användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 18 april 2010 08:38

Rikspolitiken

Aktuellt i rikspolitiken

Socialdemokraterna (S)
Vänsterpartiet (V)
Miljöpartiet (MP)

Rödgröna

Moderatrena (M)
Folkpartiet (FP)
Centerpartiet (C)
Kristdemokraterna (KD)

Alliansen

Sverigedemokraterna (SD) 

29 december 2015

Avslöjande bilder av det nya Sverige
.

www.svd.se/uppochner-skrapa-fram-nya-politiska-sverige

Framgång för SD när kommunpolitiken ritas om. Efter 96 år i opposition tar Alliansen över makten i Gävle och öppnar för att söka stöd hos Sverigedemokraterna (SD).

Det beskrivs som ett nytt drag i svensk politik, men Gävle är inte första kommunen där SD bjuds in till samtal.

www.dn.se/nyheter/politik/framgang-for-sd-nar-kommunpolitiken-ritas-om/

25 november 2015.

M vill se tuffare flyktingpolitik
.

www.di.se/#!/artiklar/2015/11/25/moderaterna-vill-se-tuffare-flyktingpolitik/

20 november 2015

Kaplans islamism ett allvarligt problem för regeringen
.

Med Mehmet Kaplan som bostadsminister med Miljöpartiet i ryggen ökar risken för att klyftan mellan muslimer och andra i Sverige kommer att växa snarare än krympa.
 
Det är allvarligt i ett läge med stor invandring till Sverige av musli-mer från Mellanöstern.

Ett allvarligt problem med den islamistiska rörelsen är att man drar en skarp gräns mellan muslimer och alla andra medborgare.
 
Muslimer är så essentiellt annorlunda, menar Kaplan och andra, att de måste ha egna offentliga institutioner för att kunna vara verksamma i samhället.


www.dagenssamhalle.se/debatt/kaplans-islamism-allvarligt-problem-foer-regeringen-11340

Kretsen bakom Mehmet Kaplan förringar terrorism
.

Om man vill förstå varför bostadsminister Mehmet Kaplan jämför frivilliga i finska vinterkriget och svenska Syrien-jihadister måste man rikta strålkastarljuset mot den sekteristiska krets som omger honom, skriver Johan Lundberg, författare.   

I sin alternativa CERD-rapport tog han som exempel på att Sverige är en islamofobisk "apartheidstat" upp statliga kampanjer mot hedersvåld, mot tvångsgifte och mot äktenskap med minderåriga.

www.dagenssamhalle.se/debatt/kretsen-bakom-kaplan-foerringar-terrorism-11456

Organisationen Sveriges Unga muslimer (SUM) har satt i system att avfärda kritik mot islamism, och eventuella åtgärder, med lösa anklagelser om muslimhat.

Det är en destruktiv strategi som inte minst drabbar troende muslimer som är kritiker av islamismen.

www.dagenssamhalle.se/debatt/ett-avfaerdande-som-sviker-jihadismens-offer-20205

16 november 2015

Malmös styrande har tappat kontrollen
.

Flyktingkrisen har tvingat ner Malmö stad på knäna, förra veckan kom det över 300 ensamkommande flyktingbarn och ungdomar till Malmö på en enda natt, den högsta siffran någonsin.

Socialsekreterare har tvingats lämna ordinarie arbetsuppgifter för att ta hand om den akuta krisen.

www.sydsvenskan.se/malmo/flyktingkrisen-tvingar-malmo-pa-knana--samtidigt-bloder-stadsomradena-pengar-/

Sverige är förlorat
, skriver brittiska tidningen Daily Mail. 

Just nu faller Sverige samman till följd av invandringen från tredje världen.
 
Hon skildrar ett land som till följd av sin kontroversiella vänsterpo-litik befinner sig på randen till kollaps.


www.dailymail.co.uk/news/article-3317978/Torn-apart-open-door-migrants-Sweden-seen-Europe-s-liberal-nation-violent-crime-soaring-Far-Right-march-reports-SUE-REID.html

15 november 2015

Om dagens flyktingströmmar består
knäcks statsfinanserna, ansvariga politiker visar ingen insikt om detta.  

De direkta kostnaderna för flyktingmottagningen blir 60 miljarder kronor nästa år och 73 miljarder kronor 2017, tror Migrationsverket.

www.affarsvarlden.se/tidningen/article3945039.ece

11 november 2015

Sverige har bäddat sin egen säng
.

Sverige har fler asylsökande per capita än Turkiet, fortsätter det att komma så här många har vi ett mottagande på 790 000 nästa år.

Flyktingkatastrofen är svensk och skapad av svenska politiker.

www.svd.se/flyktingkrisen-beror-pa-svensk-politik/om/ledarbloggen

05 november 2015

Platserna tog slut i går
, säger Migrationsverket.

Migrationsverket kan inte inte längre garantera ordentliga boende-platser och samtidigt kommer antalet ankommande flyktingar att öka de närmaste dagarna när läget nu försämras i Tyskland.

Samtidigt som situationen nu beskrivs som extrem av Migrationsver-ket syns ingen avmattning i antalet ankommande flyktingar till Sverige.

EU-kommissionen räknar med att ytterligare tre miljoner människor kommer att fly till EU till och med 2017, enligt kommissionens höstprognos.

www.svd.se/migrationsverket-platserna-tog-slut-i-gar/om/flyktingkrisen-i-europa

Löfvens jobbmål officiellt dött
.

Stefan Löfvens löften faller nu ett efter ett och som en följd av flyk-tingkrisen flaggar Arbetsförmedlingen (AF) för stora kommande be-hov.

Fler än väntat ska studera svenska, hitta boende och få hjälp att söka jobb via det så kallade etableringsuppdraget.
 
I somras beräknade man att 45 000 nyanlända skulle vara inskrivna i detta år 2019, nu tror AF att det blir över 120 000.

För att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 krävs 430 000 nya jobb.

Redan i dag är 51 procent av de arbetslösa utrikes födda, en fördubb-ling på ett decennium och för många av dessa krävs enklare jobb.

www.svd.se/lofvens-jobbmal-officiellt-dott/om/flyktingkrisen-i-europa

04 november 2015

Ett undergångsscenario för Sverige?

Det finns inget som tyder på att migrantvolymerna till Sverige kom-mer att minska.
 
Den överenskommelse som S/MP och Aliansen nyligen har träffat är i realiteten helt verkningslös.
 
Syftet var enbart att ge intryck på opinionen att man gör något än att verkligen genomföra konkreta resultat.

avpixlat.info/2015/11/03/goodbye-sodermalm/#more-159256

03 november 2015

Stefan Löfven (S) pratade flyktingkris i London
.

Flyktingfrågan fortsätter splittra Europa och när Sveriges statsminis-ter Stefan Löfven på måndagskvällen träffade premiärminister David Cameron var beskedet från britterna att man inte tänker ta emot flyktingar som redan är i EU.

www.dn.se/nyheter/sverige/lofven-pratade-flyktingkris-i-london/

01 november 2015

Tänk om Jimmie Åkesson blir statsminister 2018.

Sveriges största utmaning för framtiden är den demografiska utveck-lingen, antalet äldre ökar snabbt och det innebär bl a att försörj-ningsbördan ökar för de som arbetar.

Mot den bakgrunden finns det sedan länge en undanträngd debatt om hur välfärdens framtida finansiering ska klaras.

Av något skäl vill politikerna inte prata så mycket om detta.

Nästa megafaktor som påverkar demografin på ett djupgående sätt är den avsevärda flyktinginvandringen som redan sätter djupa spår i samhället.

Effekterna märks i arbetslösheten, sysselsättningsgraden, bostads-bristen, skolresultaten, inkomstklyftorna, utanförskapet och den upp-enbara fattigdomen
.
 
Sambanden framträder när man detaljgranskar komponenterna som bygger upp SCB-statistiken, utrikes födda är starkt överrepresente-rade på förlorarsidan.

Sverige följer internationella flyktingkonventioner, vi öppnar hjärtan och skattebetalarnas plånböcker.

Men vem analyserar och tar ansvar för konsekvenserna för det som vi stolt kallar "den svenska modellen"?

Ute i kommunerna, som har huvudansvaret för offentlig välfärd, rå-der det i dag på sina håll panik.

Socialt och kulturellt kan det heller inte gå spårlöst förbi att männi-skor från fundamentalt annorlunda 
miljöer flyr till oss och förändrar gatubilden.

2004-2013 gav Sverige 465 000 flyktingar och anhöriginvandrare uppehållstillstånd.

Dessa fördelade sig på 152 000 flyktingar och 313 000 anhörigin-vandrare, det gick alltså i snitt 2,1 anhöriginvandrare per flykting som beviljats uppehållstillstånd.

Betänk att de siffror som presenteras ovan utgick från den situation som rådde för knappt ett år sedan.


www.dagenssamhalle.se/kronika/taenk-om-jimmie-akesson-blir-statsminister-2018-11913

14 januari 2015

Så vill vi utveckla Moderaternas politik
.

Bättre integration, fler i arbete och högre nationell säkerhet är några av våra huvudpunkter, tillsammans med fortsatt ­ansvarsfull ekono-misk politik.

www.dn.se/debatt/sa-vill-vi-utveckla-moderaternas-politik/

13 januari 2015

Måste moderater avgå först
?

Varför är det så irriterande när politiker i bekännelseton säger saker som "där har vi en läxa att göra" eller "vi behöver bli bättre på det området"?

Sannolikt för att det är personer som per definition aldrig erkänner misstag, som i plötslig PR-anda ytkommunicerar till intet förpliktigan-de förbättrarambitioner.


www.svd.se/opinion/ledarsidan/maste-moderater-avga-forst_4250223.svd

Decemberöverenskommelsen knakar i fogarna
.

Flera moderata riksdagsledamöter känner sig inte bundna av decem-beröverenskommelsen.

Orsaken är att de inte fått säga sin mening, utan bara informerades om partistyrelsens beslut av nya M-ledaren Anna Kinberg Batra.


www.dn.se/nyheter/politik/jag-ar-inte-tillsatt-for-att-rosta-fram-s-politik/

S och MP en vek allians
.

Det finns inte många beröringspunkter, inte mycket gemensamt i vare sig sakpolitik eller partikultur.

Visst, de kan komma överens i vissa sakfrågor.


www.dn.se/ledare/huvudledare/s-och-mp-en-vek-allians/

09 januari 2015

Bostadsminister Mehmet Kaplan i nytt blåsväder
.

Kaplan har tidigare anklagats för att hysa islamistiska värderingar och spenderat sin första tid som minister i den rödgröna regeringen på ett ytterst tveksamt sätt.  

