användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 25 april 2010 20:44
Sveriges riksvapen med Bernadottes vapensköld

Sveriges riksvapen med Bernadottes vapensköld

Källa: Simon Paulin

Monarkist eller Rojalist

Det drar ihop sig, 27 dagar kvar till det kungliga bröllopet och medi-erna är proppade med kungligt bröllopsmaterial.


Antingen tar man del av allt detta med stigande upphetsning eller så har man storknat för länge sen. 


Hemma vid middagsborden går debattvågorna höga, monarki eller republik?

PJ Anders Linder har skrivit en bok för monarkin, Per Svensson en emot, sen har de låtit publicera bägge dessa böcker inom samma pärmar.


”Vi ska alltså ersätta en flerhundraårig och partipolitiskt neutral in-stitution med ett system som på sin mest lyckosamma dag produce-rar en före detta EU-kommissionär”, skriver P J Anders Linder om förslaget att avsätta kungen och göra Margot Wallström till presi-dent.
 
Stabila, demokratiska monarkier ser till att förbli monarkier.
 
De europeiska länder som har bytt statsskick under 1900-talet har inte valt republiken för att modellen ter sig attraktiv, utan för att monarkin av något skäl har blivit omöjlig att upprätthålla.

Det konstaterar Oxford-professorn Vernon Bogdanor i sitt redan klassiska verk om monarkin och konstitutionen.

Republikanska föreningen (RepF) vill avskaffa statschefsämbetet och låta statsministern och talmannen dela på kungens uppgifter.

Statsministern ska ta hand om de utrikes plikterna och talmannen om de inrikes, det blir mer ”kostnadseffektivt” så.

I dag har drygt 120 svenska allmännyttiga organisationer en medlem av kungafamiljen som hedersledamot eller beskyddare.

Vad tycker man hos Svenska turistföreningen, Barncancerfonden, Förbundet Ung Företagsamhet och alla de andra om dessa ersättes av politiker?

Fungerar partipolitiken som fullgod ersättning för den nationella symboliken?

Minst hälften av alla svenskar är för monarki, visar en undersökning som kom i veckan från SOM-institutet, ett sviktande stöd hos det svenska folket

Stödet för monarkin i Sverige har alltid varit starkt och därför fick en undersökning utförd 2009, från SOM-institutet vid Göteborgs univer-sitet stor uppmärksamhet i veckan.

Den visade att stödet har rasat till en historiskt låg nivå. 56 procent av svenskarna stöder monarkin, 22 procent vill avskaffa den och 22 procent vet inte.

En DN/Synovate-undersökning som presenterades den 9 mars 2009 visade att 74 procent ville ha monarki.
 
En DN/Temo från 2005 visade på ett ännu starkare stöd, närmare 80 procent.

Det var efter kungens tsunamital. Motsvarande siffra 2003 visade att 15 procent ville avskaffa monarkin.

Monarki är en statsform i vilken den högsta makten innehas eller symboliseras av en i regel på livstid ärftligt utsedd monark.

I konstitutionella monarkier, som Sverige, Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge och Storbritannien är monarkens befogenheter av tradition eller författningsrättsligt begränsade till vissa uppgifter.
 
Dessa är främst ceremoniella eller symboliska. En rojalist är en anhängare av monarkin.

Det hävdas att monarkin ger stadga åt demokratin och det speglar de stabila demokratierna som nämnts i avsnittet ovan att jämföra med Italien och Grekland!

Det enda negativa med monarkin är möjligen att en person föds för att ärva tronen, men det positiva överväger uppenbarligen för många.

Monarkin ger inte bara stabilitet utan är också billigare eftersom man inte behöver hålla regelbundna presidentval.

Monarkin är bra för varumärket Sverige, det romantiska skimret kring bröllopet ger en massa uppmärksamhet och det är bra för jämställdheten ett en kvinna kan bli regent.

Man kan inte heller säga att monarkin är ett högerprojekt, kungen har stöd hos både folket och i riksdagen och den förste Bernadotten var ju en man av folket.

I år är det 200 år sedan den förste Bernadotte kom till Sverige för att ta över tronen som Karl XIV Johan.

Han föddes som Jean Baptiste Bernadotte 1763 (död 1844) och dynastigrundaren gick från småborgerlig juristpraktikant i Pau till att bli kung av Sverige och Norge.

Han var en av sin tids mest uppburna fältherrar, skicklig adminis-tratör och med tiden alltmer konservativ till sinnet.
 
