron. Det säger ekonomiprofessorn och nobelpristagaren Paul Krugman i en intervju i Godmorgon, världen.

"Är det möjligt att Grekland kommer att tvingas kräva att deras skulder skrivs ner? Svaret är ja och det är i stort sett redan klart. Så den verkliga frågan är om det blir nödvändigt med det extrema steget att faktiskt lämna euron", säger Paul Krugman. Han tror själv att chansen är minst 50 procent att Grekland kommer att lämna valutasamarbetet.

Grekland är Europas sorgebarn och landet har fuskat med sin ekonomiska statistik. Förra hösten visade det sig att Grekland hade ett budgetunderskott som var fyra gånger så högt som den tidigare regeringen hade påstått.

Till sist ställde de övriga euroländerna och Internationella valutafonden upp med ett jättelikt räddningspaket med lån och som motprestation har Grekland utlovat ett historiskt hårdhudat svångremspaket.

Men det kommer inte att fungera,det skjuter bara upp det oundvikliga, säger Paul Krugman."Om högst tre år kommer det att visa sig att Grekland har gått igenom allt detta lidande utan att ens vara i närheten av att kunna låna de pengar som de behöver på den öppna marknaden", säger Paul Krugman


Börsen
(veckan)

Positiva försäljningssiffror från H&M och stark produktionsstatistik från USA hjälpte till att lyfta Stockholmsbörsen inledningsvis. Osäkerheten växte dock under veckan efter inkommande statistik från USA som tyder på en kraftigare avmattning i tillväxten och uppgången på börsen mattades av.

Shanghai + 0,2, Sao Paulo + 0,6, Bombay + 1,3 

OMX Stockholm - 1,3, Tokyo - 0,8, Hong kong - 0,4

Frankfurt - 1,7, New York - 0,9, London - 1,5


Valutor

Kronan har återhämtat sig något mot dollarn och euron efter förra veckans försvagning. Dollarn har däremot kämpat i motvind och pressats nedåt efter negativ amerikansk statistik. Yenen fortsätter att stärkas, framför allt mot dollarn. 

Euro - 3 öre = 9,42 kr, Dollar - 8 öre = 7,42 kr, Pund - 7 öre = 11,53 kr

Räntor 

Den korta räntan steg kraftigt medan den långa räntan backade. 

Korta räntan + 3 pkt = 0,99, Långa räntan - 6 pkt = 1,84

Reporäntan
= 0,50 procent (reporäntan anger hur dyrt det är för banker att låna av Riksbanken). Hög reporänta = hög bolåne- och sparränta.
 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se