Uttalandet ifråga gjordes 2006 i Dagen då Kaplan representerade Sveriges muslimska råd.

Kontexten var hoten som uppstått mot danska Jyllands-Posten efter deras publiceringar av de så kallade Muhammedkarikatyrerna.

Kaplan uppgav då att det hela inte handlade om yttrandefrihet utan makt.

Läs även 29/12 2014.

avpixlat.info/2015/01/08/mehmet-kaplan-mp-i-nytt-blasvader/#more-138097

06 januari 2015

Försök att bli statsmannamässig Stefan Löfven!

"Makten viktigast för honom Sveriges väl är sekundärt".

avpixlat.info/2015/01/05/till-statsministern/#more-137011

05 januari 2105

Alliansen spricker
.

Nu riktar ännu en erfaren Moderat kritik mot decemberöverenskom-melsen, tidigare försvarsminister Anders Björck varnar för att uppgörelsen kan få Alliansen att spricka, och för ett fortsatt kaos i svensk politik.

www.dn.se/nyheter/politik/mveteran-alliansen-kommer-att-luckras-upp/

04 januari 2015

Varför utelämnades migrationspolitiken?

I dag finns det två positioner i migrationspolitiken, antingen SD:s eller MP:s, och det är den senare som styr i Sverige sedan mars 2011.

Och när SD fick 350 000 alliansröster (ett helt FP) i riksdagsvalet, uppgav mer än 80 procent av dem (280 000 väljare, ett helt KD) att migrationspolitiken föranlett partibytet.


www.svd.se/opinion/ledarsidan/varfor-utelamnades-migrationspolitiken_4229105.svd

29 december 2014

Vad gör
vår bostads- och samhällsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP)?

Se även 14-16 oktober under Migration.

www.uvell.se/2014/12/26/vad-g%C3%B6r-mehmet-kaplan--24743326

Näringsminister Mikael Damberg (S) om den svenska massin-vandringen.

avpixlat.info/2014/12/23/s-topp-i-fransk-media-invandringen-hotar-den-svenska-modellen/

15 december 2014

Duka bordet för SD:s framgång
.

Det är med ett ärligt erkännande av dessa omständigheter som för-troendet för vad ni har att säga och lova på migrations- och integrationsområdet kan börja återställas.
 
Då skulle det finnas en chans att omvandla dagens kris till en möj-lighet att bygga upp ett bättre Sverige för alla.


www.svd.se/opinion/ledarsidan/hur-ska-sverige-regeras-efter-varens-extra-val_4188045.svd

Jobb för nyanlända är nyckeln till integration
, säger Centerpar-tiets (C) ledare Annie Lööf.

www.dn.se/debatt/jobb-for-nyanlanda-ar-nyckeln-till-integration/

27 november 2014

Ännu tommare i Anderssons lador
.

LO-ekonomerna har precis presenterat en dyster prognos om ekonomin, de tror att arbetslösheten kommer att vara i stort sett lika hög om två år som i dag.

Även Magdalena Andersson pratar om negativ information som tillkommit sedan budgeten togs fram, främst från Europa.

Men det har ju sin bakgrund i den svenska massinvandringen, med ett inflöde på minst 500 000 invandrare under mandatperioden (red anm).


www.dn.se/ekonomi/annu-tommare-i-anderssons-lador/

25 november 2014

SD sågar finansminister Magdalena Anderssons (S) budgetuttalande.

avpixlat.info/2014/11/25/sd-sagar-finansministerns-budgetuttalande/#more-134138

SD vill peta MP ur regeringen.

www.dn.se/nyheter/politik/sd-vill-peta-mp-ur-regeringen/

20 november 2014

M vill skärpa anhöriginvandringen
.

Reglerna för anhöriginvandring är en del av den migrationspolitiska uppgörelsen mellan de borgerliga och Miljöpartiet som även Socialdemokraterna nu anslutit sig till.
 
I överenskommelsen ingår ett krav att den som kommit till Sverige ska klara sin egen försörjning innan anhöriga får komma hit.

2011 var det endast 0,7 procent av dem som tog hit sina anhöriga som också kunde försörja dem, notan skickas till skattebetalarna.


www.dn.se/nyheter/politik/m-vill-skarpa-anhoriginvandring/

11 november 2014

Slutrapport om kommunalt flyktingmottagande
.

Sverige kommer ta emot 95 000 asylsökande nästa år.

Ökningen är 16 000 jämfört med tidigare prognos och understryker behovet av att alla kommuner tar emot asylsökande så att mottagandet blir jämnare fördelat över landet och de som kommer snabbare kan komma in i samhälls- och arbetslivet.
 
Samordnarnas erfarenheter och rapport kommer att utgöra ett viktigt underlag i regeringens fortsatta arbete med mottagande och etablering, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).


news.cision.com/se/arbetsmarknadsdepartementet/r/ylva-johansson-har-tagit-emot-samordnarnas-slutrapport-om-kommunalt-flyktingmottagande,c9677406

Det minst dåliga är att avsätta regeringen
.

Det skulle bereda väg för en ny talmansrunda där Stefan Löfven kunde få förtroende att bilda en Löfven II, en renodlad S-regering som förhandlade med Alliansen i vissa frågor.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/riksdagen-bor-falla-regeringen_4089295.svd

27 oktober 2014

Ska 5,7 procent få styra Sverige?

www.svd.se/opinion/ledarsidan/ska-57-fa-styra-sverige_4045239.svd

Rädda Sverige, avsätt regeringen.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/radda-sverige-avsatt-regeringen_4035183.svd

25 oktober 2014

Tyst om regeringens största budgetsatsning.

För innevarande år, 2014, beräknas statens direkta kostnader för migration och integration uppgå till drygt 26 miljarder kronor.
 
Motsvarande prognos för 2015 är knappt 34 miljarder kronor, en ökning med nästan 8 miljarder.
 
Det är mer än vad regeringen ökat satsar på skolan, vården och äldreomsorgen tillsammans.

Regeringen Reinfeldt begärde 48 miljarder extra utöver de 90 miljarder som redan budgeterats för mandatperioden 2014-2018.

avpixlat.info/2014/10/24/medietystnad-om-regeringens-storsta-budgetsatsning-invandringen/

15 oktober 2014

Folkpartiledare Jan Björklund summerar allianssamarbetet.

"Vi var för tunna, vi lyckades inte förnya oss

www.dn.se/nyheter/sverige/vi-var-for-tunna-vi-lyckades-inte-fornya-oss/

05 oktober 2014

Många hinder för regeringen i budgetstriden
.

Det blir en tuff uppgift för regeringen att få sin budget igenom riks-dagen och misslyckas det kan regeringen falla, men även om regeringen överlever kan oppositionen se till att att tunga reformer inte blir av. 

www.dn.se/nyheter/politik/manga-hinder-for-regeringen-i-budgetstriden/

Allt du behöver veta inför valrörelsen.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/valrorelsens-tio-stora-myter_3801594.svd

Partiledarnas utmaningar enligt statsvetarna.

www.expressen.se/nyheter/har-ar-er-hemlaxa-1/

Stark kampanj räckte inte för S.

Alliansen vann valrörelsen 2010 och en ny undersökning visar att de borgerliga bäst lyckades mobilisera väljare.

Ändå är det Socialdemokraterna (S) som är de mest professionella kampanjmakarna, enligt boken Kampen om opinionen.

Regeringens valårsbudget blir upptakten till det som Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, kallar för den långa valrörelsen.

www.svd.se/nyheter/inrikes/stark-kampanj-rackte-inte-for-s_8510038.svd

Förändringar som påverkar dig 2014.

Det är ett stort antal nya lagar och förordningar som träder i kraft under 2014, de sträcker sig från det privatekonomiska området till hur kommunerna sköts.

www.dn.se/nyheter/sverige/de-har-nya-reglerna-paverkar-dig-2014/

Så ser partiledarna på sina chanser.

- Vi når inte fram till den breda massan även om vi gjort inbrytningar i nya grupper, säger Jimmie Åkesson (SD) 

www.svd.se/nyheter/inrikes/vi-fragar-partiledarna-infor-valet_8827420.svd

Maud Olofsson (C) om konflikter inom alliansen.

Nu berättar Centerpartiets förra partiledare för första gången om bråken i regeringen och DN har som enda tidning tagit del av hennes memoarer.

www.dn.se/nyheter/politik/jarnvagen-orsakade-storbrak-mellan-c-och-m/Fredrik Reinfeldt (M) valde bort känsliga ämnen hos psykologen.

"Räcker att läsa vilken bok om Reinfeldt som helst för att hitta intressantare uppgifter om hans barndom".

www.svd.se/nyheter/inrikes/svt-lat-reinfeldt-valja-bort-kansliga-amnen_8931480.svd

Reinfeldt borde ha bjudit mer på sig själv.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/brannpunkt-direkt-reinfeldt_8931408.svd

Arbetslinjen går ut på att sänka lönerna.
 

Statsministerns arbetslinje har blivit en lönesänkarlinje som går stick i stäv med kampen för jämställdhet, dessutom är det vetenskapliga stödet svagt, skriver Agneta Berge, utredare på LO, på SvD Opinion. 


www.svd.se/opinion/brannpunkt/arbetslinjen-gar-ut-pa-att-sanka-lonerna_8953130.svdJimmie Åkessons syn på invandring formades i barndomen.

I programmet som sänds på söndag berättar Åkesson att han var ett blygt barn som hade en trygg uppväxt och en nära relation till sina föräldrar.

Sin syn på invandring började han få redan i femårsåldern, när han flyttade till ett lägenhetsområde där det bodde mycket invandrare och där han upplevde problem.

www.svd.se/nyheter/inrikes/akessons-syn-pa-invandring-formades-i-barndomen_3277066.svd

"Allt som fanns här, som gjorde att det kändes som att de bodde i ett samhälle, har försvunnit, banken, försäkringskassan och stadsdelsförvaltningens kontor.

Att bo här i Rinkeby,
det är nästan som att bo på en isolerad, icke svensk-talande ö".

www.dn.se/sthlm/den-svara-vagen-framat/

Jobben är valets viktigaste fråga.

Vårt viktigaste mål är att alla som vill och kan arbeta ska kunna få ett jobb, utifrån egna förutsättningar och med schyssta villkor, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

www.svd.se/nyheter/inrikes/reinfeldt-om-valet-i-host_3459692.svd?sidan=1

Fem punkter som ska säkra jobben.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/jobben-valets-viktigaste-fraga_3459546.svd

Valet är inte avgjort.

www.dn.se/ledare/huvudledare/valet-ar-inte-avgjort/

Politikerna som tjänar mest.

www.svd.se/nyheter/inrikes/hoga-medelinkomster-for-politiker_3646434.svd

25 september 2014

Den yngsta riksdagen hittills
.