Presiderade över byggandet av Karlsborgs fästning och Göta kanal. Utkämpade en bitter tvekamp mot den liberala pressen i Sverige.

Kungens ordförandeskap i utrikesnämnden är ett konkret demo-kratiproblem och varför inte återgå till det medeltida valkungadömet och i god demokratisk ordning välja konung med lämpliga interval-ler?, skriver professor Thomas Hall på DN.Debatt 16/3.

Den ärftliga monarkin är odemokratisk och behövs inte och har egent-ligen bara en ren kosmetisk funktion.
 
En förutsättning för monarkins fortbestånd är att dess företrädare inte i någon form försöker påverka samhällsutvecklingen.

Kungens uppgift är att tiga vare sig han gillar eller ogillar vad som sker.

1970 års författningsreform innebar att monarken fråntogs sina formellt sett långtgående befogenheter, i princip oförändrade sedan 1809.

Kvar blev ordförandeskapet i utrikesnämnden, men det är ingen långsiktigt acceptabel lösning.

Det kungliga ordförandeskapet bör upphöra senast när Victoria blir drottning.

Mycket återstår att göra och en intressant uppgift vore att lyfta fram hur många oäktingar det finns inom familjen Bernadotte och ett annat att mäta skillnaden i effekt, mellan en svensk näringslivsdele-gation till utlandet som leds av kungen och en som leds av en minister.

Vad betyder detta oerhörda intresse för kronprinsessbröllopet och varför är nästan allt fokus på hur vackra, välklädda och lyckliga de verkar, Silvia, Carl Gustaf, Victoria, Daniel och de andra?

I England super en kunglighet, en annan är otrogen och en tredje bär nazistuniform, det är sådant det skrivs om.

I England har tidningar gjort ett stort nummer av att Silvias pappa var medlem av nazistpartiet från 1934, men här hemma kommer pressens bevakning knappast att innehålla något så kontroversiellt om brudens morfar, ska det vara så?

Kungen blir folkpensionär nästa år och kronprinsessan gifter sig den 19 juni, men svenska folket tycker inte att det är dags för kungen att abdikera utan vill att han ska sitta kvar länge än, enligt DN/Synovate-mätning.

Två av tre svenskar, 64 procent, tycker att kungen ska sitta kvar på tronen och endast 17 procent vill att han ska lämna över till Victoria som drottning.

Carl XVI Gustaf föddes 1946 och har varit kung sedan 1973, vid 27 års ålder, när hans farfar Gustaf VI Adolf avled den 15 september 1973.

På den tiden utnämnde kungen statsminister och statsråd, men efter regeringsformen 1975 har kungen bara uppgifter av representativ art.

DN/Synovates mätning visar att stödet för monarkin 2009 var 74 procent av folket och bara 19 procent vill att den ska avskaffas.

År 2005 var stödet något högre då 80 procent ville behålla monarkin och 16 procent avskaffa den.

Att kungar och drottningar abdikerar i förtid är mycket ovanligt och det kan ha både för- och nackdelar, det sitter många "gamlingar" på tronen i de europeiska kungahusen.

Danmarks drottning fyllde 70 i år och det har spekulerats över att hon skulle lämna över till sonen Fredrik, men drottningen känner en stark plikt att sitta kvar och ser det nästan som ett heligt uppdrag.

Är det då någon som tror på det här med "blått blod" och det här att Victoria gifter sig med en man av folket?

Många rojalister tycker att kungahuset förlorar sin glans och mystik i takt med att allt fler gifter sig med en person utanför de kungliga släkterna.

Sverige har varit monarki sedan 1200-talet och ett bevarande av kungadömet kan te sig som en antikvarisk och kulturhistorisk själv-klarhet, men allt kan inte bevaras för evigt.

Sett utifrån ett längre perspektiv är det troligt att monarkin blir allt mer urvattnad.

Det är rimligt att det svenska folket inom en nära framtid kommer att presenteras en ny tronpretendent som på motsvarande sätt skolas in i rollen som statschef.

Den diskussionen bör föras nu! 

Den första maj 2014 är firar kung Carl XVI Gustaf, som tog över tro-nen som 27-åring, 68 år och firas på Kungliga slottets yttre borggård.

Följ SvD bildsvep över hans liv.

www.svd.se/nyheter/inrikes/grattis-kungen-68-ar_3513876.svdChefredaktören den 25 april 2010

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se