Valet resulterade i den yngsta riksdagen hittills, men S:s mål om var fjärde riksdagsledamot under 35 år höll inte hela vägen fram.

www.dn.se/valet-2014/yngsta-riksdagen-hittills/

Syna S:s pensionsskattebluff
.

Kampen mot den högre skatten för pensionärer än för löntagare kommer att fortsätta, hittills var Alliansen den viktigaste måltavlan för kritiken.

Man införde jobbskatteavdragen och därmed de högre skattesatser-na för pensionärerna, det blev värre och värre med till slut fem jobbskatteavdrag, som gjorde det möjligt för löntagarna att shoppa loss.
 
Samtidigt lät man bromsen slå till tre gånger med sänkta inkomster för pensionärerna som följd.


www.unt.se/asikt/debatt/syna-s-pensionsskattebluff-3379178.aspx

14 september 2014

Sverige är på väg mot rekordstort budgetunderskott
.

Enligt en färsk rapport från Ekonomistyrningsverket (ESV) är Sverige är på väg mot ett rekordstort budgetunderskott, det största sedan krisen på 1990-talet.

Under 2014 väntas statens budgetunderskott bli drygt 90 miljarder kronor, merän vad regeringen tidigare budgeterat för 2014 och har sin bakgrund i ökade kostnader för asylinvandring och ökad arbets-löshet bland personer med utländsk bakgrund.

Obekväma sanningar på Karl-Olov Arnstbergs blogg, författare till bland annat böckerna Invandring & Mörkläggning.

Demografin under Fredrik Reinfeldts (M) regeringstid.

Anställda på Migrationsverket, så kallade miggor, slår nu larm på Merit Wagers blogg om asylbedrägerierna bland personer som söker asyl som syrier fast de har uppehållstillstånd i andra länder och inte har bott i Syrien på många år.

snaphanen.dk/2014/09/13/sondagskronika-storspelarna/#more-180742

09 september 2014

Skattkista utan botten
.

Varje samhällsproblem kunde lösas med att man kastade skatte­pengar på det.

www.dn.se/ledare/huvudledare/skattkista-utan-botten/

Dimman lättar.

"I dag är det i det danska ljuset mer än i vårt eget som vi kunnat se allting klart".

avpixlat.info/2014/09/08/dimman-lattar/#more-125019

08 september 2014


Valfrågekollen: Skola, äldreomsorg, sjukvård, jobb & ekonomi, brott & straff, integration & migration och miljö.

www.dn.se/valet-2014/dn-valfragekollen/

07 september 2014

SVT låter politiken bli till underhållning, avbryter och förlöjligar
.

"Journalisternas uppgift borde i stället vara att beskriva den politiska verkligheten just som verklig, i all sin komplexitet".

www.svd.se/opinion/brannpunkt/svt-later-politiken-bli-till-underhallning_3890174.svd

05 september 2014

Jimmie Åkesson (SD) ser ut att göra ett rekordval
.

Efter valet ska Sverige styras av en svag minoritetsregering, med SD i rollen som vågmästare. I intervjun med SvD förklarar han varför.

SD måste "fokusera på att bli en aktiv vågmästare eftersom de andra partierna inte vill ta i oss med tång".


www.svd.se/nyheter/valet2014/partiledarintervjuer-infor-valet-2014_3860280.svd?sidan=17

04 september 2014

Ett hundratal människor samlades i går utanför Sveriges ambassad på Sankt Annæ plads i Köpenhamn - för att protestera mot den förlorade yttrandefriheten i Sverige.

"Under Andra världskriget skickade ni ut vita bussar i världen, nu måste vi nog skicka vita bussar till Sverige", sa Katrine Winkel Holm, ordförande i Trykkefrihedsselskabet.

www.d-intl.com/2014/09/03/karleksfull-protest-mot-sverige/

31 augusti 2014

Risk att Alliansen dör vid valförlust
.

Det menar flera företrädare för FP- och C-distrikt som DN har talat med och precis som sina väljare håller flera av dem dörren öppen till ett S-lett regeringssamarbete.

www.dn.se/valet-2014/risk-att-alliansen-dor-vid-valforlust/

18 augusti 2014

Både Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt varnar för parlamen
-tariskt kaos efter valet.

Inget block har fått egen majoritet, SD är tungan på vågen och de rödgröna har större stöd än den samlade alliansen.

Fredrik Reinfeldt kan emellertid ändå välja att försöka sitta kvar, han kommer då, enligt en ny bestämmelse i grundlagen, att prövas i en omröstning senast två veckor efter att den nya riksdagen har tillträtt.


www.svd.se/nyheter/valet2014/stegen-mot-en-regering-utan-egen-majoritet_3830910.svd?sidan=1

Därför blir Sverige inget Danmark
.

www.svd.se/kultur/understrecket/darfor-blev-akesson-ingen-kjaersgaard_3826018.svd

16 augusti 2014

Borgs politik har främst gynnat höginkomsttagare
.

"25 gånger mer till de rikaste än till de fattigaste, för tio år sedan dömde Reinfeldt och Borg ut M:s dåvarande skattepolitik för att den gynnade rika.
 
Vår analys visar att regeringens politik inte gett mest till låg- och medelinkomsttagare som det sägs utan gynnat rika ännu mer, skriver tankesmedjan Katalys".


www.dn.se/debatt/borgs-politik-har-framst-gynnat-hoginkomsttagare/

Herman Lindqvist om PK-giftet
.

"Vi närmar oss valdagen och för politikerna blir vägen till valurnorna allt mer riskabel, överallt breder nämligen hela fält med åsiktsminor ut sig.

Ett enda felsteg och drevet kan vara igång, karriären avslutad".


www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article19373405.ab

avpixlat.info/2014/08/16/herman-lindqvist-om-det-politiskt-korrekta-minfaltet/

15 augusti 2014

En blåbrun majoritet
.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson varnar för ett parlamen-tariskt kaos efter valet.

Ett oklart valresultat kan leda till att Fredrik Reinfeldt regerar vidare med stöd av Sverigedemokraterna.

www.dn.se/valet-2014/lo-reinfeldt-kan-regera-med-sd/

Så ligger partiledarna till inför valspurten
.

www.expressen.se/nyheter/val2014/valguiden---sa-ligger-partierna-till-infor-spurten/

13 augusti 2014

Lobbyister räknar med maktskifte.

www.dn.se/valet-2014/lobbyister-raknar-med-maktskifte/

05 augusti 2014

Fredrik Reinfeldt är tillbaka på ruta ett
.

www.svd.se/nyheter/inrikes/portratt-fredrik-reinfeldt_3796356.svd

30 juli 2014

Åkessons självkontroll nyckeln till framgång.

"Jimmie Åkesson har gjort politisk strategi av sin egen personlighet, när andra sverigedemokrater viftar med järnrör behåller han självkontrollen.
 
På så sätt lyckas SD:s ansikte utåt locka både rena rasister och andra missnöjesväljare till partiet
", skriver SvD.


www.svd.se/nyheter/valet2014/partiledarportratt_3769712.svd?sidan=7

FI och SD - olika men ändå lika.

"Årets valrörelse går i kollektivismens tecken, förenklade, och allra helst strukturella, förklaringsmodeller premieras".

www.svd.se/opinion/ledarsidan/jimmie-akesson-och-gudrun-schyman_3784716.svd

20 juli 2014

Löfvens goda hjärta kan vara en nackdel
.

Stefan Löfven är personligen populärare än sina företrädare, ändå hade Mona Sahlin ett överlägset större opinionsstöd, visar SvD:s genomgång.

www.svd.se/nyheter/valet2014/partiledarportratten_3752520.svd?sidan=3

09 juli 2014

SD:s framgångar i EU-valet
.

Partiet gick i 2014 års val fram med 6,4 procentenheter till 9,7 pro-cent, nästan en tredubbling av valresultatet 2009 och SD var därmed det parti som ökade mest.

blog.svd.se/trehundratolv/2014/07/09/sds-framgangar-i-eu-valet/

08 juli 2014

Stormig höst väntar i politiken
.

Måndagens genom­gång i DN av hur en regeringsbildning ska gå till efter höstens val kan samman­fattas med ett ord, komplicerat (se 07/07 2014).

www.dn.se/ledare/huvudledare/stormig-host-vantar/

07 juli 2014

Risk för kaotiskt läge efter valet
.

www.dn.se/valet-2014/stor-risk-for-kaotiskt-lage-efter-valet/

01 juli 2014

C vill skrota Fas 3
.

 I C tror vi inte på konstgjorda jobb, vi vill bygga ut lärlingsutbild-ningar och införa jobbfixarpeng där arbetssökande kan använda valfri arbetsförmedlare.
 
Vi ser också att Fas 3 inte leder till de resultat vi önskar, skriver Annie Lööf (C).

www.dn.se/debatt/vi-vill-skrota-fas-3-och-lata-privata-formedlare-fixa-jobb/

30 juni 2014

Kristdemokraternas dag i Almedalen.

www.svd.se/nyheter/valet2014/kristdemokraternas-dag-i-almedalen_3702326.svd?sidan=16#article11

29 juni 2014

I dag äntrar Socialdemokraternas (S) partiledare Stefan Löfven scenen i Almedalen som förste talare.

Fokus kommer att ligga på klassiska frågor som skola och jobb men också rasism och fascism.

F! - Valfläsk eller äkta engagemang.

I vintras diskuterades det om feminismen hade spårat ur, ett halvår senare är den på allas läppar inför Almedalsveckan. 

SvD reder ut vad som ligger bakom den feministiska våren.


www.svd.se/kultur/feministiskt-hogtryck_3697194.svd

24 juni 2014

Stefan Löfven (S) vill bryta blockpolitiken
, den är fördummande.

www.dn.se/nyheter/sverige/jag-vill-bryta-blockpolitiken-den-ar-fordummande/

12 juni 2014

Partierna som rider på väljarnas rädslor, MP, SD och Fi
.

Valresultat säger ofta mer om väljarna än om de olika partiernas program och EU-valets segrare har alla ett gemensamt, de rekryterar väljare genom att utpeka ett hot som måste bekämpas för att uppnå sina mål.

Hotens omfattning motiverar dessutom begränsningar av medborgares frihet.


www.svd.se/opinion/ledarsidan/eu-valets-segrare-mp-sd-och-fi-har-en-sak-gemensamt_3650028.svd

09 juni 2014

Ingen tillfällighet att SD ökar.

SD:s starkaste område ligger i förorten, där många lever mitt i det misslyckade migrationsprojekt som styrande politiker envist upprätt-håller.

Att då rösta på ett parti som kritiserar den förda politiken är inte alls konstigt, skriver Mikael Jansson och David Lindh (SD).


www.gp.se/nyheter/debatt/1.2393071-ingen-tillfallighet-att-sd-okar

EU-valet

SD blev med 12,6 procent det näst största partiet bland LO-medlem-mar i EU-valet, Alliansen fick ihop 12,7 procent och av dem fick M 5,7 procent..

dagensopinion.se/s-%C3%B6kade-starkt-hos-lo-%E2%80%93-sd-tv%C3%A5-eu-valet

07 juni 2014

Förtroendet för M i jobbfrågan minskar
.

Var tredje svensk känner störst förtroende för S i jobbfrågan, vilket ger partiet ett stort övertag jämfört med övriga partier, visar en Sifomätning beställd av pr-byrån Westander.

www.svd.se/nyheter/valet2014/svep-opinionssiffror-maj_3617130.svd?sidan=19#article0

05 juni 2014

Alliansen vill att över 5 miljoner människor ska vara i arbete år 2020, det betyder drygt 80 000 nya jobb jämfört med Konjunkturin-stitutets prognoser.

Enligt Konjunkturinstitutet (KI) kommer 4 972 000 miljoner vara i sysselsättning år 2020 med den arbetsmarknadspolitik som vi har i dag.

Alliansens förhoppning är 5 058000, alltså 86 000 fler i arbete än enligt prognosen.

www.svd.se/nyheter/valet2014/svep-opinionssiffror-maj_3617130.svd?sidan=17#article0

04 juni 2014

SD störst i rekordmånga valdistrikt
.

SD gick kraftigt framåt i EU-valet och är det största partiet i 128 av 6 227 valdistrikt.

I ett riksdagsval skulle den rödgröna oppositionen få egen majoritet med 51,3 procent om det vore val i dag, visar SCB:s senaste stora opinionsmätning om partisympatier.


www.dn.se/valet-2014/sd-storst-i-rekordmanga-valdistrikt/

02 juni 2014

Rekordfå har stort förtroende för Lööf, gäller även Åkesson
.

www.dn.se/nyheter/politik/1-procent-har-mycket-stort-fortroende-for-annie-loof/

13 maj 2014

MP vill vara det tredje blocket i svensk politik
.

Trots att vi går till val med målet att bilda regering med S har vi inte samma uppfattning som dem i alla frågor, den  olikheten hindrar inte ett samarbete.
 
Vi vill med våra visioner vara en tredje kraft, utöver den röda och den blå, i svensk politik skriver språkrören Gustav Fridolin och Åsa Romson.


www.dn.se/debatt/mp-vill-vara-det-tredje-blocket-i-svensk-politik/

08 maj 2014

Vi måste försöka förstå varför SD lockar
.

"Många män, det vill säga vita män, förstår inte längre det samhälle de borde vara en del av, de hänger inte med i förändringarna, och vill kanske inte det.

Klassklyftorna ökar, som i England på Thatchers tid, de som känner sig utanför attraheras av ett budskap som går ut på att det var bättre förr, utan alla invandrare
".


www.dn.se/insidan/alla-behover-uppleva-ett-sammanhang/

04 maj 2014

Drevet mot SD har gått så långt att demokratin kan hamna i fara
.

"Åsiktsfriheten och rätten att kandidera i allmänna och fria val börjar bli allt mer klämda i Sverige.

Om vi inte ser upp blir det stormtrupperna vänster om Vänsterpar-tiet som avgör vilka partier eller individer som ska få finnas med i debatten
".


www.op.se/opinion/ledare/drevet-mot-sd-har-gatt-sa-langt-att-demokratin-kan-hamna-i-fara

29 april 2014

MP vill ha fyra ministerposter i en kommande S-regering
.

MP signalerar att man vill ha fler ministrar än de två språkrören, om dagens opinionsläge skulle bli valresultat har man rent matematiskt rätt till minst fyra.

www.svd.se/nyheter/valet2014/mp-laddar-for-att-sitta-i-regering_3504716.svd

28 april 2014


Två statsministerkandidater debatterade.

Alliansregeringen har suttit vid makten i snart 8 år och ändå är ar-betslösheten högre än när man tillträdde 2006 och hur länge kan man skylla på den ekonomiska krisen.

Det har skapats många nya jobb men ändå ligger arbetslösheten kvar på över 8 procent.

Orsaken till detta tillstånd är massinvandringen och 7 av 10 nya jobb har gått till just invandrare, något man inte gärna talar om. 

www.svd.se/nyheter/valet2014/svep-partiledardebatten-i-svts-aktuellt_3507764.svd?sidan=2

24 april 2014

Europa behöver ekonomisk och politisk förnyelse
.

Valet till Europaparlamentet nästa månad borde utlösa en djupgåen-de debatt om Europas framtid.

Hur läker vi såren efter den ekonomiska krisen, det ekonomiska lidan-det, spänningarna inom länders befolkningar, den politiska splitt-ringen mellan länder, skriver Philippe Legrain på SvD OP-ED.


www.svd.se/opinion/ledarsidan/oordning-och-pessimism-hotar-utvecklingen_3491718.svd

23 april 2014

Nya SD-toppen, män är mer rationella
.

Med ett halvår kvar till valet presenterar SD tre nya talespersoner, de sitter inte i riksdagen än men har topplaceringar på valsedeln.

www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-sd-toppen-man-ar-mer-rationella_3486476.svd

SD byter ekonomisk-politisk talesperson.

www.dn.se/valet-2014/sd-byter-talespersoner-fem-manader-fore-valet/

12 april 2014

Så ska S dra in pengar till sina reformer
.

Återställd restaurangmoms, slopad rabatt på arbetsgivaravgifter för unga och högre skatt på alkohol och tobak.

www.dn.se/valet-2014/socialdemokraterna-presenterar-skattehojningar/#Scen_1

11 april 2014

SD får stora bidrag från privata givare
.

Men vem de kommer ifrån vill partiet inte berätta, i dag är SD ensamma i sitt motstånd mot öppen redovisning av bidrag från privatpersoner.

www.svd.se/nyheter/inrikes/svep-partibidragen_3455186.svd?sidan=1

Den som bidrar till SD kan förlora jobbet.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/brannpunkt-direkt-partibidrag_3455070.svd

07 april 2014

Åtta år med alliansen, DN granskar.

DN kan nu visa att resurserna i stor ­utsträckning har gått till att anställa lärare som inte är utbildade.

www.politico.se/artikel/4153/m%C3%A5ngfald-g%C3%A5r-f%C3%B6re-brandmansutbildning/

Valet 2014 - stories.

www.dn.se/stories/valet-2014/#Scen_1

03 april 2014

M saknar jobbpolitik
.

"Den 9 april presenterar alliansen sin vårbudget och jag förväntar mig senast då ett svar på frågan om Moderaternas (M) politik för nya jobb", skriver Miljöpartiets (MP) ekonomisk politiske talesperson Per Bolund på SvD Opinion.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/m-har-ingen-jobbpolitik-som-syftar-framat_3429028.svd

 
02 mars 2014

SD vinnare på Dan Eliassons uttalande.

Inget klotterplank för generaldirektörer
.

"Attityden verkar vara, att eftersom vi vet att SD inte står för något bra, så behöver vi inte bry oss om att argumentera med dem", skri-ver Per Bauhn, professor i praktisk filosofi på SvD.

"Problemet med Eliassons utbrott är dock inte att han borde avhålla sig från att ha personliga åsikter och att ge uttryck för dem, yttran-defriheten gäller också för generaldirektörer.

Problemen handlar i stället om var och hur Eliasson uttrycker sig.

Det är så SD vinner insteg i den allmänna opinionen.

Ju oftare man ersätter saklig debatt och principiellt underbyggda argument med politiskt korrekta magkänslor, desto mer tyngd ger man åt bilden av ett etablissemang som är oförmöget att vinna med blanka vapen.

Dessutom bidrar man till att ytterligare sänka nivån för det offentliga samtal som detta valår kan vara avgörande inte bara för vilka partier vi röstar på, utan också för i vilken grad vi alls väljer att rösta".

www.svd.se/opinion/brannpunkt/inget-klotterplank-for-generaldirektorer_3320902.svd

28 februari 2014

Är Miljöpartiet trovärdigt i välfärdsfrågor
?

"Medborgarlönen försvann men i stället har någonting annat dykt upp, som de kallar "arbetslivstrygghet", en "trygghet" som går bortom allt vad som hittills avhörts i vårt land".

www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljopartiet-lovar-att-forsorja-alla_3317992.svd

27 februari 204

Alliansen har inte greppet om utgifterna.

"Utan de 19 miljarder kronor som kan härledas till ökade utgifter för migration och integration hade det inte funnits anledning till regeringens utspel om skattehöjningar", skriver Jimmie Åkesson (SD).

www.gp.se/nyheter/debatt/1.2293190-alliansen-har-inte-greppet-om-utgifterna

24 februari 2014

Centerpartiets ras i opinionen skapar oro i partiet
.

Att luta sig mot landsbygdsväljarna räcker inte som recept, menar två av partiets starkaste ideologiska röster.

www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/ras-for-centern-sprider-oro-i-partiet_3300996.svd

22 februari 2014

Världen enligt politikerna.


www.svd.se/nyheter/inrikes/varlden-enligt-politikerna_3280196.svd?sidan=1#article0

21 februari 2014

Inskrivna i Fas 3 blir slagträ i valrörelsen.

Arbetsförmedlingens prognos visar att 35 986 personer kommer att omfattas av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden i mars månad.
 
Det är en toppnotering sedan 2007 då regeringen införde programmet. 

Egentligen skulle nyinskrivningarna i Fas 3 ha stoppats, det beslutade riksdagen den 9 juni 2011.


www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/fas-3-inskrivna-slagtra-i-valrorelsen_3294262.svd

18 februari 2014

Reformfega regeringar blir sällan återvalda.

"Vår analys visar i stället att modiga och reformvilliga politiker belönas långsiktigt av väljarna", skriver Stefan Fölster och Nima Sanandaji.

www.dn.se/debatt/reformfega-regeringar-blir-sallan-atervalda/

Samma gamla nya M, DN Ledare.

"Nu har Moderaternas desperation nått sådana höjder att de lagt sig helt platt för Socialdemokraterna".

www.dn.se/ledare/huvudledare/samma-gamla-nya-m/

17 februari 2014

Den tidigare statsministern Göran Persson (S) är djupt oroad över den svenska basindustrin.

"Sveriges ekonomiska framtid står och faller med hur vi kan utnyttja våra egna råvaror", säger han.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/goran-persson-djupt-oroad-over-den-svenska-basindustrin_8997224.svd

31 januari 2014

Lööf angrep S-ledarens syn på invandring.

Löfven och Åkesson hand i hand när det gäller synen på invandring, i sitt tal på partiets kommundagar i Malmö.

www.svd.se/nyheter/inrikes/rekordlagt-valjarstod-for-centerpartiet_8948126.svd?sidan=3

Borgerliga väljare tror S vinner valet
.

En majoritet av de borgerliga väljarna tror att regeringen leds av S efter valet i höst, visar DN/Ipsos valvindsmätning.

www.dn.se/valet-2014/borgerliga-valjare-tror-pa-s/

Allt fler män med utländsk bakgrund stöder SD.

Bland män med utländsk bakgrund kan det nu vara fler som sympati-serar med SD än i befolkningen som helhet.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5730771

29 januari 2014

Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt (M) är det S som bär ansvaret för de låga resultaten i Pisa-rapporten, det sa han när de nordiska ledarna träffades i Köpenhamn i går. 

Jens Stoltenberg, ledare för Arbeiderpartiet i Norge, säger att den utveckling med hög invandring såsom är fallet med Sverige vill man inte ha i Norge.

En kombination av hög invandring med segregerade områden, fritt skolval och privata skolor har inneburit att de sociala skillnaderna ökat.

"Det jag är mest orolig för är att vi ska uppleva en sådan utveckling som den i Sverige", sade Stoltenberg.

www.expressen.se/nyheter/lofven-far-norskt-stod-i-skolbraket/

 
Riksdagsvalet 2014Vad gjorde skolan till den viktigaste valfrågan?

De senaste årens händelser har lyft skolan högt på den politiska agendan, en ny undersökning pekar ut just skolan som den hetaste frågan inför valet.

www.svd.se/nyheter/inrikes/vad-gjorde-skolan-till-den-hetaste-valfragan_8892462.svd

Sjukvården väntas efter skolan bli nästa krishärd i svensk välfärd.

Svensk sjukvård riskerar att om tio år drabbas av en motsvarighet till skolans katastrofala Pisarapport, skriver Anders Blanck på LIF.

"Efter att ha lyssnat till partiledardebatten den 15 januari kan vi konstatera att sjukvårdsfrågan nedprioriteras av Sveriges partiledare.
 
Specifika sjukvårdsfrågor diskuterades i mindre än tio minuter av de totala 258 minuternas debatt".


www.dn.se/debatt/sjukvarden-hotar-bli-nasta-krishard-i-svensk-valfard/

15 januari 2014

Supervalårets första partiledardebatt.

www.svd.se/nyheter/inrikes/partiledardebatt_8893774.svd

Välfärden valdes bort i debatten.

Ordföranden för Pensionärernas riksorganisation, Curt Persson, häpnar över att den äldre väljargruppen inte tas på allvar.
 
- Det är makalöst att man inte tänker till mer och man får en känsla av att de här frågorna inte finns trots att över en fjärdedel av väljarkåren är pensionärer.

En färsk Sifo-undersökning som gjorts av de fem pensionärsorga-nisationerna visar att fyra av tio äldre är beredda att rösta på ett annat parti på grund av pensionsfrågan.

- De äldre är mycket rörligare i sina politiska ställningstaganden än de någonsin varit tidigare och det parti som tar tag i de här frågorna kommer kunna vinna röster, säger han.

Sverigedemokraternas (SD) talesperson Björn Söder talade länge om äldreomsorg, 70 procent av sin tid.

www.svd.se/nyheter/inrikes/valfardsfragorna-valdes-bort-i-debatten_8898084.svd

Läget för riksdagspartierna.

www.svd.se/nyheter/inrikes/svep-goran-eriksson-infor-partiledardebatten_8894760.svd?sidan=4#article0

Anders Björck anser att M är trötta.

De två före detta rikspolitikerna Mona Sahlin (S) och Anders Björck (M) är överens om en sak, att partierna måste visa vilka skillnaderna är i deras respektive politiska program inför valet.

Väljarna kräver konkreta besked.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5756206

02 januari 2014Reklamfilmer för miljoner i riksdagsvalet.

Partierna kommer att spendera 340 miljoner kronor under valåret, visar DN:s beräkning.

www.dn.se/valet-2014/reklamfilmer-for-miljoner-ska-avgora-valstrider/

Jimmie Åkesson (4) en tyngre opinionsbildare än Fredrik Reinfeldt (6).

avpixlat.info/2014/01/02/akesson-tyngre-opinionsbildare-an-reinfeldt/#more-82100

Därför börjar invandrare stödja SD, skriver Nima Gholam Ali Pour på sin blogg. 

www.nimatown.blogspot.se/2014/01/darfor-borjar-invandrare-stodja.html

31 december 2014

Sverige inför ett vägval 2014, statsminister Fredrik Reinfeldt (M) om framtiden.

"Vår politik är tydlig och handlar om att människor ska kunna förverkliga sina drömmar, vi vill fortsätta med stabila reformer för fler jobb och en bättre skola".

www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-infor-ett-vagval-2014_8861058.svd

29 december 2013

Sänkta skatter leder ingenvart, S-ledaren Stefan Löfven varnar för att statsfinanserna kan urholkas snabbt om inget görs åt budgetunderskottet.

www.dn.se/nyheter/politik/sankta-skatter-leder-ingenvart/Bilden av borgerliga familjen krackelerar, skriver SvD.

C-ledaren Annie Lööf kallar Anders Borg (M) och Jan Björklund (FP) för populister, om inget händer i opinionen kommer det att uppstå fler sprickor i den borgerliga fasaden under valåret.

"Det hör till ovanligheterna att ett alliansparti anklagar några av de andra för populism".

I riksdagsvalet 2010 fick Centerpartiet (C) 6,6 procent av väljarstödet och i den senaste Sifoundersökningen 4,4 procent.
 

www.svd.se/nyheter/inrikes/partiledarintervju-med-annie-loof-c_8856302.svd?sidan=5

28 december 2013

Kostar på att bära regeringsmakten
.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) försöker nu tona ner betydelsen av regeringens nederlag i riksdagen nyligen om den statliga inkomstskatten, skriver DN.

www.dn.se/nyheter/politik/regeringsmakt-kostar-att-bara/

27 december 2013

Om politikåret
, svep av Göran Eriksson SvD. 

www.svd.se/nyheter/inrikes/svep-goran-eriksson-om-politikaret_8818464.svd?sidan=1

26 december 2013

Förtroendet för Reinfeldt rasar
.

Det är en värre signal än de rödgrönas övertag i opinionen.

www.svd.se/nyheter/inrikes/fortroendet-for-reinfeldt-rasar_8851454.svd?sidan=3

11 december 2013

Riksdagen röstade i dag för att stoppa regeringens förslag om ändrad brytpunkt i skatteskalan, som skulle ha gett skattesänkningar på tre miljarder kronor, med röstsiffrorna 159-156.

Sänkningen skulle ha givit dem som tjänar över 36 000 kronor i månaden några hundralappar mer, men nu blir skatten med undantag för en liten indexjustering, densamma som under 2013.

Omröstningen har föregåtts av en strid om formerna för budgetprocessen, där regeringen har anklagat oppositionen för att bryta mot överenskomna regler genom att bryta ut just denna fråga.
 
26 november 2013

Alla ska lära sig moderna språk
.

Nästan var tredje elev läser inget språk utöver svenska och engelska i grundskolan.
 
- Vi vill att ämnet moderna språk ska bli obligatoriskt, men för att möjliggöra det måste vi samtidigt råda bot på dagens brist på behöriga lärare inom moderna språk, skriver Ibrahim Baylan (S), utbildningspolitisk talesperson.


www.svd.se/opinion/brannpunkt/alla-ska-lara-sig-moderna-sprak_8763812.svd

25 november 2013

MP vill satsa 23 miljarder kronor mer på skolan än Alliansen, hälften av pengarna ska gå till 10 300 nya medarbetare, skriver Aftonbladet.

För att finansiera satsningen vill partiet skrota Alliansens förslag om det femte jobbskatteavdraget och i stället höja skatten för bensin och lastbilar.

MP vill bland annat ny- och återanställa 2 000 personer inom elevhälsan, 6 000 fler vuxna till förskolan och 600 speciallärare och specialpedagoger.

Partiet vill även att lärarna ska få högre löner och bättre arbetsvillkor.

20 november 2014.

Barnfamiljer vinnare 2014.

Undersökningen visar att de flesta får mer pengar att röra sig med nästa år och mest får de som arbetar.

Singelhushållen får ungefär 500 kronor mer i månaden medan barnfamiljer med två vuxna som arbetar får drygt 1 300 kronor mer.

Pensionärer med inkomst- och tilläggspension får mindre att röra sig med, det betyder ett minus 400 kronor i månaden för ett pensionärspar, en konsekvens av att bromsen i pensionssystemet slår till.

Förra året var pensionerna tillbaka på samma nivå som före sänkningarna 2010-2011, men nu blir det en sänkning igen.

Skillnaderna i inkomstutveckling mellan dem som arbetar och pensionärerna är stor.

Andra grupper som lämnas utanför är sjuka och arbetslösa som inte heller kan dra nytta av jobbskatteavdraget och de får inga reallöneökningar.

www.dn.se/ekonomi/barnfamiljer-vinnare-nasta-ar/

Så får Reinfeldt medvind.

"Valet 2014 kommer att avgöras av om M:s motståndare förstår Fredrik Reinfeldts strategi eller fortsätter att famla i mörkret.
 
Fokuset på regeringsfrågan och Reinfeldts försök att framställa Löfven som obeslutsam och långsam antyder att Reinfeldt mycket väl kan lyckas igen", skriver Aron Etzler, partisekreterare V på DN Debatt.

www.dn.se/debatt/sa-far-reinfeldt-medvind-trots-att-folket-gar-at-vanster/

17 november 2013

Klara besked i regeringsfrågan
innan riksdagsvalet betyder mycket för svenskarna, nära sju av tio eller 68 procent anser att det är viktigt att få veta vilket eller vilka partier det parti man röstar på tänker bilda regering med.

Det visar en ny undersökning av opinionsinstitutet Novus och bara 19 procent tycker inte att det är viktigt.

Undersökningen, där 1 000 personer i åldrarna 18-79 intervjuades, genomfördes under perioden 1-7 november. 

Beslut på FP:s landsmöte
:

- Avskaffa den andra sjuklöneveckan.

- På sikt slopa företagens sjuklöneansvar.

- Förändra turordningsregler i Las.

- Höjda tak i socialförsäkringssystem, ersättningarna ska motsvara större delen av inkomstbortfallet.

- Förbättrade konsumentlagar för att stärka enskildas inflytande över avtal.

- Sverige ska införa euron som valuta.

- Betyg från årskurs fyra.

- Obligatorisk skola i tio år.

- Friskolor ska drivas av "seriösa ägare".

- Skolan ska förstatligas.

- Upphovsrätten för verk skrivna av avlidna författare ska bli kortare.

- Det ska bli lättare att avstå rättigheter till verk.

- FP är numera för gemensam valdag för riksdag, kommun och landsting.

13 november 2013

Stefan Löfven (S) tycker
att Fredrik Reinfeldt ska sluta "taktisera" och i stället prata politik.

- Han trasslar till det för sig ytterligare nu i regeringsfrågan när han säger att han sitter kvar även om han förlorar valet, man kan inte tolka det på något annat sätt, menar Löfven.

- I Almedalen sade han att om de rödgröna blir större, så tänker han släppa fram en sådan regeringskoalition.

- Nu säger han att även om de blir större, ska det inte vara så och det är tydligt att han vill definiera och bestämma hur det ska vara.

Reinfeldt kan fälla en S-MP-regering
.

Det block som får flest röster ska regera landet, har Fredrik Reinfeldt slagit fast, men han ger inget löfte om att släppa fram enbart S och MP, även om de ensamma blir större än hela alliansen.

www.svd.se/nyheter/inrikes/partiledarintervju-med-reinfeldt_8719360.svd?sidan=1

07 novemberMisslyckade jobbpolitiken
drabbar kommunerna hårt, skriver Mikael Damberg (S) på DN Debatt.

Nästan hälften av dem som får socialbidrag får det för att de är arbetslösa, och i mer än åtta av tio kommuner har utgifterna för socialbidrag ökat sedan 2006.

I moderatstyrda i Järfälla har kostnaderna för socialbidragen ökat med 53 procent, i Karlskrona med 76 procent och i Örkelljunga med hela 131 procent sedan regeringen tillträdde.

www.dn.se/debatt/misslyckade-jobbpolitiken-drabbar-kommunerna-hart/

860 miljoner kronor, så mycket betalade Malmö stad ut i socialbidrag 2012, skriver Sydsvenskan.

Andelen socialbidragstagare i Malmö är dubbelt så stor som i övriga Sverige.

Under juli månad i år fanns det 9 800 hushåll i staden som inte hade tillräckligt med pengar för att köpa mat, kläder eller betala hyran.

Under den månaden betalade kommunen ut 81,4 miljoner kronor till behövande.

Vad Sydsvenskan däremot inte nämner är att år 2011 stod utrikes födda för 76,3 procent av kostnaderna trots att de bara utgjorde 30,5 procent av befolkningen i Malmö.

En överrrepresentation på knappt 542 miljoner kronor och sedan 1998 uppgår den till drygt 7 miljarder kronor.

Etableringsersättningen uppgick 2011 till knappt 9,1 miljoner kronor.

www.sydsvenskan.se/malmo/satsning-ska-sanka-bidragssiffra/

06 november 2013

M byter namn inför supervalåret 2014
.

På alla partiets valsedlar kommer det, för första gången, att stå Moderaterna, förändringen kommer att underlätta för väljarna, säger partisekreteraren Kent Persson (M).

www.svd.se/nyheter/inrikes/moderaterna-byter-namn_8696694.svdSvårt för rödgrön minoritetsregering att regera
.

Jonas Sjöstedt (V) tror att en rödgrön minoritetsregering får svårt att regera efter nästa val, orsaken är att Sverigedemokraterna (SD) blir vågmästare.

"Det som är möjligt att göra för alliansen är inte möjligt att göra för de rödgröna", säger han.

Men man skulle kunna säga att det blir omöjligt eftersom SD inte kommer att rösta fram en rödgrön partiledare som regeringsbildare (red anm).


www.dn.se/valet-2014/sjostedt-svart-for-rodgron-minoritetsregering-att-regera/Inget utrymme för stora skattesänkningar
.

Socialdemokraternas svar på Sveriges utmaningar är att montera ned arbetslinjen med höjda bidrag, som betalas av kraftigt höjda skatter på arbete och produktion, skriver Anders Borg och Anna Kinberg Batra på SvD Opinion.

 Socialdemokraterna (S) och den rödgröna oppositionen förlorar uppenbarligen hellre viktiga omröstningar än tar hänsyn till hur många från Sverigedemokraterna (SD) som är frånvarande, skriver partisekreteraren Björn Söder på SvD Opinion.

 

Även SD borde ingå i kvittningssystemet, skriver partisekreteraren Björn Söder (SD) på SvD Opinion.

SD är utestängda från den frivilliga överenskommelsen, kvittningssystemet, som finns mellan alla övriga partier och går ut på att kvitta frånvarande ledamöter.

Det säkerställer att man bibehåller det parlamentariska maktförhållandet även om ledamöter är sjuka eller befinner sig på tjänsteresor, konferenser eller utbildningar.

Det är främst Socialdemokraterna (S) som motsätter sig och hävdar att SD inte är en del av oppositionen utan en del av regeringsunderlaget.

De borgerliga partierna kräver däremot att en samlad opposition inkommer med hur många som är frånvarande.


04 november 2013Nu avslöjar vi M:s skatteplaner, vi socialdemokrater är ärliga med vad vi vill gör med våra gemensamma resurser, skriver Stefan Löfven och Magdalena Andersson på SvD Opinion.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-avslojar-vi-ms-skatteplaner_8686710.svd

Det kan inte uteslutas att Sverigedemokraterna (SD) kommer att rösta för en borgerlig regeringsbildare efter valet 2014 och kräva egna ministerposter.

bilderblogg.se/politik/media-maste-sluta-med-lognerna.htm

30 oktober 2013

Arbetare en grupp som växer
.

- Den som vill bygga ett Sverige som håller ihop måste därför satsa på jobben, inte upprätthålla en föråldrad konflikt mellan arbete och kapital, skriver Andreas Norlén på SvD Opinion.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-arbetarpolitik-tar-inte-sikte-pa-en-grupp_8666234.svd

29 oktober 2013Alliansen antar ny strategi inför valet, man tystar arbetsgrupp-er
.

De gemensamma arbetsgrupperna kommer inte att presentera några egna rapporter med politiska krav, kan SvD berätta.

För att slippa "oklarheter" ska alla förslag nu lämnas direkt till parti-ledarna.

www.svd.se/nyheter/inrikes/alliansledare-tystar-arbetsgrupper_8667878.svd

25 oktober 2013Bild: TT/DN

Ledamöters misstag avgjorde votering
.

Trots att oppositionen med de rödgröna och SD skulle haft ett övertag på två röster blev det förlust eftersom V-ledaren Jonas Sjöstedt, S-gruppledare Mikael Damberg och riksdagsledamoten Carina Hägg (S) inte var närvarande.

www.dn.se/nyheter/politik/ovantad-vinst-for-alliansen/

20 oktober 2013

De viktigaste besluten på Moderat-stämman.

www.politico.se/artikel/6790/

M-stämman gav bilden av ett enmansparti, M:s fyra nyanser.

www.svd.se/nyheter/inrikes/fyra-nyanser-av-moderaterna_8638012.svd

10 oktober 2013

7 år med Alliansen

Allianspartierna har ännu inte nått det överordnade målet att sänka arbetslöshet, den har i stället ökat från 6,0 till 7,9 procent, enligt Eusrostat.

Statens skatteintäkter har minskat med 80 miljarder kronor och försäljningsintäkterna från olika statliga bolag uppgår till 160 miljarder kronor, som använts till att amortera på statsskulden som nu uppgår till 38 procent av BNP (- 2%).

10 000-tals arbetstillfällen i industrin har försvunnit och de som är kvar har förändrats i grunden.

Det skriver Nils-Olof Ollevik på SvD Näringsliv 12/10 2013.

07 oktober 2013

S vill utreda obligatorisk mönstring
.

www.svd.se/nyheter/inrikes/s-vill-utreda-obligatorisk-monstring_8592056.svd

03 oktober 2013

Majoritet röstade emot skattesänkning
.

En majoritet i riksdagens finansutskott röstade på torsdagen emot regeringens förslag på en extra skattesänkning för månadslöner över 36 000 kronor.

"Det är historiskt", säger finansutskottets ordförande Anna Kinberg Batra (M) till DN.

Men man kan också fråga sig om det är rimligt att man ska låna till att sänka skatten för dem som tjänar mest?

www.dn.se/nyheter/sverige/majoritet-rostade-emot-skattesankning/

S-politik ger 78 000 färre jobb, enligt Anders Borg (M).

www.dn.se/nyheter/varlden/borg-socialdemokraternas-politik-ger-farre-jobb/

S har övertaget i den viktiga jobbfrågan
.

www.dn.se/valet-2014/nu-har-s-overtaget-i-den-viktiga-jobbfragan/

S vill satsa på fler ungdomsjobb och utbildning
.

Socialdemokraternas budget innebär satsningar på utbildning, fler ungdomar i jobb och bland annat mer pengar till lärarna.

sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5663030

02 oktober 2013

SD satsar på pensionärerna i sin skuggbudget
.

Under förmiddagen lade Sverigedemokraterna fram sitt budgetförslag till valåret 2014.
 
Enligt Sven-Olof Sällström, SD:s ekonomiskpolitiske talesperson, är partiets viktigaste förslag att fler kvinnor ska få jobba heltid.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5662732

 
MP vill satsa på klimat och utbildning.

Miljöpartiet vill satsa på klimatet, utbildning och bland annat lättnader för små- och medelstora företag, det  är huvudspåret i partiets budgetförslag för nästa mandatperiod.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5662625

26 september 2013

KD kan tänka sig att avskaffa landstingen och förstatliga sjukvården
.

Partiledaren Göran Hägglund uppgav att regeringen sänkt skattetrycket med 4 procentenheter sedan 2006, samtidigt som skatteintäkterna ökat med 11 procent eller 150 miljarder kronor.
 
Han anklagade "vänstern" för en "stor politisk bluff" när den hävdar att skattesänkningar handlar om ett nollsummespel.

www.dn.se/nyheter/sverige/hagglund-kan-tanka-sig-att-avskaffa-landstingen/

17 september 2013

Vågar Stefan Löfven stoppa skattesänkningen?

www.svd.se/nyheter/inrikes/analys-alliansen-synar-s-i-skattefragan_8524462.svd

MP premierar klimat och skola; Sveriges ekonomi är i dag inte den okompli­cerade framgångssaga som alliansen vill teckna.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-prioriterar-klimat-och-skola_8524020.svd

16 september 2013

De ekonomisk-politiska talespersonerna för S,V och MP bekräftar i ett pressmeddelande att de kommer att göra allt de kan för att stoppa förslagen om ett femte jobbskatteavdrag och en höjd gräns för statlig inkomstskatt.

"Regeringens förslag innebär att hela svenska folket skuldsätts för att de som tjänar mest ska få sänkt skatt, men Sverige behöver i stället investeringar i jobb, skola och välfärd".

"Nu uppmanar vi finansministern att besinna sig, det är inte för sent att ta tillbaka förslagen", skriver de.

Mycket valfläsk till hushållen.

På onsdag presenterar regeringen budgeten och allt pekar på att i stort sett alla löntagare får 200-300 kronor i sänkt löneskatt och dessutom sänks a-kasseavgiften med omkring 100 kronor.

Även pensionärerna får sänkt skatt, men samtidigt sänks pensionerna på grund av den så kallade bromsen och det innebär att regeringens budget ökar klyftorna.

För sjukskrivna, arbetslösa och föräldralediga ligger ersättningsnivåerna kvar.

Regeringen sänker skatten en gång till.

Ett femte jobbskatteavdrag ingår i den budget som presenteras på onsdag.

www.dn.se/ekonomi/regeringen-foreslar-femte-jobbskatteavdrag/

13 september 2013

Oppositionen sågar regeringens förslag
.

Skolsatsningarna som de fyra alliansledarna presenterade på fredagen både hissas och dissas av lärarförbund och oppositionspartier.

Felprioriterat, tycker MP, gammal skåpmat, säger V och alldeles för lite pengar, anser S.

www.svd.se/nyheter/inrikes/skolsatsning_8515528.svd

Regeringen vill satsa 3,9 miljarder kronor för åren 2014-2017 på skolan i budgeten som kommer i nästa vecka och föreslår att det ska bli ännu fler förstelärare i skolorna.

De kommer att ha ungefär 5 000 kronor högre lön i månaden än vanliga lärare.

sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5644865

MP kritiserar regeringens femte jobbskatteavdrag
, att bara de som arbetar får sänkt skatt men inte föräldralediga, sjuka och arbetslösa.

Det ökar också skillnaden i jämställdhet eftersom det är många fler kvinnor än män som tar ut föräldrapenning.

sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5641681

06 september 2013

Skärpta regler vid arbetskraftsinvandring
.

Regeringen och Miljöpartiet (MP) vill skärpa reglerna för arbets-kraftsinvandring för att motverka slavlöner och missbruk av systemet.

När Sverigedemokraterna (SD) föreslår samma sak kallas det främlingsfientlighet.


www.svt.se/nyheter/svtforum/#./skarpta-regler-vidarbetskraftsinvandring?&_suid=137896699812806661278123272887

29 augusti 2013

Regeringen föreslår i sin kommande budget att de så kallade egen-avgifterna för egenföretagare sänks med ytterligare 2,5 procenten-heter.

Förslaget ingår i en satsning riktad till småföretag värd cirka en halv miljard kronor per år, enligt regeringen.

Det blir dock inget förslag om att ta bort en del av sjuklöneansvaret för småföretag, men regeringen lovar att se över om kostnaderna för sjuklön för småföretag kan ändras.


28 augusti 2013

Så ska fler lockas till lärlingsutbildning
.

Regeringen vill satsa cirka 250 miljoner kronor per år i höstens budget för att stimulera lärlingsutbildning på gymnasienivå.

Intresset för lärlingsutbildning har hittills varit svagt och bara cirka 5 000 elever studerar där i dag.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) tror att fler elever och fler företag kommer att lockas satsa på lärlingsutbildning genom ökade ekonomiska ersättningar.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5628794

27 augusti 2013

Läxhjälp med rut-avdrag
har blivit en guldgruva för aktörerna, något som oroar Skolverket för ökade resultatskillnader mellan elever.

"Vi kan inte ha ett system som är beroende av att föräldrar ser till att deras barn klarar skolan", säger Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket.

Varför inte?, möjligen är problemet rut-avdraget, eftersom alla föräldrar inte har råd att betala för läxhjälp.

Pengar ska inte styra vem som ska klara sig i skolan.

www.svd.se/nyheter/inrikes/boom-for-laxhjalp-oroar-skolverket-rut-avdrag-for-laxhjalp-har-blivit-en-guldgruva-for-ny-bransch_8457984.svd

26 augusti 2013

Ilskna pensionärer vi
ll träffa finansminister Anders Borg (M).

- Ett femte jobbskatteavdrag och en obetydlig sänkning av pensio-närsskatten betyder att inkomstklyftan mellan pensionärer och löntagare ökar ytterligare.
 
Vi finner detta fullständigt oacceptabelt, skriver de i ett pressmed-delande.

Till det ska läggas att nästa år gör den så kallade bromsen att pensionen sänks rejält för många pensionärer.

De fem organisationerna representerar närmare 900 000 pensio-närer av de nästan 2 miljoner som finns i landet.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/ilskna-pensionarer-vill-mota-borg_8455246.svd

25 augusti 2013

S kommer att jobba för att PPM läggs ned, sade Stefan Löfven i sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm.

www.svd.se/nyheter/inrikes/stefan-lofven-sommartalar_8453250.svd

Löfvens utspel i pensionsfrågan lär skapa oreda och har en tydlig adress till Sveriges knappt 2 miljoner pensionärer.

Ett slopat PPM är sedan en tid ett krav från alla de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna.

www.svd.se/naringsliv/perspektiv-lofven-gor-pensionerna-till-en-valfraga_8454234.svd

24 augusti 2013

SD:s partiledare Jimmie Åkesson uppmanade partiets sympatisörer att rösta i alla tre val som väntar, inte minst i kyrkovalet om några veckor.

23 augusti 2013

Kraftig kritik mot
finansminister Anders Borgs (M) skattepaket.

Ekonomiprofessorn Lars Calmfors är kritisk till hur reformutrymmet utnyttjas för att ta politiska poänger.

"Det är ett mycket bekvämt system för politikerna, man kan upp-träda som om man ger gåvor varje år", säger han.

Ska landet dessutom bibehålla dagens nivå i välfärden kommer det enligt Konjunkturinstitutets beräkningar att behövas 70 miljarder kronor i skattehöjningar.

www.dn.se/ekonomi/hard-kritik-mot-borgs-skattepaket/

Sänkta skatter inget recept för jobb
.
 
Politiken har utgått från en fabricerad eller felaktig verklighetsbild och detta har också styrt valet av politik, skriver Oscar Ernerot och Tobias Gerdås LO på SvD Opinion.

Av dem som har arbete 2013 kan bara cirka tio procent räkna med att kunna få 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet.

Fler tvingas leva på försörjningsstöd och 112 000 ungdomar gick genom år 2011 utan att varken jobba eller att studera.
 
Att i det läget förklara behovet av ytterligare jobbskatteavdrag utifrån arbetsmarknadspolitiska hänsyn framstår i bästa fall som okunnigt.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/sankta-skatter-inget-recept-for-fler-jobb_8442168.svd

22 augusti 2013

Miljöpartiets (MP) språkrör Åsa Romson som i dag häll sitt sommartal på Medbrogarplatsen i Stockholm, vill satsa 1,9 miljarder kronor per år under fyra år på storstädernas miljonprogramsområden i förorter-na.

I budgetförslaget i höst föreslår MP satsningen i sociala investering-ar, jobb, idrottsrörelser och upprustning av bostäder samt infrastruk-tur.

- Det här tycker vi är politik mot riktiga problem och det går före ett femte jobbskatteavdrag, sade Romsson.

Hon föreslår också lokala så kallade startcenter för att få fram fler jobb.

18 augusti 2013

Vänsterpartiets (V) Jonas Sjöstedt höll sitt sommartal i Umeå och det var vinster i välfärden som dominerade talet.

Det är ingen tvekan om att vänstern har påverkat den här debatten, att vi har flyttat den, vi är på väg att vinna den, för vi har visat hur orimligt det är att man bedriver skolor, äldreboenden, vårdcentraler för att göra vinst, inte för att ge utbildning och vårda och ta hand om människor, sa han under talet.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5620271

17 augusti 2013

- Det var sänkta skatter
som var i fokus när Fredrik Reinfeldt som-martalade i dag i Gustavsberg.

Ett femte jobbskatteavdrag till en kostnad av 12 miljarder, sänkt skatt för pensionärer för en dryg miljard och höjd gräns för statlig skatt för 3 miljarder kronor.

"Kasta atombomber i kristallhus", kommenterade Magdalena Andersson, S:s ekonomisk politiska talesperson.

För en pensionär innebär det 50 kronor mer i månaden, medan en person som kan utnyttja både jobbskatteavdraget och höjd gräns för statlig skatt får tio gånger så mycket, drygt 500 kronor mer i plån-boken.

Sänkt skatt är ingen fråga som har någon hög prioritet bland väljar-na utan kommer längre ner på önskelistan.

Sänkt skatt innebär mindre resurser till välfärden, skola, vård och omsorg, och löser inga samhällsproblem.

Det vore bättre om Reinfeldt koncentrerade sig på den höga arbets-lösheten och för en politik för fler nya jobb.

Enligt Konjunkturinstitutet är det sammanlagda reformutrymmet för perioden 2014-2017 sex miljarder kronor och om skattesänkningar-na skulle realiseras krävs det någon form av budgetförstärkning.

En berättigad fråga är om man kommer att höja utgiftstaket?

Reinfeldt onödigt elak i sommartalet, enligt statsvetare.

www.svd.se/nyheter/inrikes/statsvetare-reinfeldt-onodigt-elak-mot-oppositionen_8432016.svd

-
Pjäsen som baseras på statsminister Fredrik Reinfeldts bok "Det sovande folket", där Reinfeldt beskriver ett dystopiskt socialdemo-kratiskt samhälle, kommer spelas fram till valet.

"Bäste Fredrik Reinfeldt, den här gången kräver vi att locket lyfts av.
 
Nu vill vi en gång för alla få svar på ett antal frågor och vår tea­ter-grupp kommer att fort­sätta spela din bok åtminstone till valdagen 2014".

Så skriver Johanna Emanuelsson, Amanda Almerén Persson och Jonathan Möller i Aftonbladet i dag.

- Omöjligt att utvärdera S:s otydliga jobbpolitik
, skriver två ledande folkpartister på DN Debatt.

S har satt som mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020, men det är en sak att sätta upp siffersatta mål, en annan att genomföra dem i verkligheten.

www.dn.se/debatt/omojligt-att-utvardera-s-otydliga-jobbpolitik/

Problemet är långtidsarbetslösheten och i slutet av juli hade 139 000 personer varit arbetslösa minst ett år, en ökning med 5 000 på ett år, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen.

14 augusti 2013

Företagen i fokus i Annie Lööfs (C) sommartal på Djurgården.

C vill fördubbla det stöd företag får när de tar sig an en lärling, från 30 000 till 60 000 kronor.

Partiet vill införa en gymnasielärlingslön och på sikt se över möjlig-heten att införa en lärlingsanställning på högre utbildning med full lärlingslön.

En av de mest omhuldade trenderna i svensk politik just nu är olika typer av lärlingsutbildningar.
 
Fredrik Reinfeldts (M) huvudnummer under Almedalsveckan var de så kallade Ya-jobben, det vill säga en yrkesintroduktion för de med gymnasieutbildning.

Folkpartiets (FP) Jan Björklund vill att gymnasieelever ska kunna få lärlingslön betalad av staten.


13 augusti 2013

Betygsprövning utan stöd från alliansen
.

Kristdemokraternas ledning byter åsikt och tycker inte längre att elever ska få överklaga sina betyg.

Även Moderaterna har tänkt om och varnar för att en lagändring skulle öka byråkratiseringen av läraryrket.


www.svd.se/nyheter/inrikes/betygsprovning-utan-alliansstod_8419522.svd

Byggandet måste dra igång.

I desperation tas tillfälliga lösningar fram, men i stället bör politikerna se till att permanenta bostäder byggs.
www.svd.se/opinion/brannpunkt/byggandet-maste-dra-i-gang_8418760.svd

KD vill införa ett lärlingssystem på arbetsmarknaden för personer upp till 30 år och i tre år ska man kunna vara anställd som lärling och staten ska stötta de företagare som tar emot lärlingar.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5615366

09 augusti 2013

Utrikesminister Carl Bildts (M) utfall mot statsvetare i samband med Obama-besöket i september, bitter, bitter, bitter.

www.svd.se/nyheter/inrikes/carl-bildts-utfall-mot-statsvetaren-bitter-bitter-bitter_8409970.svd

Trots makten kan Obama aldrig bli fri.

www.svd.se/kultur/obama-kan-aldrig-bli-en-zadie-smith_8412762.svd

08 augusti 2013

Partiledarna viktiga för valutgången.

Först ut att hålla sommartal är Jan Björklund (FP) på söndag och i takt med att partilojaliteten minskar så kan partiledarna spela en allt större roll för väljarnas partival.
 
För Mona Sahlin (S) var partiledaren helt avgörande när hon blev politiskt engagerad.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5609985

07 augusti 2013

Barack Obama besöker Sverige 4-5 september, det är andra gången någonsin som en amerikansk president kommer hit, men det blir ett toppmöte med alla de nordiska länderna och möjligen även de baltiska. 

2001 besökte George W Bush Göteborg under EU-toppmötet i Göteborg då Göran Persson (S) var statsminister. 

Utrikesminister Carl Bildt (M) har under flera år tagit rygg på sin amerikanska motsvarighet som fram till i vintras hette Hillary Clinton.

Dessförinnan odlade Carl Bildt på samma sätt framgångsrikt kontakten med Condoleezza Rice. "When Bildt is in town, Condi is available", har USA:s Sverigeambassadör berättat.

Det innebär inte att relationen mellan Carl Bildt (M) och de amerikanska diplomaterna har varit helt okomplicerad.

I dokument från Wikileaks som SvD publicerade 2010 beskrev USA:s ambassad Sveriges utrikesminister som en "mellanstor hund med attityden hos en stor hund" (a medium size dog with big dog attitude).

En inte riktigt smickrande beskrivning

www.svd.se/nyheter/inrikes/ovantat-besok-inte-bara-positivt_8407106.svd

06 augusti 2013

De så kallade folkvalda representerar inte folket
.
 
Politiskt förfall har väl alltid funnits mer eller mindre i alla tider, men med EU-inträdet skedde ett allmänt sådant, som bara förvärrats över tiden och antar alltmer orimliga proportioner.

Riksdagen har inte ens väjt för grundlagsbrott (2002).

Nyligen klagade LO, men även S över att såväl arbetsrätt som konkurrensen på arbetsmarknaden satts ur spel av EU, skriver Olle Ljungbeck i gd.se.

Den kanske största skadan politikerna åsamkat Sverige och det svenska folket är invandringen.

Vi är många som varnat för följderna men politikerna har aldrig velat lyssna och om de lyssnar nu efter förödelsen i Stockholmsförorterna i våras får vi snart erfara.


Politikernas totala brist på realism vid hantering av invandringen är oacceptabel.
 
Många av dem kallar sig feminister, men trots detta sviker de alla förtryckta invandrarkvinnor/flickor och ger i stället sitt stöd och våra skattepengar till de mest reaktionära krafterna inom islam.


Givetvis medför den stora invandringen av analfabeter också stora problem som även får konsekvenser för svenska skolbarn.

Politikerna nämner aldrig vad invandringen kostar.
 
Att dessa enorma kostnader får konsekvenser för de svenska medborgarna är självklart, en följd är en försämrad skola och stora brister i vård och omsorg, med mera.


gd.se/ledare/debatt/1.6142426-folkvalda-representerar-inte-folket

04 augusti 2013

Olof Palmes (S) feltolkning av världen skadade Sverige.

Att han trots detta blev en av vår tids största politiska kultfigurer kanske säger en del om både Sverige och den "moderna" socialdemokratin och om varför det blev som det blev.

www.newsmill.se/artikel/2013/01/09/olof-palmes-feltolkning-av-v-rlden-skadade-sverige

03 augusti 2013

Vi måste göra upp med bidragen
, skriver Sara Skyttedal, KDU, på SvD Opinion.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/borgerligheten-maste-vaga-ta-grepp-om-bidrag-och-transfereringar_8394584.svd

30 juli 2013

Miljöpartiet vill hbt-certifiera Stockholm
och lagom till Pridefestivalen presenterar partiet ett 12-punktsprogram för att göra staden mer öppen och kärleksfull för alla.

www.dn.se/sthlm/mp-vill-hbt-certifiera-stockholm/

26 juli 2013

Staten är rik och hushållen skuldsatta
: Att ha ordning och reda i statens finanser är finansminister Anders Borgs (M) och statsminister Fredrik Reinfeldts (M) svar på det mesta.

Hushållens skuldkvot, skulder som andel av disponibel inkomst, ligger på över 170 procent vilket är en rekordhög nivå och bara tre EU-länder har högre skuldsättning än Sverige, SvD Ledare.

Mer än en tredjedel av personer i åldrarna 30-49 år klarar sig i max sex veckor utan sin lön och 50 procent i samma åldersgrupp har en buffert på max 50 000 kronor, enligt Demoskop.

Vårt höga skattetryck har gjort det svårt att spara.


www.svd.se/opinion/ledarsidan/staten-ar-rik-och-hushallen-skuldsatta_8375960.svd

21 juli 2013

Svårt att vända Centerpartiets (C) kris
. Under hela 2013 har C balanserat på fyraprocentsspärren.
 
Roland Åkesson är C mest framgångsrika kommunalråd, med ett väljarstöd på 40 procent hemma i Mönsterås, men han är djupt bekymrad och tror att nedgången blir svår att vända.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5596534

12 juli 2013

Jobb förunga finns på landet
: Centerpartiet (C) föreslår tre satsningar på ungas utbildning för att få bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad, skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och Ulrika Carlsson (C), skolpolitisk talesperson.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/jobb-for-unga-finns-pa-landsbygden_8337912.svd

11 juli 2012

Politisk räv leder S-kampanj under valåret 2014


Socialdemokraterna (S) presenterade i dag den som ska leda partiets kampanjer både i riksdagsvalet och det kommande EU-valet.
 
Jan Larsson (S) har en lång politisk erfarenhet, bland annat som statssekreterare hos förre statsministern Göran Persson (S).

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5589492

08 juli 2013

DN summerar Almedalen 2013.

www.dn.se/nyheter/almedalen/sa-var-almedalen-2013/

Almedalen bjöd på ny konfliktsituation inför supervalåret 2014.

Det finns nu en särskild tävling om tredjeplatsen i de kommande valen som kan ge den här konflikten större tyngd i kommande val.

Miljöpartiet (MP) och Sverigedemokraterna (SD) har pekat ut varan-dra som ärkefiender tidigare, men i Almedalen blev det uppenbart att de har en särskild konflikt, som båda partierna gärna odlar.

Särskilt gäller det Jimmie Åkesson, som ägnade en bra bit av sitt anförande till att kontrastera SD mot just MP, och inte alls bara när det handlar om invandring.

Så här sa Jimmie Åkesson: "Vi vet att väldigt många människor tänker som vi, lever som vi, tycker som vi".
 
SD-ledaren drömmer om att väcka en slumrande opinion, finns den?

Sociologen Stefan Svallfors har studerat opinioner i flera länder och hans forskning visar att arbetare i alla länder är mindre toleranta eller mer "moralistiska" än andra grupper, skriver SvD.

www.svd.se/nyheter/inrikes/almedalen-bjod-pa-en-ny-konflikt_8328788.svd

Direktsända tal och debatter
.

www.dn.se/nyheter/almedalen/se-alla-almedalen-direkt/

Sverigedemokraterna (SD) och partiledaren Jimmie Åkesson har stått i fokus på det sättet att alla andra partier med varierande styrka tagit avstånd från det partiet står för.
 
Moderaternas (M) partiledare Fredrik Reinfeldt, som höll ett av sina bästa tal i Almedalen, beskrev det som att SD fört in hatet i svensk politik, skriver SVT:s inrikespolitiske kommentator Margit Silberstein på SVT Nyheter.

www.svt.se/nyheter/sverige/uppenbart-att-lofven-vill-samregera-med-mp

07 juli 2013

Riksdagspartiernas starkaste fästen
, kommunerna där riksdags-partierna hade sina starkaste fästen under riksdagsvalet 2010.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5571118

SvD har kartlagt statsrådens bakgrund, som visar att det mest är politik som Sveriges ministrar sysslat med efter gymnasiet.

www.svd.se/nyheter/inrikes/proffspolitiker-styr-sverige_6758061.svd


Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se